Sei sulla pagina 1di 47

Androgeno anabolički steroidi

“Prečica do sna i siguran put u propast”

Prof. dr Ljiljana Mašković Vladimir Nakić


Beograd, 2011. S-4/10
Telesne funkcije i delovanje hormona
 Metabolizam- Za metabolizam i sintezu belančevina najvažniji su: esencijalne
aminokiseline, vitamini, hormoni. Metabolički put – serija uzastopnih enzimski
katalizovanih reakcija u kojima se stvaraju odreneni proizvodi Metaboliti – reaktanti,
intermedijeri i produkti metaboličkih puteva Katabolizam – razgradnja složenih
metabolita u jednostavnije produkte uz oslobananje energije Anabolizam - biosinteza
složenih biomolekula iz jednostavnijih prekursora uz utrošak energije
 Na promet belančevina deluju: anabolički hormoni- stimulišu sintezu belančevina i
smanjuju izlučivanje azotnih metaboličkih proizvoda iz organizma; katabolički
hormoni- otežavaju sitntezu i pojačavaju njihov katabolizam.
 Uticaj hormona na promet belančevina: somatotropni hormoni STH ili hormon rasta
prednjeg režnja hipofize deluje anabolički stimulišući proces rasta, stimuliše sintezu i
proces belančevina u ćelijama i smanjuje razgradnju aminosiselina; insulin- pankreas
direktno pomaže dejstvo STH na proces sinteze belančevina u organizmu.

(Hipofiza je mala endokrina žlezda na bazi mozga, rukovodi radom ostalih žlezdi, podeljena je na dva režnja, hipofiza luči hormone pod uticajem hormona
hipotalamusa, hormoni prednjeg režnja su najvažniji za potrebe rada je hormon rasta koji pokreće rast celog tela delovanjem na stvaranje proteina, ćelijsku
deobu i diferencijaciju. Pankreas ili gušterača je važna žlezda u sistemu organa za varenje i obavlja dvostruku ulogu: izlučuje sokove potrebne za preradu hrane
u crevima, to je egzokrina funkcija i u krvi luči hormone koji dleuju u drugim delovima tela što predstavlja endokrinu funkciju. Enzimi paknreasa za varenje su
tripsin, himotripsin, amilaza i lipaza. Insulin je polipetdindni hormon koji regluliše metabolizam ugljenih hidrata, nastaje u ostrvcima hormonskih aktivnosti

ćelija pankreasa. )
Telesne funkcije i delovanje hormona
Biosinteza- hotmoni nastaju u specijalizovani m ćelijama a to su najčešće endkokrine
žlezde. Biosinteza je nezimski katalisan proces u ćelijama živih organizama kojim se
supstrat konvertuje u kompleksinije proizvode. Procesi biosinteze se često sastoje iz
nekoliko enzimatskih stepena u kojimas epoizvod jednog stepena korsiti kao supstrat
drugog. Primeri takvih multi spepenskih biosintetičkih puteva su proizvodnja
aminokisleina, masnih kisleina i prorodnih proizvoda. Biosinteza igra važnu ulogu u
svim ćelijama. Skup mnogobrojnih specijalizovanih metaboličkih puteva sačinjava
opšti metabolizam. Preduslovi za biosintezu su prisustvo prekursorskih jedinjenja,
hemijske energije katalitičkih enzima.
Prvi steroidni hormon estrogen je izolovan 1929. godine a do danas je poznato 225
steroidnih hormona. Sve je više sintetičkih steroida i njihovih analoga uvodjenjem
hidroksilnih i karbonalnih supstituienata ili duplih veza u prstenove osnovne strukture
holesterola (holesterol je neophodan deo organizma neophodan za funkcionisanje
svake ćelije i naročito ima ulogu u sintezi žučnih kiselina u hepatocima, steroidnih
hormona u kori nadbubrežnih i polnih žlezda transport liposolubilnih vitamina). C
atomi iz cikličnih prstenova zamenjini su sa N ili S a OH grupa sa halogenima,
sulfohidrilnim ili amino grupama. Na taj način steroidi su lišeni, većine, neželjenih
efekata. danas postoji veliki broj steroida koji se koriste u tretmanima hormonskih
poremećaja.
Telesne funkcije i delovanje hormona
Testosteron, anabolni steroid je izolovan 1935. godine, promene na molekulima
testosterina omogućile su celu jednu generaciju steroida sa usporenim dleovanjem.
Estri testosterona (estar je jedinjenje proizišlo sa reakcijom izmedju kiselina i
alkohola) deluju na telo bezbednije od oralnih preparata jer ne sadrži CH3 alkalnu
grupu u 17 poziciji.
Androgene supstance pripadaju C13 sterodima. U telu se sintetišu
dihidrotestosteron, testosteron, androstendiol, androsten, dihidropiandrosten.
Hamijski za androgene čoveka karakteristično je: odsustvo 2-c bočnog lanca na
poziciji C17 i prisustvo kiseonika na pozicijama C3 i C17. andreogene sintetišu
testisi kod muškaraca a kod žena ovarijum i placenta sintetišu ovarijalne steroide.
Steroidni hormini nastaju iz holesterola nizom enzimnih reakcija koje se odvijaju u
citosolu i mitohondrijama. Steroidni hormoni se ne skupljaju u žlezdama već se
odmah izlučuju u krvotok. Regulacija proizvodnje se izvodi u prvom stepenu
biosinteze. Hormonskim žlezdama centralno upravlja sistem hipotalamus- hipofiza.
Delotvornu regulaciju hormona čine inaktiviranje (bajvećeg broja u jetri) i
zaustavlkjanje sinteze negativnom povratnom snagom (prisustvo fiziološke
koncentracije hormona je signal za zaustavljanje sekrecije). Većina hormona deluje
samo na određene organe koji se nazivaju ciljnim organima.
Način delovanja hormona
Hormoni su hemijska jedinjenja koje ćelija ili druge grupe ćelija luče u
telesne tečnosti koji kontrolišu stepen aktivnosti ćelija u ciljnim tkivima.
Kontrolnu funkciju hormoni ostvaruju menjanjem hemijskih reakcija
unutar ćelija u ćelijskoj membrani ili aktiviranjem drugih specifičnih
mehanizama.
Hemijski hormoni se dele na tri grupe: 1. steroidni hormoni koji su
strukturno veoma slični holesterolu, i njih luče kora nadbubrežne žlezde
(kortizol i androsten), ovarijum (estrogen i progesteron), testisi
(testosteron), placenta(estrogen i progesteron), 2. derivati aminoskisleine
tirozin, 3. proteini ili peptidi ili njihovi neposredni derivati. Steroidni
hormoni koji prodiru u ćelije deluju prvenstveno na kontrolu aktivnosti
gena. Hormoni koj ideluju sa nekim membranskim receptorom izazivaju
proizvodnju nekog drugog nosioca signala koji tad aprenosi delovanje u
unutrašnjost ćelije. Uticaj hormon aposle unušenja u telorazliku se kako
po svom hmeijskom delovanju tako i u funkciju koju ostvaruje po
organizam.
Način delovanja hormona- hormoni
adenohipofize
 Hormona rasta- izaziva rast skoro svih
ćelija i tkiva u organizmu,
 Anrenokortikotropin- izaziva lučenje
adrenokortikalnih hormona iz kore
nadbunrežne žlezde,
 Hormon koji stimuliše tiroideju-
izaziva lučenje tiroksina i triod-
tironina iz štitne žlezde,
 Hormona koji stimuliše folikule-
izaziva rast folikla u jajnicima pre
ivulacije i podstiče i podstiče
stvaranja spermatozoda u testisima,
 Hormon luteizacije- podstiče lučenje
ženskih polnih hormona iz jajnika i
testosterona iz testisa,
 Prolaktin- pospešuje razvoj mlečnih
žlezdi i izlučivanje mleka.
Način delovanja hormona- hormoni
neurohipofize
Antidiuretski
hormon -
posepešuje
zadržavnje vode u
bubrezima,
Oksitocin- izaziva
kontrakciju
uterusa u toku
porođaja.
Način delovanja hormona-
kora nadbubrežne žlezde
Kortizol- ima
metabolički uticaj
na metabolizam
proteina, ugljenih
hidrata i masti,
Aldostren-
sudeluje u
regulaciji vode i
elektrolita u telu Велике ендокрине жлезде код човека
(мушкарац лево, жена десно) 1.
епифиза 2. хипофиза 3.
čoveka. штитна жлезда 4. грудна жлезда 5.
надбубрежна жлезда 6. гуштерача 7.
јајник 8. семеник
Način delovanja hormona- štitna žlezda
Tiroksin- povećava
kompletan mehanizam
u telu,
Triod-tironin- povećava
intenzitet hemijskih
reakcija u ćelijama tela
i matabolizam,
Kalcitonin- podstiče
odlaganje kalcijuma u
kostima.
Način delovanja hormona- jajnici
Estrogeni- stimulišu razvijanje ženskih
polnih organa,
Progesteron- povećava oslobađanje
glikoze iz jetre.
Način delovanja hormona- hormoni
testisa
Testosteron- stimuliše rast muških polnih
organa, razvijanje sekundarnih polnih
karakteristika, utiče na metabolizam.
Način delovanja hormona- paratiroidna
žlezda
Paratireodinihormoni- kontrolišu
koncentraciju kalcijuma u ekstracelularnoj
tečnosti.
Način delovanja hormona- hormoni
placente
Humani horiogonadotropni hormon- omogućava
rast žutog tela, sekreciju estrogena i progesterona
žutog tela (žuto telo predstavlja signal hipotalamusu
da počne sa novim menstrualnim ciklusom
http://www.zdravljezene.com/article-29.html),
Estrogeni- stimulišu rast polnih organa trudnice i
neloh tkiva fetusa,
Progesteron- pomaže razviće mlečnih žlezdi
trudnice,
Humani somatotropni hormon. Pomaže rast nekih
tkiva fetusa, razviće dojki trudnice.
Testosteron
Anabolički steroidi su klasa medikamanata koji sadrže sintetički napravljne oblik hormona testosterna, ili
slično jedinjenje koje se proizvodi iz ovog hormona. Testosteron je primarno hormon kod muškog pola i
proizvode ga Leydig ćelije u testisitma. Efekti ovog hormona postaju najuočljiviji tokom puberteta kada
povećano lučenje testosterona izaziva dramatične fiziološke promena u muškom organizmu. Ovo je razlog
sekundarnih muških karakteristika kao probubljenog glasa, rasta dlaka po licu i telu, povećano lučenje
masnoča, razvoj seksualnoh organa, sazrevanje sperme i povećanje libida. Povećanje lučenja testosterona
će takođe izazvati i promene vezane za rast ili anaboličke promene, uključujući povećanu proteinsku
sintezu (koja dovodi do akumulacje mišića) i povećanju kalcijumsku retenciju u kostima. Proizvodnaj
crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) je takođe povećana što dovodi do uvećanja mišićne mase.
Mehanizam nastajanje promena usled dejstva testosterona- kada je slobodan u krvnom toku molekulu
testosterona je omogućeno da deluje na različite ćelije u organizmu, testosteron se povezuje sa ćelijskom
metom da bi posato aktivan i zato će uticati samo na one ćelije koje imaju odgovarajući hormonski
receptor, tokom interakcije molekul testosterona molekul testosterona postaje povezan za intercelularni
prijemnik i dovodi do pojave novog receptroskog kompleksa. Kompleks (hormon + receptor) će tada preći
u unutrašnjost ćelijskog nukleusa gde će se zalepiti za određeni deo ćelijskog DNK, koji je element
receptorskog odgovora. Ovo će aktivirati transkripciju specifičnog gena, koji će u slučaju ćelijsko mišićnih
ćelija prevesti dejstvo u povećanu proteinsku sintezu (rast). Kada je završen proces prenosa poruke, otpušta
s emolekul testosterona u citozol gde je on ponovo oslobođen da deluje sa drugim ćelijskim metama ili da
se ponovo vrati u krvotok.
Ćelijski dijagram: testosteron se slobodno propušta kroz membranu plazme i meša sa intracelularnim
androgenim receptorom. Hormon- receptor kompleks tada ulazi u nukleus ćelije da vi se vezao sa
određenim segmentom DNK (hormonski odgovor element) , sledi aktiviranje emisije određenih gena.
testosteron
Testosteronski molekul utiče i na neke enzime u telu koji mogu rezultirati formacijom novih
aktivnih steroidnih hormona. Istraživači su zainteresovani za sva primarna metabolika
(produkata metabolizma), estrogen i dihidrotestosteron. Iako prisustvo estrogena može da
izgleda može da izgleda neuobičajeno kod muškaraca, ono strukturalno veoma podseća na
testosteron. Uz manju promenu enzima aromatize, estrogen (u formi estradiola) je stvaran u
muškom telu. Primarna delatnost aromatizne delatnosti kod muškaraca je adipozno tkivo,
iako se proces događa i u jetri, testisitma i raznim regionima centralnog nervnog sistema.
Kod prosečnog zdravog muškarca, nivo estrogena nije naročito bitan za telesnu dispoziciju.
U većim količinama, naime, može da započne brojne neželjene efekte (zadržavanje vode,
preterani rast grudi itd.). Tkiva prostate, kože i skalpa takođe imaju visoku koncentraciju 5a-
redukcionog enzima, koji je uzročnik konverzije testosterona u dihidrotestosteron, potentniji
androgeni metabolik. Viši nivoi takođe dovode do brojnih nusefekata. Androgeni-anabolički
sterodi utiču na efikasnos steroidnog hormona kortizola. Kortizol ima suprotan efekat od
testosterona a kada se efekti kortizola smanje manje ćelija će dobiti poruku da otpust eprotein
i biće veća akumulacije proteina u dužem vremenskom periodu. Takođe se povećava
proizvodnja kreatin fosfata koji igra ključnu ulogu proizvodnji adenosin trifosfatakoji je
glavni magacin energije za mišiće. Pošto su ćelije stimulisane da se sakupljaju od ATP
molekula su nastali ADP adenosin difosfat koji otpuštaju energiju. Sa povećanim kreatin
fosfatom koji je dostupan ćelijama ATP je ponovo povećan i ovaj efekat odgovara povećanju
snage primećen u steroidnoj terapiji.
Testosteron- slobodan i povezan
testosteron
 Veoma mala količina testosterona postoji u slobodnom stanju, gde je
interakcija sa ćelijskim receptorima moguća. Većina će biti pronađena u
proteinima SHBG (seksualni hormon, povezujući globulin, takođe
nazvan i steroidski povezujući globulin i testosteron-estradiol
povezujući globulin) i albumin, koji privremeno sprečava hormone da
započnu aktivnost. Steroidni hormoni se zapravo povezuju više za
SHBG od albumina iako je albumin prisutan u nivou 1000 puta višem
od SHBG.aktivnost oba povezujuća proteina u telu je zato relativno
jednaka. Distribucija testosterona kod muškaraca je tipično 45%
testosterona povezanog sa SHBG i 53% povezanog sa albuminom.
Ostalih 2% prosečne krvne koncentracije postoji u slobodnom
nepovezanom stanju.kod žena procenat slobodnog testosterona je niži,
meren u proseku 1%. Povezujući protein nazvan ABP (adrogeni
povezujući protein) takođe pomaže u ostvarivanju aktivnosti androgena
u reproduktivnom sistemu, jer je pronađeno da u ovim tkivima n
epomaže rast mišića.
Metilizovana jedinjenja i esteri
Metilizovana jedinjenja- Hemičari su zamenom atoma hidrogena u steroidsku 17-tu alfa
poziciju sa atomom ugljenika (proces koji se zove alkalacija), njegova struktura postala
mnogo otpornija na rastapanje u jetri. Atom ugljenika se tipično dodaje u formi metil
grupe (CH3), iako vidimo oralne sterode sa dodatnim etilenom (CH25), koji se takođe
grupišu. Steroid koji je promenjen ovako je obično opisan kao C-17 alfa alkalizovan
oralni steroid, iako se koristi i naziv metilizovan oralni steroid. Alkalna geupa ne može
da se otkloni metabolički, i zato započinje redukciju steroida u njegov neaktivni 17-
ketosteriodski oblik zauzimanjem jedne od neophodnih ugljeničnih veza.
Esteri- možete se primetiti da puno steroida koji se unose inekciono imaju dugačka
imena poput testosteron cipionata ili testosteron enentata, umesto samo testosteron. U
ovim slučajevima, cipionat i enantat su esteri (karboksilne kiseline), koje su bile
pričvršćene 17-beta hidroksilnoj grupi testosteron molekula koji produžava aktivni
životni vek steroidskoj preparaciji. Kada se jendom ubrizga estersko jedinjenje,
formiraće depozit u mišićnom tkivu (depo), iz koga će sporo ulaziti u cirkulaciju.
Uopšteno, što je veći esterski lanac biće vrše ulja solucije u steroidskom jedinjenju, i
više vremena će biti potrebno za otpuštanje cele doze. Kada je jednom oslobođen u
cirkulciji, enzimi će brzo otkloniti esterski lanac i osnovni hormon će biti slobodan da
iskaže svoje dejstvo (dok je ester prisutan steorid je neaktivan). Postoji veliki broj estera
koji imaju primenu u medicini danas, koji mogu da imaju razna vremna otpuštanja.
Kako deluju AAS
 Za vreme Drugog svetskog
rata, nemački naučnici prvi
su sintetizovali anaboličke
steroide. Veruje se da su
Nemci izvršili ogroman broj
eksperimenata na ljudskim
bićima, zatvorenicima, koji
su uključivali anaboličke
steroide. Neka iskustva i
zapisi iz rata govre da su
Nemci davali anaboličke
steroide svojim trupama da bi
povećali njihovu agresivnost.
Dejstvo AAS
Testosteron, kao i svi anabolički steroidi, pored anaboličkog ima i androgeno dejstvo, što znači da svi
anabolički steroidi pored uloge u izgradnji mišićnog tkiva učestvuju i u stvaranju muških karakteristika.
Pošto anabolički steroidi ne mogu da vrše izgradnju tkiva a da pri tome ne dođe do maksimizacije, odnosno
stvaranju muških karaktristika, najbolje je sve anaboličke steroide nazvati AAS.
Sintetički anabolički steroid, stvoren je usled malih modifikacija rađenih na molekulima testosterona.
Modifikacije su na molekulima testosterona, takođe su poslužile za stvaranje AAS sa usporenim dejstvom.
Kada se slobodni testosteron (testosteron koji nije hemijski modifikovan) uzme oralno, biva odmah
razgrađen od strane jetre. Kada se uzima oralno, slobodni testosteron stže do jetre pre nego što stigne do
skeletnih mišića. 98% oralnog slobodnog testosterona biva razgrađeno i deaktivirano tokom prvog prolaska
kroz jetru. Da bi AAS imao efekta, nekoliko puta mora da procirkuliše kroz krvotok pre nego bude
deaktiviran.
Ako se priliko modifikovanja molekula testosterona uhaci grupa elemenata CH3 (alkalna grupa) u locirano
mesto poznato kao 17 alfa pozicija jetri će biti mnogo teže da priradi anaboličke steroide. Ovakva
modifikacija molekula testosterona kod oralnih steroida utiče na njihov metabolički pravac, sprečavajući
njhiovo izlučivanje u vidu 17- ketosteroida. Prisustvo alkalne grupe odgovorno je na žalost za neželjene
prateće posledice unošenja oralnih steroida uključujući tu i oštećenje jetre. Nakon digestije tableta steroida se
apsorbuje u crevima a zatim odlazi u jetru. Pri oralnom uzimanju često se veći deo steroida uništi u stomaku
usled hemijskih reakcija i rekombinacije. Zbog toga se poslednjih godina u svetu proizvode tablete steroida
sa zaštitinim omotačem. Ovako zaštićeni steroidi se maksimalno resorbuju, pa je samim tim i njihov efekat
znatno veći. Steroidi modifikovani na ovakav način moraju više puta da procirkulišu kroz jetru pre nego ona
ne uspe da ih deaktivira. Ovakav proce omogućava velikoj količini steroida da stigne do skeletnih mišića i
proizvede željeni efekat. Ovo predstavlja veliko naprezanje za jetru i usled dužeg korišćenja većih doza može
izazvati oštećenje jetre nekada i posle više godina.
Većina injekcionih AAS načinjeni su od estera testosterona. Esterifikacija
testosterona čini testosteron efikasnijim čak i ako samo jednom prostruji
kroz krvotok pre nego što ga jetra deaktivira. Esteri testosterona deluju
duže i bezbedniji su od ostalih oralnih steroida koji sadrže CH3 alkanu
grupu u 17 alfa poziciji. Modifikovanjem molekula testosterona
proizveden je vleiki broj različitih sintetičkih steroida.
Neželjeni efekti AAS
 Akne-

razlog su znojne
žlezde koje
uzrokuju sekret
masnoće u koži,
koje stimulišu
androgeni i
povećanje ovih
hormona u telu
može povećati i
mašćenje kože i
najčešće akne na
leđima, ramenima i
licu.
Neželjeni efekti AAS
Agresija-

Korišćenje steroida, posebno androgena, može pojačati


agresivnost. Korisnik steroida koji ne može da kontroliše
svoj bes je jako opasan po sebe i druge.
Neželjeni efekti AAS
Anafilaktički šok- alergijska reakcija na
prisustvo stranog proteina u telu. Događa
se kod reakcije na određene supstance npr.
na penicilin, reakcija nije stvarno
primećena sa hormonima ali se to može
izmeniti sa masovnom ilegalnom (UG)
podzemnom proizvodnjom.
Neželjeni efekti AAS
Defekti pri rađanju- AAS mogu da imaju
veoma naglašen uticaj na razvoj
nerođenog fetusa. Adrenalni genitalni
sindrom je jedan uznemiravajući efekat u
kome ženski fetus može razviti muške
reproduktivne organe. Kod muškaraca
upotreba AAS nije povezana sa defektima
pri rađanju ako ih koristi potencijalni otac.
Neželjeni efekti AAS
Promene u zgrušavanju krvi- korišćenje AAS povišava dužinu
vremena potrebu za zgrušavanje krvi.
Kancer- redak fenomen, jedini stvaran izuzetak je korišćenje
C17 alfa alkalisana jedinjenja, u slučaju javljanja raka u pitanju
je rak jetre ili bubrega.
Kardiovaskularne bolesti- steroidi imaju uticaj na nivo LDL
(niske gustine lipoproteina) i HDL (visoka gustina proteina) i
totalne holesterolske vrednosti. HDL se smatra dobrim
holesterolom jer može otkloniti nagomilan holesterol iz arterija
a LDL ima suprotan efekt, nagomilava. Glavna šema u
korišćenju steroida je smanjenje HDL koncentracije dok se
LDL povećava. Ovim se može dodatno povećati krvni pritisak
što je uobičajeno kod primene snažnih aromatizujućih steroida.
Neželjeni efekti AAS
Depresija- korišćenje steroida
dovodi do hormonalne promene u
telu što vodi i do promena u
opštem nivou raspoloženja.
Depresija se obično dešava kada su
androgeni/estrogeni nivoi osobe
van balansa. U vreme kada se
prestaje sa AAS nivoi estrogena
mogu biti znatno povećani što je
često kombinovano sa endogenim
testosteronskim nivoima. Depresija
može da se dogodi i za vreme kure
kada se koriste samo anabolici koji
su blaži u poređenju sa
andorgenima ali ipak smanjuju
endogenu proizvodnju testosterona.
Neželjeni efekti AAS
Ginekomastija- medicinski termin za razvoj ženskog tkiva grudi
u muškom telu. Ovo se događa kada kod muškarca dođe do
visokog nivoa estrogena, posebno uz korišćenje jakih
aromatizujućih androgena. Suvišni estorgen može da deluje na
receptore u grudima inačini primetno naticanje ispod bradavica.
Neželjeni efekti AAS
Gubitak kose- korišćenje visoko androgenih steroidamože imati negativan uticaj
na rast kose skalpa. Direktno je povezan sa nivoima androgena u takvim tkivima,
najčešće DTH metabolita testosterona. Tehnički izraz za ovaj gubitak kose je
androgenična alopecija, koji se odnosi na oba, muških androgenih hormona i
genetičke predispozicije u dovođenju do takvog stanja
Glavobolje
Hipertenzija- visok krvni pritisak je najčešće povezan sa korišćenjem steroida koji
imaju visoku tendenciju za estrogensku konverziju. Pošto se estrogen gomila u
telu nivoi zadržavanja vode i soli će se povišavati.
Oštećenje bubrega (već objašnjeno u delu o primeni)
Oštećenje jetre (već objašnjeno u delu o primeni)
Uvećanje prostate
Seksualna disfunkcija
Testikularna atropija- zbog narušenog balansiranog stanja usled upotrebe steroida
može se desiti da se testisti usled neaktivnosti deaktiviraju i mogu se smanjiti.
Zadržavanje vode i soli
AAS
Mogu se naci u ogranicenoj prodaji,
spadaju u droge trece i cetvrte kategorije
Stvaraju i fizicku i psihicku zavisnost
Karakteristican je apstinencijalni sindrom
u kome se javlja opisana depresija,
gubitak volje za fizickim i psihickim
aktivnostima, smanjenje seksualnog
nagona i sl.
Visoka rasirenost upotrebe
Primena AAS u terapiji bolesti
AAS se uspešno koriste u terapiji HIV bolesnika
“6.2. Pharmacologic promotion of protein anabolism
Anabolic steroids promote gain in lean body mass (217). The
literature for recombinant
human growth hormone is extensive and shows clear effects on
nitrogen retention and improved
physical functioning and quality of life but the side-effects and the
cost implications are substantial
(218). Discussion of the application of such treatments is beyond the
scope of this review.”
Izvor: http://
www.who.int/nutrition/topics/PN1_Macronutrients_Durban.pdf
Anabolički steroidi se koriste u medicinskom lečenju određenih
bolesti među kojima su i osobe sa virusom HIV.
Zloupotreba AAS u sportu
Supstance koje su zabranjene na
takmicenju i izvan njega
Z A K O N O SPREČAVANJU
DOPINGA U SPORTU
Pravilnik o listi zabranjenih antidoping
sredstava

Sl. glasnik RS", br. 1/2010 i 17/2010


Anabolički agensi
Anaboličko-androgeni steroidi (egzogeni
i endogeni)
Druge anaboličke supstance (npr.
klenbiterol)
Anaboličko androgeni steroidi i doping
 Egzogeni* AAS, ukljucuju: 1-androstendiol (5a-androst-1-ene-3ß,17ß-diol); 1-androstendion (5a-androst-1-ene-
3,17-dione); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-l,4-diene-3,17-dione);
kalusteron; klostebol; danazol (17a-etinil-17ß-hidroksiandrost-4-eno[2,3-d] isoksazole);
dehidrohlormetiltestosteron (4-hloro-17ß- hidroksi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-one); dezoksimetiltestosteron
(17a-metil-5a-androst-2-en-17ß-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoksimesteron;
formebolon; furazabol (17ß -hidroksi-17a-metil-5aandrostano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroksitestosteron
(4,17(3 -dihidroksiandrost-4-en-3-one); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17ß-hidroksi-17a-
metilandrosta-l,4-dien-3-one); metandriol; metasteron (2a, 17a-dimetil-5a-androstane-3-one-17ß-ol);
metildienolon (17ß-hidroksi-17a-metilestra-4,9-dien-3-one); metil-1-testosteron (17ß-hidroksi-17a-metil-5a-
androst-l-en-3-one); metilnortestosteron (17ß -hidroksi-17a-metilestr-4-en-3-one); metiltrienolon (17ß-hidroksi-
17a-metilestra-4,9,11-trien-3-one); metiltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostenedion (estr-4-ene-
3,17-dione); norboleton; norklostebol; noretandrolon; oksabolon; oksandrolon; oksimesteron; oksimetolon;
prostanozol ([3,2-c] pirazol-5a-etioaloholan-17ß -tetrahidropiranol); kvinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-
testosteron (17ß-hidroksi-5a-androst-1-en-3-one); tetrahidrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17ß -ol-3-
one); trenbolon i druge supstance sa slicnom hemijskom strukturom ili slicnim biološkim efektima.
 Endogeni** AAS: androstenediol (androst-5-en-3ß,17ß -diol); androstenedion (androst-4-ene-3,17-dion);
dihidrotestosteron (17ß -hidroksi-5a-androstan-3-on); prasteron (dehidroepiandrosterone, DHEA); testosteron i
sledeći metaboliti i izomeri: 5a-androstan-3a,17a-diol; 5a-androstan-3a,17ß -diol; 5a-androstan-3ß,17a-diol; 5a-
androstan-3ß,17ß -
diol; androst-4-ene-3a,17a-diol; androst-4-ene-3ß,17a-diol; androst-4-ene-3ß,17a-diol; androst-5-ene-3a,17a-diol;
androst-5-en-3a,17ß-diol; androst-5-en-3ß,17a-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3ß,17ß -diol); 5-
androstenedion (androst-5-ene-3,17-dion); epi-dihidrotestosteron; 3a-hidroksi-5a-androstan-17- on; 3ß-hidroksi-
5a-androstan-17-on; 19-norandrosteron; 19- noretioholanolon.

* "egzogena" označava supstancu koja ne može nastati prirodno u organizmu.
** "endogena" označava supstancu koja može nastati prirodno u organizmu.

Izvor: Lista zabranjenih doping sredstava 2008 - Doping u sportu - Sportska medicina - Savremeni sport.com
ZABRANJENE SUPSTANCE
S1. Anabolički agensi
Anabolički agensi su zabranjeni.
Izvor: Lista zabranjenih doping sredstava 2008 - Doping u sportu - Sportska medicina - Savremeni sport.com

Kada je moguće da se anabolički steroid stvara endogeno, smatraće se da uzorak sadrži odgovarajuću zabranjenu supstancu i biće
prijavljen nepovoljni analitički nalaz kada koncentracija zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera i/ili ma koja druga
relevantna proporcija(e) u uzorku urina sportiste toliko varira u odnosu na normalne vrednosti da je nemoguće opravdati normalnom
endogenom produkcijom. Uzorak se neće smatrati pozitivnim na zabranjenu supstancu u slučaju da sportista može da dokaže da je
koncentracija zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera i/ili relevantna proporcija(e) u uzorku urina posledica određenog
fiziološkog ili patološkog stanja. U svim slučajevima i u bilo kojoj koncentraciji, smatraće se da uzorak urina sportiste sadrži zabranjenu
supstancu i laboratorija će napisati prijaviti nepovoljni analitički nalaz ako je određen pouzdanim analitičkom metodom (npr. IRMS)
kojom laboratorija može dokazati egzogeno poreklo supstance. U takvom slučaju nije potrebno dalje ispitivanje. Ukoliko vrednost ne
odstupa iz okvira normalnih vrednosti i pouzdana analitička metoda (npr. IRMS-a) nije ukazala na egzogeno poreklo supstance, ali
postoje pouzdane indicije prema referentnim vrednostima steroida za moguće uzimanje zabranjenih supstanci ili je laboratorija prijavila T
/E odnos veći od četiri (4) prema jedan (1) i pouzdana analitička metoda (npr. IRMS-a) nije ukazala na egzogeno poreklo supstance
Antidoping agencija Republike Srbije će da sprovede dalje istraživanje u smislu pregleda rezultata sa prethodnih testiranja ili
sprovođenjem uzastopnih testova. Ukoliko postoji potreba za takvim dodatnim ispitivanjem laboratorija prijavljuje rezultat kao atipičan a
ne nepovoljan. Ako laboratorija dodatnom pouzdanom analitičkom metodom (npr. IRMS) dokaže da je zabranjena supstanca egzogenog
porekla, nije potrebno dalje istraživanje i uzorak će biti proglašen pozitivnim na datu zabranjenu supstancu. Kada nije primenjena
dodatna pouzdana analitička metoda (npr. IRMS) i nisu dostupna minimalno tri prethodna testa Antidoping agencija Republike Srbije će
testirati sportistu bez prethodne najave najmanje tri puta u periodu od tri meseca. Ako longitudinalni profil nalaza kod sportiste nakon
uzastopnih testova nije fiziološki, rezultat će biti svrstan kao nepovoljni analitički nalaz. U izuzetno retkim slučajevima, boldenon
endogenog porekla može biti prisutan u urinu u vrlo maloj koncentraciji u nanogramima po mililitru (ng/mL). Kada se nade tako mala
koncentracija boldenona i ni jedna pouzdana analitička metoda (npr. IRMS-a) nije detektovala egzogeno poreklo supstance, mogu se
sprovesti dalja ispitivanja pregledom prethodnih testova ili sprovođenjem uzastopnih testova. Nepovoljni analitički nalaz na 19-
norandrosterone, smatraće se naučnim i validnim dokazom za egzogeno poreklo zabranjene supstance. U takvom slučaju, dalje ispitivanje
nije neophodno. Ukoliko sportista odbije da sarađuje u istrazi, smatraće se da uzorak sadrži zabranjenu supstancu.
Izvor: Lista zabranjenih doping sredstava 2008 - Doping u sportu - Sportska medicina - Savremeni sport.com

Ostali anabolički agensi uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće supstance: klenbuterol, selektivne modulatore androgenskih receptora
(SARM), tibolon, zeranol, zilpaterol.
Izvor: Lista zabranjenih doping sredstava 2008 - Doping u sportu - Sportska medicina - Savremeni sport.com
ZABRANJENE SUPSTANCE
S2 hormoni i slične supstance
S2. Hormoni i srodne supstance
Zabranjene su sledeće supstance i njihovi oslobađajući faktori:
Eritripoetin - (EPO);
Hormon rasta - (hGH), insulinu slican hormon rasta - (npr. IGF-1), mehano hormon rasta - (MGF)
Gonadotropini - (npr. LH, hCG), zabranjeni samo kod muškaraca;
Insulini;
Kortikotropini. i ostale supstance sa sličnom hemijskom strukturom ili sličnim biološkim efektom.
Ukoliko sportista ne može da dokaže da koncentracija supstance potiče od fiziološkog ili
patološkog stanja, smatraće se da uzorak sadrži zabranjenu supstancu (sa gornje liste) ako je
koncentracija zabranjene supstance ili njenih metabolita i/ili relevantna proporcija(e) ili markera
toliko iznad opsega normalnih vrednosti kod ljudi da nije verovatno da potiče od normalne
endogene produkcije. Ako laboratorija prijavi, koristeći pouzdanu analitičku metodu, da je
zabranjena supstanca egzogenog porekla, biće proglašeno da uzorak sadrži zabranjenu supstancu i
biće objavljen kao nepovoljni analitički nalaz.

Izvor:
Lista zabranjenih doping sredstava 2008 - Doping u sportu - Sportska medicina - Savremeni sport.c
om
ZABRANJENE SUPSTANCE
S 3 Beta 2- Agonisti
S3. Beta-2 Agonisti
Zabranjeni su svi beta-2 agonisti, uključujući njihove D- i L- izomere.
Izuzetak su formoterol, salbutamol, salmeterol i terbutalin, kada se
administriraju kao inhalaciona terapija, uz odobrenje Izuzetka (izuzeća)
za terapeutsku upotrebu (Therapeutic Use Exemption - TUE), u
skraćenom postupku. I pored odobrenja izuzeća za terapeutsku
upotrebu, u bilo kom obliku, koncentracija salbutamola (slobodnog od
glukoronida) u koncentraciji većoj od 1000 ng/mL smatraće se kao
nepovoljni analitički nalaz, osim ako sportista ne dokaže da je
abnormalni rezultat posledica terapijske upotrebe inhaliranog
salbutamola.

Izvor: Lista zabranjenih doping sredstava 2008 - Doping u sportu -


Sportska medicina - Savremeni sport.com
Detekcije- primer
Anabolic Steroid Testing
        Specimen Requirements: 30 ml random urine (15 ml min).
        Methodology: Gas Chromatograph Thermoionic Specific Detection and Gas 
                                   Chromatograph Flame-Ionization Detection.
        Confirmation of
        Positive Anabolic Steroids: Gas Chromatograph Mass Spectrometry.          
 Anabolic Steroid Compounds Detected:
Testosterone
19-Noretiocholanolone
Oxymetholone
Dehydroepiandrosterone
10-Nortestosterone

11-b-hydroxyandrosterone
Methandienone
19-Norandrosterone
16-a-Hydroxyetiocholanolone
17-a-Epitestorerone
Stanozolol
Detekcija- Korišćenje dlaka/kose
izvor: http://www.trimegalabs.co.uk/tests/hair-steroid-testing.php

Hair specimens have been used for 20 years in toxicology to document long-term exposure in the various
forensic, occupational and clinical situations and now as medical science evolves Trimega Laboratories
have launched the UK's FIRST ever Steroid Hair Test. We believe, like the success of the patent pending
Trimega Hair Alcohol Test based on FAEE markers, the new steroid test will become the defacto standard
in testing for steroids.
Kromatogramu dobijenaa nakon ekstrakcije uspostavljena procedura od 45,3-mg kose sportaša
Hair Steroid Testing
Detekcija- Korišćenje dlaka/kose
The current rules governing 'doping' in sport, detail that a doping violation is deemed to occur on the finding in a body a prohibited substance, a metabolite
of a prohibited substance, or a compound chemically or pharmacologically related to a prohibited substance.
In most cases, urine is the specimen of choice, but recombinant human erythropoietin and related compounds or hormones can be detected in blood. To
date, hair is not accepted in doping control, although France passed in 2001 a law allowing biologists to use this matrix to document doping (décret n˚
2001-35 from 11 January 2001).
The major practical advantage of hair testing compared with urine or blood testing for drugs is that it has a larger surveillance window (weeks to months,
depending on the length of the hair shaft, against two to four days for most xenobiotics).

Urinalysis vs. Hair steroid testing

  Urine Testing Hair Testing

Drugs All, except some peptidic hormones All, except hormones

Major compound Metabolites Parent drug

Detection period 2-5 days, except anabolic steroids Weeks - months

Type of measure Incremental Cumulative


Screening Yes No
Invasiveness High Low

Storage -20°C Ambient temperature

Risk of false negative High Low

Risk of false positive Low Undetermined

Risk of adulteration High Low


Control material Yes Needed
Liquid Chromatograph Tandem Mass
Spectrometry
 MOST ACCURATE TECHNOLOGY AVAILABLE
Using Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS), the most sophisticated and
sensitive technology available for the steroid testing community, STEROIDCONFIRM™ can accurately
quantify substances well below the cut-off levels. Each specimen is tested directly with this
instrument - there is no screening process.

The added benefit of Tandem Mass Spectrometry (MS/MS) is the unsuppressed selectivity achieved
by incorporating a collision cell. The LC/MS/MS system not only measures each compound directly,
but it also breaks apart the compounds in the collision cell to give a second parameter of
identification for each compound. This methodology provides highly accurate results.

SteroidConfirm™ can detect a wide variety of illegal substances from the urine samples and makes
cheating impossible for the participant. The innovative design of the sample collection device makes
it easy to collect as well as allowing you to send the samples through the mail without damage or
spilling of the sample ensuring the accuracy of the tests. The huge range of substances that it can
detect and the high clarity and readability of the result reports differentiate this test from the
multitude of cheaper steroid tests swarming the market today.

 Izvor: http://www.uritoxmedicaltesting.com/steroid.html
Течна хроматографија-масена спектрометрија (ЛЦ-МС, или, алтернативно, ХПЛЦ-МС) је аналитичка хемија технику која
комбинује могућности физичко одвајање течне хроматографије (ХПЛЦ или) са анализом могућности маса масена спектрометрија .
ЛЦ-МС је моћна техника која се користи за многе апликације које има веома високу осетљивост и селективност. Генерално његова
примена је усмерена ка специфичним детекцију и идентификацију потенцијалних хемикалија у присуству других хемикалија (у
сложеним мешавина).
Detekcija- primer izvor:
http://www.adas.org.rs/dokumenti/ostalo/seminar-2010/novine-u-listi-zabranjenih-sredstava-za-2010.pdf

CERA
(“Mircera”)
Cera krvni test je validovan u oktobru 2008 od strane
AFLD i LNDD
• Kineska Antidoping agencija (CADA) potrošila je
oko $10 milliona dolara i
šest godina za stvaranje “savršene” laboratorije za
Olimpijske igre u
Pekingu 2008. Oko četvrtine budžeta ($2.7 miliona)
je upotrebljeno za
nabavku 60-80 različitih instrumenata za
laboratorijsko testiranje.
CERA
• Predsedavajući MOK Žak Rog je upozorio da je ovo možda samo
početak, jer uzorci mogu biti retestirani za 8 godina:
• Uzorci urina i krvi takmičara iz Pekinga mogu biti ponavljano testirani
do 2016, kako naučnici budu razvijali nove analitičke metode. Proces
je već započeo prenošenjem 5000 uzoraka iz Pekinga u Lozanu, gde
mogu biti testirani na aktivatore receptora kontinuirane eritropoeze ili
Ceru, EPO skoro otkriven u urinu biciklista ovog leta na Tur de
Fransu.
• Rogge said: “This is the first stage of retroactive testing. We are
going to keep, to preserve the urine and the blood for eight years. If,
for example, we have a new chance to test next year or within two
years because science can teach us that you can test for one
substance or another which you cannot test for now, we will do that
in the future.”
CERA
• MOK je retestirao 948 uzoraka sa Olimpijade u Pekingu novim
testovima za CERA i insulin. Testiranje je započeto u januaru i
prvenstveno je fokusirano na discipline izdržljivosti:
biciklizam, veslanje, plivanje, trčanje.
• 6 novih doping pozitivnih “Olympic games 2008 (6)Rashid Ramzi, 1500 m Athanasia Tsoumeleka, 20 km
Vanja Perišić, 800 m Davide Rebellin Stefan SchumacherYudelquis Contreras,dizanje tegova”
Vreme detekcije određenih AAS
Detection times for AAS

Anavar 3 weeks
Anadrol 2 months
Andriol 1 week
Clenbuterol 4-5 Days
Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) 18 months
Dianabol 5 weeks
Durabolin (Nandrolone Phenylpropionate) 12 months
Ephedrin 6-10 Days
Equipoise (Boldenone Undecyclenate) 4-5 months
Halotestin 2 months
Primobolin Depot 4-5 weeks
Proviron 5 weeks
Sustanon 3 months
Test cypionate 3 months
Test enanathate 3 months
Test Propionate 2-3 weeks
Test supspenison No metabolites. t/e should
be back to normal in days
Tremolon Acetetate 4-5 weeks
Winstrol oral (Stanazol) 3 weeks
Winstrol inj (Stanazol) 2 months .
Factors which influence the detection times

Metabolism
Fluid intake
Tolerance to the drug
Frequency of intake
Duration of intake
Body fat
Potency of drug
Dosage
Drug Half-Life:
Arimidex 3 days
Clenbuterol 1.5 days
Anavar 9 hours
Stanozolol (oral) 9 hours
Methyltest 4 days
Stanozolol (injectable) 1 day
Clomid 5 days
Anadrol / Anapolan50 (oxymetholone) 8 to 9 hours
Dianabol 4.5 hours
Testosterone Suspension 1 day
Here are the half-lives for any of the following steroid esters:
Ester Half-Life
Formate 1.5 days
Acetate 3 days
Propionate 4.5 days
Phenylpropionate 4.5 days
Butyrate 6 days
Valerate 7.5 days
Hexanoate 9 days
Caproate 9 days
Isocaproate 9 days
Heptanoate 10.5 days
Enanthate 10.5 days
Octanoate 12 days
Cypionate 12 days
Nonanoate 13.5 days
Decanoate 15 days
Undecanoate 16.5 days
For all you sust lovers out there note that the following esters and amounts are used:
30mg Propionate
55mg Phenylpropionate
65mg Caproate
100mg Decanoate

Testonon uses the following amounts:


30mg Propionate
55mg Phenylpropionate
65mg Isocaproate
100mg Enanthate
Pitanja?
Ne
OK, hvala ;)

Potrebbero piacerti anche