Sei sulla pagina 1di 2

I Ş Ă   D E   L U C R U 
ELEV: ..........................................................  CLASA: ........................ 
DOMENIUL: ELECTRIC  AN ŞCOLAR: ....................... 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Executarea legăturilor funcţionale într­o instalaţie electrică. 

TEMA: Executarea legăturilor la lămpile electrice fluorescente (Montajul TANDEM) 

A.  SCHIŢA PANOPLIEI DEMONSTRATIVE. 

T1  T1 
T2  T2 

N  F 

i c
h n

/ t e
. ro
T2  T1 

f u T1  T2 

r o
e p
:/ /
tt p
h
K

S1  S2 
Schema de conectare a lămpilor electrice fluorescente în serie (Montaj TANDEM) 
B 40W 
T1  20W 

S1 

T2  20W 

S2 F

B. SARCINI DE LUCRU. 
1. Completează schiţa panopliei demonstrative cu conexiunile dintre elementele montajului 

i c
conform schemei electrice de conectare a lămpilor fluorescente în montaj tandem. 

conexiuni realizată la punctul 1. 
h n
2.  Execută  conexiunile  între  elementele  montajului  în  conformitate  cu  schema  de 

t e
3.  Alimentează  cu  tensiune  montajul,  închide  întrerupătorul  K  şi  verifică  funcţionarea 

/
o
corectă a montajului. 

. r
4. Descrie construcţia fiecărui element al schemei electrice: 

………………………………………………………………………………………………………… 
f u
Tubul fluorescent (T) …………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………… 
r o
p
………………………………………………………………………………………………………… 

e
:/ /
………………………………………………………………………………………………………… 
Starterul (S) ………………………………………………………………………………………… 

tt p
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

h
………………………………………………………………………………………………………… 
Bobina de balast (B) …………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. Explică funcţionarea lămpii electrice fluorescente: ……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Potrebbero piacerti anche