Sei sulla pagina 1di 13

• Nabroji nekoliko elementarnih tvari koje

poznaješ.
• Što opisuju znakovi: He, 2O, 4P, 2Cl, 8S ?
• Po kojim se fizikalnim svojstvima razlikuju
metali i nemetali?
• Objasni po čemu se razlikuju elementarne
tvari i kemijski spojevi?
Amedeo Avogadro
• talijanski matematičar i kemičar
(1776. – 1856.)

• ustanovio da u prirodi ne postoje


samostalni atomi vodika i kisika
već da kisik i vodik dolaze kao
dvoatomne čestice

• postavio je i ispravne oznake za


ugljikov dioksid i dušik

• čestice sastavljene od 2 i više


atoma nazvao MOLEKULE

• njegove pretpostavke
prihvaćene tek potkraj 19.st. Avogadro
POVEZIVANJE ATOMA

MOLEKULE
Molekule
• nastaju povezivanjem atoma
• atomi mogu biti iste vrste
• molekule građene od atoma istog elementa =
MOLEKULE ELEMENTARNIH TVARI

molekula dušika molekula kisika molekula fosfora molekula sumpora


• npr. 2 atoma dušika
grade molekulu dušika
• ili 2 atoma kisika grade
molekula dušika
molekulu kisika
• ili 4 atoma fosfora grade molekula kisika
molekulu fosfora
• ili 8 atoma sumpora
grade molekulu sumpora

molekula fosfora

molekula sumpora
Označivanje molekula
• broj istovrsnih atoma u molekuli označujemo donjim desnim
INDEKSOM uz simbol elementa npr.

molekula dušika; N2

INDEKS = broj
molekula fosfora; P4 istovrsnih atoma u
molekuli

molekula sumpora; S8
• veći broj istovrsnih molekula označujemo
KOEFICIJENTOM

2 molekule vodika 2 H2

3 molekule dušika 3 N2

KOEFICIJENT = broj molekula


4 molekule fosfora 4 P4

KOEFICIJENT =
broj molekula

8 molekula sumpora 8 S8
Sastav molekula
Označivanje molekula elementarnih tvari

molekula vodika • sastav molekula iskazuje


se MOLEKULARNOM
H2 formula
FORMULOM

molekula kisika • molekularna formula


sastoji se od simbola
O2 formula
elemenata koji grade
molekulu i broja atoma
pojedine vrste =
INDEKSA
molekula sumpora

S8 formula
molekule mogu biti izgrađene od atoma različitih elemenata
= MOLEKULE KEMIJSKIH SPOJEVA

• npr. atom vodika i


klora grade molekulu molekula klorovodika molekula vode
klorovodika
• atomi vodika i atom
kisika grade molekulu
vode
• atomi vodika i atom
dušika grade molekulu
amonijaka
• atom ugljika i atomi
vodika grade molekulu
metana molekula amonijaka molekula metana
Označivanje molekula kemijskih spojeva
• molekula VODE građena je od 1 atoma kisika i 2 atoma vodika

uz simbol vodika piše se indeks 2, a uz simbol


kisika ne piše se 1 pa je molekularna formula
vode
H2O

• molekula AMONIJAKA građena je od 1 atoma dušika i 3 atoma


vodika
uz simbol vodika piše se indeks 3, a uz simbol
dušika
ne piše se 1, pa je molekularna formula
amonijaka
NH3
• molekula KLOROVODIKA građena je od 1 atoma vodika i 1
atoma klora

uz simbole klora i vodika ne pišemo indeks 1,


pa je molekularna formula klorovodika
HCl

• veći broj molekula nekog kemijskog spoja označit ćemo


KOEFICIJENTOM

2 molekule klorovodika; 2 HCl

3 molekule vode; 3H2O