Sei sulla pagina 1di 42

COLOANA VERTEBRALĂ

ANATOMIC BIOMECANIC KINETIC


ANATOMI C – 7
C

 T – 12

L – 5

S – 5
SU SŢ I NE RE

 Cc – 4-5
P R OT EC ŢI E

AC TI VI TA TE M OT RI C Ă

Plan sagital:
Plan frontal:
Lordoză cervicală

Curbură cervicală

Cifoză toracală

Curbură toracală

Lordoză lombară

Curbura sacro – coccogiană


Curbură lombară
Vertebra tip prezintă:
Particularităţiile vertebrelor cervicale

C1 - nu prezintă corp

C2 – dintele axisului

C7 - proeminenţa
procesului spinos
Particularităţiile vertebrelor toracale

 corp cilindric
 PS lung, înclinat în jos,
limitează extensia
 faţete sau hemifaţete
pentru articulatiile
costale

Diametrul transvers = diametrul


antero-posterior

Orificiul vertebral rotund


Particularităţiile vertebrelor lombare

 PS dreptunghiular, bine
dezvoltat
 procese costiforme
 corp vertebral voluminos

 orificiul vertebral triunghiular,


cu baza spre corp
Particularităţiile vertebrelor false

 S provine din sudarea celor 5 vertebre


 CC format din unirea celor 4-5 vertebre coccigiene
Nervii spinali  orificiile vertebrale
 orificiile
intervertebrale
31 perechi de nervi
R. cervicală - 8
R. toracală -12
R. lombară - 5
R. sacrală - 5
R. coccigiană - 1
Articulaţiile coloanei vertebrale
Articulaţii intrinseci

Articulaţii extrinseci
Articulaţiile intrinseci

 simfiză, suprafete
articulare excavate
acoperite de un cartilaj
hialin
 Mijloace de unire:
discuri intervertebrale,
ligamente
Art. AO superioară
Art. AA inferioară
Art. AA mediană
Articulaţii
costovertebrale:
 sinartroze
Art.
sacrocoxală
Art. lombosacrală
 unirea se face după
tipul art. vertebrale
adevărate

Art. SCc
 simfiză
 ligamt. Art. mediococigiană
interosoase şi 
periferice
Biomecanica coloanei vertebrale
Rol în dinamică:
Rol în statică:
 execută mişcări în toate
 susţine greutatea corpului
planurile
Rolul în statică

 fiecare segment conţine un ax biomecanic propriu

 diferit de axul gravitaţional al corpului

 oferă o elasticitate şi rezistenţă crescute


Forţele biomecanice sunt absorbite parţial
de:

Lanţurile cinematice

Discurile intervertebrale
Discul intervertebral
 presiunile sunt recepţionate
de corpul vertebral prin discul
intervertebral;
nucleul
repartizează
aceste F în toate
direcţiile →
fibre tensionate

 Ansamblul
constituie un
amortizor fibro- discul este fragil şi tinde să
hidraulic care îmbătrănească prematur în
funţionează perfect condiţii mecanice
dacă este etanş; necorespunzătoare;
Împovărarea discurilor
intervertebrale creste pe masură ce coborâm
regiunea sacrococcigeană

Astfel între:
 C6-C7 se preiau cam 3 kg
forţă

 T4-T5 se preiau 17 kg
forţă

 L4-L5 se preiau 45 kg
forţă
Rol în dinamică
Extensia (28-30º mult limitată)
Înclinările laterale (28-35º)
Rotaţia (30 - 45º)
Mişcările capului şi
gâtului
Art. atlanto-occipitală

Art. atlanto-axoidiană
Flexie-extensie ~ 20-30º
Rotaţia ~ 30º
Înclinarea laterală~ 15º
Kineziologia coloanei vertebrale
Accentuarea curburilor fiziologice produce
deposturări ale coloanei
Accentuare de tip cifotic Accentuare de tip lordotic
 hipercifoză  hiperlordoză
 accentuările de
tip cifotic si
lordotic coexistă,
realizând
cifolordoze

 ştergerea
curburilor se
caracterizează prin
spate plat

 coloana
este deviată
lateral în
scolioze
Complicaţiile
scoliozelor:

rotaţia corpurilor
vertebrale → deviaţie
bidimensională

Rotaţia vertebrală angrenează şi


coastele → deformaţie
tridimensională
Evaluarea mobilităţii
coloanei vertebrale
 se realizează unor instrumente si dispozitive
 valorile amplitudinilor articulare se determină
prin:

A. Măsurători centimetrice
B. Goniometrie
Distanţa Distanţa
dintre dintre
menton şi menton şi
acromion stern

Distanţa dintre
tragus şi
acromion
Teste pentru
aprecierea mobilităţii
coloanei cervicale
Testul Otto
Măsoară flexia
maximă a trunchiului

T1

30 cm

30 cm + 3,5 cm
Occiput
şi
perete
Distanţa degete sol

Gradul de
mobilitate al
coloanei Supleţea
vertebrale in muşchiilor
flexie ischiogambieri
şi
gastrocnemieni
Testul Elsensohn

Poziţia
iniţială
Testul Dotte
Asimetria dintre
părţi indică
disfuncţia
Distanţa
dactilian
- tibial
lateral
Goniometric

Potrebbero piacerti anche