Sei sulla pagina 1di 7

Ecco i testi di alcune preghiere in latino.

Alcune note per la lettura: * ho verificato due volte i testi, la trascrizione affidabile; * ho messo gli accenti su tutte le parole su cui si pu sbagliare; * in latino i gruppi "ae" ed "oe" si pronunciano "e" oppure "", se vi cade l!accento: per esempio "caelis" va letto "clis", "sacula" va letto "scula""; * in latino il gruppo "ti", se seguito da una vocale, si pronuncia "zi" esempio: "gratia" va letto "grazia"", ad eccezione della parola totus!; * il gruppo "cha" va letto "ca"; * il gruppo "ph" va letto come "f". #e $ualcuno trova errori pregato di segnalarmeli. Nota 1: a seconda delle fonti, nel Pater Noster c! talvolta cotidinum, talaltra supersubstantilem % io ho preferito tener annotata $uest!ultima dizione perch& $uella della Vulgata latina. Alla fine di $uesta pagina presento anche la versione presente in un Bre iarium !omanum del '(''. Nota ": alcuni mi dicono che e#ndem, nella parte finale dell!$ngelus, non ci sarebbe. Alcuni testi sono cambiati o semplificati" col passare del tempo. Nota %: a seconda delle fonti, si trova &esus o 'esus. )rossimamente $uesta pagina verr* aggiornata con altri testi.

In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sncti. $men. Pter nster, (ui es in caelis, sancti)ictur nomen t#um, ad niat regnum t#um, )iat ol#ntas tua scut in caelo et in terra* panem nostrum supersubstantilem d nobis h+die, et dimtte nobis dbita nostra scut et nos dimttimus debit+ribus nostris, et ne nos ind#cas in tentati+nem, sed lbera nos a malo. $men Ave Maria, grtia plena, ,+minus tcum, benedcta tu in muliribus, et benedctus )ructus ntris tui, &esus. -ancta .aria, mater ,ei, ora pro nobis peccat+ribus, nunc et in hora mortis n+strae. $men Gloria Ptri, et /lio, et -pritui -ancto, sicut erat in princpio, et nunc, et semper,

et in sacula saculorum. $men Angele Dei, (ui custos es mei, me tibi commssum piette suprna ill#mina, custodi, rege et guberna. $men R uiem aetrnam dona eis, ,omine, et lu0 perptua l#ceat eis. !e(ui1scant in pace. $men Angelus ,+mini nunti it .arae, et concpit de -pritu -ancto. 2$ e .aria...3 4cce anclla ,+mini, )at mhi sec#ndum erbum t#um. 2$ e .aria...3 5t Verbum cro )actum est, et habit it in nobis. 2$ e .aria...3 6ra pro n+bis sancta ,i gnetri0, ut digni e))icimur promissi+nibus 7hristi. 8rmus. 9rtiam tuam, (uasumus ,+mine, mntibus nostris in)#nde, ut (ui ngelo nuntinte 7hrsti )lii tui incarnati+nem cogn+ imus, per passi+nem ius et crucem, ad resurrecti+nis gloriam perducmur. Per e#ndem 7hristum ,+minum nostrum. $men Salve, Regina, mater miseric+rdiae, ita, dulcdo et spes nostra, sal e. $d te clammus, 0sules )lii : ae, ad te suspirmus, gemntes et )lntes in hac lacrimrum alle. 4ia rgo, ad octa nostra, llos t#os miseric+rdes oculos ad nos con rte. 5t &esum, benedctum )ructum entris tui, nobis post hoc e0slium ostnde. 8 clmens, o pia, o dulcis Virgo .aria. Regina cali, laetre, alleluia ;ua (uem merusti portre, alleluia !esurr0it, scut d0it, alleluia 8ra pro n+bis ,um, alleluia. !re"o in ,eum, Patrem omnipotntem, 7reat+rem coeli et terrae. 5t in 'esum 7hristum, /ilium e<us #nicum, ,+minum nostrum, (ui concptus est de -pritu -ancto, natus e0 .ara Vrgine, passus sub P+ntio Pilto, cruci)0us, m+rtuus, et sep#ltus: descndit ad n)eros:

trtia die resurr0it a m+rtuis: ascndit ad coelos, sedet ad d0teram ,ei Patris omnipotntis: inde ent#rus est <udicre i os et m+rtuos. 7redo in -pritum -anctum, sanctam 5cclsiam cath+licam, sanct+rum communi+nem, remissi+nem peccat+rum, carnis resurrecti+nem, itam aetrnam. $men. Magn#icat nima mea ,+minum, et e0sult it spritus mus in ,eo salutri meo, (ua resp0it humilittem ancllae suae. =cce nim e0 hoc betam me dcent omnes generati+nes, (ua )1cit mhi magna, (ui p+tens est, et sanctum n+men ius, et miseric+rdia ius a prognies in prognies timntibus um. /1cit potntiam in brchio suo, disprsit suprbos mnte c+rdis s#i* dep+suit potntes de sede et e0alt it h#miles, esuri1ntes impl it b+nis et d ites dimsit innes. -usc1pit &srael, p#erum suum, recordtus miseric+rdiae suae sicut loc#tus est ad patres nostros, $braham et smini ius in sacula. salmo 8 % )salm. +,,," ,+mine ,+minus noster, (uam admirbile est nomen tuum in uni rsa terra! ;u+niam ele ta est magni)icntia tua, super caelos. 50 ore in)ntium et lactntium per)ecsti laudem propter inimcos tuos, ut dstruas inimcum et ult+rem. ;uid est homo, (uod memor es e<us> aut )lius h+minis, (u+niam sitas eum> .inusti eum pulo minus ab $ngelis, gl+ria et hon+re coronsti eum: et constitusti eum super +pera mnuum turum. 8mnia sub<ecsti sub pdibus e<us, o es et bo es uni rsas: nsuper et pcora campi. V+lucres caeli, et pisces maris, (ui permbulant smitas maris. ,+mine ,+minus noster, (uam admirbile est nomen tuum in uni rsa terra! $nima !%risti, sanct)ica me. 7orpus 7hristi, sal a me.

-nguis 7hristi, inbria me. $(ua lateris 7hristi, la a me. Pssio 7hristi con)orta me. 8 bone &esu, e0udi me. &ntra tua #lnera absc+nde me. Ne permttas a te me separri. $b hoste maligno de)nde me. &n hora mortis meae oca me. 5t i#be me enire ad te, ut cum sanctis t#is ludem te in saecula saeculorum. $men Pange lingua e Tantum ergo" Pnge lingua gloriosi c+rporis m?strium, sanguinis(ue preti+si, (uem in mundi pretium. )ructus entris generosi !e0 e))udit gentium. Nobis datus, nobis natus e0 intacta Virgine, et in mundo con ersatus, sparso erbi semine, sui moras incolatus miro clausit ordine. &n suprema nocte caenae recumbus cum )ratribus. 8bser ata lege plene cibis in legalibus, cibum turbae duodenae se dat suis manibus. Verbum caro, panem erum Verbo carnem e))icit: )it(ue sanguis 7hristi merum, et si sensus de)icit, ad )irmandum cor sincerum sola )ides su))icit. &antum rgo -acramentum enermur cernui: et ant(uum documentum no o cedat rtui: prastet )des supplemntum snsuum de)ectui. 9enitori, 9enito(ue lus et <ubiltio, salus, honor, rtus (u+(ue sit et benedictio: procedenti ab utro(ue compar sit laudatio. $men.

litanie della -eata +ergine" @?rie, elison % ./rie elison 7hriste, elison % 0hriste elison @?rie, elison % ./rie elison 7hriste, udi nos % 0hriste, *udi nos 7hriste, e0udi nos % 0hriste, e1*udi nos Pter de caelis, ,eus % miserre nobis /li !edmptor mundi, ,eus % miserre nobis -pritus -ncte, ,eus % miserre nobis -ancta Arnitas, #nus ,eus % miserre nobis -ancta .ara % ora pro nobis -ancta ,i 9netri0 B ... -ancta Vrgo rginum B .ater 7hristi B .ater 5cclesiae B .ater di nae gratiae B .ater purissima B .ater castissima B .ater in iolata B .ater intemerata B .ater amabilis B .ater admirabilis B .ater boni conslii B .ater 7reat+ris B .ater -al at+ris B Virgo prudentissima B Virgo eneranda B Virgo praedicanda B Virgo p+tens B Virgo clmens B Virgo )idlis B -pculum iusttiae B -des sapi1ntiae B 7ausa n+strae laettiae B Vas spirituale B Vas honorabile B Vas insgne de oti+nis B !osa m?stica B Aurris da dica B Aurris eb#rnea B ,omus urea B /oderis arca B &nua caeli B -tella matutina B -lus in)orm+rum B !e)#gium peccat+rum B 7onsolatri0 a))lict+rum B $u0lium christian+rum B !egina angel+rum B !egina patriarchrum B !egina prophetrum B

!egina apostol+rum B !egina mrt?rum B !egina con)ess+rum B !egina rginum B !egina sanct+rum +mnium B !egina sine labe originali concepta B !egina in caelum ass#mpta B !egina sacratssimi !osarii B !egina )amiliae B !egina pacis B ora pro nobis Cgnus ,ei, (ui t+llis peccta m#ndi % p*rce nobis, 2mine Cgnus ,ei, (ui t+llis peccta m#ndi % e1*udi nos, 2mine Cgnus ,ei, (ui t+llis peccta m#ndi % miserre nobis. litanie del #acro 0uore" @?rie, elison % ./rie elison 7hriste, elison % 0hriste elison @?rie, elison % ./rie elison 7hriste, udi nos % 0hriste, *udi nos 7hriste, e0udi nos % 0hriste, e1*udi nos Pter de caelis, ,eus % miserre nobis /li !edmptor mundi, ,eus % ... -pritus -ncte, ,eus % -ancta Arnitas, #nus ,eus % 7or &esu, /ili Patris aetrni B 7or &esu, in snu Vrginis .tris a -pritu -ancto )ormtum B 7or &esu, Verbo ,ei substantiliter untum 7or &esu, maiesttis in)intae B 7or &esu, tmplum ,ei sanctum B 7or &esu, tabernculum $ltssimi B 7or &esu, domus ,ei et p+rta caeli B 7or &esu, )+rna0 rdens charittis B 7or &esu, iusttiae et am+ris receptculum B 7or &esu, bonitte et amore plenum B 7or &esu, irt#tum +mnium abssus B 7or &esu, +mni lude dignssimus B 7or &esu, re0 et centrum +mnium c+rdium B 7or &esu, in (uo sunt +mnes thesuri sapi1ntiae et sci1ntiae B 7or &esu, in (uo hbitat +mnis plenit#do di inittis B 7or &esu, in (uo Pater sibi bene complcuit B 7or &esu, de c#ius plenit#dine +mnes nos accepmus B 7or &esu, desidrium c+llium aetern+rum B 7or &esu, ptiens et m#ltae miseric+rdiae B 7or &esu, d es in +mnes (ui in +cant te B 7or &esu, )ons itae et sanctittis B 7or &esu, propititio pro peccatis nostris B 7or &esu, saturtum oppr+briis B 7or &esu, attrtum pr+pter sclera nostra B 7or &esu, #s(ue ad mortem oboediens )actum B 7or &esu, lancea per)ortum B 7or &esu, )ons totus consolati+nis B

7or &esu, ita et resurrctio nostra B 7or &esu, pa0 et reconcilitio nostra B 7or &esu, ctima peccat+rum B 7or &esu, slus in te sperntium B 7or &esu, spes in te morintium B 7or &esu, delciae sanct+rum +mnium % miserre nobis Cgnus ,ei, (ui t+llis peccta m#ndi % p*rce nobis, 2mine Cgnus ,ei, (ui t+llis peccta m#ndi % e1*udi nos, 2mine Cgnus ,ei, (ui t+llis peccta m#ndi % miserre nobis. ,ignare me laudare te, Virgo -acrta. ,a mihi irt#tem contra h+stes tuos. 'ni, sncte Spritus, vni per Maram.

3ui sotto, le versioni differenti talvolta di pochissimo" che ho trovato nel: Bre iarium !omanum e1 decreto ss.0oncilii 4ridentini restitutum % s. )ii +. )ontificis 5a1imi % 6ussu editum 0lementis +,,,., 7rbani +,,,. et 8eonis 9,,,. auctoritate recognitum % editio (uinta post alteram t?picam. .,7777D&. Pater noster, (ui es in coelis, sancti)ictur nomen tuum. $d niat regnum tuum. /iat ol#ntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrum (uotidianum da nobis h+die. 5t dimitte nobis dbita nostra, sicut et nos dimttimus debit+ribus nostris. 5t ne nos ind#cas in tentati+nem: sed libera nos a malo. $men