Sei sulla pagina 1di 62

Q come ·~nel~)f.

egate

flqe~t.a ~ezi~. r-to.r ,.oi~ W.arfi.am~§r :4Q,,~o.Q ~i;p~arta, ..eg:ol.e _dell_~i:~:co,:~sptega,ndof le~t I.·varPihpl Eli trUlJ,pa -51 InUQVOOQe CQmb~ttOl:lo. ~~n ~~\lII1l\lef! 1m ..~tQ prima di iniZI.are-a giqcare, anti meglio. hon tentme Efj memo:r.izzal:e tu:tte in una 'vo:lta!per e:vUar.e. O~f:)fu~ione..

Sf} non h?i matrg(IDfC1tQ B€i.fJaioo§B "r;ir. simillj.. 'a WiHfltHnme.r AO 'O@O,-~; 'i8.ik?Jrt}a.nafiunb ~'r1f,.liigffeii};.fa tsezione, roo!fde i$f'iflitif!tl.fJ. .::I 'j)'!H¥ '46.fi Ji riff, pr.o 'ar,;j' ~JI;' ~~rii)Rj(Jl, glMer¢f;i€jl'l'Ii ttQJ:I~(al, :gr1rir"fJ..tifi r;;qmj~df!,rff ~f

Im:ro.lEnnaiIHiG .dai;~lP;gtAliilii1l~tqli5s~ Wlia~eto.ge ~e~~"fg~ ;9{Jfi~g~l?Jitia.~t<:l. Non Qe~rIgg9g~~gr.li}p:~n~!.?-:tm,>;!: ql2 s 'farti :!In'!~~(~.ell~r.afEl. ~]311?~inaNlica del 'llicicci,s-iJli, dOMe, ~ffoi fr0~al;e fkl"vairil9ilrJ3gbi.e. 'In ~lIito; la QQS:a, tj11!;WQr~ de. Ifate:j;l ~I p~p;v:~r~ qlJaI9.M :ij.aiiiftal<\!,~rt90Iftt ~r.Q\JiQJ

lfiJggerf} 1~·(~flPI@. . . PP~"I?,I[:!a,"'t@ tllii".~~'rl'lE,l,mmer""" "'' '"(!'> spepLwmen r!e. '" "'f'" 'M 'I.. .. Afil"',;;:",a ~ ":i',.',A"$,?~. '(ij,u;sIfe! iriizJali, fi~es>§1f4mnn·~·GJ1Ucitiellere~r6j§J{,Jr ,qU~ftf

1m qi!fesIj.$o:e: .~ J=.~'~§'~ipfoll.:foift~a.jJiJerita,[J"stW.i,q~.~lrgc~IJIif&?'ra~ '$,g! TI!m:!)!·~i.!:lIli;lFa.~e' ~j rI11Qy.iI);IJ'lf:llf2~ ~tJl!~Jfiise,


.e-sul Meca

,fror.rtf;l aJi!

'tffi;6:3'

In ~l1eSf6'\Hi!!ir:b ",I'll S.e~01f1j}


e.

u~a ;stfl!Jatlom8. che monsal '[eme nS''01ve··

tt faeG6r;ge"al~ i1Ji sfffie.' ,imparam(!!6" ler::eg~te'WTii(~iifaJlr,QQijio: .,Po):jh'!3,.~:M!te."'e., . ~I$ 's·tlff~i~m~ kQEis)l.I!~a.:re Tji!l?~lg.gJ fflJf~lm.e~w. I~e" ,WiJ,Il ~~:r,tlif, J.A_y~g~~r;~i. n:_eI e: 11'!~ ~.!rtrte 1l~0J1.i :eh~ I
'triizi,'anao (ill, '·9;y.e~i0 modb,.
,elemerilll""Gome:,etffi8rl psrsoria:l'lgl

re]-ecl Cf:ea.tU:f~ f.tf~r~u:ciJsi;l.,,1~99~):~iJ:~ r~~o,l~ l ?J1lpr"(jp1):~ fil.:.ct'1j;l14i~t!gl \rrrp"tr,?~re. '~,

' snowi'

L~rn af:"rrt'l,tt'!..e;

,§10G<lre. 1£. ,coM ~~iO: irfij:)tlr,tai;fl;i s(i)'r;f() QWl.aIil\e!'Yt¢· 'UrI

j~re ~(:W~f~~~~~ 4(}~b'¢. :€J.. O· -?,f R~.-.PJMn~!l~,1? IT 'uldmpensaliiJjJ 6G_,:0 ene_ ?l~uruaJtn.oggetii
.S"QIli:l

per

9~tS\'Irtl0, aj:l?lle,rniFiJAti,!~~R.er'~@pre~F1t<m:ll',due~se(CitJ (:h.e'~i~,~q91:l.tl1!mo (mmpo ill baIit!iQlia ..,-i] se:R1Ir.3i,pdi ~ina: ':s-~1 'slolpemriie pl8na.,e,soiii:la"cerrie, un tavblo' 0, lin' pay@en,t~) 'ta.Jj;)a~gjQr- part!i d.~f ~yon'dl1 ,;!;;~§h:l'a $erl0pfjIT_frtti1 . EcS¢J1~'~ltrq1l11'l:a.l:!blpT.)g i9~ :prot_l:lmq~rg i),I~V910. ~n un

'QI.iiD]~9 ~YI1l] 'UiilaYiVe~iq; b'anagUa


¢b8'd~gH

'dl,!e' :esercifi e:. illl$rrlffiG" (ill W§n"(;)-gI@()d; ·s~r.ai' ih J?r~Ii~'

'e:lern~f,ltl
I," •. ~~'

le'di$nZs (p,11"(i)[tlSarf;lli lie do pla;ifJ'(;iafomi!b.hell;;i's:~tG.@{> '"!1illT:l~tro retra#]IB'lg,rSQu..?tG! \[;\

:9R~ta

profiffi :a· :,g16i3.rii. irfseNl@


'qt!lC3.,i,tg'¥.

,p.lPr.

'Ie·;,qi~M1.e~9~lil ~re,~ in Efhit,a_ j.hiPo~rlali. £liIa 'C0rnsPbt:li:l~b0' ~j" peillcil:,'{Ci&J'


2;5 cfTI··I!l.!np).~

pollicij'. In Waffi~mmei.'41i100Q.

lJ'

Q0trnaJi,"dt\Pi

'§e;;vir~nr;H~ illlfine

G"ITta e-- parma.rper ~re,"a~ cteHE[ f;l0t~e $e:§t1g~t;! r rt;f9JilnJ '9J1!JilJJ'l ~i v§jcoli :ej:Jpute' I~F

q~I:f.Q Devi~!(.m!;~"!lY.~~.i

a::,seJi .la:iJ1.i».' n

~i

fe 'file.. ~:r.ffline

rnQstJ1dl!:Js~le' ~r:§:PI'(~99[·

a:

'cteaJ!.I!J'(e1

lei:! ,. _ ~~~'lftoJ!§
:M/artlqmmer- AJr'Q00 m' euj ~el}~.ml Ir&!r~ ~ri"'dasn pet· 'd,Ei1§I'f:!iITm.w:e: [I 'i'jsWl,tlli'! .q.l
_ _'~.$r§\OI,._
,,11i1

DADIDE~n:AZJON:EJ
:.
I'

..

yr1gzl@"~.,.,~~J!,e·'tLfe:/(I;JRP_ei.
gnatrtj,H;:lpreCISo

,aile. da:im,\

·ham-fro,. intlitt0i"ap "1Wi

11' ;)(Q'lito; h

,v~~i~o_loJ' a~~JJie:orSJMia

'frrW~9}iflP."*"'1;t9·iI'-tl)ti~~feIflJ~Jft0QS11-1,'.lg:.: 1'[jtll'i''1i~'qrj,~W

:iflvv~~Jl"'lT~,r ;49'?£C::~,~f~r:~~1iI~i:~ frl.£~_~:'~.~!~er __ ,: facce, (m {janeTe, :al!:ilfllE.i~%ifo,'m 10~. '1a1v.atta sl&'a.Jliplican'o ~li!~-~,(:[fl;:~m~:1?J~ !Ol-rm§ll\~ '!!i~ f11JI-Bl'lYQ; ~~~lP:mpl~
J~el~ffi'oolflQatiiiiii . ai, .f:j~tllffiti:i: ijj~wti;@i, e"t;l'liI~$i!sl 'i;i:\en:€i
(l~1 '1!{~li!.l:JIe ID&:2~ Rer. 'liI,tt:efJere Ir dsJill~at0. ff'l1aI~, tlla TI ffi'ctt1!t5" ii'~'~1_!:ii'igl,,0 smtltal ·at suo' tlSciila~' ,Il-mooffiGijW'r:B ~~a!C,i=:ltm~, e:~fii;t;i-('U.o; :_D~6)i,2 ~1~jt-ilti:c@' @i1~iil:!!!~~'i! iri!3.jlJll~1~ ;gel';ij~'cll'I'Jij ~amQFa'jselrroGee eii 'al'h7Iffumr.re~r2; dtte'fi1\ elil~0

"Gj~;{tfij).'fa~ :11~ffri'j~I_~ di':'Qt1Elg:ftltG¢li;i :e' a:u: !!14ie_~i:l:~11 sffl't~t0:'~WjjlilI¢1".Era' ll'qMo ,__ p_-@~~tazlQn$-"VifjnQ~I' ,~_L!Fllo ;s$'0tti~rr_i,upa'fr'~G_t:ia",,_essa' ti trydi'Ca 18. <;flrEl'~i6fle 'V'erSiletli'il,~~d':ha oiWtato\ IIZ(rob010·(;jhQbl~iib!-si&bilieaJn §el1~: :~t;I~: $!Jii~ tl~}\ t:l~ (d;!'&l?;to-:' g!ll h~ £$:llitta19' 11 'l!

,r ~~~,~VJJ. ~~tl?~~Qef~Il~~?JAt?s:'~~<~~ff'~p'~r ~eC!alli


,ijet-elT!lJnaIielT1' lllunro/oolpitQ. ·®;tll'irsfjr:ffi:tdr reoane.sD

'A!¢1;Ine .•

1'~rCt;Wl~W:>:~9·jn~?]91ihQ,~~titPJ9i·i!!r,~fi~tQ.IiI.t:i

'~r~l~~

~~g_Il~<~!Q!J.n~,,~~i>lt~!~1 .d_e?I~Ii!~~~Jp~~~~
Glg_WaziQii(~

meJ!@'lal oas0' dew IJSaffilJa ~rGOOa1'fteoora::<::hMrovr msieme al~klmb~ofo.:·al ~,ct61~irdl'=paf d~rmj'~e-; i[ dlt~:ilelife·:d§Jla 1
,~g(;f

,wit

P)t;I~H:.ei' ,~_ujl:i'

~~'S&~t;:~1lj;~9'&;~' Ya~j~~ $ ~-

.-'. ~-'''--,-

~vt<¢oneJ;iTlI\l:10t4..®.mjgJL~re,:

BErr

C0111 bel _Qttl:e}ij.:fqi1n5"ft~tl:lm 3_\Y!1~f!lmi'itJreRl;'Qm~f,jlum r:iSt:lK~~@'i)li,~~ 00n:lfarrim [n~p~$0'tie->_'IT'L~~~LlJlj!56; UD' ~st:il~tp,,&~5 : ' :l! ctilPill esJ.1{fa,il]b:etsa'§Ufu. Se,JTItrern'i~!llm t",~l$·o~,m ,eelpG . .gD~'~).trQ ~~~f,!o·,'QP'(j\~.~~ro~LIIJI"~j~ic;:_ar:'5lll'~g~gl'~t9l£i,i"{!~', G!g\llr.iri)l~I[~t!ll~~ti~J1l~ ]'n~(g~llj'@__I!I~b,tQ~qqciifu,l~(i1f~~tfT~E1 dad6'-,p.:en:JI1:certo. n1:line$i '@_u.taql;. ~.§'~illi51ftca ~wr.e D q!;1,!~.1ljJ;1t([l-~, ~lkq~9:e:O~j_~9JI~~,:m_g_ ~-.~~t\~i\al 'iUD-Irati~moltlRltcafe?H'<fls:iI[ta1OJ rLll§f5,rott:e:h~[lCld, iYo, &0.811>:'.
1

.m~, il'A:@f:B~r~'dj Qa;dj"fti@i~t~)!31$,0mET:l~lleij:ti:Sp'I~~~ f;l-\-!_fF@ll rs{)~~ itj~~4!!~~!3 Hl}~}~g~fn~r~~J~tf!_Ci!;~i e ~~ "t'lJ1l.3.~1S,e:,(')esl v.la. Ref l!~ G ~}2~~B?~ .30.6/a\Jr~.1 ,esemplI!J, .'tm:,tli.:Je-claillll

"§ffi!stf ~Q.-Y-~~'tiro 112 ,pl~h.~dn iflaE!'e1 ali rem po ,sfess@': un QOi-ar:rn'O fiW15:mim' 1ii. ;qiirtu_i'at'~Hlia.il2"9_~; <r;;fID:$';~ :_Gb"s1Miia:,

(fire-mone; .C(is'U'iilei 'Ptle'l ()tWtreratlh 'ri$rultaf~ si'-: lie',

9 e18 rmin"arEO,

una'

ID~~~-;wi -~ij~_i'lnr~r;~ 'b~.


sdr~a\®10,:oon'la.'~redcia,1t,Efal

~~oi$r-a:m.rrrij,\l~,fji2ii!i.g!,i

fr!3ll_a

d ire~{;j,l11e:11'1 £AlJi,'$Ia iSI't~rafld0 1

3'

1aliolta: sf, pu0: :iifSa!9 ,t!Jna ooml£lnazlpr,l-g ,ol €jI!lEistI1tr'e:' :m~.!Rdl,,,~Q_M:f$~ae.(f~.~1te>g~ ,rJ~.1;Ij~tg:'G9m~L~'Wi;li Il(M 7i,e;'1't'",(7..,;!:'Z-},:)ppume GP6'@, eheda 0""-1;&: I ,rlg':8H(!lcJl!!, t~S-El _flrrc,p:~ta'~ "p):ltr~~,r~d.e:ql?r tj~aIieU.f.'l'1 iiO'a:~.

Rl9ETEBE
~ ,C _ .. -'

I T1Rlll ll D.'O a
, .'_ . "..., _'

."

,metoDa per ,generare ,Lin. ns:ulratfa.~€ilil.01p_(e$f1Wcl1, :e,lihTrF;l. 1:Ii;! p_fo e djWqi Il' f1Sl;Jltatltl' g~t ~!J~<i~'ti(€i\~f.1l.[a_iV::t!:! ]Ele_t"' epcesso~ dllihdi: 1·())!2'~1 3' 0 ~ J~e~6'=;a',
• _ _ -I ~ "_ cd -I_~~,/:...o '.

'~.~!d~;e" f1J5:~~,~i~X~rt~ Irt ~~!,,-~~~~I':~~,U~Jl{t;: Oatii'.~'

~
~.

~grj Sg.orbi; pe.llev.erdeed cdtte _enorml, co:~e-' g1U ~~a~e!ltJ)~~~ ~O~:~fJ!f~~. ' _r1~r;~!Aldh ller d~§cri"ere: tuH¢ ql,l~~te clteat:u_~,. ne!9l'oee ';v:~ngol[le" _':IsatJ !"Jove~yalo'f1_ '~h~ descriY'orVJ i var', ~$pe.tli 'd~U!a 'ilopo QQ:(ifcfr'!Jl,gj'a:Re' ~i$i'~a!e P$··icQilo.g.tog, .OUie.sfi. v.aIO:l~i'sono chiamatl car.-attecisfiafje._
Tutle I1Fca~atteti$i6~:es.$6riffi::mis:i!!~~i.D-I:L!iBa:~a:la ¢ffie.-:w, dal])' a 1 IIh'lP,tCfaito ~~:11 V~rq'r:~, mi~.\kr.;).r,@~,!_9gi;!r:£lt·tgr:i!J.ti'~.-, tiildloa I~ prtiriiezta d! riTlassj",ei':la~M,ell)jgifa:dl te~ill·ne. L¢ c~:q.1t!f~ c::9B~,ma' JfI~$lllrl:j2J5;tfi~~s,f!);f~.I~;O~~·§_ q[f~~ ~ lA!3}kF6_(?J;I)'(CE~):' lJ;~rn_~I1,*a,'~;l\;I~"J'-'i~W_t~ ~F~~I~Jijl.~i~iWtm, '-gl<lelle inveGe>p~w\ 'I,Hd'Bt!§_t;lni,zja~~acsono" 1ll@11<Y.-.vc:I~'er:;! A~Ol},q,hr (:d;~.p1i!ffi\eJJ,t'I~(QJ e li_r,~t.AfJliI?M@1(TI?;~. ,agilJ. l.n '€Glilict a G'Gt:Pil~ ,i;J,l\llJ$1i2iia'trVa,;PJci':alfa, e"i3.lJs'1Iii)1:E ~~ §tt<iew-J@rnrffill:a;rd!,!I,;ng.rnlcp,-_

s~oii1 moUll ii-pi~ g'tferrieri! . di' I-n Or·ki:edlJii iltill'i'l1dEtdaf ..i€rsoil_o -anohe: ~!tre:ct~@Ju,re,. 'S-pace 0-qme I~~otalf ,aJe:q)lePic:cQ't~.
Wa'rhatnrne·rr 1,10 '000
0

dar p'otem1i

IV'Hul:ne 'ai

Ih'izlativa ,(l~

Esse Sd~O, &illta'df€1;l~tiajtiinen:ioI{AGi,~Abi[oorBa(i~t19~' ~

,~~itjta q'jIQQmb£lttillle'1,tb {A:C~

t.r

:~:§1rnisc;:~'t; u~ ,~eril~~o"eY}-~il~"g~~~d9_2~~~apJf qqg~o' e'5ffi re flfn'llBa£cici'rpcm.f?§r.p6. :Op~l:.iee.iluaiitotlf)aieriia:tU~' JJJni:\~@i:iJ~4ooel'hof:i1a u~MY.\di$,~~_~.n0..~¥laia MaJih'$ ·temp~'tP __ lRa1ia.gUe 1ii9-,1I,.Q ~i:4;'-o'ap_l;Il~i!tU@"-$" 1:l.a·!I~

l\'ttJlc~tdtAl
'-e~~~JlCl,lrn~nt~:apfir
\f10SS@M, ianlMms

l'i'(~.L.S~. !ullml':j~f1£ ~ Pi .. d.)lJ._ll rt.A.~t.ta:¢Y_Ol. @'bg~;l.t~£l.; ·¢te~~.".l~ .~ . \~tiI_~-wrml~~~,~ fe!~~AP})),J~lt~ ,em?1*~!~glVP.;~:;,:~·a@g!@nf ~iM1~jEj,\:,d!Jf;aTlJe:nI'c0ro0 .a G9WR·. ~I Tf!a~Igi@t part!} :&B.l§: 19QREld.e pro~ab_I_ltta:aJ cQlp,lre-11.net:llIcp lTlJ'OOXI;lQ a :t3Qtp0'. ,,¢~eatl]!~f, 113,,:00selodM¢i '~WA!!tttrCQ~'ffla;;~j_6uh~~;gt@~j:jj;l,~r
,ldl,pwtl

~~CAW:~~~~~~~1;~i~~~~;~a~~;~~=,~~~"~_~;t~1 ~'~!;;:I;'
'r;l:QS$~fl~ ;~tta9~~(,¥

,aJmI:rqa tiro, Inc!ude arll;;b~yn't ~tlm8Jdella: ~0mw~t!il(l~<;t

~;j.li$aaU~tiQa- (AB) ,lljd.l~~Vg~p:r.ffQ\·'(Jij.' ~~'@tri~r:0 g t;ln~~l~,crq~~eliOl~§,"l~r~g' i1;'"tlil':

:a!J.rt;}ftiii"l4to/p~r !fog~f:ii1$~Fit,~~JitrfQ'~1'i.trJ _d~JI.&'®.@:~'o; ~ ,'~<!'s9:iiicl'Ji.:sJ.qsif)o~a0il,·a:y:mJ~avni$Q~la

.~~ ~~l?~P fJ~ep!~I1!]~P!~ R fr!I~.¥,j ~! r.JumerrGI QI. AttacGif.ll ,;.riene r~ r

qwando Spara.,AI®um rn~s1'm:tiaort0:ar:m1 natumII l1ah_'~u!, a_~ ~;hstiiirtzl;L"~P;9SS:'~l1q. <:1¢6§""IU'l'lfJ1,Q,. t:;"pufur:e veJe(;]o)e,'la ior1;JiAB-:e;.usatEi per :d~teJrrli_r;lme- se:
GpjpipGQi:fQ '(jl'ifJefj0:.
_. -

TirO. .A.rmatu rci.(FrAJ f'orza, (f:i)J :[iam':l'at[lIfaIP!tlime~,ad. uh, g_llet~firo ~L.OQn SUo:ir!3_ di3:·nl1J: Inulta· qua.oie forte. eo, .urj,3, .cre:atD.fa"kJn :ess.eie: .Qf;I IJm ·@1g:9· ',che· 10 ~y,~~_bb$ '·ajtri.r;n:ea:t!" :fegl1tJi: ~~~,9e'~XQI(I~I'ti!flil~~!gRl-~i!~ Rug::W,l~r~F~~,1:,,_~o'~'[§:ic!,ia!.~.Lit m~~gi8rntfza;a6!j guerrietfsorrlb ~t&tetll i\iJii ,una 'fII1aritis 'na F.or.Za 6 'ela,maggrbr palte."deglhtmar:ii hs "lU'a,-lbl:ie: ,;forma.. clt.. '.rma'lll (a 'e :pT~; s.otro, , ®i8t'l.Ci .,re., q".. .'. s...... _.~: '
·,!?'§f(;$ g3i,

'P:iJ·0 'feifre

Pl:!..0S9if:Jir%·i.1lq{Jrpp_-~ I,i;wp-Qie1quimdi-c~1J qY~flt<j;lf",-qilit~'


f1:-

La _ R9:it9 fMje'l'! q'Ua8tQ 1:l.l,l.rn!h1J'!hta t;i8"it:ipq~IIQ h"emieo~,

"a"inalL!~e -c!'tB
·,¢aat)'.lJiji'H3FlJ;JQ

<!;oJ .'.

'._

.•.

.~

-.....

."

ind6ss_an6, ri1!glio_t"e,

l>.' "":"I.u.

-,

.1

.:

i_:...i/;.

•-

i:JlrTA\aJib.·~.,'6'he 'V1aiil_e_:,Q_(frif~fitQ 1.61':0. 8; d


SIJYf,at,l:na-' 'natur~J~_.

e, i[
I ..., f

I€l'to TrilL ilIltre11

.carifpace

'UB q-l!JAal.~he- g,E!rn:eF~di

t;l;iitiinbfib 'i!leiMf,l:Iiliai~

J~_orn'e,

jp

Resfs.teriza fR) 1a 'Resisfifnza)'ir,-aii'i-8.·· 'ta~ e:aptf6rra ~ai-uria_,creatllila di :SPPfa\i\;:W,ete; iille ~e~i't¢'os_~p8.qjltan;til:d¢lflre.~ ',1 qa(olhj.'

PAlre 6; :_(iJ~J,su:6 car:ap;<).!t:e,. 'Ls ·G~i;lat!J.i'!3 '),>];"(1'ras'i$te1fltl' S$lI!?Po_rt9'r;lP merJlio:.l.cqlpf:~.el pernice,

fif;kiLie: ri~lettEl !a- r0bl!!ste_zra de,.IJe;soe earril.:

aall\9i

sua,

~~_[pl~n7j9f1i~qgp;~_~rO·'_U_:~? §BI~':Pe,rl*~ :Qr~_nC!i. ,91~qs~f!, J


I3.0S5000

,§.~'n9:,i~.g.ri~j'!{1;lii~9f:1!!; $J~1Iitf!'PLJP S9P~rt~,~J; p~lfria Eli' morir.e::G'dii;iman·e_r;e:,c~sl,g_Fave/lil.ente:·feiJta::d·~ l'len''P?ter ;¢"Q'iitin.uar:El 'E!:.• e,0Ji'iQ\rtI:eij3. 'Mi:iI;f.!'wmffif.ii' .Q- ,e.$@7:·dl !~~rl:

-FQ'~l~e(Fe)

,tlsam per G~eafureGQl'lle!,!Ge!'lora!ilror.; ei1e:l':iaoooi!.B 'Jil.a~1 p"&"~I;i~g~Ih.qI'n-0.[I _!;rQ:sA0J!1q;,J~:e~ral fAa :PlIi:! ?S:ser~ ·,-a~;plicalP'iMlche'a_d· <;iJt~:'Garatt¢n::_;tic~ei
,;:J;

:::4i~~_~t~t::!~::;i:0:f~t~t~

lE CA.-RATli,E-RISTICHE A VA'66RE (') AJ6cn:;Tessen J:lar:f~O ,eerie' ~am:ffeiistidle ,~, l~()'i'j'il. oll~

,!iJl\la

'F~H1eat?,

:Gr~~Wt~pitt 'RIG€.!;l1iii; :e"'CiJ.)IIlt;II. !)-.;ti'1I1t\r·I'Un ':~9Jq:r§_ii:lr


;~.i4

sJj)esso·,s_ub.lJ'e;.:i1Tl0Jte -fe~ite_J ene

uC0I.deJelilt'iBJQ"

0 pilL

C~TTI=--:U~.O!'\E
Pel Ql1<:tflt'9 rl@uar;da ~a F,;0fZ:.a e Fa F.lesfstenz:a 1:1 Ma:jiil111~ sWFi~j:a IIEI'~~r@~~IiQ eli :tJJt ~'~:nlO.o eJil 13: N

l.f';tag~r~~il~ .dif;f~;e!il~5! ~~~inseJ:~'~ ~ii$',~eQcpt1§!"n~ al rl'lAanne ,1'1 fenre"plufMlJroenle I~EI,i!la~Ys:eu~o: ~ ed,' ,r,e$'i§t(! megF~_~~sl'l,ej!?1~t. '.f.lt:m~t:!U~ r~ ~ ~e:('lt~~2fJ,~t.f' consanta rtn0111'.~e; Manne: ,:(ij' ,annuU;aJ'Je ,cenl UH ~I! ristllt;:l.to~~l'$ @ ;pi'ur~g,rti t~tj~q: f~:b:ifii; Qfeiil~~ , ~ ~ ~I EJ;~l~f: ~1,G.~'r:~~}la~s ~a~~~, g!~lJ.@,. §JtEl:'i~:~m<!tlJr,~ 'gir\V~!i~ so o >l>0fi1 I!ln~'0. ~1\LJ.

11

k 1)0)'11\ 1 ,8: '5+ 1 3 ~~

~ppr~,' ~~~1

~arin~,e

c0ro'ufifj:\J:e_' cUlfi,eJ1e, da, tei'l~f§~jEtit(:&@BI 'il rri~9~IH hamng ,Uf:lg,' DJsG.!~lInapa'~t. a ':8<: un: valore sI1perl6re ;all'~ m~dt:a.o' 6liie <ec7, 1141,0a;§ot~i'.f@r §de:~n~fi

gi at't,af.r:t&r.~J?er,~fjmoltrl'life0rpo:
@'r~'I\;e'de'~'Ui:rl)r . ~a{l~~

Sial~iIWI'ari;Jre:.\~ r'IfEfdtl!r o.sClj,~'.6 l:1anm0 l;l.r;l'a f1?:eJ1,lta., rt\!l,~te':le, 'C'r.~a11Jr.E} d,1 t:a:gl:ia, ,'U'llilana. II Miarll1e lila pe,n0 un'lmzrati'Ja rnr'€.rf~:rr:e, di uri jil,uflf6. 1l\I,01) ,e-Qno s,vai:ltli,gBl~ t~r'i.!;l:i~,~o fJil13' p:eYr;ji,i:;tt'e all~El:d'<!'r
a <:<,@J'po -ahcHe

'se [I'

:?~~H!G):I:t~~91e
o{lal~

a if Rerme.tte;.(fi ,iiQfr;fjca£te:liel,,g~ar.ldrW. -r-Mammer:40-i:jjOQ,i~rmata::':eU: gl!le~'treti ~a ~~jta or era!f~~lla


ttl})" J'80me; Gl'llilanillantt':!

vi~l~':~~~rqajj ~

t\~}f<l~l'im'j'!ifii9liQ~ lJ'I~llt1fI;l,lr:gj:id,@fi1i:i'~~'J(ttl:le:, f[~Pp~ 'p'Eif. :otJ~_flem '1~ .v.iUeri'a,. N~He" '~e:gdle 'che- 8e,gu~m,o, 1'~~'f3,fljr;e 10I't:;ia:aJ uS'at-e, psi :~iQJtatea' Wamamrner, :~J,~9i':'fe;~~0F!0,,'~~ia;n;).%~~~__t~tlJl~9~ :'!lI9~ell!,\,1 ~r:gjo.9g"
egm rm0d.eUo~e:: tlotato €II',(jetermlmateearnlfel'ls1Isff&" Ipl~9nt~_e.(tl®r9,~?;~§}r:~\:Qf~ ,~t~; "tti!'t#lfff,l_ - .i~p'g;r,; eonto prop,;'riQ'lRsr ra9(~pjj[!l1_III'~~ mie~\tll'cEliiTIm~ ' '40"0',,'>!.'!I./ .. i:!a':>', ;"'s""e' - ""'Ia'-"'~'~';;", :i'/;'i;5.t;- 00(;),...","_,,,,I, N»'-. 'h''''th,'1;1''''' ";.' ,B~~~ -.J1I'l. I'' '!_! ,q",-~ 11;1 --"'; "'1>~"'T '1",ID.I;I",,-,,,1;e . -r,?_g9FL-\Rg,~f!Jil~(~ Q~.e,)'fJll' I,f_m!~ m
'c..

":SupremGl

~,rA~IJ~J:i~:.D_i~~'~~f!!; I
Jcleile" fl1e I f~e.,

Nella reaJta Ts'6ldatl SOrlO ta9:!!luQp~ati;:ibl's'''t!llat£r~,;I'JrHf:a',.,

'j ,'5,ol_aa~-5=0_~~a~q_~QJiiiJ";l!l!YP!;I0'.59f\ ~('l~' 27~_ d_~~J(1~ .t~~ 1~ltl0.~e$tiOC tlpbl_ d),II:for::r:n"azi.,0i11e _0f1Te: ar 'cpmbaitep:t'r 1'<,1: IIbe~: I.g!- mQ~v~J~i9~rFrl sgJ!'/.I't_!?:m:l.s!JL
:uri SQIGa.t:o.e

FanJ¢JJ"!: IMIQi)fe tl,j1.i¢Je lJn-tt~ df:I,l1~$I!fa,-piMr, 'o·~ienj, lUna iURiea unita:;e' ,E-gi11~1i§t.a"d~ ~tlme:rii', l d ,:dJ~!fi,L.~. fi;il'\t?,lja. 'f'!,l[rb"
:attra¥.ersarr.·ql.1aai

(lOOa;n)

Mptq: sPfl.q';9tI!J?:cj~~_;giJ!ll1t$__~A
m_9l:lt!J,t~t~J:I' IT,l9tpcigl~ttq.

,ti:i15.oell[ G_I'l~'i,EUI:a \tcl;mn:qiJe: .~


G-$Jnitij?0

~m

-teriferi-O:,(s'eme ha tl remp:O),8_, sffl\iltiIrIIiiRi'1 rt1~0IJ0Jt$r::rjp@'Ra,'tSi' da.!'

Eli

'fflo"Si't&fei'itb~ nell_aJ~I(0_teZlo'i1_e 'off€lrta,d~J~,grr~?-ll,!r.e

E:ss'e n~ :g~atfa~f{an'O,:iH ,ve1Mffa dl


bllr1t1ate.

LemQto,:
it;io~g~in:b\trfj' 'a,rmi"miglieri di'

'f,uQCO FleJ'Ii'lCQ,

:c-reafure' brpeqi GCi:rr{e:rC~_rri!te:< "Jiimnidf. S0Tl0:'Gons'i,defhl-e;mntefia:

An:c;:h~ )~,I'gral'\di

,(iueiia d~(la,' ..
ffln'¥iiil$:

'Velccili:. incl",de--1utti i:~pj:'<;Il veiqoli1dq g_U~H1iI:i T~StU!:,l0> 'ii'Venilliiir,1 sar'cowi(;j§ ~'leB'uggit.di8g!i eiRr, tiilii' rienti'aiib i_n QI1$'t'J t&t€;gQtia.I,.v!31GQII,:$r ~iifSi:;_~RQ;n1,!l[O:l1~fe jtH~ fili(j ,d~_lla.fant~ri~,'"TlJi' dJ'l:<'()~Q':I~t51m dL.m~~r,sifAn.:t!:lI!S!r:lp., l ~per:to: Ip(lr evit?re 'gi. r:ittlanere rmmQbi!~tL, Le unitE. di ;vefd0li SOi:'iOebrtipes-(8 da,.slngoll"modelrt"neJ QaSo':ar:'§r;:(nifi eI!l-J}.Ii3j1tP¢~J;:f:am.l<!l;ii ppp):l;~e gf,l;J.ppf qj:Y.~!!i:J)111 1)'r;lj~~I~,'e da ~ 1~~~ri.~qV~.Y!12!'\~91~~ii v,~irlii~i,.~€},f!1~o pllotj,?~g!L!3ri'._g
CEWlcann, S0nQ;OOnSlderatl pa~El',dellor'o~h'lezzo.e(se:g,(jesto,

&lerf!aalsti'tJj:fQ"St5il.6 e.!lm-itla,fi ifi$lem_l;!-~adi8.§s-ii1.

U.. 1!URNO

'U~I]IO sYol,ge Cln~eno:nn~ q,uantita,·dhaziQ.n~~ I&sqy'a~l1e rnanovrano e aprene i1 $i ~Qe,Q~.i'c:ard avan2:~J.1o $f~~ragJlamdo' el~f:'l'fgUeJia spa:ra;assotd,8rili 'salve,
I dfv,¥fS! 1if)s>,~j'iPl?r-:I?..?~:i~ 'a,~iNqiin~ i,;llili;il ~91fR§li~Vft090I\ql :clJstl!lssi iri'-;'r'na.~I~J()ro,dett~glll',l,rn9Ila s92iqlfle':~I1.a?

\J~giPch~ eome gllsca£enl e 'a'da;J\h~ IP

I !If'n~\,p~rtjta'ell Warhao;lme~

40~QOO~,S~"utt~~tar~n "in OdD cii"', ,eliS'Q' d,!! querfedi ~ttl


CUIIPlUc!)~"

·sQlo un"pezzo per volta.

il;l; Un

'ECCEZlOtu

o;jl~Jj)p ®:~sJ9:f)ll,1,r)f r;.;tlir'Cifl'l' !1Jg~Wr.ff gffe~& 'rl~n_e,aZi0L!V 's,uamdo' fl2111"~ t! j'JIJj?J\JPq,9~ :C0m~ !?,~, ~I;iJi,'ll"fA:~ d~1 assaito;IPEIO ancRe ,eSser.e:newsSfuie iifltel'f{j)mR~~ II 'llJ9J1P Gf ~f;l {li~~IJl. ~~anitlQ;, aw~'(lo, :det:eful'\TIllti' ~venTI., ~",rr:t~J0!?f~iiJ"c:di l!l~1 !:t8I'iRgJ,a ~:.~~§R1!f1e~:re~_~!\~j~in:a'~ '0llI,\lD~€:lI~iiUl!e rf(;;0rdw.e:<;:Ile;~g~' 1'!n:tNrrRZlofle,la ~g~~'! ~~ lwm'j!), ,riptend8i mbfi'tialmer'its,

~*

LA SEQUENZA DEL TURNO


DlllMENJO Ml.H;),IllQ.glil twa unifa ena
, ';$i~ in:Jmobi'lillat.a

11l,.!lIr.~dQ :j:li :f~t.16 i~non 9 slmilij. Vi:?oi,le rsgdfe sui' Movimentg' per i
detlagti sui' inOOG,:ai

OITERMINIlR'E CRill rrN:IZ;IA. A


G·(O'OMl'E

d$Ue ,\i.aJ:je ,unita,

muo¥e~si
.

'S~:;ifa.'.'Co-ri Ie ui'ilta€'hesbho:.ln {i:raq~' di f!lfll!'i. "~e:Qi le 'fEf9tJle ~,u!l1ri0Q~r !,llterlpri'Q~Jl9Wsul omfre TisIDlvefe iI fl:l0£P, de_He
,vatie.armi.

'Puoi I'anciare ~e tue- IlUlJita SJ I\a,ssa({o 'O,olmo~~l'eljl'e i1.!grriiGh'B-,§e1:sd:nr:;> ejb,I;>'a"ftta~ia


V:1~lne_

moment!
il;)

!.:lfstqI;Q"za. rawicil'1afa: t:ll'ies'fb.


Sigr;ii'tT®he.~rjtf~M le.;pafti c ppss0o/<? 'b<'l11~r9'J 1il~1I?$:tM~~ ta~e' dl assaltu, ma _~(:l!o (I'

cui fguer'dilti

rtr:€l..9iCi .9,s_aj1guitjlosl.

~!i

a~$.sq1tT '$'$(10 ~ouib,attono: a

groeatbre,
$Un'f,\s~'to

a'l' tutno - puc]) rmi1ov~I~a.iJacaliicii,':Le_refjl1>l'e

ti ~'at<;IDr,(0 ult~rl~fji lnfgn;naz,iQlmi sul 'Q0EKfm ~a':E;'Qti'1.~.

... ~n:a fase dl' moyint~nto pq<il m~Qye~ Ie; tue- un.fa. per ~emRio"i py_ui ,.i!lliI1and~l!~ ,aJl'~lta~.cq,PCJrtarle ar rip'aro~ I .a,IIQQ~le a~ ,I(n~,.ka lmpp u
pejicolosq
-

piu sel'QPlice -

,vJ,dnerabili

delJQ schler~m_entQ nerrwleo. S~bbe'ne fjlse di moviin~o: fa f;fa eseg~.re! 'protiabilmente J~ piUil]lp~rt~pt~,. -

opPllre e:segljil'f} una

m~lrto~a til

aggifali'ienio

sUi 'Iran, Hi

si~ 'J~

rnuovsrer mocl¢llkrih ~rn_ll)rti ilj' Gl'li~

Per}!_ m~m~:i:Jtf) d), ;1ir'A\w~¢rrf0' a _


~ltt-eMi~'

,r~_~Ie: C!1i;t-e'FSe\wer r8.j:l,R-t~§e.htaF~ t9ro'!mqg~(I:5~:,lf\'plj)il~a;. II~

mmto,c@v1'!i.l,eria:~e6

,terl~I¢[:l~tp.Bjt)~I!l!&b.O"I~lr!iff:11Ja ~Il:r .": 'p-lt. ,'aVru1ti'~ir;r~I'@~~ ;!e,~0li',


t;fl_e

,splega~~ r~9.?I':;-_1B~~ -Is__

.:st.,muo :One segllerfid~.

,pUG mUG~.e.ml? l,!m:aifrSlJ,pl1ntiq,"¢OPiJ llit~m~,~p rno1.la1'it:i'0Ja ~q,\!l<tnt!lo_:r:l.0n f:la ,telfllinatb <;,ii, mU(}'If~f~:_ ~liJl1§ I~!,i.f,iji,a ~1:jI~ p~?i<:l~[a, Q4~ti> tliene ija.$.$!urito:,QUi:SOtl.0:

tassIm t!l9Slliqn'tIIJr,ta ~t:J~~~


Q

un gloca1ortjl PPQ. rnLJ0.ve~:

Ie., S!!.I~,lUMi;4, IiciicJJmpltfuii~ il rnovimente: JII}iJ~,~tg'fl:-

BIS·;tAN%A DI MOV1I~f;NTB'
~~ f~ra:~f;l~i'e:P~SSOji,O :m.U6~~refrn~_~ :~:bJ.}'1~jllr.ng~!l~!1~ ' eli)' '9,t!lr~:fi1$~,Ii'ifqp;e GIlrn.olllm~I116.el!leS10.ra~presentaj[~<l1I0 ch~-lii ri;I'aggipr pa'r,tel@gisf1Jjd,aJ;l,1 ~0.¢fq_g In',~_~m~ 'fEUima dlvef$e volt'~l~e~ssrl!.~e I;' diiiltQlil!i)1il -oo,m~]

'J

$.c~gfi,q[l~/jmlt;} d?·m(f1Q,v.ef~._
'M_:I;)(ij_'ilf

IMi'l'mIc:f; S[lo1l:ri::j,'r;~- $ua)~iiefG0,IPd ace.

./,'1..mJtir ~ti;jo .a'{ta. m-asSJma "a_i~t-af!Z£1.1


_.

QGI'iIS~f.ltf:tt;l.

i· S,r:ef/IFitti~~il(fu uf:li'ta 'da mIjQv,er_e.


Nota,¢-I<leil gl0'@l'ore
W'¢'

me~llq!

W:iita:.

Inc,"

~ii 'bllt5 uttl.ml!a: d)e~noms! ~-mosl?§ll?p.9.~a $ :~qr:re$Qiegl1ete:rr'1b piE! ;9\l:&JJU. .

e ot:ibllg¥19'a"m~_0y:~~el~e'

ls

LA

FAS~ 01 MOVIM_a.;r,O

,~II~\gW9~~ :e'_~n:l,p~:igo;:V:Ei~~!l!, :,wmob,1 Q9i1'

,cJAAfli:Uoi,; _ mom\ill ,f.0Jml~af6;, me_Rdil 'W'flhi:it1,YJ ffllrl"ffi ;~\r!:.~q~'9-l'~:)>tt~!Zl-'~Q,i"~-O!9'_~n;~ri~pr~ ! ~WeStf ffibr:t,' ~111?Lle,i.ra~,a,(R ~Olt0: da<,verlH~l;lian,..uf~

~L~laneili

dijfe:F~ntj:- ,naondi~f'tic.\,

1Jil'W1fli,

A! e

'i W~ggj~:iitlliW gr~tt<!Q"~:lj:(ljl

~i~ ~jle3~ff~lto.fii;iailleS:er;ti. *!~~!~ '~o~l[~', iI,i1~m_lHla,' s.ofl&: 'tl!ffii

~l 't.a,€E1tai0" (fa ,1ll,.~sur~J:l.W<tntil- igiJYi1:!11)e:a~

t;;l'l'OOgJaS e

: ~~~'~'~f~kb~~~~~!rJ~~N&~ rs~t~ 'p,(;J-~mp ~@$1J~tt!')te,o~h.~


0, if nerTiiCO sdIil0:",vitalj' jn'.:gl1srra e SOijO

'WsE~~ el\(iln$Jll sah.m(!jj~i:dirnRi dr,i;iafta~na\'

?e:c19.~~. gUl~f1'~~~~~9EI1P ,9i1f;1_?,i.!i'.~~~~1~ay¥f;~~~e._.~on ~ r!l?mrtat~ una hs(a di '~_m.l~)t _$~'l'e,!J!1-€! ~~PQf;tUlID~S~1i ~\1!Pr.q~~~1 gl;iii) 11fhlg ,~~rs~~0)_ ~e!Aaeig~T~ i}2!r~~ ~G~ ,;~~~,r;~~"rr;.~ S~A @,1ji11>.1 §.§Wi!pr.~,IJJ1,~ftI i1!~,_fJJ pel'· t1M'iGter;e.'a.FG,as.tl @§r:Ji.~Gna :~~
pre.Gl':C!1R,are1.1 9tll ,.satta abDlama
I

Pioma ,ill ffiriiare,, U'f18. l?artlta avra] ~bis0!;1nO'cjid_af;SI' U~)f¥lQIiIJat~al t~tr~,j;Jrdls~(;)~j :oampb .ai batbigllae .. l sW d

IL TEIIUtEN,O,

,per- i:::til,&$iete ill1li;l~~j.,

I' teYfelil'i ;S0-00 :elassffiba'ti" In tr~ F4§~lflijf)Tt'fi_tJ, (iiffams(tafifltJ ' j!(pertl:t 'P,~;;}t6l~ie_,'¢'q,lti,IfB,Zib."ni"

:!?l!t!390rie: ClpertS1_;

en~are ..'~el}~~e_~3:~2C:de._~iqte1",~Ig n \1~rr*~~~_:g~I~Q Int~J(lo. Ogfl Ii :Ilifo_Q~.r10;' s.qu&':!'ra c~a.,'sl'fffifua if

Ilti$LJ!t~Q!;!l_

'Q~_cl,g:8.0B ,q~t:'t:~~ir:l:-&;~ rnG:ailii '~M1

a_~_lI.a

t1Ngf:!taffi. 1a Ililagg!or parte (;h31Ipefldij.,.':tr~F_~~~qitj9J }lr;jr;t;~~il~!f(l~stre,:~ (j~ f\'1~ (;)0,1j, Ie parati.,'cne sqi;ftl oi.Wiamente ilJTI:ansfta6111D "seal'9: -9-' lili~!I.'~~~ ~Dmlii;~q~];ib·a.. ~rtUi1J~r~lt'%ie:~i:t :if:~t~~lt ( I hiSfre cliJQnia13€ih.,t¢enr:> T909ioSb: Q fl'l0f,1dlitj,li ~~,~_Q~i@t 11>a:i}6 ~~J1~jjq~ffi1a; fi fo!JfEli 6?'~e:, l);ii ma-ggi(!)t; ,ptfil'Sclll I"!lscfilll,e 10rr;elil~,'"bpsGlili; VI;l'9~~ZIOn.8'r"@,l!1n,§ra,,: ml?!'!' alta) palM, pamamj c'specchl pjClPgl!~ (9,'(li .TIg't;taroe,altt,IHiaQi:!lIa yita,jl1jfl,~~rie,

~rl.~'1KP:;'~!9:d2!,s~~-t2JP~;.._j~_t~lJ~~Q!~ee,~~. B~,~I('1!I~o,~.~ (Jells: n.or,roa1r (:)."1, ma:'tFefil~prgsente ,sf,;!e.;ri!evi trrant§l1el',§ W: ~'O~i011l~~~lll.jrgwP~~rr !Jf:ltta' ~11'~~~.1 al~frn~~ln:l'dW tro!J.a.
terffinfl,laGeld~ot'l't9.

~c,~lden~t~;Q~!;_ ~~~bi~. J?~.;~~~~~~t:l~i,ilp~idi~~faRJ1~.,


pel'1~fl.gr. f]!F9?lpJo'iiol

'11lt"rarisl_tabili:

f,it:r:>tbRtle'",geys'at, gg~1?:~4imelmq:.

,:rifiu!l to§p*i 3pliQ_~!:d'~Il::q~~.@rgfcil:'~I,

fave,. zoo'e_-'aTragatBi foss'a 't'jl 6at~~m&.;

mura;-q,lte.

bJ'lf;h~91tg

EFFETTI.DElTERREN'e .- ~ -L~ ,uiiltB..ene' si' r:i'(u0,vene' in ferreni- clensj' fi3moen0 ra ral~~_t~f!:'l e ~ Ir=!r:u;ta,rp.l.M:O'1ile:r:Jt~J~i~a:rf1~1i'lte~i:iT1B.~~1fe:. .sl cfe\ioITe, ,orientar:-e per troV?l'9' lastr.ad~',attrl:l:"'~fs_e: ,n,t~m~[iq) aooicter:i;ta:t~'i 'rreoltl\;;rtb; ar!J)I'lGhe,e;'ve~etaiione,; 1(3)liesto!sj9..r:Jific~'-ct;l~ Il'Il:IlJli.@. mal'ldCl.~e.'ir:JatG:une~(::me i'Ril':'f ,.g_ono"eompletam~fme-sOJ.ttillcoiittoll'(j del camanftaTite:
-~
'.

,Ape'1o.$j

rnodiflc"h~'?11mQlijrn'eTrlt0deu~

liftIU:2z-a,ti:o Ie Fi:f§QI'e. ~-6rri:!aJl. nan -si~ EI,~plifan0,

umitf;l.

Aqc'denta'to._LJn;,unit51J:_j:l~_ s,_j: vuol!?-. p.1J!I?\($l-:f~ ,'tl:~" '8JI~iRtarifio. {j ,.<ittfaM-ersti> un 'l,terrer:iB 4'15C1Benlato, "Cleve tita~e' 96 $: $~gM r~ 'UI);Q ·~d,eJ~ (i,sI;)lia1I" qua.i;tb: due, ih1'1iea ill riias~;'ifna aistau.za dr_m0vrmentl:il,'PJ"~'qy~1t!JrfI{l.

SIS q~esfiIta;be!~ '50110

lJ~i

g!i ~j,che

(fIfre.r~Rti

te'rteni hanno sulle unilit. ~otresti

4ue'

T1'!Q\ellltg~Tf#ieni,;I~II~ ! seijqlJ~ s:~el'jaJi,

an_che.-consultue-Ie:

A~ ~~lag 'S~r
206*-

LA FASE DI

Aioeo

nemico. 'Per reppreseJ;ltare'ql4,esto, in una ba:ttagnaj.diWathaitlm~ 40:000 dividel'~mo iI ruoCQ,Jn l:!.tQdb, elite O"gnl ,gio6a~dte ~g~ri durarite,llfP_rcOpffla tliiilQ_:' Que~ferende I~ fase di flip,co sempiiee {,Ia e$eg_Ldr.e e 'vcelo,ci~ ll gioeo.
~ --'

1:1'e~15 di fuo?o~:a~. fa~ i"0Il,PQ~~nit_a .dl~paf:~I1~ SU.lA'~~ic_o_ con I~ IlJ~ tr~~pe~ ~pa' ~_~ 111 DattC!glI~ reale Je arrm t1!J~rtanC9 §ery,la' tregl1~,,!fl un-~eesta:n~~carobIQ dl qolplcc;m if

Sc.egljr, n b~~Ji(_). SgeJJIJ lUJil:UM1til.iil.em(@ ~,,-eqj ,sp,:uare een umacl<:Jll~ lI!r1i~, ~~ Mfsura la Qf!_tata.; ggl'\~ll~,§l?~1 ~Jl~§li~':(!; '~JiI!t911E1 @tiafa'?Clell9YarfiiiHf0Tl tiBistai,§paf.1nElEl. iJ1tra

~Ita 'M'i .Qt:Jl.lill II\t~El,'e!1§1,rijoa¢llQ:~f.ta-,si3araj_d~n:niiaat, ~w.!o~e., ~~t;lie§kl'I~el"!.3Pll!>ir~ Jll;1g_rsg~I!9>

per rrfulprre; llmlun

86':per.iLO~(;lr.0fl!~~ sw.:fj;t@'

~[~ ~ira ;~r:.feri~c;Gt~ ,R&91\~r9:~€l I!I!:1H~~ P;~f ~n1_ewI~


_," _ >aJida~e,a seQT,l~ Jil.9r:dete~min~Ie'St;'il

:6:ersa"§lJa~ ·P:ersfaMlHif6,
ROji~(M

~JI!!@,~ru1~ril:9,lil iff~::J,r -;cclriW0~~re;fi ');0, l

Ii,

~e.!;ljl}.~"a ¢bo,[i\!.iR ~~~il:ia~lt0_.

,I .rTi_mj;!elm ~;,r]~ar:o hanhGl:seoo!-'1ml!l@ liitCl;.'Salve-Ha.

~~a~~S"'l~~~r,~n~£ltffo:,p:F:o~.n~~~~!J&l~!ftg"

J~ pa~~. I! !1tjQW~fe :awe-~ 11i1:i'ri:i2ve I~ ,~wdj;~(,d0_P~G)i_ :~~ef ?fff&tl:lgto".' "G"§li\]' '11[0

!1.rne:f1i;ljli:.df ul\l!'uFli't~'che-'l'rom h e.n no. 11 r:i€[ '1if1e'a_- JIr ,vlf>il:\' v;ers-{) i.l. b£rS\;!:g;llo'l tlJil.!'I pe;>,~.@np" sparare, 'eli i mocfeHi' ;ch~' rr(:lJl1{p.O:S'S_0f;!~ .e§~§l{~. i\?l( !1!'11jl!t.~r:8-G1-' ~ V tfn'i,mll-a ber,sagfla: nom ~ua§grI@ffi'l£o .

p~:~:OM'il$:<tsJ§r~. CQI*ftf, 'El~1

. oschj e.'G!ungile\ B NO~'I- b;;tt· "j' :ru@it igi -~!'lr;re,mgJ. bl~ci .0~rr.l~lefui:lte"~1ii iii

e~nne,'aJ't~"iusi~wt-~~SJl:1( : . ',.i®i'i(" -iii' 'tGI' -s.,·> "l~~+n ~- !9'>'~'j,J .. J0" I,t \!'i!1!'!1i10r?
);1;<,..
'J,

IfRearQj,lllsla: Z-{il'l9

dl'1'err-e ,-

L~WN~(jP~.~ _t~~e._i'${:J,'R!.~r:a:
tJ0_V6 0 r:letmeJ: Sf\s1!fi:rarrar:iilo: 'aJlw.V,i~i~_S¢fliii I~JM~Jil.l\

Il.IN.EA

lPA8Z,.JI;I4~

~IDI~visTA-

II
--"-

-~

,,(f)i{J$tfj-:p'r:uiiMJId§tSt!;'ri&~.~. ~~7iPit. .(it. ~--, ,

T~tlh;./1l(fjde.ilf.faGttdal!oollOilliormbm ptfS§lfI"rjlVlfdeteWiff~I!Jj 1m ,:.§~

_ __ ... ·~.

,I ~r.@ti1\, :j;l~r:,..r~p-r~.@8~are .80sefni e ilILlng,le, l{iielJofrol

~?~h:,I1'(~!%',~~)'~~!.'~~~~~3~.~
:gl(,Jngle'sor:u;ldkmRe iJ-atlit$1 [II Bf ,I!l~.",--, "(.0 1",. _ ~_ry:, .".~'.. .__ "~"JaF:ite'. 1,10ttj , :((a:leli1ti '¥p ik~' we$ti· .~ ,Ia q ~dla Id,ii~_~Ifi;i'i\la:i'"~_w~j'f~

affta,~a~;,e]ll:afl'if.lfEimG);

::;,fterg-ii .m:fl~~Rf;
:_&i'

--" e ' , @~lfz:zatl'l In " --mt]Ql'aa

.~~~a
'{I~

·pl.l0<<l£Plfba?1'R

,~!~'Y lllinj,'i\tPCS-'" gn:~; n

Ne!:ho-sbt:iI~:nelle'!':Ii_iliogje.e:d 111 tE.lr.r.:~QT !'ilfM\l_i""e. ~~~&i~lr 'lyWdeJ1i ~1fI.1';!':$_6r:ii:idl:t~~ qu.es!&: .gi~g~~'l1@[l; l?~on9.·~SlS€re; 103ft ,e p:tiSSQn.0; P21!9l1f$ "G~~:'-dElSi~~@:':~]3riF~ 1J JUGee':I§j:!'iI beffi:a_gllo )sena,
ve:!iere (;ji .:diSl'an~ fiho a 6 .

::ndn

-v'eoero~

'_e~r'fttiJ: :aJPltiI~$rr9 :rill- lit8Q.~L

~etWsf6·~'Jl,)~tiJ~l~~
;:ef!fr9. :.•6"':tli!JI'Vn.i:ta th'e~ VUl:lJ!1'
Nbta "cnei 8:'B!§,l;]erile'sia, '~tts:§itiVe: 'Vade@ '{1$I;"iti1¥' lfi'li 'bQSOO ocl.~a gi~rtgla.-.nQIn:;-~' p:Q$lblle v'edela:-,:atttal&l$_'€!: u!Jo 'tli' R9_esti;~rr!OlFl!,,?FI!:;:jle~ QulntfL-S!:f!!;l_!:l'qli!~~ ~Qt~i:t.t1Jfll bO:SC0 :'obl u[la, gtui)glfl, n~1il 'f;iiJOease:~: vfst& ~q~ WJ!u_iii'ill ;c~~5FtiQvi'd~I.I'aJte J§tol

s_t?a~re.

tSomb . m.en-a" proro.tlBl:

'draW

;C.Q!I1~ rnr:Jt~ ~Cc08c11,1siva" f:l<loi ,de_cid:e~e- "dj; .c-amIJfaJa la,


f}l(mg/@,·of/'lfl·/:la-oaf!

~7'j3Jl~ci.~1..t4WitJtiit (>i$WuJt~~'I]W@ r
~ijlf!!Js!1lIJ!,J!:.

tllila.ilime.a fi{·'¥lSm: ~tsU-1fM8r:#lj;!~_;.f'.e(OfiB_~~nof<"!_prirJ'dl"

oessBte

'f,jfist~f1Za ~ :.t:!ili._',~F\~~j~-<P.uR' vfsta' In te.Freni :ar pLloi ·cl_oo:1aer;e: :til' ,rid'u't[e Ja .oI)'.ISjbllira. ar_s:'6le_~&' SI'! ta .vegetaiif:lfilR' .e-, molID,' v",~tffi:ioIJe.·e rada'. esernpic,

b99:tO

!iii. g1;Lff);.:g.:!~•.. ~pgr:

'fina~:(.)ppur~ itumentare~',r:ii "dl

t!i~at~i vf$@a ~~2"~.s:e';[\l

~~a~f.~)_,,~W!,:q,~i~,_,.9~~$~~ :~: !gr;f,f!1~'§ 'i~gr.:_$~ig~VI';a~jllfe'reta'Ql.Jalel 5ersa,g 1M,s!jlarar.e' Pliltna,:an lil}1§tJrar:~.

tljia .§tttam,,, r]:i2$l@;f. 1;j~lle c~~ ,Hi "('l}"~~ RVjj-~~I\l!~;". !lie" ~f[~.!ifI tT-lilva, oltfe_ questa ,.dlstal:iza; ,I ,lUor ElOIPl

'1':7r }~n~Je i,grm.·",h'c;mr:it;i· i


.!III ~~di~_fi[,J~ ~

~.w~,

S!_ J~

Alma

G'ittata Ma-sslma

~m"

~WI):

'\~0E1~~,~::o_i!~~~J~ :i!$1l9t~£m.if~j!i1j!lJliJ~e~i~~~PfF,Cf:j'P,_i~: !'9, ~empre_'i'iik 2 •. Guesto perone, non , €i ,Po$s!J!.jlle colpllB. '~t~~~,i,@i:"I!i!P~ ,IS,U,fl', :cip1!!r.tl!t~._;~I,'t1 I m,am:~h,~t~_ s@rnp~·: lni,gtfes-t0 ,gkX':0 Ie :A.tJiUla'Balls:ti€~& scpenorr a .-5 sene

'!;l:l~Str,~.,e.S.~ly}jill~ei:nf:!l~r~u'fl~J!iQf(OOfo; s.'0(,1(',j li~~.a : Ri~~!:s,,?!~·'~~g. ~t~Jlipi:~M!fi~ne~,elta'6arne;§


1.w0_tij'st.l~l,!elila!:l

~§r:\r~i allMilYersoelJilWartramrner

4Q;:OQO.

Oadi,

:0rlanQl6 "tIT1'1jl1ilac"spara;(tfJ'arnsieme ~til (op-~J~A,;vOtte pU0 ®PItarli' _~l 'Iar SP:,;l~(-a:, $.I'l.l!~r~ :1 'G:i!ri rn~rnpJi.'$Ql7J'6 Ur;lFt '~€Ju,!pag9.!atii!"ol] rrrii '~iil~~ tr~JJ0fl13J~~Fe ~~m a ; m~~_~lri\ ~~J.<;i,al~~".§iI% ~ih gUB_strcasi p~sU' tm_yat'e. plni:ti8ii

pelese-litm:O~potrij§thtitTri;&arB
-qglill,arma"'Gi,~1)0

drlj' &'apr-.~erdrp~rtl;1Jft'1 QIp,'j~ ~ ~)l.l?f'T\r "[J,tasmae '98(1,1,1 r:('f~i::[!l.er le -ar:mr ii::~ffQich.e. '!~.~~e~~~':l'pl'lois_eml'lre,e~~tt~~~!;!i!~ §§?JM=~~~~)e;p~t:

I\JtilfzzQ

,df ~I.:JT' dI waricoJprf Ref ~i$('1g_Uf.l:r.li faG!r~r'it€i.,

dlffeQ;lf'lte-.' I7It'ilOa ~l:IandO'Bi:;ef.\laf0:,a. ~\!~Ip';~ ar,1f!:a: eJo I:p OQ~8Uoce_ riferi.t~ fl ~t(:r~r <4~q~ ~ i'!l$ig_$~: rt;l 'mEitodo'E! ~~aJid6,

LA FASE' Dt', FUoco


:W

fentegraw ~ ~ ,e['8agfipQS'i0no~ri~v~fin~'lQ,I~J::lIjqla'; ~I'.~§~<:iffa tl11ffl:i~b: ®h,cblP:Q;petrel:Jlie~uSaTh'j'0ffafjtl) una


feJit~ ~HPJlIfle!ajJ~p~a:ul'l,.QI~m(!):

Ir:si,ejrne 'C~~~S9,!~~~~g!i0~~n~~~~~~~:~:::!tt;~~I_:' lli\<?P~;~"?~~.~};;.?P ~,;

_-

tAnq~e 1!il";!!lt:fEiSt5:,¢qsb'tita .:tutfl ,i daa:r.,cOmeli@[p~' fl,er" .~p<Ha~~~. ~r~ersj~ @.£l)(~ti' '~ .. rcappreseFita:re I~ dlffetel';rtl'catatterrstlcHe dl 6bQa ch~ ,~on9 aV@1;@ Ie -:an:;niqell'tnlit~ \~~~$.",~§t~,~i~;~~s,l!lC~til,li_~r~ltR\~~SWt~ f~ritQ ~'~ m:n0SS.0,. eeme !,)9ralfa. I mod'efil rlm0s~L non ,'s0iie :Q:i;l~li~flt@ ·,f1i!.Pf;tfiR.0g~frl,~t~ ~re; ~I' stbWm('I, fenfl illravemeTil.{e,: In.:0gni cas.SJ J'lprr !l{i)l1Q; §[.~ in ,graqGlr',~

'~ev1:9QJ'itr~F1J~t§~ I ip~)d.alPaJhla"tQr;pla ReslsteniUl'del t>er:sa&l1l0~ ~9Jlj;?mfa


9t(mllc9)1'iilQlmVajon:Hli f,$tzru

R~tTStabJrrr€;~eLjn!,?dpo,e~effi~. .

~l~U:H~ipptl.,~V~I~re!'(!Ii Fr:>,' ~l®~:¢~Ijt:>:rSnat91i1:a!1~'Q~$~~~lo.rti ~r9~.mlk Cii:ibr-scittoab'bimlrie pr-esenj'ato l3:l9!!l1lr,.~eI]Jjii!:oif'

1€'j!it:tili@a.1'€l~

~1Iitant0i 1N"l1jIWica 'lNes:sul'I


,Reis]Sf€i1'lza..4f;

~~~~~~:.=!~~~;l=_!:qil
effett&l;

,,' ~GeriS[jf1afl(f&,Ia Itiibetla si l'de't.eIiJifJ[fJ_~,_ e; ,a~~df/I;!.mI;PPlil:tefJ§f~ .tif!:4~o"'t!1D::tll#rrJktflf ~"Wfll ~et:iia. Be II fiis/;lJliJt~, daaQ .e 4' @'riii. ,rQri<p IvjWJf?~ -tIl; :g_el )M.QJj~'t7.ri £rtlIQ uO~ (etit!t!J ,f?)'@illfi~1 Cf.fe 'veda ''!"IJJJfCtsb ,e-

i§$f{rijfilf1,·:i;JfI"''1<ftl're,itflfm~,Jf!),'OOtl~l,i!i.€ife;~tiieif.l'SPa.,ramg,[iJn~

'()r:F~'t./p .@jp/~9P.JI'fqp;l~e~re.gJJlf}lP_f;/p:Fq~,'4)fE"l~

rjrmg~df}liaie9.o'r.;~.rr~J~",p.~r.qf(~: '
.~ ~

Attlavcrso [a distruzicce dci nt:mfci' _ guadagll.lffiO la salvezza, ~

r\

,~, ::;;-~ ~

"A ~4S~_.QI FIJOCO

~~ir'aelem11ha:rese.I'ar'ma:furaanmtiQ&;g:meao larema,citra #!l Ptl. La" ~e_,g~f!n_t& ,t;l~I!a It:fI'il~~ :Gb_mElll ii.~~lfa~, m,inim0' ~fchje.~fQ W;?fi'1fg i :~})J_e-r'§t' ~jl!:li~9J al)rftat_yr.§1

II

Hi! 545/0; 10 zunn Mock IV


t

dctaro eli mclti


::;mc:m.
mbilu:nrnrJ

~L:DiUa=D'n

d~(;:1

~m!:ICflJilJI.(

.u:tdJl'wJUlt

...

Or,1ita' con differentH/al'o.~ij .al \ Resi'stena .j\';~.rtl,cis!~"y.~;~I)f)lia. ~~o.'lrMri:J.~e~ Greai~ni_~_2?~~ ;?kv$r~

·*alondi Reslstel'l~. In qU!3~'~ ~@.~I ~.l19'@.Gat_(~:re .dt\:lta f?c:tl'l.a:d(? cplpJfa· i;f~lZe m'StFibl!lIre- 'i 'c_qrp'JI prfl'!1~ eli~ 'l\lji'l'o!:e&~lJtQ tifi i?.!3F r~) Sli.Q~\(e f~tj dlstr.it:)l1lre un C'~fpop'\lf ,e.gnT r.T\.s(!:fe1Jo:'eierta $-qllla,dra, finq a €[u.anR_o lBttfi mp~ijUI

n:om

QClonoti~~j.(Ut~ .Un'"e;ol'p(!i,

clasd;n6.

II

_II

~MSE

'DI FUOCO

II

VAI.!ORE 01 PENETfIAZI()N~
J.E).Iy@ri§>,e~rml ¥lrn.P rff:l',(gFIi\(;j€j 'W l\'l,eri.Qrare_~dttletEmtr :tip! oJ o0faziZB.Ci-g ~ r;ru1Ip'res~enLalQictli\f Vatotig (Ii ,P-e:fte~~iiene '~elr'aml~te:-quaSi 1e.:arrrtljJe-'h}inna, Jl;ln~-,. ~~9Y n~rtiil-~!m~e:ht~p~fi ;a "-Q', I,m}! Ie; af:ifl1tr,pi_i1lr _ ;~:

rutted

"potelitf-p6ssflno

,!' Y'<:\!l!irldi

a),lel'~ valo~i j!}ari a ~.' 4 e §J1~he men""., P9'f1~e_tr:a-~6:ne. df:alQ,une, ~frmi SOh,0~rip®rtal:i, gbif

'SGtt@~

IAIma

VP

ru

~,Q~r,E1

:Pihl 'jl i,at~ree basso, -piul~a,~1':l!fti:ea_ce,\

]ltv '$~fr.tall'Jt;a ,~Q: ~sE1re ',is,afl.cedlat0: au:foliD~a~r8am_Emte.}f?'~! !t~.I1'lWfl!;" ol'l'lf9'_(!!1!,~,'r:~gUI~f.fJ, !1~~ inii ~aljjjr.¢: ,eli p(lri1~t:razIo[1~'pari "a - 5:1' (iuinai TilefJOj. ~:~o~;<l~CiijI1!}~.~~ r'lfr,~t ~,r.(~~l!Jr:.a~{;I,i Q 6illfn ,Ql:itjM1\t~A ,~! las.er 'fia :u'n \VafElre ,di ~gerlr::~0!Je pari a, 2, ~tW:tW

JilC:li~M~,lnpi.~

?f:lT:i~Uaa\ltom<;{~i~aFtl~nL'a r Tlri'Armaf~ta\€Jf2,3~ 4,,15-:016:

~~~U:'V@IQ~~ P~I1i:~W"~~r;J~.;~'S1!!tn:t,f@ilJ$a::~'e_~E&r.e\le cli armatt~~enelma2fp (j~$(:ffi!-!'l'Ili1 preG~$iftl1~, 1.1 l:ie~agli2 fi.0r:i Pl:@ .i3tfteffqar.e' iI iiirfo ~rmaturolrim :~l1.estQ,&i80" fa GI9J~~ J;~yJl~ Jnefft~<l(m;\C;~I'lj:PQ I)',g;!!~"~.,

Se-ll'\laI0'F'Ei Id'i ~enet


~e;atfuallife:-ailllmnatl.

jl trf:@:''Attffl'aton9,:.

fl~ 119ft:~ flil"Sf~F!9'I!i l;te;rt~p:),r:EEmeol9i ilbefr§aQ'll0 p,u0:Eiffetthare;

paJii ~: .5,\qi:Ji1idl aori'IiJJl8r j rifF .4r;-ma%ra m~ntr~ ngfl\llif_i:fg_aJ: TIff lJ'r1TIJ~t,l:J.m:~~r4:* Oflif$f/fJti;

,€S~M1?IQ!i1ifi{eil~o,t:fl-lJltiJe'~l_~1n'\{~{Q!'e~i!i,R~F,I~tJ:$'fq_frl,e' ! at 5:F.;

,.&paee:,.Matlfile

1JrJn'f1l].Fffil'1.if1ll?S! 1

'E$.E1!AP,/,O:itllil Mt;I(:iffl~t~{dn,ranci'timiss7l;-s'para 'ii1'l:r:iJfSi!ITe,C! fra,/TI(J1!t(lti@JQff!f3lV:P ~JI).c~~t(O W)/l4l1'It?~'!i1ift1,lP12~ aI t.r~~Q tj'a:/e. wvine.

Rrreft[J!, riJ.aIJ!Bfl!G.f@tt;f;Ji!

e.ventJ!Jali f1i:jfitii ldeJ teSte la; lew, Ejrmaturae r!(J_JJ!'"el r'f{~!pr t:iI 'u~:(rM$1J~ ~ framme.tffti!:-zirihe.J_

$~}e_tipP'.Pft _s_t)_n(J:&rki!~:rA-p), .litiffZZer8h.ao,.rrire 8aJimZZ8 q#tft 'Qga}_e(:J.i!lp'@§S(qifi.fa iffeYiW~


'inefficBce

~e'!_@!fl1fdi?r'§.QIJO·

M;atif7t~ '(lA.$); u'sij'i;;;j'jjfjio 113,PtotEi2Rlfl~ 6ffer'ta: dalle '/oTe_armarur.e, poi(jl,r~ ~l 'mi§g{~ ~ fr;Jtntp~mw:lf)_i:!f!: (;1lJiij n~ TI totO TA, . effie llstitta il;glibre

deJ~~,prpfIt~QneojfEJri9. ah.iRf!rQ~ a

..

UiiFAsE-'DI ;f:iJb_t.o

IIRfp_ad !'!J.elill ii seri~'-pli:t1a ,taoiHi;~s~ qct:aJ¢.~_sauolOffnre,irpgi(:j_ (:j s ~ 'ffi~JlO;M!'i!ii.!3T$t ;g;lt'l·i;$t.o[1.j,PM~.fiQ1'i!'it:P: ~d_l'?m;(1)F:~!}ili . iTlQlt$ .!'
v.afi~@_"~llrtW-rgJ'lJ ~. '9y(nQ_i ~Jilmlma,l;lte_,

~.

iI: ~.bl·!{!) :~l%l'I§(jI- .~. r~ migjio:r~r [,liil~:_~' ;~~_~e~i_~'I~~iii~~aj~ ~h~_II _t~_a:r~_~ve,:!."ss:e,'r-~.~e Q

sempfi~ 90nsfd:e:~a:fi diefrli! unl'ipar:e ai, mo:i;lEill:i'i',alJ't9${etfl·~- l_llnt~i't:l0¢Ie}

1:!rIQ_g!>lll,·~II.'~lr)t~r.I{Q'.d:L qr~t~n,,' t(![fI"t~~_'o":t:fI,l'~:~e;S,pI1Q

Pll;}fl0"~i" ~uoh_El"'e'; riJetriti ,jiJer·Gul aridhe ~r:t~pe1,l:{)~,fI;~€F!~i tj:~Vai-all;'~m:?t't._i9) tjnit~,Par:~iallllent~;'~1 .Rip_a.r:o.

gr~'!1J1- t(atsiH',:eI'll') mode-Ito"

salida'

ciS'f!-eft0

tlJ:.ee:r:l1r€{ dei c'tatei:i:l e .~~'ifg1d'fitato~di'etro·:,.tn, ~i:fpefO:

,~JI,1:'lp" BI,I O.:fi$~ ,_5.j)!~tt<;l . <;1.1fJj0e<;J:tr:m ~waf1!:q!il9Pl ~~¢:r.~Jii, ~0ini~:9~p§:~Jl~lJ$ ..I.2'r~~·J!!!I\f!W! ~!~8iB'mo' np0rte,to una g,wid-adJ rifeti.n;i:e_Iito_;g,ene~Hlle;
.• • I ~~_

lCasse\ Ro.ece, Bosch'i, ~iulJgle-.' M?opl;)rt~>: Edifici e V~tpI~ Iillp)il P!:w,i) tf1~nQ d~Hai I!l.I_qlAeJli;.:qul:ryp0!!la'I:p\i!_$:$-9.Fft;J ~lfire;jIiIt,~r-~Dti_~1,i)Jt_7-~gr~i 1!:r0 ~~ly~Z(a., l ~f les~I:n~j(!)~ r,lpa~Ue9»!,rrr1'l::::ome 'erDa_ alta::<;_>I's:_ti§9latl, 'IDfBlcjelal11:l'\le triJPi5a; rna r;J0n"tB>;pr:Qte:Q@'o,m~0i"f,6rnisc-6no w~ Ti(¢ $''fj:[.vi;tiz1i ~~,fl::,.~t'h 8L;1p,Kat, itr:iA'Cta!?·(t" P6s!~:~Mi.

.1 n~.C:l;t:i'c:t:tsj~un!:gfCI~~'~I RUJ;J.Gtr.evar,e~p_a$:;;I;lmentE:ga'.1rfparQ'

,eMaJGr1h1.ftr.0'ool.[r. 9.1

rip<iro

00" ilfi'C allo.sc:bpa:lro:Y,·

? _teg_n~re II m@~!?111rulo!>o0f:l!'liio~ 60SSI .seno IloersElgh,plU I)~i, $~"~?~~~~~(f--' .SU_ .~W .sj;iar,j;ire_'j, sf ilrlL!fiJet-9'<;l.1 A,er.jjite ,_siJpera,j i1

.~~g~~1~ ~.~jin::Qlo~Q,~[;ljjl~~-}~Wl'!Ir'0H9,\:1jJ~1~~_

~1Ti1_~:W;e:tt

n~.I1!~J~~'9i. ~ed~IH~i,lo ~Jile~l 'El-~:~o_s.sj~i!ljleff¢ltu:€!l'@i TS,:ger 1'ri:lMelb,al ripa(Q ~ti:ma.:ltli t!imu!lIVe:i:1L _.

~~~~~!~~r~~l~~~~Ur:liTlrg.~."!J)v~~~p~ri,~a:.4t all~

TABELLA DEI RIPARI


>rito Sa/yezza ,
P~~I?It'_gH

se s~ess0.,emolt€l chra.m,aicline ;sltuazlOnl P0_S'sorfO!. ~]Sj:fr:~l:I.lif:PP .:~~if:ipr~~e~_}i~{~!WJ~1'Itl. £9 nygF,l,£lOrri ti: :a1~ra'Qno::£ fte'Cl~te;s~ uri m0:d€dlo ~"al riparo u rneno;

;ti;f[@!:e. ~b:a:')vJij:rfu: Jll;fiJP,Il'$EHJSP ~ i'a,1lJa :~igtrore::!iiuma lit2~'i~,~'f~el'j;TI!}gd~il):~OJT~ g8P.~r!3l,,!iI_P; ~r;;"'-~~ fl;;r].~§.(f?

M'o~eJlf.,'a1 Htp'i:lli'~

Etbiit o;i:lta 8amp0';e:olfivalb


Pallzzat_e Jf:lfe'r.fl~t:!'l 0a~'$e/Sa,rilj' irllba:ttJrel.\r-rQr16Hi· R~§I,!iMl(9~l'i~'

-PL~

~f ;~nlrnOoelio imri1-Bdf~talllefile iJfefro'l!1n'.oSffi.@'loe,§JI ~ (Ip_aro: fj~pim'6' ai·: QolpT Gfi'e· pr;el{eli@,QR0 ·d:i'Jll~al:irj§_~

.Ig):o~

If':'! ~,sR1Q:qt!fl' 9i: !1t;l,~'d111~i0~ 'i'!li HB :\le:ic~;lQ:jD. €I) ',dtia ~ .'~~nqe<roo8i$§~.l'I~}£ol-1~i9~:r-a'!jrlpgn' ~Qlldbper m-ocl'elf1ft i:jbstcil:sul tiaraS e pan~lffr~~iE:!_,nas6isisfiK ,II rnQd.e.II_(j:lsr~j;lt1:(!iie)app~_ii)~ ctlOillo' s)5.azi~ ·$t.Jitiele:nJi;i'·

~grii

,~Qt~,q.ii/Rpy.il'll:l Nl (triflE dXfi oi


Meiooli/Helitti . a.e!}GI~V§iIL,lngJe

IT'1f:'

,~+

Tri_r:r.G~~ .:~~~~~~r~~:n~~O~~:St:ri.lem~~,"!Z,~~,~~lt~: ~cunil;'aM.'ifa-,eiill:fii:::'fe,'r.OOcerie, -"_. -; Q@$_~tna~_e.


6\ii)'ijK~:

':i II iflf6delli :aJl'e rih:es'ite0!, :alls_ p'0itt9 ~sQ(fi5 "SeIT.1p~fe: :;}J: ~.i:lsrcJ?:r:a'I'11 W@tro 'u:if't .rlp@i{!/ si:l.I'li3,\'i), tisite~tti)-<1l1l
[fl!p:qajli f:!tl~~§t~~n£f,

ffiohifioo.iiimi

'~ l
I

a"te:C:hologiiaJdel 419 tnill:el1'rii,Q hal dato \tItSI ~a il1n!lm~revojj alir:!li.dl!dl·$tliu~Jbllle~ :('I€tLl'9 p'lice 'rna ,e(f:ipa~el~ ~~1lD pi.s'fo·la ':aser: a;lle .energle dif,lhi:l"l.rileiit~e·qn~f~in!~Qili ie.l:re:arrooi .J!JI~$ma; In questa sezlene :pre.senter;~Iili·Q'le .r:egoI e.: spe.ci'al'r ~ Ie ·cal1atterrstlche che rlflettono Ie d1fferehze ~tra Ie ,varie'aitiiIE '. .. ..... ~

TIPO,
:llnldlN· AICf~tii.ilQ.9'ill ;'$l1lai~({;~'iiJ.1:i') ffi:ffi~ ~di'~IPL, c1!t~. permeIt9fl,P'i' Qi £~j~r!t'JilIil REjp:licj\ :~tn §'Bel'lQ ~~gl'~t,
1

®'i!ianCi6 Viene I'ltiliZ'zat<j., o9li1Hfu6,:dr~~a'~f!

~a(atlftri$tiGiJie;,

~~::~~5;~:~jil~:~:.PI~~:;e rapprese:rlta1~. neb :eI9c;~:, qaUa 'dfGItu.fB: tipo. I.di\ie·i\1'i., dl a'fiij'al$' ,li) , ,., ,ta ffi~:ttttoII.l:.;8j\IP",.liI~. 1 assalf6. , ;iQ(iff'i\·, , ,,' lit ..' ,~ .. ra<'i:'lilJ .. J:!:l 19). __ " "
un'area$oriEi r.app~esenrt<lti

um ru~r;lt:~~e;~~=~:,SI~Il¥\lfZ~?~'arw.~
n9.l,l P~O.

Ai.mli'd'AAPoggi,a b'S, 'B.rhiil ·d~Jlf:),.o.g9io·sonbpe'SariTI "Sistelml (l*anma fr.8?klPr,q;~.ln~rula.. fapt!;lri~,.:·qyalf~i nallt~gli'<iitQf.i ~g,tqWl@j(r.f ~pf2~r.e 'arrrti;plu ~ger-e, l(l'ta' the lJ'ee,~sitHf;1ei!tp mdlml

temp-a "~r mrt:~r.e;· ~~a~"(aie.,~e""~n' .tf}a€le:II'0. ma?,e Q


se.. 51: muov.e can one
,);In

~A~l'19fl_gr,9.'(tl9.~r9-q, ~,~e. .SQlo rmo(::leI16:de:'la~quaar,a l::e'al;frn':d!aPIPl:lggIQ liJ3sJ8ruil

~~,u~ff¥f~j1=i1~;W>'fI ~~OO!Gf.?Pp,J~.@'g:r~.,.s:1;\f::9:~f;lM~~~ sJ g1'l'g


SIa,'ID<_?ssaJ I L(it.t~'ffi sglllB:tita)),

'In Wl;J,rhafi1!iner. 41YQ€lQ,J'G~lpi :rneJIa.·a!:ti:ll'the ':~1±!fana:

'fR~t;fI~ _,~q~j~: jEi~aJ~~X

;(t\(ea;, 3 ~.e;!blna sag0ma di?i1'\~Jr~'~Ar~~ P"~(QualRtlb ~P&Ii1~ior1 ilm'alRi(~'{J?$Q.\~:riO,il!, .I3<?stijona 1"~J?pElsit,a s'agl:lma"slIIJ 1!WQ.lW"f!!:l P9plj(>;ffl9cleIiG G~w.p.r~w:m~t~,io?par.z.laJmflnte,;al~dVs6tto ,e.iJn1qpGESlblle 'vi!1irm:I;Q~r;~!p.:p; ~Ii~i a ';Fl!3ff;h;::a. 'Ttlft?: Ie: ?T'tll ~~ Sp'~n(j)'.: 9};l~ 'r:?I:jj_d,a s¢.t!,~ dj QQlpf ,v~ngonb, detinitEl1armi a Rarfjoa.SoriEl motto cPfli1urli ,e 'n6rhfallJ1a8~~ rf,la"ii'hola fo1T.fi'a of 'fu.efti a:l.i'tomalic1i b P18oot-e l1li~agli~.:!~i<;'i. PQ~SO~~O~ ,_~par\?:lTe IJl,l'I_ J.lran. :quafitiruti,\ro oi prbi'ettlll; specfaJmenle a corta §Tttat:a sa Rhi, ~~~a.;~irriati~tefT;llo &.pter")de·aGQl;l:ratarpt;!hte 1i',l,rni,r,!'J~ Dalia cadenza di;lih_J:'fa sl 'che p('))$samo"·ess:ere~l)W~?ctl? Ii] flPP9£fgIQ, .;Cl.lFqvf;l,'ot~ta ,i:l.elia s-quadrEf,. '~pa'ran,d6 ihgii?l:ri,l!l'j.ln~~e,rte'r;l~lla, glrezj~ne· del nE!:~ici per Ii1l:lbt:~a~li:a rlni'anere :al~ipa(6'.
r

Ai 3~ dl.,dlame,trO

Gf,$\;)i:1!li,~(e, di;ilersr~ti~l tli

SB'9'9Ji'IS: una iLUi\ga

.(ia

y~a ~QQ!;!':)f, ~~G!<;(~r' ~~.

saibma a. mtGI!IIgrre:;\aa ~"el

.un,?

s:ago rFj'&!o

s:E(mpte'iili.IA.wfff~

.~'Pp~g~!0

c:ta~~~",.~jtta\8J ..·tpe:r ~S'e~plp

6r \lO:I~!f~iri'dicat0>

'20; spara selT)pri§ .dble. v0ttel· S{trl'@, '~'tl1li< 11l(@'@I;!~t~~e pet ~trar?_r,E;L~.ii:I.g. 16r;fm'~~L per blistiil~gefe· i veieoll cOfi322atie'{e f0ftift~j(;ml,

:imti!p.e'htl,enteniYe'nli eiJ '~'?':'JPQfI'~qyt@r((\'?ti~

Se

CAR:ATT~E'RI'STICH E
.ArmI ii, colpo.:mCiltlplo, t9W 9J9~r~~OJ~j~ cli gr:J:~lp(;), .ln qy.~ ~~, Iil$rl:a e$~II~ Tip;;; Viene Indibato; quantf:eolpi spgra J'~ In quest!pfJei p.er{ffi.~lJIpi0_:j1 thitf.~gl!a.!brejase:(·~ ur.11.;;trmi:i ~'~ppp§gjt)'le
spera tr-e'ceipi1• I~ (flpltl!r<lJ~'gulnQi: APf1.ggg[lil ~ AlIl'J! i a, fi~nUlla Alpun~ qT~1'~.leFf1p .'r.~:ggiQ.a]li~~g~w: !'>9 ,lm·am~i~";j1f.~a,, :

distanza,

t m6(::!fltJIl ~qtiipaggiati GQr;t·afri:li 'a· Jafti'0a mUQv,ono, p!'l:$sonosp~lJ:ar::e- !:!n~",otta <;i'j, !:le.;rsggli E!_Rtf$ n'!~d.l

A.lcLii:u~2armroom.e: iltlciU:.d'asSalf0,t.e¢jl1ietii,ei:fi ,Iii'fitffigliatorr

§it j mGdellL e:qulp&ggia:tiG'0rl arfril «1: r.afffc:a flhlangon0 f~rm\}. RQSSi!l.fii~N~~qta:f~ ~~lt$ ~jl'getS:~~.m::~i1Itf(:f M ,d.l.l6; 1:2: dl, dlsta(;)za"~p'p'\jp~.rUl'la, N'olt'ilal 'bersagli,0Itre i l2"~

Pistol~ s.J.liffiGier:ffemimte pi¢€cile .da jDoter .8sseii'e ·ti1!illZzate ',con un/:lfJ~!ft:rn,apl§l'; sj;'~~I~:a\\~,"PiS!~I~,,,§~¢,,~IiI'!~ '~,ollq 'j:ii.i:I
l.e. ;a~m.i .~i,mili

?!Ie:

:a~lJ1i ~'",~aftiG~ ~rng:'o1;1~. s,0n:e '

,r~I?~~e 'd!-riri:lfEiRe,~ ??1J:)H'e, pgsJ.tJO·Aa"la,§'&9Pti:18 :1~,ij:t0:i!l.o


,cliada

ohe

Ijiefue. rappreseiiltala

In giPC€l,d~.Ila

sagoma

f;jalJJrna.

laggei:e,e:meno pdtenti deiJE,larrrif:a raffJciu, 1~lero,:gHtata ~ :lrT.fiita~i'i" ,E);al.tr;a 'Ra:rte:p,eiiin~ltpJ')0 .£If, r5bmoof,te:re a di's1aflZ8 ~~V'di~~~'El; nE:!i··,~9T:~e.<!\.c:Qr.pgsi,:gQ.n?l~flr(3;.r;)9' ~Urlil.di cQ,me,.:arm.i da·mTsslr\ia." ~Rat'a:re 'Ulili[l',?ol~a l_l{bg!p,gQJh,.mtro. 12"',
Se i' modelli t3g,l,lip~§l,gl~ti' con

oo!1irali 'fi)agn~I0rh'utile'fO: possitiHeiclfmo'delll nemldli:feTI , squa(jl,~.(i ~e1::s~g'II.£l.' Tuttg,le !'l.m:li ~E:.LJpli.zg;tri€l·I@.$g~m.9' al~oecia: nanTf0.lifdlett'u!'a\''"Ramm<i'' 'al peste :delia ~itta~

pLLrica to€:chl II m0dellc:;J':~h€l'

.~par~ £Pq_he;ll:

r:g~Jl),

S,e.:1 t;fiq!\l~Jli ~uJp'agglati::iWfi pis1ple ,mud9'.cil'lO, I:IOSSon0 I'listple rlmangonp pO$soooisparnJe~'dl'je !l0'lte.all beh"1t~li enlfi'b12ill,
;f~rml

Tutti :i

·.mooem,

~a§Orn§lH,Ieti§QI'lQ.

i"I~,~(.s,a:€llj0Inplii pu:b ~r:iefiCigte asJ lltO $a:IV:e:zza ti~n!@t0' !dpJ: iil?~!'>:.~~mlt~,..~. ~.p.'.,.g~jI7,·~qmt~ .~Eta;"l~:~,~.~i~ d.eV0l10eSSere tolle .. tra 1 modelh :e'ffettlvamemtesottm fa f

saiura l1Brea,Q0n com[)llstlbililncel'l.alati.aeiElp\

6Omplefaroeme G parz;rarmerile Stiller Ie wlpjtf: ~vtorn?-!I.Ga.!$Ief,)~~; Si~f;l:ie ra:®~',


vl.'l,p@ri, :ece!, ,

I~

'519PrI}a;

I~

AJlM~ ,4 RAFFiGA

..!Fino
1II0.1I1r:n:e.ntQ Ii}

:r:f~t'Cf!~~~~£!t;:r;:::~;!s:{ig:~'I.
oPPliffe?sli!jo.um"Wlt",tmfulifarlJl£1fJsim.E! giff$. Sp II'.
model1a l'ia:mossD, pu@ sparaI'8';unacsola vo/fa'.'SfJtro':1~

~n.a'mi:l~?!i.ilTi~ gi~

=. ~ coll:J'd

WI fh:Wliillii§iI{JipaiiriWBj:-ffij_ 4~~1'fJfigfmi~lmfld~ _ .. sla.zibntwo, /'1(10 sparar.iJj( n1:maE!(Q.cfrw'!~, ff1cffsat(J. '/.(ldlper:(ikm@Jl7Jfi1e: tJalfa·'glttal<w~e_.i"'f:J1cJdeIIO :1;8".'mt!J:SSD;,mJnpI:JO-'spamFffuki'Mta

s~

up~~

I"lsl,'Jltato, QI ~ '$l;! up.P,€!,:l rn~.ffllr GQ!Dp_l~~qr:ne,me ~0@llla. ~~gpr:]la.§O!il,(;!· epl~~I; ~vtqrl!'lll~,m~nt~. Tir;;! norma/m.ente

i_ m0.~ ,~~~IS~~~E!n(~:'!i0~': 1.~,,~o~~~SO_Ii](')~~tpfij _

a_oH .tIIl

~rfeiir@ 1!I'gle~tore,;€Iem:{squaarad~·effiaglfo'Ela.Ciea qloJ;aJi


nil~lJl, t;ji'li1u?il;t.~J,eJ,f@)g[elh,colf!ilt( Q~lli:! S'<i\§Pr.n~

~J@.QI

rn.9Ei~1lr ,ljc£ldeffiil eornanlflanti iF.lelfe"umita 0 I m0itJelli!,con C ?~Ij!11;a~g§g§)Ii)."f.'er~evltB,~e IH~~ $l'?!;iPXI~, i~~y.~Iiit(3 r~pJ_@,.~1 ~IQg!il\ef~deUa 'sqaadraJ'ie.~gl_fo pucmuovere Ip sa~bmi1i,Tr\j"JJntrotro PunWidSlla--sqMQRi::fl.Gtintlj;ti"(:iI')'e:ett¢-: .

m~~~~lii ~'9~.~~~~'R,c-?_t~~9J?eI9-'se~e:a~,::.iP:~9-~:

a:)!i!l'i-._S'a:@0_m.a:I.WR'ti;l la, sfl:§S~ .1QIIJJt:igrl1l ~I. t)10df;lllt i'Q' Pl~} del@:,st?'5_Sa C1!:lit.~ .Ii} ~m'!_Qv~al p~S~jQ!'W slineritf8('I'a l.hJ~a.ldi v'istadl':ehi lila
srfaiB.tb)·.. . .. .

IFUOCO IIRDJRETYO,
~ ~,. :=: -

AI@.l:1l1le ,arm!, ac:iiirea 1,I:aricrem@ :eel: ~l1Oietliliin alto nel C_,i.~!~'i:, ,rn,~d~, c~ '~t;:;8t!,af'i'io·, ~~l ~~e'r,~~gJ.io. ~1i1 :El\t;it~fi'Qo evenIDali ,6'Staeoll h!.th'g0 fal: f(~i~l1t!l)rfa. GOI) learmi 'dl qliJe$td U-P0 IJJaqgna $1fmar;e, Ii:( :distanZ:a Cia), bla:ffiagli6: L~ armf dl q',l,es-t0 trR0,'h~pnq~ta':9i§itgJ? "S~rm;a",§e~'l;llt~ d~lta ¢ista02:~,',massimastlmcilijle, per' eserop1G~ S:tima ,~~: 9Ll'!!1dp~ ~~g~til "lm;ti¥i!fg',l.'lJnltf+ll:!:~r.$~@rfp ~ ,q~V'j S't:imar,e ia{jls'tanza 'lrtJ U1 ,:dall'arrma~ II t~rr.'S!A9 e:,gll ~!a~~H M<:l:b, btqccarJ0,laHnE1:a €li"~rliQE;lileJi"quf;)stj:h1Wt'tH€I
~1lldj n0nlce' n~s§?F}Q v~~W it &:~Fspgl(o_

Arm'!: a, f'110C6 iiidl'retto

p,oslii!;YA~ la &fgomau::ire<rJra~e 'all£l,gi§t'99~ sti.C1¥~' S! iI}'a: l'l;n ('j~dQtie~j~bri'e ff:lSie_m.a, BQ,uh ds: Se:,oft-i~l:1'~,tJr:'l' d~t)'ltS!!q .'dJ {::0jP:tt9! 'Ia ,;s:a901ill:~ flLTla:ne: ,ih' 'QQ~~jZJ9);iiJ:f. , S.e"cittieni :Uo rfsvll;'a16 !!Ii: Fre'Mi'a" fa,:sagbiTIal,de>Jia deire.

~ts!~zCi'. ~I:rl I{I ,iI'lEli'€~a, dal rreeCla" Rlsotvl normalmente.t

_ap', ~e"r~:~fta~qiifEl' cJ,~Ia:


BdipI e nmuevi I~ p~(_dl!El

$,:Jlj;i:I'med:t.e:'¢broa P?r re_cjlti'e arrnfat:{;ar.aa.

-saqerna, 'ql'.leslo sara II colpe d'onen~amentp'e tutti '!!IIi ,;;ilttrg.rtl:,>,e[gfl,li~ irij,~or;ta; ,Una volta: Pb~rZ,tQriatalda p,ri'ma 'sagoma, ,{ita un dagp '9~\11~ig.n~f.I.pE!r, 'ogn"i alt[a"~!m_<.t CI'

'dl~!'¥!;z~ ,_Er~,ta':p~r.._Q~!~r;tmin-~t$~~~rzf9j;1.(f'd,i:1l!ai:?r~m~ I;~,


.fuo~e i[wjitetl6
(jIellq_;squadra. :see:,0ti:lenl tin ns\.ilfuto

'PQs.ijir!>tland0, u,ng ,sagbrn-a pei'09f11

~!3:':!ir:lTI,lFllta;~' e,!'1l\lpl;il:igl~'@ (!,dt:i, I'lill i;lI'ldifll'S~ril;;l ~",f~~c~ in.dirette" I pUEI'effettl,l<ire'!Jn' fbl~S-0 di s~<:in:<.troeli1t~"

amra,

Stima

lfl

nm moao

eRe II 6o~do, toectu fa ,sagomg del Golp0 d;of,ieJ1tatri~rtt9'. He Qtti€;'!lil ,un IrtsljJ~ato ~'I Cblpit€>, iiI giocatPf.e:el':re ha sparato W9 f!lO!?~Gn'~rl?lflsag€lml.!,in: ni'~6 :¢~e-.-<f0GMI::iI:bertllJ\dl! ioj'u'a1Si-Ml'sagoma -dBJ.ia '.sal.\ia f

:re~sla,tp~~~l(;)?a:_}ag9'';l'l~,;l'l~!,I§l,~j(a~~ni'l1~'g!Ga'ta, ~

:ei

'gia~coH00a,t~~s'!!J1 !~vol0.'

,Pd'mi bin~_t~
L~ .,sp~a§§.o.\;(en;~0ii1:0 pl,Ri;lJe. ,pef' a:tJ~a,f)t~:u'~, 1~ POS~IB11[ta dl colprre: II bers:a:g.IIQ Lltlll~Z.ar:ldp 1.1 's'~mI?J!t~ e§peqi@,R~~ ,di spa~are "p)i:i'col'pk Pe~ la "g,l,!~~~ .~.olp) s~~~~~, Jif"Cli :I?it;l?t~,;~ ~;~!l;lil~ (Ip,eter:e I.h,p:lper c~lplre fal~'lr. GOi'tUoln'€jU,e (_~~ancliec It @~m:!p 'qo,p,Q.',maJ'lt~5'l1 n<ilg~r::'I'!l')~lbHe.,rlPetl'lfe dlnuo:l/o

%~!

d!

d1t':cl"y_~

~~apptase'r1t.aie

n tiro.
~

-~(~-

L.. vrttoru non h. biscgno di SpiCgUlonl.


h Slon{jIU
1I0U lit

permctte

alcuna.

G0stti1;l(;lte

~';;~to,i'~~"" jt,t~_g,~8':zJ;!'!IDjP:

.rrtt:fl.~,·t@rJ.EJ:

l?RJ:lt~ttrOI1{! , SJr:aztg.¢atf)i,

NOTE
dlstmttB. II,eannone: (j'asM:ItQ~,Stato prQgettato.,p9'f ,fTemJfhatvr.. non pllo"essere

")ni:epp~To, $e r.P~lj)tiib!;ilj:ij(1llper '(lQij)ilY:coo II ~hnoDa

Q'a,~~1!6 ~f'1P '!fe "11,:

.porlaIl'Nia.un

I 'Qal'i~~

IMa,rlhe;n<!l(rtlale-c

\il rnt;?Plm ~si eoiis~~ra,

':~tW.i,~~tinlcfie, §J!l:~tq~~~J~mll :acO~'~l~.~a.I~.~rmi,~~~ic'lii 1~@'A~:~n,:[j}9Jr a.~1 Pl~,~~l p:enetl'a,~e la,'~~~ rJ!l: ~flICQllbe(S,~€lt1O, ,?J;l~n) t:V~ gJ~ (jj2_"lJ,W ,Gil!Jrt<mer<;(q:m~i!} q;JI.Rer'jl(U:if:,1I ,~.rmfen. fl~n~o,,qulnqhuna pet'l~,on,e;~~Jla ,(Wraiza d.~206+8. Vedl ,lei ~eqdJe.sulla,corazza dei, veibQ!I. (9I,1Jn,Ql'l:;::1J1s~e,~mT~~r~ ,un "lsu[f~~R,Sjl~,+,I!".drp~~.q_~t~~T.~-!:l~e.:~aILa lites.'steEl~l;ik~'~nIt~.~,ije SPP"~~l\~'~~rd'1E;l. P~Y()"i),~ 'effettua.J:E; un tesl;'dt',t;lrsJ>-!pllna pefi eVlta,1'i rrrma n e re. OIODGi'lte a ~ na (GE:lroen:eI,r:;aw1C:f1'lII.Elarrn!.:a'fUQco1rndI~ttO),1 CQ!)~(O ,I !velC€l1i ha lin Val0r,e dill?analraziol'lsdi 1 !D6,

'"F!!r.I!e.:~JJ!~~~r(ln~.gg!pi~~ :~~n'~,~r:iB,~I~!Z ~~W;fj d}, 2.+:-e"~:s~<12~~'~,s.51mpre_ g~.le:~'~~l~%t.'~~o~;[ F o g.%-~SJJ~'

~w-

fli

:t:~n(;i~:rri"ji§.SiIi? ,1~Mia.9ii!ri,a,t~. 'Fi'{i,~9ng:!\Ril:fllrejl.!_{liE;iti1r ~l'iu~arjfj:J Q '!lr$'niimj~fr\@'2f1g,~JIq.@11'lst!;~rare;I;t~lm:i!i fl,rti ' '(Ie;] P !r"cP liit.e. 05;J~~~~il pla~som.~;~·S! ~Erri_!?cgJlp:~noj §Je;~1i~!.Ji. l\lr'i~IJJ~19 di .. " per II lim per oolpir~; lanna' sl '9- smris€aJdata. lereFldo 11 L iiJ6ill,~lri>:Q:Q~ l;<lfrRP.'r\:a.;§ir.~l1ua !,!in_)jfof~t~1J!I~. s~ .1~'·~t,J~I,I,I ~ello I ~J!JjI?f:Ku~8! feilfi! (51, pi'i,1iJ'fio cOSll): §~ II mo~.eJJ,~1 'rii:l,~bte,l'arm~ ~oatg)).~}s~.,.lg.~mil Rl~roi;j: rii15i)t;tte.Jl\!il.)l!iicOlt hoh~l~rriS:t~ldajiq.
w

i F~tlilEr fus'ore~ Cptltr0 j 'ilel(:oH quest'ru:ma:funzfpna:~ttameme;'C?me Ull tU<ille tefniic0;.~t:,JadaQ!1a un B>6;quando'0QIpl~Cl€' lJ~ V~~l() e(nrti"m!!ta,9i~_I!ii',@";). l-mi;l~ 9!':'Jfitli Uh? ~·el;I~tt~I~r:fe:~~laG'O'~,dT:ggR+!s. '

~ rJlitragliatare-.ad'jri;1pulsf.,SparaD6,colpl

p81'

rum!'). Tua,ogrli'l/oitachespl'l1:1.

,f,H A i'H~he}$e'IQl.p0tem~~ ft,IOPP pUQ,'esseresuffi¢ienJ~_ _ __e:am:po .a~,erto 0 ,im pos'izwni,'J:fOC,O dilesei scacctare

un, lbut:ll(erfrortifit~to ocUjJle:~~v;j_ne cd) uri ~9!1_gIQm,e-f~m~J l:I~~bano ~ic):l,iietteQlte· l'I1i's"ut:e,D uisf1fe u n: ~,S_$anQ 9 ueJrie~:i~ sjgetti3.IlI_phll aVclllti-jJ(or;Jciilodb urla, di g,I!IeJ1,ra;r' J :ansiosi di; abbattere i nemiciecn colt,eni~'a:rtign,: b::iiornefte 0' q'lJ'aJunqu~' tr~.:atIna ~ ln urt dleperato SCon:tfol~otP'o 6IIJqerp6.

(nit netil'icodetetlrlinatci,da

$c'onftg:ger:eiUn,ernl~ol~

L.'As._safto _si,flJ!iJ 'fias~-I1m~te It;l:'~ fasl:

COrp_o <l:c:Q;q;lo';_!i:i:l:6i.'laJII, In Gcifj\f:ta.tt0G11~baS€i coh'i!', Qemrco, (;l'eHlr(;l2" eta esso',r;ombattbI'l0 !ll"CQ~p)oa'

cor.po.

I:

qMmantt;sf

nltJderli~a(llp~rd"isdlplSc6~b."pe:r-prrn{(
f!;:!Drtiti'at\j;l -ii(l'
'Qfd.fl"i"¢

tira JlIe,: c(iiIRTte'·&(l'el per fGfI~e per .ogni·attacco::(di ~9f\lj :j;ffeoeIlO. - , ,.

ai-

11)l1_~i:&Uvi;h

.On·,m_o.de'Ilo,',ne:mie(i,:muJiI\(eMi!fi]!artC0fitaUodJ baSe,cODI t !I n:~lJ]i~lJ.' !(npd~!!'i :ge!I;'unittrtr:! (_:fIJi(;:9'~tte:ttJ,i<ifll'l: un: Thl;!i mC'lV'imento; ,dl 6u(,.esattamer:ite :Gome nel[a Fase ICIi' MCilv,in(¢i1tq. ,\Jtj:,u,nl~ ch,iW "'ira; 'rl_iTri;$!~: :SIB.~Or)g'd;.\: per
sparare oorr
W

_, _,_m."'~iPa.r~_in 'f.<l{i@ 9;.gni ,1,mit-E!QI1_~~~itp))i

-eJ'a p;[o!1r"lOI,fas:i;l. d~,3!;j$ltGl

l)m:

:giQtat~[a-- .!flIJ:€l,: !,?n~Qt.)~a,l,

CtU COMBAit-;.rE
,c,q~r~~l'Bl~g;.!~i'\lR.!1R~fL_m-1i!EG'_ ~ __ '1t;t9l§£_~q:2: !I dul)' :sthi81'3'rrferilifr,e0ipfsctlfld,ebn I fe:_,atmi da:r,eorpo -a &0~ene;

'ILcQJ'jiGa

c'~;ep;r.;J~:.:~.f:ia ffi.js';l:1.~ra.-.'tilfitionil. _a~.j._~.q.e.ulB1i1 e~~ ,


'

~<lc~!iI~~!ii, D.[!J_G]§W9',.

:arl"if.0,rt2 l" oPpl.:lriii (Jh~1' v6Ita,fil:lb,:iifi-a git&tfam-asslma) :G' gqn J~ ~'rI:nl' d.'I;IPP:Q:99J9,r'u;fffi' p~Ci 1~Il¢la~- 'l,In :a.;>~hQ< Iin~'l\Iaf1to:'h a passa:te l'ih(ef0' ltum?;-ta"sp:arare: Otlanclo, un'lir,;"ri'a8anta., ttrtti i maBel'l) del I',ur:iifa , devono roq:qYEi"~1;:1:8' Go.J'.mlltq (!li:,-p$¢;:p(lfr'dl i:l,i1!miG'9;~e p'Q$<o:r;rcl ~<lgg_fUb.g~to" 'O!Jni m.odi;!l!o dell'units, (jriizililndr,:l '~a q~¢lM 'PilI. Vit:iJr.iO "aT !;ieifiiCo} tt_elte,ml:ib.vare~i\lereD 'if m((l9~lto n~rtJIeo', pi:Ct-vi~18i'l ~Q!;I\ M!Z9r.a ,ll}g~.Q!;I~tt;r 1'.\0' G'Q,\'PQ a,.cotpe, lftli"i:&afldd fa' !mea it!! m6)\llmerila ;piu

ie: I~~mj ao rpff,,-ca.;

{~9:?Ip-!"id91'~.ipEt;,OI{~'vdll\'.l'

III QiOt1a10:f_~l e;n'a., ~Iah_clando

rfEi~9\:uJ:¢:i:§9 'p~~jl;!j!~ ,r<;iggl~-\'ilj~teJI ft~r\t;:Q: 41,,11 reir\:) di urJ.modelfo. namioo ini'liandh il m0vrmentoidi 'eal'iJla '!:i~ls((o 1tQj:j'I~~;e','ilj_c_eve~;s$, cauS'a i;!i'ql\1e_sm:o

qlr.~~~, .In

poss4B!te; ness un msti!ello, ,pw<'l,taJ:il)ar.e fGli,Sconfl'fulrTifttlll _I"fiJ)tlflllj~~V.qIiO:fiii\j$"ii~r~ii1~Vati_tI~G,¢h1to1[!J{6,(ta.lJJlq\}f,ijl§1 n_pn_;~n~.\;l~a, im~~.QJ;t~fi" ip'g:OIJ.l:9 ~ '9i1?-UW~·"f:'~:t;!~@.\~ ,8] ;oombatiimerrtO_, :afltne tlrtti; :i! :ITfO'de11i' oella sql,ladta ~ '§J!:l;!:gti3:J,a_"in ~0mQ ;i;'I"'%l[~0.:~1FIe,$fo(,lQ eRt~·~ 2~' g~:Y~ rnoltletio.',nerrilf!0, non .sole. queJll in eClhitattO:,dnDas~, S0 ·g~I::romelli 'M~h, ~resGP!l9'a' ra;g!1lil1:t(g.i=!.r~::<!I~Uf.lh:gm~ :dur_~t:lte_l!, '11i1G:~jrne.nJo' d~~~s-~ltq; .1~Jl~V.n11 'C9m:IU.n<;J,~ lr.t avam~':ir:pl:tl VlClOO ,]!Joo_Siblte; l fjffj'r:t'lioo;, a

R~J;t~r:; Jh5;~!~;;:' c~rp,q -'1" fI,r:Q?l9~l~E(1~p~1e~-dj '~!~jl

".I~ass:al~o ~"0b]iI@a:ro:~

,nrm~i9ne,-aJ.(;Emi' m~QJ.':I~!!t ,no.tiI gOSS(_l!;l,Q: ,mtlQxrer~, ~'GOht"%ifr-0'~1 iliase::c-o'r:i il nemibo, p·os(zidNBJ'i:alle,s)-ane~Clel mpQ~I"lrg!a, 'lrrGOr1ta!tg Qli o:a§:e.

~::::d~:.' -.~~~O;gQ:l:M:'~~~~,~:~~gi~~:~~:s,~i~~~~~~::
mbdo,.'si ditCe,GHe,sot\€l,4~'~a.g{Jiate'io :c:o;(po

~Qta r,he,'.~:-9b~.1l§9.\o1:i9J0§a:g9i:ii.V$ i.n:)9'qW~ a_}tqijl~:t,~~!;' i mo.delli non ancora fug~ggia,fr! 'Quando I rilodel'li

-a t-Ei[~01'.

Ef-felti del terrene l.ri'ib:delli che:'caiit:anb ',da-,va:ttffiv:er:sb Q. al,I'irifremJij·:Of un tMemo_ ~lW911El1{~Jtr9,l]n1l)_~9!_!~,tilP.!J:~,9:ttaif'~nt'? eQme'
nella fa;;e dj' 'JiJ1d~i_rn¢!1tO: fli'fJ: ?D6 :~, ~c~_gli 11riSultatp~plu altQ'!ii\:1:f a~I'!3f;rhkl'are IQ;~dl$tarif~~p.eJc:.Qt.S,a,., ' ..

'C0W,lo stesS"oNal@ffi 'siiii!iuJtaJt~tn.¢1i~I3:. ,Rip_ad


'I

mEM'Ldre."MiIf~sj·aM'fu: gla,stall}1tooj~i'.daftmtl.!:i61lr cne!nWJnQ,\ .~t1~~'.~lrEp"p~ql ;,~~_~~~~,,~~~~jWP~4I'!J!,9a~~,!l~}~a~ ~


di IrllZl::ffiVa, gll,attaCClil,vengC'lt1l!1f:lsolll

a;'qu@dCr

R!SOlv(0gf(llsJr:@~J(') ~lPq i:ic~;em0jiji'(OrGlfile.;~t ,IXi'ii~~!i~~,:,1jtt!G' 1'l0J1 j~@_I'1fi)0 99,rr:1tiia,ttmlttlJt\f j fTl0,~§IWim9~.9..I~'(5

'

'

!1'@~ip:e:r'lae)iii(llli:I:errte )~~
>~

nlel1el!1 it ~~@1:9~f:ta~~'<2-:,p-~r p,r1tni !~>:~.tt~b a '!3:0mo,


':'(~r~~ "if} ;~Ii.I)Zi.atl([~ ~ue~t~

_,

'f:W:!: atish-e quem ~@~~):?~,ii\lgrn~ \l!~~JiO!¢,~~ al/l:!J!]ID~\, sT~


:~'~aSlo:"€q~Om~que'['llFIje\<l,\van~ggio 6f[eifb:lI;JaJ' flparB r.u:iJ

rnppreSeftlaJ:1C'l'~~n sel0 nGO'I~r\Sean:if1a1I'rm ooipo,a~~?W0,

rfl~~~r~~~~, Y~!~21 _~~~_ ~~,,!Jp,~·~L~@I' J~~~~t!1

IrrQ~lfp'n)1\(cl (twr~~lilli ~,r,fj'O'.3 J&p.l=W&~ t ~:;~r5'i~~~~ ~wllca ~L~hatCClIi~taS9ro, en::i~Ii Sf ·~t\a~F~~~~,!i>::SJil~~~~,"~~'PJ~fi)I1),I, ,aliensrve e \il~Jln~I'tIon
'Qa~Qa:,~lPf,,; :¢!i fr~~~~,~l.n:~I_ fi,,:9_~r¥2.~r ~!yt)?O:~~~~~~ljlt~: qSl~p,p_ ~
Eli ·lltt?,:o.g,iil\a~Ce0 che',~la,~ s~n0
ha 'l~ ~~s!,I~II_1ta ..

AnACCEI'I

!W~tl,R«~~L~I!tta '9[ $'il(s.~rie-LLji19rf~(11a,jl :m;GggUg,;f~titG'

:'Ci5fije Hel!!:lJ,fase

19:1 ttali:~e:. ,8'_.1 fg.ane:ra!lm!ilrftej' In:m0$S0, eI'JlJ7!e, ;p~~Ita. ~~!EI,i ~:q~p_.mi~·()~t~ttg;,:\t.l.9i~;?:~;~~!!J\n~.r:nI~;e:pJP:~"G:·' ,0011 11' nUmew;;,dl :Attaam:\t ,~~~mf1I00.10;' nel st!i0, p~illilo .. In rE\ggi.iiiJ;i'~!;_i st.ap·pli.!Z:ano 1Io$!;flilJ4);:!~fl qulil'i:iS, +1 \Q(je ~tililj-"l'rn@:;l$lIi IW:0l;i.lita1f0 11I1~t:a.i:j;OO. ool;!n~ooi)jCI;¢I;ie, ~,~,!~j~~Pf!:_g~~~~Il!"un~::I9,~!~~ql1~~ ~$!;iJ~~9~~il
ida.!1ilISchta, 'oli:emg9FlP t ,:Aftaeoo'ii£!91l'.JOtwo;, .J rt\00eUr ,~(!jjpa§'giati '000 'plu' '!!li~HJ$' 1'Itr;f;)j"'ff<I"'~.~ ~ 'Q<f1Jfl:O !'1~fI:

?L '7ff~~~,~J::'~. "1r~~~w:&II,eJ~},e~ 41n'.TI;~.:_ ,~o

:1),,,,"

~~'!;i~gnabl!1,Witati@rl)l5limuS!;:er.dS~i~ii~;,~u_a~?_~·~ ,~~"solo, iA'.~O: a, g@ll!l,,~tl~i!tdtiiJ,',IP.!3,o.d.a8#1,l-tii:lt;lX!'lc_,':C1Iit ,q"Cl:a;nJ:e~rmjl!1;:J, :~fg~i<'!'WjP'!l i}jm_~~IIQ'i.l:t!gll£!ni?po~lf'<:I~,., Of:! inci'll'icca., I r:!il€rdeifj' im',,;(:_omtatip :dilbas.e:,eo'i' Ilemico,
i'M: guel ,;fWI be"Q.ttfl(1gl:lI'10;" '?g~)~I\IJiyQ "t~§i1.f; ~~.e,1 )~t1r.Jiforo!?·!ilJ.?l,r;n:ent~)~ .
", ,. .. '" .l . . ,J_

,eRe "liaQI:lQ;,carie:;([li;!
') mt'ldii!:'II,u

oj'

,rl>' ,_ "';.

~lta!;>_l>0.: l'l~mIt;:l{,'

-'

pi}:ss.O'nq: ~~g®~~~ .. i1'~ol,~ 'Atta~~;.Y.~)i~~t;1tl_l!l ,Q~q,?it\9 p JL ,:).{aJ-9~ ~~,i' ~€~!e. F.o 'indip,limi;Q,mliiiTn6trte d<!,lle.a:1ID I cha ITmpugnane ,0 pd~J~tt.~tc,~1;i~w-!~ NqlE(~M:,:!.~r:r~$F~p'pJI¢a r:i¢i=Iti'GI1~:,a,(Q'I:I~i' ,t)~q,~i 4?g,I'l,L!~t@ffiW2~g&!!l~ ~~[111rti!Pll~ll~~r t

:ina ~ol:1e~~l aro~{f~iltto, ~ st."un ,neriJioo,

'Qt\a";n0F1 §~mG ,;:I

COl1ti;lMg,

~t~?,_~.~:gll.

,simi 0~hi

~r gf!~f}fr;nlnp:r~r 1_c,Qlpi a $eg:n~, ti,l"gl gn ~q6 :HeJ; OS!',l,! AttaGGbd'el h16deIl6. II risHTtat0. necEtssailo (:oriegrfi Q,a,gQ !l~t q~lpit~II nemicQ, qIP~rnd~,d}'JJIe; ~J~tl~%t:iJllfir ( ~dl~Qmtt<i!W01e~tg: (1\.G)";~f~g61n~' i?A9 ~j .s~i il6.§W" ,t:;(;lI) 180 I!.e aeJ lQe. av,lfeJs'a'[iIllce 6Qm,SI,llUfu ~~rn!fa,ella,,',q~r' '§Pt;t@ ~~,-tt~Xj;l,'~~)ij Y~19rt!3lt)i1:)ir:J:1o';rr~%,$~~i$j,P!W~I@jl;e

TIKI p;e'R eOLJPlIlE

meglio morire pel' rImperaJorc

cbe vrvere per 5': stessi,

0:6,.

'Gltiaifflo::aiwrer 'm~e1H Jm'Pe~iiiia:ti, .Itt

nJ~l~~~.~i~~~~a,r:ls:tjtll~J :e·~gMsJ!.mtl'fgl'lle~tlra{~e,.

',:cr0~pO" carro,' a

Oa! Lbro degli Aforismi:

se vale la pen a di fare un lavoro. vale 1.1peDa di morire per essol

Le tombe de; gucrricri (he hanno dato la


ddJ'lmpmlon; sene orm,j

Vi1i In

nome

piu

pum~05C

delle

S1dk

Qu~]e,V:aIQ~e di FOt"Z'a usare


1Ft@~r"f$'fe:qi:J$.md6·~t~ih3:

\~(J?~Ftffiil~~ ~tx:fpF{8,fr;(rip.W:'MarJfI,'e. (jel(e ¢tt.eJftJt@', uti "/1.saltpto :d,(;,8'+"$_liJ'JJl1 1J_6:gerpa/.!$8fe. 'l;!fIfJ .fe}:it?-

ggprf!lo~.4m.lJ1afJrr(]. {Frtf'z§f4;J(;;qlgit?qe ufl'Elq;1r'~s@m 'f13esIst~im:i f1~,f::;Jo(j1Jrj_(')~i'fferi/'TJento;8ila rabe'l/a' del, Nin· '

dall'w.ma cne~~ linpugnatloo, AlcUGEl', ;trtc#l,ffi,~_~e,-I5I o~"dE!!,rnfiQ~I.t~'CLw,e F I Impu9}la quando, ql:lesll e, Impei;lnatoimcorpo a co\po: "que$te ~itril V~rrqmji,Q:ttat~ta,~~~gfrw,_6,6; ,
Indfpenderttem,eme

~l~~

'pg(1'tf~rl_te id ,G9:p:Q.,at:()rp,q~, t:llS@§),i'I)a iI:,I!£~g!~, ~rFQ~ ~§~):~§9~[l~_P'SliJtifg'~~I: rn~~II,o,

;~p:mi,,:(t:n9cf\\QH ~~)

TJR,.
1 1110aj3J[[

ARMATU,M

iP.I0!~ggE!: :I,,:'Pest~)!~ 91'fl1~lm,~I1~~ n ~q~9~_O 1~tf!r,~ i ,iT~i


:,e'!J?otentn~fis('Jor;)e corrnmque, nenostante N'ata·

'feriii'in ODqJ@ acowo P"OSS0.1ilO tenm:re ,;der lIln' An:nilfi:Jra,rlella::m~.tWiZj3. t!ih:e r,:i:~Pt&Zfi,;~o,t;ia 'It\tOO$$,i";!,80 1.1

m~'.'~,t~h~ ~i" die


"1

l\rmat8ra rntllp.enden1emente 'd:a[ia '(;'or:za i:letcolptJ, ed <!:l~t;ltie ~,~<e?tLlr~ paiil1?,(jj_l§IjfiSfite§~~e

h~~.arrna'ture, ,,-

$firio:'ln @01P.oi;l,'lZ~m,O:; a.!.,~@nt~a~iQ'dJ nella tase,dl tiro. Rkor(;fa eli's r rii0d~lil cna 'hanna (jill i:i~i,;;.sal~ti~zza PQ~~I)O; (§ffattl4a~1i;,ari'e~e ,!i:I~i\9a~Un g,klf 'n'9n §'i€lnOtlQJ;)c~s:si'Tlrl ArR1abJn~,:
p'rmeziQne"q:tJC,lfrjq0
quante.suceede

mo.aelli' al riparo, [lien ric'alieno al'eUnlii

IR,IMiUOV:ERE LE PE'RDIT,'E
LE;li)J(;lfRit!3. V€lngpFlg ,riQ10S&,_9.' dal igi0~t9r~ '§he lE.3l1a S(JO.lte,.cen le: $egwentr res.frJ2iiBeii., be: perdife deV(:in0 ~~ere' rjlT1~~ 'rRjz.i,~!\lga; ?!:,!:t10c:JJlJtI, il.iiI ,¢*!J~J:J:o~'d.i as¢ 9 p '.B0fl I m0delli'I·8he;·,atta~~ano, .pofaa,·gmelfl eha stanne ¢.OmO:atl:s,I1QP a "2"'(;11 J21.i.$;ti(;z~;.L.e· ·patal~e pOS,$llln0

:!'IQ.esii ~bpj~ 13:', P:l't~i!l}'~i$ d~,:attEt~,a~e,'P9Jrg~coi:l1:UOqQ:El, esegl1jf~ i p,T0pri aftacehl coi;nEi sei modEiI,lil'a; cgntatt~Gdi(

Qa:=.;N fc:1sf,;?ro i;l:nt9:ra: iF! 'l)fa.{nGo:r.da,cl;re O\wnro a ~rpo,,~,:


umeverlto dil'lamicoJ ifil cui j'attaCcante ha', Ia. !iJGSSipilita,rdi:

§oo;aa:"tcare-I,",i:iem'idl :::ibEiialftrt~ pertblpi'tfle' ;a:iftT)r.Tr.0veral


'a.t.ta.t::_c;Mi·affEltliJati ~. q¢1I~ Ife~ita SIlOJta

':e!?%er~ rifI1(;?!j!.!Wtrf! i lTlo~'ilJli ~D!f,si;t~0vCl.n~,6 RWI <1i'2'" d~i

;s_i~~~~hi1~hW,!.J!;i.f~,:gJ~I'l.Qrr.¢"sl!! "I~tq ~.(flt~glb i',m~EiJII ~~ ueCISldl1~te TI::CG(VO rolf!G' per faellltare la GOAtq dFQ11 a


:

\'~'~~!rl ,,~qn,9 ,~~tt~ii1'ifg?~j\ !;;>~ cl~K ~.~%!f;il ,'sono cClJ(etti,.:~p~@Ifi~~~~.m~nte .\fe~?: ~n ..r:r.0,~ef(9,._I~"e:,er,]tuaII r f~flte" q.al;J::;~a PQ$~Ol)\<!)e},>seJ:eJlilfli:ttesplaJJl~teia quel

,mQ~eJIl ena attacoao0:,'S:olo,(fQ!?'oene!tLiffi r lil<Yoelll pill

e taG:s1tte,'

. ,.

stat!

meaelle.

Se·@urant&'la rjsoll!Izion.efiiel c0IJlbattlmento:gli-avversarl a ~MtattQ d~p'as~ Qi ,tin m--&lelH:f ve1fgono--,ubcl'Kpnri:l'a'(;iM

G(grQ.$ Sl!li~g~o lD pr,e:ce(j~f1)~a, $1: e;;ofl~igll~ ',di:: tir~r~ (nsl_eme .tuftfll ,da:dl"dt?9Ii. '!tt;~l(;qt:iigt;!j I ffiQti!:'l.U ~C_O,flI@, I ~tMso \ia.l:Gre, til I,niiiativ;i,- - per- Ive16'EJ2Zare, 11 C00lb.~mm~rlw_,'t~Qffl.lm_qtj_!3..~~ gntr!i![{ilpi I,j ~tG~~rJ::s:O:~Q a'accardo, e p,ossitHle ~isol"ere gli a:tta0Ch_i meg~lIo per n:1'odell\J.' llil g:~e;s!G PaE!o "(irrll;J¢vli s~Uilpn¢~)lfent~: ,Ie perdite mlil,fl.m~nQ o~e v~ngo.r;lflPFII,JI;;~el;l)~Jt~ieri~e .

,Sa uri £Ij6~t@fe:

,1o~p,eiffi~M~ ,~\'PP ra' CPJp:O~ itY vllilce

rna I!lGclSG'tutJj

'i m0Q,~,I.ri l'l~ll}iei 'cjgliIl' l)r1it?

'111 ,r.nGv.ih:tijr:itQ,ae~a~s:set~.hffe1tJJielo,y:e1se if,Mftlico. Spar:eggio_ ,'S~ i g®catol]t.hr.Ulij'(t ~satg;, Ib~SteS$QI'll:.utlero tI1l'fetlte; (l;leVQF\0 -til'are lim' dado 'a, testa p,eJ Elesme~e il
Se~I,'t'ls(!jit5!.t,r\s¢I'il'(j' 1iI~~~i', II GQn;JQ'.at!;lrn,aml9?a:'l.t,J'i;lQ~lr0: .

~:~'e }l.~~,ba,s~u~bi!O; = pJd,lJ~~R~1t~: II, ¥r~ifit9r,rg _ f3P?, e0DssI1itlilF6,!!i' 1rnseglll~ert(')rrnalmenta ~Ih ,gIJestQ, Cq,SO"s1 ~rn§,1<f~@'; :e le'-s:q~'E(1!l~(i ~ )i1{raJjzin~ , im!ti~!a~m~tJl~ v:e[s(!.'l: ,!rL~uWO 09I'Jjico),. Se, .si '~.e,~i4~;tJi I _in~!lRLlJr~.

'a)!ifo~atl~men:e;

Icom~affiiTieni~: cKh5ttitiae-un ri~tn~t0 ,¢itr;affo\Ei1r\r~i:lfo~:'

,'q.,~¢~Fjfa.~, m:U0gmr:toij1§l)a:

Le 1j?flta &ne;in'Se'9.aoo6,d'a;-a1fi:'a1i~tSb?~); :aWiITfern1e ,aft'eftreni


tfj,e~)~lla:"9j$t,an~'Qtt~outp:.
J_ ' -

'Se 11 viillt!itqre

'$rf,tlfTrier,a,:SuFb0r~Q'I,fel- iaVo16. -',., . '." ~

rflse!!jU@,rlthii)emii::'Gcne

esce: dal ta.VtJ.t0"


-

"i@i..

, 0
,
-

II

"ins.$.glj{rngf!!,o
del Ma-rine

[I

,w~L me9.!lo:, €!l,uesta ,~, 11briiba ~z.jQ!i1'e: c:fi'e' 111;l, e,pl;J0' faile:se:V(nc@ c_i;ii1_,Wri1'O ~i::l~(~;£19tt:1'~J'"ir~~.e."li '~I ~~I1~~li~::'PI"r""'R9Si~,e..t;!~ 19notalTl~; mail:ls',oal:fsa1f i
'1~0S"

rSe~,lVjncift6i:@.',d€i~id'e- clLlcdflsolir,Ja~~;P!:Jo. nirIllQ~~e;'tj)ttL 1 ,r,oQqeUl'1tlno a~"" iiCl ,'q!J@~ia$iigtr,g,~tQlJe': !?,r~afoe qt ~r,

eONso.LIDAAE
~ oj -~ • " __

I]ru'1erren I clfffici 1.

'i ,:rt!.9:!1~iiilJIi!'9._(i!Ptl!~ di t:Jase '~1'nrm9Qr:l9,'Clave,s! tfQ'Ma'f;\0;. 'lillrt'Yi mMe1r1 delre, s:!3lti_aii.lr.e 's.ra1r:lgagglate if1"l';bjj)0,a-f.:0fi'i10' Ghe'flb(ijI~i;i0 a I'JOnta:tt0' b:f\$~'~I 'l'II~J:l;)i¥,"J E!VO~~;~uovl'Jre- ~ih0 :~~'c5~,II;:v1ir;[i5 ~ :n ~~~~~ _i~m0~anr:d(i),l .~aJt:Ls ;~atj': ffil! :XE!_ITebi !fW1tlt~ i ~aarrl~Q 1i!JJ.~iilv;~II:e oof;lt~ttQ ql,' !;).~e_~B,o,i 1(I?IitlJ~:.:_~e W I HI;1S;sIt;lAtE?:.,IE.!?sl dey,Qn(')_i caT~te: di' Ing~g!are"',n, QerrllClQ 'liilZlanff0 oro Ime:rnell[ rl~ij"a,l;IcGra 'imp},)Slq~tj 1~![~taJf!'l':<.,q[ i~~ ,'S.til WrJ.t~f i SJi.0E~t0tl hanns moHefu non a omiltatto .dl' ;B~9\ ,ae.v6r:;o 'tTbS' un I J]'Q~ 0~il\:lr:iQ\ P~b1f\tiEiIil~in r,is);ltlalo', p(~~ltq'r:tJ~J'lvei eJ.iprim2· p

tTtL~B

'N,a(,~si:>; ¢!Cr!1dS~IQ

~r

e.OMItAnIME"T(
§!" d1~e,~
~~adre

MULTlPIU

'1trHe~lle uClIgt,.del fjloemoreJP.eraer.rteaevon!1J ~ff.li!ttl;larelll .!esf, r,J~ ',M'o,tl~l¢. I,-e :$itrlf;lI'lJ?,,_ ,8qit~:ylfrlt:i!~i~.! \[ilQS_S0J~!i),
1t1§!1gulre:'?9@'~~ tutte II,e'umta nerriiche nWl99aoo:

iStanno, Gomba:tf-end6, hello' sff:\s~So' -ri?,ba'!eaWQ. (jel'~rrfJiiJa l,l (i~ult~t9 §1el_.f)bm~tlim1iiI7i'tf>, ,~'gljll rm~J;tcl~' Ie',~~r,~~ ::_I;rtt~ _ _ll!ftitl§ J?'.: I. I~.,~t:_r~. '<:L F0tpG. ?!?"B9

le's~e,t'1lRR~:£~ed_is}~mJ\~gF:~r5~tfJJ~'!Wre $el)4a f)_aura" \N~! -marasma e :m,alla,,!;Wl1lfl!lSI.0I')e, dal\ i?-~lagl!~;T, ~@~.!t;l,---H~~t;1m'2 ~9i P.J!;!rlJ~ qaF(e .
S~~fa_rt;_C_~~

g :l!i('J,'! ,c~j'rii'lanqamte 'Qali¥¢f,0


drse:fie,rrta.t1

{brt!:ltt1tlQ: :jli~I,t)'~' kQ:~~ ~t)~

tTihf1fuJli'E!

i?,~le~tl,a.:!_~_ Iriil~t~:rilr~ l~r.: et, ra:g·pr.~-ii:~8ta'F.e;;~~,~t~ ~~t., R


0Ise)plina;, ~e\l0h'G,,~,eSs8re ,esegtrl:l In "sittlaZll'Jl:li dl\lBl!Sai ,~qrMdi', ,8~1<i£ s~QgWe' ~9,vefi!:P:if -li\'l.s§.(e-' @.ijbl,tsJ~1@. ll] eff.t;;ttuare';piu testdJ misr::[p'.Ji/l-a',dLJ!:~t):l ~lIil §iLl~_~12IlJrl1QJ

:0, tei'roll~afl

;e~1a

~;~:@~_~~;&~;:~:~~~,~r~~ Jlvra:i ~!@l~'_.i~-<t~W:' '~~i~


1)!i!~~~~ll}lJ)ame_,~!i!t_Pf_}~~_fl:!~'

I!I ~tr(cr!;f§;~IJ)gtJU'zZ;.~l1w' II jP,t:6;, v~IQr!£tlJ:\ Qts:ru~lijl@ ~n i ,eff,ettl!!arej'ws_h~j_ [ili~.JRiJ;!li~jN' :q\,le~tg"\li!l12r~lr;_a,~~r~rlta: IH ,r::&!i3Q'_@[i!.i. tlt\: _de\1;l'rmfrl1tilJonEl" n)acl)tlMr£l:m~o ,:_

err.e1fii18110 tl ran t'l0 ,~2m6 ,a, ceFifrtln tam 1lI0IIh rr~Llrtat0'eon ~I V~r9;i;~ ~ll~~ipjfM:q~l,,'it@:fJ~I.IQ~Q 'eli i'J~I~ ~qtl~f'lFotj[Q~ II

~ Y9>I;!~)12a:~~~YR}~:M_g~l ".fl_~~!"TI~1.'~_,I" @~~plllJ:a_'-$l J@;§t"dj~

:~su!~qto'e: ~~yal~ :? ~fll~re·l~lPJ.~G~B~ffl,,~~1t*J~ e }stato.sup.erat0' e<lln ,~I2!<!:Qe.ss(!)'. >Be: ,It nstlHal(lJ.~e! _ :;a:sp:!1tr1'G'F@.; if te~r~\~_:I£> {q:llitg,

i~fM~~Wil

M:Pdific~'rQIii ~ltqj : D~i$(;IVliDa . Altpn~ sJtM~"ClJ1f!J?»(g§,~fi!.~~rt(f~r~ p1,~' ij[¢'i,le, ~"rp:Elr~g; r W :LOon;~I1GGeS?~o ua te'st '911·Oiseipjir'la~. Rer-esj3fijp.ie.i lifi_~'%8U~~?i{Gli~- f.jt~.$l:!tij_ttf~es.ahfl,\·p~it!r,t~ lia rip~~l~ f!;i_y~"~e:lIW?~t~ .l:Jlf~~\le[l~f1_:~~:.~}~~~s}!~~e;l~}~lf):. m
Quest0. •. raIilPJ1~s__e!'tatQ'"dal morurtlcatol?l ,Ii!he~pesSlJ'ltbe ~i.d~~~e,.1I_.v9J,Q't~"'d!:\Dl~9pJlr:ia ~!'!l~MtaciQ,l "%1-2 d, 'd.i :qii'a 'anpbe :Eli piu!

'M(;il~e:

'G~r1il!01 gil SJ;!ettrl'JlcI:JstQcfi. '!>i c0n§1!)ls_f@f;l'O per \]I.lili?$1:i'i; r'i!~QIa;

::sHe~§F19_¥~~ffiR~i~~p~_~laR)e~l:t: )_t~ 'dt 'fV!_OJR,I~"" rri-en1i'i;1i'altfe. s1JpsmMo, Mil '11est't1j DisGiplina.~®Gesla,e"una (;ffffi:i~l'Ita'$,qt:t,l_IEi ,tti~l_r:l'i'j:'ltll,r't'Clrite. P~r~$-¢n'1plo,I~Mt;iftilt Tlcfiii'l
'-'~99g$_tle

'~¢F~ -$0'gg@~ ,~glr :Ifflfa.ttl c:I~J 1!0~ral~; ma guesti :rcasj y_.erra,n/i)0 sp'_€cifi_pati,C 1i1~111;?'. r~9113 _$.~i.ali ,fi:8j_[_e U§ti{, (Ieglf e£:i3mttt. I NOta ,.'ene ,a.lctuMauriita:

!normrni mo-aeln,~f)fcj111Ma).
,f~~apj:r p~_tettl?e~, ja:9~

,~~~t;~~=i"~~htt:~~j~i~*~~~~;~£
:Effe!lpaII

B'l ,S~e~'~I':~F1!Jtl~ .1 ~rr!-mg~~o~-~1«.ill~nik]~~ea:egh~:-:~a%1~t~i' r,~"b@;rwoi~a·~$rwG.,EitFmttJ~.HI ~ di:jpp ,'a:v~'rR ~_eten:t1_IHato II nsuJtatlll,:del e9mba-ttlm~'('1.


1v.eJti(tinGdt;a'zzatiS roefu "use';'~aItrl,'\telGQIj!:Md
AI~iJh~,et'samra

G:) :'S:e,u~ ,V_~i~_0~,,;cfira~i:ti?" ,:u'~,1:r~~0t~imerufl. t~nt'~


t:es:t;~Gl:P)'I~ r;lV",~ 'm9';;tSp 1!'V9JG91.1'l'

-~':s-quadie-£Ii'

A) FUOCON£MICO'
Ogril tiriif'i3 :ehe dun;~ntr;:l-vna fuse,dll f!,loco, s~isce: al1n'et:lO II _i5-'% !"II lp,e'~drteji$p:e:flt_ :a,j.8:1JIqi·cii>tnPQ'A$t!' ,al_l'if:lJz1_eid.e:IJ~ fa~~,'de\f,e.¢e_ttuar~; t~St:-di'1Mo,raJ,e'if,leplnqnffil~leg~ uin

at tesL:~ M.orale devollG' ,coml,f~_que :effetl.LJ};li:!t'i i~¢{:i!:(s~Wdpl,foQOQ\I.I~i~(r.enQ. U MGt s:qY,a:;o,fa' 01 faj:jt.g'trae_f\e.U_Ua


qUl;?'st~':¢irg9_s.ti!nZ'I?:'

Ir\k10~ei:lj"JD1irelpl!tia.,sf.if",'iS~e_; :segiienli meGrtieaf6'r.f ·1 'S~ J'u,nif~lia .mEmo'd~15aO-!~dE!'1_moCle;lIl t:l'ie


~veva,-1!Winizj~qeJ!a ~rtitll'

lIlf: tE!$t eW M0i'<;i,ie 1M:

Esempid: :JJhili;qil8.dfa"{jts;,,miitfeJli s/JbfSee d!JJa,/ieitJlte, ,fift.lfffJ$Q.uindf:'ti.qQfii:!HJ! ($_@%iffe.I~~ sJ;J.fJ, rat,zl;]'\lt;.lZjaleHe-;i1.~@, petf!i;; Ijh ,'alJro<m_o.d_8J{o;(I':'ierie.-,q~rfi/!Jriifiotta fQ(#!,Ll)iz~81/,!) ri~-,'~l!v~fli}iJ._W#r:e"~{lJ}~)l1J ~ r
qIJe.sta>veltaf]otJ

,~,

, -'. ''faStf £if 'fliO:c:ti>\;EffEi_ttua- iI tOO'f'a [fa'JiM£:,

A) 139 ,s-L1l:i}sce armeno il.25%di

p'erdh~ d~r<;l'l~f~!In'!;

efij;Jtlu8J'e'oI.1fl' /estrJi MOI'ale, 'f! tU/'f10 '86!9_tJentgr/a.

d~ma 'lase:,

an. medfffcaf£Jte,d;~

1·alvaJ&.(edl

ii ~i¥i;#.{",~9i<jlX{;.
'fJISliSlplllila.

:>,glJilJ.i<l -:af''#Q.'1G'$slrl1

LA

OiSeIPlJ,INA

11'EBPERJ3 QNI'ef)~ A CORPO


di M1'l:i:ll; ; fog
J[liJjnl!W~he:p€lr;da4un CIDW®a,c6~0

W0,~e~enli:~Ilf~rfl'tt
ffll,matlffie:ataffi:

n_~'~~~il ~e~~9..ara.'llli'-9:X01'.e>dr DISClpilha

f<9J,J;l,~a!;)_~!'¢,~ ~~.!! 1!Eil3?1

,ptH',i:,e~tetftrar~ lmJ&t

.~i~-tl.it.il1cit~re 'e

-•. s'~ ~·¥incjtere. e in_supermini

1~,su~en~rl~allmerit:a*'. n
numejfic-a dti2-:11;~ Rumeffc;iii dj,:3_;~;;"

l<f '(iiRsizi0ne_;~ ~1J\lf~g:<;l<f~t ~n v_e_iQQIQ'~llo1'~a'to f;a~gi_tmge" la peSiZt@ne 'Of ,tifla S:1lI0ads:a;9tl~ta:dfjV,e eff.i;l'ttli!~Fe ~~\. -~l'f~l ~H:~~_b~\'I1,7:. 't~, liR!~!!rC!r:~. ;Ee~~~~~'1 S81!!g.~rq,~ef.\1IU,~eti~glI~ta~v~~II8'seZ!Oli1e, V€!!cl'llraaoa£liM . :89'~1l val.ora ai'r~Js~T~nJ1a;$iUl:l1i$'e",I~;s~Li~nt;i (ljG_GUlie"llqfj:

1& \,.II1i$'eAW ,veng0!:r:0"tr:_~V<'jl~¢W. Illn v,ek:elo. corazzaro" cieriliccij;l:6.treboofi') as(ut*Jrmt~6f~d$Cit!!;ij:e: tjj:IMb)mdOriar~

:S'~

.:lI' s~

.aveya"~"inizlo

F~r,!ltij lila rtl~hQ deI5()l'/<> tI~i'mod'gtli' (;,he' .della ~a.· .

,iJi 5e il .l),incitoree in sllperlorita

@~qs gn,~ ·sq~edr~ "rlRi.'€tQf!.~ s_j ff)I,!lOl'le' Qr~eUamelJt~ ~(SlS~.~I'~t~lrio,.oord0~tJel 6 ih:~ICI!JBi ~~~(I:;vet~ t?Vol6 ~rtar~ masai gTj},rs-hi' d~lla fil:l.!M!:(:))'1J1
rur.§l.9l1e' Nelie

,~~tf~~~p §t~w, ~~~l/e,f~': "b~larm~_~p:'~!iI'~!£~~ ,t),w¢l;!ie ~ J~


vane M)s~l~nI~¥ieJ:trove~ar nella
SezJG.1\19

rr~:n~~91. ~peC1fle,a;re:qu:~,I,~' ,e t? di'F6'zieite, ~i ITRi~gamente., fSe 'I?Qssibife, Ii s1iJ.~a--are-; :i;I'eM.@n~ ~'~~J:iii.fIJe'l'~'~!'i~'i~t~~~ ;9t~!l:;Dfltr 'P1i~~~~~:'~§_~~~lPJb:;9j
~!'~r'drsJao!a tf~·[ roodaJ!r:tlaJla
.~ei

iI'iV,~ifll'j:~J~~d~ .:t¢,

Trne'del m0vlmelittG •

,{~ gQlio

lIQ1ja~~\pj~!ilf!JlO·dr' 2t;)i3ill·~i wil!o, 'flnQ a. gl!li:lffiooiJl01l

\(elQ'eamen:t~: ma ,qUe5:tr-.ea$tf:Ye.rr:afl[1Q, Iil13PJfl(:f!ff S '@lol~sp@~iali, qJllfe"U§~@;c;I~§lj'oo.erl.':i;ti,

~.13!~._R~l;IJI,§:f1t~~" __},~,~.~r;li~e_r~.1' _~ap.i,?_~ . nr~i:~~r~, ,PI~._


n_gJJ~

!;iii:~m~~~ ~g' r'F:!;~,cpl'9'f!~J~_~rlJt !..In),t.~

,i~~ ,~A~~J!_,;;~~8!1.~_~~Y~~~_!!JI'n~te,~p:.~ ;~~~, _9~, oom(]llIfo.leUi IOI!Ii'dr.s00(,),aelfm-rtat) i::IabalJe,m~eUfcp)l.;l es~aJ1i11


~~~@ ~..il:l~.~~!mi.C;~:9.a~;~~~ill~~",ri~i?:~~~a,

~1_e]lil-sqU9€lI'a 'Gf)SsoJ1ib rfi'liovefM ~~H: .~~((0ro(llift@ ~m~"rR'n~ ~f:~fi;l~i:, .Se~'~: li'interno' n~r~arec
10

_ t'~~Jtl$ :miHgr~i't)ellG!:fj'£11!lI,a';;i

l?1Q';Gg~llll7iq[Je

pia""deve

IirIfldo:,_da, ncosth.lr~e la 1!:GeS1Qlile,

C~~}'l~~c~,al
~l~$"q~r
figw:a:

se< ,'i!lhita ,nillJW,e .CIa!, 'a(tja~Q"O:~lliii)teffl_a


a~l~~~J~ilLqezzi=!
C!i3'v0r:lll'€)liIID:9'i'terrern ilitramsllwrll,

!a<="rtl?2~.~r_r,jpj~~~~tg~ ~,'rn~~~.I!i
€om:emosti'atO/Ir1:

SPA1ilAR& DURANTE

Ii: RUi'!G~ME"Tq

.5fjariii& clrv,le' a1'mj ~esarifl' o tin.a'dfsffinl81SJ:tpam~~ a ..1\2·1A~r.1jle,1i.n;J111 ~:rnff(@~ rliiQltt~ I'\On'p~S.(j)nQ


~I;l~r;~"

,~ !Jnlta Q@'e~ ~t.aJ:ir)Q. nl'!l~g~J;fQ P@9!;Ji!i G.§Ji!tTn:I:i.?,f:W '~l'!iN~~,( ~i.Gn:£IT;]e-,§.i ~t;:r~fll~1rw,?\7,~n~Q,IFlPOI !JeSs.we .1JI~ r

SU~BIREU.NA &ARICA,

DUR~Ni';E
'm:;."

:e~tfrJarefmTfi~ar.itarTIenre t1~,rfest~di l clia~~tr'a

UI;I:IJl.D.;11. 'I:ilre.~felile; ca~icata'i melitr.eSla. a:

I~ f.I'IPJEGA!J.'JI~'O

.i'e.,rna, . ' '" s

'a~~yn rnodIjfc_a!gre' all v~lf!lr~ di JYs~1i'1iDq '~lflosso.1'I0 1effetttJace ;I~l arnene'le 'uriftli: Gi:r~~,ftlilrrrT:ialtrleW1eG~ , teSt: , 1~0t~~~~efl?:pllJ ~~gre ~11!.9'JiPI.~~~~~!f.~I~.t 1£l)?~_G!p~· "'
':80SI gnw~ otJe: Ie: nomlal_f '1J"€-l~!ijZl,onl 9nglillilo ,19(j) la w Se' ~r t!;$t: ¥i~Ae .Sup:i3:~I0.,;".q~!i1 ~Ue~"$~., ~--; Sl\l'J:!~.~',

~v~i:.~~gh~? "iGJ.,.ir;\i qu)~Qlffifruti~gl~fa'~0·[n~tlrs.F~iPP.Jrqj,

•• {;j~ '.'.j
"<

f~gW.uRP~ q~,~jte~-e."lir~r-I\Tl§!I'"!le.m~' 1~.JJ,i2Ji)!}'faJJtro: e ~~H ia;,sqtlaam,e.€ilstfiiliMa.'

It

ruoell· fNC.ROCIATG

,Not.a' 'GPiJji_IJ!_~"i:I;J'e 9~~ ~§i~1i!1\\O; ',~Jfe!1l!J¥~

irlcrbGi<;!,~' soltamje lB' w:'litEi' nemiche cliis; non Ha n'0 pa"r't:g~I@a\~ f{g~~!1rl' qQtp.o.a_c~rt>:o1)j.g~81j~l,!lt(;fo:

.11,lfftO"

.1

:c_)fl~~a.' U'.~gjJVPRf;~j~,,~OJf~!,~~;g9"!,Un;!~~[_~J~gg~I;!~~U~.tliltlIT\1
fI'~,ut),i!a Irlpl~::i~a.trtI'0 !;l"ill:~ ~tef;tt~f~ '(;jj delfarpr.B~~la.las€iii m0>mfleritO\a rC>t:lT:1cl'Zfone),eliis:' (
;;jt ~t~~bJ~ie.~~r:.~"al,!?~floJ~ .~p%dli;lnfiO:trellr61'le -dJ.' ,av.eWl,aIl1mrz/@itJeJlap8rtiw_<

~ Mim ci ;:;i{:tflp

nemi9l~,e.fltfli}i'~i

~ ;:L;,i!J.m{ta. .fisp;_el1i'; fa,etj)/if!!ffone', .. t a 1M 'r~,n:;'df;"h'tfg': 431 I'y.,-,,,-,',tr"'_. ..:,.:l.


Se 1i test

$~lla~tta

lffi:e:deiw,mtf£ eliTE! np.I);l,g~~'P'Q1SSGJ,fuQ ,~n~!i)!)lial:e~aJsp.al'tar8 !PJt~mGl §e;!ilggtt\;!~'la'~~~gl1!r~r 'd~1 ,F.U9_'e~,I.mRl')g_qt~f

vfoo'e rallitB ,(b. ~, l{linlt'B r'iOOI RuBi 'ess-er.e CWa,l'tiata' a 'ta:€,t$I!~ J/'{;l', lip. r(;);s;tf"fti9,l;li:_Si\lRr~! l~Fjrw:l~;; ~ 'J'Ul1i~,d~y~.CO_'. ~!i0~_,!!"&~' rlp:~~:ar€ l}I!~O!~9.~

'~'-~!tt!1~~:~
,QUanao":i~uiffita,chli:!ffii dp:ie@an'iif0ITtaggltJngeili aQr\GQ:GIel' ;tV.0lo fief, l):l!,li ,.[9:J~., _H, ~ _"- .. 1J~'ultim-:;'GsSiOnn§':dr t:e·ta1{ellJi'i~~1iii'a-ara" . " , '-cJL_I ... ,<8.,"" c,~ K,,~'

I!uLmlMA-,Poss'iBliitA,

-j

,rp.ggn::tRpa,.,<!!tflf;l1~J'Itt ~'eve:,~~:?e,re-_:,~TiJI·a!}$~-id1:!lgIqG:Q',E (ur:I:~o;.oII lane che lU rette It. r-l121t lilr:aulrUe d.Jfrum",uJtl. Funics che ~i pU-IJ. t'OViU:t: ~H Huh LL 6dE!j:~1~e qUI.:1L &gil Orki G flgiaru;: di ttO e un misterc .\kunl :lffi:rm.m~ che ,gh OrkJ aneo ~ dCil:HOHU resn d.I lln·~n1it.!. ..::l\!h:ii ::p.a.~ 111 rutn b. SfIUEi.1., klui r.li"c:tLgO:RO rhe si mollipl.dHrH~ ~I p!1lnof.l~ U'I PJ.ClfiLt.lS:r.il7.lL., :spore Inu:l::;;tdl;m NC:SSU80.ilJ rnoml::nt-o cceuscc b nspcsl~ C p((lDlbilmerur. aessuec b ccnescers m,lI

1i·e:rrs6wil;)!:>e.-rl),j . 'Fqnisdi Nlin@lf;m~fo :di ttiHl,' _TffQdellr' ,q~Jl~:' ,,~l~'(I'a,;~~~;, _ f~:r,m'~!ld~. ".\S'b1J~p·(:W:l:O (j'~~jJ,l-:.~he: useJt:eober,o:e]a! t-avplo eel efletlrJa II ~il'e.pplfGa.Fllilb. Ie ,ti"_oJm:i:lif ,:reslli:?:lo_hJ..s:e [J la-s1- h.3,sti~GiWSb; J!u,f.J1ta: Sj!i .

,r.13:€e61'la.!Be 'Iq fa!ljscB., venit ri-m_ossa da'l',t$Vo!o. NtJta.:. : ;cba 1iI'01ij£l rtEtQe-ss.ariQ :clile~Ll')JIiI@¢tli '~&:fl_eJrlJQ,ci:Q:i:i~n:_0 fI.J:0rl' 'Q;lI.1 tll,l;Io!p.i'~m]JJlp~m<l'rit?,f~Ui1a:::>wl.lbOf(;lo;'I/rIJ~~el1i h~' 'G

-'~Q~mento
,I

,I PE1.rp,0fi1~99I'il'lijl~,e.I'li,1l~1 @,QS$.O~(ij mil0\tere .Be Jte~ ,9~~~d~L1~tr ~£I~llg' '~gH~~"~·~~~1aI


'sl~I'lIJlea'eteie,,~uol
-::.

mO.d~Jlr" .cl~j,,;f.(1!~ . It~R0!!,at'l!~~~~. 'c~v~~'I,¥;~

~~rS;0~8.:g~',r:rWd~P!ii0;~r:l~~~~!'J~I,I~.;';(@Pl~'illQwmn~ej pI

rr r£l"Il E1i!1alslaSi,€fad0"Y.§.Bl~ :Pc~~~):q_,~t~[l]1fQ,a'fi~ gtj.Iii,~·t0 $'If'IJl',t:J 0'*'9 JtI iil i;l-i!1:f~(:)'i(agl'ti!h ,.,~ (. 'te~r.e(;Jr-aGBJdentatl, -. .. -:. _--

~~t:t.~[T~~ TIm,ljdl
~

'P ~~

P:ri?;tie,9'tiient~ qgni, ratia, '_0 e:se(:cttb ha fmJl!\li,o.I;Jl' ,8!3~eppn~ltG!JI?_.-Sf'~~Stl_I1J)tJgn:t;)'d;;IJI_~ tlt?~;?~d.e£,gge~~ietl.-Selda! I ~eterarH, onllantl L1ffitle1!';_pmfetfis,pirap, ferad Jc;:~m{\t:!~~f1~ e f),;H1srrU0~1,de_m~r:i1 j;lessonp' fElte I'a djffe.r~nza in 'battaglia. Eo~s.i i§12_ifgmQ gli ~lt~i complete 13.-

@rl;iiiola~1 ,'of :eioi~mo,i~O:'-l.ir ,den:{€Iniac"t:'> -,v'aJonEi, :1'l.qeq(~l'ld9_.~el_ ~s9.) '8 '$_Q~f9nOlir~:J'alm?:r;l!.i;!: 1"/[.1 ,ral5idll ~ 'plu, .!oHie'B 'ion _9anere I'lil:i pot-eritl ion 'batlaglfa. '113\l.VFj,It\,amt,"Aer 4.!J·'P00,oqtJ~_snfl'J!;ll,yftWJ'i;,(emglil)lo ,c~li:aii~~li: Re:rsonafJ!fli e si~PfiiliG~~q" 19r9 "¥Iqk!q~ tJ:l:Qijtf! sQElciaii'.
,person>~ggi 'In batrf~grlifl. 'j -per$ona!lg'j' ,POSSor:l'~C>€lr:nbattelie' eomej:!_flfl~; ,de1te-ierGi!bJb ',un-Ill €IeifSfi1;iue-htl' aGe iWo~'I:~~ ,',

yn~ '9.~Il'i!;i!zio_,@.~HaP:!!tt~g_li~.,$pIilQ ~ffett!¥aiflem€l~i"\I. caffi:o"gtLterrle'rb .dellalsqtladra,160f.l 'caraUeristiqhEl,mig([ori e.d I.JnmJglfo~~ vq,lpte i\ll' QI:;;qipllnq,i. .. :,1 1:1~(S0'nag-gj, lj'r;J'pljp:erruj¢,I7I.',tT: 'p,os:wl},p tOM$>Ef ~B$.'~ii;itfJ, ',scl1ierErti. cl~ :soJi, nel qUaJ ease sj 'collsi.qe~ano u~funit~J' C<;lPJP~t$ 'di:!-uR.~,iRg610'rn_o_dijn_Q; ~rt1Juf\Cili!e~ ~u.l1adelle. <;ID,iliffJ: pi9 _t#iii. d§i~personamll Irrdjp,_~)1dMtl ~ c:;-n-g, pOS8'cinp tlrii[sl.' all:e~affte uhi1iibi:'C:ornafl.darle, In modo IdB! ·pg~err~#~rz13(~)aI~iim,a:n;:raa !!:i.tiVe I'\,e,~e::?$ij;~jb. ;

J F>sr:sona,OOi oklii:'iEIJi:\V,eA~Or.lO schierat[oome

p>arfEi delle:

i'. P~R,SONAGGI

PERSONA·Qi'GI ~ ,A$'SAbTQ
1"utti,1p.eisonaggi'Gomoatfcinodn Gofp0:1a;'e0i'p~ ~Mn4;glf a1~Fi 1'11<:)r.tt:1~Jl,rn~,Q~rli, ~o.aI!i~. ~~ ,re~ ~9~O ,~rmrmr~pne

lIl1:pe,r$omagglo 'ini!ljp,a..dtIi~lilfia'.fc'iU:f~a,)(ji:i oemictl; aneM i I


IPli!t~r:t:a:ggi9"tiI.l;ty? 9l;1ri~lJl~g_Q!Jl)la§q~~.£lf:;, g

S0R0\'S0Ii~~!JI~nte'

('[jigli'0ri. ,$8 una :squaf;lI:a,.dle'; inqlude

9.EaSONAGTGl , p,uo£d
~ l~a~))mlf@§l: '1]rd!~€lJ'iW~j;j'~i!'i0,$i$0J'10e:f!$~r.§ ~Gg~lT*eJ;im:g

'.~.Qrp£l,a;.,I,GQrpQ;:se Aeliamse,,€llassaitov,C)

:~,IJ;: Iile~'~,~.~~g~?" r~.~J~~J;J>~eJ:l:tr:,~ ;if'J.~~':c~r·~~?c li\ §,9.1GJ' : ~ ;sorno',rmodelll


1"II'l,i:\irGl'~t:!):tp !?~"'~~'4U11'~e,il t:ig.tS:Q·I'li;!'9·0~, ~ ~!iI ~a\)'{gl~'r,g):

jje S~9!1~"~§lam;~nw ~¥Ji(!r~vgrlp ~Hrw ~~11~J.31s,,~~ '~i !iii, l1!ledeIfo, :dl l,qpa" sql:Jadra. cmecEl. tin, p.o~sJ1jJle

!B:~.~~I.lO'~, ~'Itir:tl~rt~,Jl?~@lno: 11~m~f:l.U9 'J1@ W~h!il ~ ~(!)Jt~.Q~~~~fin(lsa't'2l!i4. In1utti gUaltti,casi rinn',p0ssono e~1&~'p ..

l!Ji$triQl:!lr.e 9tr~tt~:fcchi' €lY,a'ngQ !!1M~~~0fl,ag.919: :U'il c£lrp0 <!,cPW'o, 1.J2~9~~~~f~§~.£1li~!~'·~(19j~~r,iI;J!-lir~.i A!I~whjc,?n!rQ 'pr~f;Jri I

~~~rn~a

'~~g~~~~!::!~I~~~:!',!~~=e~~r:1lt iAtiiifi(-a B:aHSlIe'a t<lep.l.Jjp.a!'ig't<U!n'~Afie,s,~)lls.l\i1eIRe- Il,


~1I~~~W1o·~~I?'t:!IF:~~!J 11,~~:S~~~}':~~_d.r .. ;8~~~:~ q R.~f
~:sepalarnmenl.e:.D, titillll.a;:lln dado,dl. 0£lIOT:erdrverS0, ,ger:@~j.j'a®'ed

m:~~~IO. ~~rm.~Jj "C:~:i31 p,~s~s0n~;. dlV:~!iLe;r~ na_,fi:ai'f:~i ~;gll, :soJame.nte .tra' 1 m('Jde1rl con ciJlversl valon ,£II AG ·.ero ,R~§Xs:t:e~i$..·~1I :j3,t~G¢.r\'l '~~j PJ~.l'$o.i;I'i'lggi ,P:®S0JJQ ~Mr~ di,\!i!;li;q~l1fl~ vY!'JltE il giQG~@r,§, 'GRec\ie).te· 9ietlj~aJ~19 sJ;Ja;

'ii varj"rfil:oaem·lilerniei~',c0niHttb,:.oi base, a i::iifferenta~:

tsceltIDiii i:rfoif.ocniar:6'l1nma~djt?cl.re-!'daat-"·-·
\m0~en;i c'0rTt[{j; ,cull ~a(di~liiiaff8f6
i

- -~."-

'Se'~.til; ;gJo:~~~e.s.¢'egH~·Cil ajs~r(ijul~e"!illi Artll¢~:h~ 'II ~er;s91'1~9g:t(), pao' rRJI~g.9.~reRe'fditesalamer'te tra ,i

"~r (mm,a~rrx? '~m~,U_[l:¢~~RMglp;~lI~d~rb;E!ra!a,r.n_e!l!.e.


;>..9vv,~.~a~I' 16,lnGOl'ltia ~ u~~ldendo r nemLC! ohe rltiena pa:n~'IQ:f:l.rn~eQ.ii. i:fi &tfcieaa~ t!tr>j&sameot~ tutf( plili

prqpn Atlai;;f!hi.

,.9,11'

'I ~ERSONAGGI

PE'RS~ON4GG<1 E DISCl~LJNA
dj',scQief<.l[€;T,Un p~r:;;Qllag@ipaJIIh!ern0"dj' ¢he,091:1] teit 'tlii 'Dis"dpHrna \\Iect:a eile:ttriaro: u,f.i.l¥za.FldolI v~\n~ ~iiOj~,,~lin~{Qel~~t$.<:>ll~@gro~,.:$E? 1111:' p~er:soDa!\lglo, indi~e'ndenfe ,Be parte €Ii una squadra ch~ ~-p~e~aj riqn.:'pu,~~lJtlf,fn:qo1'1~jja: ff1'11:1 ~:cjjlj;;i;n,d91~,~si1il4ad~. non vle[l9 chfan..ata Ia'fa<mp(kL (~p~~~~~.991 \iqe,liR~mie:Ifl1i:' r:J'0r:i aeYoM:!l>m'ateif-ett!!iare;:neSt "'[.l!ittQ:selo\!,

'Dr:i9 delyanJflggi

L1ria s~u;ja,P(&e

,I pets\,l)l:a:m~l sl'l~e:C~I~M s,Qri¢j av,\(e.r~i;l;tl: ~,Itamen~!= e:~peffi ii perlcO~?,6i; ~q1a~ r~I.I!~ilji~. ~'.~9WRC!Q~jgrp.~.flti :S:fileci<jIJI "cf.Je: 1rend0n(:)':estfemamentelrtlU~m battaglla. 1 Pe~e.$¢mpi~. n e-Qtnal:l~atill;i,;:S01a:f'Machadtrsese1lz<i; 'Q1}99io iJ mig1i@r. genef~,te dell~ Q:var_d!a: Im:p~dgl~ g~El-' SOfa' mai,esistltl'l: 'la, SU8.;, arfii'at'a 'coTlqursID (lH:ca mllll ,stt.:rt(;'!gi.ei e:[tatl'iQl,.'ma,;~Q.G0 ai,l!.Itb '3 RrOp'ri0~AI0o'1_tlario~;K~m~i!·1ra~i!Q~~. id~~'V, ,e~,ry'lt;!,iQne IDei @SCUD. e lilfi patio rii·a-ssaer.atme: 81l1erminalorer ,s~~f,l.aIWI r:rjit~_fe~i ~13'F10rf· iI ,~~frtP~1;ti[ii'lei'i~d>C(m;'0 gj., '~Glrf'lo'(nel (OJ 1'1}!le: ~ccelle:, 'VB ,1.0 aSSICUIrlfil,ffi(;9. I1'I,Qltl,g\O@tQTJ, potJ,eP'Q~J0 v('llen' . ,;scl'iierare I'wn~ R¥ti\~·Ii~~?1!t.O~t?R~linJtl~i9,u} J pO~~IilO d~mrnare"certi tipi ,dl 'I;)(f[tl~, slilebfa:lmente: Quelfe EOI') Jfl,EfflQ, ,p,!:!'Rli 'ir)': C.i:!rnp.9' "E g:,IP~C~ C:Offil;l~'e '£;,I:1:e_i l~ersDrit;l!'1g1 :sp.eda,ii pGSSan0: essere ~tJJT~atii seHos.a ,¢ntr.i;ltiil!i:l(:l ~rCJi~aJ;0r.1:J;16r;)0,;:r,jIa'r::_Ggr:~O, ' .
.¢le.! prE:ls~l'lte:, £Ijla

';:1~~i~ r~o~~~ai:~~~~i 'g~g'(~p~~:r~~:~,~ n~I!,.c"(jmtraffim,e:m0,.y,erO!,


,I pe?stiha!i1~i; spedali;i~t:)fiI?' :IJl~~'?~~.ur;Jiil·" &:'I'passat019 ,

personaggi

speciall

;:t:Jf/.eS:ereife. ,E-s:aiJa_meJi'te,- e_OffifqlHirl,lesq!1aClr~,6fie p£.l6i '7<i:_,.~iera~~'",!J~~liifiIRpgr;>'q~~!'191q~,ttdh:;aGjw.~ni.e 7, ~~I e ,fbrt e."qllarf am1i'ed eql,.l'tpEl~gIamenti f.?C?Ii_a; Tu I('IGtra! PElfe II l1alJ:l9 ¢~e'Rr:~tfi8$J':i ~j!fW6i $t0J e ~g\,J,jf~:la 1010:lIrfJsft~, carriere sui c~R~pj dj PctUflJl!i,a.
1 noltl'ei nej ,4:i~' rDillsnn!t:!))sitrtivarU,)' mdlti tg_mosi ~rs\?r.I<Y'lg!, OOlEiIil~' eoroe· ~tol,i l!3ii;rgaJ:)aati~,0 'ii\i(am[,Ganaglie:, 0\'1e51:I' jE!.Qjvil1ll~ ~~~mf> c;hr~tr:I{lll.:,~a$lgi~ s.f!,!t;i4!Ce,~Sf)Tl~

~,eUe.1 ist~. d,MII', e$~r¢j1;f EJ:i'e;'fiP~1 IF! §;~gum~.in. q\!JeS1:b L I1bro; tm\l~rili _j~Elip~r.SQAaggi da,' schier.are' JFI§lt:lrr.r~:,

,essere',trO'Vati nel Codex e nehmenslleWti\lte Dw¥rl.

ISlesm,.S~i9n~ delle,regole deScfwe...tbme sl li1uovon6-e cembattono i'Veicoli dl tl!.iHe Ie ~,dim~n$.i~l)r,. CjiU'r:le, $Rt~9~o 'in precederWIJ Ie regQI~ Ild~i veicO:li_c01710, 5 diye~e, d~ g!lelle:cb'e IiggarEf.alilola~ fapteria"J~r. J?Qwrm~glto ra~p'r~,~~tglf~ ih gi,OC() i lora, punti di 'forza ~, Elefl'mlezzeii I veioolLs,ono Ve)oci, portatlO"Qna,;gran quannta, en sistemi, dfarma; e la maggior parte de.ltet~tldl?lrfariti rimbalzam6 innocl!Jl stille 101'0 eotazZafute.:~,Comulilqile.:se non vengono protetti, :d'§lla$r9Pfi~ "t;;lnt~!ai alcume squaCire,§.p!!etaJlZZ~t~,~cciil Jearmi adatte,'R!lSs6mo utHiiZaie i lla,s,~nc;figli €IH~r;tj qC[l1terre~o ~r distn.Jgge![~'f1}cil'~f¥l~ j ~r[i cjEmatl.

Q rotti'e:

~rnrtr;HIl'a.r~. ,~r:i~nt!~,~j.~'\Gj_~~lc9Jf:,~~?; ,ti~,~' &,' ~~fQ~LI'\t~i@fJTI


CQ,~t~,
:lW.~9fl.'lG!iljh '~I,@gl@1 $;r;:.QPJil~I. El'. ,q~1:10Eic!jJgj!;l;re.'[

'\;I,ei~@~R ~e\lqfle'lg5l~'~'fge; 191"~~5?ZZi'~ p~r'ir.lf~g,9_,~~~ !!e,J i:lanni rNormaltj:l_en~l ilveleoUhanho: uOIl/aJo:re ai'CGr~a
I

~ifl!¢.lI.e iCi,ti.

Coraz:za:Ja':Q,_;q~~,_ ,.', ,', ~ejC'Gli::l ,; : re,ser;)t{;j]','~ lJi:ihtr) i3 r±o2&'a"aT:"tltii , "". ,. r-~RI,lI, " '" \ -,-, , " '" q" ,I;+'J',_",~

~9iQI id~.I~

a~mJj ~liltJiD:

1.1

atversb sill frorite, ,gul r~tfe_sul retcfu.

--

l.ieman '~1;lSS

F.rome Lato Reli':6 it4Q±amii ,11.4 1:2 1i®

;Pillili

Carma

A_EROMOBILI
'M_l;!mre I~

:~~~:~,:~:~t~::l:',~~:::t~~ , ptltef'iza::
dl 'rUQCG,

;vtaggm,'S_tll,l t~~[~i'fli1. .t:n.'$;Z-ip ,jji iKiJbti?~ •ca.l'I'IPJ' dlMtwg((a Ref MI 4:1'~'m)lIeIfG«l. cing('l'JI, _,- .- ~ ~- ~ 1ilJc;:m)l ,",,~iqQIIi M,6_ntre .~va;p~~ '~pl), 9'ggm!;lEf, jl3rnp0, J:IR-!?§~ _. - - r-,.~-. tecmologicamer:Jle pluavfifl3an -sene. arrnatore'una',vi8ta im pres810nanf1llIper'f' i ,ej~(jjp~ggi.afi '[Ti'otoii: Mti~ra};cltadl'iij 'fan~i~, Nan .l~;olQ'e ,1lv,u lu_i'iffibUe, iilfa'!! :ifun 'J;I;eWi~tt£in!>'19fOldJ levlt'll'e: q;'R9tt-1!',ii1~ttf-, ,fMo19.iiJTiJr pp.tf~:"tli;ille~trr,r:gQF\fl,~ ''$.~, ,dal 'suolo. Non .si!tratia,ei!Un veto: vero e -squadra!i rna 'PUQ a:ncl'llS ,?:,",ete: lJI1
I__ _. _"

m:iiS:9fCir parte :'cer ye:i'coW

'VE,ICotl COR,AZiA'I'
I",t'iarr:Laiifia:ti,sBhb u rra ·vi·sta, ao'"moITe\!; ~I

,iiiJflf6!ent,e.

8J.

VElCOhl, ,SeOPERTI
:i\I.CWli veicoJI
FII'.m:S.0I10

:€f5I~i\ ma:,8Sper:l@6ntteriliIp'aiglo-a:d un !'i'riilili'!i',5:Q ~W;:i· JI':;iIP¢.:;;~bnM ~si~eNitl'_ol_te :~::.:~:: ,;efQ!~b~ ',cagt_g:r(ll,p;:i_(qj'1_$(ti: (otfEiI:li1(e' !:JnPJCJ :ir:i~aPdC1.ta; tii 'etfetl:uareo "It)'S\iIJnel1ti'

:QOmJ~i.et?maf!_te,

d~ ~rG.q:g);li5ijjt;il3: ~'{t.ii¢&6 ;!TldJt~ man0v,atfile. ':E .capaee di' ,!;nf"lev:;;rta

La :magg'iet"pane :d~IIe; ,raziea s_e:nt~ aleQril~ :t('i di' ',ver' !.I P.''esl;)tem ,13.9.~ P9 _'A ;;1', , .1". :i!J~e's!a ca:p-ac/t'a" ih::qtJarrto 'j in-ofu'fi.8:O', _, '. .P _,' '~~r::!:1~ 'ev;;~,~~fi, ';!<!!: o::r~_SS[-:j;I)r ~AO rnl~ :eH!!l"p~iS)i;!j\s0rfc:>11'ii:ino ~dlffiCili ~_~¢!!l$tq$j, ,ae massiest V€'P-;[;_eman 1'1uss: &:\\a; ,dl;l' IproQI,l~re. aq II lorg' imp/.e.g:o 'e T,{~e'm;at~' ai' - '~e,P8rtj' ,spedilI )g@_i'dl~ ,riitj.p~iiii.(l3 ·1!j@lf ~.gIW,'e fl.Q!ff_s:tiil'a:~ d~l)':rjfi~:aratOte. "'\f~atpr Ei lfrt ,)telC-ciie. '¥E:iC.0n':~19f3-\i ',d(1l1tJ!':Ejg~r ~ -,v!l_i~~ 'II 'c0razzati'h-a'nno spessc: "capaGltiJ.
"~<!,dl:ie9

'CQS~Jlte: dal_S1Jfillg-.;1I .y~l-Ven$r'i;ti;lY


]'u:nico."v.ei~ojo' ImpsJiaie'
con

:,~an!li;)lJa.te:rrr!lti;!@: uhit~"
1

~~~:~6~;~: mt~, ;~~::;~~u~~~_:


1"~~h,?~I!' Imp.\'ffi~1IS0J10;S;p,~ _%1 pmgetlo:o:ei;l I lorol:rplam €II eos:!ruZ10roe ,SijiifGst~i (isSQjtie-.dl rTVglleia:fji: anf.ll1a'.

~a:

niij(il[!jotb

,c~:e' i.6elu,donB. -

ira'ipo~

anipfo?J~ eli ,vis.~,ret1_dere plU Ig:Giie 'vettlca:rI G~ni_i'lGJlp~o~'~, Sl!p~d0re ,;ai . lm'h'a:Pcare_- , ,@rslff:ifG'rti'B lEt" tiiip15a; '3~_o,'<aalli-eri2i0riie;a G';iusa ,(jCa r'ii'lmi:iiiEi
:o'~:e'rppl,i<:;~tJ1:eillt;$J:::(ati;!ljjl;if< '®p'(;i:I;J,~mft(fpl ,e 9~~J;!iglre_:!J1 , :~ip9~Q.p-~ r J'J!_t;:j,9 i2a,D9jo, C Nel easd del 'vel(j:bll 01 artliJl!Et.rfa 'S_Qf:hQy,el:f1:i3:Q.ell:<l, <],t)ar{ilia !mp~efl<iJe ;gli~l~llte$"~~'$,\Jf$.'t;¢.:., '1_:~!Nrpw.ilg\o !;!j'j
r

~1}1it[

.dl nus?,!:> Cfie 'sr !1e,t(eJ~Q .i:t. 5.fJ{j,tJltd ql


ti;jll ffi;;t:nt:lV;ri?;

'prlm~

q_~Jr::-g,$~a:, {lfiWl!'f1R>l;r;gtpX~
'1<'1 91ilHUzl01,l1:! iV~tu~~':

"mijl.!!tn,~Xi:lb ~ urf<j' ;Vi_&'?al.$ :fi@j[Qre,; -p'efiCOI!!lsi"peif:equipag-g'io ,ma!f1', iJJ~,W§h~'gr,-p-rot$_~@nE:J\U';t;I:.rr,lIiSl :.a:rr'P_Iif,I,p~iI~El_lil~{,${tratl:fi e,iIUr:<gros'$'~ , :ti'~m.ldtlJ ,-,
:P!i;J .,.

,L:,unl~ razza,;~t'fe. ha efls!tiv.al'rreri.t~ un ,eo r:rti61li;i. 'pieno: 'Sl,:illa:'te¢J;j'6'iogla d~gll :ba1t~Hili§i, . .I t;a~fr 8'!~rn~tra.:1i!lJ;irl gi~~: 'aeri'imo.p'Jfi' el~~rJtieil :e,q ~V:al1zata ~i_S9~~~: mdlt~, tw~(;l_ g~r:'9.~li'~~r~ :¢(jltllti! ·E)g~r. fiitli ,! 16r:Q')@~li ~qfi~ 'solitamenta., rndlto div,srsi'. I \leie.Bll ~r ~ '_da . -c'brri'l~iitt].m~r;to 'Etdaf'i6;w sGaooeoon' l:eii'O~m€0eice. 111altri'oasi .11 dotatr:dTsl'ltisticatimeb!.lrl a 'crima:IIi'~asiGt -If;,Ot!'!'l :1 'iI{i_\coll,' plij, ;V~1001'e I:e;gge'ff: a td-polafi .: 'a-'uB'sfi"~ ~dlvii(i~ te};l'),o)~~lc~rnElhtemgW;i ,a\lEl:irI;iA1fje~~ riSl!lf!;a:t~ Sei'),PEi-i:fi, :gqrrf~"<ld ~;~YilfJ;l~ltH? nW1 ~Brvo~~ ~Ello,I t~rre~9gT~~~ ! potsnf motor! ,a;giav; rna sorieanMle l~iJ99¥,,'eq_ i:Kmnll!mdeg)i 6r'~i: - tlJrn.e:n,~i,0ffl" :,_Oa.iiP:i'B¢a'!t',e..'1$.99.811 rrrotorr :gi 1?1ie_ ,1tl_OtQ. ~!;l.1 ~fiO rQlj· ~lstE:!{i:JJ ".Ql~'!.'1 i !'r:llli ,\IeJbct, ;,lifanotiatl1if ,e' 'meglib ,arri'riifi1I' 'Sui' yeiooli' -sc0PEl,1i l(e_gl!lrf2!.;tggie"·~ 'Ie :muoyQfl'O' j ,gigantescL1i' (}Ora:~ti 'ij~F$ G;tj'i).trP~aJil'; lff.JP-i'jri;a.l1,;'fXi -!,;:9frf~?JiI~ I jtftjRVe; 1mb~il,t~ 'han:nd piu ,'[[ber±a,cfi gWQrkr!Ailr~~n01'v!:Jit;:Q)i gr~~, iSR~~a' :$~:~~im':I:~;:~i~

la' Ibr'bie.ri'jpUeita! e:ver:safrfit~ifl1'e'nclcin'; :M'ef:ttl¢iite.iiii:iJU: $ l'ispetmfCs,i;ii Gaif!pe {II

NQfl0».tgn'!l;r

'han~o~

~;$,II~~l:;~:;~~:"
1

q-;antO,'p~ll

vulrreTCI~'Il'aJ

,-

W0(;Gflemieo: y

VEIC:OLII V.~~L\O.C_l
Jil,oWr5f:e"SefCifu,ie ~o pet ,de1 'vei~ii "vt\!~J; Q\'l~r ~_00 \gg~ta_1_m~rite'p\Q
ftQnle'9Iii'e~~[~i!o
0'

',~f~r~[:l~:!:",;:~i;as~i_~::i=~~~
,di
,conos"ceil;(e'suffk:ientl

,Vblo·:rEi(ij,~_nie;trla- PUQ, ao-ct{er;imp_e'illi':afe


ia eaplra la

'\laicalo :e§>ranaJo eh~: iJU_UOeffet_l:_u.ar~il

~e6jj_oI_6'gll:'l:

~rithg[jYJt~L:

.'

tn,I_,~,_:::" i ,veiaofi. \cOI'l.vet:lztonali .eat . _-~ ~~'::-. -__1-.---. ~-'~r'


rfeS'co

$u ~§~,i't;¥riPQ d~:b<.lJ.IB.glifii;1JJ.o~Q'P@itj;'

F1h:::~t;lJ.i·e}ilih~r:'tI'~mpiy.'qt.ri~.9t!izili!lilgi g

S(f~!lt'lfe 91 $~mt~raiJil'Pl,unfi'Qf}t!~~\~I::('j~1

& dispieganJ!:lnio Vel0Ce .. eli,'~lsre:mJ'l'arffii3' 'i:i'.a'ppbggio 0 "


utlliiiallG

it1G1llFSionip,?r:Gui<~pl'I.9'cp'~i :t~n:rl!!f).A17\'i:_he 'iff8; la.<mag:Qfra~parte ,del')l~e'bli v.efoC1 $nli),Mj'<j.m~l:ilJi.,'''qti$lf ]'I~R,LoVen~or'd&l 'tIl:1;a.rit'l€l~ ii'! tlilOPQ,0J;OL s(jiild\i:Itel,lwrenhih~ ra:llsn:(ai '~iGQli '~rdiil~;~ies1steno'aHClle

'::~~:~~;:-:~1:~::i(~~~
Eldar,

:~~.rn,f,M?~qr~~g!L~'AIG'-en~ ~~,gu~n

:.ql'laSiesGlus1viiJ,merue

g.1i

;Qu:E'lsli i)ter&Q'Ji\:i6jitameii~e ![ios-seR61 (P9tta.ffi'~~i*'l.3.'tfiili q(l!<lmf>~;il ([&'r.r.t;an-na,.'U:i :m:a~''U:I[\!~dp:_ s~H fDoIJP~pJ!l' ,p~e_Ir0ll: ~ le!ilg:~ri. ES$l Gorilblflg;li0 lal 1i6sSEltw.l: Afer€f2;'l.ata, .dT -un G_arro a'r'mat($aHa
,tf;i1lIr:f~yrabtliU;l. dJ;',l!['llijrifij.'se'
j

'con 'Que_

f¢fe$t~.;, t'uiifi8_1 e _.GQ:S1':",\da_. per,.'_~v:e;~ ,rE!gi~.r:f~-,:"rtlOI!l~_:;:.?:rqW I:!llri·?Zan~, \I,~l~", '


I')

11 8 0

-rlGl'fl'

passare:

area

urbane,

,pIWgambe

m_eGeaflte~e;

rr,Lg$,~¢J~I~

;9y'e?~ ,o'\1ei!>Q.!i'!;}~It~_ -mq_nD:j]o~t9_;,}H1~he: ,


B'.e-A~Sarc-o~agus

deiMar(i1·e.

.ala:'ilrij.u~IG()I[ mdteiO-;Gi'Ei'9(;ilatL&lpaeLdi a :g~an<ll ve.lQ¢ita,,-grwLe_-:ad\uhi pf$Q rtli1l_fO *I~ ed ~ liTl,ofp_ri, m01!p:,p~tef:i~.

'funti_cihi~ino' ,in :iTl_od"Q (jiV:e~s;6_. 5ssi ·¢'Qm~!llgQF\9 i~ 's-p~gnE! trt9fl§,i,I\l~f;lt~


.terlte 'eli' urr grande

dii'en:fB.Jlloo urr ibSfidne,·Cii

sroe

ma.ui611ta e

l'0a"!ne~

~~;i;;;i;a~~~~~l!/lmi!Iii.> i~!
1~$l(~:01.0 /@Ji)lli4i~()
I--

~lli\.<€(!)1Yi':&A~~@

Mlt"X;ll! '1@HltiaEitiN·~R~rGNE

~RN1·:AGE[)1l)~N:

~!"!I'l:~lttta]I:~'i'jJij.r\M or..!W !§gr~:9WQh@ .~ i.I·,plQ' :~tt~, ,~n~}i ~~$I,f


~S_l)t~
I

tTi\·,,"a:t\l\ln:<l. )fa §,U:errr.t, fEe:f url'lVlarl:n-e

eerrie

~~"r.Che "c0~s1 __"f:~coen,d~,_. .ooi]fnuq:re, ,9. _s.E!,()f~r.e 11I'!i1p,l3'r-g~0)'~ ~~~~I!j, '@t~r'i!''<i,lla' ,Ig~b m:g{r;iQv(apirlt~ T lllIpQd,l ',ven9_ono s~~ss2, Llti,'li221,air

l~f~

St~.flp~gfi'tt~l1 per~:qHe~[o:~om'f:IiIO _ I' B,dA·S:<l.r'~bfa~g,tjs;.d~Yl3,p9itfif:lf!opt:l i£d e§;:sere:WTsiiiJi q:'i3.~Mlt~ CJ]fi


avanzano al :f!~n~,Q'delta I~!j!lte~la

II !3.1i!L;_.::se;rit!)i1~lf~-, !1!lI.!<l_€J:Oarj:4-la lH1perlal.eed -,II t;ncusta :E\dar '$_erlO

'yei:e_0.11:'Ca· r.ic-ogril:il'oife,

per app_Q§~iarra~tir~l1ie-,leoffansfv~
pl~fv191~fi'ie.,

La maggior parte aeflJeicl<ili [(11.{9irf!!liQygre ·f1rto·:,?': 1ZJ.T.leila faS-e @bm051IrnM~9. '13 1Jf11Jl:10Vi!iflenI~ :r:el'§.llV'arinelite Iti;)n.t~.l ~@~llljfi1I,1~~r~,f'11~!!
una ~oFSal', su 'Str,adi'!_l 'G~~ri~n~ll~''-.I~~

t,tja t~p~~ssnt~"\ll_Ql:l_v~IOciffi.?jrfO_Q)jS):i!~!il.~c ~il;!f!g~1i21 ~h~.

,~Y~i I,D" SEt§Ui~q)1 !l.!:ar; ~agg!9f p"a®_~~1 "v~Jt~:oI!pttJo" Iirlli's¥erG_s€ile: oeUf:!, ~E? tli 'll)ovi,meM~0f Ii1clCa'CUr\ljiO$~-9J10 ~Jil~h,e Jt_§!~le:~~ fa:se di':assMo;~ rt_el!a C9ijiie ffjnflo-' i mgqeUf ,dJfa1ltena

1~.iY_~?"t<frTl'~~Ie .p.Q!e~= p,~t s~§:r.g~~,

r:-~~c~I~~ deJ .~ade

:V~(ooliv~loer ' 1.4J~unf llei~Jj,S:i1'.ii1€,)~n~te1!l2J~Rt~'veJoci grazie:"aJl<!i'~fu!~~ rl~I1l.6I:.~: 8.4i w&tBl\i.fim0fufi, '_0 afJ ::~.tfiI(!=lm~lll_N.e!l?{~e"fj,
1TrlQ_\1ir,neJit@' r Vi!ic6!1,\(eJ(:jGI;'Q\iI,$'g0,~~ilffi_!;J,(W(;!r~'iif,)0 ,W24'ill;

TE'ARENI' ACOID,I5NIiA:r1
f veifu)UI;cffl~ 1:j1t')~Mqr.,~ $11\terre_Iilvaeiij'cle-~'iatf nml:~V~f:!~QJlfrall[QI}ttVc,Q!i.B.g~lJ9.ce§i9i'~li~faritetii:l~- ?(:Is_sa,tlltl ,9ti~'\I~~1 l.! !eW'ln0 58-ilia ifia~e~MI q~RlJt~, iJ!1'a:q$.Gn' r~r;r}0~ihztali, in@l&l~tJ: 0 :d~J'ln~~i<t~i I~~., ·1"'1311: rap~r~~~e:'tll.{~:stqj @f, velcCllo':Goe 1iI'I1il~V,.~ S.\1J~\

,<f.'alnBlanodirez]Qoe; ,1'Ve_{~0If:'tiJ~gm9 s,4,)'~osJo.11I oamfi>IQ ·(jjrJ;lit~Z!f;j,J;I:~},Jijttl\l:~j ~Qsj,@~,m UN lill0v,lroem0_: ,W,n ~e\~ICi? p~O'~m~i%~~~ ~9~1n(elftf aVat1tl~ ~g,kl~i£t.),.Q! 1M,: .~riI~~ 0 : ene n0ri sdpa1a, la9.l!J:w.'Ol~mz-a, m~~fm_a(.dl m0l.ilmsmt0,.
1

-1,I,ogti?rif.l __ '~~~mer;t!e

IVeic0li'pS$'$f')0

e.'ff.g_ttoar~ _c;j_f},_~rltl _~~~e \_9IfWtfi

camoi

:di.:dir.ez,t&Q~,

iID¢'¢WII),,

Q~~f1~~

!~ _ ~_~~~~
enil

.r

effettu~~ le$! T~~ren~A~ , :1;Ir;t ' T!Ta '11m DB._ Wci>n : u.f:t: ~Ultat~J :~!l1 'u' varGO,lb ~~W!-e:
MQideljlt,;rti".'deve irTm)Glt)ilt~tG p(i1r!111~eSI:Q> delfa.~attfia.6~eQiiXti0wa a muo~~re:flofmalrnei:ite.
GOO

l!O!W~fii9GJjr1enl!¥!

0 in:I~i_a"nlmovirnMte~mnt~_ft;l.e,_;.:.

t!.ImQ$,QJ~p'lt~1..

Bipedi, ~ I bipocjj S01:i'E>; vei€o:TI ii;!~sj ida tl~" ~~o:~ CfI,J~.': rneccaru-iifle; iM®eQt.J:e:d_a:l:;iqg?Ii':<?~Iru.0i~,! oom~~ 11 'pIU fome iJ :'g!§a:n!~~9'$l.!me~_f0 :ei :n:i0,tt~J~l:1ig\il.ta~ B_$A·$,!r;eQf;;igu~, N~lla.tas~di,r.ii~iitJ~~(t ',plp':0f1' 1jljtt!1@vo .Il,;. fjliio'~a 6". 'a[o Stetso.ri'fQci$ ,qeiljl \~nteri.? -~-ptisl'oho pgJJ, caik:ar~·~(Ji_6U)h~llatq~ ¢.11~.~!t(,)d>ej1ar:im0 0_aell!' pgffi.(~~ m entre 6'.', _8.V1 :'~PQdiIi' (wreni 'MGidootatl tri_Brj'J!ltf1 §Ill: ~1~, effettiehe IWilfl0 sulla,:ta.nte"i~, I bIP'*lJ' .811\:1 AilJ:!gv0
,

attra~ers0 (llIITntifm@ or IJirt;telif~ri9'?qQillfwiiato

a: $l:i\gonQ :J\

tf~~-

lifD ;-~\9", ct-;e~ ffidicia, la" ma~im,&. Pi, c~ ~!'l_g>(:'lnO ml!ll3ve--m,


r:lst!l'~t0

~lSm~

!II:I

!t~~pl1<lre. VcBrw9,\iln:r~·@le-. ~~fJ' ,aJl'ihtel1fil€l' dEii vet'c~ll il~1' -e ~Yv.Ia: 'HI' P~H_¢bloe' I¢ll~ fsic' tr:~):ii;fe _ "irt:i~~:~!1ate'

!~t'illll,veieoli' hanrr!!i- dap.a~fm\ "'·& ·"oi-to\trd _':e. 'ta_ ';'.'fij.' ". 1hlI.1l _I,,,! '.'. ",~I:I~. "III "va"Il.ll'!@I. tiT, . _.

ar

Ts1;JMiflre

~)atifaYe;

JdBl\ ~IWci-lb,

'v~n9~Ul~J a,llm~l;ltate; ;~It:ii1fe-rno '!inITia,:; ~I '~dfeh

$i€G()mB',~v:€!iWIG1'f16JilfJiiifaf]aa[<l-

'{J1El5St<l,

,1{ir;J6l"rn~!f/jo1£<1p.M~/il~J'fl~ilqJ~~o"a,:f~

II

'I

.-a1iiii.laair~~j®J:r1~<lJ:lrt9l;Jnafc.o) ~1"flJQ.0.Q jiro~a1o:~e'I[[~) ~~sij'iiJ1i< fI!:Ji'iitil' s'pata,re;~'i .j:(~I'i\lf£i~l;l~s·~tfo , ~I.t~~ k;l /~' II'
,AtS!lIQ1veie,?U" ss:!prC!ttL:ltts i '"v~k;_Qli_'~J'i'I?~a!!
fl~~§l1ti. Ipqrtano);IW[.1 'gran a.;senalecii armt ',@ua:nd6 (I1'I1v.ei"ee}0. {lga,r:a; I.ltilfZiaii' propria v~16re cil'A'S ,frappresetlfurJa:, Ale

La Illlea,di'V:lsta;d'i9vfF9Sse)-e lcaQlia .ilte!ilar:r:na m6mata

Linea "df,vIsta

calc\!)l·atii''€li.t;'@,menfe,aal[a: sUL vejeeIGi_.-I}J&.Flftalm~li!e,\\

~t~~ 1i:\ f.\rQCtl)1 Tr:a~pla ~, IIqea ;Q[;,vi's!a ajr«=:~p.fcReAte; ggll'gr,l'l'lg p,er ,de.teTTTilip:~!?D:I~ lir;lJI<!lgjlfi~1\!ie: I0~ta. b

d'eI\'e:q~lp'aggld} e'se,gruetweJe tegoteclfte:si appliealil-a ,ii6iff.i~;;lJffle-Hf~ '11~_!l.afasf;l; ell tl!Ji:tC0~,A:richec ,$a 'i -vaic'QlI PP$:SP!1~, m\il_01J_E']_t~ ~ 'spara~e. IjaQCDrf!,i!Oltza nft ~SE!,D.ti;i n~t~\:9Jm€'>nr4?~,(q r;{Q;>s,ioilflfti.di'iJgq~cdra~~'!l b~r~a~liCil;e 'ic:;~lpitl@ e' ?eq~<;I,rnentg rj(jO!1~, ,In :t;'lr~liIli qj, '!;jIOCO,
wI;! veieolo che,ha mOSSQptlG sparareeon un nurnere.di a~ltni inferiof9;,rispettb.ad tin >veicoio,Sfat16nlirio:,

Sa, un Yei~l@ ',m_illiW,ji'ifjf,jo

'p,uP' ~tijte; s

.a\ 6",

'W3)

'\ijtlai-$(?SJ." lndq~ quella J?Qrta~ > ,pjJ'~t~ 9,' 98 1,l.lfi" mernOrD' d~ll,eqUlp~g9l.o. [In,-a-fma 'B ~afftc& puifi!:paral'e -ut:fa- v.0Ita:liT.l~ a241.i 0 dl1e":\iolt~ firiO 11$U~IlIrral'ti:\a d'Am~,Ci1g9'io e. tl'-A$s..:i:lto, '11~~' ~llf?'t~reJ! ,hqm~r~ :eli v(:?J,te-i~icaJ~\1 m,:91 RrQJ!lrip P[0fi1q:
I

QQfli' t:!.j:(ij!' !{ala ~i'frl8;l ,a~u.est:a,~I!Ji) e_s§.fi[~ ,!J)ifatTlila

Neta:

~'Ap~~_gg!o gd fi'l R<!ffl~ ':c~e sl


;:l'p'_QliqaRP?'lj~ moy!men10 non veh;:CilII.Quin"'"di'

clfl.e

I¢'

r.e~tt:izI0i'li <:l~JJr;,,;;wni fp_r.1t'~~i?

Jf a;l?l?tie~o ,<1~
urr'a~rti1~lit

in

drAppeggib: m:Qft:fum: sw un V9:1Gfile, pu&~pa:rifre ';3f;!'c!:u2lse il ~cEii.(::0Io\

rt~,mo.s.s.q.
I
veiedlr.

«he,

Il:!LlOYC1)f(e

plq,

(Ii !?UI

j'loff poi;:s~Flo"Sparp.f.e P.~J t..;Jl1Q.

Nota &,l;1e': Ie 'armilj!:iih~e .~lifilill:1qLj(fll;lrY~.8rti~;.'

's:EJ~~

I,VEI&Olll

\VAi1!1'Glr;Jr~itlp;(l, e 'ii9§S'On0 t

Vei¢pll vE;!leci I ileij;\'qll: v!'lle'¢i,

:~e:h.ili ,pl:u f\~AlT~r

~a1IiianQ\,Irare.

Wi,@'<tli',$M(€li~

de'( pl\Na_i;:nrMJ:i!lt~,
sp{tra:'te

TABELLA DB MOVmMENTO E FUOCO

I ve'ap/f, 'lejJQCiliQ/fIe ffr:tuav'Qiti-Q,J(hO ~poj!::tfJtt:g\@!lllfte ?t(:nlr.

a,'6'!' pessoifo

,IIV,~(¢~rjl '4i,aPJ" ,titiJ6!vQ.i!lil :t$,6',' $Pd@r:~~"¢'1;in QnEr$(jJraIWJiiJ~, ,!i I,)lple{,ill $P'g(atl!!.

cite:

·eo 1/·211' o.$S.Of'liJ p

1
Ihq~ath::~l'e b.ersaglio iii !!g,;,t0cK@i:!' ~tio'e:;>,~e.r:~@Wa~:ard~~e:r I··q,'iaclf.<;i~e i1 befSagliP
~ g~$'§t~

',ve/tief :iffhiJ roiJiJVti>i;'Jo piOdi '1::1" oQa, p1!JStiotlo

~i'lfleff~i\§f\~~~f\mOlm,Il1;a(~Pl'lj~·[imitatQ@~~gm0',Iii:E1@ $jt ~~Q,~id~r~' llm:, 1ili)9VII[fl~fiI!Q. ! g~l~;!i r~i'ifIjj'J'Q!)ljtttatl I\l~n P.0§spA@'9ira~S~,IIl'1,~ fiI;O~~~'irY9~~'talt~~.

nQn,~l ~m"rslQ,~r~a 'rni~oY'Im~m~. un ~ I ~e.~11 po:s$,'9lip. ,g1f&~i liJl~fjf)l~riretq!.!a<Ware lhQ~lio ~'

pGtenili

,~v i I'!Pjp
,,Rewl

u1SWume ft£1iJ'K i0iit~. !?.et '1a rriaggib~ parte ien9.QI'l~, lJijl.lz:z;~te ~aT Ifl:l'gWime:ntl Go.raz.iciti dEl'lla ~l:iarai:a

Gna,

J{?~j'C,ID1~~f;r:{I?f)~'£Il'?,m~~ 'Il.@')gj;ln:o.ctQr~!fIiI.,'~~e' dr*~fdlli~(Jf#.Slll~§t~ ~:rJT;lJI!§,eJ:l0\G0~ I JJr,oss~~: e


:!;iev9ne

essere

m:er:t~atel$'U1

veu3olt"~

m~!t\wloq~'~R~':rg[t:Jtt1iSf?,Il!f!l!'!li1ietae ~ glle{i~i;fG~!~"gM:it.
an~ne:se:e il piw ,picc=9.:I~ Iilg~, <;Ii ~rtig1iftrJq.A:Rr<!1clq~.

I(i1R&f:r~lgll:Ni1~r:ttr,(@,T~nf:lfl :~.f;I,:ru'S,~IJmllatb; &l!:'Glw.e,~i ,'Ianti' !It! :1((!lro:m1'p!<!'r:it'g~!:J).l'(aMlalJ:[~rtti. lfJiI;a if Jajictat~ tr

IPEZZi D'ARTIGLIERIA
Fo. W g :8
',111

Tipo ~riffilj

eiliii i:/A'1ea, Sill

~ ~et@.'Ml'ime
4 J.lir;ligjiEWa 1(",t,e'~.5"

S1jrria1'~."48"T' ;13 ,9-

~
4

§,

,~flN!3_l~.9I_o ~Illf!r~r @ffi :~~i, 'li'rgn

I r;&~~i:p'Al1:ig,lf~I'I<).'S('{)'lQ:·~RtIT:I~(i;,¢.~1~!'f~9~j' Gh~ g9<!@~ P.!lJili t?T~E} '1\1~iialitro. s ~uir:l~j jmI'l.Q9-~}.I~ @f!1 .v,eic0!e I'I'I'lloyer~ :eJ'\~~?ro~1? esn ir!p~ZZ01 al~ttj~F§rt~ nello",steSS(lI:~ul~'l~l,il11:I?IIi& nJ"~'

~!att0m:'allr6.

pU01~irrre,eoo 'fless,l!ln\attr.a"arma,

'fleam:tle

..

kS~;Tilmarr$<

~<!&

IJSemllr6:::s.ti spii?:i COr71 il'loal:itlfJAe'pesanle d'fif,,/;;~rir<1'[jJ,' Iitt.iSs,~IN{)niilOi 'iffti.!lb,v€f;e\~J'I{jn pl1ef1spamre"cfJn"Ie:.a"tiifi'i ife.llf~pJ~tfijfji?fme. {at.titali e .&(jfil" I!w:rna i1'l6hfma. s.fJflb,

.,NEiCIl)LI

'C~OLPIRE
,cia;5"1 or.aia,m~)
! ~'
'~§Iilrn~'

'TIRO R~i"
TOtti I peul, (f'Artiglie'ria: utiiimf:lQ, !aJsagQma',d~ffetf0\
Fit&.S~Qrul'

~~§Jj~~, P~i:q@Fll~Q\I~h7~il
b,er~agli1:l:i§f eJ;Jtr,g

'SIJ~~ru.m,l~.,

cl~ljla~a :e, S9 ,eib~~ke~dt 0i&~Se:il 'I)ersagl(o el 6itre iI fag~j0 e oon,' C'~ dtfilea' di" Vi@;!\ ,jII ¢¢Ip''0: manoa ~tQm~tf9~mgr;i:t;Ei. , g.-e,; .n bftr~gllQ l}:~lJ.W 'J~"9i~~
l

~a"(t!:ata:' g

;,QQjpilq';: if.~ol~o,attiofrra~sui,puiitm: dEisiclerato" -~~1Tifsl:lltafa:,


'G-a:,sagoma1del C'olpi d'Artigflelia non pUG esse---re,meSSa' .oal 'p.6S'sessbrBr oelH.ui1ifa:: dolj:lliaeoifie suc.-Gada ¢.b1ll,'I'le ,al;r6:i s:ag'Clme. '
tLlgnf mGaelfa Gdmpf€ifufhe'rit'e ;,SQttQ, fa sagom-a;· vj~j'illeJ ,60fpitoal:Jtomaticamente; Tita I1fil',1D6"lpe'r p1iti.in@!jell~ ~a'rzral.m$]t:e, setrQ: la sag0r:ija: ,Q,0nl;lli: ~Js~lti.'it~~fi '~-3 1"'~I'i_e'stato"g{lIPtt¢l(;l,01i1 Q-i:l'·rt\>tJltatp· (ii.' 4,-1%~)~ 1 VE!i€0_Il'

~olpo. E),eo ::Jjsultato de! d~o' O~vi~9mnll: II

e'~f!!IO~t'lH9; :a~r ,i:;0110oob3, ~sf{1 tlerSagllo,arlGRe !3e::n :ool[it(f)' pefreEibelllM ,ass'ef.a: p.r,e~i$'Q ¢Pl'il'(a $!'v9frapb!}., liiI~ ~1' dta:dgo:gv!.~pn~ $9 ~mlb9 IJJlcq~te~inaJ"~ <iQve.:atte~F~&

9.ell:,~C! e e~~,11r.J~a di'Vi~~§" €2Jpo\itene


1',Ejl'lgHTle

l,JO

~irnb0k)l'aj
'

1iIa!1anreccia del' :nume'~o,dl..lJl! Intlicaf& cal'le.s.

:~¢.1a-:f_feocr~'ileelp0,vlene,(:!ex.ilaJQ nella'iiire'iiooe'indiGifta

;c.i~PJ~¥Fl'En.t§ ,!>ottp 'i'ar,e-a.

,v,~gonp ,,f:01pjtl',~(_itol1'latica~~f1t!l ~n~he:o%<:l nqJ~,S£lI:IO,

...

. ,__- _-

,!3j§<:),1Vi k cgl_pJ\:sJjl1~lTIodelJl .tlliZqm~? u p'rQ~'lo '~.~I~m_a ~9he ""a' ~?fa!g;, .(1)~,tr9vi' nel!<_l'fClbel!a a pa£lilil~ 83,

!I

Alcufili, p~i,d\A'!1tigi'i!3ria v;~ngqI19' ptiliz'Za,ti' aUo Ist~ss6, unode: Glef 1:r10rt~ (a~9'fie motto, p.t'ltenur LalpHx:edura dtiih).e .. safta'rh~Ifte ufjuaJe.a que'IlEfde.lle, e

se~sona

pio

$lii:e ann! .a fw6co.:'iadirefto.

ROi?_izibna 'l'ar.ea' d'eTfett0 l'iieT pjciiffti :St'iffrato;q~indN tim ,II ,oa-act.d)eViazione ad ',UIl' 1216"pert1eteimima~e €Il§,ve(a1te:tr:a~"11 ®Ipa. $~;II:·fi$\'.iltam.C1el oa® E>eYl~o~r~ ~ \!lfl ,_sJth~19Ell' gCQjpJ~q~i,IICQlpQ.<,It:tgrra $,wlliD:'Iilrit9 s.fil:n:iU.tll., 8~ l!,riSl;-ltta,~9'e' :qh~ fJ~l~,jJ ~@lpg"v.~fle"g_I_?\;Ii9!(:i'·(iI§l1l§9!r~zjo,q!'l- .:q'r,$aiat m cda)!f,!tr€ccigC!lel;1l8r1i)erO'IllFWi

higl~o"~

D~

--.

_.

lvE:IC~OU

"~er 6gnV OOI~o, asegno' blsd~J:na,.,tir'a.re~i!ln· lte;i;i0Je l~l6~Elt!. U 1l,ggildfig·~te:8j,tisuJt<iiQ ',1.1, :.\l:al~r~ lRif:Z~f.QeWa1jm;a ~fl:¢' ~w blt$.P~r.~fg. 'pa~cjgQn:a q\J;nj:ll rftt~~le Gti.sJI:g!tf!nY\(jI''OO):j 11

I@!o.nrd) "Q0r~~

~t¢~'vgi~QI'o.

S1l:'i,1 itQ!@.IE!', l~f~ri}ji'.¢' i:J,[ ;(<t:1.gr$ 'Qlrl,iG.Q'f~, e

~~arla ltlrift:i,e~@)

,II §'~r;>o

~!Mblt~~Ie:!'fu~~JEfa;t ~··11~0Ml'f~.s!;t~.€!)ifr@r?le"li

~'Q~

diQq,@:@, 'il,(;!pfW~,@kJ\'l?

fte~11 ((;>tWe,.~,~u~f!iql;.e@'1~(i{~)'9f,e ("Ii'~(;n:a~i·Ul:ct6.1g~ ,eJl,\i®. ,Urn "~8J]jRIil1~1:r<;i:V@\

~dJRl@: 14fi1:~ii§,1iji:fc4:J(:i ~flfC.ijl]fJj@ U}) WQi!'i!,refi~tqlJ def,' lt4[ft:l~ €th./? ~ s/:JI,~t;iI?:t.lfJQ,; ~/Gte'dl pqF~ffJ p<lfii 8 ,f~! Err.?f/J!O'l!jf.l Dt "if; gJ~tpre affirm§) iL!.(I "4 'wi:. §gg!ljlJg§.(fJ. '~rg~11lt~F1Qfi1e !aserl9)~ etlenea&5'_I¥l,totiife'(ji13, il 'CPf§p'hii.qfJlifffJdi·ca.u~o,vn '@[ir:Jfle; iJjJediiiiJle. S ~t~1Qd esuer:flfilJI ai valprl ~§lIe[ilf0ss1,ma R,a.!;j,in:a.

pi

C~r'!7'?Jl';VEj!,!9Pr;)o' ..

mGstratl

'~:A'LO:R5 IBlteoRAZZA ...._, -

lh,laI6i'€ ai', @"t'I'a.Zza·e"ii!lvers·0,pen 6gr'ii tipr.ii ,iff veicblo. ,~Q,lilgsfbV'a1ate ri:oo :r~;ip,p,rti!senta i&lo It! 'sp,e;SS)3!1:e', della 'i!:O~aiUr<l1 ii':i.a E\,h:r!;tle q\!laml'§i!;.dJfii.(jij_e:~r£~Ip:W~rI~MeJ.Q0ld:

" '.",,,.", ..... _" .. " i8l, ~eausa :della: 'sli(a

':r@El.~il:c!.D1!jlrngm!;:r~j';!,'lE[II.'@g~ip~gt!liq ,~ TT lC3j:'" '(;i'e aMh~ ,1111"lQ~al .~ ~/;'w.':~a _ ti.Elil ., ... " .. t! . ~lj), •.~.. .. ""; " w::I" .. ~< .,_ .. ''',v:eroo .... ¢alla' . 1 iQir@ii~lOC~q~!!!lt;li;lilt,r.i:Yiir,11~!p();:li!'Qj'jlg"II~tQoretr{)"

I, ""

'la-ita",' @

'0 ~elo,£jtl:i: "~;I!i',ijffQ' 'S'stfo .. '. " .... , ..... J. ,I, .. 8;,.", . ' ....

~m ~~~

N~II'~.§1B;j,§lJ,~ '<if~@i,";;iQ':~r.e.a;,:sf~H;;§(J,rn~a: ilt::,~!pQ: ae~l'"1i' en", ;~ii1Jla((ijjJ&zIGna!.liJr 98], si ¢0,51;t!9~'1a 11f~;~gQma,;.

VALORIDICORAZZA
F.Ro.N[FE

LATO'

,-a
12 11
t;j:

RETRO it41
10

l1(dneee~n(:tad,~frcMmbne laSe.r:(fG~J enwenwafii p


Froale

Latd
4'f

.~

H.eI'rfO
:2.7'

1f@'

if.(i:l 10
ftI,C),

5 4W

'VRVVenato.r _- ..
,~-~ -~',
'_

~,

~~

~ -3+

HD

tql
~,:~

~b
;jI.;.~
>1.

,a:.Q'A·'~I'£j)tag,Q~'
Bug~y,:tci.nl~o~'iit()

. ;Q"!

2-t:
~

~*
;2,+
i&~

~ 2'1-

to:
121 M

t~,

Gl

Stf8r\ile,tQ'
MU,rena
.

'.~
1'4=f!!}"

~f
~

.'2+
~

""0
1',0 'f,fi)

1 viaggio artraverso [e vastita del Warp e pieno di peeieoli inimmaginabili peri guerrieri dell'Imperium. La piu grande minaccia non deriva dagli abitanti dell'abisso, i Demoni che si necolgono intorno i!11~ astronavi come: squali interne ad una carcasss. rna dal mutare del tempo, Infatli nelle spazio Warp il tempo Don esiste 0::, mentre zll'interuo delle astronavi chc navigano [a distorsione passano scttimanec mesi, non s~
sa quanta tempo sia trascorso questa modo le arrnatc ncJfuniverso reaje,

E ptrquesto

motivcche
peTSil.

trappo

spesso le IIotte arrivano

a destinazionc secoh in ritardo, trovaudo la battaglia ormai


vcogoDO

ed un inferno infestato dag.1:ialieni. In

sprEc~ti: e [e vite vcogono gcttate in balia del tempo,

1.=,1:.,
or,

:~

..

I VElcot:.i

J
'{IiO+D6UQ_U~LE'ALLA' COIlAZ2A)
;rng__tWlIl,'lm!{aro;a_fi (',)SS€!(:l€l,~g~ga[_e: p

(FQ+D6'SQPERA LA COR~12'4J'
'il mWiiilli. irrlb"f,lr~:~ ilt:Jll 'P~_SQ80!i,b~. Imn:u:;bHiZz;:Jto: Eq·uipaggio .s.td"rdfto: 'iF*ei~lq mori' P\!lO' f:)e.. rfiu6v;$re 'Ilia sp~t~re: n.el Ii>r0.~9iiJ,lQ~l1rn9,.

l :p 'i~I~:.~;~i~~~~i:'i,: ~~=l~.~:~:O~!~~~
~. ~ J;gy1pag.!Ji9 st(jt4ItQ:;!I"·~giGe!9.:' mpmr PJ}o, lif~ 1J.\~,b\l~fEf:: I~·€l? c~p§lr.a;re- Rei pr~~~sim.o tlll"f;"l9\ ,:l1\1~~¢J'~imp<c<l;r.29!l ognre?0ssol'lo;sbarcare.

,
,
I

ml;ioyerepe,r ,i,1 .i'E:}s:to: della p.a'ftlta. ,Glf 'aerom'0bili .-.' ~ . -_ , eadol'loa1 ~utJki~;e'spno - ..... ..~ ~-_',. ~ .distrutti. ~
"_"

'lIvejC9lQ

Iil'on

j;Jillopll)

Amia. dJl?trirtta.:, U'I:f~: del'l?arml ~j_efIlekolo' (&~Ii!;ll~"c!ili ~a:spa~atq) Gljs,t!,lJ~?: $ e

Di!?.f~iJttb1:~gt'l'~li!ll;i§iDi;I!fSp,ool!.a' ii, .rotta.r:fte':~·


qf)~r,!t:l'L!na:~djr.j;i'~P.Ff~"cl:~tec\m~f;t§~~Sq SQn a Q>evi~i01f1~. C~n un rril3-l,jltato'di E-olp!t5)

.::~" Ilrnm9biliz:z:a'to: II veic,olo nom pili mpovere ~~.r iI resto: ;,delll3. IP~Ttft_ao. :s1i ae,romGlbJ.ti eado(;lo al suelo -e~on0: d'lsti'tittf.

wu~

.II

rettams. sioap0viiig('j'(nel' modo in cici'le, megliQ"bllanciat6,-;Bflli.a case.'rs.a ,tie6'e:ssafio') . I modelll'rS:0ttGlll ~eie.olQ s1 'S-cahSMQ ...

'i! dad,0

:Jl!: W

:{\~rn,a. £l'i?~~~tta:·l.!n_?_. et'~: ?-rmJ·d~'t' l1eicQlo p (s§starda:bl:iiIla ~pal'afol 8r.dls"tnJffa. rotta~r,


,l3ppllr'e'

DlstruttoL li·cart}tlffirire .e 'Ie munizk)nl .·del' v.eleOto •. -SpJOdOTI.O) 5¢agtlalli,dp' e (ieJrf:tl: 'Jfiff'artimafl iUtfH'lt6rnd a QaDI ·'dl rl'ciggl0.. niisur.atf !;:l_~i: b:0r.di ge:l \!~iq0Iq_ It;nt.i~~l!l,

,clr'4:+ ~~ ..uri-5s:

ItO·coati 'sllbiscOIil"O billa ferita con urn ristiltat0

(~ft;~<;

AII~<;lfl!fl:\)"gJI attri

:ve1cgli non subTscono

nQrmgjl:r].~l1t~ Viri:
:dalilnL

(~O~J)6$UPERA LA

eQRA:iz~,

rEqJ,lipaggr~~~(m:li~o; il\:,lgipgfQ no!:! pu.e: rl~,. ,m,uave~e .n.e S2:~'ra-r~ nel prQ%~itn.Q 1umo" ,t mQd_e.IJi J.mf)-:!r.gti OQI'l -p0SSono~~barcare.
Immob[Jj~at0= n veicoJo nQ!iI pl!l@ pii'l m9.o\lEjl~~ f?~~ iJ r~sto ~e'lla pa.fiit~. :'611" ·al'tj:0m0BHi;ca~0no aJ $1'.10'10 §dino dis!fUttir e

,pol.v.er:izzatoI:, AI rco,rpo' rial:lc~ 'ir;) :,P0'l'vet:&·U 'q;J~ ve.i.G~lb~ m~~!!'~~~6ti:ir~:'Go~~C!lina~e~' 'f7~~rii armh vemgone>· s.cagiia!1 tl!lJit 1t;ltQN:)<1la. 61" dl faggi;o; II mQt!elU tocca:ti~$tJ~i'se~fle> \Jtl,a(f~t1t~ cph ~:rf ~.i:~9Ita.to 01 4+ s.LJ'r i:1: De "(¢'ff.E!ttl!(a U ~'fOrl;i;lali1't13n~ i Tlri ·~.(til1afUl;aj,,_gji-:attri!:vE!icoJi nllln'sI,!t:ifs_g)_oFlQ£1?nn.i.. RirnU0Vi· II l,nod£Jjlor

it:

,Criman€!

sole

11Ft€Htlerfi,>.

tumaritio¥).

NOTE
,EquiQPggio'e-i~s:~geri:

~ij'Distrutt!>!:
-

nil'

'Armadjstrutta:
(so.elta da

UD.~ de!learmi

chi Ha sparoJo}e

di=iJ v.eic01o: drstrl'1tta.:.

~ ·,~i.t9.ta.{IJIi··aiti:~lfeif 8 ~1r~Hlfrnernbn

gUql'

aoll 'IIeicoIQ·vi-enedJs.trii.tl0,
d811'~Hytal:l~0':

i\1eng~n~ arlt0h1aticam8iiitB',~j(:;GiSr.. 0gh1mcitlell<'l


j

Ii v.EJif:.g!!iI $< ~d.otto· 111 .rotl<!-m}, i'~afcalt;9?·~.,,?~t-Uffoii di cotons Cfi:ppure nmuovIfQ,,(Jal,~l(,)GO.


ul'1lespI6sl.Qlie: sGamli<;l.; iLrwttarne·,

b~~,'ln una'.dlrezlcnne,detEirmiflata:
(/ad0 OeviMone:

DisfruttoJ;

a1f~aso~c:Griil'

a::

'sti.ru~~v.elooltil,iliSti;iliW:sll!iliSce 1 ffifilaifJon:!un,f,is!'.IItato dii~ ,su' UD J5):68:.'pq'O,(,;1fettUf;l(Ei.ifilli:i.\i;r:i8J;:ng~.1I MFa .~rma~.1:.Jrt3" J ·s:&g~EiY.W~l,l.P a.i3YJi1fld ·~.§e{e.r'~\zl;ti1ti\!ti ~f'll.l'i;>·.2,'" d.9t. ,r~~~", lJh v~ifljll.Q 9!~~q ~,:segQjto :d, bin ~.~u~tQ gi, § ::::}l'!llq ~~~e.l~<;I IJ)p@~i. E!9 :A~-\J.I~~r,i.~ 110.~, 1~S:Ci:a mat '"§.WI"<!:vvj§2\ll!lr, ne~FUi)~e tra I rI1ede.(Ij.~itJl.3a~:

imbaroam

rottama.sl, €;aI30Y.blge

6.01'1 un risultafu:tli G.~lpit~'11: :{il~J mod,a ,jtl 0.~i ~. mMllb qlllI'n¢fi'lto, _.',tif:"a'a G~~~9"s~ tfE.io~.§":?l'i;9)· 11,i1:t.q,d.{:jUl,;s~,ftd ,ilrv~J19-1.C).·~.i ~_g~j':jSjl,f\O-

~sg~Q;.P1.y,gi ~naw6!fa
idi:d,€faao
!fij!jiv[liZiol)'e

~ql:1iP~o_scossp:

.gti·'e!':l~~11?~99i ~i\.~~.0bll?~nQ: jf-ris~~ato


r1l3~a.'St~

turn01(ljlfu~~t1qn sf s0mrfland"f nstllia:ff.;t.tn aerGffieoile:oon: f'eql!lf~:ifggi0§SGSSOsbahdiLdL @'~ BeUa..drre:A1orn:a,~~1l5al~


'(rna: tifftWli$ tj¥;ol.ro flf;lJlg kSJ'~§s~

[~s&jeraGnQ

oUr;}

:8010

'Qt~ti"utto!: '11, $<a:rb.i:ltaRte e' ,!e lTI~rii.~.i' q~1 ~',¥~\¢d10 ~pl~f:\l!!¢l, S$a:gH~il.I?,':d~tiitliDfj,~r;D_.a~i. ,,,. tI!tfilltamo;<1' DS~rl,di dl.smJ17.€!., mi~ul1l~ dal bard]

i:

.f)ljte'tl~1ite)n.i:}I,~t..!Q ttJjflo s.uW<:;essiv(;t r ·$.ar9.Qfq§~~,'i!lI.i1-~~~ e


~t1F!IIUJn:9 s1Jr:Jl~ivo.
lii;l1n.o!)nizza~(j,

ilte;~ralQ.~j,:q5sj ,r:l'@fi'I~9SS:0nq CQmb~_tl~m:1A:~.QIP.o''$'CSl{,B0:


I, vgiG,Qlirmmqpilicz_!lt1 nQl;)

fetlta c6~'un

cJelveiBOlo'

",

nonl'laJrriente i~H Adtia±ura)', siiiSis-coi'm daJ;1i:ii;

risunal0. di ... sUt::un 66 (~fh3ttUa 44gli ·aJtf.ir¥ei~II·~hon

m0'dejll-'toccatisUi:ii~c0n6:

una

;~9tlanl1o,~paiaf.e:~oj0 davan1i,a;'se. diitt0:

,OO~'H:u;$ ;S_[jlpo,SiQ. §e_ $upisc!'!!1o. I:lAS'?Q.O!l.qO' rjsuJ~atQ ':'mTl10b_in_Z?~~91'; ql1~_h~ I'C!' torn3tla,e is" aTtn'j' jaJ~alj
.

P~~~~q~

1)~Hl!lipag,!,~19§:pqst0~ ll'1';'.tipjeg: esermpl(;J,d!: < :',vejc0J;Q_:J~I';~Prfrfo ell CiriKola16- Q 1'ar!B1ll9W/' de'11'8rkfl. "QIJa,I!d'"':-IJe tJr6" 1::1~ jf ;EMfr.(: I', ' -' ,- ", ,1]", _ )II" ".~_,~ ",,,-,,,,,-,',_I:lq_ '0' ltSI'lJteffici-ali~ ,(~havii:Q'.,:dIArtjgll§'r~lyc9D'!r'@ 1!I,f,l1
-",,<,0,'

V5)!ct>l.:l.SCOPE •.=tTI ;AJcU:t1i~j€'01\;$91716,plu vtilnerabtli df"aftJ;1 perla,IGrp_- Sff'lm:ura' lliggera e pateJii_a h&6ff_0

~:atMjQ

~~,Ghji: ,~&B&r.tl; fn-- qu"'anto ;j '-rfl;a'triIM-

~gglqIJg[l'r;rg9'i:,1 ~t 'H~J1LtatQ~ 'he_ ~h'-<!{!H-ar;_~ ~§lP9 P.iti ::effiI3:l;!t;;i 'contra i'

$6Qp-ar:t.o v&e'n;-e -e'ffe:t-tlr,a:f& ,

Jq,~JJr~i~9-~~i,~,,J~,~QWf~~"11~C?19~'fi,~h;SOfip -:proti;rt'ti i:J5llle ~chegg~ :~; :~alre:%p10SIQ.lJj_~· 'Paf ra!ilpt~t\8.n!8,re .~I;!¢stQ,:lerll~t~,:nati3f.iii~'~_


.'~~ ?r~_~'~~~!lQ· !I.\I~aplQ: !J!:r,'ml:ll1tl~li;q9,IRI

'(per'eserihpil1l.iliwe"aJ

1'1!ii~f) ,(j!1 ,t:Tra@)'~

~HOM'~,Bltd t~lI I: aetdm-dbjlF Inl niGWrrie:nto! S6NG rm_oLfo ,djff~il i (:t;;t :G.61P-lfE{:p~~fr.:I,;,~It"@'V;IO\!~,Gita'!3: {p"e_1('cf:i~, ~s.pf?;>~~ p'ro~e~UiJiW9?pE!'L§g~g: ~ lly(qrar~L i

:$'IYReJ;fi!;:i'C11e,
J

:.Pe~ql!l8:stO metivo, Ogru'.G(lJgo, cma;pene:tra lla ®_I?_zq"d_i:tll1l,':a_!3,('tiJ'I;f2~i1e 1l~:,t;T'!~~:J')j~:~i q'!!.!:ireltSt' ,propria, fass .dl rnovirnento, causa '5016 un ilja:nme~

c:ne

·SQ,U1UJiteN)l.
~, - ~.~--. -.~

~- •

0.1 :YSiCe'b.
.. ~ I.,
~'J ~ -_

<+-

I1

·V;E;I·CO~IDEFILATil
~~el_r_?~,~~}!:lpa·_)9:qf.l1Yrqbl~ l"'~e~Ji
p6'S1.;dI'YnI

I, :,\l,~it:pJi'a1. rip-~ro n-ti'n "g~tJ~d~l_'~l<laFl'0 :ste5s1~lZterie,ttcJ; ~ti

'1!l1;fil.a.9il\la:~:§,.,

npatate"eo Htlilzzare:L1 terr.elJo':l'Ier ptoteggeW!"" P,E!:rd<*tirmlr:l@~ s1!~,~_nJ3J~9.J.Q'a'2J I.rl~$:r~.tal: rife:nrn~Qte! V

:~:Cjl~Q-~Om!:n;r~¥~lt~!!~

;G)eltl'e:'letv,lrrllre€legli' Eldar qpe-Ya1T!G!, Sqwa(;ji:0rnrm"~I~ im; $fdiWii;:all'e sq&aa~e di l~m~Dii; :rn'arm1ia:Ir1iernteio.rl ·t;I.n :mnit ! "ttf&~Tmi()' Qi,tre',m'Q~E;llli iter §:!:j:t:la~r;o:o~j

'.Sjl'!_gpl!-,

I~~~~W~L~~4€! fi!~i \t€li~91i.~;G_g~;~51~!l~ £~~~w:~e~~

0Qmt'mgue; alcun! V'eltl:ol!'GIDm~ J ~!t:l~olatiQEt!!l.11

MQvftn_en}o 'f!1.~~\i~e.::~_!?I.tI~§~%§!".~~dc!~ qi 'V~!G~j~ "a.@;~~~'


fih'e-~eh:mB~ifi:f~ntb;10ffi jil0_ei6:bli @v1:lhb
d81(on,e TJTl'ilQll\~T.ecJ~ irtle<a 6'!'· e tra ~81~1

Quando\'rJllI'Qritta: dl,it(eioelii ffiUQVe-' ,fbMhl I'tlo:den~\cle~omo' {"'~r'r .--~'. ~ ~ . ' ..... -..[, :::..'".; .':.'_" _, .u,
I -.::-,:0,. \.~'

1v;ei?9'ir-eh~Sl:,ltovanoat r:ip:a:r'oai_etto eopertura,,(per, u@a ,e;s.etnp,io:mur¥l:, c1l:lIine, ffiIta!j1j'; b_¢se;l;il, :0, s:lmllif $, '''~qn:si~~r\t1;90', g,e~,~ti:,.~i@_['Iift~c~he: ~I _!I1JGglo ':>~ _

~ere-

~9e:l

i3ntro [a·

~llaJ

,.cercandQ :al tienemri:fasco~o. ,sl luot:o neiJ1'lc6e,,(_'fw.inai l,tutlI','1. ~GIRi:.~,s)~:r'lb:s.~I~qal)ll,f _SwJ21grlfpti:lll. :-i;i'ri(jhe {;e ~enetrario!_aCof~de!verir:'olb. . _. -

,diStanza,JjjiieQaS\one <1W:2~@li',unl:ltlagli at['(i) rwa1tamafflJ'l ',d0iTI~_l.fl,~r<!jl.,l)~,,~f$ l~nJef{~',l,@ ~$.:g!;:ll'ij.; qn ~asllfiM: $1: !:i,I, .
·'$El.t;ln -¥ei~Ojp,,§ .statb

,,~pplfqa @$r,9''S,~Ja:mehte:,ai \ie.lL'J~,rr~~Ma1I\lo§.s,,~.\i1.9 (itlJ,r~y~:r,E:l: ~PJiO~;j1~-~~~'E:! I?~~gup' ifl~i~tw~~9_g,li,al~r{ m~rn~ri' !teILO'squa.Elr01'l_~_


'fllOCO

im(J'lp.tiHii?!~~tl', p;~r~q)l~!§i~s,i',,'rnOlt~o,;

U.no '_sq.llMt:i;J:1"1:ap,i ,\(,e,feoli' ,tlev,e-sp8rat!§: '_ei:fo tufie~ Ie, prpptl§_1l,DttI~ q_!Lq,.s:te:it$':fui}:i.tj3" n~!3-:tniQi;i"e:s_mI~m.e_r1'~ t;:Q.lTf:li, §.~. :fq~-9,e Ll1ria_' :sgj;lag.rliiql !a\'it~.riilj....'9l!li:i;'nf'!;q t,li:fq:, sql;ladi-gJil9 (:jhvefooil v,iene~?:~ltj!l oonif~-:-b;ers~giio,i'lf~JBI,!
O_(fJ9ne ~__§rf,)rUEltribl%l.ti, l,fa', i ~Jl'Igdli 'V-l:ii'Q9Ii if;l IllO~2' ~guaJe~Jirii:iiand0,daJ:veipol0 pltt:,vl_cll:]o. NOI7l-e::possTbiiaj

tiisfi'itJllil'e ,pit :01 ,UTi ',cG!pb 'ad tln v8iG01o: fim0,-,.a::"q'u"Elfi-e0'

fl.ifWgli aJtd:;v~ieti_li ,haiinoogia, suliiito"un,c!Dlpd: l~br:fo>Do~li' ql§fritiJJit'l:l:lco]ph.1IT"i;Ji riPfi¥i:aI_tiia.r:lJe.p~r;'Pftf.!.eU(!~Il' ' faCOi;3ZZ;;i •;i :p:er~I; ,aqnt . d '

M~r.a,

is.~m''Jfrj.'~,ljh.,K8fijrriifl egl/',Oi:J.(~,sj@.'(;jj_i¢j:jh 'ub I{~rilifjipe_:a:r!_;' g li/irJ'$§i!aqtDt;iS-: dl ·(jue'ltIpere; e Cf{Je;tNdl1lvar.ii!!@ a se9~ .. , "!.e.!1"~'P9~¢.Qj/e_~!$J~gl,~8~q4,_I?'§!JIf!i81!f;l;*~~ 'l:jip_~!lJ;

/oo/pi;d,eYO.cio:e_SWdj~!h~~ft~,~lie;~J:JelWPi(~;,YQ)~)p_~~tb

".~
_.

" .:" ..

"

.1

I•

~ _ -'

1-veIOOII~en'faZtatbl'l(,)SS01'l_Q'fr;av,0tger:9;tle,;p.€lS1ZIC;iEij fiiemr~e; JlJ~.met~(;I¢I~ $t:l@d.r.~~@,qi:jp'_~gahm;J.I~:a:"trp'r~l\~:,A.iJEM$,

t·va~ at!a~cN!~,~'~Il~;truRee~_e~!~~~.:, '~~J.:~ 0:?~_1ll8.~,[j,e~


1:'Otll '.~,~~fi
ifu ~m~!L~G!p,~:; m~:p~sliirto:
'" ~ af90.fEr9.U6/Qh

~P.9"
;._§_'

, ~~'~f;'ihfam.~,n::ra~~rg,j~~qip_ e I~,i!p'r;{f~~~!t!), Tp.:


c:;>rkid ~OI\'l.l_0ie'IJ~!~rlnQl),'J~r§'QN€l tjattef:Si in 'cOqli0'ia;,CiQr'fjo:!:i qdli'itlf

$t®(I:I~ttath;inenel>.e_f

@.iti~~~,1_i(O¢~Ii(l_a'lm'0ge!lI

Qr'failt~ll~','

rA:efoiflobi'W

r~~;qil&~~rJl~f~~~~il~·~t1r~J~~r~:i~~~ wmmf¢lm1D'CQ~P:P:a
oo,r;I?-~ie_{le;irieGl'<lsjl.\le~0,ri:e;aid'eltie ~~lpll§:'~gm,~N;J:~rttl:-Cj§.{;l'el.1jI iJ raAPWiQ~1r~}rgraf)~!'~ ¢!l[

',Jl~ii,l,hlil' ~Jl~

$~~~rifi,0fD~lr~0s:QnG S~'e@T~~~ :~~,"~QI:li61~~e~~:I~}'~I.~1Je t;::1ii1Oh'·q,WgSl;Q' IIr;pJ~1 [I, m~\lnn'i::!1i1to ,Q 'QEl,

,:11~'i:l(99I'q q_el"iO!~J~\~rQr;ii_q:l;!lIr P~Q,F.t0 Cj1m:I!l):rq]J'~ 's~9IieL~ ~~~flyolQ,~,!L~tJfila 6~~_aJ.\{~a~~m:lS;:~'orl~llo"~~~so ; me:al;l"a;i~h 1jltrl VIil16 Q_II' GotazzatL

':la~.I?~~~ .pa,._~~Gi? d!t~~~:ieoIIEll: I~i~GrO_oq:_',~~~ ~'",v~9~IL~:~n


IP~S:S0!'i'1_?' ..ffiass~re -S~IjI:a:Ie: ;UI1,!a. am!cHe,,, (lit! " «0 I:,rd*im.!Yi)j;I I e:mram'b) gi.l ~'b.t_l;1:!t!JJ
11

_ii. :S$$t&nt!~~m:e:rit~1m~~l'tim~e_., 8.j;~Hme'~l'la't;L~ldati\si ~@~_rgR~t~ti ;.~ ~~rb1~tf!!i P~gY'p~f;;ilC:l~ 11i1?:W'p;o_J;;l[i'J0nEj j

\'1((810-011

liji .rasa. "rllimo_llimei'iro",,1 ve:icoO :c'ommti' 'G]Q~iij 9, mpnel :~qtjQ,M:!!tgyqr~e}~e,f~·ii!J.';j~~:jii~mi¢.I;l.~~)(e'ge~,-,!~48' J Se¥~If]i~;SUfII;!'a"GOr;l,su~Olil'i~:cl'i MR@I?-,,!JO'q~~~i ~~te ':~~~_~e,r~p.h~::"E!:Y~z:~.~~~~F~:~_i!!I2_~,~J~\V!¥~ €It 'mEi€.leill' ;dellil ~qllaijm;l*ltreifoo' ,aeGjlfel>~ .c11 £l' iflilime@

ijmntaJ:ltij

Clat~a,\SenS82:ieneJ;;Pla'Ge,\10i-eJper

eM r.nlhq~le.,

md~rtr€ilfo, Llm.gi0cat@!'e'p1!le,,~iehiami:e ,~~ ,uh :.'iijc~I_O'·~«;@r&Zl:at9r@r.@'~iiiaj 'tfa;ahl.g~r;e qfff'W!\i'ita: ~~~t~p:~1 '~~ I'IilQ~,l!p'5~r!.1~~~t1[~t~ pg[ ~fJ:!~t~ ¥-au-Q ~Ql?J)~a~G:,:?-o.~u," n:?Gi~~rQ ,i?{~!II~rJI~a nenll!::a,,:iquesfliJl~rrr~ ,oo\\l:ioe:fie,ftil'Jare"tllJtest'!':!1 Mbr;1:ue.

'IDl1lfin'ie !i:l.' ta~,ai

@m~F1:erfj sOII:3,t!:i,'I:iE,'intiiia,:i;il:;l1 t{,~fOOlg' ~ta~f$_~'i::!~[@'Midi 'r~i,~tr:pQg~d~:. ~l[~~f&I '~l~fil!l: ~';_,~~~;fl~~)1te, :?,ylcifg?! QgnumGQe1f~'!I1Q_tO~9tO: '6rql;!e5_tll;@(ine:sl:'lara un ·Cd_Jp.eral p
s.e~t;j9:;¢RgJ'f~~t~~.r$"MSQltQ!0¢mrt!ll;l @Q(9ZZ-a JirqfjJjilre d~1 'y~jS;,2J0:Q,9P:~§i¢lil~1trr;fil1'I0 C.~~:i~\1eJ~oJf;1';?.t'! § ~a_~~.d!~!r~ltp
;e rmlimeblh:zza II! madelia .viene 'S[illaCC_!eqi:o ,ed U9\lIS0, (;). ''lfj_Oi~lfi~e®~)'fu.'ar(tei dal~,fi!J01er0 dt: 'Fei'iW e :daJ lii?0J'di: Ji'(o

fei'OOfrJ_,.,m$7:rtT:e-,si" a.'~mll·. ln~~i!?a~8' a:t1t0mati.iilam-e:riiea,

'rne1mar:a ifln-ai1ZFtt:ilth Quale l:lTiita neThic~SIal Mtfuafitl0 Dr ,uaM~l_g~t~;t;:0'Il:(;ji::fale ,vej~QI¢ I:l q'j;j:MtQ"\lJi.l_~II@.'i;;:(U;;5;fe~: ~1~@ltmi~.~r::'l'i_S_~' !,J(;l'"m~'?gil:~S~ll~f~~~H~~e,~Le.~e ~_m;~Q@ ~lllI!1~,,~1:leo!jJ::00.~~ate. -Se eI0"a~_aae'; f!lJ(IWt i:!_e\1@o ~ seltMiuare Un' test dl, Marais ..

:Al:i:tf9'~QJ$;;fo 'tiTlilfi!?

$al;l!i;I~I).

'
I

~$~ilr~ql'lrJil'M.g~:®,~lta(i!Tlf,teE:g ;>:tii!'r!'l,it~ 11'\:ieigpl{);:sj:;feooGl'


Jdl:ifr,Qm}e'~I_~~sg!:!~i!!I~'_i'l4 • 1"'

I'

111lJJ~;l'l!If;I_1_ta,_«i~\i¢ 'r]p'ie$Et~lIt
~6't

:Se: [l ?,fesl 'di" MoraTe ViaM


j'

RqSsont'l_ a'llot11ana:rs{' M~twj_6- ,~el eastJ rn.~


'ti)ii:i~'n~.s~r:j<i

mr!'fdeJli:

sil;i§QJi

a.ar

~s5eredhrama-;a-,;l'~~!'}r;jlta:
~allliiC~~'~Irn: ~ffl$_" a ijfatr@·;QJJj.9:
A!!);l
8[jh0':'6~ ,~e0U'1pr-es@i'

kW.ai{a

1RU1~'; ~l,0'r,lftI:i;I'lm1FJ1

~,(:;ma,.€_~iitn

tg

1m f§_@ii1Qi

- - ~(i)Ii1~lj."'1i1¢!tllt=Ji

e1iWila, fi-.l_)appc9rn9 ;$I!i!tingaif:i.,a


iii~e'~arf!B' -~ ~,'lJrf~JI1i~ \lieme:-.i~rF.tV,!I'@_ t!~
~i;'i,;fc~10'~!r~to'~'~~ee~-a WI:! su@ess.oII'tesUU MGrale .. I: Iif(c'!tL8_UJ ,'PQ~_~pM _ ~SS.flt ~l~$t~j~~' g,?~g t1ri~{ie!q
-_- -c-: , .._.. _ . __ _

tll'veieOlb

l,sehtacdatrl~aJ \/'8i8610 e

l'unlta


,

VElCOLJ 'eA'rd&A'W1 DAL\LA

FWNTERUi

ri:assm-"a:d,~yyi~h~19Iisi 91;)!¥:!f~~r:lZ.A. Q~j,~" 9!,:4,~t~ liJ' '~~i !}§!r;ttL ,I?~~,::,~~idurr:~,,!.f! . ~a~_~J I~n :,spamnS6 affi'averS.d lelerntme. e, g111 'Slilorriel.!l;;. IJll~l:ll~j!;>fir~e.ril.'d:o':¢g~i_¢f,i,e;e-spld$.W!:!o slill, .:;la,r;P'~~!, <mJ~M0 '1 I,rq&rt~~~i ..~~J_:,e.a:~:~i ~P~~ ~!;!~tfI~e:n~,f?:o.l' ~'g:jJffil~9:£Iib 13 'eoJl1lplel'lclo alt.te:az]pnI aneora PJi;! oN91nal1;~ ,Come':~lilie~tolh pmceaenza. l.veieoti rign'FtafiHo parte E:MilQ,a G6rij)OtaCG0liP_Q, t0rn~:harini;)'ih'iee9JE!:r~e, rt~f Qpml)fRq~a., ,U:n:ii sl:lUal2l~a pwc:i' t?r.l,1it<I'tP' ~:n f;iel¢Pl@ a Ii:_H:f®~e:dl dist~l!g~_erI0_.

U.f!'Ji1tetia ~lJp',mettere

,g.r&Y.8.. ~rsal1i~ un )l'f!JO_0tq,

I Darin! :La., pen efrazioo'e,;ceHaC,QrnzZa sf TiS'MV9 n6,rro.aJme_mrm (DJ;; it- ,18. fQ.tt!'li \il~JII',.311~C:(l-<l[iit.e), ~~t~ b,!j~ 1!!!il.Glie f~RQ 'iI sl1_e,.valme:,(ifl ,QOT~

P.~to\:M~JiVQRVJ~~I:~r:[e~J~;,.daryri UJi1' vejC;gJ!Q'1 ;~!!f:.


~,soJ? to,

glJ')_¢"Irl~s~'

'-;.€lJC~}~,

,P~ri? ¢0ri;1Q~II;B%I'i.,U,e0~t~p ,,1

Ri$o!'I:J.~fqne'd~1,c-omblill~'J:!'le'1,~~ , ~gi~§>.!N 1i1~!1:~"r:r~filS$f~'


cak:ola:r:e' lal !rts@tuzio.ne:!'tlel,'combaftim.ento.,1t\!:eIQb!l\)I!si

:twm'Q'_ met;ilfr-e II,e T(lJRpe_ i~}i1$ Q1'i.IilOQ c::aoeata P®.$>q,q~" ,m'1,l9"i;(~rs\ li~*~~Q:1~'~1@';~~E qQ~st0,1m,.Q,ti'f;9:~UI ~-<T~(ti; Cm;j't~B I 1/,9c'01iil ,_<som€I m-e!to 'VeJ0. OJ da- ~ts cifv:er.e: i cl~te~mina:,se:nn~Ubimerne il noftie1o ',dl 'cEiJt;lla(s9{lrm.

~~~~)J'B:~~,p~i~ni~~~ill!~:_&~11 ?el~_I~~opti_' CG0'l)alt[ine~!a

Lar:ici,at:e,t.lp.'as$:ll(p l!Joa: squa1!r'B. pwo JaffGTa't¢ ;l!!fj),as.sa:tr~ €~i1rr!;l, IUO' vi;l,i¢.~I!§ !;is '~I trb):l,a aTitrii;! f.3~1"g·gi~i.li!;r,~tli 'R<1lI'(t,?i'$i i~~ !?,Ol_;l_!~_t;tq.\
7~~~.~nl?'9t~:,c_gJf'~~~c~-<r.'te'~J:l.f.~,~~;!i_e: _,I r.o0el~ftI;:Si.~~O~ Qev,oO(i) rnuevere a .ce ntatf0 seg\Jet;[&('l ladJ.t:lea plu 'Ell retta vei$0 II veicQ1Q., {!;)1,1~9, :$lglll:fi_~,E;A.e i se!¢g).l, ni:ln r;i0$~f:1!'10Haaii~ac IINet§910'~~uj,Mnco' 9 ~ul, r~tr:0:~"~~m~ cheJ~ cariQ8 Fl0_Firrilzl:~aj fi~HC9'0 ~_alretr0: ,rilel,J'leicEllb. I~~~' . Lj;!-th)ppe at!j;i.q::a(ia:Gst:1JI '(}ltirlorr:n~Hrnl;ljil1"erf)':gl Awr$,ii;j,~ 'I- 1 s~f:1!mpo'l'lu~<ifm,"~ T 1 l'1_erch~'§YJfln9qil'tGCIndi:r. Tutti gil, A-tt'aecHi - Cd Iplseo -aUtr:>mancarngflte,um "ielt€if€l, s{gz,io,na,fio, I v:ei:t0Ii en_e':ttaml;loitl.Q$s~ fij:H,i',(6'"r'i(~rig0_n9 ~1Q!~\S{dI~~r.tg ~ta.n;I;lJi1 r~s~11at~' qh4.'!', p'~r .Mlili AI1,;j",'IfG~ , I, v~i.(i:dli 'c~e-- [llanno mOSS0' Rl&Eli 1.6 ,1OV:8Til!I!,?no ~ojPlti

,I~ p:!flile'fr~~rglil~t!gJ,la .G$[EI.~g

el;j in>gfji'i'i.

nb

~f>

solam-erite~0n·.un ,Asurtat6..c;l1'6:,~er.~ogniAttacoo. lril"questi::)


1~,'A!li nbAr na liTfpor1;~~a1 :GI, a~r.P!Jloblli,~,Ql;i~hp esp:eJ~_~OiIp'r,e E} !i',Qlfy-cqJR.iti ~n,;iI ij.

'1_.~I

, Bl~:gg,i eerrflliat.fonon'i'lia la~e iii! 'a$$~~o :esattam,Hrn:te' Geifie IUri I quaJsiasi :aJtr6 'r:rj,odeUQ di latlt{!,!:fa, 'I'iRs.P..ll1t11JItf.'F.eqJ_WJ,ll)iI~j;i~;rH"1s:e$1ii~~9{'Jytrt bip l2lm:
11' ne'inlatl'otlmpJijl;};0't;\~f ,gl'~,te>intO.r@' ~U:I9Jfil'6.ltlj; ,pe'r r iU\g~I':ff@' 1{lIEit1 ' i,l rl~t:F.Q'1!(TI~rtt0lRhe ,Ia,~~r~ M¢t!' ~1~ g
vF~:Ga1.fSal0/El ~IPQde"SI conslljera una

g,IPoDjiIN: GOR:P,g "A"C~B'P;O

tJt9Jld\t"l!lf~~};j,~M5li~~*,:(J,£lr.~~' Ir{a!;J[]il~~!p~~' e p~fl' p'~:~r


ifi7J"Fml.1r.MEllI;l011,!
6s8:ttamernerGoms"!iler':Ji}jll a!.trl'veJcoll,

mRl~~"~,~!~2;q,~~,I!_~~tfa ~~I,,;9!~d~:,,'~~,nh~~8~_~9..;~~'
~j·GaL$iI&"la,f:is'6Ijj~l~he; Q~I,eq,m[j<lltiii~enJQ~

lenta

~l.'Jana0,

~~t¥ (~(\im,\lliique"u~,a'aJffe~~m: rt.i~ltG ii!iM!>,rI$:i):11~'ll',a: I.a: , f~1ri;l[[§: V})if*le!iim:~mg '~£l ~.:~tfI;8' [i~ip!*lil_':~,~nGlQ:
rWmn,posoon'fi mar! rl~lega:t~;J.'I'i:l€t'ie~se_(",~ 0:ae~
11 {qm@}lt!1[rie)'i-m"sl. Q~M!G,eN;l:ll1g~a,II~·blk.:qA!it:fli,)jlf!ii~: J!i:a:~ ~1J!3.Ere: qr;lIWI;r1~<<m!.IJl?qI9 c~mt!jD,ur:l'~fB'.(jlgei!} 'd,i.st~9g~jlq!'
!'ii'Sr ersa" p

1t~R.0~::e:f(~~~,~~a!Je~~'~dJ~,,~!~~'·':\~.'5@r1~,!:W~~

~~fi:lllattimerifi iinjltipfi

N~j,case oi

mra9~i~j,li;IJM0 i

un '?ornbattimentCiJ:
'0

:"mU(tjpI0 ffl ~ilii ,SQn0 :piU, ,bip'ol;J'J." 1'9, ~sq'&aclie ',dh f13-,nle,i8

,i'rMil'fi7:le ~ip.if!I1f{1o'

BiP:QCfi i_lJltnobili2Z'Eitt )i'tlj~di 1I'flrBpbflj~~;./?G~@~9ifUl~~r~ Q21':\tt?~~r@", m'Ei,'iUodjlnU:Tfie(6IBi':~ha&cm.e nii.!i!rit6',df1 pgr o\WIl rrlWt$tll IiIII ~IOOm0tfjil(iZ~0't¢he:. 'l;ii:lflrt,~" Si:l(j:it¢, L;,!f,Jl1r§-~1\~'~tt~w~~~ 'I~ bo.rnp~,:tswnieh,f} n.9~: ~5sSOp0 ':e$ssrc9 ut1_!r~tesiIl' b,if!otJia: '1i1,~.orcAe
fionsiani'>'frifii:iQbiJJ~t1"0',.stoOOliti',

bl'SClPL'l'NA.
t1Jt:tf'~rr\\1eic!!i'i,tSjj3r'1d e$si\,g!i'laifit¥s:S!il.i'·~a;rtl',armati: ej?'er"oe$Sl.i!1: :fri1~atiil.o;; U'i,fa.ft,l' 'flal:' IO((j p:r(j\ft((;j litofii ~JtlVOlt~ :_o.ft yaJo~e clI11~1§0,JPllrna; Sle#"tl,'$~a:e'l@ ctrel in 'Q,9r.ii':e9~(jl' I,'~ ~ip<.J:g!:lT~ ggl y'lj!ic::.g!p, .l:lia w tiM fiii:a'it Irici:dlla:8ile' 'ne.i 'p~oprrIG: mlf'iZ:ir H;i';;iI@n,!Sl '¢rrGi5s~o:iEle p:Qtt,e~i ,lji,xler<j iiitf!f¢jl;frr:.e ~1?1.!~r-~,ql:!?:sp:~i~HIl'?e.r ~8.yjP-_~§§J P;_~"tW:~~Fgr!j: ' G: p~r: v.eieOIi'_o])oligali '8, iipie~ar-e' i,M se~,p,ffrin~: da.nmT- partlcolarl';e:'c€>S'l' ,'Mis"

@', nom

iart¥Blf'

,effetti\JahQ mai'tB-s'ti,di Dtsci'p!in~':diJ

'~:~~.(,v~fp~cf .~i~,~l~si'~ip~~~_t f
alcon !jpg

II
1;

)bj:l'tt:~H~b :,QIJ)::,,sts!) fa.:tt~ fe' !f,@,Iii'/.te' ~~ig9~~r!,eA'~ ,[lJ;tItL Q~9!i~ as.s~!tT!

~!'J'q\p~_g.gl~~fltj G_ljl~ :1'l~~J;fIeltpn0 fGJro 'qi iITllubv.er:e a, "!\ir-~a'g IM.aVI1l:Clira iSi:J1 c~,rTtp:G K(I]
1

A
rna

IMne _.:Po_r"t9~f;)

u!ifra

!?,Qr;tcl~1i

,-a~an;ic{te.stli: fi;a:Mliil~_~ul r;~lro <:tell,a


IP~~\i!onl nBirTIlch'Ej. Questi' eqtii pagg.l<:lm~n'tC.. n erma I'm ente,

iI..ncf.i.e nell

,casO' 31 '~eJOGJ

uifJizzati solo oa re~a:t:tl sp.eCI'al{. v.e,h.g(jiJ0;.C:hlam~Jl r.~0'~i, ac:ir§fl\f~, 'qr;ic~§ ,S;\;! ~'~~"I};)'~te1?Q_lwootl?' .l\!~
t~~~ §i T~a o Ida eS:§;reito,: ad eserriito. ,j;!1k S~:fitllRiG. Ie $_qt:i~{;j:r..e;

, izMs·s.a'lt'0" Cj:i?Jl. 'r.,1~i!fl~'El(~ ii, R~Z~lt~t0_ti Ork)'~tlli~~p ~RJJ~entf turbine In grarlo di,sC'lI,le'Maree

trl:isj;lflrtar.e sui ',c.&tfjJ50",·~n ~gU$rrihlQ; in.\~·nJJ~tG:r.a:c·0qr",lElt?L ,p:l'el)lf.e 1#11 tipo


(;jj: :e!,Jer~ie'r:i'( Hit!J?JfE.ldar" Gil~Triefi Ealeo, -itiJt.eggia

~uJl]i n R~~l'ii €le.IWafp qf;fe:~ttl1~~rj'~ :~~$.tt;ryrt'9! t~lilt;!.@.$.R0rtt:l e'dll g~rn@111 d~i.Ca,os elie 51' spcstano. ~tazJe: a

$f)I}~'o(~tj' Q? stlemziA>si Ji11(i)tP~I~n!i~gF§l¥itEIJ Le, IJriita'M0lanH lmcltidmloancfre S'quadre Jill~ S:tran~;

ai,

v.gir)9Qii1:e

'lIll::IJiurtt aH .dl IE19'he' ,Iagg,e~e .~

pe:r mezZo

cnla,mgil

pciwmri(jjiif8noatl!Jr'aJi:

'-

Of quaiUi1qi;te1i!'io,siarno,.le hf.(rl;3 ,vOI&l;tii 'Gtit.nt3.attQtlp :C:QIfI~' gli ,altnm~el!i til


cosslene

fi;lti1~ria, ~!sl?ettarJcl0. ladi,slal';lZH ,dj'


<Ili 2\~ ,ed effeItclandci r1oilinaJr.nerne Itest:',O.i, ID1S't:f[iillrfa'MlIs_ c::jf,C9$~~: fli1l:;uJ u effe.tru.atIll! WHigl!

~i!iirmodejlj'ml'f!:iflW~e· :
WI(I)'lI:jmento

''t:l:lai~.difte,rel1~, tr?-lEf; ufilija Y01,a:I!i~i:e

18 'fase dl moYirtte~tj;i. lr)b.lJfA J~ :l:J.r:if~a ,V9J!Ol1tlp&s:S(lf;lQ Ilan~~$ 'n~rrnfilr:j'l~l1r~"u~ ~.a.tr§> BP.il~~~ 0Vf\11q _~,ntro 's),.tr
'6~':Q$ n§!rpfconell_a.~a§~·qrlil~S'alto: 'In ~Itre parole mublJblio

1$ ~I)t.~ \Jr.Ti~~,C;Y !f1iInl'eri~ '~_'.ll . mOl.'lfmer;Ito', LEl un1ta,:vaJanti 51 mU6v0oo, ffI'l0·a_ t2"'

!~~~ ' ..

cHJtanfe

r~gQl~, q.jJif)a4 '~\'l l'I;Ir1Jt~ 'f! §tazjoTil,aria", JiI.l!O §R'afare a p'i~no 'effeUQ "<?t\! 1'1, I~ :amill a B~ffi:ca e ,d'A;'8P6,gglo, altr.lmeli1~':,sj.~eCirisfaem~0vVraTT.leMrei in r:tli5iJJif.le'Htal., .~
Sparare 'aile

al tlpppiodeJl<:J. dlsta:n'zli ':deHa caiieanb ,alia .st~sSa:O~nza\


votants fil1isce ii' mOllimento

Ao,mala fallta:ria. itia

l,mitii vol~nt'i

le urnifa, vbl~mi: i.gJitpfane II t~iJ¢f:1rii ~~ld~J:it~tp; iri~fj@r1SltaJ;)T1e, !il~c91i:'~' t~.l!ntt? n~n(licl~e. 'E? Jm'uni.tEi ,gli $

aC0I~~ntato,,de~'tirare ~h" ()f)..,per, iJgi:\i rilOq~Jlo._'Got!, \11;1


I,

ali!jiltem01:

dj

'a~' h:fiterio

A:rrmatl:li'l;l~,

f:::IP$§1;>I~II~~g~,~~r§! 'u ni$"17l:!'lanp esattarnentseome 41)~ ~i m@¢~I!j cti f~0tena I!:ltHiua ti v'afore dl',"Fresisterilz.a,)e:r determiflare..le :furite .su~it~e'ffeff~tt!;J,a tiq,ii'rn:~UTrerile i 11#,

tisu1tar6 :Qi;2!6Ilaft€!"ri1:i§~Mi ,<:i~er,jLit0'~'DZ~ i~qld$ntr, "con ~


\!!Jl ~~lt~lQ,:qi_1Ii,1 mqg~l)o:sl~:c:hfanw~;viE?l'le'rimos_sb
e'GQI1Ce,SS0

III

p.ergit):i:. Nqm

alCi;1DlIro, Armatu'ia

come 0,Sa!vem.

Onltii.v:ol,anti iii asSaltQ


L~ ,u'n~fa ,MGtantl ifomb.oift0f)O.i,h, d:ID !;p0, a
C},or[);G.

esatl{uflemteG~m~:gll:~lt~i: lyH,ipelli mjn~~ff~J, d 'U~II~aq~


nJr<:l~rl '",aLbti"1j'li~1\Q~_ 'Q\ A, e,cg: Gra..zie'alla l.br!,p"~Ir;>O!fa R leuni.t~ V9!~11ti inseguorno ,8: ri'p,legaJif& semp:re draU6jJji 'in\lece (:jM tiorril"atilafJ6~1. ,.

Fuoco
L!3unitA I.Ipl~ntTspaf<lnQ'i1oi;~a..I~ent~ 'Utili~.¢.,g';_ ii, fDtQP'riQ '",alare .. i' AI3: ~i ~~RR!!.cano'lor.o d lutt~' 1e;In6rtfiati

_II

Spar::a-r,e alle_ :~valler~~


)de,ttmnrnarel]efe~lte '$f~~e

.~ .i1i{')~ieUesp.a:rq:~I\l~·alte@~aJI~rle $~t?ml'iliitel(?:~tr.let'~i rtl;~§iI}J. ¢i. f~liit~ri~: Wtu~~H ~V~I~r.e1_i~ ~~~~~!1:Z~.P..~~I d

Ariil'ailitfa" ehmnnqlhls; ~rtnoaeHL d1 GcIM.ro:r§Ilal P'Q$o:tlo:


I) ·rmE!tl·S~J~l@i~@te' '$Ihc": ~e

suJilte ea eff~tfiJa.n(O~m~l.menf(},J TIn

~iili1'<lS}t ~t~~0iliil:r1

.t;l§lIs'~IQfg !rr.eserlentB~f<m"~. mQ~fff.\e,ntQ~ elIi

Ca)faOe:m~'f"assaltc
IU PaM&ltase e~.iflM:tt0.i'fi;! ti1li·Eij:j:rp0.,~-rdtlmo ~satlam'et:ltt:l: '~t:r't ~,li al~I\~ng>JJ~II,hdi ~~'l'1I~.l'ia;Ii!~!l~z~f(~~ III mr9prrV.,}~~ (Jj :.f>\~1 Ell>~,/1\.8<><[:. Gr~le 'al)~, lefl(J! veloG~ Ie eaval,lefle ' ~nseg'i:i8'Ke.' e.. nl?"ie.gao0;' Sflmrt~ I~Qr- 3D6~t,lnVece de.i
!h~(~Ii 2,~6"\ '

.MOTO

!'li,~ Iilqtn~~pSiliS i,G_g1i!;)t:!tj'tlniv~l'§p @?141,omilleFlnio:'~e"veng!llno;.utiJ~tel,da moite'raiiie, rdali ii'frn·~·MeteVoTI. I: Marine 'utlHizano 'Ie ·rtfcito, "p-er to,mp,iJl: dtM.~:ltQ,~;ti¢fi!'lJ\l~rO:lje;:.mfJiJtre;QIl ElgiJr Qtll~i1I:I9 ]?ergli $:t~"'eq_wp)tj<,mq,to. c.;qn;,mrot(?ri,ari1j-"'9raviw,> e tmQtq ~i;l0;,r@~,i

L ii

L_e'I!1lot_o:nO,1jI- ?trm9 Uj7I :f}r.q~ri0 p~ofiI0~ ma §I usano t h ve!dri di c!ffesls"tE;nz"a 'e AlirrlattJr,a: dei '[Wodelli.' ¢:he; Ie' gijflilana:", C¢1fI la' djf~r~f1za;,G]je ;glJadMnafl:e .I:l(:l.l1Q_i:l~S ~I -+ 1 aj,iFi.:"fjles~teri'q .. 'OL!!'~tf3 ,b'Qfl'US rfM:ette.la,'LT;i<l99j9~
RrQt~·zjqr:18:offerla da'lla ffi'0ta. I mod"lIi ,S?u mQfo p.os,SGn0:'efreliuare,nor:mairlf{eFlI~;i tl:ii ArtTialuffi: -'anGl:is., sli n'o.;' . p'dssbno :rn~ nessclti; caso'

Sp~:r~r~alle: malo

i1I:ftl,1:lqM,~~fil ~!f~'rrt:;jhllcr!il"Q,fal!:1~S;j1 p~~l) lor;p,a~al~ fereeie per Ie prime tlilee; i.n oontlriuo mO\1!l1I1ento_l~ mota Re!metfo~Qlo.f0_~l ~gj~~~ e :s~~rrof~re:Ie PO$iti,G,Q! ~IiICl~,e: d,~I:IiI~r:mGO,lICgpftolo :dJ MWln~ dgg!l; AliIgelJ 0seuri t;ff;lun'fnt@ra cqm~~~,n.i~) Qqr.rgg~i,I:!!?,gq_!111 n9lft1e· dl'Ala gel Corvo. montata ;su inoto" e 'veftal\ simil1', :famosa 'In 'hitm·la ~ala.ssiitper l'ablllta:.\dl,,~,U:[da:o.
'gil' ef'e1t) '~.0m.~ ti;ii/ltgrla\ 'i?!il1tt~S~!?:!;(Da ,V€!l~dll., m;i:j.~$0'f1Q'

Sft~re·i

tipart

In feriillbJ.di gioco·ilffi6deTli'"sll rti"oto,sj,C:bi:'isi"tfe,(afiQ

a li:Jttl,

mQlt? P~9V€l!9!:>r ilt~.II~ "tn)Jm~ n@rrn?li.. Ar;tdh?- ~? s,I '9Pprlbalilb. li;mil a:iclrne regeJe "dei veic-Oli. re -rne-glim' pensa,~,e a.ila; ,sq,illatlre

're$,i$tMtl\ ,verasii' ;b\UR¥lt 9~a~,$~!o. Pr,atjt:am~r;lt?, in tult!':!' I~; cireostanze;'si litillZm ii pr0v'io del pilofa:. ., '1~i qu~Il!f1Ql,le:tipp si~l'lo, I [ll0d~1I1su rnoto co_m,bahono:i6 sqcraare G01'rle,gli aim rfuj(;Jetri !ill fa;bieria, ,nspe1W.n'0 fa 'dl~la,n~;;i !;Ii. ¢'!:5e.'sloh,E! al. 2"' ad ~ffe'!1~atj0FI'9rtm~lm~rrte Ii 17St 1j))is,cjI?1,i[l~ t:t:§I1~ grC%ista,fJzg 1m Ii eTfe'!uarlo'tuti{ ',eu;

,~on~ate 51.!!' rocitQ:GPITl:i;!'" ',~

!tqifi.b,atte.b:9 '1M, ,co~I'l'o '9 ¢)i>tp'o ~~ttam.~,r:ite, cl'l:~, gl" ii,lltri 'r;lod_elli ,tii :~~nt~ria;.~!li~at;ldCl' i pr9J1J'i \i;~10ri 'di AG_,'Fo, A, ecer, ancheese GOTWrlua:n~,a Dehe·fiei·a:re~felb61ltis,di +1 ;alla: Re:siS:tei:iza:; 6njz!.e.~'13:lr ' IpJIil. )l'ij[e¢i{a-, :I~ UFlTl~fi'5'U.; fri\'6~()jrr~~~~i{~ild, e ~ipJ~.&l.<!m:1) f!!3~pre; qi 3IDS":', Inj:l€:s9 d~l, nOflil\9..1i 406",

Mo~p jl) assalto

I:ca 'U,rllfa, ~Lt maR)

MOTO D'AS$ALTO
mote d'assalto hanno.cdue- merribri d>eqtllpaggie.Jf rfi6manGi Uf!'ar:ma. o'apPQ[@Q ,s\!iI's[a.eG~r 0 su plastB;zJ,qf]l sir:nili, iti· :~l(')¢o '5i ~¢F1'6f~e'~9r;jO ,d_~!le' i'fOlflWJi 'moto,. FIla 'PQ,~,sqI'lO l?R'lir?f~"Q.on" Que a~fIli (una per- ml?m~r-b: d'equipafjgfd) eru tian'nQ, ,Lin Tirs: ·~frmat1J.ta 'mlg1JQf~, J~ oorpo:, ai>'d,f!.'Y,~: s.l::,(!ousl~~t~i;l 'iLrI'l slljlgplq:m0;de:UiJ lilT
>-"
J. "...._",.'t" -, ~ •. ;:!t'--

he

~fi'8.ltri

rncdell] :(:Ji

1~nteria.

-.

.~

. _.,

--

Mo,v:im~l1jJo

Iai:rl:€:tj<!.,cgrfdu~

Ait<:L~Ii:~i:,

'llUrf)lG'9·!diffi:7lte'M:Z<!Jfa 1,e<'.!J0rw:,§iJ.' 8i'QJ9' Ei le: ~ltt!,!l.fnita d): i"?n1!9.riC!@ 'II IOrQ rpovimentp, b~ unitE! §Uf)'lg10:'TllU0110nO fino 1·2!l,du~an1e'Ia:Ta.s~c.j(rf1dVimerntb: Ino(!fe , .Ii3 ufiitaSiJ, ,rrioJ9PQ~pnbJ$:h¢i~R;l m~ntiaJmen.t!'!_ un, i=ls~IWl gl;J~!'IP $i'

MOTO A'-GRAY
.da:pot~n.t(motd[i;ar'ftr:griwi't~i.omo¢J1':) da I'l'Qters~Wolli~ II t~ran¢ e s},fpetFi~eglj (jst~j;:PIf.E.~$~¢qwbTiJ.9l'Ui> :~rl!lin~IJ f, Vql'ltaggj d~gli2l::El"flrnl'J_Qi!j!jlQ}'l, I'l!lili¥i della, ril:0;o. teo moto a-;g'r~v tgnor:ano 'il' (erreno ;ac2rcl~mar0. :in.l:f:ansitabl1e~ 'QII,omap0'ji;a Ie ul:jifa ,n-ernlctlf;'l· Qutaj;tl~:UI
mqVIiil\Ifi,rttp,
UfSl.!Jltat0.,dl 2-6 Ilrmo:vrrnerito e avver:II.lto."senza,<mcltienfl, @!;l I~h ll&biltatijf, Al ,1 n Irno"(j_ello ~hsp~i~Fiti3-' :e',vfef.1,B. rlh1Q'?~€l' f::::Qme, '8.lilrd1ta',- NQfl e' e5)f1c"~s:~ '?lcYn. lTrw Arm.atur8. :Apa:i1~':<a~e§tH Ie motola;;,grBv',l!;ombatt9"no.ln Gti Eldar 8911 'EldaFG§turi ,titilizzano ,delle! m~t(:>,mos's'e

itCl~l:ln(lj ~ntrq g"' d~llJ1r;!miC_Q; nella par-ole muovonO'ru dopplo· qelia

fg,nrena, rna

Gi3t:ieanb<;;l,distarita_:

normale,

QlSfarr.l~, della'

~~dr

assl:lltQ-IIiI'~jtr€ norrnale

'

lY.ota 'Cfii-e' GertJ 1i:pi dl,.sqtiadh~ su::rnato:so.ti6Sii gfffdlil eli' "fr(u&Voere:ptuveJo@meJ:1te,. L~IE!g'p!esp@l~IJ pl.;ir-q~~$t,e ,s;q~~i?,lf9:v~r.f;arm~ '~$c_Jitt!" in'@..I.!e 'J.;I~t!i:! d~grLe,serq'ti,
mgt(!i <:ifft@A.1afl131,\ ~nJ'll1'i ~,c;:t(jel11'a!! tn:m~.Qo.dJv;eJ'So :'ltIai normall m@delfL,'dffanteila lit;} moaeli~ '8Ufl'I0tO

~~I '.~l'!:l,T~J~P <;j;~{>i?~n~~o~J,.~~v,i ~rEl(e

Sa 1111~,~r;wt'0firijs.e,e

'fnl?e'_!:)~e.1r;nQ~it.rlel_li1tQ::s,u. i

Ut:l~g'!-,<tqR ,~

,v,rene

Cattravers:3;'oeFj'e"iteno aeciklentato\<dev:i."tiraie 'u~I06:par ~gi1,1 m.oJI.~II~·' ~Q"fi ,\iJ(;;i rl'r;;ultf;ltp{·QI;:2~6. itli;>lJ7ihil.l;lriitP,:'fj ,11 '~v\lenato,se.~a iqciqentie :S~'~ fil:nit~iQI~i ~I mo¥imentb;"£~:>n 'un fisuifato dl i. Ii m6deU5 'Sf 'Safilati'ta _t§

se

At~at)!lra 9 $a.I,v:~,

i'ililbss'o etiri:i,e,pe.~aija; 1::\I!:>'t;! e GOht&sS(1,-al~A l1ra:

'V~I1@Of1:Q qQ[plle.::SO.it('tOfl 11 6D,

c.orp0'a,CQr:P0·e

spcijanb,cbme.le

altre m.O,to ,n~ftilaU,:[ID6i11

te squae r"e·su,rnOtUd3'paranoJ T1€lfrrra'lrtlente ,I:l.tifiuan'oo 11 ,pr0@n'!j,>' ,val 0 ra: I;!l ~!3.'S.Ei I'\'(hlta;'e ~~ti_Q!hi;lr.f<:"pl!l'Q sp.<:Ir:a'te
:Qgn

:RUQc6

JQ an:111 .;; RaffiQ..a!ilEj!tl:,~q\,!!Tp~ggrofa:pie_n0

effetti:)"

.come, se: if m0liieUc;{ m§Se slaii.onaiie. ,a-Irene -se '!ia mQ~~o, QLjfRCil (e am'll;' ii} :BaffiCf<!"~I'ia;~n0 ,~!3iTiPr.~ 9,l;le 1q_~II?J: ~ntr~ ,1.'2~1eppure 'on <ilS?lpp finQ J;i. ;.44"'. ~ <ID,ch§ p0ssitiilE} ~par~f~:~~rni'l1;e con 'le arm! :d~a.pP0~gj'ij-

SiceOI1ile-'la afnii, rr.lOmtatesLlUIl ll\otGl.,sonG)' stablllzzate-ed possIbil& "sp~.rare 'g:on'

han~o molte I1JU.ntiiGr:1I, ~_

e$se

Potrebbero piacerti anche