Sei sulla pagina 1di 136

LIMBA ROMNA N GRILE

TESTUL 1
FONETIC, ORTOGAFIE, ORTOEPIE I PUNCTUAIE
1. Identifica seria n care i e n!"ai #$ca%&'
a. ploi, iluzionist, circ, mergi;
. !ioros, c"iu#et$, ecogra!ie, #iitor;
c. str$in, reiese, %isear$, epuizat;
%. talagiu, concesiona, oi&te, oi'$.
(. Identific& seria n care nici!n c!#)nt n! c$n*ine nici$ se"i#$ca%&'
a. "$rnicie, stelar, (ntreit, auriu;
. mioar$, (nscriere, manoper$, pia'et$;
c. imi)tiune, miopie, minu'ios, geogra!ie;
%. linie, liman, notoriu, mineralier.
+. Litera i este se"i#$ca%& n t$ate c!#inte%e din seria'
a. iar, iar$, !iasco, igien$;
. iarn$, !unc'ionar, (napoi, &i!onier;
c. mai, miere, canion, ploaie;
%. iat$, mac"ia*, ag"iotant, l$ncier.
,. Litera x se -r$n!n*& gz n t$ate c!#inte%e din seria'
a. e)o%, e)il, e)agerat, e)uerant;
. e)ala, e)ulta, e)alta, e)otic;
c. e)ercita, e)o%, e)il, e)aspera;
%. e)amina, e)ecrail, e)act, e)igent
.. Litera x n! se -r$n!n*& gz n c!#inte%e din seria'
a. e)erci'iu, e)prima, e)istent$, eli)ir;
. e)celen'$, ta)i, a)iom$, e)punere;
c. )ilo!on, e)ercita, e)agera, e)igent;
%. e)plica'ie, e)ecuta, e)isten'$, e)taz.
/. Preci0ea0& n!"&r!% se"i#$ca%e%$r din c!#)nt!% Georgianei'
a. una;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
1. 2n c!#inte%e viu, seu, ierni, lui, se"i#$ca%e%e s!nt, n $rdine'
a. u, u, i, i;
. u, u, i, u;
c. i, e, i, u;
%. u, e, e, u.
+
3. Preci0ea0& c)te c!#inte din seria !r"&t$are n! se -r$n!n*& c!" se scri!' alura,
tul, bleu, pasteuriza, milady'
a. toate;
. niciunul;
c. primele patru;
%. numai al patrulea.

4. E5ist& dift$n6i n t$ate c!#inte%e din seria'
a. !iic$, traumatism, cernoziom, g"eizer;
. acuarel$, in!ailiil, autumnal, prieteni;
c. cercei, g"iocei, !unc'ionar, ag"iotant;
%. ciuperci, g"ioz%an, g"iulea, cear$.
17. Indica seria n care fiecare c!#)nt c$n*ine ce% -!*in !n dift$n6'
a. rou$, utoi, nou, lemnos;
. troian, io%ur$, noutate, maroniu;
c. treceai, rulou, ploaie, succesoare;
%. cea'$, leoaic$, noim$, loial.
11. C$n*in trift$n6i t$ate c!#inte%e din seria'
a. a%uceau, capricioas$, ploaie, pleoap$
. cor$ioar$, creioane, pl,ngeau, p$l$rioar$
c. aripioar$, leoaic$, o%inioar$, uleioas$
%. cre%eau, cleioas$, inimioar$, leoarc$.
1(. Indic& n!"&r!% dift$n6i%$r din #ers!ri%e Nu i fie de deochi, / Ce frumoas!i fr
ochi"# 8T.Ar69e0i:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
1+. Preci0ea0& c)*i dift$n6i s!nt n !r"&t$are%e #ers!ri' $oio%i ca %oimul cel u%or /
Ce zboar de pe munte, / &veam chiar pene la picior, / '!aveam %i pene!n frunte(#
8;.A%ecsandri:
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
1,. Preci0ea0& c)*i dift$n6i s!nt n !r"&t$are%e #ers!ri' )i!i dor de dezlegarea cea
ad*nc / $reau n truditu!mi suflet de pdure / Cheia pe care niciun diavol nc / N!a
izbutit neantului s!o fure(# 8A%.P9i%i--ide:
a. cinci
. &ase
c. &apte
%. opt
1.. 2n c!#)nt!% aicea e5ist&'
a. %oi %i!tongi;
. un %i!tong &i un "iat;
c. un "iat;
%. un %i!tong.
-
1/. Se%ectea0& n!"ai c!#inte%e f$r"ate din -atr! s!nete' +( ochi, -( treci, .( /unghi<
0( ceas, 1( drege, 2( ghea'
a. +, .;
. -, /, .;
c. -, /, 0;
%. +, /, ., 0.
11. Se%ectea0& c!#inte%e = str!ct!ri%e n care e5ist& #$ca%e n 9iat' +( oamenii, -(
femeia, .( de!ai, 0( soiile, 1( mireasm, 2( fioros.
a. +, -, /, .;
. -, ., 0;
c. -, /, ., 1;
%. ., 0.
13. Preci0ea0& c)*i dift$n6i s!nt n !r"&t$are%e #ers!ri' 'oseaua %i Grdina 3coanei,
4ilaretul, / 5i!au imitat zadarnic, o, Ci%migiu, portretul(((# 8T.Ar69e0i:
a. %oi;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
14. Preci0ea0& c)te c!#inte f$r"ate din trei si%a>e e5ist& n seria leandru, machia/,
plutonier, 6a se7 brbieri, canion, coafor, fiasco, foileton, respectuos.
a. toate;
. numai primele %ou$;
c. toate cu e)cep'ia ultimului;
%. toate cu e)cep'ia primelor %ou$.

(7. S!nt c$rect des-&r*ite n si%a>e c!#inte%e din seria'
a. ge2o2gra2!i2e, e)2te2ri2or, su2iect, !ar2!u2ri2oa2r$;
. geo2gra2!i2e, e)2te2rior, su2iect, !ar2!u2ri2oa2r$;
c. ge2o2gra2!i2e, e)2te2ri2or, su2i2ect, !ar2!u2rioa2ra;
%. ge2o2gra2!i2e, e)2te2rior, su2iect, !ar2!u2ri2oa2r$.
(1. S!nt c$rect des-&r*ite n si%a>e c!#inte%e din seria'
a. co2ni2ac, !unc2'i2e, a2nes2te2zi2e, as2tro2na2ut;
. lin2g#ist, &i2!o2ni2er, tran2sil2#an, *onc2'i2u2ne;
c. au2tum2nal, a2nal2!a2et, cons2truc2tor, in2e2gal;
%. *ert2!$, *u2%i2ci2ar, ma2u2so2leu, pro2spec2ti#$.
((. Preci0ea0& c)te c!#inte din seria !r"&t$are s!nt c$rect des-&r*ite n si%a>e'
pau!per!ta!te, i!o!ni!za, pi!o!ni!er, mau!so!leu, n!s!i!la'
a. toate;
. niciunul;
c. numai al %oilea &i al treilea;
%. numai primul.
(+. Se des-art %a ca-&t de r)nd'
a. are#ierile;
. numele proprii %e persoan$;
c. grupurile ortogra!ice scrise cu cratim$;
%. cu#intele plurisilaice.
/
(,. Preci0ea0& c)*i dift$n6i s!nt n #ers!ri%e' Cu mila!i nesf*r%it, cerul / Clipirii
voastre!nduio%ate / 3!a dat cea mai curat raz / 8in sf*nta lui senintate(# 8O.G$6a:
a. cinci;
. &ase;
c. &apte;
%. opt.
(.. 2n #ers!ri%e & trecut nt*i o boare / 9e deasupra viilor, / 'i!a furat de prin
ponoare / 9uful ppdiilor(# 8G.T$-)rcean!: e5ist&'
a. patru %i!tongi
. patru %i!tongi &i %ou$ "iaturi
c. trei %i!tongi &i trei "iaturi
%. cinci %i!tongi &i %ou$ "iaturi
(/. Per"it d$!& accent!&ri, f&r& a fi diferen*iate se"antic, t$ate c!#inte%e din seria'
a. a!in, antic, penurie, regizor;
. rain, ra%ar, in!im, arip$;
c. anost, as!i)ie, precaut, tra!ic;
%. ac#il$, !erig$, *ila#, !ira#.
(1. S!nt d!>%ete %e5ica%e diferen*iate se"antic t$ate c!#inte%e din seria'
a. 3gri&2agr4&, arm5nie2armon4e, p5lip2pol4p;
. compan4e2comp3nie, moz3ic2moza4c, '3rin$2'ar4n$;
c. !5lie2!ol4e, %irect5r2 %ir6ctor, tr3!ic2tra!4c;
%. can%4%2c3n%i%, #6ctor2#ect5r, episc5p2ep4scop.
(3. S!nt c$rect accent!ate c!#inte%e din seria'
a. arip$, utelie, mantie, e%itor, prim$#ar$;
. arip$, utelie, mantie, e%itor, prim$#ar$;
c. arip$, utelie, mantie, e%itor, prim$#ar$;
%. arip$, utelie, mantie, e%itor, prim$#ar$.
(4. A! accent d!>%! c!#inte%e din seria'
a. campanie, olna#, motrice, anost, intim;
. antic, con%uctor, caracter, colonie;
c. mi*loc, pro!esor, ginga&, acatist;
%. tra!ic, a#arie, matur, %iaspora, "alter$.
+7. A! -erec9i $"$6rafe c!#inte%e din seria'
a. #esel$, acele, moil$, sear$, con%uctor;
. un%e, care, cear$, eminent, mine;
c. totuna, %emult, nicio%at$, ine(n'eles, numai;
%. c$l$ri, ane)$, companie, era, come%ie.
.
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (
FONETIC, ORTOGAFIE, ORTOEPIE I PUNCTUAIE
1. A! -erec9i $"$6rafe c!#inte%e din seria'
a. torturi, unii, "ain$, ispr$#i;
. ar$, !ugi, sare, pro$, carte;
c. lumin$, minte, somn, ali;
%. copii, su!eri, par, arm$.
(. C)te dintre !r"&t$are%e f$r"e #er>a%e s!nt c$rect accent!ate' 6voi7 b:teti, 6voi7
f:cei, 6voi7 tc;ti, 6voi7 cr;dei, 6voi7 m;rgei, 6voi7 plc;i.
a. toate;
. patru;
c. %ou$;
%. una.
+. Sta>i%e?te n!"&r!% se"ne%$r de $rt$6rafie ?i de -!nct!a*ie din fra0a'
! 8a< unde te duci, mi vericule, a%a pe g*nduri, de pare c i s!au necat corbiile pe
mare= 8@as" -$-!%ar:(
a. unu %e ortogra!ie &i &ase %e punctua'ie;
. %ou$ %e ortogra!ie &i cinci %e punctua'ie;
c. %ou$ %e ortogra!ie &i patru %e punctua'ie;
%. unu %e ortogra!ie &i trei %e punctua'ie.
,. 2n -r$-$0i*ia >fidarea legii ori ignorarea ei duc, n final, persoana implicat ntr!o
sal de /udecat(# e5ist& $ 6re?ea%& de'
a. punctua'ie;
. scriere;
c. topic$;
%. acor%.
.. Care dintre ce%e trei c!#inte n! c$n*ine dift$n6A
a. mesteac$n;
. coa!or;
c. g"ea'$;
%. g"iocei.
/. Litera o are trei #a%$ri f$netice n c!#inte%e din seria'
a. sor$, %oare, aspectuoas$, %ureros;
. osos, #oios, omenie, orar;
c. soare, culoare, oare, oaie;
%. como%, curios, %ornic, !or
1
1. Litera i este #$ca%& n t$ate c!#inte%e din seria'
a. %i!tong, i%ee, c"iar,
. l$ncier, igien$, in!ailiil;
c. ag"iotant, suiect, sei!;
%.
3. Pri"a f$r"& e c$rect& n'
a. %elicate'$2 %elicate'e;
. san%al$2 san%a;
c. caramel$ 2caramea;
%. ierici%2 erici%.
4. Indic& n!"&r!% ne$%$6is"e%$r din seria de "ai B$s care a-ar e5c%!si# n f$r"e
acce-tate de %!cr&ri%e n$r"ati#e n #i6$are' body!gard, bos, lied, mari/uana, ne?!
yor@ez, pi@!up, singgle, ro@er.
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
17. Indic& n!"&r!% de 6re?e%i, indiferent de nat!ra %$r din en!n*!% CCel care alctui!
se ediia, find un specialist, i se pruse car fi fost superflu s mai cerceteze originalul,
devreme ce cartea se tiprise de mai multe ori#'
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
11. Preci0ea0& n!"&r!% c!#inte%$r scrise 6re?it Asa!i perdelele, / Brage!i obloanele /
'i m!ai lua!i!v odat tensiunea( ...8Darin S$resc!:'
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
1(. Indic& n!"&r!% 6re?e%i%$r indiferent de nat!ra %$r )*ine v!a apare n librrii o
carte care este a%teptat demult( >e sper s fie prezeni la lansarea cri personaliti
culturale(#'
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
1+. Preci0ea0& c)te #ir6!%e a! f$st $"ise %a transcrierea !r"&t$are%$r #ers!ri' Ce!i
doresc eu ie dulce Com*nie / 5ara mea de glorii ara mea de dor= / Draele nervoase
arma de trie / Aa trecutu!i mare mare viitor"E 8D.E"inesc!:.
a. %ou$;
. patru;
c. &ase;
%. opt.
0
1,. 2n te5t!%' ! 3a las, mo%ule, nu!i duce gri/a, pun rm%ag c are s!mi aduc sli
ntocmai ca aceste, %i nc multe, c %tiu eu ce poate el. 8I.Crean6& E P$#estea %!i Fara-
A%>:, e5ist&'
a. 1 semne %e punctua'ie;
. 7 semne %e punctua'ie;
c. 8 semne %e punctua'ie;
%. ++ semne %e punctua'ie.
1.. Preci0ea0& c!" se -$t c$"-%eta s-a*ii%e -!nctate din en!n*!ri%e date' +( Durcel %i
'oim, trsnii n zbor, / Czur!n %an (((((#8G.C$?>!c: -( 'i!otrava( (((((cu tine o beu /
C*nd soarta!i ntinde paharul(#8G.C$?>!c: .( Ne!am amintit (((((important din istoria
noastr naional( 0( Bimpurile (((((nu se mai ntorc.
a. +. %e o%at$, -. %eo%at$, /. %e o%at$, .. %eo%at$;
. +. %e o %at$, -. %e o%at$, /. %e o %at$, .. %eo%at$;
c. +. %eo%at$, -. %eo%at$, /. %e o %at$, .. %eo%at$;
%. +. %eo%at$, -. %eo%at$, /. %e o %at$, .. %e o%at$.
7
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL +
FONETIC, ORTOGAFIE, ORTOEPIE I PUNCTUAIE
1. S!nt scrise c$rect c!#inte%e din seria'
a. antemeri%ian, anti %rog, nonstop, non2con!ormist;
. antemeri%ian, anti%rog, non2stop, noncon!ormist;
c. ante2meri%ian, anti%rog, non stop, non2con!ormist;
%. ante meri%ian, anti2%rog, non2stop, noncon!ormist.
(. Identific& seria c!#inte%$r scrise c$rect'
a. post!a'$, postliceal, post2restant, post2scriptum;
. post!a'$, post2liceal, postrestant, post2scriptum;
c. post2!a'$, post liceal, post restant, postscriptum;
%. post!a'$, postliceal, post restant, post2scriptum;
+. Indic& seria n care c!#inte%e s!nt scrise c$rect'
a. %rept cre%incios, pur2s,nge, me%icolegal, sus2numit, ine2!$c$tor;
. %rept2cre%incios, purs,nge, me%ico2legal, susnumit, ine!$c$tor;
c. %reptcre%incios, purs,nge, me%ico2legal, sus numit, ine!$c$tor;
%. %rept2cre%incios, purs,nge, me%ico2legal, sus2numit, ine!$c$tor.
,. Identific& seria c!#inte%$r scrise c$rect'
a. (ntr2a%e#$r, (ntruna, %ina%ins, %intr2o%at$;
. (ntra%e#$r, (ntruna, %in a%ins, %intr2o%at$;
c. (ntra%e#$r, (ntr2una, %ina%ins, %intr2o%at$;
%. (ntr2a%e#$r, (ntruna, %ina%ins, %intro%at$.
.. A! -erec9i $"$f$ne c!#inte%e'
a. mie, &tiu, neam, 'arin$, o%at$;
. niciun, tei, ale, sar, la;
c. c,n%#a, #reo, inecunoscut, atot&tiutor, microcelular;
%. !loral, alineat, emigrant, iminent, temporar.
/. Identific& en!n*!% n care e5ist& ce% -!*in $ 6re?ea%& de scriere'
a. O %at$ ce ai plecat, nu te mai (ntoarce9
. Nu m$ #oi r$zg,n%i nicic,n%.
c. Nu am g$sit nici o %at$ mai apropiat$ pentru plecare.
%. Nici c,n% a a!lat a%e#$rul, nu &i2a mai iertat prietenul.
1. S!nt scrise c$rect ne$%$6is"e%e din seria'
a. *eep, lea%er, lo:, ruii;
. galonz, golg"eter, a%aggio, ;itsc";
c. &tec$r, <ee;en%, zeppelin, #iniet$;
% sen%#ici, !airpla:, supermar;et, "o:.
=
3. N! s!nt c$recte f$r"e%e c!#inte%$r din seria'
a. amigu, leumaren, meneger, geno!le)iune, tango;
. asterisc, ca!ein$, g"ips, maiou, #e"icul;
c. arge&ean, olerou, cear&a!, (n#esti, #in%icati#;
%. atlaz, uret, cazinou, con!ort, re!le)ie.
4. Identific& en!n*!% n care e5ist& ce% -!*in $ 6re?ea%& de scriere'
a. >elui2m2a& &i n2am cui.
. ?as$mite &tia el ce &tia.
c. @i2am a%us c$r'ileA ia'i2le (napoi9
%. Batu2mi2s2a %e #este c$ n2ai mai !ost la ei.
17. Indic& n!"&r!% ne$%$6is"e%$r din seria de "ai B$s care a-ar e5c%!si# n f$r"e
acce-tate de %!cr&ri%e n$r"ati#e n #i6$are' businessman, cash, /ob, @etchup, outsider,
paparao, remmi, t?ist.
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
11. Preci0ea0& c)te f$r"e inc$recte s!nt n seria !r"&t$are' cori/ent, cafein,
cetean, delicvent, demagoag, marochinier, perciune, peteal, picromigdal, tumor'
a. cinci;
. &ase;
c. &apte;
%. opt.
1(. Crati"a este se"n de $rt$6rafie c)nd'
a. arat$ apro)ima'ia;
. e)prim$ limitele;
c. arat$ o repeti'ie.
%. este !olosit$ (n cu#inte compuse;
1+. A%e6e en!n*!% n care t$ate s!>stanti#e%e s!nt scrise c$rect'
a. Ceza la Matematic$ a !ost !i)at$ Dineri.
. Ecoala (ncepe (n Feptemrie
c. Be = Martie le %$ruim mamelor !lori.
%. Am citit GAmintiri %in Hopil$rieI %e I.Hreang$.
1,. Pri"a f$r"& e c$rect& n'
a. gips2g"ips;
. eteroclit2"eteroclit;
c. repercursiune2repercusiune;
%. ziler2zilier.
1.. Pri"a f$r"& e c$rect& n'
a. pleiscit2pleicist;
. grep!ruit2grep!rut;
c. prooroc2proroc;
%. gogo&erie2gogo&$rie.
8
1/. Pri"a f$r"& e c$rect& n'
a. %izi%ent2 %isi%ent;
. preerie2 prerie;
c .%ezinterie2 %izenterie;
%. pre&e%in'ie2pre&e%en'ie.
11. Care dintre !r"&t$are%e serii c$n*ine n!"ai f$r"e %iterare a%e c!#inte%$r dateA
a. magazioner, *eratic, l$c$tu&erie, pan%ati#;
. magazioner, *$ratic, l$c$tu&$rie, pan%anti#;
c. magaziner, *$ratic, l$c$tu&erie, pan%ati#;
%. magaziner, *$ratec, l$c$tu&$rie, pan%ati#;
13. A%e6e dintre !r"&t$are%e c!#inte -e ace%ea care s!nt scrise c$rect' +( %tachet,
-( %tecr , .( cismar, 0( svelt, 1( snoav, 2( trozni, F( %palier, G( besmetic, H( izlaz, +I( izm.
a. +, -, 1, 8, +J;
. /, ., 1, =;
c. +, -, 0, 7, =;
%. /, ., 0, 7, =, 8.
14. Preci0ea0& c)te c!#inte s!nt scrise c$rect n seria' asterisc, catadicsi, facsimil,
escort, eczem, cocs, escroc.
a. toate;
. niciunul;
c. ultimele %ou$;
%. %oar al %oilea.
(7. Se scri! $>%i6at$ri! c! ini*ia%& "aB!sc!%&'
a. pronumele %e polite'e;
. sustanti#ele care %enumesc popoare;
c. sustanti#ele care %enumesc %isciplinele %e (n#$'$m,nt;
%. numele s$r$torilor laice sau religioase
(1. Crati"a este se"n de -!nct!a*ie n'
a. i2am (nt,lnit;
. propriu2zis;
c. %ou$2trei secole;
%. B. H. R2ul.
((. Preci0ea0& n!"&r!% 6re?e%i%$r din en!n*!%' 9roprii no%trii /uctori ne!au creeat
probleme mai mari de c*t adversarii.
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
(+. A%e6e en!n*!% c$rect'
a. Ki'i m,n%rii, %ragi !ii9
. Ki'i m,n%ri, !ii mei %ragi9
c. Ki'i m,n%ri, %ragii mei !ii9
%. Ki2'i m,n%rii, !iii mei %ragi9
+J
(,. S!nt scrise c$rect c! %itera "are t$ate s!>stanti#e%e -r$-rii din seria'
a. ?olul Nor%, ?alatul ?arlamentului, Fim!onia Kantastic$
. Arcul %e Crium!, Legiunea %e Onoare, Anul Nou.
c. Bar$2Alastr$, re#ista LLima Rom,n$I, nt,i Mai.
%. Iz#orul Minunilor, Cat$l Nostru, E#ul Me%iu.
(.. A%e6e n!"e%e -ers$naB!%!i de >as" scris c$rect'
a. ?$una&ul Ho%rilor
. M,na M,nelor
c. Ala2ca2M$pa%a
%. Ftr,m$ Lemne
(/. S!nt scrise c$rect n!"e%e $ra?e%$r din seria'
a. Instanul, Bru)ell, Ancara, Ftrasourg;
. Istanul, Bru)elles, An;ara, Ftrasourg;
c. Istamul, Bru)eles, An;ara, Ftrasourg;
%. Istanul, Brucelles, Ancara, Ftrasurg.
(1. In n$r"e%e %iterare a%e %i">ii r$")ne, s!nt ad"ise f$r"e%e !r"&t$are%$r c!#inte'
aN iceerg, out, mouse, sei!;
N aiserg, cop:<riter, aut, spra:;
cN spre:, mouce, o!sai%;
%N cop:rig"ter, spra:, sei!, o!si%e.
(3. S!nt c$rect scrise c!#inte%e din seria'
aN scen$, &trasuri, sciatic, spra:;
N scen$, strasuri, sciatic, &pra:;
cN &cen$, strasuri, sciatic, &pra:;
%N scen$, &trasuri, sciatic, &pre:.
(4. S!nt c$rect scrise c!#inte%e din seria'
a. a&eaz$, creat, ie&ean, t,n*al$;
. a&az$, creeat, ie&an, t,n*eal$;
c. a&az$, creat, ie&ean, t,n*al$;
%. a&eaz$, creeat, ie&an, t,n*eal$.
+7. S!nt scrise c$rect t$ate s!>stanti#e%e c$"-!se din seria'
a. !loarea soarelui; un$stare; scurtcircuit;
. #i'$2%e2#ie; lung metra*; prim solist;
c. an2lumin$; s,nge rece; gur$2casc$;
%. loc2turn; rea2#oin'$; un$#oin'$.
++
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL ,
LEGIC
1. C!#)nt!% hidrofil n! nsea"n&'
a. care se teme %e ap$;
. care asoare apa (n cantitate mare;
c. care are a!initate pentru ap$;
%. care se (mi$ u&or cu ap$.
(. Sens!% c!#)nt!%!i colportor este'
a. care (nlesne&te s$#,r&irea unor !apte;
. care (n&al$ (n mo% #oi (ncre%erea cui#a;
c. care r$sp,n%e&te &tiri !alse;
%. care nu este loial !a'$ %e cine#a.
+. Sens!% c!#)nt!%!i inextricabil este'
a. care nu se stric$;
. care este !oarte complicat;
c. care nu se poate tra%uce;
%. care atrage %ezaproarea cui#a.
,. Sens!% c!#)nt!%!i deflagraie este'
a. (n'elegere secret$;
. scoaterea amorsei unui proiectil;
c. #iolen'$ sus'inut$ prin mani!esta'ii;
%. ar%ere e)plozi#$ a unui corp.
.. C!#)nt!% delaiune este sin$ni" c!'
a. %elapi%are;
. %enun'are;
c. %el$sare;
%. %escin%ere.
/. C!#)nt!% paratax este sin$ni" c!'
a. are#iere;
. %eri#are;
c. suor%onare;
%. *u)tapunere.
1. Sens!% c!#)nt!%!i acrofobie este'
a team$ %e acru;
team$ %e microi;
c %e!ectul %e a nu %istinge culorile;
% team$ %e locuri (nalte.
+-
3. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i veros este'
a. mali'ios;
. suspect;
c. %ezgust$tor;
%. moroc$nos.
4. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i duplicitar n! este'
a !$'arnic;
ipocrit;
c sar%onic;
% pre!$cut.
17. C!#)nt!% inextricabil nsea"n&'
a. complicat;
. nealterail;
c. in%iscutail;
%. rezistent.
11. C!#)nt!% nvederat n! nsea"n&'
a. (n#ec"it;
. #iziil;
c. e#i%ent;
%. #$%it.
1(. C!#)nt!% imanent nsea"n&'
a. ine#itail;
. e)cellent;
c. ineluctail;
%. intrinsic.
1+. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i imund este'
a. in#iolail;
. constant;
c. rezistent;
%. in!ect.
1,. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i intempestiv este'
a !er#ent;
!or'at;
c inoportun;
% rigi%.
1.. Sens!% c!#)nt!%!i spoliator este'
a. !arsor;
. *e!uitor;
c. per!i%;
%. turn$tor.
1/ .Sens!% c!#)nt!%!i genuin este'
a. a%,nc;
. pur;
c. eterogen;
%. umil.
+/
11. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i ambiental n! este'
a. (ncon*ur$tor;
. amiant;
c. (mpre*muitor;
%. estetic.
13. Sens!% c!#)nt!%!i oneros este'
a. %eza#anta*os;
. onorail;
c. a#anta*os;
%. periculos.
14. Sens!% c!#)nt!%!i con/ectur este'
a. supozi'ie;
. circumstan'$;
c. a!iliere;
%. colaorare.
(7. Sens!% c!#)nt!%!i circumspect este'
a. circular;
. (ncon*urat;
c. precaut;
%. spectaculos.
(1. C!#)nt!% fascicul este sin$ni" c!'
a. m$nunc"i %e raze #izuale sau luminoase;
. !oi'$ ce acoper$ mu&c"ii;
c. ro&ur$ con'in,n% un capitol %intr2un roman pulicat (n !ragmente succesi#e;
%. totalitatea %reptelor care trec prin acela&i punct !i).
((. Sens!% c!#)nt!%!i ineluctabil este'
a. perisail
. ine#itail;
c. incompatiil;
%. #erosimil.
(+. Sens!% c!#)nt!%!i luxurios este'
a. aun%ent;
. %es!r,nat;
c. lu)os;
%. str$lucitor
(,. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i lucrativ n! este'
a rentail;
pro!itail;
c caritail;
% util.
(.. C!#)nt!% fortuit nsea"n&'
a. realizat printr2o ac'iune #iolent$, printr2un e!ort, cu (n#ingerea unor %i!icult$'i;
. #enit pe nea&teptate, nepre#$zut, inopinat, (nt,mpl$tor;
c. silit, nenatural, ne!iresc, arti!icial, !als;
%. (nt$rit printr2un sistem %e !orti!ica'ii.
+.
(/. 3nsidios este sin$ni" c!'
a. ne(nsemnat;
. %i!uz;
c. per!i%;
%. str$lucitor.
(1. Jstival este sin$ni" c!'
a. #$ratic;
. sezonier;
c. !esti#;
%. !a#orail.
(3. 4unest este sin$ni" c!'
a. !atal;
. (ntemeiat;
c. !un%amentat;
%. incre%iil.
(4. C!#)nt!% reverenios este ant$ni"!% c!#)nt!%!i'
a. impertinent;
. pragmatic;
c. maiestuos;
%. protocolar.
+7. Kbedient este ant$ni"!% %!i'
a. neoi&nuit;
. ascult$tor;
c. %ocil;
%. recalcitrant.
+1
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL .
LEGIC
1. C!#)nt!% libert nsea"n&'
a. scla# roman elierat;
. te)t pentru o lucrare muzical$;
c. carnet elierat %e casele %e economii %eponen'ilor;
%. %ocument cu situa'ia militar$ a unei persoane.
(. C!#inte%e concesie ?i concesiune s!nt'
a. %ulete le)icale %i!eren'iate semantic;
. !orme ale aceluia&i cu#,nt, %ar una este gre&it$;
c. omonime;
%. paronime.
+. Care dintre ce%e -atr! c!#inte sin$ni"e este ar9ais" A
a. a se oi&nui;
. a meta"irisi;
c. a se a%apta;
%. a se !amiliariza.
,. Face -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta% c!#)nt!%'
a. a !ace;
. a re!ace;
c. a %es!ace;
%. a pre!ace.
.. 2n en!n*!% Kcup un loc important n ierarhia ntreprinderii'
a. e)ist$ o gre&eal$
. e)ist$ %ou$ gre&eli
c. nu e)ist$ nici o gre&eal$
/. C!#)nt!% fortuit nsea"n&'
a. realizat printr2o ac'iune #iolent$, printr2un e!ort, cu (n#ingerea unor %i!icult$'i;
. #enit pe nea&teptate, nepre#$zut, inopinat, (nt,mpl$tor;
c. silit, nenatural, ne!iresc, arti!icial, !als;
%. (nt$rit printr2un sistem %e !orti!ica'ii.
1. C!#)nt!% fascicul este sin$ni" c!'
a. m$nunc"i %e raze #izuale sau luminoase;
. !oi'$ ce acoper$ mu&c"ii;
c. ro&ur$ con'in,n% un capitol %intr2un roman pulicat (n !ragmente succesi#e;
%. totalitatea %reptelor care trec prin acela&i punct !i).
+0
3. Ant$ni"!% c!#)nt!%!i supraapreciere este'
a. supraestimare;
. elogiu;
c. omagiu;
%. agatelizare.
4. C!#)nt!% a epata este sin$ni" c!'
a. a um!la;
. a se esc"i#a;
c. a impresiona;
%. a e#i%en'ia.
17. C!#)nt!% sagace este ant$ni"!% c!#)nt!%!i'
a. loc#ace;
. perspicace;
c. tenace;
%. n$t,ng.
11. C!#)nt!% grobian este ant$ni"!% %!i'
a. minuscul;
. e%ucat;
c. %ez#oltat;
%. $%$ran.
1(. & repudia nsea"n&'
a. a2i pro%uce cui#a sil$, %ezgust;
. a se *ena;
c. a c,&tiga o #ictorie;
%. a respinge, a nu mai recunoa&te pe cine#a sau ce#a.
1+. 3nsolit nsea"n&'
a. care are o atitu%ine necu#iincioas$;
. care a !ost e)pus timp (n%elungat la soare;
c.care este neoi&nuit, ciu%at;
%. care cre&te (n p$m,nt.
1,. 3nsolvabil nsea"n&'
a. care nu are nici o solu'ie;
. care nu se poate %izol#a;
c. care nu2&i poate pl$ti %atoriile;
%. care este oraznic.
1.. 2n seria sin$ni"ic&' edificiu, cas, cldire, construcie, imobil, local s!nt'
a. trei neologisme;
. patru neologisme;
c. cinci neologisme;
%. &ase neologisme.
+7
1/. 2n seria sin$ni"ic&' a analiza, a cuta, a cerceta, a examina, a explora, a investiga,
a scruta, a studia, a urmri s!nt'
a. cinci neologisme;
. &ase neologisme;
c. &apte neologisme;
%. opt neologisme.
11. 2n seria sin$ni"ic&' avar, calic, crpnos, egoist, harpagon, zg*rcit s!nt
a. trei neologisme;
. patru neologisme;
c. cinci neologisme;
%. &ase neologisme.
13. S-ecifica*i c)te dintre sinta6"e%e !r"&t$are a! $ f$r"& neacce-tat& de n$r"e%e
e5-ri"&rii %iterare' o gam variat de produse, funerarii naionale, face de servici,
nt*ia grup, priveli%te pitoreasc, averse de ploaie, a!%i pierde raiunea'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
14. C!#)nt!% antren nsea"n&'
a. #estiul;
. (nsu!le'ire;
c. (n plin$ %es!$&urare;
%. aperiti#.
(7. C!#)nt!% predecesor n! nsea"n&'
a. precursor;
. premerg$tor;
c. urma&;
%. (nainta&.
(1. C!#inte%e abilitate ?i agilitate s!nt'
a. sinonime;
. paronime;
c. omonime;
%. antonime.
((. C!#)nt!% anapest nsea"n&'
a. neatins %e cium$;
. plant$ eracee aromat;
c. picior metric %e trei %ilae;
%. &c"iop.
(+. Care din ce%e trei c!#inte este ne$%$6is"A
a. lim$;
. !iin'$;
c. a %ep$&i;
%. oac"e&.
+=
(,. Sens!% e5-resiei grosso modo este'
a. grosoman;
. con!lictual;
c. gloal;
%. groian.
(.. Sens!% e5-resiei ad interim este'
a. interior;
. suplimentar;
c. pro#izoriu;
%. pro!un%.
(/. Sens!% e5-resiei ad calendas graecas este'
a. t,rziu;
. prompt;
c. nicio%at$;
%. uneori.
(1. Sens!% e5-resiei ad litteram este'
a. te)tual;
. literar;
c. punct cu punct;
%. printre r,n%uri.
(3. Sens!% c!#)nt!%!i addenda este'
a. ane)a unei lucr$ri;
. not$ pe marginea unei pagini;
c. e)plica'ie a unui te)t oscur;
%. sumarul unei opere.
(4. Indic& e5-resia care n! este c%i?e! interna*i$na%'
a. m$rul %iscor%iei;
. m$rul lui A%am;
c. m$rul E#ei;
%. m$rul lui Ne<ton.
+7. Indic& e5-resia sin$ni"& -entr! !nitatea fra0e$%$6ic& a lua la trei pze%te'
a. a o lua la goan$;
. a !ace cu sare &i cu piper;
c. a %a cu c$ciula2n c,ini;
%. a2l scoate %in p,ine.
+8
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL /
LEGIC
1. Sens!% e5-resiei a pune ara la cale n! este'
a. a sta %e po#e&ti;
. a sta la tai!as;
c. a a#ea s$m,n'$ %e #or$;
%. a spune po#e&ti.
(. Identific& sin$ni"!% ne$%$6ic a% e5-resiei a depune armele'
a. a %ezarma;
. a capitula;
c. a stoca;
%. a %eclina.
+. E5-resia a!i a/unge cuitul la os nsea"n&'
a. a !i (ntr2o situa'ie %isperat$;
. a sim'i o %urere a%,nc$;
c. a sili pe cine#a s$ !ac$ ceea ce nu #rea;
%. a ate r$u pe cine#a.
,. Sens!% e5-resiei a se face luntre %i punte este'
a. a %isp$rea;
. a renun'a;
c. a se ener#a;
%. a (ncerca prin toate mi*loacele.
.. Sin$ni"!% fra0e$%$6ic a% #er>!%!i a n%ela este'
a. a (ntoarce !oaia;
. a rupe inima t,rgului;
c. a a#ea pe cine#a la m,n$;
%. a umla cu ocaua mic$.
/. Sens!% e5-resiei a cra ap cu ciurul este'
a. a munci %in greu;
. a !ace o munc$ za%arnic$;
c. a trage c"iulul;
%. a risipi.
1. Sin$ni"!% fra0e$%$6ic a% #er>!%!i a provoca este'
a. a arunca manu&a cui#a;
. a 'ine (n &a";
c. a2&i lua inima (n %in'i;
%. a scoate %in !ire.
-J
3. Sens!% e5-resiei 5ara lui 9apur!$od este'
a un loc inecu#,ntat;
un loc !$r$ st$p,n;
c un loc la marginea apei;
% un loc su cerul lier.
4. Indic& sens!% e5-resiei s!>%iniate n en!n*!% Bot umbl*nd noi din %coal n %coal,
mai mult, ia, a%a, de frunza frsinelului#... 8I.Crean6&:'
a. a "oin$ri;
. a c$uta;
c. a am,na;
%. a se esc"i#a.
17. A%e6e c!#inte%e care fac -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta%' +(sor, -(frior,
.(dezgust, 0(alb, 1(gr*u, 2(ianuarie, F(vrea, G(calm, H(vegetaie, +I(binevoitor.
a. +, -, /, ., 1, 0;
. ., 1, 8, +J;
c. +, ., 1, 0, 7;
%. -, /, =, 8.
11. Fac -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta% c!#inte%e din seria'
a antic, ra', acas$, sor$;
uletin, %inamic, !rac'ie, tra#ersa;
c ap$, !ugi, spre, aia;
% risc, m,nca, pu&c$, lungan.
1(. Sta>i%e?te c)te c!#inte din en!n*!% Numai Larap!&lb nu aducea nicio suprare
8I.Crean6&:, a-ar*in "asei #$ca>!%ar!%!i'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
1+. Sta>i%e?te c)te c!#inte din en!n*!% Mmpratul Co% 6(((7 era un om p*clisit %i
rutciosN nu avea mil nici c*t un c*ne. 8I.Crean6&:, a-ar*in "asei #$ca>!%ar!%!i'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
1,. Fac -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta% c!#inte%e'
a. literar, "iperol$, compara'ie;
. *ant$, carurator, *iclor;
c. p$pu&oi, curec"i, araule;
%. !rate, soacr$, nor$.
1.. R&d&cina c!#inte%$r nverzire, verzi%ori, verdea, verzui este'
a. #erzi;
. #erz;
c. #er%e;
%. #er%.
-+
1/. R&d&cina c!#inte%$r crezare, crez, credin, ncredere, nencreztor, este'
a. cre%;
. crez;
c. cre%e;
%. crez$.
11. Indic& n!"&r!% de s!fi5e din c!#)nt!% rncu'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
13. Este f$r"at -rin deri#are c!#)nt!%'
a. cre%ul;
. !loricol;
c. !umega;
%. sticlozitate.
14. Preci0ea0& n!"&r!% c!#inte%$r deri#ate din #ers!ri%e' 9rin singurtatea lui
brumar / >e risipe%te parcul, c*t cuprinzi, / Mnvluit n somnul funerar / &l fumegoaselor
oglinzi#. 8T. Ar69e0i:
a. &ase;
. cinci;
c. patru;
%. trei.
(7. C!#inte%e c$"-!se din en!n*!% ((( iar femeile %i fecioarele numai cu trufia unei
slvite frumusei, %tiau c de%i n!au dregtorii, tot despre d*nsele se vorbe%te mai mult n
Dizan 8D.Sad$#ean!: s!nt n n!"&r de'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
(1. Identific& n!"&r!% c!#inte%$r deri#ate din #ers!ri%e Cisipite se!mpr%tie a
du%manilor %iraguri / 'i gonind biruitoare tot veneau a rii steaguri 8D.E"inesc!:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
((. S!nt deri#ate -arasintetice c!#inte%e din seria'
a. %ez#olta, nepre'uit, r$coros, (mprieteni;
. %es!iin'a, necre%incios, (mpo%oi, nesiguran'$;
c. ne&tiin'$, rezem$toare, %ezam$gire, re#enire;
%. (not$tor, anal!aet, %ezorientat, nestatornic.
(+. S!nt deri#ate ?i c! -refi5e c!#inte%e din seria'
a. %estinatar, %eita, %escen%ent;
. %eslu&i, %escul', %easupra;
c. %escoperi, %esime, %ezauri;
%. %espac"eta, %e&urua, %ezec"ipa.
--
(,. Preci0ea0& cate6$ria %e5ic$E6ra"atica%& a ne$%$6is"e%$r din !r"&t$r!% te5t' 4ie c
intuiia lor privind calitatea moral alui Lieronim se dovedise exact, fie c nsu%i
Lieronim se lsase dibuit fr opreli%ti, cert este c toi vedeau n el nu un cioplitor de
r*nd O, ci un npstuit al soartei, o victim a rsturnrilor istoriei(# 8La!ren*i! F!%6a:.
a. + #er, . sustanti#e, + a%*ecti#;
. . sustanti#e, - a%*ecti#e, + a%#er;
c. - #ere, 0 sustanti#e, - a%*ecti#e, - a%#ere;
%. = sustanti#e, - a%*ecti#e.
(.. Preci0ea0& c)te dintre !r"&t$are%e c!#inte s!nt f$r"ate -rin c$"-!nere' a%ene,
c&ci, deci, acas&, dac&, d)ns!%.
a. primul &i ultimul;
. primul, al patrulea &i ultimul;
c. toate;
%. niciunul.
-0. Felecteaz$ cu#intele %eri#ate cu pre!i)eA +(inelar, -(ineficient, .(inerva, 0(iradia,
1(irigabil, 2(ideal, F(ireal.
a. +, /, ., 1;
. -, 7;
c. -, /, 7;
%. -, . 1, 7.
-7. Ftaile&te %eri#atele al c$ror cu#,nt %e az$ este a !iA +(nefiresc, -(nfiripa,
.(nfiorare, 0(fiin, 1(rsfira, 2(fiindc, F(desfiinare.
a. +, ., 7;
. -, ., 0, 7;
c. +, ., 0;
%. +, -, /, ., 7.

-=. Ftaile&te care %intre cu#intele urm$toare nu sunt %eri#ateA +(clare, -(dori, .(nepat,
0(p%i, 1(folosi, 2(dec*t, F(mrturie.
a. -, 1, 7;
. +, /, 1, 0;
c. 1, 0, 7;
%. +, /, 0.
(4. Sta>i%e?te care c!#inte din #ers!ri%e 'i g*ndul s!afund, pierdut v*sla%, / 9e!al
vremurilor mers, s!nt f$r"ate -rin c$n#ersi!ne'
a. a!un%$, pier%ut;
. g,n%ul, mers;
c. pier%ut, #,sla&;
%. mers, pier%ut.
+7. Sta>i%e?te n!"&r!% c!#inte%$r f$r"ate -rin c$n#ersi!ne, din en!n*!% Dtr*nul
prea u%or st*n/enit %i era clar c nu minea. 8Dircea C&rt&resc!:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
-/
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 1
LEGIC
1. Indic& n!"&r!% ne$%$6is"e%$r din #ers!ri%e' 9lacid n clepsidr nimicnicia curge, /
9e c*nd eu stau de fa teribil %i onest / Bopindu!m n masa poemului acest# 8N.La>i?:
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
(. C)te dintre s!>stanti#e%e din te5t!% !r"&t$r s!nt ne$%$6is"e' P>unt spasmul, /
Aenea, / 'i dezgustul efemeridelor ce mor, / 'i!accentul circumflex al vieii, / &l nimnui, /
'i!al tuturorO# 8I$n Din!%esc!:'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
+. Indic& -erec9ea n care a% d$i%ea c!#)nt n! este sin$ni"!% ar9ais"!%!i'
a *u%e' 2 *u%ec$tor;
tipsie 2 ta#$;
c ostro# 2 insul$;
% %iat$ 2 regim.
,. Indic& -erec9ea n care a% d$i%ea c!#)nt n! este sin$ni"!% !n!i ar9ais"'
a. iscoa%$ 2 spion;
. sti" 2 !antasm$;
c. popreal$ 2 ostacol;
%. ecisnic 2 oln$#icios.
.. S!nt ar9ais"e c!#inte%e din seria'
a. %omnitor, #$ta!, leat, cing$toare;
. p$curar, uc"e, %e&te, araule;
c. gen, clepsi%r$, ceasornic, supliciu;
%. n$zuros, z$%$rnicie, liter$, molipsitor.
/. Indic& seria care c$n*ine n!"ai ne$%$6is"e'
a. *osnicie, cin$, &iretlic, legitim;
. email, ac#ilin, coinci%en'$, zilnic;
c. normal, coti%ian, %e!ini'ie, con!uz;
%. succesor, smal', peti&ie, stric$ciune.
1. Indic& seria care c$n*ine n!"ai ne$%$6is"e'
a. pe%eaps$, neoi&nuit, perse#erent, lamenta;
. incert, atenua, compasiune, ingrat;
c. pro!ana, oiecti#, pertura, s!etnic;
%. #,st$, oac"e&, nep$s$tor, necite'.
-.
3. S!nt c$rect scrise f$r"e%e c!#inte%$r' +(contingent, -(coliniar, .(desconspira,
0(elocven, 1(distructiv, 2(ncriminare, F(dependin.
a. +, /, 1;
. -, ., 1, 0;
c. +, -, ., 7;
%. +, ., 0.
4. S!nt acce-tate de n$r"e%e %i">ii %iterare f$r"e%e c!#inte%$r' +(posesiune,
-(accepiune, .(funciune, 0(direciune, 1(demarcaiune, 2(operaiune.
a. +, /, .;
. +, -, /, .;
c. ., 0;
%. +, /, ., 1.
17. N! este acce-tat& de n$r"e%e %i">ii %iterare f$r"a c!#)nt!%!i'
a. periculozitate;
. #igurozitate;
c. spectaculozitate;
%. rigurozitate.
11. N! este acce-tat& de n$r"e%e %i">ii %iterare f$r"a c!#)nt!%!i'
a. mon%ializare;
. ina%ec#are;
c. a#izare;
%. uzitare.
1(. N! este acce-tat& de n$r"e%e %i">ii %iterare f$r"a deri#ati#& a c!#)nt!%!i'
a. opera'ionalitate;
. luminozitate;
c. aritrarietate;
%. con&tiinciozitate.

1+. A! -erec9i $"$ni"e c!#inte%e din seria'
a. lin, sus, pan$, an;
. top, par$, %ar, mic$, mie;
c. c,mp, lim$, nou$, co&;
%. %e, cas$, curte, stop.
1,. A! -erec9i $"$ni"e c!#inte%e din seria'
a. an%$, mine, nou, cer;
. stare, sare, oc"i, trei;
c. pol, mei, acru, co%;
%. la, mai, anc, %ulce.
1.. Se -$t f$r"a ant$ni"e c! -refi5e%e'
a. a2, ante2, con2;
. ne2, %es2, inter2;
c. an2 in2, i2;
%. e)tra2, "ipo2, pre2.
-1
1/. N! s!nt -ar$ni"e c!#inte%e din seria'
a. #ise 2 #isuri;
. ta)a 2 tasa;
c. re!lua 2 re!ula;
%. *ant$ 2 geant$.
11. P$t a#ea -erec9i -ar$ni"e c!#inte%e' +(reflexie, -(amputaie, .(carou, 0(apropia,
1(consilia'
a. +, ., 1;
. +, -, .;
c. /, ., 1;
%. toate.
13. Indic& seria n care e5ist& n!"ai sin$ni"e -$tri#ite -entr! adBecti#!% din
sinta6"a' un comportament indecent#
a. tri#ial, #ulgar, incomo%;
. licen'ios, pornogra!ic, iresponsail;
c. imoral, impu%ic, oscen;
%. *enant, incitant, inconsec#ent.
14. Este a%c&t!it& n!"ai din sin$ni"e seria'
a. occi%ental2oriental, pueril2in!antil, impertinent2pertinent;
. ingenuu2can%i%; consecin'$2repercusiune, para%is2e%en;
c. encomiastic2lau%ati#, turcoaz$2peruzea, ca%uc2peren;
%. (n#e%erat2(nr$%$cinat, a%agio2 ma)im$, soli%ar2izolat.
(7. N! s!nt ant$ni"e c!#inte%e din seria'
a. %iurn 2 nocturn;
. cite' 2 iliziil;
c. alogen 2 auto"ton;
%. cinstit 2 onest.
(1. S!nt ant$ni"e c!#inte%e din seria'
a tacit 2 mutual;
ata#ic 2 s$latic;
c aprig 2 impetuos;
% lini&te 2 angoas$.
((. Se da! !r"&t$are%e c!#inte din aceea?i serie sin$ni"ic&' +(animozitate, -(g*lceav,
.(disensiune, 0(dezacord, 1(conflict, 2(vra/b, F(ceart, G(diferend, H(discordie,
+I(nenelegere( Hintre aceste s!nt ne$%$6is"e'
a. +, /, ., 1, =, 8;
. +, 0, 8;
c. /, ., 1, 7, =;
%. +, 1, 0, 8.
(+. A%e6e -erec9i%e de sin$ni"e' +(extirpa!eradica, -(specios!special, .(coercitiv!
permisiv, 0(inexorabil!implacabil, 1(con/unctur!supoziie, 2(gurmand!apetisant,
F(prezumios!ipotetic, G(factice!artificial.
a. /, ., 1, 0;
. /, ., 1, 0, 7, =;
c. +, ., 7, =;
%. +, -, 7.
-0
-.. Fe %au urm$toarele sintagmeA inscripie funerar, creierul mic, manta de ploaie,
organizator de spectacole, aurul negru, br*ul cerului, corabia de%ertului, calculator
electronic. ?recizeaz$ c,te %intre ele au sinonime (n seria urm$toareA curcubeu,
impermeabil, epigram, cmil, petrol, computer, impresar, encefal.
a. toate;
. primele trei &i ultimele patru;
c. toate cu e)cep'ia celui %e2al %oilea;
%. toate cu e)cep'ia primelor %ou$.
(.. C!#inte%e ablaiune ?i abluiune s!nt'
a. sinonime;
. antonime;
c. omonime;
%. paronime.

(/. Este a%c&t!it& n!"ai din sin$ni"e seria'
a. lamail2regretail, ine#oitor2r$u#oitor, leg2n$t$r$u;
. aun%ent2(n%estulat, osum!lat2(mu!nat, in%igen2aorigen;
c. ene!ic2male!ic, atrac'ie2repulsie, lini&tit2pa&nic;
%. enign2malign, a ucura2a (ntrista, agreat2neagreat.
(1. Indic& str!ct!ra care n! este !n -%e$nas"'
a. antece%ente mai #ec"i;
. !lagrant %elict;
c. alterca'ie #eral$;
%. represalii %rastice.
(3. Indic& n!"&r!% c$nstr!ctii%$r -%e$nastice din te5t!%' &m convingerea ferm c el
tinde s devin asemenea celor care vor s dob*ndeasc notorietate public %i nu se
mulumesc numai cu poziia social pe care o dein n societate'
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
(4. Identific& en!n*!% n care c!#)nt!% s!>%iniat este c$rect ntre>!in*at ca sens'
a. On telespectator #ine (n (nt,mpinarea %olean'elor %umnea#oastr$;
. Am consultat un me%ic o!talmolog;
c. N2au !ost acceptate argumentele nominalizate %e martor;
%. A creat o atmos!er$ amiant$.
+7. Indic& str!ct!ra care n! este !n -%e$nas"'
a protagoni&tii principali;
cercetare laorioas$;
c %istan'$ !ocal$;
% apreciere estimati#$.
-7
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 3
LEGIC
1. Indic& str!ct!ra care n! este !n -%e$nas"'
a. cu#inte goale, !$r$ sens;
. p$reri unanim acceptate;
c. lima* simplu &i neso!isticat;
%. prognoza #iitorului.
(. Identific& str!ct!ra inc$rect&'
a. transporturi !lu#iale;
. con%ucte !lu#iale;
c. operatori !lu#iali;
%. porturi !lu#iale.
+. A%e6e seria care c$n*ine n!"ai f$r"e%e %iterare a%e c!#inte%$r date'
a. !oar!ec$, *uristconsult, ser#iciu, pietri!icare, linoleu;
. !oar!ec$, *urisconsult, ser#iciu, pietri!icare, linoleum;
c. !oar!ece, *urisconsult, ser#ici, petri!icare, linoleu;
%. !oar!ece, *urisconsult, ser#ici, petri!icare, linoleum
,.C!#inte%e s!>%iniate din en!n*!%' Ju s bun, c*t s bun, dar %i c*nd m!o scoate
cineva din srite(((# 8I.Crean6&: re-re0int&'
a. construc'ie inci%ent$;
. anacolut;
c. pleonasm;
%. tautologie.
.. A%e6e en!n*!% c$rect'
a. Hinemateca stu%iaz$ mi&carea corpurilor;
. ?rim2ministrul a !ost interpelat %e un parlamentar;
c. Bunica (ntin%e aluatul pe o plan&$;
%. Ei2a cump$rat ni&te cristale !rumoase %e Boemia.
/. Identific& en!n*!% c$rect'
a. >usti'ia nu poate s$2i asol#e pe cei corup'i;
. n me%iul rural se contract$ mai u&or gripa a#iar$;
c. La (n%eplinirea acestui oiecti# concureaz$ mai mul'i !actori;
%. Ast$zi oamenii mani!esteaz$ mai pu'in$ (n'elegere !a'$ %e semenii lor.
1. Se da! #er>e%e' +(a bobina, -(a ncura/a, .(a mpacheta, 0(a n%uruba, 1(a nghea,
2(a lipi, F(a machia, G(a umfla se -$t f$r"a ant$ni"e c! -refi5!% des! / dez, de %a'
a. -, /, 1, 0, =;
. +, /, 0, =;
c. -, /, 0, 7;
%. ., 1, 0, =.
-=
3. Se da! !r"&t$are%e c!#inte din aceea?i serie sin$ni"ic&' +(rezoluie, -(pravil,
.(edict, 0(decret, 1(regul, 2(hotr*re, F(lege, G(cod, H(norm, +I(firman( Hintre aceste
s!nt ne$%$6is"e'
a. +, /, ., 1, =, 8;
. +, 0, 8;
c. /, ., 1, 7, =;
%. +, 1, 0, 8.

4. A%e6e -erec9i%e de sin$ni"e' +(excentric!extravagant, -(abilitate!agilitate, .(efemeritate!
eternitate, 0(agresiv!impulsiv, 1(con/ectur!mpre/urare, 2(a eluda!a clarifica, F(funest!fatal,
G(inexorabil!implacabil.
a. /, ., 1, 0;
. /, ., 1, 0, 7, =;
c. +, ., 7, =;
%. +, -, 7.

17. Preci0ea0& cate6$ria %e5ic$E6ra"atica%& a ne$%$6is"e%$r din !r"&t$r!% te5t'
4iindc socotesc c ntre g*ndire %i limb exist o perfect unitate, cred c nu avem o
metod mai bun de a preciza coninutul unei opere dec*t observ*nd particularitile ei
de limb# 8T.;ian!:(
a. - #ere, . sustanti#e, + a%*ecti#;
. / #ere, 1 sustanti#e, + a%*ecti#;
c. . #ere, 0 sustanti#e, - a%*ecti#e;
%. 0 #ere, = sustanti#e, - a%*ecti#e.

11. Se da! !r"&t$are%e %$c!*i!ni ad#er>ia%e' fr doar %i poate, n /ur, p*n una alta,
pe nepus mas, din c*nd n c*nd, pe urm, cu chiu cu vai. Une%e dintre e%e -$t fi
sin$ni"e c! ad#er>e din seria !r"&t$are' greu, desigur, napoi, mult, uneori, imediat,
apoi. C)te -erec9i de sin$ni"e %e5ic$Efra0e$%$6ice re0!%t&'
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.

1(. A%e6e c!#inte%e care fac -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta%' +(trei, -(ntreit,
.(suficient, 0(bun, 1(p*ine, 2(vineri, F(avea, G(ordonat, H(clim, +I(bunvoin.
a. +, -, /, ., 1, 0;
. ., 1, 8, +J;
c. +, ., 1, 0, 7;
%. -, /, =, 8.

1+. Hintre !r"&t$are%e c!#inte, a%e6e n!"ai ar9ais"e%e' +(oaspe, -(ierbar,
.(polcovnic, 0(curechi, 1(barabule, 2(ienicer, F(paharnic, G(vatman, H(s*nea, +I(turn.
a. +, /, 0, 7, 8;
. +, -, ., 1, =, 8;
c. 1, 0, 8, +J;
%. -, ., 1, 8, +J.

1,. Este f$r"at& n!"ai din c!#inte "$?tenite din %i">a %atin& seria'
a. oier, gri*$, a %$rui, %rag;
. p,ine, un, a c,nta, zece;
c. gr$%in$, ra%, strugure, r,u;
%. an, #am$, el&ug, c"irit.
-8
1.. Hin !r"&t$area serie de s!>stanti#e -r$-rii a%e6eE%e n!"ai -e ce%e scrise c$rect'
+(9hilippide, -(Negruzi, .(Cosseti, 0(Galaction, 1(&lecsandri, 2(La%deu, F(>ha@espeare(
a. +, ., 1, 7;
. +, -, /, ., 1;
c. +, -, 7;
%. 1, 0, 7.
1/. C!#)nt!% nvederat n! nsea"n&'
a. e#i%ent;
. #iziil;
c. (n#ec"it;
%. #$%it.
11. C!#)nt!% imanent nsea"n&'
a. ine#itail;
. e)celent;
c. intrinsec;
%. ineluctail.

13. C!#inte%e s!>%iniate din en!n*!%' 9*n aici toate au fost cum au fost(# 8I.Crean6&:
re-re0int&'
a. construc'ie inci%ent$;
. anacolut;
c. tautologie.
14. Indic& seria n care e5ist& n!"ai sin$ni"e -$tri#ite -entr! adBecti#!% din
sinta6"a un caracter hotr*t'
a. !luctuant, nesigur, statornic;
. ezitant, &o#$ielnic, in%ecis;
c. in!le)iil, intransigent, !erm;
%. ne&o#$itor, ne%ecis, in%ecis.
(7. E5ist& n!"ai d!>%ete eti"$%$6ice n seria'
a. atent2neatent; ec"iliru2%ezec"iliru; organic2anorganic;
. $tr,n2#eteran; p$m,nt2pa#iment; a s$ruta2a saluta;
c. a (mple2a umple; a priimi2a primi; a rumpe2a rupe;
%. perceptor2preceptor; petroli!er2petrolier; imanent2iminent.
(1. Sin$ni"!% c!#)nt!% lucrativ este'
a. rentail;
. "arnic;
c. muncitoresc;
%. moti#at.
((. Indic& seria n care t$ate c!#inte%e s!nt f$r"ate de %a ace%a?i c!#)nt de >a0&'
a. !iresc, !ire, !iin%c$, !iin'$, !ire&te;
. alea'$, (n$li, ali&oar$, alatros, alinism;
c. c$l$re', c$l$rie, (nc$leca, %esc$leca, cal$;
%. !loricic$, (n!lora, in!lorescen'$, !loral, !lor$.
/J
(+. A%e6e a!6"entati#e%e dintre !r"&t$are%e deri#ate' +(fierrie, -(vulpoi, .(fumraie,
0(apraie, 1(bietan, 2(cotoi, F(frigraie, G(leoaic, H(prostlu
a. /, ., 1, 7, 8
. +, -, 0, 7, =
c. /, ., 7, =
%. 1, 0, =, 8
(,. A%e6e di"in!ti#e%e dintre !r"&t$are%e c!#inte' +(copila%, -(arca%, .(celandru,
0(cru, 1(mi/loca%, 2(bini%or, F(u%or, G(inel, H(scunel
a. +, -, /, ., 7, =, 8;
. +, ., 0, 8;
c. +, -, /, ., 1;
%. -, 0, 7, 8.
(.. L$c!*i!nea #er>a%I a face fa este sin$ni"I c!'
a. a !$'ui;
. a apPrea;
c. a se prezenta;
%. a rezista.
(/. S!nt ant$ni"e t$ate c!#inte%e din seria'
a. lung Q scurt, tot Q netot, cinstit Q necinstit, !emeie Q $rat;
. larg Q str,mt, %rept Q str,m, par Q impar, ail Q inail;
c. ari% Q sterp, !ertil Q steril, arupt Q lin, calm Q rela)at;
%. #re%nic Q ne#re%nic, util Q inutil, specios Q amgitor, alogen Q auto"ton.
(1. Fac -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta% t$ate c!#inte%e din seria'
a. stolnic, logo!$t, pa*, cusmP, anteriu;
. p,ine, !rate, apP, !emeie, an;
c. !urie, in*urie, a#arie, petal$, carie;
%. cas$, cl$%ire, local, !ereastr$, u&$.
(3. C!#)nt!% rapace nsea"n&'
a. sPlatic;
. !ioros;
c. rupt;
%. lacom.
(4. L$c!*i!nea cu dare de m*n este sin$ni"& c!'
a. generos;
. ogat;
c. risipitor;
%. in!luent;
+7. Preci0ea0& c)te ne$%$6is"e s!nt n seria' generos, culant, caritabil, mrinimos,
galant, filantrop, inimos, generos, amiabil.
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
/+
+1. L$c!*i!nea #er>a%& a se da pe fa este sin$ni"I c!'
a. a se prezenta;
. a ap$rea;
c. a se %emasca;
%. a se unge.
+(. C!#)nt!% fortuit este sin$ni" c!'
a. !or'at;
. puternic;
c. inopinat;
%. (nt$ritor.
++. L$c!*i!nea a avea m*n larg este sin$ni"I c!'
a. a !i apuc$tor;
. a !i risipitor;
c. a !i %arnic;
. a !i sincer.
+,. S!nt deri#ate c! -refi5e t$ate c!#inte%e din seria'
a. %ez#Plui, %ezi%erat, %ezin#olt, %ez#olta, %eza#ua;
. e)tra#agant, e)tractie, %estupa, negocia, rPspan%i;
c. %ezmemra, %ezlPntui, %ezgoli, %escentra, e)trascolar;
%. e)cep'ie, e)amina, %ez#eli, e)traor%inar, %eza!ecta.
+.. Fac -arte din #$ca>!%ar!% f!nda"enta% t$ate c!#inte%e din seria'
a. clucer, comis, *itnicer, lea", me%elnicer;
. creang$, !runz$, !loare, mugur, tulpin$;
c. genunc"i, lim$, mas$, m,n$, soare;
%. er$rie, rut$rie, m,nie, penurie, #i*elie.
+/. C!#)nt!% inextricabil nsea"n&'
a. perisail;
. nealterat;
c. ine)plicail;
%. rezistent.
+1. E5-resia la calendele grece%ti nsea"n&'
a. cur,n%;
. rar;
c. nicio%at$;
%. sigur.
+3. L$c!*i!nea fudul de!o ureche nsea"n&'
a. (n!umurat;
. sur%;
c. aiurit;
%. in%i!erent.
+4. L$c!*i!nea de!a valma nsea"n&'
a. rostogolit;
. amestecat;
c. %irect;
%. le*er.
/-
,7. Sin$ni"!% c!#)nt!%!i imund este'
a. lumesc;
. mon%ial;
c. rezistent;
%. %ezgust$tor.
,1. C$nstr!c*ia ad!interim este sin$ni"& c!'
a. interior;
. pro#izoriu;
c. pro!un%;
%. intercalat.
//
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 4
DORFOLOGIE
;ER@UL
1. 2n te5t!%' 8e!at*tea nopi aud plou*nd / &ud materia pl*ng*ndO / >unt singur, %i
m duce!un g*nd / >pre locuinele lacustre( 8G.@ac$#ia: e5ist&'
a. trei #ere pre%icati#e &i trei #ere nepre%icati#e;
. &ase #ere pre%icati#e;
c. patru #ere pre%icati#e &i %ou$ nepre%icati#e;
%. cinci #ere pre%icati#e &i unul nepre%icati#.
(. C!#inte%e s!>%iniate s!nt #er>e n en!n*!ri%e +(Jste gata de plecat, -(Jste gata a
pleca, .(Jste gata de plecare, 0(Jste gata s plece'
a. +, -, .;
. -, .;
c. -, /, .;
%. +, -, /, ..
+. Sta>i%e?te n!"&r!% #er>e%$r din en!n*!% $z*nd eu c nu!i chip de stat mpotriva
prinilor, ncepui a m g*ndi la pornire((( 8I.Crean6&:'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
,. Sta>i%e?te n!"&r!% #er>e%$r -redicati#e din te5t!% (((%i tocmai c*nd eram hotr*t a
spune mamei acestea, iaca %i soarele rsare, vestind o zi frumoas((( 8I.Crean6&:'
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
.. A%e6e #arianta n care a fi# a-are de d$!& $ri ca #er> a!5i%iar'
a. Ele#ii sunt la &coal$. Ei sunt l$u%a'i %e pro!esori.
. Era s$ ia o not$ mic$. E ine s$ !ii copil.
c. E posiil s$ !i !ost acolo. Am !ost a&tepta'i la gar$ %e unici.
%. Doi !i la tine la timp. Da !i !$cut &i el #reo gre&eal$.
/. 2n en!n*!% & fost s ai norocul de a nt*lni un om at*t de bun(#, a fi are #a%$are de'
a. #er copulati#;
. #er au)iliar;
c. #er pre%icati# &i personal;
%. #er pre%icati# &i impersonal.
/.
1. Preci0ea0& #a%$area "$rf$%$6ic& a #er>!%!i s!>%iniat din en!n*!%' Crile bune
sunt v*ndute repede#.
a. pre%icati# impersonal;
. pre%icati# personal;
c. copulati#;
%. au)iliar.
3. ;er>!% a fi din te5t!% Nimeni nu este obligat s scrie %i de aceea nu este iertat
nimnui s scrie prost# 8D.E"inesc!: are #a%$are de'
a. au)iliar;
. copulati#;
c. pre%icati#;
%. au)iliar &i copulati#.
4. ;er>!% a aB!n6e din fra0a Nu i!a a/uns c ne!a trdat pe toi, este'
a. pre%icati#, personal;
. copulati#, personal;
c. copulati#, impersonal;
%. pre%icati#, impersonal.
17. ;er>!% a fi din en!n*!ri%e +(Aocul unde se oprise tatl %i fiul era o v*lcea( -(>e nsereaz
%i e tcere( .(Qn r*nd de plute abia putea fi vzut, are, n $rdine, !r"&t$are%e #a%$ri'
a. copulati#$, copulati#$, au)iliar$;
. pre%icati#$, copulati#$, au)iliar$;
c. pre%icati#$, pre%icati#$, copulati#$;
%. copulati#$, pre%icati#$, au)iliar$.
11. 2n fra0a Diete, rosti el domol, i l!a scos 8umnezeu n cale, dar nu %tiai c el e
prigonitorul nostru %i uciga%ul tatlui tu((( 8D.Sad$#ean!:, #er>e%e s!nt ntre>!in*ate,
n $rdine, %a !r"at$are%e ti"-!ri a%e "$d!%!i indicati#'
a. prezent, per!ect compus, per!ect simplu, imper!ect;
. per!ect simplu, per!ect compus, prezent, imper!ect;
c. imper!ect, per!ect compus, per!ect simplu, prezent;
%. per!ect simplu, per!ect compus, imper!ect, prezent.
1(. Preci0ea0& n!"&r!% #er>e%$r !ti%i0ate %a "$d!% i"-erati# n en!n*!% ! Cogu!te,
m*n mai tare, mo% Auca, zic eu, s nu se mai uite satul ca la urs la noi" 8I.Crean6&:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
1+. D$d!ri%e #er>e%$r din fra0a &r fi putut prinde autobuzul de G dimineaa, dar
apropiindu!se de staie zri o femeie t*nr((( 8Dircea E%iade:, s!nt, n $rdine'
a. con%i'ional2optati#, gerunziu, in%icati#, in%icati#;
. con%i'ional2optati#, in!initi#, gerunziu, in%icati#;
c. con%i'ional2optati#, in!initi#, gerunziu, per!ect simplu;
%. con*uncti#, in%icati#, gerunziu, in%icati#.
/1
1,. D$d!% #er>!%!i s!>%iniat n te5t!% 4um pe co%ul Lagiului nu s!a pomenit( Cidice
viscolul nmei p*n la stre%ini( &pele s nghee tun( Breaba lor" 8@ar>!
t.He%a#rancea:, este'
a. con*uncti#;
. imperati#;
c. in!initi#;
%. in%icati#.
1.. ;er>!% fugii este %a "$d!% indicati#, ti"-!%'
a. imper!ect, persoana I;
. mai mult ca per!ectul, persoana a III2a;
c. per!ectul simplu, persoana I;
%. per!ect simplu, persoana a III2a.
1/. ;er>!% scriserm este %a "$d!% indicati#, ti"-!%'
a. imper!ect
. mai mult ca per!ectul
c. per!ectul simplu
%. prezent
11. S!nt c$recte t$ate f$r"e%e de -ers$ana a IIIEa sin6!%ar a%e #er>e%$r din seria'
a. ignor$, ,iguie, or%on$, (ngenunc"eaz$
. ignoreaz$, ,iguie&te, or%oneaz$, (ngenunc"eaz$
c. ignor$, ,iguie, or%oneaz$, (ngenunc"e
%. ignoreaz$, ,iguie, or%on$, (ngenunc"e
13. S!nt c$recte t$ate f$r"e%e de -ers$ana a IIIEa sin6!%ar a%e #er>e%$r din seria'
a. asemuie&te, $nuie, c"eltuie&te, c"izuie&te
. asemuie, $nuie, c"eltuie&te, c"izuie&te
c. asemuie&te, $nuie&te, c"eltuie&te, c"izuie&te
%. asemuie, $nuie, c"eltuie, c"izuie
14. S!nt c$recte f$r"e%e de 6er!n0i! din #arianta'
a. agre,n%, cre,n%, scriin%, stu%iin%;
. agrein%, crein%, scrin%, stu%i,n%;
c. agrei,n%, crei,n%, scri,n%, stu%iin%;
%. agreen%, creen%, scriin%, stu%iin%.
(7. S!nt c$recte f$r"e%e de i"-erfect din #arianta'
a. cream, agream, (n!$'i&am, (ncura*am, scriam, &tiam;
. creeam, agreeam, (n!$'i&eam, (ncura*eam, scriam, &tiam;
c. cream, agream, (n!$'i&am, (ncura*am, scrieam, &tieam;
%. creiam, agreiam, (n!$'i&iam, (ncura*iam, scriiam, &tiiam.
(1. S!nt c$recte t$ate f$r"e%e din seria'
a. atriue, constitue, ruiez, %eraiez, proiectez;
. atriuie, constituie, ruez, %eraez, proiectez;
c. atriue, constitue, ruez, %eraez, proectez;
%. atriuie, constituie, ruiez, %eraiez, proiectez.
/0
((. ;er>!% a continua are, %a indicati# ?i c$nB!ncti# -re0ent, f$r"e%e din seria'
a. eu continui, tu continui, el continu$, s$ continue;
. eu continuu, tu continui, el continu$, s$ continue;
c. eu continuu, tu continuui, el continuu$, s$ continuie;
%. eu continui, tu continui, el continu$, s$ continuie.
(+. 2n en!n*!% ...nici dumneata nu voi s!i pierzi odihna pentru mine( 8I.L.Cara6ia%e:,
#er>!% din str!ct!ra s!>%iniat& este %a diate0a'
a. re!le)i#$;
. re!le)i#$2pasi#$;
c. acti#$;
%. acti#$ pronominal$.
(,. Str!ct!ra s!>%iniat& n en!n*!% Nu s!ar fi cuvenit a fi acceptat una ca asta, este'
a. #er au)iliar R participiul #erului %e con*ugat;
. #er la in!initi#, per!ect;
c. #er copulati# R a%*ecti# pro#enit %in #er la participiu;
%. #er copulati# R a%#er %e mo%.
(.. 2n -r$-$0i*ia C>upr*ndu!se pe cei mai buni prieteni nainte de a se nt*lni cu
mine, am fost tratat de el ca un du%man(((#, #er>!% af%at %a !n "$d -redicati# este %a
diate0a'
a. acti#$;
. acti#$ pronominal$;
c. pasi#$;
%. re!le)i#$.
(/. A%e6e s$%!*ia c$rect& de ana%i0& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' Ducuros de a
fi fost admis la &cademia de 9oliie, a telefonat prinilor(#
a. #er la %iateza pasi#$, pre%icat #eral;
#er copulati# &i a%*ecti# pro#enit %in participiu, pre%icat nominal;
c. #er la %iateza pasi#$, mo%ul in!initi#, prezent, complement in%irect;
%. #er la %iateza pasi#$, mo%ul in!initi#, per!ect, complement in%irect
(1. ;er>!% s!>%iniat din fra0a ! Nu m duc, mam, nu m duc la >ocola, mcar s m
omori" 8I.Crean6&:, este %a diate0a'
a. acti#$ pronominal$;
. re!le)i#$;
c. acti#$;
%. pasi#$.
(3. A%e6e s$%!*ia c$rect& de ana%i0& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' >!a pregtit
bine la toate probele pentru a nu fi respins(#
a. #er la %iateza pasi#$, in!initi#, prezent, complement circumstan'ial %e cauz$;
#er copulati# &i a%*ecti# pro#enit %in participiu, complement circumstan'ial %e scop;
c. #er la %iateza pasi#$, mo%ul in!initi#, prezent, complement in%irect;
%. #er la %iateza pasi#$, mo%ul in!initi#, pezent, complement circumstan'ial %e scop
/7
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 17
;ER@UL
1. Indic& seria n care t$ate #er>e%e s!nt %a "$d!% indicati#, ti"-!% -erfect si"-%!,
-ers$ana I, n!"&r!% sin6!%ar'
a. a%unai, suii, t$ceam, pustii;
. !ui, scrisei, irui, speriai;
c. a#ui, !$cui, (mpietrii, (nmii;
%. ap$rai, !usei, citii, m$ s!iii.
(. Identific& seria n care t$ate f$r"e%e de i"-erati# ne6ati# s!nt c$recte'
a. nu !$9; nu zi9; nu creeaz$9;
. nu citi9; nu !iSnepoliticosN9; nu #eni9;
c. nu !uma9; nu !iiSin%olentN9; nu uita9;
%. nu merge9; nu coori9; nu &ezi9
+. 2n #ers!ri%e Kptzeci de ani mi pare n lume c!am trit, / C sunt btr*n ca iarna, c
tu vei fi murit(# 8D.E"inesc!: #er>e%e s!nt'
a. %ou$ copulati#e &i %ou$ pre%icati#e;
. trei copulati#e &i unu pre%icati#;
c. unu copulati# &i trei pre%icati#e;
%. toate pre%icati#e;
,. 2n fra0a (((du!te la tat!tu %i cere s!i deie calul, armele %i hainele cu care a fost el
mire(((# 8I.Crean6&: e5ist& #er>e de c$nB!6&ri%e'
a. I, a II2a &i a III2a;
. I, a III2a &i a ID2a;
c. a II2a, a III2a &i a ID2a;
%. I, a II2a, a III2a &i a ID2a.
.. 2n fra0a )ie mi!e drag rom*nul %i %tiu a preui buntile cu care l!a druit natura(#
8;.A%ecsandri:, e5ist&'
a. #ere au)iliare, copulati#e &i pre%icati#e;
. numai #ere au)iliare &i pre%icati#e;
c. numai #ere copulati#e &i pre%icati#e;
%. numai #ere pre%icati#e.
/. 2n fra0a 4rate!su, care ie%ise ofier cu vreo trei ani n urm, ceru s fie trecut n
regimentul al R!lea de dorobani# 8H.Ja"firesc!:, e5ist&'
a. #ere au)iliare, copulati#e &i pre%icati#e;
. numai #ere au)iliare &i pre%icati#e;
c. numai #ere copulati#e &i pre%icati#e;
%. numai #ere pre%icati#e.
/=
1. 2n fra0a Ce!a fost, ce!ar fi putut s fie s!a isprvit, mmuc(((# 8G.Ga%acti$n:,
e5ist&'
a. #ere au)iliare, copulati#e &i pre%icati#e;
. numai #ere au)iliare &i pre%icati#e;
c. numai #ere copulati#e &i pre%icati#e;
%. numai #ere pre%icati#e.
3. A%e6e -erec9ea n care -ri"a f$r"& a #er>!%!i este c$rect&'
a. SeuNcontinuu2SeuNcontinui
. SelN(n%rumeaz$2SelN(n%rum$
c. SelNignor$2SelNignoreaz$
%. SeuNom$nesc2SeuNom$n
4. A%e6e -erec9ea n care -ri"a f$r"& a #er>!%!i este c$rect&'
a. pietri!ica2petri!ica
. %espera2%ispera
c. asamla2ansamla
%. (ncrusta2incrusta
17. A%e6e -erec9ea n care -ri"a f$r"& a #er>!%!i este c$rect&'
aNs!,rteca2s!,rtica
Ninoportuna2importuna
cN(ngurgita2ingurgita
%Nincastra2(ncastra
11. A%e6e seria n care t$ate f$r"e%e de 6er!n0i! s!nt c$recte'
a. citin%, !in%, #orin%, #$z,n%;
. apropiin%, scriin%, s!,&,in%, pustiin%;
c. copiin%, &tiin%, !,&,in%, ",r&,in%;
%. (mpr$&tiin%, #,*iin%, lini,n%, lu,n%.
1(. Preci0ea0& n!"&r!% #er>e%$r intran0iti#e din fra0a' >e pare c nimeni nu
nelegea c hotr*ndu!se n sf*r%it plecarea lui &chim la Ducure%ti nsemna c trebuie
s li se fac celor trei pe plac p*n la capt(((# 8D.Preda:
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
1+. Preci0ea0& fe%!% #er>!%!i %a "$d ne-ers$na% din fra0a' >e pare c nimeni nu
nelegea c hotr*ndu!se n sf*r%it plecarea lui &chim la Ducure%ti nsemna c trebuie
s li se fac celor trei pe plac p*n la capt(((# 8D.Preda:
a. nepre%icati#, impersonal, tranziti#;
. pre%icati#, impersonal, intranziti#;
c. nepre%icati#, personal, tranziti#;
%. pre%icati#, personal, intranziti#.
1,. S!nt intran0iti#e t$ate #er>e%e din seria'
a. a scrie, a c,nti, a se izui;
. a se sp$la, a se piept$na, a pleca
c. a se g,n%i, a pluti, a #eni;
%. a se l$u%a, a (mooci, a sur,%e
/8
1.. S!nt intran0iti#e t$ate #er>e%e din seria'
a. a (nc$run'i, a muri, a2&i re#eni;
. a se ucura, a se piept$na, a #eni;
c. a g,n%i, a pro#eni, a citi;
%. a se l$sa, a "ot$r(, a (n'elege.
1/.S!nt tran0iti#e t$ate #er>e%e din seria'
a. a treui, a ninge, a lucra;
. a se esc"i#a, a !ace, a c$uta;
c. a (n'elege, a (mr$ca, a zura;
%. a putea, a spune, a se (mr$ca.
11. ;er>!% a avea are #a%$are -redicati#& n en!n*!%'
a. M,ni2%iminea'$ am s$ le at potcoa#e la cai... SM.Fa%o#eanuN
. Hapul cerului are s$ te strigep,n$ atunci mereu pe nume... SI.Hreang$N
c. n anul urm$tor, poetul a#ea s$ #in$ la Bucure&ti .
%. Da !i a#ut &i el un cu#,nt %e spus.
13. Preci0ea0& #a%$ri%e #er>!%!i a avea n en!n*!% Cu calul ce ai %i cu vite/ia ta, cred
c ai s izbute%ti(# 8@as" -$-!%ar:
a. pre%icati#$ &i au)iliar$;
. pre%icati#$ &i pre%icati#$;
c. au)iliar$ &i au)iliar$;
%. au)iliar$ &i pre%icati#$.
14. La "$d!% indicati#, ti"-!% -erfect si"-%!, -ers$ana I, n!"&r!% sin6!%ar, #er>!%
a se sfii are f$r"a'
a. m$ s!iam;
. m$ s!ii;
c. m$ stiii
%. s!iisem
(7.;er>!% descoperii este %a "$d!% indicati#, ti"-!%'
a. imper!ect, persoana I
. imper!ect, persoana a III2a
c. per!ectul simplu, persoana I
%. per!ect simplu, persoana a III2a
(1.;er>!% merseserm este %a "$d!% indicati#, ti"-!%'
a. imper!ect;
. mai mult ca per!ect;
c. per!ect simplu
%. prezent
((.;er>!% mersesem este %a "$d!% indicati#, ti"-!%'
a. imper!ect;
. mai mult ca per!ect;
c. per!ectul simplu;
%. prezent.
.J
(+. 2n en!n*!% CD&i, dEa-$i c)nd teE$i %!a c! 9ara-nic!%, nEai s&E*i ad!ci a"inte de
dat$ria taA ...Ac!" nEa! s& te -rind& 0ece $6ariKL 8D.Sad$#ean!: e5ist&'
a. #ere la mo%ul in%icati#;
. #ere &i locu'iuni #erale la mo%ul in%icati#;
c. #ere la mo%ul in%icati# &i la mo%ul con*uncti#;
%. #ere &i locu'iuni #erale la mo%ul in%icati# &i la mo%ul con*uncti#.
(,. S!nt c$recte f$r"e%e de i"-erati# a%e #er>e%$r din seria'
a. Nu %$9 Nu !$9 Nu !ii9 Nu zii9
. Nu %a9 Nu !ace9 Nu !i9 Nu zi9
c. Nu %a9 Nu !ace9 Nu !ii9 Nu zii9
%. Nu %$9 Nu !$9 Nu !i9 Nu zi9
(.. 2n en!n*!% 8e!a veni aici, spune!i s rm*n. #er>!% a veni este %a "$d!%'
a. in%icati#, timpul #iitor
. in%icati#, timpul per!ect compus
c. con%i'ional2optati#, timpul prezent
%. in!initi#, timpul prezent
(/. 2n en!n*!% K, bat!v norocul, coco%eii mo%ului"# 8@.t.He%a#rancea: #er>!% este
%a "$d!%'
a. con*uncti#
. imperati#
c. in%icati#
%. in!initi#
.+
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 11
SU@STANTI;UL
1. L$c!*i!ni%e btaie de cap, prere de ru, aducere!aminte s!nt'
a. #erale;
. a%#eriale;
c. sustanti#ale;
%. a%*ecti#ale.
(. Preci0ea0& n!"&r!% s!>stanti#e%$r defecti#e de -%!ra% din en!n*!% ! 3oane, cat s
nu dm cinstea pe ru%ine %i pacea pe g*lceav" 8I.Crean6&:'
a. unul;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
+. S!>stanti#e%e c$%ecti#e din en!n*!% Burmele lui &bel clcar %i devastar lanurile de
gr*u p*rguit %i livezile lui Cain((, s!nt n n!"&r de'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
,. E5ist& !n s!>stanti# c! f!nc*ia sintactic& de c$"-%e"ent circ!"stan*ia% de ti"- n
en!n*!%'
a. Biminea'a a#em tot%eauna cursuri.
. Fculatul %e %iminea'$ ne este %e !olos tot%eauna.
c. Biminea'a se ar$ta nespus %e !rumoas$.
%. Co'i can%i%a'ii s2au prezentat la concurs (n aceast$ %iminea'$.
.. A%e6e s!>stanti#e%e n ca0!% ac!0ati# din #ers!ri%e !r"&t$are' 8e!a fi, drag, zefir
dulce, / Care duce / Cu!al su murmur frunze, flori, / &% fi frunz, a% fi floare(((#
8D.E"inesc!:'
a. ze!ir, murmur, !runz$, !loare;
. murmur, !runze, !lori;
c. ze!ir, !runz$, !loare;
%. ze!ir, murmur, !runze, !lori, !runz$, !loare.
/. 2n #ers!ri%e 'i prin vuietul de valuri, / 9rin mi%carea naltei ierbi, / Ju te fac s!auzi
n tain / )ersul c*rdului de cerbi(((# 8D.E"inesc!: s!nt n ca0!% 6eniti#
s!>stanti#e%e'
a. ieri, c,r%ului;
. #aluri, mi&care, c,r%ului, %e ceri;
c. c,r%ului;
%. mi&carea, ieri.
.-
1. C$"-%e"ent!% circ!"stan*ia% de "$d e5-ri"at -rin s!>stanti# din #ers!ri%e'
8ar ochii mari %i minunai / Aucesc ad*nc himeric, / Ca dou patimi fr sa / 'i pline
de!ntuneric# 8D.E"inesc!: este'
a. a%,nc "imeric
. "imeric
c. (ntuneric
%. ca patimi
3. 2n te5t!%' 8in ceasul curs a mai rmas puin, / secundele sunt boabe disparate, /
e ger doar c*t ncape ntr!un crin! / singurtate!i c*t!n mine!ncapeO# 8G9e$r69e
T$"$0ei: e5ist&'
a. patru sustanti#e (n cazul nominati# &i %ou$ (n cazul acuzati#;
. %ou$ sustanti#e (n cazul nominati# &i patru (n cazul acuzati#;
c. un sustanti# (n cazul nominati# &i cinci (n cazul acuzati#
%. un sustanti# (n cazul nominati#, unul (n cazul geniti# &i patru (n cazul acuzati#
4. S!>stanti#e%e c! f!nc*ie de c$"-%e"ent circ!"stan*ia% de %$c din #ers!ri%e
>telele!n cer / 8easupra mrilor / &rd deprtrilor, / 9*n ce pier((((# 8D.E"inesc!:
s!nt n ca0!%'
a. acuzati#, geniti#, %ati#
. acuzati# &i geniti#
c. acuzati# &i %ati#
%. geniti# &i %ati#
17. C!#)nt!% s!>%iniat din en!n*!% 8e at*ta mers, a obosit, este'
a. #er la supin;
. #er la participiu;
c. sustanti#;
%. a%*ecti# pro#enit %in #er la participiu.
11. Indic& n!"&r!% c!#inte%$r n ca0!% n$"inati# din te5t!%' 8orul imitaiei s!a fcut
la noi o manie prime/dioas, pentru c omoar duhul naional( &ceast manie este, mai
ales, cov*r%i!toare n literatur(# 8D.M$6&%nicean!:
a. %ou$
. trei
c. &ase
%. &apte
1(. 2n te5t!% C)i, lutarilor, voi s zicei pe strun dup mine un c*ntec de voinicie al
lui $asile cel )are, hou(((# 8D.Sad$#ean!:, n! e5ist& nici!n s!>stanti# n ca0!%'
a. nominati#;
. %ati#;
c. #ocati#;
%. acuzati#.
1+. Preci0ea0& f!nc*ia sintactic& a s!>stanti#!%!i s!>%iniat, din en!n*!% Nefiindu!i
team de nimic, %i!a continuat drumul prin pdure'
a. nume pre%icati#;
. suiect;
c. complement %irect;
%. complement circumstan'ial %e cauz$.
./
1,. Pri"!% s!>stanti# din en!n*!% 4umatul ar trebui s fie interzis n spaiile publice,
este f$r"at -rin c$n#ersi!ne din'
a. a%*ecti#;
. #er la participiu;
c. a%#er;
%. #er la supin.
1.. S!nt acce-tate a">e%e f$r"e de -%!ra% a%e s!>stanti#e%$r din seria<
a. mone%e Q monezi; coper'i Q coperte; aloturi Q alo'i;
. anteturi Q antete; c$p&uni Q c$psune; matinee Q matineuri;
c. c"ipie Q c"ipiuri; c"irite Q c"irituri; *ersee Q *erseuri;
%. canale Q canaluri; %e!ilee Q %e!ileuri; cli&ee Q cli&euri.
1/. Identific& seria n care s!>stanti#e%e -erec9i a! f$r"a de -%!ra% c$rect&'
a. episcopi2episcoape, in%e)2in%e)uri, parrize2parrizuri;
. #irusuri2#iru&i, #isuri2#ise, #oia*uri2#oia*e;
c. #ersan'i2#ersante;antete2anteturi;an%e2enzi;
%. areme2aremuri; lig"eane2lig"ene;m$%ulari2m$%ulare.
11. N$r"e%e act!a%e ad"it t$ate f$r"e%e de -%!ra% din seria'
a. aragaze, #oia*e, #ersante, %e!ilee;
. aragazuri, #oia*uri, #ersante, %e!ileuri;
c. aragaze, #oia*e, #ersan'i, %e!ileuri;
%. aragazuri, #oia*uri, #ersan'i, %e!ilee.

13. S!>stanti#!% ?i -$ate sc9i">a f$r"a d!-&'
a. gen, timp
. mo%, timp, persoan$
c. gen, num$r, caz, persoan$
%. gen, num$r, caz.
14. S!nt ad"ise t$ate f$r"e%e de dati#E6eniti#, sin6!%ar, c! artic$% 9$t&r)t din seria'
a. poienei, mingei, gar%ei, unic"ii
. poienii, mingei, gar%ei, unic"ii
c. poienii, mingii, g$rzii, unicii
%. poienei, mingii, g$rzii, unic$i
(7. 2n en!n*!ri%e Qnora le place mult istoria( 9roba cea mai dificil la admiterea n
&cademia de 9oliie pare a fi istoria( s!>stanti#!% istoria are, n $rdine, f!nc*ia
sintactic& de'
a. suiect, complement %irect;
. complement %irect, complement %irect
c. complement %irect, nume pre%icati#;
%. suiect, nume pre%icati#.
(1. 2n #ers!ri%e ((('i bogat n srcia!i ca un astru el apune, / 9reot de%teptrii noastre,
semnelor vremii profet(P 8D.E"inesc!: s!>stanti#e%e s!>%iniate a!, n $rdine,
!r"&t$are%e f!nc*ii sintactice'
a. atriut sustanti#al apozi'ional, atriut sustanti#al (n %ati#;
. atriut sustanti#al (n %ati#, atriut sustanti#al (n geniti#;
c. atriut sustanti#al (n geniti#; atriut sustanti#al (n geniti#;
%. complement in%irect (n %ati#, atriut sustanti#al apozi'ional.
..
((. 2n #ers!ri%e Bu, frate pl*nsetelor noastre / 'i rzvrtirii noastre frate, / Qrlai
triilor amarul / )*niei tale nfrico%ate(# 8O.G$6a: e5ist&'
a. trei cu#inte (n cazul %ati# &i un cu#,nt (n cazul geniti#
. un cu#,nt (n cazul %ati# &i &ase cu#inte (n geniti#
c. cinci cu#inte (n cazul %ati#, &i trei (n geniti#
%. patru cu#inte (n %ati# &i trei (n geniti#
(+. 2n #ers!ri%e 8in s*nul vecinicului ieri / Brie%te azi ce moare(((# 8D.E"inesc!:,
c!#inte%e s!>%iniate s!nt n $rdine'
a. a%*ecti# &i sustanti#;
. a%*ecti# &i a%#er;
c. sustanti# &i a%#er;
%. sustanti# &i a%*ecti#.
(,. 2n #ers!ri%e Drumele timpului mut / sting ale poamelor sucuri( / C*t de t*rziu ai
%tiut / suflete!al meu s te bucuri"# 8I.F$rea: n! e5ist& nici!n s!>stanti# n ca0!%'
a. acuzati#;
. %ati#;
c. geniti#;
%. #ocati#.
.1
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 1(
ARTICOLUL
1. A%e6e en!n*!% n care c!#)nt!% un este artic$%'
a. On %rum e mai lung, iar altul2mai scurt.
. La concurs s2au prezentat trei !ete &i un $iat.
c. L,ng$ &coala noastr$ este un parc minunat.
%. n clas$ nu este %ec,t un $iat.
(. C)te dintre !r"&t$are%e s!>stanti#e s!ntr artic!%ate' poezii, vii, fluturii, codrii,
copii, %a, basma.
a. toate
. patru
c. %ou$
%. niciunul
+. C)te dintre !r"&t$are%e c!#inte s!nt artic!%ate' ulii, mini%trii, lalele, manele,
zorele, fluvii.
a. toate
. cinci
c. unul
%. niciunul
,. Preci0ea0& c)te dintre !r"&t$are%e s!>stanti#e c$"-!se s!nt c$rect artic!%ate'
bunvoinei, relei!voine, noului!nscut, primului!solist, liberului!cugettor, rufctorului.
a. unul
. %ou$
c. trei
%. toate
.. 2n -r$-$0i*ia Aui )ircea, biatul cel mai mare al vrului meu, i!am druit un stilou
%i dou cri(((#, e5ist&'
a. patru articole;
. cinci articole;
c. &ase articole;
%. &apte articole.
/. 2n c)te dintre c$nstr!c*ii%e !r"&t$are artic$%!% 9$t&r)t -r$c%itic este f$%$sit c$rect'
lui vod, zilele lui aprilie, lui Seni, lui bunica, lui mama, lui Loria.
a. toate
. patru
c. trei
%. niciuna
.0
1. A%e6e en!n*!% n care c!#)nt!% lui este artic$% 9$t&r)t -r$c%itic'
a. H$r'ile lui sunt (n g"ioz%an.
. Lui i2am %at mai multe s!aturi.
c. Ai lui erau pleca'i.
%. Milele lui %ecemrie sunt !riguroase.
3. C!#)nt!% lui din en!n*!% >pectatorii au aplaudat %utul lui Dadea spre poarta
adversarilor# este'
a. articol posesi# geniti#al
. pronume posesi#
c. articol "ot$r,t
%. prunume personal
4. C!#)nt!% s!>%iniat din en!n*!% Jra diminea, n ziua de Bierea Capului lui 3oan
Doteztorul 8I.Crean6&:, este'
a. articol posesi#2geniti#al;
. pronume personal;
c. articol ne"ot$r,t proclitic;
%. articol "ot$r,t proclitic.
17. C!#)nt!% lui din -r$-$0i*ia CO-inia %!i este interesant&...L este'
a. a%*ecti# pronominal;
. articol "ot$r,t;
c. pronume personal;
%. pronume posesi#.
11. A%e6e sinta6"a n care artic$%!% de"$nstrati# 8adBecti#a%: este f$%$sit c$rect'
a. !etei cea "arnic$;
. $iatului cel un;
c. ele#ei celei inteligente;
%. copiilor cei cumin'i.
1(. A%e6e sinta6"a n care $"iterea artic$%!%!i de"$nstrati# 8adBecti#a%: este 6re?ea%&'
a. ele#ul cel inteligent &i "arnic.
. ele#ul cel "arnic &i lene&
c. !ata cea "arnic$ &i cuminte
%. omul cel mai "arnic &i inteligent.
1+. Artic$%!% -$sesi# este c$rect f$%$sit n sinta6"a'
a. locul %e na&tere al lui I.Hreang$
. m$suri %e (n%iguire ale r,urilor
c. aparate %e m$surare ale tensiunii
%. i%eile %e cercetare ale ec"ipei
1,. A%e6e en!n*!% n care c!#nt!% a este artic$%!% -$sesi# 6eniti#a%'
a. Ele#ul a !$cut ine temele.
. Este mam$ a trei copii.
c. n clasa a TII2a ele#ii se preg$tesc pentru acalaureat.
%. Miroase a !,n.
.7
1.. A%e6e en!n*!% n care artic$%!% -$sesi# n! este "arc& de 6eniti#.
a. H,inii %e paz$ ai p$%urarului l$trau tare.
. Hei mai uni prieteni ai no&tri ne #iziteaz$ mereu.
c. n !a'$ se ri%ica zi%ul #er%e al p$%urii.
%. Fora mai mic$ a Ioanei merge la gr$%ini'$.
1/. A%e6e sinta6"a inc$rect&'
a. i%eile re#olu'ionare ale sa#an'ilor;
. e#i%en'a clar$ a notelor &i asen'elor;
c. po%oaa #er%e a c,mpurilor &i a p$%urii;
%. !rumuse'ea %eoseit$ a !etei.
11. 2n -r$-$0i*ia )o%neagul cel mititel prea mirat de rspunsurile scurte %i ngheate
ale lui 'oimaru( 8D.Sad$#ean!:, s!nt !ti%i0ate'
a. trei articole;
. patru articole;
c. cinci articole;
%. niciun articol.
13. C)te artic$%e ne9$t&r)te s!nt n en!n*!%' 9e o strad dintr!un cartier central, se
ridic o vil cu un eta/ %i alta cu dou(#
a. patru
. trei,
c. %ou$
%. unul
.=
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 1+
AHNECTI;UL
1. A%e6e afir"a*ia ade#&rat& -entr! adBecti#'
a. arat$ (nsu&irea unui sustanti#;
. are categoria gramatical$ a persoanei;
c. are tot%eauna !unc'ia sintactic$ %e atriut a%*ecti#al;
%. are uneori !unc'ia %e complement in%irect.
(. C)te dintre !r"&t$are%e adBecti#e %a -%!ra% s!n c$recte' d*rzi, trezi, ursuzi, vite/i, cruzi.
a. toate
. trei
c. %ou$
%. unul
+. Sta>i%e?te n!"&r!% adBecti#e%$r f$r"ate -rin c$n#ersi!ne, din #ers!ri%e' 'i de!
atuncea, nopi albastre, / Daldachinuri prinse!n stele, / Boate g*ndurile mele / >unt la
voi, sunt ale voastre((( 8t.O.I$sif:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
,. 2n en!n*!% Auna ((, foarte sus pe cer, str*mb %i m*ncat, lumina straniu ora%ul
adormit, proiect*nd pe covorul alb umbre scurte, foarte netede((( 8Fenric Sta9%:,
adBecti#e%e -r$#enite din #er>e %a -artici-i! s!nt n n!"&r de'
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
.. Indic& n!"&r!% adBecti#e%$r din en!n*!% &m p%it m*ndru n sala luminat de tore
fumegoase, hotr*t s m apr, s!i nfrunt pe bdranii aceia((( 8D.F.Si"i$nesc!:'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
/. Preci0ea0& c)te adBecti#e s!nt n !r"&t$r!% te5t' Cad fulgii %ovielnici, a%a cum n
poveste / Cad stropi de piatr scump, u%or %i lene%, peste / Qn strlucit rzboinic,
cuprins de!o vra/!ad*nc# 8I$n @ar>!:
a. patru
. cinci
c. &ase
%. &apte
.8
1. A%e6e en!n*!% n care s!nt d$!& adBecti#e -r$-ri!E0ise'
a. Bin alastru cerul s2a !$cut #,n$t.
. E sigur c$ tat$l t$u e un om un.
c. D,ntul a%ie u&or printre !runzele galene ale copacilor
%. Ar !i !oarte r$u s$ #ii pe nepreg$tite.
3. A%e6e en!n*!% n care e5ist& ce% -!*in d$!& adBecti#e'
a. Hopiii sunt (n%ruma'i &i a*uta'i mereu %e p$rin'i.
. E !rumos %in partea lor c$ (i salut$ respectuos pe cei mai mari.
c. Kructele consumate !$r$ a !i sp$late pot %$una gra# s$n$t$'ii.
%. Hopilul #a %e#eni cu timpul "arnic &i ascult$tor
4. C!#)nt!% a?a din en!n*!% >cump, scump de tot la a%a vremuri 8@.t.He%a#rancea:, este'
a. a%*ecti# propriu2zis;
. a%#er %e timp;
c. a%#er %e mo%;
%. a%*ecti# pro#enit %in a%#er.
17. A%e6e sinta6"a inc$rect&'
a. un copil mai (nalt (n compara'ie cu mine
. un copil (nalt !a'$ %e mine
c. un copil mai (nalt %ec,t mine
%. un copil mai (nalt ca mine
11. Grad!% de c$"-ara*ie a% adBecti#!%!i din -r$-$0i*ia 'i nelesul ei e prea cuminte
8D.E"inesc!:, este'
a. poziti#;
. superlati# asolut;
c. comparati# %e superioritate;
%. superlati# relati# %e superioritate.
1(. Cte adBecti#e %a 6rad!% s!-er%ati# a>s$%!t c!nt n !r"&t$are%e sinta6"e' biat
harnic %i foarte inteligent, om deosebit de priceput %i de muncitor, profesor admirabil
a. toate
. patru
c. trei
%. %ou$
1+. C)te adBecti#e %a s!-er%ati# a>s$%!t s!nt n !r")t$are%e sinta6"e' rece ca gheaa,
dulce ca mierea, curat ca lacrima, vreme splendid, lucrare perfect.
a. toate
. trei
c. %ou$
%. nici unul
1,. C)te dintre !r"&t$are%e adBecti#e a! sens de s!-er%ati#' colosal, gigantic, uria%,
nalt, imens, ntins
a. niciunul
. toate
c. patru
%. %ou$
1J
1.. C)te dintre !r"&t$are%e adBecti#e e5-ri"& ns!?iri ce n! -$t fi c$"-arate'
absolut, unic, ve%nic, iniial, total, ntreg.
a. toate
. patru
c. %ou$
%. unul
1/. A%e6e sinta6"a c$rect&'
a. !oarte str$#ec"i
. e)traor%inar %e "ipersensiil
c. nemaipomenit %e ultraelegant
%. suprasupraaglomerat
11. 2n -r$-$0i*ia' Jste un elev destul de inteligent %i de harnic#, adBecti#e%e s!nt %a
6rad!% de c$"-ara*ie'
a. poziti#
. superlati# asolut
c. superlati# relati#
%. comparati# %e egalitate
13. Grad!% de c$"-ara*ie a% adBecti#!%!i din -r$-$0i*ia ((( cci sm*roagele lui de cai
erau vlguii din cale!afar((( 8I.Crean6&:, este'
a. poziti#;
. superlati# relati# S%e superioritate;
c. superlati# asolut;
%. a%*ecti#ul %in te)t nu are gra% %e compara'ie.
14. A%e6e en!n*!% n care e5ist& d$!& adBecti#e -r$-ri!E0ise c! f!nc*ia sintactic& de
atri>!t'
a. Funt m,n%ru %e #oi, %ragii mei9
. Kiii mei %ragi, a'i !$cut o trea$ !oarte un$9
c. B$ie'ii cei mari ai #ecinului se (ntorceau #eseli %e la r,u.
%. Miua %e azi se #este&te a !i plin$ %e surprize.
(7. 2n c)te dintre !r"&t$are%e c$nstr!c*ii adBecti#!% este f$%$sit c$rect' dragei mele
surori, ultimile %tiri, marei scriitoare, atari fete, copii precoce.
a. toate
. una
c. %ou$
%. patru
(1. Preci0ea0& care dintre e5-resii%e !r"&t$are s!nt %$c!*i!ni adBecti#a%e' de duzin,
de frunte, iute de picior, cai verzi pe perei, tragere de inim, de toat m*na, cu capul n
nori'
a. %oar ultimele %ou$;
. %oar primele %ou$;
c. primele trei &i ultimele %ou$;
%. primele trei.
1+
((. A%e6e sinta6"a n care adBecti#!% este f$%$sit inc$rect'
a. caracter contra%ictoriu
. %iscurs contra%ictor
c. test eliminatoriu
%. e)amen eliminator
(+. 2n en!n*!%' Jra un vis misterios / 'i bl*nd din cale!afar / 'i prea era de tot
frumos / 8e!au trebuit s piar(((# 8D. E"inesc!:, !%ti"e%e d$!& adBecti#e s!nt %a
6rad!% de c$"-ara*ie'
a. superlati# relati# %e superioritate
. superlati# relati# %e in!erioritate
c. superlati# asolut
%. comparati# %e superioritate
1-
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 1,
PRONUDELE I AHNECTI;ELE PRONODINALE
1. Preci0ea0& n!"&r!% -r$n!"e%$r din #ers!ri%e 8e c*nd codrul, dragul codru,
troienindu!%i frunza toat, / M%i deschide!a lui ad*ncuri, faa lunei s le bat(((
8D.E"inesc!:'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
(. Indic& fe%!% -r$n!"e%$r din te5t!%' 3e%ind la v*ntoare, care ncotro putea, auzir
iar%i pe stp*nul viei, care venea din c*nd n c*nd s!%i vad locurile, c are de g*nd
s le sape(# 8;!%-ea fir$sc$as&:'
a. relati#, relati#, posesi#, personal;
. ne"ot$r,t, relati#, re!le)i#, personal;
c. .ne"ot$r,t, relati#, posesi#, re!le)i#;
%. relati#, relati#, posesi#, re!le)i#.
+. 2n te5t!% )i!a zis c*te a ptimit((( nu!mi mai pot aduce dec*t cu greu aminte de o
nt*mplare ca aceea( 8D.Sad$#ean!: -r$n!"e%e s!nt n n!"&r de'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
,. 2n fra0a Ce om e acela care nu!%i respect promisiunile=#, e5ist&'
a. un pronume;
. %ou$ pronume;
c. trei pronume;
%. patru pronume
.. 2n fra0a Ji" Ce greu e pachetul acesta care a sosit prin po%t"#, e5ist&'
a. un pronume;
. %ou$ %ou$;
c. trei pronume;
%. patru pronume.
/. Ca0!% -r$n!"e%!i s!>%iniat n en!n*!%' 'i unde mi i!l ia 4t!4rumos pe zmeu((, este'
a. %ati#;
. %ati# posesi#;
c. geniti#;
%. %ati# etic.
1/
1. Identific& en!n*!ri%e n care e5ist& -r$n!"e -$sesi#e +(3!a condus pe ai lui p*n la
gar( -(8iscuiile cu ai mei sunt interminabile( .(&i mei prini trudesc printre strini(
0(>faturile alor mei m!au a/utat foarte mult'
a. -, /, .;
. -, .;
c. +, -, .;
%. -, /.
3. Sta>i%e?te n!"&r!% -r$n!"e%$r -ers$na%e din fra0a (((auzind d*nsa de mine %i de
numele meu prin +H0., remarcase, dup cum mi!a spusN Dineneles, a devenit un t*nar
ascet. 8tefan @&n!%esc!:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
4. E5ist& !n -r$n!"e ref%e5i# ca0!% dati# n -r$-$0i*ia'
a. Ne !acem lec'iile.
. Ne g,n%im la #acan'$.
c. Coat$ lumea ne lau%$.
%. Ne2au in#itat la !ilm.
17. C!#)nt!% s!>%iniat din en!n*!% Nu mi!am vzut numele pe lista c*%tigtorilor, este'
a. pronume personal;
. pronume re!le)i#;
c. pronume posesi#;
%. a%*ecti# pronominal posesi#.
11. 2n en!n*!% Ce faci c*nd iei o not mic=#. c!#)nt!% ce este'
a. pronume relati#;
. a%*ecti# pronominal interogati#;
c. a%*ecti# pronominal relati#;
%. pronume interogati#.
1(. A%e6e s$%!*ia c$rect& de ana%i0& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!%' Ce bibliografie
vi s!a recomandat pentru examenul de limba rom*n=#
a. pronume interogati#, cazul acuzati#, complement %irect;
. pronume interogati#, cazul nominati#, suiect;
c. a%*ecti# interogati#, cazul nominati#, atriut a%*ecti#al;
%. a%*ecti# interogati#, cazul acuzati#, atriut a%*ecti#al.
1+. Sinta6"e%e profesoara ((((( elevi, pictorii ((((( opere, mama ((((( fiic, muntele (((((
creste se -$t c$"-%eta, n $rdine, c! !r"&t$are%e -r$n!"e re%ati#e n ca0!% 6eniti#'
a. ai c$rei; ale c$ror; a c$rei; ale c$rui;
. a c$ror; ai c$ror; a c$rei;a c$ror;
c. a c$rui; ale c$ror;a c$rui; ale c$ror
%. ai c$ror; a c$ror; a c$rui !iic$; a c$ror
1.
1,. F$r"a c$rect& de ac$rd a -r$n!"e%!i re%ati# n ca0!% 6eniti#, din fra0a 8ac voi
nu m vrei eu v vreu, rspunse Apu%neanul, a crui ochi sc*nteiar ca un fulger(((
8C.Ne6r!00i:, este'
a. ai c$ror;
. ai c$rui;
c. a c$ror;
%. este !orma (ntreuin'at$ (n te)t.
1.. Pr$n!"e%e re%ati# din fra0a Kamenii pe care niciodat nu trebuie s te superi sunt
prinii, nde-%ine?te f!nc*ia sintactic& de'
a. complement in%irect;
. complement %irect;
c. atriut pronominal;
%. suiect.
1/. C!#)nt!% s!>%iniat n en!n*!% Ae vom nm*na premii numai profesorilor ai cror
elevi s!au calificat la olimpiad este'
a. a%*ecti# pronominal interogati#;
. a%*ecti# pronominal relati#;
c. pronume interogati#;
%. pronume relati#.
11. Pr$n!"e%e re%ati# din fra0a >pune!i biatului ce se cuvine, este n ca0!%'
a. nominati#;
. geniti#;
c. %ati#;
%. acuzati#.
13. C!#inte%e s!>%iniate din en!n*!% Bot ce e al meu e %i al lui, s!nt, n $rdine'
a. pronume posesi#, pronume personal;
. a%*ecti# pronominal posesi#, pronume posesi#;
c. amele sunt pronume personale;
%. amele sunt pronume posesi#e.
14. 2n en!n*!% Casa pustie %i morm*ntul sunt diata lui %i mo%tenirea ta( 8D.Sad$#ean!:,
ca0!ri%e c!#inte%$r s!>%iniate s!nt, n $rdine'
a. %ati# &i nominati#;
. numai geniti#;
c. %ati# &i geniti#;
%. geniti# &i nominati#.
(7. AdBecti#!% -$sesi# din -r$-$0i*ia &u ridicat oamenii contra noastr este n ca0!%'
a. nominati#;
. acuzati#;
c. geniti#;
%. %ati#.
(1. AdBecti#e%e -r$n$"ina%e -$sesi#e din -r$-$0i*ia 8e chipul tu viaa mea e plin(((
8D.E"inesc!:, s!nt n ca0!%'
a. geniti#, nominati#;
. geniti#, geniti#;
c. acuzati#, acuzati#;
%. acuzati#, nominati#.
11
((. A%e6e s$%!*ia c$rect& de ana%i0& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!%' Aupta
stenilor mpotriva lui avea sori de izb*nd(#
a. pronume posesi#, cazul geniti#, complement in%irect;
. a%*ecti# posesi#, cazul geniti#, atrut pronominal;
c. pronume personal, caz geniti#, atriut pronominal;
%. pronume personal, caz geniti#, complement in%irect.
(+. 2n te5t!% )i!a zis c*te a ptimit((( nu!mi mai pot aduce dec*t cu greu aminte de o
nt*mplare ca aceea( 8D.Sad$#ean!: -r$n!"e%e s!nt n n!"&r de'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
(,. 2n fra0a Ce om e acela care nu!%i respect promisiunile=#, e5ist&'
a. un pronume;
. %ou$ pronume;
c. trei pronume;
%. patru pronume
(.. C!#)nt!% s!>%iniat n en!n*!% 9rietenul tu este vinovat de tot ce mi se nt*mpl, este'
a. sustanti#;
. a%#er;
c. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t;
%. pronume ne"ot$r,t.
(/. 2n en!n*!% Ne mutaserm n aceea%i banc %i legtura noastr era cunoscut de toi.
8Dircea C&rt&resc!:, s!nt'
a. %ou$ pronume &i %ou$ a%*ecti#e pronominale;
. patru pronume;
c. trei pronume &i un a%*ecti# pronominal;
%. %ou$ pronume &i un a%*ecti# pronominal.
(1. C!#)nt!% s!>%iniat n en!n*!% (((nu mai doresc dec*t s!aud nt*mplarea
gospodarului istuia nalt %i uscat((( 8D.Sad$#ean!:, este'
a. a%*ecti# propriu2zis;
. a%*ecti# pro#enit %in #er la participiu;
c. pronume %emonstrati#;
%. a%*ecti# pronominal %emonstrati#.
(3. C!#)nt!% ce%e din en!n*!% ! 4ire!ar afurisit s fie cine a mai desfiinat %i catiheiile
cele, tocmai acum n vremea noastr" 8I.Crean6&:, este'
a. a%*ecti# pronominal %emonstrati#;
. articol %emonstrati#2a%*ecti#al;
c. pronume %emonstrati#;
%. pronume relati#.
10
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 1.
PRONUDELE I AHNECTI;ELE PRONODINALE
1. A%e6e #arianta c$rect& de ana%i0& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din #ers!%' Ja e hrisovul
vostru cel dint*i(((# 8T.Ar69e0i:.
a. pronume personal, caz G. Q atriut pronominal geniti#al
. pronume posesi#, caz G. Q atriut pronominal geniti#al
c. a%*ecti# pronominal posesi#, caz N. Q atriut a%*ecti#al
%. a%*ecti# pronominal posesi#, caz G. Q atriut a%*ecti#al
(. Sta>i%e?te fe%!% -r$n!"e%$r din en!n*!%' Noi venim mirarea noastr la morm*ntu!i
a depune, / $eacurile ce nghit neamuri al tu nume l!au hrnit(# 8Gr.A%e5andresc!:
a. primul &i ultimul personale, iar celelalte posesi#e
. toate personale cu e)cep'ia penultimului care este relati#
c. toate personale cu e)cep'ia penultimului care este posesi#
%. toate personale cu e)cep'ia celui %e2al %oilea care este posesi#
+. Indic& fe%!% -r$n!"e%$r din !r"&t$r!% en!n*' 8ac m*na!i slab sceptrul i!o
apas / &ltuia mai harnic locul tu l lasE 8H.@$%intinean!:.
a. re!le)i#, re!le)i#, personal, ne"ot$r,t, personal, personal
. personal, re!le)i#, %emonstrati#, personal
c. toate 2 personale cu e)cep'ia penultimului care este ne"ot$r,t
%. toate 2 personale cu e)cep'ia penultimului care este posesi#
,. Pr$n!"e%e re%ati# din en!n*!% 9entru mine ns numai dou mere de orz a dat tata
cui se cuvine, de am fost primit n 4olticeni(((# 8I.Crean6&: este n ca0!%'
a. nominati#;
. geniti#;
c. %ati#;
%. acuzati#.
.. Pr$n!"e%e re%ati# din en!n*!% 8eseori adolescenii nu %tiu ce este important s
fac# este n ca0!%'
a. nominati#;
. geniti#;
c. %ati#;
%. acuzati#.
/. 2n fra0a Ji" Ce mare!i fu bucuria de a!%i revedea prinii"#, e5ist&'
a. un pronume;
. %ou$ pronume;
c. trei pronume;
%. patru pronume.
1. 2n #ers!ri%e Soace unul %i pe patru / Botu%i tu ghici!vei chipu!i((( 8D.E"inesc!:,
c!#)nt!% s!>%iniat este'
a. pronume posesi# (n cazul geniti#
. pronume re!le)i# (n cazul %ati#
c. pronume personal (n cazul geniti#
%. pronume personal (n cazul %ati#
17
3. 2n en!n*!% Mncet, ncet, el se sui p*n la cuib, se uit ntr!nsul# 8@as" -$-!%ar:,
c!#)nt!%, nsul este'
a. pronume %e polite'e, !orm$ #ec"e
. pronume personal, !orm$ #ec"e
c. pronume %e (nt$rire
%. pronume re!le)i#
4. F$r"a de dati#E6eniti# a -r$n!"e%!i dumneata este'
a. %umnealui
. %umneatale
c. %umnea#oastr$
%. %umitale
17. 2n en!n*!% C>t %i azi n faa lumii o enigm nesplicat(((# 8D.E"inesc!: e5ist&'
a. o locu'iune sustanti#al$
. o locu'iune a%*ecti#al$
c. o locu'iune prepozi'ional$
%. o locu'iune a%#erial$
11. S!>stit!ie !n n!"e f&r& s& dea indica*ii -recise des-re $>iecte -r$n!"e%e'
a. negati#
. ne"ot$r,t
c. posesi#
%. relati#
1(. N! are cate6$ria 6ra"atica%& a -ers$anei -r$n!"e%e'
a. re!le)i#
. %e (nt$rire
c. %emonstrati#
%. posesi#
1+. N! a! aceea?i f$r"&, %a t$ate ca0!ri%e, adBecti#e%e -r$n$"ina%e de nt&rire'
a. genul masculin, num$rul singular
. genul masculin, num$rul plural
c. genul !eminin, num$rul singular
%. genul !eminin, num$rul plural
1,. 2n -r$-$0i*ia, (((m miram c ei nu vd / cu v*rful coarnelor ca melcii(# 8L.@%a6a:
-r$n!"e%e, m este'
a. %e (nt$rire
. personal
c. posesi#
%. re!le)i#
1.. 2n en!n*!% C...d&Ei c! >ere...d&Ei c! #in...L 8I.L.Cara6ia%e: -r$n!"e%e -ers$na% n
dati# este'
a. atriut pronominal
. complement %irect
c. complement in%irect
%. !$r$ !unc'ie sintactic$
1=
1/. 2n en!n*!% 8!i cu cinstea s piar ru%inea(#, -r$n!"e%e -ers$na% n dati# este'
a. atriut pronominal
. complement %irect
c. complement in%irect
%. !$r$ !unc'ie sintactic$
11. 2n en!n*!%' Mn ara orbilor cel cu un ochi este mprat# 8Pr$#er>:, c!#)nt!% cel este'
a. articol %emonstrati# Sa%*ecti#al N
. pronume %emonstrati# %e %ep$rtare
c. a%*ecti# pronominal %e %ep$rtare
%. pronume %emonstrati# %e i%entitate
13. AdBecti#!% -r$n$"ina% de"$nstrati# este f$%$sit inc$rect n -r$-$0i*ia'
a. I%eile acestui in#entator #or a%uce mari pro!ituri companiei.
. La (nceput, patronii nu au %at importan'$ i%eii acesteia.
c. ?ro%usele acestei (ntreprin%eri sunt !oarte c$utate (n magazine.
%. ?atronii 'in seama %e oser#a'iile clien'ilor ace&tia.
14. 2n en!n*!% Mn cele din urm, extenuate, apele Kltului a/ung la picioarele uria%ului
munte, pe ai crui umeri a cobor*t(# 8G.@$60a: e5ist&'
a. un pronume interogati#
. un pronume relati#
c. un a%*ecti# pronominal interogati#
%. un a%*ecti# pronominal relati#
(7. 2n fra0a Audat fie memoria marelui poet a crui pan a %tiut s nvieze umbrele
glorioase al eroicului nostru trecut(# 8I.G9ica: -r$n!"e%e re%ati# deter"in&'
a. sustanti#ul -an&
. sustanti#ul -$et
c. prima propozi'ie %in !raz$
%. sustanti#ul "e"$ria
(1. 2n en!n*!% (((%i tatl meu n august / ne c*ntrea cu gr*u(# 8G9.Pit!*:, c!#)nt!%
meu este'
a. pronume posesi# (n cazul nominati#
. a%*ecti# posesi# (n cazul nominati#
c. pronume personal (n cazul geniti#
%. pronume posesi# (n cazul geniti#
((. 2n en!n*!% Km de o veselie copilroas, el r*dea din toat inima, nc*t ochii
tuturora se ndreptau asupra lui# 8I.S%a#ici:, c!#)nt!% tuturora este'
a. a%*ecti# ne"ot$r,t
. a%*ecti# propriu2zis
c. numeral colecti#
%. pronume ne"ot$r,t
(+. 2n -r$-$0i*ia Aa voi alearg totdeauna / Bruditu!mi suflet s se!nchine(((#
8O.G$6a:, c!#)nt!% s!>%iniat este n ca0!%'
a. nominati#
. acuzati#
c. %ati#
%. geniti#
18
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 1/
PRI HE ;OR@IRE NEFLEGI@ILE
1. A%e6e afir"a*ia ade#&rat& -entr! ad#er>'
a. uneori (&i poate sc"ima !orma %up$ num$r;
. %etermin$ tot%eauna un #er;
c. nu poate !i nicio%at$ element %e rela'ie;
%. uneori poate %etermina un sustanti#.
(. Sta>i%e?te n!"&r!% ad#er>e%$r din en!n*!% Numai dup cum aducea picioarele, rar,
cosind cu ele parc, s!ar fi putut cunoa%te c!i cioban( 8D.Sad$#ean!:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
+. Preci0ea0& n!"&r!% %$c!*i!ni%$r ad#er>ia%e din te5t!% !r"&t$r' Aa deal valea se
str*mteaz din ce n ce mai mult, T(((U pe culmea dealului de la st*nga, despre 3neu se
ive%te pe ici colo marginea unei pduri de ste/ar, iar pe dealul de la dreapta stau rzlee
rm%iele nc nest*rpite ale unei alte pduri cioate(((# 8I$an S%a#ici:
a. cinci
. patru
c. trei
%. %ou$
,. Sta>i%e?te n!"&r!% ad#er>e%$r din #ers!ri%e 9recum seara, pe c*mpie, c*nd f*%ii se
prinde ceaa, / Bot auzi sun*nd vecernii %i nu %tii de unde vin((( 8I.Pi%%at:'
a. trei;
. patru;
c. cinci;
%. &ase.
.. Indic& seria care c$n*ine n!"ai ad#er>e c$"-!se'
a. %e#reme, (mpre*ur, c,n%#a, alene;
. numai, alt$%at$, ne(ncetat, o%at$;
c. alt!el, ce#a, nicio%at$, (ntruna;
%. c,teo%at$, tot%eauna, %inspre, un$oar$.
/. 2n te5t!%' Qn tramvai se!ntoarce de la gar / 'i!n tramvaiul plin de pasageri / Boat
lumea c*nt!n cor pe dinafar, / Ce!a c*ntat %i ieri, / 'i!alaltieri(# 8I.Din!%esc! E
P%$aie !r>an&:, c!#inte%e s!>%iniate s!nt'
a. toate a%#ere;
. %ou$ a%#ere &i %ou$ locu'iuni a%#eriale;
c. trei a%#ere &i un sustanti# cu prepozi'ie;
%. %ou$ a%#ere, o locu'iune a%#erial$ &i un sustanti# cu prepozi'ie;
0J
1. Preci0ea0& care dintre e5-resii%e !r"&t$are s!nt %$c!*i!ni ad#er>ia%e' de /ur
mpre/urul, n caz c, chiar dac, n scopul, zi de zi, de!a dura, n afara.
a. penultima &i antepenultima;
. %oar prima;
c. prima &i ultimele trei;
%. toate.
3. C!#)nt!% poate n! este ad#er> n en!n*!%'
a. ?oate nu ai (n'eles ce 'i2am spus.
. ?oate s$ (n#e'e &i mai mult.
c. ?oate c$ #a (n'elege a%e#$rul.
%. Han%i%atul, poate, a a#ut emo'ii.
4. C!#)nt!% tot este ad#er> n en!n*!%'
a. Hu tot a*utorul primit %e la prieteni, a e&uat.
. E)amenul %e a%mitere la Aca%emie este tot mai greu..
c. ?entru acest e)amen %i!icil a repetat tot.
%. Aceste mici istorisiri %e r$zoi alc$tuiesce un tot unitar.
17. C*t este ad#er> n en!n*!%'
a. H,t %e !rumos este (n p$%urea B$neasa9
. H,t timp %ureaz$ proa scris$ anul acestaU .
c. Agronomul estimeaz$ c,t gr,u #a o'ine anul acesta. .
%. Gre&in% calculul, a o'inut un c,t mai mare ca %e(mp$r'itul.
11. Indic& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!%' 4iind ni%te vecini
agreabili, pot suna oric*nd la mine la u%(#
a. a%#er ne"ot$r,t
. a%#er relati#
c. con*unc'ie suor%onatoare
%. pronume relati#
1(. Str!ct!ra s!>%iniat& n en!n*!% $r*nd!nevr*nd, copiii mbri%au tulpina
salc*mului 8Darin Preda:, este %$c!*i!ne'
a. #eral$;
. a%*ecti#al$;
c. prepozi'ional$;
%. a%#erial$.
1+. Indic& seria care c$n*ine n!"ai -re-$0i*ii = %$c!*i!ni -re-$0i*i$na%e c$rect
6r!-ate din -!nct de #edere a% re6i"!%!i ca0!a%'
a. asupra, (n !a'a, %in cauza, (mpotri#a, (napoia;
. contra, %atorit$, mul'umit$, potri#it, con!orm;
c. %espre, %up$, %e la, (n locul, pentru;
% contrar, (naintea, (n%$r$tul, (n *urul, pe %easupra.
+.. .?recizeaz$ care %intre e)presiile urm$toare sunt locu'iuni prepozi'ionaleA n urm, pe
dinuntru, n prea/m, dimpreun cu, alturi de, n loc.
a. niciuna;
. toate;
c. penultima &i antepenultima;
%. toate cu e)cep'ia ultimei.
0+
1.. A%e6e afir"a*ia ade#&rat& -entr! -re-$0i*ie'
a. leag$ (ntre ele %ou$ propozi'ii;
. are categoria gramatical$ a cazului;
c. nu (nso'e&te nicio%at$ un #er;
%. leag$ un atriut %e pronumele %eterminat.
1/. E5ist& ce% -!*in d$!& -re-$0i*ii n en!n*!%'
a. Be2mi g$se&ti pi)ul pe *os, pune2l aici, %easupra, s$2l #$%.
. Co'i can%i%a'ii %oresc a o'ine note mari la e)amen.
c. ?,n$ se #or a!i&a rezultatele la proa oral$, #om a#ea emo'ii..
%. Nu i2a #enit s$ crea%$ .c$ era primul pe lista celor a%mi&i.
11. Sinta6"a, din cauz c este'
a. sustanti# cu prepozi'ie R con*unc'ie suor%onatoare
. locu'iune prepozi'ional$
c. locu'iune a%#erial$
%. locu'iune con*unc'ional$
13. Preci0ea0& care dintre e5-resii%e !r"&t$are s!nt %$c!*i!ni c$nB!nc*i$na%e' fr s,
chiar dac, n caz c, cu toate c, mcar c, ca s, ci %i.
a. toate cu e)cep'ia ultimelor %ou$;
. %oar primele trei;
c. ultimele patru;
%. toate.
14. A%e6e s$%!*ia c$rect& de ana%i0& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!%' Qnde nu prea
%i!a repetat, am crezut c va lua not mic(#
a. a%#er relati# %e loc Q complement circumstan'ial %e loc;
. con*unc'ie suor%onatoare Q !$r$ !unc'ie sintactic$;
c. a%#er relati# %e cauz$ Q complement circumstan'ial %e cauz$;
%. a%#er rel. %e loc Q complement. circumstan'ial. %e cauz$.
(7. Ra-$rt!% de c$$rd$nare ad#ersati#& -res!-!ne'
a. o opozi'ie (ntre no'iuni care se e)clu%;
. o opozi'ie (ntre %oi termeni care nu se e)clu%;
c. asociere (ntre %oi termeni;
%. o concluzie.
(1. 2n en!n*!% ! Li, cluii tatei, s ne ntoarcem c*t mai degrab acas" 8I.Crean6&:,
ad#er>e%e s!nt n n!"&r de'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
((. C!#inte%e s!>%iniate n #ers!ri%e Vile albe, zile negre((( ce strine, ce departe, /
Duclele n care dorul meu de cer l!am ngropat((( 8I.Pi%%at:, s!nt, n $rdine'
a. a%*ecti# pronominal relati#, a%#er %e mo%;
. a%#er %e mo%, a%#er %e mo%;
c. pronume relati#, pronume relati#;
%. a%*ecti# pronominal interogati#, pronume interogati#.
0-
(+. Indic& n!"&r!% ad#er>e%$r ?i a% %$c!*i!ni%$r ad#er>ia%e din te5t!% !r"&t$r'
)ereu cer%im vieii ani muli, a%a!n ne%tire, / Ne rzvrtim, ne pl*ngem de piericiunea
noastr, / 'i nc nu!nelegem c fr de iubire / >e ve%te/e%te Bimpul n noi ca floarea!
n glastr# 8;. ;$ic!%esc!:
a. trei
. patru
c. cinci
%. &ase
(,. ;a%$ri%e "$rf$%$6ice a%e c!#)nt!%!i nainte / naintea din fra0a (((%i continu
drumul nainte %i, privind fix naintea lui, se ndeprt spre autobuz((( 8Dircea E%iade:
s!nt, n $rdine'
a. a%#er, prepozi'ie;
. prepozi'ie, a%#er;
c. a%#er, a%#er;
%. complement circumstan'ial %e loc, prepozi'ie.
(.. Str!ct!ra s!>%iniat& n #ers!% 9*nWce!amee%te iar, cz*nd pe lanuri((( 8t.O.I$sif:, este'
a. pronume relati# prece%at %e prepozi'ie;
. locu'iune a%#erial$;
c. locu'iune pronominal$;
%. locu'iune con*unc'ional$.
(/. C!#)nt!% s!>%iniat din -r$-$0i*ia Cum auzeam noi pe mo% Auca pomenind cu drag
de cas((, suprarea noastr cre%tea la culme( 8I.Crean6&:, nde-%ine?te f!nc*ia
sintactic& de'
a. complement circumstantial %e mo%;
. complement circumstantial %e timp;
c. complement circumstantial %e cauz$;
%. nu are !unc'ie sintactic$.
(1. Indic& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!% K, tu, cu ochi
alba%tri, c*t de frumoas e%ti"# 8G.C&%inesc!:
a. articol ne"ot$r,t;
. inter*ec'ie;
c. a%*ecti# ne"ot$r,t;
%. numeral car%inal.
(3. Preci0ea0& n!"&r!% interBec*ii%$r din te5t!% &dic, zu, bobocule, de" Ju, cu
mintea ca de femeie, pardon s te!ntreb %i eu un lucruN ce pricopseal ar fi %i cu
republica= 8I.L.Cara6ia%e:'
a. una;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
0/
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 11
PRI HE ;OR@IRE NEFLEGI@ILE
1. 2n en!n*!% Nu mai e vorba de distrugerea unui ora% sau a unei ri, ci s!ar putea ca
printr!un gest criminal s fie nruite crmizile din care e zidit lumea(# 8G.@$60a:
e5ist&'
a. o con*unc'ie;
. %ou$ con*unc'ii;
c. trei con*unc'ii;
%. patru con*unc'ii.
(. Indic& n!"&r!% c$nB!nc*ii%$r c$$rd$nat$are din en!n*!%' & doua zi diminea, iar
le!au dat s se spele, i!au osptat, le!au pus %i n traist ni%te mere, cum nu se mai
vzuser %i le!au urat drum bun(# 8G.@$60a:'
a. una;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
+. 2n #ers!ri%e C8in ochi clipe%te!ncet cicoarea / 'i!adoarme!apoi %i ea(L 8G.C$?>!c:,
e5ist&'
a. un a%#er;
. %ou$ a%#ere;
c. trei a%#ere;
%. patru a%#ere.
,. 2n te5t!% Kh, pentru cruda lor coresponden / &veau cea mai naiv diligen"#
8E"i% @r!"ar!:, -re-$0i*ia pentru intr& n re%a*ie c!'
a. cru%a
. lor
c. corespon%en'$;
%. o".
0.
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 13
NUDERALUL
1. 2n te5t!% 8easupra ta, nt*ia explozie i sparge urechile, te nuce%te, a doua te
acoper cu pm*nt( 8ar prin faptul c le!ai auzit pe!am*ndou, nu e%ti mort(# 8Ca"i%
Petresc!: e5ist&, n $rdine, !r"&t$are%e n!"era%e'
a. or%inal &i car%inal;
. or%inal, car%inal &i colecti#;
c. or%inal, or%inal &i colecti#;
%. car%inal, car%inal, car%inal.
(. N!"era%!% din en!n*!% Aic era un om ca de treizeci %i %ase de ani 8I$an S%a#ici: are
f!nc*ia sintactic& de'
a. nume pre%icati#;
. atriut a%*ecti#al;
c. atriut sustanti#al prepozi'ional;
%. complement circumstan'ial %e mo%.
+. C!#)nt!% $ din en!n*!% 8oar o clip a fost de a/uns ca s!i schimbe viaa, este'
a. articol ne"ot$r,t;
. #er au)iliar;
c. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t;
%. numeral car%inal.
,. Str!ct!ra s!>%iniat& din -r$-$0i*ia Boi trei ?iEa! cer!t dre-t!ri%e, este'
a. numeral colecti#;
. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t R numeral car%inal;
c. pronume ne"ot$r,t R numeral car%inal;
%. numeral %istriuti#.
.. N!"era%e%e din en!n*!ri%e 8e dou ori au c*%tigat n faa adversarilor(#, Cu
eforturi nzecite vor c*%tiga cupa(#, 4iecare echip are c*te %apte /uctori(#, Boi
%apte au contribuit la victoria echipei(# s!nt, n $rdine'
a. colecti#, multiplicati#, %istriuti#, a%#erial;
. a%#erial, multiplicati#, %istriuti#, colecti#;
c. colecti#, multiplicati#, a%#erial, %istriuti#;
%. colecti#, a%#erial, multiplicati#, %istriuti#.
/. 2n en!n*!% Nu!i cost nimic aceste locuri, cci unde nva o sut nouzeci %i nou
de in%i, poate nva %i al dou sutelea(# 8C.Di%%e: e5ist& ?i !n n!"era%'
a. a%#erial;
. colecti#;
c. %istriuti#;
%. or%inal.
01
1. 2n te5t!% &l treilea ceru s se dea vatra satului cu o raz de -I st*n/eni ptrai,
pltindu!se ns st*n/enul c*te un leu sau +-H2 lei pogonul, de +. ori %i /umtate mai
mult dec*t preul curent(# 8N.@&%cesc!: n! e5ist& n!"era%'
a. car%inal;
. colecti#;
c. or%inal;
%. %istriuti#.
3. N!"era%e%e care arat& n ce -r$-$r*ie cre?te $ cantitate se n!"esc'
a. a%#eriale
. colecti#e
c. multiplicati#e
%. or%inale
00
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL 14
TEST RECAPITULATI;
DORFOLOGIE
1. Preci0ea0& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' Mn Juropa,
dar mai ales n Com*nia, volumul de noi livrri va cre%te de trei ori n urmtoarele
optsprezece luni(# 8Financiar!%:
a. con*unc'ie coor%onatoare, numeral a%#erial, numeral car%inal cu #aloare a%*ecti#al$;
. con*unc'ie coor%onatoare, locu'iune a%#erial$, numeral car%inal cu #aloare a%*ecti#al$;
c. con*unc'ie suor%onatoare, locu'iune a%#erial$, numeral car%inal cu #aloare sustanti#al$;
%. a%#er, numeral a%#erial, numeral car%inal cu #aloare sustanti#al$.
(. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% Jl %i opri calul naintea c*rciumei, arunc o privire
la &na, apoi alta la btr*n, care %edeau pe laia de l*ng masa cea mare din umbra
cerdacului, trase cu ochii o rait prin pre/ur, apoi ntreab unde!i c*rciumarul(# 8I$an
S%a#ici E D$ara c! n$r$c: a!, n $rdine, !r"&t$are%e #a%$ri "$rf$%$6ice'
a. a%#er. articol, prepozi'ie, articol Larticol;
. a%#er, articol, locu'iune prepozi'ional$, a%*ecti# pronominal %emonstrati#, numeral;
c. prepozi'ie, numeral, locu'iune prepozi'ional$, pronume %emonstrati#, articol;
%. prepozi'ie, a%*ecti# ne"ot$r,t, prepozi'ie, articol, articol
+. 2n str!ct!ra s!>%iniat& din #ers!% (((iar v*ntul sperios v!o creang farm
8D.E"inesc!:, crati"a are r$%!% de a'
a. marca omiterea unor sunete (n interiorul cu#,ntului;
. lega articolul "ot$r,t %e pronumele personal;
c. lega numeralul car%inal %e pronumele re!le)i#;
%. re%a pronun'area !$r$ pauz$ a %ou$ cu#inte.
,. C)te dintre !r"&t$are%e en!n*!ri s!nt c$recte' +(& lipsit de la %coal sub pretextul
c a fost bolnav( -(8in punct de vedere moral a procedat corect( .(8in punct de vedere al
elevilor, teza a fost dificil( 0(3!a luat partea colegului su(
a. toate
. trei
c. %ou$
%. unul
.. Preci0ea0& ca0!% c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' !4railor, zise el cuprinz*nd
m*nile tovar%ilor lui, acesta!i satul meu"O# 8D.Sad$#ean!:
a. nominati#, nominati#, nominati#;
. #ocati#, geniti#, nominati#;
c. #ocati#, geniti#, geniti#;
%. nominati#, %ati#, geniti#.
07
/. Sta>i%e?te n!"&r!% c!#inte%$r n ca0!% #$cati# din en!n*!% Bu, idol scump %i dulcea
mea lumin, / Cm*i n braul meu ntotdeauna((( 8D.E"inesc!:'
a. unu;
. trei;
c. patru;
%. &ase.
1. Indic& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!% C&pa Cutului
curgea la vale, subire %i limpede, sczut de secetele verii(# 8D.Sad$#ean!:
a. primele trei2a%*ecti#e, iar a patrulea a%#er %e timp;
primele trei2a%#ere %e mo%, iar al patrulea2a%#er %e timp;
c. primele %ou$ a%*ecti#e, al treilea2a%#er %e mo%, iar al patrulea2sustanti#;
%. primele trei2a%*ecti#e, iar a patrulea sustanti#.
3.Preci0ea0& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' 8ar unde!i
acel unde# nu %tiam / Cci nu!l gsisem nc!n nicio carte(# 8I.Din!%esc!:'
a. a%#er relati# %e loc, a%#er %e loc;
. a%#er %e loc, a%#er %e loc;
c. a%#er %e loc, sustanti#;
%. sustanti#, sustanti#.
4. Preci0ea0& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' Aumina ce
larg e" / &lbastrul ce crud"
a. a%#er %e mo%, sustanti#, a%*ecti#;
. pronume relati#, a%*ecti#, a%*ecti#;
c. a%*ecti# relati#, a%#er, a%#er;
%. a%#er relati#, sustanti#, a%*ecti#.
17. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% &colo, l*ng isvoar, iarba pare de omt, / 4lori
albastre tremur ude n vzduhul tm*iet(((# s!nt'
a. a%*ecti#e;
. a%#ere;
c. primul este sustanti#, iar celelalte %ou$ sunt a%#ere;
%. primul este sustanti#, iar celelalte %ou$ sunt a%*ecti#e.
11. 2n en!n*!%' Dietul btr*n %i!a scos din buzunar %i ultimul bnu %i a cumprat o
p*ine#, c!#)nt!% %i are, n $rdinea a-ari*iei, !r"&t$are%e #a%$ri "$rf$%$6ice'
a. a%#er, con*unc'ie, pronume re!le)i#
. con*unc'ie, a%#er, a%#er
c. pronume re!le)i#, a%#er, con*unc'ie
%. pronume re!le)i#, con*unc'ie, con*unc'ie
1(. 2n en!n*!% (((noi suntem datori a!i spune adevrul, str!ct!ra a!i are ca e%e"ente
c$"-$nente'
a. prepozi'ia a marc$ a in!initi#ului R pronume personal;
. #er au)iliar R pronume personal;
c. prepozi'ia a marc$ a in!initi#ului R pronume re!le)i#;
%. articol posesi#2geniti#al R pronume personal.
0=
1+. C!#)nt!% ce din en!n*!% Ce lucru poate fi mai minunat ca un /eratic de galbeni
ntin%i pe o mas= 8@.t.He%a#rancea:, este'
a. a%#er %e mo%;
. a%*ecti# pronominal relati#;
c. pronume interogati#;
%. a%*ecti# pronominal interogati#.
1,. 2n en!n*!ri%e !r"&t$are, c!#)nt!% Ca%>astr!L este, n $rdine' 8up furtuna de
asear cerul a devenit albastru(# Creionul acesta scrie albastru(# &lbastrul florilor de
nu!m!uita este delicat(#
a. a%*ecti#, a%#er, a%#er.
. a%*ecti#, a%*ecti#, a%*ecti#;
c. a%*ecti#, a%#er, sustanti#;
%. a%#er, a%#er, a%#er.
1.. Identific& str!ct!ra n care n! se nca%c& n$r"a %in6#istic&'
a. c$r'i noi ap$rute;
. proleme largi %ez$tute;
c. solu'ii (n%elungi c$utate;
%. con#ingeri a%,nc (nr$%$cinate .
1/. Identific& str!ct!ra n care n! se nca%c& n$r"a %in6#istic&'
a. e)per'i c,t mai mul'i;
. pie%icile cele mai greu %e %ep$&it;
c. persoanele noi #enite;
%. prolema cea mai grea %e e)plicat.
11. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!%' K" Bu, sftuitoarea mea, de azi!nainte, / Ce mare e%ti,
/ Ce bun e%ti, / Ce cald e%ti"O 8I$n Din!%esc! E He #$r>& c! iarna:, s!nt n $rdine'
a. pronume posesi# (n geniti#, a%*ecti# relati# (n nominati#, a%*ecti# (n nominati#;
. a%*ecti# posesi# (n geniti#, a%*ecti# relati# (n acuzati#, a%*ecti# (n acuzati#;
c. a%*ecti# posesi# (n #ocati#, pronume relati# (n acuzati#, a%*ecti# (n acuzati#;
%. a%*ecti# posesi# (n #ocati#, a%#er %e mo% La%*ecti# (n nominati#.
13. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!%' Nu te cunoa%te nimeniO / de%i merg*nd alturi,
rm*nem tot strini, / %i c*nd ne m*ng*i fruntea %i holdele bogate / %i c*nd ne smulgi
copacii din c*mp %i din grdini((= 8I$n Din!%esc! E Str$fe -entr! #)nt: s!nt'
a. toate (n cazul nominati#;
. toate (n cazul acuzati#;
c. primele %ou$ (n cazul nominati# &i celelalte (n cazul acuzati#;
%. primul (n cazul nominati# &i celelalte (n cazul acuzati#.
14. 2n te5t!%' 9e buzele!mi ro%ii ! apusuri de var ! / 9ort urmele luptei pierdute!n
palatul / Jternului )*ine# fostului 3eri#"O 8I$n Din!%esc! E R$"an*a !%ti"ei #eri:
c!#inte%e s!>%iniate a!, n $rdine, !r"&t$are%e #a%$ri "$rf$%$6ice'
a. a%*ecti# pronominal posesi#; sustanti#; a%#er;
. pronume re!le)i#; a%#er; sustanti#;
c. pronume personal; a%*ecti#; sustanti#;
%. pronume posesi#; a%*ecti#; a%#er.
08
(7. Sta>i%este #a%$ri%e "$rf$%$6ice a%e c!#)nt!%!i ne6r! !ti%i0at n en!n*!ri%e +(Cerul
era negru de nori( -(K stea cztoare zg*ria negrul cerului( .(Negrul frunzi% fremta
/alnic( 0(8e at*ta negru m dor ochii'
a. sustanti#, sustanti#, a%*ecti#, a%*ecti#;
. a%*ecti#, sustanti#, a%*ecti#, sustanti#;
c. a%*ecti#, a%*ecti#, sustanti#, sustanti#;
%. a%*ecti#, sustanti#, sustanti#, a%*ecti#.
(1. Sta>i%e?te n!"&r!% c!#inte%$r n ca0!% n$"inati# din -r$-$0i*ia Jra prietenul
acesta al meu tritor n sat la 4ierbini((( 8D.Sad$#ean!:'
a. unul;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
((. C!#)nt!% s!>%iniat n #ers!ri%e 9*n ro%ii prin perdele / 3ntr zorile %i!anin /
4luturi palizi de lumin((( 8t.O.I$sif:, este'
a. a%#er %e (nt$rire;
. pronume re!le)i#;
c. con*unc'ie coor%onatoare;
%. con*unc'ie suor%onatoare.
(+. Str!ct!ra s!>%iniat& n fra0a CJu trebuie s v duc la locul hotr*t, %i, de!aici
ncolo, cum v!a slu/i capul# 8I.Crean6&: are ca e%e"ente c$"-$nente'
a. pronume re!le)i# R prepozi'ia a marc$ a in!initi#ului;
. pronume personal R #erul au)iliar a avea;
c. pronume personal R #erul au)iliar a vrea;
%. este #er au)iliar.
(,. Preci0ea0& #a%$ri%e "$rf$%$6ice a%e c!#)nt!%!i de, !ti%i0at n en!n*!ri%e' +(8e vrei
s vii, sun!m" -(Dutoiul de l!ai adus, s!a spart( .(Ducuros de ce a c*%tigat, a dat o
petrecere( 0(8e!aici ncolo te descurci singur.
a. con*unc'ie; pronume relati#; prepozi'ie; prepozi'ie;
. toate cu#intele sunt con*unc'ii;
c. con*unc'ie; con*unc'ie; prepozi'ie; prepozi'ie;
%. prepozi'ie; con*unc'ie; prepozi'ie; con*unc'ie.
(.. Indic& #a%$ri%e "$rf$%$6ice a%e c!#)nt!%!i t$t din #ers!ri%e J cald %i l*ng
trunchiuri umbra treptat se face tot mai mic( / $zduhul tot nu se!nfioar de niciun
zbor de r*ndunic( 8Hi"itrie An69e%:'
a. a%#er, a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t;
. a%#er, pronume ne"ot$r,t;
c. a%*ecti#, a%#er;
%. a%#er, a%#er.
(/. Indic& #a%$ri%e "$rf$%$6ice a%e c!#)nt!%!i !n din en!n*!ri%e +('i e c*t un punct de
peni( -(Qn singur strop de ploaie a atins!o( .(& mers ntr!un loc cunoscut, nu ntr!altul'
a. numeral car%inal, articol ne"ot$r,t, a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t;
. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t, numeral car%inal, articol ne"ot$r,t;
c. articol ne"ot$r,t, numeral car%inal, articol ne"ot$r,t;
%. articol ne"ot$r,t, numeral car%inal, a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t.
7J
(1. Indiferent de c$nte5t, c!#)nt!% ce n! -$ate fi'
a. articol %emonstrati#2a%*ecti#al;
. pronume interogati#;
c. a%*ecti# pronominal relati#;
%. a%#er.
(3. Sta>i%e?te #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#)nt!%!i a din fra0a Mn pofida a tot ce!mi spui,
voi merge mai departe'
a prepozi'ie;
articol posesi#2geniti#al;
c #er au)iliar;
% articol "ot$r,t
(4. Preci0ea0& n!"&r!% %$c!*i!ni%$r din te5t!% !r"&t$r' 8ac aruncai privirea
mpre/ur, la dreapta %i la st*nga, vedeai drumul de ar %erpuind spre culme, iar la
vale, de!a lungul r*uleului, c*t strbate ochiul, p*n la c*mpia nesf*r%it(((nu zreai
dec*t iarb %i mrcini(# 8I$an S%a#ici E D$ara c! n$r$c:
a. cinci
. patru
c. trei
%. %ou$
+7. Preci0ea0& #a%$area "$rf$%$6ic& a c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' Cecheam
tot ce!a fost %i o s fie, / Boi anii mei cu clipa lor nvie, / 8intotdeauna, fr ieri %i azi(#
8I.Pi%%at:
a. #er copulati#, pronume posesi#, pronume posesi#, a%#er %e timp cu prepozi'ie;
. #er pre%icati#, a%*ecti# posesi#, pronume personal, sustanti# cu prepozi'ie;
c. #er pre%icati#, pronume posesi#, a%*ecti# posesi#;locu'iune a%#erial$;
%. #er copulati#, a%*ecti# posesi#, pronume personal, locu'iune a%#erial$.
7+
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (7
TEST RECAPITULATI;
DORFOLOGIE
1. A%e6e sinta6"a c$rect&'
a. corespon%en'a a multor scriitori;
. *uc$tori ai trei cluuri
c. premierea a celor patru campioni
%. (n %ecursul a c,'i#a ani.
(. A%e6e sinta6"a c$rect&'
a. ala&trii oc"i
. to'i co%ri
c. proprii oc"i
%. ace&ti aritrii
+. A%e6e sinta6"a c$rect&'
a. centru %e %i!uzare a presei
. Muzeul %e Istoria Bucure&tiului
c. #olumul cu opere al lui Eminescu
%. ele# (n clasa &aptea
,. 2n en!n*!% &u ridicat n spate o nou locuin pentru tinerii cstorii sinta6"a
s!>%iniat& este'
a. a%#er prece%at %e o prepozi'ie
. locu'iune a%#erial$
c. locu'iune prepozi'ional$
%. sustanti# cu prepozi'ie
.. 2n en!n*!%' 8up aceea mai zboar o dat p*n la lun# 8I.Crean6&:, sinta6"a o dat
este'
a. sustanti# prece%at %e articol ne"ot$r,t
. numeral a%#erial
c. numeral multiplicati#
%. locu'iune a%#erial$
/. C!#)nt!% unui din en!n*!%' &cestea le!am auzit povestite de ctre un mcleandru
unui scatiu# 8E.Gr%ean!: este'
a. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t
. articol ne"ot$r,t
c. numeral car%inal
%. pronume ne"ot$r,t
7-
1. 2n te5t!% 4ata a mare, Nicolia a murit((( / (((%i luia mic i!a dat / Casa aia, a de sta el
n ea(# 8D.S$resc!:, c!#)nt!% a are, n $rdine, !r"&t$are%e #a%$ri "$rf$%$6ice'
a. prepozi'ie, #er au)iliar, #er au)iliar, articol posesi#Sgeniti#alN;
. pronume %emonstrati#, #er copulati#, #er copulati#, prepozi'ie;
c. articol %emonstrati#Sa%*ecti#alN #er copulati#, #er copulati#, prepozi'i;
%. articol %emonstrati#Sa%*ecti#alN, #er au)iliar, #er au)iliar, pronume %emonstrati#.
3. C!#)nt!% s!>%iniat din #ers!ri%e Brecu o zi, trecur trei / 'i iar%i, noaptea, vine /
Auceafrul deasupra ei / Cu razele!i senine(# 8D.E"inesc!: este'
a. articol ne"ot$r,t;
. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t;
c. numeral car%inal;
%. articol "ot$r,t proclitic.
4. 2n #ers!ri%e Cine!i acel ce!mi spune povestea pe de rost / 8e!mi in la el urechea %i
r*d de c*te!ascult / Ca de dureri strine=# 8D.E"inesc!:, c!#inte%e s!>%iniate s!nt, n
$rdine'
a. pronume, prepozi'ie, con*unc'ie;
. con*unc'ie, a%#er, prepozi'ie;
c. pronume, con*unc'ie, prepozi'ie;
%. con*unc'ie, con*unc'ie, con*unc'ie.
17. C!#)nt!% s!>%iniat din #ers!% J u%or a scrie versuri(((# 8D.E"inesc!: este'
a. articol posesi# Sgeniti#alN;
. con*unc'ie simpl$;
c. prepozi'ie simpl$;
%. #er au)iliar.
11. C!#inte%e s!>%iniate din #ers!ri%e Bcui %i tri%ti, se trec n tain, cu fruntea n
pm*nt plecat, / 'i nicio m*n ctre d*n%ii nu se ntinde ca s!i rump(((# 8H.An69e%:,
s!nt, n $rdine'
a. a%#er simplu &i con*unc'ie coor%onatoare a%#ersati#$;
. con*unc'ie coor%onatoare copulati#$ &i con*unc'ie coor%onatoare a%#ersati#$;
c. con*unc'ie coor%onatoare copulati#$ &i con*unc'ie coor%onatoare copulati#$;
%. pronume re!le)i# &i a%#er simplu.
1(. 2n #ers!ri%e 3arna e dus, cine s!i evoce / sub geamul meu zpezile!i baroce=#
8G9.T$"$0ei:, c!#inte%e s!>%iniate s!nt, n $rdine'
a. sustanti#, pronume interogati#, pronume posesi#, pronume personal;
. a%#er, pronume relati#, a%*ecti# posesi#, pronume posesi#;
c. a%#er, pronume relati#, pronume personal, pronume posesi#;
%. sustanti#, pronume interogati#, a%*ecti# posesi#, pronume personal.
1+. C!#inte%e s!>%iniate din en!n*!% C*nd vorbea >f*ntul 9etru lui 8umnezeu, mo%
Gheorghe se ridica n picioare, plec*ndu!%i capul alb n semn de smerenie %i ad*nc
supunere(# 8I.Te$d$rean!: s!nt, n $rdine'
a. pronume re!le)i# &i a%#er;
. a%#er &i con*unc'ie;
c. pronume re!le)i# &i con*unc'ie;
%. con*unc'ie &i con*unc'ie.
7/
1,. 2n en!n*!ri%e !r"&t$are CQmbra morii se ntinde tot mai mare %i mai mare(#
8D.E"inesc!: Aa !nceput, pe c*nd fiin nu era, nici nefiin, / 9e c*nd totul era lips de
via %i voin(((# 8D.E"inesc!: Jra adevrat tot ce mi!a spus(# c!#inte%e s!>%iniate
s!nt, n $rdine'
a. a%#er, sustanti#, pronume ne"ot$r,t;
. a%#er, sustanti#, sustanti#;
c. pronume ne"ot$r,t, pronume ne"ot$r,t, a%#er;
%. pronume ne"ot$r,t, sustanti#, a%#er.
1.. 2n en!n*!% Bot drumul e un v*rte/ spim*nttor n care cltoriul are prile/ul de a!
%i vedea capul fr*nt de zece ori pe ceas(((# 8;.A%ecsandri: -!te" identifica'
a. un a%*ecti# pronominal relati#;
. un a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t;
c. un a%*ecti# pronominal posesi#A
%. un numeral multiplicati#.
1/. 2n fra0a Mn spate artileria nemeasc a devenit turbat %i pare c a sporit numrul
gurilor de foc(((# 8Ca"i% Petresc!:, str!ct!ra n spate# este'
a. locu'iune a%#erial$;
. locu'iune prepozi'ional$;
c. prepozi'ie compus$;
%. sustanti# cu prepozi'ie.
11. Preci0ea0& c)te c!#inte n ca0!% 6eniti# e5ist&.n #ers!ri%e 8in casa voastr, unde!n
umbr / 9l*ng doinele %i r*de hora / $a strluci odat vremii / Norocul nostru, al tuturora(
# 8O.G$6a:'
a. unu;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
13. 2n #ers!ri%e K zi din via s!mi fi dat, / K zi mi!era de!a/uns(((# 8D.E"inesc!:,
c!#)nt!% o este'
a. articol ne"ot$r,t
. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t
c. numeral car%inal cu #aloare a%*ecti#al$
%. pronume ne"ot$r,t
14.C!#)nt!% o din en!n*!% (((%i p*n m*ni diminea s!mi alegei macul de o parte, fir
cu fir, %i nsipul de alt parte# este'
a. articol ne"ot$r,t
. numeral car%inal
c. pronume ne"ot$r,t
%. a%*ecti# pronominal ne"ot$r,t
(7. C!#)nt!% un din #ers!ri%e Ju sunt fiul oamenilor / care duc o greutate / dintr!un
loc ntr!altul(((# 8G9.Pit!*: este'
a. articol ne"ot$r,t
. a%*ecti# ne"ot$r,t
c. pronume ne"ot$r,t
%. numeral car%inal
7.
(1. 2n #ers!% Brecut!ai c*nd ceru!i c*mpie senin(((# 8D.E"inesc!:, c!#)nt!%
s!>%iniat este'
a. pronume personal
. pronume posesi#
c. #er copulati#
%. #er pre%icati#
((. 2n en!n*!% C&ista!i un animal %iret care nu se mai afl pe lumea asta(((#
8D.Sad$#ean!:, c!#)nt!% s!>%iniat este'
a. pronume personal
. pronume posesi#
c. #er copulati#
%. #er pre%icati#
71
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (1
SINTAGA PROPOJIIEI
SU@IECTUL I PREHICATUL
1. 2n en!n*!%' J lesne bogatului a porunci, dar greu sracului a mplini(((# 8F$%c%$r:
c!#inte%e s!>%iniate s!nt'
a. complemente %irecte
. nume pre%icati#e
c. pre%icate #eral
%. suiecte
(. 2n -r$-$0i*ii%e' Neguri albe, strlucite / Na%te luna argintie(((# ?i Aacul codrilor
albastru / Nuferi galbeni l ncarc(((# 8D.E"inesc!: s!>iecte%e s!nt'
a. incluse;
. su(n'elese;
c. neguri, lacul;
%. luna, nu!eri.
+. 2n te5t!%' >uflete al meu de copil, / te duci %i tu / ca pasrea ce trecu, / s mori la Nil#
8G9.T$"$0ei:, s!>iecte%e s!nt'
a. su!lete, pas$rea, su(n'eles;
. tu, ce, inclus;
c. su!lete, su(n'eles, su(n'eles;
%. su!lete, ce, inclus.
,. 2n te5t!%' Cu litere ce curg din cri te spal / %i m*na!n iarba moale i!o rstoarn /
c*t arde!n zri statuia verii, goal / %i c*t respiri nepodidit de iarnO# 8G9.T$"$0ei:
dintre c!#inte%e s!>%iniate a! f!nc*ia sintactic& de s!>iect'
a. LceI &i LteI;
. Lm,naI &i LstatuiaI;
c. LteI &i Lm,naI;
%. LceI &i LstatuiaI.
.. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate a! f!nc*ia sintactic& de s!>iect' >unt
artist, spuse Gavrilescu TOU( 9entru pcatele mele am a/uns profesor de pian, dar idealul
meu a fost, de totdeauna, arta pur(((# 8Dircea E%iade:
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
/. S!>iect!% din -r$-$0i*ia Mn inimi rai acum ni!i# 8Ge$r6e Lesnea:, este'
a. inimi;
. rai;
c. ni;
%. nee)primat, su(n'eles.
70
1. Predicate%e din fra0a 9ot fi minuni, ca tine nu!i niciuna 8D.E"inesc!:, s!nt, n $rdine'
a. pot, ca tine nu2i;
. pot !i minuni, ca tine nu2i;
c. pot, nu2i niciuna;
%. !i minuni, nu2i.
3. 2n -r$-$0i*ia s!>%iniat& n te5t!% Qn porc( (((carne mult((( >e stric((( 8ou guri
suntem" 8@ar>! t.He%a#rancea:, s!>iect!% este'
a. e)primat;
. nee)primat, inclus;
c. nee)primat, su(n'eles;
%. ne%eterminat.
4. Pr$n!"e%e re%ati# din fra0a Brie%te din ceea ce i se d, este'
a. complement circumstan'ial %e cauz$;
. suiect;
c. complement %irect;
%. complement in%irect.
17. Preci0ea0& f!nc*ia sintactic& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!% Nefiindu!i team
de ce se va nt*mpla, %i!a nfruntat du%manul'
a. complement in%irect;
. suiect;
c. complement circumstan'ial %e cauz$;
%. complement %irect.
11. S!>stanti#!% din -r$-$0i*ia &/ung at*ta s*nge vrsat" 8C$stac9e Ne6r!00i:, este'
a. complement %irect;
. suiect;
c. nume pre%icati#;
%. complement circumstan'ial %e mo%.
1(. Identific& en!n*!% n care e5ist& !n s!>iect inc%!s n desinen*a #er>!%!i'
a. Nu #2a !ost ru&ine %e un ast!el %e rezultatU
. Mi2a #enit o i%ee !oarte un$.
c. Nu mi2e team$ s$ particip la concurs.
%. Ne2a purtat noroc.
1+. 2n -r$-$0i*ia' >!a comunicat la radio %tirea aceasta(#, s!>iect!% este'
a. inclus
. e)primat
c. ne%eterminat
%. su(n'eles
1,. C!#)nt!% ce este s!>iect n en!n*!%'
a. He ai !$cutU
. He nu2'i placeU
c. He #ei %e#eni U
%. He greu a (n'eles prolema9
77
1.. Indic& fe%!% s!>iecte%$r din en!n*!%' )aic, muli te!au du%mnit, / C e%ti neam
blagoslovit"# 8T.Ar69e0i:
a. e)primate Lmaic$I &i LneamI;
. e)primat Lmul'iI &i nee)primat inclus;
c. nee)primate 2 incluse;
%. nee)primate 2 su(n'elese.
1/. 2n en!n*!%' Suriului nu i!a plcut interpretarea celor dou c*ntree gemene(#
c!#)nt!% s!>%iniat are f!nc*ia sintactic& de'
a. atriut
. complement %irect
c. complement in%irect
%. suiect
11. 2n te5t!%' >uflete, nav cltoare, / Ce strbai, ndrznea, lumile, / Nu!mi zv*rli
patimile!n v*ltoareO / 3a!mi!le %i du!mi!le(# 8;.;$ic!%esc!:, s!>iecte%e s!nt'
a. su(n'elese;
. incluse;
c. incluse &i su(n'elese;
%. incluse, e)primate.
13. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate s!nt s!>iecte sa! n!"e -redicati#e'
Jra pe la Cusalii %i socul alb de floare / Qmplea ntreg vzduhul cu dulcea lui mireasm
/ &d*ncul cer albastru, ncununat de soare, / 9rea o strlucit %i grea catapeteasm
8;.;$ic!%esc!:
a. toate;
. %oar unul;
c. %ou$;
%. patru.
14. Indic& fe%!% ce%$r d$!& s!>iecte din #ers!ri%e J u%or a scrie versuri / C*nd nimic
nu ai a spuneO# 8D.E"inesc!:
a. su(n'elese;
. incluse;
c. e)primat &i su(n'eles;
%. e)primat &i ne%eterminat.
(7. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate s!nt s!>iecte si"-%e e5-ri"ate -rin
s!>stanti#e Caii %i ploile dorm n picioare, / 9asrea doarme c*t atinge pm*ntul, / Ju
dorm ca sarea din mare / Cu capul sub arip dorm, cum doarme v*ntul(# 8G9.T$"$0ei:,
e5ist&'
a. toate;
. primele trei &i al cincilea;
c. penultimul &i ultimul;
%. al treilea &i ultimul.
(1. 2n fra0a >troici este un copil, care nu cunoa%te nc pre oameni, nu %tie ce este
mbunarea %i minciuna 8C$stac9e Ne6r!00i:, c!#)nt!% s!>%iniat nde-%ine?te f!nc*ia
sintactic& de'
a. suiect;
. nume pre%icati#;
c. complement %irect;
%. atriut a%*ecti#al.
7=
((. 2n te5t!% $ezi, asta!i vorbaN cap ai, minte ce!i mai trebuie=, s!>iecte%e e5-ri"ate s!nt'
a. asta, cap, ce;
. #ora, minte, ce;
c. asta, minte;
%. asta.
(+. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate s!nt s!>iecte sa! n!"e -redicati#e, n
te5t!%' 'i cum li se vrsa din suflet prisosul sfintei bucurii, / Dtr*nii magi de!
odinioar preau acuma trei copiiO# 8;.;$ic!%esc!:, e5ist&'
a. unul;
%ou$;
c. trei;
%. patru.
(,. Identific& s!>iecte%e e5-ri"ate din fra0a 9ropunerea venit din partea oricui dorea
s!o a/ute, n!o putea accepta, pentru c nimeni nu!i cuno%tea planurile'
a. propunerea, nimeni;
. propunerea, oricui, nimeni;
c. oricui, nimeni;
%. nimeni.

(.. Indic& fe%!% s!>iecte%$r din #ers!ri%e' 3scusit, nalt fptur / J omul ce!n la
prinde v*ntul, / 'i care pe soare sau bur / Cu plugul ar pm*ntul(# 8G.C&%inesc!:
a. e)primate;
. su(n'elese;
c. unul e)primat &i %ou$ incluse;
%. unul e)primat &i %ou$ su(n'elese.
(/. 2n #ers!ri%e $oi trecei pe drum, v uitai printre gratii de poart / %i asteptai s
vorbesc ! 8e unde s ncep= 8L!cian @%a6a:, e5ist&'
a. numai suiecte e)primate;
. numai suiecte nee)primate, incluse;
c. un suiect e)primat &i patru suiecte nee)primate;
%. trei suiecte incluse &i %ou$ suiecte su(n'elese.
(1. 2n en!n*!%' Cine este omul acesta %i cine este dornic s!l a/ute=#, c!#inte%e
s!>%iniate a! f!nc*ia sintactic& de'
a. suiecte;
. nume pre%icati#e;
c. nume pre%icati# &i suiect;
%. suiect &i nume pre%icati#.
(3. Sinta6"a a cui din en!n*!% & cui a fost ideea s plecai m*ine n excursie=#, are
f!nc*ia sintactic& de'
a. atriut a%*ecti#al
. nume pre%icati#
c. atriut pronominal
%. complement in%irect
78
(4. 2n en!n*!% J o lips total de responsabilitate s nu te pregte%ti pentru
bacalaureat#, s!>stanti#!% o lips este'
a. atriut
. complement %irect
c. nume pre%icati#
%. suiect
+7. 2n fra0a 8ar era lesne de neles c Czvan, dup ce va a/unge n apropiere de
du%man, nu va fi poate stp*n s se fereasc de btaie, chiar dac lsm de!o parte
natura lui cea prea cuteztoare((( 8N.@&%cesc!:, s!nt'
a. numai pre%icate #erale;
. numai pre%icate nominale;
c. trei pre%icate #erale &i %ou$ pre%icate nominale;
%. trei pre%icate nominale &i %ou$ pre%icate #erale.
=J
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL ((
SINTAGA PROPOJIIEI
SU@IECTUL I PREHICATUL
1. 2n en!n*!% Qnii poate c nu te vor crede#, c!#)nt!% poate este'
a. complement circumstan'ial %e mo%
. pre%icat nominal cu #erul copulati# su(n'eles
c. pre%icat #eral e)primat prin a%#er pre%icati#
%. pre%icat #eral e)primat prin #er pre%icati#
(. 2n te5t!%' Ca %i c*nd smochinul prsit la pol / ar fi un sonet tradus / fruct cu fruct(
Ca %i c*nd v*ntul / ar fi o scriere fr punctuaie, / ploaia, un psalm cu litere de nisip, /
%terse ! zpada, un manuscris / cu semnele volatilizateOP 8G9.T$"$0ei:, e5ist&'
a. - pre%icate;
. / pre%icate;
c. . pre%icate;
%. 1 pre%icate;
+. 2n te5t!% )ie mi!e foame, zise el, am vzut /os c e un restaurant P9escarul#, a%
aduce ceva dac nu s!o fi nchis(# 8D.Preda: e5ist&'
a. numai pre%icate #erale;
. trei pre%icate #erale &i trei pre%icate nominale;
c. patru pre%icate #erale &i %ou$ pre%icate nominale;
%. %ou$ pre%icate #erale &i patru pre%icate nominale.
,. Indic& #arianta c$rect& de ana%i0& a c!#)nt!%!i s!>%iniat din en!n*!%' >igur c au
luat cu bine bacalaureatul(#
a. pre%icat #eral Q a%#er pre%icati#
. complement %e mo% Q a%#er %e mo%
c. nume pre%icati# Q a%*ecti# propriu zis
%. nume pre%icati# Q a%#er %e mo%
.. 2n fra0a' 8esigur c micuei i era frig dac era trimis, c*nd era ger, dup ap(#
e5ist&'
a. un pre%icat #eral &i %ou$ 2nominale;
. %ou$ pre%icate nominale &i %ou$ 2#erale;
c. un pre%icat #eral &i trei nominale;
%. patru pre%icate #erale.
/. S!>stanti#!% calf din -r$-$0i*ia &/uns calf la gitnrie, vorbea frumos %i cu patim
n mi/locul tovar%ilor si 8@.t.He%a#rancea:, nde-%ine?te f!nc*ia sintactic& de'
a. suiect;
. nume pre%icati#;
c. complement %irect;
%. complement circumstan'ial %e timp.
=+
1. Sta>i%e?te care este -ri"!% -redicat din fra0a Kric*t de greu i!ar fi fost, tot %i
continua drumul'
a. ar !i !ost;
. greu ar !i !ost;
c. oric,t %e greu ar !i !ost;
%. oric,t ar !i !ost.
3. 2n te5t!%' Cereasc floare, alb, strlucit, / Cu bl*nd miros de Cai, e 9oezia( /
>m*na ei de ngeri e zv*rlit, / 'i brazd cald!i e copilria( 8;.;$ic!%esc!:,
-redicate%e s!nt'
a. cereasc$, al$, str$lucit$ e, e z#,rlit$, e copil$ria
. cereasc$, al$, str$lucit$ e, e, raz%$ e;
c. e !loare, e z#,rlit$, e raz%$;
%. e ?oezia, e z#,rlit$, cal%$ e;
4. 2n fra0a $or veni cu o%ti streine %i vai de biata ar c*nd vom avea rzboaie ntre noi
%i poate %i mriei!tale nu!i va fi bine((( 8C$stac9e Ne6r!00i:, s!nt'
a %ou$ pre%icate #erale &i un pre%icat nominal;
. trei pre%icate #erale;
c. trei pre%icate #erale &i un pre%icat nominal;
%. %ou$ pre%icate #erale &i %ou$ pre%icate nominale.
17. 2n -r$-$0i*ia &mare foarte sunt toate cuvintele 8L!cian @%a6a:, -redicat!% este'
a. sunt toate;
. amare sunt;
c. sunt cu#intele;
%. amare !oarte sunt.
11. 2n en!n*!% CAudat fie zpada, / Audat fie marea, / )inunat este zpada, /
>trlucitoare e steaua(L 8G.C&%inesc!: e5ist&'
a. patru pre%icate #erale;
. %ou$ pre%icate #erale &i %ou$ pre%icate nominale;
c. patru pre%icate nominale;
%. trei pre%icate nominale .
1(. 2n en!n*!% Cristal scump e gheaa, / &lb %i rece zpada, / 4lacra!i cald ca
viaa, / 9arfumat livada(# 8G.C&%inesc!: -redicate%e s!nt !r"&t$are%e'
a. e g"ea'a, al$ &i rece;
. cristal e, 2i cal%$, par!umat$;
c. cristal e, al$ &i rece, 2i cal%$, par!umat$;
%. e g"ea'a, al$ &i rece, cal%$, par!umat$.
1+. Indic& -redicate%e din te5t!%' Qn cuptor e ro%ul soare / 'i crbune sub picioare /
J nisipul(# 8G.C$?>!c:
a. e ro&ul, e nisipul;
. e soare, e nisipul;
c. un cuptor e, c$rune e;
%. cuptor e, su picioare e.
=-
1,. Indic& fe%!% -redicate%$r din te5t!%' (((J un ger amar, cumplit" / >telele par
ngheate, cerul pare oelit, / 3ar zpada cristalin pe c*mpii strlucitoare / 9are!un lan
de diamanturi ce sc*r*ie sub picioare(L 8;.A%ecsandri:
a. toate nominale cu e)cep'ia ultimului care este #eral;
. toate nominale cu e)cep'ia primului &i a ultimului care sunt #erale;
c. toate #erale cu e)cep'ia primului care este nominal
%. toate #erale.
1.. 2n fra0a CCea dint)i -re$c!-are -e care tre>!ie s& $ a#e*i n aceast& -eri$ad& este
s& #& re-eta*i ntrea6a "aterie.L c!#)nt!% preocupare intr& n re%a*ie c! #er>!%'
a. treuie;
. a#e'i;
c. este;
%. repeta'i.
1/. A%e6e -r$-$0i*ia si"-%&'
a. Bomnule, restitui'i2i2le9
. F$2I !ie %ate (n #ileag minciunile &i uneltirile.9
c. Au %at (n p,rg caisele &i piersicile.
%. H,n% se %$ e)amenul U.
11. Indic& en!n*!% n care ac$rd!% sEa f&c!t c$rect'
a. He2i cu asteaU
. Ori Mi"ai, ori Maria au (nt,rziat.
c. >um$tate %intre can%i%a'ii a%mi&i la proele scrise #a %a luni proa scris$ .
%. Kiecare %in #oi #$ #e'i str$%ui s$ o'ine'i un puncta* c,t mai mare.
13. N! e5ist& 6re?e%i de ac$rd n en!n*!%'
a. Intensitatea #alurilor %e c$l%ur$ #or cre&te (n urm$torii ani;
. Ei2a propus s$ #iziteze locul %e na&tere a scriitorului;
c. Funt mul'umit (n ceea ce pri#e&te e)plica'iile primite;
%. Bat !iin% rezultatele slae ale ec"ipei, s2a anulat participarea la al %oilea concurs.
14. Identific& -r$-$0i*ia n care ac$rd!% #er>!%!i 8-redicat: n -ers$an& ?i n!"&r c!
s!>iect!% este c$rect rea%i0at'
a. Niciuna %intre #oi nu a'i plecat.
. Niciuna %intre #oi nu au plecat.
c. Niciuna %intre #oi nu ai plecat.
%. Niciuna %intre #oi nu a plecat.
(7. Sta>i%e?te fe%!% -redicate%$r din en!n*!ri%e' +(Jram amgii de prieteni(
-($remurile erau tulburi( .(9e atunci erau manifestaii de strad'
a. numai pre%icate nominale;
. %ou$ pre%icate nominale &i un pre%icat #eral;
c. un pre%icat nominal &i %ou$ pre%icate #erale;
%. numai pre%icate #erale.
(1. Pri"!% -redicat din fra0a Nu m putusem stp*ni s nu m g*ndesc la ea imediat(((
8Dircea C&rt&resc!:, este'
a. nu m$ putusem st$p,ni;
. nu putusem;
c. m$ st$p,ni;
%. nu m$ putusem .
=/
((. A%e6e en!n*!% n care e5ist& ce% -!*in d$!& -redicate #er>a%e'
a. Figur c$, #$z,n%u2#$ a&a %e oosi'i, n2au mai stat mult la #oi.
. ?oate c$ toate cererile #or !i analizate &i solu'ionate p,n$ m,ine.
c. ?esemne nu au ar$tat p$rin'ilor e)temporalele pline %e gre&eli.
%. n luna aprilie to'i pomii erau (n!lori'i &i li#a%a, (n#erzit$.
(+. 2n fra0a' &ugustus a fost n%tiinat, se nfurie ca ntotdeauna c*nd i se prea c un
fapt oarecare era o nfruntare mpotriva propriei sale persoane, l exil pe >ilanus %i pe
9ostumus &gripa, care erau printre invitai %i o ddu afar din Coma chiar pe 3ulia(#
8;inti%& F$ria:, e5ist& a%&t!ri de -redicate%e #er>a%e'
a. un singur pre%icat nominal
. %ou$ pre%icate nominale
c. trei pre%icate nominale
%. patru pre%icate nominale
(,. Indic& fe%!% s!>iect!%!i din en!n*!%' Castelul tu de ghea l!am cunoscut,
G*ndire(((# 8I.@ar>!:(
a. e)primat LcastelulV
. e)primat LG,n%ireV
c. nee)primat 2 inclus
%. nee)primat 2 su(n'eles
(.. Preci0ea0& fe%!% -redicate%$r n $rdinea n care a-ar n en!n*!%' Ju curg ntreg
n c*ntec sf*nt, / Ju nu mai sunt, e!un c*ntec tot ce sunt(# 8N.La>i?:.
a. #eral, #eral, nominal
. #eral, #eral, nominal, nominal
c. nominal, #eral, #eral
%. #eral, nominal, nominal, nominal
(/. 2n en!n*!%' CFete%e sa! >&ie*ii s!nt #in$#a*i AL, e%e"ente%e s!>iect!%!i "!%ti-%!
s!nt n ra-$rt de c$$rd$nare'
a. a%#ersati#$
. conclusi#$
c. copulati#$
%. %is*uncti#$
(1. S!>iect!% n! -$ate fi e5-ri"at -rin'
a. sustanti# pro#enit %in a%*ecti#
. sustanti# (n #ocati#
c. numeral car%inal
%. pronume posesi#
(3. C!#)nt!% ce este s!>iect n en!n*!%'
a. He ai cititU
. He 'ie nu2'i place altuia nu2i !ace.
c. Nu m$ intereseaz$ ce #a %e#eni acest t,n$r.
%. Fe &tie ce a !$cut la e)amen.
(4. 2n en!n*!%' J u%or a scrie versuri(((# 8D.E"inesc!:, #er>!% a scrie este'
a. complement %irect
. nume pre%icati#
c. pre%icat #eral
%. suiect
=.
+7. 2n fra0a' 8rumeii spuneau c este la Cocor%ti un cimpoie% care are un fecior
foarte nvat ce %tie toate limbile %i c l!au vzut chiar ei pe acel cimpoie%, care e un om
scurt, gros, %chiop de piciorul st*ng, rotund la fa %i z*mbe%te totdeauna c*nd vorbe%ti
cu el(# 8I.S%a#ici:, e5ist&'
a. + suiect e)primat &i 7 suiecte nee)primate;
. / suiecte e)primate, / suiecte su(n'elese &i - suiecte incluse;
c. 0 suiecte e)primate, + suiect su(n'eles, + suiect inclus;
%. 0 suiecte e)primate &i - suiecte su(n'eles.
=1
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL ((
SINTAGA PROPOJIIEI
ATRI@UTUL
1. 2n en!n*!% Cu g*ndiri %i cu imagini / Mnnegrit!am multe pagini, / 'i!ale crii, %!ale
vieii, / Chiar din zorii tinereii(# 8Dircea C&rt&resc!: c!#inte%e s!>%iniate a! f!nc*ia
sintactic& de'
a. atriute sustanti#ale;
. suiecte;
c. complemente %irecte;
%. complemente in%irecte.
(. 2n #ers!% 'i /alea de!a nu mai putea face un vers((( 8Ge$r6e @ac$#ia:, atri>!t!% este'
a. %e2a nu mai putea;
. %e2a nu putea;
c. %e2a nu putea !ace;
%. nu e)ist$ niciun atriut.
+. S!>stanti#e%e -r$-rii din fra0a Cred c doamna Dogomileanu l cunoascuse pe
unchiul 4ilip pe c*nd era foarte t*nr((( 8t.@&n!%esc!:, nde-%inesc, n $rdine,
f!nc*ii%e sintactice de'
a. suiect &i complement %irect;
. suiect &i apozi'ie;
c. suiect &i complement in%irect;
%. am,n%ou$ sunt apozi'ii.
,. Indic& n!"&r!% atri>!te%$r din #ers!ri%e' Aa voi alearg totdeauna / Bruditu!mi
suflet s se!nchine, / $oi singuri str/uii altarul / Nde/dii noastre de mai bine(#
8O.G$6a:
a. cinci
. &ase
c. &apte
%. opt
.. 2n en!n*!%' 8e ce din umbra!mi ai fugit= / 8e ce n!auzi chemarea!mi=# 8Dircea
C&rt&resc!: c!#inte%e s!>%iniate se ana%i0ea0& astfe%'
a. atriute pronominale Q pronume posesi#e, cazul geniti#;
. atriute pronominale Q pronume personale, cazul %ati#;
c. atriute a%*ecti#ale Q a%*ecti#e posesi#, cazul %ati#;
%. complemente in%irecte Q pronune re!le)i#e, cazul %ati#.
=0
/. 2n en!n*!%' 'i feei tale!ntoarse!n vis / K z*n s!i rsaie, / >ub vl e chipul ei nchis
/ 'i pletele!i blaie(# 8Dircea C&rt&resc!: c!#inte%e a! f!nc*ia sintactic& de'
a. atriute pronominale;
. atriute a%*ecti#ale;
c. atriut pronominal &i complement in%irect;
%. atriut a%*ecti#al &i atriut pronominal.
1. Preci0ea0& n!"&r!% atri>!te%$r adBecti#a%e din te5t!%' Mn aceast obscuritate,
strada avea un aspect bizar( Nicio cas nu era prea nalt %i aproape niciuna nu avea
cat superior# 8G.C&%inesc!:
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. &ase.
3. Preci0ea0& n!"&r!% atri>!te%$r din te5t!%' >usur mare de lcuste / 'i de g*ze fr
numr / Crbu%ul de aram / >!a oprit pe caldu!i umr(# 8L.@%a6a:
a. trei;
. patru;
c. &ase;
%. &apte.
4. 2n #ers!ri%e (((%i plopii, trezindu!se brusc, dinadins, / cu umbrele lor melodioase /
umerii nc dormind nu i!au atins 8Nic9ita St&nesc!:, atri>!te%e s!nt e5-ri"ate, n
$rdine, -rin'
a. pronume personal, a%*ecti# o'inut prin %eri#are, #er la gerunziu;
. a%*ecti# pronominal posesi#, a%*ecti# propriu2zis, a%*ecti# pro#enit %in #er la gerunziu;
c. pronume posesi#, a%*ecti# propriu2zis, #er la gerunziu;
%. pronume personal, a%*ecti# pro#enit %in #er la participiu, #er la gerunziu.
17. 2n fra0a' Mmi plac mult romanele ai cror eroi sunt adolesceni#, -r$-$0i*ia
atri>!ti#& este intr$d!s& -rin'
a. pronume interogati# cu !unc'ia %e atriut pronominal
. pronume relati# cu !unc'ia %e atriut pronominal
c. pronume relati# cu !unc'ia %e complement in%irect
%. a%*ecti# relati# cu !unc'ia %e atriut a%*ecti#al
17. 2ntre c!#inte%e s!>%iniate din te5t!%' Copacul, darnic cu gteala lui, / 8e sus %i
pierde foi de!argintrie, / Cz*nd n drumul ori%icui, / Mn suflet sau pe plrie(#
8T.Ar69e0i:, e5ist&'
a. / atriute;
. . atriute;
c. 1 atriute;
%. 0 atriute.
11. 2n te5t!%' C*t mare cheltuial / 8e zmal, lac %i poleial" / Ce bel%ug %i ce risip /
8e comori ntr!o arip" 8T.Ar69e0i:, e5ist&'
a. trei atriute a%*ecti#ale;
. patru atriute a%*ecti#ale.;
c. cinci atriute a%*ecti#ale;
%. &apte atriute a%*ecti#ale;
=7
1(. Atri>!te%e s!>%iniate din te5t!% Mn ochii ti ca!n dou oglinzi nsufleite / &murgul
%i rsfr*nge privirea ns*ngeratO# 8I.Din!%esc!: s!nt'
a. %ou$ pronominale, %ou$ #erale, unul a%*ecti#al;
. unul pronominal, %ou$ #erale, %ou$ a%*ecti#ale;
c. toate a%*ecti#ale;
%. unul pronominal &i patru a%*ecti#ale.
1+. 2n en!n*!%' 8ragii mei copii, ascultai!mi sfaturile"# c!#)nt!% mei este'
a. atriut pronominal e)primat prin pronume personal, caz G.;
. atriut a%*ecti#al e)primat prin a%*ecti# pronominal posesi#, caz D;
c. atriut pronominal Q pronume posesi#, caz G.;
%. atriut a%*ecti#al e)primat prin a%*ecti# pronominal posesi# caz G.
1,. 2n -r$-$0i*ia (((%i din acest /oc al v*ntului cu florile, valurile ad*nci %i strlucitoare
de colori %i de lumin se sap n f*neele nalte, p*n dincolo de hotarele vederii
8Ca%istrat F$6a?:, atri>!te%e s!>stanti#a%e s!nt n n!"&r de'
a. patru;
. cinci;
c. &ase;
%. &apte.
1.. 2n en!n*!%' & iubi nseamn a gsi fericirea noastr n fericirea altora(# e5ist&'
a. %ou$ atriute pronominale
. %ou$ atriute a%*ecti#ale
c. un atriut a%*ecti#al &i unul pronominal
%. %ou$ complemente %irecte.
1/. 2n en!n*!% 'i lin al apei sc*nteiat / >!i lunece pe pleoape!iO#
8Dircea C&rt&resc!:, c!#)nt!% s!>%iniat are f!nc*ia sintactic& de'
a. atriut a%*ecti#al Q a%*ecti# posesi#, cazul %ati#;
. atriut pronominal Q pronume personal, cazul %ati#;
c. complement in%irect Q pronume re!le)i#, cazul %ati#;
%. atriut a%*ecti#al Q a%*ecti# posesi#, cazul geniti#.
11. 2n en!n*!% Nici nu mai %tiu de c*t timp a%tept rspuns la cerere(#, c!#)nt!% c*t este'
a. atriut a%*ecti#al
. atriut a%#erial
c. atriut pronominal
%. complement circumstan'ial %e mo%
13. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% Brind n cercul vostru strimt / Norocul v
petrece, / Ci eu n lumea mea m simt / Nemuritor %i rece(# 8D.E"inesc!: s!nt'
a. atriute pronominale e)primate prin pronume posesi#e (n cazul geniti#;
. atriute pronominale e)primate prin pronume personale (n cazul geniti#;
c. atriute a%*ecti#ale e)primate prin a%*ecti#e posesi#e (n cazul geniti#;
%. atriute a%*ecti#ale e)primate prin a%*ecti#e posesi#e (n cazul acuzati#.
14. S!>stanti#!% s!>%iniat in -r$-$0i*ia &lexandru Apu%neanul, dup nfr*ngerea sa
n dou r*nduri, de o%tile 8espotului, izbutise a lua o%ti turce%ti((( 8C$stac9e Ne6r!00i:,
nde-%ine?te f!nc*ia sintactic& de'
a. complement %e in%irect;
. complement %e agent;
c. atriut sustanti#al prepozi'ional;
%. complement circumstan'ial %e cauz$.
==
(7. 2n en!n*!% Gavrilcea, autor moral sigur al asasinatului %i al ncercrii de rsturnare
a guvernului, nu putu fi prins 8Ge$r6e C&%inesc!:, #ir6!%a are r$%!% de'
a. a %elimita o apozi'ie %ez#oltat$ (n interiorul propozi'iei;
. a marca raportul %e coor%onare prin *u)tapunere (ntre componentele suiectului multiplu;
c. a marca asen'a pre%icatului;
%. a %elimita sustanti#ul (n #ocati# %e restul propozi'iei.
(1. Atri>!te%e din en!n*!% Drazii de la colurile aleii, cu crengile curbate de zpad,
abia mai rezistau, s!nt n n!"&r de'
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
((. 2n en!n*!% 9e umeri pletele!i curg r*uO# 8G.C$?>!c:, c!#)nt!% !i are f!nc*ia
sintactic& de'
a. atriut a%*ecti#al
. atriut pronominal
c. complement in%irect
%. pre%icat nominal (mpreun$ cu a%*ecti#ul Lnegrele2I
(+. 2n fra0a' >us, n casele domne%ti, al cror lat acoperi% de %indril se!ntindea de /ur!
mpre/ur cu stre%ine lungi %i revrsate, stau cu o cucernic smerenie, mpre/urul
trupului mpodobit al rposatului, toate cpeteniile rii(L 8A%.Od$>esc!:, -e %)n6& a%te
fe%!ri de atri>!te e5ist&'
a. 1 atriute a%*ecti#ale
. 0 atriute a%*ecti#ale
c. 7 atriute a%*ecti#ale
%. = atriute a%*ecti#ale
(,. E5ist& !n atri>!t -r$n$"ina% n en!n*!%'
a. LEi2o%at$ mi 'i2l (n&!ac$ cu %in'ii %e cap...I SI.Hreang$N.
. LEi ra'ul t$u (narm$ ca s$ lo#e&ti (n tine...I SM.EminescuN.
c. LFap$2mi groap$ %in picior...I SKolclorN.
%. LF$ !aci ine, %omni&oar$, s$2'i #ezi %e r,n%uielile tale %e !at$ mare.I SM.Fa%o#eanuN.
(.. C!#inte%e s!>%iniate din en!n*!%' Mn sufletele noastre ai lsat o icoan pe care
nimeni nu ne!o poate lua napoi(((# 8A%.;%a9!*&: a!, n $rdine, !r"&t$are%e f!nc*ii
sintactice.
a. atriut a%*ecti#al, complement %irect, complement in%irect
. atriut pronominal, suiect, complement in%irect
c. atriut pronominal, atriut pronominal, atriut pronominal
%. atriut a%*ecti#al, complement in%irect, complement in%irect
(/. 2n en!n*!%' Copiii mei, ascultai!mi sfaturile"# c!#)nt!% mi este'
a. atriut pronominal e)primat prin pronume personal, caz G.
. atriut a%*ecti#al e)primat prin a%*ecti# pronominal posesi#, caz B.
c. atriut pronominal Q pronume personal caz B.
%. atriut a%*ecti#al e)primat prin a%*ecti# pronominal posesi# caz G.
=8
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (+
SINTAGA PROPOJIIEI
CODPLEDENTUL
1. Preci0ea0& care dintre c!#inte%e s!>%iniate n en!n*!ri%e !r"&t$are s!nt
c$"-%e"ente directe' Nu ddea pe 3on nici doi bani, dar se bizuia pe vecini pe care!i
a/uta %i el la nevoie( Nu se supra niciodat pe ei.
a. niciunul;
. %oar penultimul;
c. primele %ou$ &i ultimul;
%. toate.
(. Preci0ea0& c)te dintre c$nstr!c*ii%e s!>%iniate s!nt c$"-%e"ente e5-ri"ate -rin
s!>stanti#e n ca0!% ac!0ati#' &ici caii nu mor / doar se!nvechesc nelept, ca viorile /
ei ngenunche doar n faa / arborilor btr*ni / %i calc drumul cu gri/, / de parc ar
clca peste piatra / spart de ploi de la cpt*iul bunicului(# 8G9.T$"$0ei:, e5ist&'
a. ultimele trei;
. a treia, a cincia &i a &asea;
c. toate cu e)cep'ia primelor %ou$;
%. toate.
+. Preci0ea0& c)te c$"-%e"ente circ!"stan*ia%e s!nt n !r"&t$r!% te5t' &burii u%ori
ai nopii ca fantasme se ridic / 'i, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despic(((#
8;.A%ecsandri:
a. patru;
. trei;
c. %ou$;
%. unul.
,. 2n #ers!ri%e Boamn, iat!ne alturi, noi cu visul, pe aleea / Nucilor ce ancoreaz
pentru iarn!n al tu port, s!>stanti#!% s!>%iniat nde-%ine?te f!nc*ia sintactic& de'
a. complement in%irect;
. complement circumstan'ial %e mo%;
c. complement circumstan'ial %e scop;
%. atriut sustanti#al prepozi'ional;
.. C$"-%e"ent!% circ!"stan*ia% de %$c din fra0a Gsi un loc chiar n spatele %oferului
%i se a%ez rsufl*nd u%urat 8Dircea E%iade:, este'
a. (n spatele &o!erului;
. un loc;
c. (n spatele;
%. c"iar (n spatele.
8J
/. 2n en!n*!%' CN! e 6ra# >$%na#, e d$ar -!*in r&cit...L, c!#)nt!% puin are f!nc*ia
sintactic& de'
a. atriut a%*ecti#al
. nume pre%icati#
c. complement in%irect
%. complement circumstan'ial %e mo%
1. ;er>!% s!>%iniat n -r$-$0i*ia Doierii sunt hotr*i a pribegi la unguri((( 8C$stac9e
Ne6r!00i:, nde-%ine?te f!nc*ia sintactic& de'
a. complement %irect;
. atriut #eral;
c. pre%icat #eral;
%. complement in%irect.
3. 2n en!n*!% Cuda mea ndeprtat 6(((7 locuia ntr!o cas numit cred c de mine, n
urma pove%tilor auzite despre d*nsa ! Casa cu ecouri t*rzii(((# 8t.@&n!%esc!:,
c$"-%e"ent!% indirect este'
a. %e mine;
. %espre %,nsa;
c. cu ecouri;
%. nu e)ist$ niciun complement in%irect.
4. Pr$n!"e%e de"$nstrati# este c$"-%e"ent direct n en!n*!ri%e' +(8e ce te rzbuni
pe cei din /ur= -(3!au vzut pe cei din /ur suprai( .(&/ut*ndu!i cu sfaturi pe cei din /ur,
a avut o mare satisfacie( 0(Nu se putea baza pe cei din /ur('
a. +, -, /, .;
. +, -;
c. +, /, .;
%. -, /.
17. 2n en!n*!% Mi era fric de ntuneric c*nd erai mic=P, -r$n!"e%e i este'
a. atriut pronominal
. complement in%irect
c. !$r$ !unc'ie sintactic$
%. suiect
11. Pr$n!"e%e ref%e5i# v din en!n*!% 8e ce v suprai dac v face observaie c*nd
gre%ii=# este'
a. suiect
. complement %irect
c. complement in%irect
%. !$r$ !unc'ie sintactic$
1(. Pri"!% c!#)nt din en!n*!%' Kamenilor dintr!o bucat le plac lucrurile bine
fcute#, are f!nc*ia sintactic& de'
a. atriut
. complement %irect
c. complement in%irect
%. suiect
8+
1+. Preci0ea0& n!"&r!% c!#inte%$r care a! f!nc*ia sintactic& de c$"-%e"ent direct'
Kmenie, slobozie ea la toi ne porunce%te / 8e urma!o!vom pre d*nsa chiar %i pre un
drum spinos(# 8Dircea C&rt&resc!:
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. cinci.
1,. C$"-%e"ent!% indirect se -$ate e5-ri"a -rin t$ate -&r*i%e de #$r>ire din seria'
a. sustanti#, pronume relati#, numeral a%#erial;
. numeral multiplicati#, numeral or%inal, a%*ecti#;
c. a%#er, #er la in!initi#, #er la in%icati#;
%. #er la gerunziu, a%*ecti#, numeral car%inal.
1.. Indic& n!"&r!% c$"-%e"ente%$r din #ers!ri%e' O'i ochii ti sunt ro%ii ca dou
flori de mac / 9lutind mperecheate pe luciul unui lac(# 8I.Din!%esc!:
a. cinci;
. patru;
c. trei;
%. %ou$.
1/. Indic& n!"&r!% c$"-%e"ente%$r din #ers!ri%e' 8eschidei!i fereastra dintre
ramuri / > nu!%i loveasc frgezimea!n geamuri(# 8T.Ar69e0i:
a. &ase;
. cinci;
c. patru;
%. trei.
11. A%e6e en!n*!% n care e5ist& !n c$"-%e"ent circ!"stan*ia% de "$d a#)nd ca
re6ent !n ad#er>'
a. B$ie'elul mic c,t o neg"ini'$ intrase (n urec"ea (mp$ratului.
. Funt mai aproape %in'ii %ec,t p$rin'ii.
c. Minciuna se a!un%$ ca plumul &i iese ca !runza.
%. Numele un e mai scump %ec,t aurul.
13. A%e6e en!n*!% n care e5ist& !n c$"-%e"ent indirect a#)nd ca re6ent !n ad#er>'
a. Cinerii sunt capaili %e !apte %e eroism.
. Onii tineri se arat$ nepolitico&i !a'$ %e $tr,ni.
c. Dai %e casa cu mul'i st$p,ni.
%. A plecat (n e)cursie separat %e noi.
14. A%e6e en!n*!% n care e5ist& !n c$"-%e"ent circ!"stan*ia% de ti"- e5-ri"at -rin
ad#er>'
a. n #ara aceasta s2au (nregistrat temperaturi !oarte mari..
. &i amintea %e #ara c,n% a %at acalaureatul.
c. Ele#ii a&teapt$ cu ner$%are #acan'a %e #ar$.
%. Onele zile %e #ar$ sunt tori%e..
8-
(7. C!#)nt!% s!>%iniat n en!n*!% Nimic din ce trebuia s faci, nu ai fcut, nde-%ine?te
f!nc*ia sintactic& de'
a. atriut pronominal prepozi'ional;
. suiect;
c. complement %irect;
%. complement in%irect.
(1. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate a! f!nc*ia sintactic& de c$"-%e"ent
direct' )i!a% risipi o via de cugetri senine / 9e basme %i nimicuri, cuvinte
cumpnindO# 8D.E"inesc!:
a. toate;
. patru;
c. trei;
%. %ou$.
((. F!nc*ia sintactic& a c!#)nt!%!i s!>%iniat, din en!n*!% 'i!au povestit unul altuia
peripeiile prin care au trecut, este'
a. atriut pronominal;
. suiect;
c. complement %irect;
%. complement in%irect.
(+. Preci0ea0& n!"&r!% c$"-%e"ente%$r circ!"stan*ia%e de %$c din te5t!%' 8e c*te
ori m duc prin sat, merg acas %i m a%ez la punctele de unde rsrea %i apunea
soarele(# 8D.Preda:
a. cinci;
. patru;
c. trei;
%. %ou$.
(,. Str!ct!ra s!>%iniata n en!n*!% 'i 8elta cu profunzimi se ntindea p*n departe n
/urul nostru((( 8D.Sad$#ean!:, are ca e%e"ente c$"-$nente'
a. sustanti# prece%at %e locu'iune prepozi'ional$ R a%*ecti# pronominal posesi#;
. pronume posesi# prece%at %e locu'iune prepozi'ional$;
c. sustanti# prece%at %e prepozi'ie R pronume personal;
%. a%*ecti# pronominal posesi# prece%at %e locu'iune prepozi'ional$.
(.. C$"-%e"ent!% direct din en!n*!% Colegul meu poate deveni oric*nd un foarte bun
atlet# este'
a. %e#eni;
. %e#eni un atlet;
c. %e#eni !oarte un;
%. %e#eni oric,n%.
(/. A%e6e dintre !r"&t$are%e -&r*i de #$r>ire -e ace%ea care -$t fi ter"eni re6en*i ai
!n!i c$"-%e"ent direct. +(verb tranzitiv, -(verb intranzitiv, .(verb la modul gerunziu,
0(verb la modul infinitiv, 1(adverb, 2(numeral, F(ad/ectiv, G(inter/ecie.
a. +, -, /, .
. -, /, ., 1, 0, 7
c. +, /, ., =
%. -, 1, 0, 7, =
8/
(1. A%e6e dintre !r"&t$are%e -&r*i de #$r>ire -e ace%ea -rin care se -$ate e5-ri"a
c$"-%e"ent!% direct' +(substantiv, -(pronume relativ, .(numeral adverbial, 0(numeral
multiplicativ, 1(numeral ordinar, 2(ad/ectiv, F(adverb, G(verb la infinitiv, H(verb la
participiu, +I(verb la gerunziu.
a. +, -, /, ., 1
. +, -, 1, =, +J
c. 7, =, 8, +J
%. +, ., 1, =, 8
(3. Sta>i%e?te f!nc*ii%e sintactice a%e c!#inte%$r s!>%iniate din en!n*!%' (((&stfel de
noapte bogat, / Cine pe ea n!ar da viaa lui toat=# 8D.E"inesc!:.
a. complement %irect, complement in%irect, atriut a%*ecti#al
. complement in%irect, atriut a%*ecti#al, atriut pronominal
c. complement in%irect, atriut pronominal, atriut a%*ecti#al
%. complement %irect, atriut pronominal, atriut a%*ecti#al
(4. 2n #ers!ri%e' Mn cetuia ta de ape / 8orm c*ntecele noastre toate(((# 8O.G$6a:,
c!#)nt!% ta este'
a. atriut a%*ecti#al e)primat prin a%*ecti# posesi# (n cazul acuzati#
. atriut a%*ecti#al e)primat prin a%*ecti# posesi# (n cazul geniti#
c. atriut pronominal e)primat prin pronume posesi# (n cazul geniti#
%. complement circumstan'ial %e loc
+7. 2n en!n*!%' >e g*nde%te la bunicii lui#, sinta6"a la bunicii are f!nc*ia de'
a. complement %irect
. complement circumstan'ial %e loc
c. complement circumstan'ial %e scop
%. complement in%irect
+1. C$"-%e"ent!% direct -$ate fi e5-ri"at -rin -r$n!"e -ers$na%e, f$r"e
neaccent!ate, n ca0!%'
a. acuzati#
. geniti#
c. %ati#
%. nominati#
+(. 2n en!n*!%' CPe carte a" dat "!%*i >aniL, c!#)nt!% pe carte este'
a. complement circumstan'ial %e loc
. complement %irect
c. complement in%irect
8.
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (,
TEST RECAPITULATI;
SINTAGA PROPOJIIEI
1. Sta>i%e?te f!nc*ia sintactic& a s!>stanti#e%$r ns$*ite de -re-$0i*ie din en!n*!%' 'i
umple cu!ale ei sc*ntei / Crrile din cr*nguri / >ub %irul lung de m*ndri tei / 'edeau
doi tineri singuri(# 8D.E"inesc!:'
a. %ou$ atriute &i %ou$ complemente
. &ase atriute &i patru complemente
c. %ou$ atriute &i trei complemente
%. &ase atriute &i trei complemente
(. Indic& f!nc*ia sintactic& a c!#inte%$r s!>%iniate din !r"&t$r!% te5t' C*ul luciu
se!ncovoaie sub copaci ca un balaur / Ce n raza dimineii mi%c solzii lui de aur(#
8;.A%ecsandri:
a. atriut sustanti#al, atriut pronominal, atriut pronominal;
. atriut sustanti#al, atriut pronominal, atriut a%*ecti#al;
c. complement circumstan'ial %e mo%, suiect, atriut pronominal;
%. complement circumstan'ial %e mo%, atriut a%*ecti#al, atriut pronominal
+. 2n te5t!%' &%a din turl!n turl, s!aprinde %i se stinge, / 9urtat ca de!o m*n, lumina
nserrii, / 8in lene%a!i visare trezind pe doamna mriiO / 9relung cetatea casc %i
somnul %i nvinge(# 8;.;$ic!%esc!:, c!#inte%e s!>%iniate a! f!nc*ia sintactic&, n $rdine'
a. complement in%irect; complement in%irect;
. complement in%irect; !$r$ !unc'ie sintactic$;
c. atriut pronominal; atriut pronominal;
%. complement in%irect; atriut pronominal;
,. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% 'i c*t de viu s!aprinde el / Mn ori%icare sear, / >pre
umbra negrului castel / C*nd ea o s!i apar(# 8D.E"inesc!: a!, n $rdine,
!r"&t$are%e f!nc*ii sintactice'
a. complement circumstan'ial %e timp, atriut sustanti#al geniti#al, atriut pronominal;
. atriut a%*ecti#al, atriut a%*ecti#al, complement in%irect;
c. complement circumstan'ial %e timp, atriut sustanti#al geniti#al, complement in%irect;
%. atriut a%*cti#al, atriut sustanti#al geniti#al, atriut pronominal;

.. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% CIar far"ec!% t&! >%)nd ?i %ini?tit = F&c!,
a%!nec)nd!E?i ra0aEncet = Hin fiecare $"E ndr&6$stit, = Hin fiecareEndr&6$stitE-$et.L
8F$ria F!rt!n&: a!, n $rdine, !r"&t$are%e f!nc*ii sintactice'
a. atriut pronominal, atriut #eral, complement in%irect, atriut a%*ecti#al;
. atriut a%*ecti#al, atriut a%*ecti#al, atriut pronominal, complement circumstan'ial %e mo%;
c. atriut pronominal, atriut a%*ecti#al, complement in%irect, complement circ. %e mo%;
%. atriut a%*ecti#al, atriut #eral, atriut pronominal, complement circumstan'ial %e mo%;
81
/. A%e6e fra0a n care s!>$rd$nata este intr$d!s& -rintrE!n e%e"ent de re%a*ie c!
f!nc*ie sintactic&'
a. Bu2te un%e ai !ost c"emat9
. Bin moment ce ai gre&it, treuie s$ pl$te&ti.
c. A stat la ei p,n$ s2a terminat meciul.
%. On%e locuie&te a&a %e aproape, l2am c"emat &i pe el.
1. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% 8e rmu!i departe, tot sare prin st*nc / Qn t*nr
p*r*u ce spumos %i arunc, / $oios, fr gri/i, unda lui cea zglobie# 8I.Pi%%at: a!, n
$rdine, !r"&t$are%e f!nc*ii sintactice'
a. pre%icat #eral, suiect, atriut pronominal, atriut a%*ecti#al
. complement circumstan'ial %e loc Lsuiect, suiect, complement in%irect;
c. atriut pronominal, atriut a%*ecti#al, suiect, atriut pronominal;
%. atriut a%*ecti#al, atriut a%*ecti#al, ariut a%*ecti#al, atriut a%*ecti#al.
3. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% Boate acestea n!au avut niciun efect, doctore( / 'i!am
cheltuit pe ele o groaz de ani(# 8D.S$resc!: a!, n $rdine, !r"&t$are%e f!nc*ii
sintactice'
a. complement %irect, complement %irect;
. atriut pronominal, complement %irect;
c. atriut pronominal; complement in%irect;
%. atriut a%*ecti#al, complement in%irect.
4. 2n en!n*!% Brebuie s %tii, feii mei, c eu sunt fecior vestitului >tr*mb!Aemne((( 8I$an
S%a#ici:, s!>stanti#e%e nde-%inesc !r"&t$are%e f!nc*ii sintactice'
a. suiect, nume pre%icati#, complement in%irect;
. sustanti# !$r$ !unc'ie sintactic$, nume pre%icati#, atriut sustanti#al;
c. sustanti# !$r$ !unc'ie sintactic$, complement %irect, complement in%irect;
%. suiect, complement %irect, atriut sustanti#al.
17. C!#inte%e din -r$-$0i*ia s!>%iniat& Boamna!n grdin %i!acord vioara(((
8G.@ac$#ia:, s!nt, n $rdine'
a. complement circumstan'ial %e timp, complement circumstan'ial %e loc, complement
in%irect, pre%icat #eral, complement %irect;
. suiect, complement circumstan'ial %e loc, atriut pronominal, pre%icat #eral,
complement %irect;
c. suiect, atriut sustanti#al prepozi'ional, complement in%irect, pre%icat #eral,
complement %irect;
%. complement circumstan'ial %e timp, complement circumstan'ial %e loc, atriut
pronominal, pre%icat #eral, suiect.
11. 2n fra0a (((mi place a privi sumeia lui pre care nu se sile%te a o tinui((( 8C$stac9e
Ne6r!00i:, #er>e%e s!>%iniate s!nt, n $rdine'
a. complement %irect &i complement in%irect;
. am,n%ou$ sunt complemente %irecte;
c. complement %irect &i complement circumstan'ial %e scop;
%. suiect &i complement in%irect.
1(. S!>stanti#e%e din -r$-$0i*ia 'i de fric se fcur mici, ca ni%te celu%i
8G.T$-rcean!: s!nt, n $rdine'
a. complement circumstan'ial %e cauz$, complement circumstan'ial %e mo%;
. complement in%irect, complement circumstan'ial %e mo%;
c. complement circumstan'ial %e cauz$, nume pre%icati#;
%. complement circumstan'ial %e mo%, complement circumstan'ial %e mo%.
80
1+. F!nc*ii%e sintactice nde-%inite de c!#inte%e s!>%iniate n te5t!% (((ncepuse s plou(
9icturi mari, calde, repede nghiite de praf 8Dircea E%iade:, s!nt, n $rdine'
a. pre%icat #eral, complement in%irect;
. pre%icat #eral, complement %e agent;
c. atriut a%*ecti#al, complement %e agent;
%. complement circumstan'ial %e mo%, complement in%irect.
1,. P&r*i%e de -r$-$0i*ie s!>%iniate din te5t!% s!nt' &m fost la cinematograf cu inginerul,
care mi vorbe%te trist de am*narea cltoriei n 4rana(# 8D.E%iade: s!nt, n $rdine'
a. suiect, complement in%irect, complement in%irect, atriut sustanti#al;
. atriut pronominal, atriut pronominal, complement in%irect, atriut sustanti#al;
c. atriut a%*ecti#al, complement in%irect, complement in%irect, complement %e loc;
%. suiect, atriut pronominal, complement %e cauz$, complement %e loc.
1.. U%ti"a %inie de -a!0& !ti%i0at& n fra0a Nu!i vine la socoteala ! ncepu iar ctitorul !
nu d un sfan la cutia bisericii6(((7 %i acas ! nmol de galbeni btui %i frecai"
8@.t.He%a#rancea:, are r$%!% de'
a. a %elimita o construc'ie inci%ent$ (n interiorul propozi'iei;
. a izola o propozi'ie inci%ent$ (n cursul #oririi %irecte;
c. a marca asen'a pre%icatului #eral;
%. a %elimita o apozi'ie %e sustanti#ul %eterminat.
1/. S!>stanti#!% c$-i% din -r$-$0i*ia 8e mic copil Lagiul fusese copil cuminte %i a%ezat
8@.t.He%a#rancea:, nde-%ine?te f!nc*ii%e sintactice de'
a. complement circumstan'ial %e timp; complement %irect;
. complement circumstan'ial %e timp; nume pre%icati#;
c. complement in%irect; nume pre%icati#;
%. atriut sustanti#al prepozi'ional; complement %irect.
11. Identific& -&r*i%e de -r$-$0i*ie din str!ct!ra s!>%iniat& n fra0a ! 8aW v*nturai
banii n m*ini %i vei simi ce rcoare ine c*nd v e cald %i ce cald e c*nd v e frig
8@.t.He%a#rancea:'
a. suiect, pre%icat nominalA
. complement in%irect, pre%icat #eral;
c. complement in%irect, pre%icat nominal;
%. complement in%irect, pre%icat #eral, suiect.
13. P&r*i%e de -r$-$0i*ie s!>%iniate n str!ct!ra' &cela%i mi!i chipul 8N.La>i?:, s!nt, n
$rdine'
a. nume pre%icati#, atriut pronominal, suiect;
. suiect, atriut pronominal, nume pre%icati#;
c. suiect, complement in%irect, nume pre%icati#;
%. suiect, atriut pronominal, complement %irect.
14. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate n te5t!% !r"&t$r n! a! f!nc*ie
sintactic&' 8ar povestea lui &liman a rmas vie %i mereu mldioas( Cre%te %i se
mpodobe%te an de an cu noi adause %i alte scornituri dup nchipuirile oamenilor,
/induii de nt*mplri dincolo de fire(# 8;.;$ic!%esc!:
a. toate
. %ou$
c. trei
%. patru
87
(7. Preci0ea0& c)te dintre c!#inte%e s!>%iniate n te5t!% !r"&t$r a! f!nc*ie sintactic&'
8ar se mi%c necontenit alturi %i n r*nd cu lostria fabuloas, care nu!%i gse%te
ast*mpr, c*nd fulger*nd ca o sabie bulboanele, c*nd odihnindu!se pe plavii, cu trup de
ibovnic ntins la soare n calea flcilor aprin%i %i fr minte# 8;.;$ic!%esc!:
a. nici unul
. unul
c. %ou$
%. trei
(1. ;arianta c$rect& de ana%i0& a c!#inte%$r s!>%iniate din te5t!% Mn zarea cea de veci
albastr / Nu v!a prins dragostea sihastr / 8e ce!ai lsat= Nu v!a fost dor / 8e ara
voastr=# 8G.C$?>!c:, este'
a. complement in%irect, suiect, atriut a%*ecti#al;
. complement in%irect, nume pre%icati#, atriut a%*ecti#al
c. suiect, nume pre%icati#, atriut a%*ecti#al;
%. complement %irect, suiect, atriut pronominal.
((. ;arianta c$rect& de ana%i0& a c!#inte%$r s!>%iniate din te5t!% %i sub cupola
cenu%ie fiina ta multipl pare / un gest de &rhiereu ce iart, %i!n urm binecuv*nteazL
8I.Din!%esc!: este'
a. atriut pronominal, complement %irect, atriut pronominal;
. atriut a%*ecti#al, nume pre%icati#, suiect;
c. atriut pronominal, suiect, atriut pronominal
%. atriut a%*ecti#al, nume pre%icati#, atriut a%*ecti#al;
(+. A%e6e #arianta c$rect& de ana%i0& a c!#inte%$r s!>%iniate din te5t!%' 3ubirea este
singura pasiune care se plte%te cu o moned fabricat de ea ns%i(# 8F.Sc9i%%er:
a. atriut a%*ecti#al, suiect, complement %e agent, atriut a%*ecti#al;
. nume pre%icati#, atriut pronominal, complement in%irect, atriut a%*ecti#al;
c. atriut a%*ecti#al, atriut a%*ecti#al, atriut pronominal, atriut pronominal;
%. nume pre%icati#, atriut pronominal, suiect, atriut pronominal.
(,. A%e6e #arianta c$rect& de ana%i0& a c!#inte%$r s!>%iniate din te5t!%' 3ubirea cea
mai tinuit las s!i scape unele semne ale secretului ei(# 8N.Racine:
a. atriute pronominale;
. complement in%irect, atriut a%*ecti#al, atriut pronominal;
c. atriut pronominal, complement %irect, atriut pronominal;
%. atriut pronominal, atriut a%*ecti#al, atriuta%*ecti#al.
(.. 2n en!n*!% P8rumeii gtesc de m*ncat toate cele cinci p*ini(# 8I.Crean6&: c!#inte%e
s!>%iniate s!nt'
a. complement circumstan'ial %e scop &i complement %irect;
. complement %irect &i atriut a%*ecti#al;
c. complemente %irecte;
%. complement in%irect &i complement %irect.
(/. P&r*i%e de -r$-$0i*ie s!>%iniate din te5t!% Cuvintele sunt timpurile moarte ale
celor care n!au murit(# 8N.St&nesc!: s!nt, n $rdine'
a. suiect, complement in%irect, suiect;
. nume pre%icati#, atriut a%*ecti#al, atriut pronominal;;
c. nume pre%icati#, atriut pronominal;, suiect;
%. nume pre%icati#, atriut a%*ecti#al;, suiect
8=
(1. P&r*i%e de -r$-$0i*ie s!>%iniate din te5t!% s!nt' Veul de la Jgipet czu cu zgomot n
balt, mbri%*ndu!%i cu aripile imaginea s*ngerat(# 8D.Sad$#ean!: s!nt, n $rdine'
a. complement circumstan'ial %e loc, atriut #eral;
. atriut sustanti#al, atriut a%*ecti#al;
c. atriut sustanti#al, atriut #eral;
%. complement circumstan'ial %e loc, atrut a%*ecti#al.
(3. C!#inte%e s!>%iniate din te5t!% J%ti muzician= l ntreb ea deodat( &tunci are s!
i plac(# 8Dircea E%iade: a!, n $rdine, !r"&t$are%e f!nc*ii sintactice'
a. suiect, suiect, suiect;
. complement circumstan'ial %e mo%, suiect, complement in%irect;
c. complement %irect, complement %irect, complement %irect;
%. nume pre%icati#, suiect, complement in%irect.

88
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (1
SINTAGA FRAJEI
1. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& din fra0a (((zpada moale se lipea strat cu strat de clc*ie,
fc*ndu!mi!le tot mai nalte, a%a c eram silit s bat din picioare la fiece moment(((#
8Fenric Sta9%: este'
a. completi#$ %irect$;
. completi#$ in%irect$;
c. circumstan'ial$ %e mo%;
%. circumstan'ial$ %e scop.
(. 2n fra0a' Aa vremea de care vorbesc, era ns pace n ar %i ntre oameni bun!
voire(# 8D.Sad$#ean!: e5ist&'
a. o principal$ &i o atriuti#$;
. %ou$ principale &i o atriuti#$;
c. o principal$ &i %ou$ atriuti#e;
%. o principal$ &i o temporal$.
+. Preci0ea0& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' >urprins foarte tare c a fost admonestat
de ctre profesor, elevul n!a mai spus nimic(#
a. cauzal$;
. mo%al$;
c. suiecti#$;
%. in%irect$.
,. Preci0ea0& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' C studentul a avut o atitudine
irevenioas, asta l!a suprat pe profesor(#
a. cauzal$;
. temporal$;
c. suiecti#$;
%. completi#$ %irect$.
.. Preci0ea0& fe%!% s!>$rd$nate%$r din fra0a' Cine %i de ce ne mpiedic s ne
revendicm drepturile, asta ne preocup cel mai mult(#
a. suiecti#$, suiecti#$, in%irect$;
. suiecti#$, completi#$ in%irect$, completi#$ %irect$;
c. completi#$ %irect$, completi#$ %irect$, completi#$ %irect$;
%. suiecti#$, cauzal$, suiecti#$.
/. Indic& fe%!% -ri"ei -r$-$0i*ii din fra0a' 8e ce s a/ung s triasc astfel de zile
prietenul meu, chiar dac el se credea un dur, afirm*nd c nu i!ar psa=# 8D.Preda:
a. completi#$ in%irect$;
. cauzal$;
c. !inal$;
%. principal$.
+JJ
1. 2n fra0a 9escarii se adunar s vad minunea(((#, -ri"a -r$-$0i*ie s!>$rd$nat& este'
a. circumstan'ial$ %e cauz$;
. circumstan'ial$ %e scop;
c. completi#$ in%irect$;
%. circumstan'ial$ %e loc.
3. Pr$-$0i*ia s!>%iniat& n fra0a Ji, %i pe urm, adogi rze%ul, dup c*te %tiu,
Krheianu e de!al )ovile%tilor(# 8D.Sad$#ean!:, este'
a. principal$;
. completi#$ %irect$;
c. principal$ inci%ent$
%. circumstan'ial$ %e timp.
4. 2n fra0a Aucru vrednic de vzut este la visteria 8omniei >ale c*nd vin cpitanii s!%i
ieie lefile(# 8D.Sad$#ean!: e5ist&'
a. o suiecti#$;
. o pre%icati#$;
c. o temporal$;
%. o atriuti#$.
17. A%e6e fra0a n care interBec*ia este ter"en!% re6ent a% !nei -r$-$0i*ii s!>$rd$nate
c$"-%eti#e indirecte'
a. Wai cu noi un%e suntem a&tepta'i9
. Bra#o cui a reu&it La Aca%emie9
c. Ei iepurele 'u&ti9, c,t a putut %e repe%e, (n tu!i&.
%. Iat$ ce rezultate une au cei silitori9
11. Pr$-$0i*ia s!>%iniata 2n fra0a, Aui i se prea c toate psrile ce zboar se
mn*nc# 8C$stac9e Ne6r!00i:, este'
a. completi#$ %irect$;
. pre%icati#$;
c. suiecti#$;
%. mo%al$.
1(. Sta>i%e?te n!"&r!% -r$-$0i*ii%$r si"-%e din fra0a ! Nil, zise el, p*n rsare
soarele trebuie s!l tr*ntim la pm*nt# 8Darin Preda:
a. %ou$;
. trei;
c. patru;
%. una.
1+. Se sta>i%e?te !n ra-$rt de c$$rd$nare c$nc%!0i#& ntre -r$-$0i*ii%e din fra0a'
a. F2a preg$tit !oarte mult, %eci a%miterea nu #a !i o prolem$ pentru el.
. Beoarece &i2a imaginat c$ e)amenul #a !i u&or, nu s2a prg$tit seros.
c. Fe str$%uie&te mult, %ar nu &tie s$ (n#e'e.
%. Ori (n#a'$ serios, ori %u2te %e te plim$9
1,. Preci0ea0& fe%!% -r$-$0i*ii%$r care nce- c! s& din fra0a' > la%i la o parte fotbalul
%i /ocurile pe calculator %i s te apuci de nvat pentru examen "#
a. principale;
. suiecti#e;
c. completi#e %irecte;
%. pre%icati#e cu #erul copulati# su(n'eles.
+J+
1.. A%e6e fra0a n care e5ist& $ -r$-$0i*ie s!>$rd$nat& c$ndi*i$na%&'
a. Bac$ n2ai (n#$'at, %e aceea ai luat not$ mic$.
. Bac$ nu (n#a'$ nimic, &i tot r$spun%e %estul %e ine la or$.
c. Bac$ (n#e'i temeinic, e)amenul nu 2'i #a mai p$rea a&a %e greu.
%. Bac$ reu&e&ti la Aca%emia %e ?oli'ie este meritul t$u.
1/. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& din fra0a 'i s fi stat toat ziua pe pla/, nu se bronza deloc(#
este'
a. con%i'ional$;
. concesi#$;
c. cauzal$;
%. suiecti#$.
11. Preci0ea0& c)te e%e"ente de re%a*ie e5ist& n fra0a' >trinule ce bai la poart, /
8e unde vii / 'i cine e%ti=(((# 8I.Din!%esc!:.
a. unul;
. %ou$;
c. trei,
%. patru.
13. 2ntre -r$-$0i*ii%e din fra0a C*t de mic pictura, %i tot gure%te piatra(# 8F$%c%$r:,
se sta>i%e?te !n ra-$rt de'
a. coor%onare copulati#$
. coor%onare a%#ersati#$
c. coor%onare prin *u)tapunere
%. suor%onare
14. Indic& fe%!% -r$-$0i*ii%$r s!>%iniate n $rdinea n care a-ar' +(Cum nu %i!a
nvat, a luat not mic(# -(Cum a terminat cu bacalaureatul, cum a plecat la mare(
.(Cum au reacionat c*nd au vzut rezultatele examenului= 0(Nou, cum avea s spun
tata, nu ni se ceruse prea mult.
a. cauzal$, temporal$, principal$, principal$, inci%ent$.;
. cauzal$, temporal$, temporal$, mo%al$, mo%al$;
c. temporal$, temporal$, principal$, mo%al$, mo%al$;
%. cauzal$, principal$, temporal$, principal$, inci%ent$.
(7. Indic& s!>$rd$nata din fra0a' (((%i sufletul doream cu ! nfrigurare / Mn muzica
aceasta s!mi inund(# 8N.La>i?:
a. Ls$2mi inun%I
. L(n muzica aceasta s$2mi inun%I
c. Lsu!letul (n muzica aceasta s$2mi inun%I
%. Lsu!letul...cu 2 n!rigurare...(n muzica aceasta s$2mi inun%I
(1. 2n fra0a' Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale# e5ist&'
a. o propozi'ie principal$ &i una suiecti#$;
. o propozi'ie principal$ &i %ou$ suiecti#e;
c. %ou$ propozi'ii principale &i %ou$ suiecti#e;
%. patru propozi'ii prin
+J-
((. Indic& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' Nu!i arde s se apuce de lecii#
a. suiecti#$;
. completi#$ %irect$;
c. completi#$ in%irect$;
%. !inal$.
(+. Indic& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' Nereu%ita lui e c nu a luat examenul n serios(((
a. suiecti#$;
. completi#$ %irect$;
c. pre%icati#$;
%. cauzal$.
(,. Indic& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' Nu!i a/unge c*te necazuri le!ai pricinuit
prinilor ti=
a. suiecti#$;
. completi#$ %irect$;
c. pre%icati#$;
%. completi#$ in%irect$
(.. Indic& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' Netrec*ndu!ne prin minte c am putea primi
un astfel de subiect, n!am repetat capitolul acesta(
a. suiecti#$;
. completi#$ %irect$;
c. pre%icati#$;
%. completi#$ in%irect$
(/. Indic& fe%!% s!>$rd$natei din fra0a' Cea mai bun soluie este de a v baza pe ceea
ce %tii(((
a. suiecti#$;
. completi#$ %irect$;
c. pre%icati#$;
%. completi#$ in%irect$
(1. Se da! en!n*!ri%e' +(>tp*nul viei era un pierde!var, care a%tepta s!i dea cineva
mur n gur( -(! 8ar de ce, m= l ntreb mum!sa( .(Bcei din gur %i ctai!v de
treab, le zise vulpea btr*n, cunosc eu cine este stp*nul viei( 0($ara trecu %i nimeni
nu veni s lucreze pm*ntul( 8;!%-ea fir$sc$as&:
E5ist& ce% -!*in d$!& -r$-$0i*ii si"-%e n en!n*!ri%e'
a. +, -, /;
. -, /;
c. /, .;
%. +, -, ..
(3. Pr$-$0i*ia s!>%iniat& din #ers!ri%e 'i dac mpreun va fi ca s murim / > nu ne
duc n triste zidiri de intirim(((# 8D.E"inesc!: este'
a. principal$;
. !inal$;
c. suiecti#$;
%. con%i'ional$.
+J/
(4. Indic& fe%!% s!>$rd$nate%$r din fra0a' >!%i puie cineva obrazul pentru unul ca
tine %i s te hrneasc ca pe un tr*ntor, mare minune!i %i asta"# 8I.Crean6&:
a. atriuti#e;
. completi#e %irecte;
c. suiecti#e;
%. pre%icati#e.
+7. Indic& fe%!% !%ti"ei s!>$rd$nate din fra0a' &cum, ia s statornicim r*nduiala
urmtoare, ca s se poat %ti hotr*t care c*t p*ine a m*ncat(# 8I.Crean6&:
a. atriuti#$;
. completi#$ %irect$;
c. suiecti#$;
%. completi#$ in%irect$.

+J.
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (3
SINTAGA FRAJEI
1. Preci0ea0& c)te e%e"ente de re%a*ie s!>$rd$nat$are s!nt n fra0a' 8oamne, pe c*nd
alii huzuresc mereu, / 9entru ce eu singur s muncesc din greu=(((# 8G.T$-)rcean!:
a. niciunul
. unul
c. %ou$
%. trei
(. Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din fra0e%e' +(Mi venea s c*nte de bucurie( -(Nu!mi prea
vine la socoteal s!mi fixeze o nt*lnire tocmai acum( (.(Nu i!a venit n minte s!i spui
exact cum s!a nt*mplat= se -$t c$ntra6e n'
a. suiecte cu e)cep'ia celei %e2a patra;
. complemente %irecte;
c. prima (n suiect, iar urm$toarele (n complemente %irecte;
%. suiecte.
+. Pri"a -r$-$0i*ie din #ers!% 8e ce nu vine= )!ntrebam nedumerit#
8Ge$ H!"itresc!:, este'
a. interogati#$, negati#$, %ez#oltat$, secun%ar$;
. interogati#$, negati#$, %ez#oltat$, principal$;
c. enun'iati#$, negati#$, %ez#oltat$, principal$;
%. interogati#$, negati#$, simpl$, principal$.
,. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& din fra0a >tai, s!i spui(# 8I.L.Cara6ia%e:, este'
a. cauzal$;
. circumstan'ial$ %e loc;
c. circumstan'ial$ con%i'ional$;
%. circumstan'ial$ %e scop.
.. He%i"itarea n -r$-$0i*ii a fra0ei de "ai B$s este c$rect& n'
a. Hre%e'i2m$, cre%e'i2m$
+
Q, %espre ori&ice po'i s$ #ore&ti
-
Q c,t #rei
/
Q. SL.BlagaN
. Hre%e'i2m$
+
Q, cre%e'i2m$
-
Q %espre ori&ice po'i
/
Q s$ #ore&ti
.
Q c,t #rei
1
Q. SL.BlagaN
c. Hre%e'i2m$
+
Q, cre%e'i2m$
-
Q, %espre ori&ice
/
Q po'i s$ #ore&ti
.
Q c,t #rei
1
Q. SL.BlagaN
%. Hre%e'i2m$
+
Q, cre%e'i2m$
-
Q, %espre ori&ice
/
Q po'i
.
Q s$ #ore&ti
/
Q c,t #rei
1
Q . SL.BlagaN
/. Fra0a 'i cu ce vei stura lcomia acelor cete de pg*ni ce aduci cu mria!ta= adogi
>pancioc(((# 8C$stac9e Ne6r!00i:, c$n*ine'
a. numai propozi'ii principale;
. numai propozi'ii secun%are;
c. o propozi'ie secun%ar$ &i %ou$ propozi'ii principale;
%. %ou$ propozi'ii secun%are &i o propozi'ie principal$.
+J1
1. 2n fra0a (((te voi crua, cci mi e%ti trebuitor, ca s m u%urezi de blestemurile
norodului# 8C$stac9e Ne6r!00i:, -r$-$0i*ia a d$!a este'
a circumstan'ial$ %e scop;
circumstan'ial$ %e cauz$;
c circumstan'ial$ con%i'ional$;
% circumstan'ial$ consecuti#$.
3. Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din fra0a Nu!i era greu s ghiceasc despre ce vroiau s
vorbeasc#, se -$t c$ntra6e, indiferent de $rdine, n'
a. complemente %irecte;
. %ou$ complemente %irecte &i un suiect;
c. un suiect, un complement in%irect, un complement %irect;
%. %ou$ complemente %irecte si un complement in%irect.
4. Sta>i%e?te fe%!% -ri"ei s!>$rd$nate din fra0a (((de aveam felia de p*ine, srbtoare
bun, aveam ce m*nca# 8@.St.He%a#rancea:'
a. cauzal$;
. con%i'ional$;
c. suiecti#$;
%. concesi#$.
17. 2ntre -r$-$0i*ii%e din fra0a' Cine e%ti, ori ce e%ti, / >tea fulgerat n mine#
8N.La>i?:, se rea%i0ea0& !n ra-$rt de'
a. coor%onare copulati#$;
. coor%onare %is*uncti#$;
c. coor%onare prin *u)tapunere;
%. coor%onare a%#ersati#$.
11. Pri"a -r$-$0i*ie s!>$rd$nat& din fra0a Mn ciuda faptului c nu %i!a adus aminte
de mine, l!am rugat s m a/ute(#, este'
a. concesi#$;
. con%i'ional$;
c. atriuti#$;
%. cauzal$.
1(. 2n fra0a Jra cazul s se descurce singur, -r$-$0i*ia s!>%iniat& este'
a. con%i'ional$;
. suiecti#$;
c. pre%icati#$;
%. atriuti#$.
1+. Pr$-$0i*ia circ!"stan*ia%& de ti"- din fra0a Boat viaa lui, de c*te ori nepoat!
sa ((( i pomenea, la Crciun, s taie %i el un porc, ca tot cre%tinul, btr*nul
rspundea(((# 8@.St.He%a#rancea, este intr$d!s& -rin'
a. pronume relati# prece%at %e prepozi'ie;
. a%*ecti# pronominal relati#;
c. locu'iune a%#erial$;
%. locutiune con*unctional$.
+J0
1,. Pri"a s!>$rd$nat& din fra0a Ji, dragii mei, acum s v risipii ca puii de
pot*rniche, care ncotro va vedea cu ochii, cci nebunul este n stare s fac o asemenea
becisnicie(# 8;!%-ea fir$sc$as&: este'
a. circumstan'ial$ %e scop;
. atriuti#$;
c. circumstan'ial$ %e loc;
%. suiecti#$.
1.. Sta>i%e?te fe%!% -r$-$0i*iei s!>%iniate din fra0a (((dar pe faa lui se vedea c n!ar fi
ru dac s!ar ivi cineva(((# 8Darin Preda:'
a. enun'iati#$ propriu2zis$, a!irmati#$, %ez#oltat$, secun%ar$;
. enun'iati#$, optati#$, a!irmati#$, simpl$, secun%ar$;
c. interogati#$, optati#$, a!irmati#$, simpl$, secun%ar$;
%. enun'iati#$ optati#$, a!irmati#$, %ez#oltat$, principal$.
1/. Prin e5-ansi!ne, str!ct!ra s!>%iniat& n fra0a Kamenii ns aveau treab prin
curte, nu era acum timpul de ie%it n drum(# 8Darin Preda:, de#ine $ -r$-$0i*ie
s!>$rd$nat&'
a. completi#$ in%irect$;
. circumstan'ial$ %e scop;
c. circumstan'ial$ %e timp;
%. atriuti#$.
11. Fra0a este c$rect de%i"itat& n'
a. Xia
+
Q cu care m,ncam eu atunci la mas$
-
Q treuie
/
Q s$ !ie oameni puternici...
.
Q;
. Xia cu care m,ncam eu atunci la mas$
+
Q treuie
-
Q s$ !ie oameni puternici...
/
Q;
c. Xia
+
Q cu care m,ncam eu atunci la mas$
-
Q treuie
+
Q s$ !ie oameni puternici...
/
Q;
%. Xia
+
Q cu care m,ncam eu atunci la mas$
-
Q treuie
/
Q s$ !ie oameni puternici...
+
Q .
13. Preci0ea0& fe%!% -r$-$0i*ii%$r s!>%iniate +(Aocul unde a plecat mi este strin( -(>e
uita n /ur, ned*ndu!%i seama unde se afla( .(Qnde dai, %i unde crap='
a. circumstan'ial$ %e loc; completi#$ %irect$; circumstan'ial$ %e loc
. atriuti#$; completi#$ in%irect$; principal$;
c. atriuti#$; completi#$ %irect$; circumstan'ial$ %e loc;;
%. completi#$ %irect$; circumstan'ial$ %e cauz$; principal$.
14. C!#)nt!% c*nd n! -$ate fi e%e"ent de re%a*ie intr$d!cti# -entr! s!>$rd$nata'
a. con%i'ional$;
. suiecti#$;
c. consecuti#$;
%. atriuti#$.
(7. Identific& ti-!ri%e de s!>$rd$nate din fra0e%e +(Cum nu a fost mulumit, a plecat(
-(Cum l vede, l %i cheam( .(Dnuitor cum era, nu m!a crezut('
a. circumstantial$ %e mo%; circumstan'ial$ %e cauz$; circumstan'ial$ %e cauz$;
. circumstan'ial$ %e cauz$; circumstantial$ %e mo%; circumstan'ial$ %e mo%;
c. circumstantial$ %e timp; circumstantial$ %e mo%; circumstan'ial$ %e cauz$;
%. circumstan'ial$ %e cauz$; circumstantial$ %e timp; circumstantial$ %e mo%.
+J7
(1. C$nB!nc*ia s!>$rd$nat$are s n! intr$d!ce $ -r$-$0i*ie circ!"stan*ia%&'
a. consecuti#$;
. concesi#$;
c. con%i'ional$;
%. cauzal$.
((. Identific& fe%!% -r$-$0i*ii%$r s!>%iniate in fra0e%e +(Ce n!a% da s!l mai vd o data=
-(& mers ce a mers p*n a dat de un cioban( .(8e ru ce era, toat lumea l ocolea.
a. completi#$ %irect$; circumstan'ial$ %e mo%; circumstan'ial$ %e cauz$;
. circumstan'ial$ con%i'ional$; circumstantial$ %e mo%; pre%icati#$;
c. principal$; circumstantial$ %e timp; circumstan'ial$ %e mo%;
%. principal$; circumstantial$ %e timp; circumstantial$ %e cauz$.
(+. 2n fra0a Chiar a%a s fie, cum spui tu, e obligatoriu s afle %i el ce s!a int*mplat(#,
-ri"a s!>$rd$nat& este'
a. circumstan'ial$ %e cauz$;
. circumstan'ial$ con%i'ional$;
c. circumstan'ial$ %e mo%;
%. circumstantial$ concesi#$.
(,. Se da! fra0e%e' +(& rmas cum era n tineree( -(& rmas s ne nt*lnim m*ine(
.(& rmas unde o lsasem(
Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din aceste fra0e s!nt n $rdine'
a. mo%al$, pre%icati#$, circumstan'ial$ %e loc
. pre%icati#$, suiecti#$, circumstan'ial$ %e loc
c. suiecti#$, completi#$ %irect$, pre%icati#$
%. suiecti#$, suiecti#$, suiecti#$
(.. Este c$rect& se6"entarea fra0ei n #arianta'
a. nainte %e e)amen .au repetat mult
+
Q pentru c$ toate no'iunile treuie
-
Q s$ !ie ine (nsu&ite.
/
Q
. nainte %e e)amen.au repetat mult
+
Q pentru c$
-
Q toate no'iunile
/
Q treuie
-
Q s$ !ie ine (nsu&ite.
/
Q
c. nainte %e e)amen
+
Q au repetat mult
-
Q pentru c$
/
Q toate no'iunile treuie
+
Q s$ !ie ine (nsu&ite.
/
Q
%. nainte %e e)amen au repetat mult
+
Q pentru c$ toate no'iunile
-
Q treuie
/
Q s$ !ie ine (nsu&ite.
-
Q
(/. 2n fra0a 8ar nu!mi pare ru c am fost amgit de prieteni, fiindc dac nu se
nt*mpla ce s!a nt*mplat, poate nu!mi scotea norocul n cale un strin a%a de preios(((
8I.L.Cara6ia%e:, -r$-$0i*ia circ!"stan*ia%& de ca!0& este'
a. !iin%c$... poate nu2mi scotea norocul (n cale un str$in a&a %e pre'ios;
. !iin%c$ %ac$ nu se int,mpla;
c. !iin%c$... poate;
%. !iin%c$... nu2mi scotea norocul (n cale un str$in a&a %e pre'ios;
(1. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nata din fra0a 8ar nu!mi pare ru c am fost amgit de
prieteni#, este'
a. suiecti#$;
. circumstan'ial$ con%i'ional$;
c. completi#$ %irect$;
%. completi#$ in%irect$.
+J=
(3. En!n*!% Laide, s nu ne prind noaptea"#, este'
a. o propozi'ie;
. o !raz$ (n care e)ist$ &i o suor%onat$ circumstan'ial$ %e loc;
c. o !raz$ (n care e)ist$ &i o suor%onat$ circumstan'ial$ %e scop;
%. o !raz$ (n care e)ist$ &i o suor%onat$ circumstan'ial$ %e %e cauz$.
(4. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& s!>iecti#& din fra0a Jste nedrept s nvei copilul cum s
moar pentru 9atrie nainte de a!l nva cum s triasc pentru ea(# 8Gr.;ier!: este'
a. L...s$ (n#e'i copilul...I
. L...cum s$ moar$ pentru ?atrie.(nainte %e a2l (n#$'a.I
c. L...cum s$ tr$iasc$ pentru ea.I
%. L... s$ (n#e'i copilul...(nainte %e a2l (n#$'a...I
+7. Indic& fe%!% s!>$rd$natei s!>%iniate din fra0a !r"&t$are' 8in pilda talanilor
reiese c omul care a plecat departe %i!a chemat slugile %i le!a dat pe m*n avuia sa este
nsu%i 8umnezeu(# 8N.Stein9ardt:
a. pre%icati#$;
. completi#$ %irect$;
c. suiecti#$;
%. completi#$ in%irect$.
+J8
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL (4
SINTAGA FRAJEI
1. 2n te5t!% Ce!a aflat= Ce!a vzut= 8oi copila%i, fei!frumo%i cu prul de aur %i cu stea
n frunte, nc*t cine i vedea trebuia s %tie c sunt gemeni(# 8I$an S%a#ici:, -r$-$0i*ia
s!>$rd$nat& circ!"stan*ia%& c$nsec!ti#& este'
a. (nc,t cine (i #e%ea;
. (nc,t s$ &tie;
c. (nc,t treuia;
%. (nc,t cine (i #e%ea treuia s$ &tie.
(. 2n fa0a' Ce!i n m*n nu!i minciun(# -r$-$0i*ia s!>%iniat& este'
a. suiecti#$
. pre%icati#$
c. completi#$ %irect$
%. principal$
+. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& circ!"stan*ia%& de ca!0& se -$ate intr$d!ce -rin
%$c!*i!nea c$nB!nc*i$na%&'
a. Lpentru ca s$I
. Lpentru c$I
c. Lm$car c$I
%. Lc"it c$I
,. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& circ!"stan*ia%& de sc$- n! se -$ate intr$d!ce -rin
c$nB!nc*ia s!>$rd$nat$are'
a. Lc$I
. Ls$I
c. L%eI
%. Lca s$I
.. 2n fra0a' K poveste%te cu at*ta convingere, nc*t nu ndrznesc s!i amintesc de
Lero %i Aeandru a cror poveste este aidoma(# 8;.F$ria:, s!>$rd$nate%e
necirc!"stan*ia%e s!nt'
a. completi#$ %irect$ &i atriuti#$
. suiecti#$ &i pre%icati#$
c. completi#e in%irecte
/. E5ist& $ c$"-%eti#& indirect& n fra0a'
a. A luat o "art$ s$ nu se r$t$ceasc$.
. I2am spus s$ !ie atent la marca*e.
c. Nu este a&a %e nepreg$tit s$ rateze acest e)amen.
%. ?$rin'ii nu s2au opus s$ plec$m (n e)cursie
++J
1. E5ist& $ s!>iecti#& n fra0a'
a. Kericirea lui era s$2&i pli#easc$ straturile %e legume..
. Nu a !$cut ceea ce este important .
c. ?$rea c$ lucrurile se #or petrece alt!el .
%. F2a proce%at cum am stailit .
3. 2n fra0a' Nu!i pare ru 6+7 / c ai nt*rziat = 6-7 /#, s!>$rd$nata este'
a. suiecti#$
. completi#$ %irect$
c. completi#$ in%irect$
%. cauzal$
4. 2n fra0a &rta este o minciun 6+7 / care ne a/ut 6-7 / s nelegem adevrul 6.7 /(P
8P.Picass$:, -r$-$0i*ia + este'
a. suiecti#$
. atriuti#$
c. completi#$ %irect$
%. completi#$ in%irect$
17. 2n fra0a' >!a %tiut 6+7 / unde ai fost 6-7 /#, -r$-$0i*ia ( este'
a. suiecti#$
. completi#$ %irect$
c. completi#$ in%irect$
%. circumstan'ial$ %e loc
11. 2n fra0a' Aa admitere, nu conteaz deloc 6+7 / ce medie ai avut la bacalaureat( 6-7 /,
-r$-$0i*ia s!>$rd$nat& este'
a. suiecti#$
. atriuti#$
c. completi#$ %irect$
%. completi#$ in%irect$
1(. 2n fra0a 8urata cltoriei a fost la c*t ai apreciat tu#, s!>$rd$nata este'
a. suiecti#$
. pre%icati#$
c. atriuti#$
%. circumstan'ial$ %e mo%
1+. 2n fra0a' Ce nseamn 6+7 / s calculezi gre%it costul mrfii= 6-7 /#, -r$-$0i*ia (
este'
a. principal$
. pre%icati#$
c. suiecti#$
%. completi#$ %irect$
1,. 2n fra0a' C neantul este implicat n ideea de moarte, 6+7 / o dovede%te frica de
moarte (6-7# 8E.Ci$ran:, -r$-$0i*ia s!>$rd$nat& este'
a. suiecti#$
. atriuti#$
c. completi#$ %irect$
%. cauzal$
+++
1.. 2n fra0a' Qna e 6+7 / s te distrezi 6-7 / %i / alta e 6.7 / s munce%ti(607#,
s!>$rd$nate%e s!nt'
a. suiecti#e
. pre%icati#e
c. atriuti#e
%. completi#e %irecte
1/. 2n fra0a' Nu v merge 6+7 / s nt*rziai la ore (6-7 /P, -r$-$0i*ia ( este'
a. suiecti#$
. completi#$ %irect$
c. completi#$ in%irect$
%. circumstan'ial$ %e scop
11. Pr$-$0i*ia care deter"in& !n -r$n!"e din re6ent& este'
a. suiecti#$
. atriuti#$
c. completi#$ %irect$
%. completi#$ in%irect$
13. 2n fra0a 8ac nva 6+7 / nseamn 6-7 / c va nelege (6.7 /P, -r$-$0i*ii%e
s!>$rd$nate s!nt'
a. cauzal$ &i completi#$ %irect$
. con%i'ional$ &i completi#$ in%irect$
c. con%i'ional$ &i pre%icati#$
%. suiecti#$ &i pre%icati#$
14. 2n fra0a CC$ntea0& 81: = -e cine este $" de $"enie. .8(: =L, -r$-$0i*ia s!>$rd$nat&
este'
a. suiecti#$
. pre%icati#$
c. completi#$ %irect$
%. completi#$ in%irect$
(7. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& circ!"stan*ia%& de ti"- se intr$d!ce -rin'
a. %in moment ce
. %e #reme ce
c. p,n$
(1. 2n fra0a' 8ac vreun incon%tient ar vrea6+7 / s foloseasc atomii pentru rzboi6-7 /
pm*ntul va fi prefcut ntr!un bulgre de zgur6.7 /P 8G.@$60a:, -ri"a s!>$rd$nat&
este'
a. suiecti#$
. completi#$ %irect$
c. completi#$ in%irect$
%. con%i'ional$
((. 2n fra0a' CA" -%ecat 81: = s&E% a?te-t&" %a 6ar& .8(: =L, -r$-$0i*ia s!>$rd$nat& este'
a. completi#$ in%irect$
. circumstan'ial$ %e loc
c. circumstan'ial$ %e scop
%. consecuti#$
++-
(+. 2n fra0a' CA! -%ecat de#re"e de acas&, -entr! ca n! c!"#a s& nt)r0ie %a
ser#ici!L, s!>$rd$nata este'
a. in%irect$
. cauzal$
c. consecuti#$
%. circumstan'ial$ %e scop
(,. 2n #ers!ri%e' &%a c*nt de cu /ele, / C*t %i oile!n v*lcele / 9rind a vrsa lcrimele#
8F$%c%$r:, -r$-$0i*ia s!>$rd$nat& este'
a. mo%al$
. cauzal$
c. concesi#$
%. consecuti#$
(.. 2n fra0a' > fi nvat la timp,6+7 / n!ai fi avut emoii la examen(6-7 /#, -r$-$0i*ia 1 este'
a. principal$
. suiecti#$
c. con%i'ional$
%. cauzal$
(/. 2n fra0a >!l ceri toat ziua, %i tot nu nva mai mult(#, c$nB!nc*ia
s!>$rd$nat$are s se -$ate s!>stit!i c! !r"&t$area %$c!*i!ne c$nB!nc*i$na%& f&r& ca
sens!% c$"!nic&rii s& se "$difice'
a. c"iar %ac$
. %in cauz$ c$
c. ime%iat ce
%. (n caz c$
(1. 2n fra0a' Cum a terminat cu bacalaureatul, %i!a luat baga/ele %i a plecat la mare#,
-r$-$0i*ia s!>$rd$nat& este circ!"stan*ia%& de'
a. loc
. mo%
c. timp
%. cauzal$
(3. 2n fra0a' 8e!a% termina cu bine examenul, a% pleca la munte cu prietenii(#,
s!>$rd$nata este'
a. suiecti#$
. concesi#$
c. con%i'ional$
%. !inal$
(4. 2n fra0a' Cezultatul lui la proba de limba rom*n este cum nu %i!a nchipuit(#,
s!>$rd$nata este'
a. atriuti#$
. pre%icati#$
c. completi#$ %irect$
%. circumstan'ial$ %e mo%
+7. Pri"a -r$-$0i*ie din fra0a' CHes-re ce a*i #$r>it81:= c)nd a*i f$st %a -etrecere A8(:= este'
a. completi#$ %irect$
. completi#$ in%irect$
c. principal$
%. suiecti#$
++/
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL +7
SINTAGA FRAJEI
1. E5ist& $ -r$-$0i*ie circ!"stan*ia%& de sc$- n en!n*!%'
a. A rezol#at a&a %e ine prolemele, %e #a lua nota +J.
. Be ar lua nota 8, &i tot n2ar !i mul'umit.
c. Bu2te %e te o%i"ne&te9
%. De'i reu&i, %e #e'i !i mai aten'i.
(. 2n fra0a' Nu e nebun cine e nebun, ci e nebun cine se pune cu nebunul(# 8F$%c%$r:
ntre -r$-$0i*ii%e re6ente se sta>i%e?te !n ra-$rt de c$$rd$nare'
a. a%#ersati#$
. conclusi#$
c. copulati#$
%. %is*uncti#$
+. ;er>!% %a infiniti# din en!n*!%' Bimpul veni, merele ncepur a se p*rgui(# se -$ate
de0#$%ta ntrE$ s!>$rd$nat&'
a. completi#$ %irect$
. completi#$ in%irect$
c. pre%icati#$
%. suiecti#$
,. ;er>!% a rm*ne este i"-ers$na% ?i se c$nstr!ie?te c! $ s!>iecti#& n en!n*!%'
a. A r$mas un%e l2au pus.
. A r$mas a&a cum a !ost (ntot%eauna .
c. Ai (nt,rziat acas$ c,n% ai r$mas la repeti'ie .
%. Azi #oi termina %e recapitulat la istorie, r$m,n,n% ca %e m,ine s$ m$ apuc %e lima englez$.
.. N! e5ist& dec)t e%e"ente de re%a*ie s!>$rd$nat$are n seria'
a. c$, sau, ori, %ar, cum
. c,n%, %eci, %eoarece, s$
c. cine, %ac$, %e&i, !iin%c$, un%e
%. cui, (nc,t, !ie, nici, iar
/. 2n fra0a' &m luat un bilet la spectacolul de duminic, c a% vrea s m relaxez(#,
s!>$rd$nate%e s!nt'
a. cauzale
. cauzal$ &i completi#$ %irect$
c. !inal$ &i completi#$ in%irect$
%. !inale
++.
1. ;er>!% a a/unge -$ate fi ter"en re6ent'
a. numai pentru completi#a %irect$
. numai pentru pre%icati#$
c. numai pentru suiecti#$
%. pentru orice suor%onat$ cu e)cep'ia atriuti#ei
3. 2n fra0a' )arinarilor no%tri nu le place 6+7 / s se amestece cu ei, 6-7 / cci acest
sur*s i umile%te(6.7 /# 8;.F$ria:, -r$-$0i*ii%e s!>$rd$nate s!nt n $rdinea a-ari*iei'
a. completi#$ %irect$ &i cauzal$
. completi#$ %irect$ &i completi#$ in%irect$
c. suiecti#$ &i cauzal$
%. suiecti#$ &i completi#$ in%irect$
4. 2n fra0a' CIat& 81: = c& "ai s!nt trei 0i%e 8(: = -)n& ce se "-%ine?te s$r$c!%, 8+: = a?a
c& nEar fi r&! 8,: = s& ncerci 8.: = s&E"i faci s$c$te%i%e.8/: =L 8I.Crean6&:, s!nt
c$"-%eti#e directe'
a. ?- &i ?0
. ?-, ?1 &i ?0
c. ?. &i ?1
%. ?1 &i?0
17. 2n fra0a' 5in 6+7 / s subliniez 6-7 / c 6.7 / ntruc*t motivul vieii %i al morii este
nvluit n mister, 607 / artistul este liber 6.7 / s!l prelucreze 617 / cum vrea ( 627 /#,
e5ist&'
a. %ou$ propozi'ii necircumstan'iale &i %ou$ circumstan'iale
. trei propozi'ii necircumstan'iale &i %ou$ circumstan'iale
c. %ou$ propozi'ii necircumstan'iale &i trei circumstan'iale
%. patru propozi'ii necircumstan'iale &i o circumstan'ial$
11. C)te s!>$rd$nate necirc!"stan*ia%e e5ist& n fra0a' Krice col sufletesc din noi
are at*ta rezonan pentru tot ce se petrece n noi, nc*t de multe ori mi se pare c
fiecare idee are o inim care bate pentru ceva %i fiecare simm*nt are un cap care
cuget(# 8L.@%a6a:'
a. trei
. patru
c. cinci
%. &ase
1(. 2n fra0a' Ce!ai vzut6+7 / c!aci fcut!am noi n 5ara Com*neasc, 6-7 / K vei face
voi acolo, pentru legea cre%tineasc(((# 8A%.Ha#i%a:, -r$-$0i*ii%e 1 ?i ( s!nt'
a. completi#e %irecte
. ?+ este completi#$ %irect$ &i ?- suiecti#$
c. ?+ este suiecti#$ &i ?- completi#$ %irect$
%. suiecti#e
1+. Re6enta -r$-$0i*iei c$"-%eti#e directe 6(((7ncotro se duce mingea(# este'
a. Kotalistul alearg$...
. Atacantul intuie&te...
c. ntrearea este...
%. Fe &tie...
++1
1,. 2n fra0a 8ar chiar dac n!ai fi spus, eu socot c mai bine este s le trimitem vorb
c!un argel al nostru %i s!i poftim pentru o chestie mare la primrie(# 8D.Sad$#ean!:,
e5ist&, -e %)n6& a%te ti-!ri de -r$-$0i*ii'
a. trei completi#e %irecte
. trei suiecti#e
c. %ou$ suiecti#e
%. o con%i'ional$
1.. 2n fra0a $ezi c duhul %tia c de nu va putea nici a treia sear s izbuteasc, apoi
trebuia s!%i mute g*ndul(# 8@as" -$-!%ar: e5ist&, indiferent de $rdine, !r"&t$are%e
-r$-$0i*ii s!>$rd$nate'
a. o suiecti#$, trei completi#e %irecte, o con%i'ional$
. patru completi#e %irecte, o concesi#$
c. %ou$ suiecti#e, o temporal$, %ou$ completi#e %irecte
%. o suiecti#$, %ou$ completi#e %irecte, %ou$ temporale
1/. S!>$rd$nate%e din fra0&' Cine nu!i cu voi s %tie / C izbit va fi de voi, / 8e cei
stra%nici n m*nie(((# 8G. C$?>!c: se -$t c$ntra6e n'
a. prima 2 suiect; a %oua 2 complement %irect
. prima 2 complement %irect, a %oua 2 suiect
c. suiecte
%. complemente %irecte
11. 2ntre -r$-$0i*ii%e din fra0a )untele, c!i munte, %i tot are doruri multe(# 8F$%c%$r:
se sta>i%e?te !n ra-$rt de'
a. coor%onare copulati#$
. coor%onare a%#ersati#$
c. coor%onare prin *u)tapunere
%. suor%onare

13. U%ti"e%e trei -r$-$0i*ii din fra0a' Kmul este fcut s domine universul %i l
domin, chiar dac fizic este pentru moment complicat pentru el s prseasc planeta
pe care s!a nscut(# 8D. Preda: s!nt n $rdine'
a. con%i'ional$, suiecti#$, atriuti#$
. concesi#$, suiecti#$, atriuti#$
c. concesi#$, completi#$ %irect$, suiecti#$
%. concesi#$, completi#$ %irect$, atriuti#$
14. Sta>i%e?te fe%!% -ri"e%$r d$!& -r$-$0i*ii din fra0a' Krice alte reforme am face,
oric*t de bune %i de folositoare ar fi, ele ar fi de prisos dac n!avem garantate mai nt*i
ordinea public %i sigurana interioar a statului(# 8;.Lasc&r:.
a. principale
. suiecti#e
c. concesi#e
%. con%i'ionale
(7. 2n fra0a Jste un adevr de necontestat c afacerile care se fac cu eludarea legii nu
pot s dureze la nesf*r%it, dup cum %i ulciorul nu poate merge de multe ori la ap(E
8S&-t&")na%!% P$%i*ia R$")n&: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. %ou$ atriuti#e
. %ou$ completi#e %irecte
c. %ou$ suiecti#e
%. o suiecti#$ &i o completi#$ %irect$
++0
(1. Sta>i%e?te n!"&r!% -r$-$0i*ii%$r din fra0a' Ceea ce hotr*sem era s ne strduim
a dep%i greutile nainte de a se ivi altele noiE.
a. %ou$
. trei
c. patru
%. cinci
((. Preci0ea0& c)te ti-!ri de s!>$rd$nate e5ist& n #ers!ri%e' 'i c*nd g*ndesc la
viaa!mi mi pare c!i a cur / Mncet repovestit de o strin gur, / Ca %i c*nd n!ar fi
viaa!mi, ca %i c*nd na!%i fi fost, / Cine!i acel ce!mi spune povestea pe de rost / 8e!mi in
la el urechea ! %i r*d de c*te!ascult / Ca de dureri strine=(((9arc!am murit de mult(#
8D.E"inesc!:
a. trei
. patru
c. cinci
%. &ase

(+.2n fra0a >tudentul inteligent putea s!%i dea singur seama dac era cazul sau nu s!o
combat, s lupte mpotriva ei, dac era propriu filozofiei n general %i celei idealiste n
special s fie considerat una /ust %i alta o prime/die(# 8D.Preda: e5ist&, indiferent de
$rdine !r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. patru completi#e %irecte &i patru suiecti#e
. o completi#$ %irect$, o completi#$ in%irect$, trei suiecti#e
c. o completi#$ %irect$, trei completi#e in%irecte, %ou$ atriuti#e &i %ou$ suiecti#e
%. patru completi#e %irecte, %ou$ con%i'ionale &i trei suiecti#e

(,. 2n fra0a' 8ac nu!mi fac seama singur e c m!a% rsuci de dezgust n sicriu dac
a% bnui c lumea crede c m!am sinucis din pricina acelei femei(# 8Ca"i% Petresc!:
e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. o suiecti#$ &i o cauzal$
. o suiecti#$ &i o pre%icati#$
c. o con%i'ional$ &i o pre%icati#$
%. trei suiecti#e
(.. Se da! fra0e%e' +(Mmi pare bine c a reu%it, -(J bine c totul s!a terminat cu bine,
.(Nu %tia bine c nu studiase suficient(
Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate se -$t c$ntra6e n'
a. complemente %irecte
. primele %ou$ (n suiecte, iar a treia (n complement %irect
c. prima (n complement %irect, iar urm$toarele %ou$ (n suiect
%. prima (n complement in%irect a %oua (n suiect &i a treia (n complement circumstan'ial %e cauz$
(/. Se da! fra0e%e' +( Jra cum o %tii( -( Jra s m lovesc( .( Jra unde o lsasem.
Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din aceste fra0e s!nt n $rdine'
a. mo%al$, pre%icati#$, circumstan'ial$ %e loc
. pre%icati#$, suiecti#$, circumstan'ial$ %e loc
c. suiecti#$, suiecti#$, pre%icati#$
%. suiecti#$, suiecti#$, suiecti#$
++7
(1. 2n fra0a' &cela din noi care s!ar ntoarce mai nt*i %i va gsi cuitul ruginit s nu
mai a%tepte pe cellalt, fiindc aceasta nsemneaz c a murit(# 8Gre!cean!:
s!>$rd$nate%e s!nt, n $rdine'
a. suiecti#$, suiecti#$, cauzal$, pre%icati#$
. atriuti#$, atriuti#$, cauzal$, pre%icati#$
c. atriuti#$, atriuti#$, completi#$ in%irect$, completi#$ %irect$
%. suiecti#$, suiecti#$, !inal$, suiecti#$
(3. Se da! en!n*!ri%e' +(&%a era pe vremea aceea( # -(&uzi, mi lene%ule=# .(8ar
tot de noroc s se pl*ng cineva (((# 0(Da, rspunse lene%ul(# 1(Ce!a zis= ntreb
cucoana# 2(8ar muiei!s posmagii=#
E5ist& ce% -!*in $ -r$-$0i*ie si"-%& n t$ate en!n*!ri%e indicate n seria'
a. -, ., 1, 0
N+, -, /, .
c. ., 1, 0
%. -, ., 0
(4. Fra0a >pune!mi!vei ori nu, eu tot le voi gsi, %i nc %i capul reteza!i!l!voi(#
8Gre!cean!: este a%c&t!it& din'
a. trei propozi'ii principale
. patru propozi'ii principale
c. o propozi'ie principal$ &i %ou$ concesi#e
%. %ou$ propozi'ii principale &i %ou$ concesi#e
+7. Preci0ea0& fe%!% !%ti"e%$r d$!& -r$-$0i*ii din fra0a' 8ac te!oi scpa eu de
pacostea ce a czut peste tine, ce!mi dai=# 8@as" -$-!%ar:.
a. con%i'ional$ &i completi#$ %irect$
. atriuti#$ &i principal$
c. atriuti#$ &i completi#$ %irect$
%. atriuti#$ &i suiecti#$


++=
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL +7
SINTAGA FRAJEI
1. Sta>i%e?te n!"&r!% -r$-$0i*ii%$r s!>$rd$nate necirc!"stan*ia%e din fra0a' 8ac
p*n acum nu te!ai ntrebat unde te va scoate drumul pe care ai apucat nsemneaz c
ai apucat pe el n glum %i pentru literatur(# 8G. Ga%acti$n:.
a. cinci
. patru
c. trei
%. %ou$
(. 2n fra0a' Ceea ce puteam, ceea ce a% fi dorit eu s fac era s te apr de o brutal
confruntare cu efectele acestei legi(# 8Ce0ar Petresc!: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de
s!>$rd$nate'
a. %ou$ atriuti#e
. %ou$ completi#e %irecte
c. %ou$ pre%icati#e
%. %ou$ suiecti#e
+. 2n fra0a' J curios cum am uitat ce mi!a spus n continuare, de%i o ascultam silindu!
m %i eu s z*mbesc prefc*ndu!m interesat de toate aceste amnunte(# 8D. E%iade:
e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. %ou$ mo%ale
. %ou$ completi#e in%irecte
c. o concesi#$ &i o mo%al$
%. o suiecti#$ &i o completi#$ %irect$
,. Indic& -r$-$0i*ia -rinci-a%& re6ent& din fra0a' 4ata care c*nta la pian, cu
nsu%irea pe care o au femeile de a vedea fr s priveasc, observase pe t*nrul cu
ochelari, care sta n pervazul u%ii de alturi %i singur asculta cu sfinenie ce c*nta ea(#
8I.A%.@r&tesc!E;$ine?ti:.
a. LKata care c,nta la pian, cu (nsu&irea. ..I
. LKata. ..oser#ase pe t,n$rul cu oc"elari...I
c. LKata. ..cu (nsu&irea. ..%e a #e%ea. ..oser#ase pe t,n$rul cu oc"elari...I
%. LKata. ..oser#ase pe t,n$rul cu oc"elari...&i singur...I
.. Preci0ea0& fe%!% -r$-$0i*ii%$r s!>$rd$nate din fra0a' Cum s!a auzit n sat de
rzboi, s!a nceput n toate prile o /elanie, de credeai c se apropie sf*r%itul lumii(#
8D.Sad$#ean!:.
a. temporal$, consecuti#$, completi#$ %irect$
. mo%al$, mo%al$, completi#$ %irect$
c. cauzal$, mo%al$, suiecti#$
%. suiecti#$, consecuti#$, suiecti#$
++8
/. 2n fra0a &r fi trebuincios s se %tie cine era preotul, cci el trebuie s fi fost %i un
dascl sufletescO(# 8T.Ar69e0i: e5ist& n afara -rinci-a%ei'
a. trei suiecti#e &i o cauzal$
. patru suiecti#e &i o cauzal$
c. %ou$ suiecti#e &i o completi#$ %irect$
%. %ou$ suiecti#e &i %ou$ cauzale
1. IndicI fe%!% s!>$rd$nate%$r in $rdinea in care a-ar n te5t' & doua zi, am cutat un
loc care s!mi priascX, dar inima nu m ndemna, s rm*n( 6Dircea E%iade7'
a. completi#$ %irect$, completi#$ in%irect$;
. circumstan'ial %e scop, completi#$ %irect$;
c. atriuti#$, completi#$ in%irectP;
%. atriuti#$, completi# %irect$
3. In fra0a' 3i scriam, c*t puteam mai calm, explic*ndu!i de ce legatura noastr nu mai
putea fi prelungit(6)ircea Jliade7, -r$-$0i*ii%e s!>$rd$nate s!nt'
a. circumstan'ialP %e timp, circumstan'ialP %e cauzP;
. circumstan'ialP %e timp, circumstan'ialP %e scop;
c. circumstan'ialP %e mo%, completi#P %irectP;
%. circumstan'ialP %e mo%, circumstan'ialP %e cauzP;
4. In fra0a' &% fi putut s!i spun c, de%i continuam s!o iubesc pe ea, iubeam, n acela%i
timp, pe alta( 8Dircea E%iade:, e5ist&, indiferent de $rdine, !r"&t$are%e ti-!ri de
-r$-$0i*ii s!>$rd$nate'
a. - completi#e %irecte, + concesi#$;
. - completi#e %irecte, + circumstan'ial$ %e scop;
c. / completi#e %irecte, + concesi#$;
%. - completi#e %irecte, + circumstan'ialP con%i'ionalP;
17.In fra0a' Mmi aduc aminte c pre%edintele comisiei 8imitrie Gusti, care era %i
ministru al instruciei %i artelor, m!a felicitat nainte de a ncheia %edina %i s!a retras,
pentru c era ata%at de )a/estatea >a# 8Dircea E%iade:, e5ist&, indiferent de $rdine,
!r"&t$are%e ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. + completi#P %irectP, - atriuti#e, + circumstan'ialP %e scop;
. + completi#P %irectP, - atriuti#e, - circumstan'iale %e cauzP;
c. - completi#e in%irecte, + atriuti#P, +circumstan'ialP cauzalP;
%. - completi#e in%irectP, - circumstan'iale cauzalP, + atriuti#$
11. In fra0a' Darca noastrX se aplecX, c*nd pe o parte, c*nd pe cealaltX, %ovia uneori
c*teva clipe, parc ne%tiind n ce direcie s apuce, apoi se smucea %i o pornea din nou(
8Dircea E%iade: e5ista'
a. + propozitie principal$;
. . propozitii principale;
c. - propozitii principale;
%. / propozitii principale;
1(. 2n fra0a' $rei, vii, nu, nu, e5istI, indiferent de $rdine, !r"&t$are%e ti-!ri de
-r$-$0i*ii'
a. . principale;
. / principale, + circumstan'ial$ con%i'ional$;
c. - principale, - circumstan'ialP con%i'ionalP;
%. - principale;
+-J
1+. In fra0a' > vrei %i s poi nu!i totuna, dar adesea, cine vrea cu adevrat, poate,
e5ist&'
a. / principale, + completi#P %irectP, + suiecti#P;
. . principale, + suiecti#P;
c. - principale, - circumstan'iale concessi#e, + suiecti#P;
%. / suiecti#e, - principale;
1,. In en!nt!%N Lolul era larg %i camerele spaioase, e5istI'
a. o propozi'ie %ez#oltat$;
. o propozi'ie simpl$;
c. %ouP propozi'ii simple;
%. o propozi'ie %ez#oltat$ &i o propozi'ie simpl$;
1.. In fra0aN 8e nu m!ar izbucni tristeea / %i vidul de!ar avea un nume / pe care numai
tinereea / pietrelor vechi l poate spune / aici, pe!o treaptX tropind / eu piele!a% fi peste
o carne / de taur n/unghiat, mugind / rpus de foarte stranii arme. 8Nic9ita St&nesc!7,
e5ist&, indiferent de $rdine, !r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. - con%i'ionale, + atriuti#P;
. - circumstan'iale cauzale, + atriuti#$;
c. + consecuti#$, - atriuti#e;
%. - consecuti#e, + atriuti#P;
1/. Sta>i%e?te ti-!% ra-$rt!ri%$r sintactice dintre -r$-$0i*ii%e fra0ei !r"&t$are' >e
mai nt*mplau uneori, cum se nt*mpl %i azi t*lhrii %i /afuri, dar, n genere, poliia
drumurilor era asigurat( 8C.C.Gi!r&sc!:'
a. coor%onare prin *u)tapunere, coor%onare prin *u)tapunere;
. suor%onare, coor%onare a%#ersati#$;
c. suor%onare, coor%onare prin *u)tapunere;
%. coor%onare prin *u)tapunere, coor%onare a%#ersati#$;
11. Sta>i%e?te ti-!% ra-$rt!ri%$r sintactice dintre -r$-$0i*ii%e !r"&t$are%$r fra0e'
)onica a tiat perfect aerul n zbor, a aterizat ca pe!o saltea uns cu lipici %i a z*mbit
camerelor de luat vederi, gata s!i prind emoia victoriei( 8Ga0eta S-$rt!ri%$r:'
a. numai raporturi %e coor%onare prin *u)tapunere;
. coor%onare copulati#$ &i suor%onare;
c. coor%onare prin *u)tapunere, coor%onare copulati#$, suor%onare;
%. coor%onare prin *u)tapunre &i suor%onare.
13. U%ti"a -r$-$0i*ie din fra0a' ) trezii frXsX fi deschis ochii, simind c am
adormit cu capul pe biroul meu, cu lumina aprins( 8Darin Preda: este'
a. circumstan'ialP %e mo%;
. completi#P %irectP;
c. pre%icati#P;
%. suiecti#P;
14. Preci0ea0I fe%!% -r$-$0itiei s!>$rd$nate care se $>*ine -rin de0#$%tarea c!#inte%$r
s!>%iniate din en!nt!%' Nu te!arta dascXl p*n a nu fi ucenic 8F$%c%$r:
a. suiecti#P;
. circumstan'ialP %e timp;
c. pre%icati#P;
%. completi#P %irectP;
+-+
(7. 2n fra0a' & cere cuiva s fie erou n npre/urimile vitrege ale unei societi deczute
i ca %i cum ai cere unui vultur nchis ntr!o odi s zboare la o mie de metri deasupra
pm*ntului(# 8N.I$r6a: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. trei completi#e
. o suiecti#$
c. %ou$ pre%icati#e
%. %ou$ completi#e %irecte
(1. 2n fra0a' Kric*t ar fi de egocentric tot ce e om %i tot ce e viu, eul nu este resimit ca
atare dec*t ntr!un ceas mai ridicat al vieii( 8C$nstantin N$ica:, e5ist&, indiferent de
$rdine'
a. - principale, - atriuti#e;
. - principale, - suiecti#e;
c. + principal$, + concesi#$, - atriuti#e;
%. - principale, + atriuti#$, + concesi#$;
((. 2n fra0a' C aceste cauze exist inuntru, ele in*nd de facultatea noastr de
cunoa%tere, creia i sunt nncute, nu e dec*t o soluie provizorie. 8C$nstantin N$ica:,
e5ist&, indiferent de $rdine'
a. + principal$, + atriuti#$, + circumstan'ial$ %e cauz$;
. + principal$, + atriuti#$, + suiecti#$;
c. - principale, + atriuti#$;
%. + principal$, + atriuti#$, + consecuti#$;
(+. 2n fra0a &cum, ori c!a fi trind calul, ori c n!a fi trind, aceasta m prive%te pe
mine, numai vreu s %tiu dac mi!l dai ori ba(# 8I.Crean6&:, e5ist&, ntre a%te -r$-$0i*ii,
?i'
a. %ou$ concesi#e, trei completi#e %irecte
. %ou$ suiecti#e, trei completi#e %irecte
c. %ou$ suiecti#e, trei completi#e in%irecte
%. %ou$ atriuti#e, trei completi#e in%irecte
+--
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL +1
SINTAGA FRAJEI
1. Sta>i%e?te ti-!ri%e de s!>$rd$nate din fra0a CJ destul s te g*nde%ti ce poi face cu
banii, ca s gu%ti bucuria lucrului pe care nu l!ai cumprat# 8@.St.He%a#rancea:'
a completi#$ in%irect$, !inal$, atriuti#$;
suiecti#$, completi#$ %irect$, consecuti#$, atriuti#$;
c suiecti#$, completi#$ in%irect$, consecuti#$, atriuti#$;
% completi#$ %irect$, completi#$ in%irect$, consecuti#$, atriuti#$.
(. Preci0ea0& n!"&r!% s!>iecti#e%$r din fra0a' Mi era fric, nc*t i venea s se arunce
pe cal %i s mearg %i s fug mereu, p*n ce nu va scpa de el(# 8I. S%a#ici:
a. una;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
+. 2n fra0a' Boate acestea nu sunt dec*t o divagaie care merge n nt*mpinarea
imaginii pe care ne!o las un spirit convins p*n la obsesie c este obligaia fiecruia s
dea tot ce e mai bun din el(# 8D.E%iade: e5ist&, indiferent de $rdine !r"&t$are%e
s!>$rd$nate'
a. o atriuti#$, %ou$ completi#e %irecte, ocompleti#$ in%irect$, o suiecti#$;
. %ou$ atriuti#e, o completi#$ %irect$, o completi#$ in%irect$. o suiecti#$;
c. trei atriuti#e, o completi#$ in%irect$, o suiecti#$;
%. %ou$ atriuti#e, o completi#$ in%irect$, %ou$ completi#e %irecte.
,. Indic& -r$-$0i*ia s!>$rd$nat& s!>iecti#& din fra0a' 8ar se pare c nu aceste
argumente pe care le reluai cu glas tare vorbindu!i de bnuiala oamenilor care nu i!ar
fi dat pace l convinser s cedeze, ci faptul c %i ddea %i el seama c prietena lui nu va
putea s reziste la anchet(# 8D.Preda:
a. L...c$ nu aceste argumente pe care le reluai...I
. L... c$ nu aceste argumente...nu i2ar !i %at pace...I
c. L... c$ nu aceste argumente...(l con#inser$...ci !aptul...I
%. L...s$ reziste la anc"et$.I
.. 2n fra0a Jram prea obosii %i ngri/orai de ceea ce ni se nt*mplase pentru ca atunci
c*nd ne!ai invitat s putem a/unge c*nd %i unde trebuia(# e5ist&, indiferent de $rdine
!r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. o cauzal$, o !inal$ &i %ou$ temporale;
. o cauzal$, o !inal$, o temporal$ &i o circumstan'ial$ %e loc;
c. o completi#$ in%irect$, o consecuti#$, %ou$ temporale &i o circumstan'ial$ %e loc;
%. o complei#$ in%irect$, o concesi#$, %ou$ temporale &i o circumstan'ial$ %e loc.
+-/
/. Preci0ea0& fe%!% s!>$rd$nate%$r din fra0a' Chiar fr s ni se fi spus ce %i c*t
trebuie s scriem, am fost obligai s elaborm un eseu care cred c nu va plcea
nimnui(#
a. o mo%al$, trei suiecti#e, %ou$ completi#e in%irecte, o atriuti#$ &i o completi#$ %irect$;
. o concesi#$, trei suiecti#e, o completi#$ in%irect$, o atriuti#$, o completi#$ %irect$;
c. o cauzal$, patru completi#e %irecte, o completi#$ in%irect$, o atriuti#$;
%. o consecuti#$, trei suiecti#e, o atriuti#$.
1. 2n fra0a G*ndul c s!ar putea nt*mpla s nu a/ung ce %i!a dorit l macin de mai
mult vreme %i nu!i permite s se bucure de nimic din ce i se ofer(# e5ist&, indiferent
de $rdine, !r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. %ou$ atriuti#e, %ou$ completi#e %irecte, o pre%icati#e;
. %ou$ atriuti#e, o suiecti#$, o pre%icati#e, o completi#$ in%irect$;
c. trei atriiti#e, o pre%icati#$, o completi#$ in%irect$;
%. %ou$ atriuti#e, o pre%icati#$. o completi#$ %irect$, o suiecti#$.
3. 2n fra0a Kri c s!a suprat, ori c nu a primit invitaia la timp, de nu a venit la
emisiune, asta trebuie s!o aflai voi(# e5ist&, indiferent de $rdine'
a. %ou$ suiecti#e, o consecuti#$, o completi#$ %irect$;
. %ou$ completi#e %irecte, o consecuti#$, o suiecti#$;
c. %ou$ cauzale, o con%i'ional$, o suiecti#$;
%. %ou$ cauzale, o concesi#$, o pre%icati#$.
4. 2n fra0a >e!nt*mpl %i la noi de vezi / Cum altuW, av*nd loc, a%a se t*nguie%te, / Mnc*t
i vine s crezi / C!abia din leaf se hrne%te(((# 8A%.H$nici:, se 6&sesc !r"&t$are%e
ti-!ri de s!>$rd$nate necirc!"stan*ia%e'
a. %ou$ suiecti#e &i %ou$ completi#e %irecte;
. trei completi#e %irecte &i %ou$ suiecti#e;
c. numai completi#e %irecte;
%. o suiecti#$ &i trei completi#e %irecte.
17. 2n fra0a 9escarii s!adunar s vad minunea, iar dup ce vzur %i se minunar,
hotr*r c, a%a vii precum sunt, s duc pe%ti%orii la mprat %i s!i fac cinste(# 8I$an
S%a#ici:, -r$-$0i*ii%e s!>$rd$nate s!nt n n!"&r de'
a. &ase;
. patru;
c. cinci;
%. &apte.
11. 2n fra0a Mns n cele din urm tot trebuia s mearg la el, ca s!i mulumeasc
pentru nvtura lui Luu %i s!i spun c, iaca, Luu a crescut mare, %tie mai mult
dec*t toi bieii din sat %i trebuie s mearg la lucru(# 8I.S%a#ici: e5ist& -e %)n6& a%te
ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. cinci completi#e %irecte;
. cinci suiecti#e;
c. %ou$ suiecti#e &i trei completi#e %irecte;
%. trei suiecti#e &i %ou$ completi#e %irecte.
+-.
1(. 2n fra0a Mi era greu s se hotrasc %i au trecut mai multe duminici p*n ce a putut
s prind destul inim mai ales c el nu putea s mearg cu m*na goal %i trebuia s
a%tepte p*n ce vin strugurii p*rgavi, cea mai potrivit cinste pentru un dascl ca
CliO# 8I.S%a#ici: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. patru completi#e %irecte;
. patru suiecti#e;
c. %ou$ cauzale &i %ou$ temporale;
%. trei suiecti#e &i o completi#$ %irect$.
1+. Preci0ea0& fe%!% -r$-$0i*ii%$r din fra0a' 4ie / ce!o fi, / tot se va proceda / cum am
stabilit"# =
a. principal$, suiecti#$, principal$, suiecti#$;
. concesi#$, suiecti#$, principal$, suiecti#$;
c. principal$, pre%icati#$, pre%icati#$, suiecti#$;
%. concesi#$, suiecti#$, principal$, mo%al$.
1,. 2ntre -r$-$0ii%e din fra0a >!a pregtit foarte bine, de aceea e convins de reu%it(#
se sta>i%e?te !n ra-$rt de'
a. coor%onare prin *u)tapunere;
. coor%onare concluzi#$;
c. coor%onare copulati#$;
%. suor%onare.
1.. 2n fra0a' P8e cum intrai pe poarta ce!i deschidea /itarul, / Be!nt*mpina cu cinste
btr*na noastr cas / 9r*nd, din largul curii ce pre/muia hotarul / C!i zice buna
vreme, poftindu!te voioas(# 8;.;$ic!%esc!:, e5ist&, -e %)n6& a%te ti-!ri de
s!>$rd$nate'
a. %ou$ atriuti#e &i o completi#$ %irect$;
. %ou$ mo%ale &i o pre%icati#$;
c. o temporal$ &i o pre%icati#$;
%. o temporal$ &i o suiecti#$;
1/. 2n fra0a' 'i nu %tiu aste vremuri de!au fost ani lungi ori clipeO / Cre%team n
cuibul pa%nic %i!ntocmai ca lstunul / 8e cum prinsei o leac a bate din aripe, / Vburai
n lungul lumii %i prsii ctunul(# 8;.;$ic!%esc!: e5ist&'
a. trei principale, o completi#$ %irect$, o circumstan'ial$ %e mo%, o circumstan'ial$ %e timp;
. patru principale, o completi#$ %irect$, o circumstan'ial$ timp;
c. %ou$ principale, o suiecti#$, o circumstan'ial$ %e mo%, %ou$ circumstan'iale %e timp;
%. patru principale, o completi#$ %irect$, o circumstan'ial$ %e mo%;
11. 2n fra0a' 'i chiar de!ar fi ca sterpul bulz de tin / >!l prseasc o%tile cere%ti, /
Bu s rm*i cci tu e%ti doar lumina / 'i nu trie%ti dec*t c*nd strluce%ti"P
8;.;$ic!%esc!:, e5ist&'
a. o principal$, o concesi#$, o pre%icati#$, - cauzale, o temporal$;
. o principal$, o consecuti#$, o suiecti#$, %ou$ cauzale, %ou$ temporale;
c. o principal$, o concesi#$, o suiecti#$, %ou$ cauzale, o temporal$;
%. %ou$ principale, o concesi#$, o suiecti#$, o cauzal$, o temporal$.
+-1
13. 2n fra0a' 8ar ziua care trece %i m rne%te!n treact / Mmi umile%te c*r/a %i!mi
ncovoaie crinii, / 'i inima urmeaz s!l at*rne ca un lact / Cu cheile pierdute, la
porile luminii(# 8T.Ar69e0i:, e5ist&, -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. trei atriuti#e;
. o completi#$ %irect$;
c. o suiecti#$;
%. o !inal$.
14. 2n fra0a' PCine vrea s pl*ng, cine s /eleasc / $ie s asculte!ndemnul neneles, /
'i cu ochi!n facla plopilor cereasc / >!%i ngroape umbra!n umbra lor, n %es#
8T.Ar69e0i:, e5ist&, indiferent de $rdine'
a. trei principale, o completi#$ %irect$, %ou$ !inale;
. o principal$, %ou$ completi#e %irecte, %ou$ suiecti#e, %ou$ !inale;
c. %ou$ principale, %ou$ suiecti#e, o completi#$ %irect$, %ou$ completi#e in%irecte;
%. %ou$ principale, o suiecti#$, %ou$ completi#e %irecte, %ou$ !inale.
(7. 2n fra0a' Ceea ce %tim ns
+
/ e
-
/ c trebuie
.
/ s fim pe msura unei cre%teri
0
/
care a venit
1
/ s lrgeasc pe toate planurile orizontul neamului nostru(
2
/ # 8C.N$ica:,
-r$-$0i*ii%e s!>$rd$nate s!nt, n $rdine'
a. suiecti#$, suiecti#$, suiecti#$, atriuti#$, completi#$ in%irect$;
. suiecti#$, pre%icati#$, suiecti#$, atriuti#$, !inal$;
c. completi#$ %irect$, completi#$ %irect$, completi#$ %irect$, suiecti#$, !inal$;
%. suiecti#$, pre%icati#$, suiecti#$, atriuti#$, completi#$ %irect$,
(1. 2n fra0a' J destul
+
/ s le prive%ti
-
/ ca s vezi
.
/ c e vorba de arta cult(
0
/L
8C.N$ica:, -r$-$0i*ii%e s!>$rd$nate s!nt, n $rdine'
a. suiecti#$, consecuti#$, completi#$ %irect$;
. suiecti#$, !inal$, completi#$ %irect$;
c suiecti#$, consecuti#$, completi#$ in%irect$;
%. copleti#$ %irect$, !inal$, completi#$ %irect$.
((. 2n fra0a' C vii sau nu, asta nu ne va mpiedica s rezolvm ceea ce e necesar s
fie rezolvat(#, e5ist& -rintre a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. %ou$ concesi#e;
. %ou$ completi#e %irecte;
c. o completi#$ %irect$ &i o completi#$ in%irect$;
%. %ou$ concesi#e &i o suiecti#$.
(+. 2n fra0a C&li c*iva rnii neleg*nd c bateria este ncercuit %i c singura scpare
este s se formeze un cuib de rezisten, cerur s fie du%i n podul gra/dului unde era
mitraliera(# 8Darin Preda: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. o pre%icati#$ &i o atriuti#$;
. patru completi#e %irecte;
c. o pre%icati#$ &i o circumstan'ial$ %e loc;
%. o circumstan'ial$ %e loc.
(,. Sta>i%e?te n!"&r!% -r$-$0i*ii%$r din fra0a' Ceea ce voiam era s facem eforturi
susinute de a ne nsu%i ntreaga materie pentru examenul de admitere nainte de a da
bacalaureatul#.
a. %ou$
. trei
c. patru
%. cinci
+-0
(.. 2n fra0a 9oporul ce prea c este stul de ceea ce vzuse p*n aici, pe dat ce se
n%tiin c a sosit timpul intuirii, nvli cu furie asupra locului unde era s se
sv*r%easc aceast hazlie fapt(# 8N.Fi%i"$n: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de
s!>$rd$nate'
a. o pre%icati#$ &i o completi#$ in%irect$;
. trei suiecti#e;
c. o circumstan'ial$ %e loc;
%. %ou$ completi#e %irecte &i o suiecti#$.
(/. 2n fra0a' J curios cum am uitat ce mi!a spus n continuare, de%i o ascultam
silindu!m %i eu s z*mbesc prefc*ndu!m interesat de toate aceste amnunte(#
8D.E%iade: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. %ou$ mo%ale
. %ou$ completi#e in%irecte
c. o concesi#$ &i o mo%al$
%. o suiecti#$ &i o completi#$ %irect$
(1. 2n fra0a' Nu pot s!mi dau seama dac bietul om %i rostise vestitu!i nume ca s!mi
fac plcere, dar %tiu c, auzindu!l, m!am dat ndrt cu un pas(# 8Panait Istrati: e5ist&
-e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. o !inal$;
. %ou$ completi#e in%irecte;
c. trei completi#e %irecte;
%. o con%i'ional$.
(3. S!>$rd$nate%e din te5t!% Brebuia s!o ia n partea cealalt(((( Ce conteaz dac ai
sau nu noroc= J greu s fii singur #. 8Darin S$resc!: s!nt'
a. toate suiecti#e
. %ou$ suiecti#e &i %ou$ completi#e %irecte
c. %ou$ suiecti#e &i %ou$ con%i'ionale
%. o suiecti#$ &i trei completi#e %irecte
(4. S!>$rd$nate%e din fra0a s!nt n $rdine' Mn sat la noi, / Diserica, de veche ce era, /
Mn anul c*nd a fost cutremur de pm*nt / >!a prbu%it cu turlele!n %osea(((#
8I.Din!%esc!:.
a. cauzal$ &i temporal$;
. mo%al$ &i atriuti#$;
c. mo%al$ &i temporal$;
%. cauzal$ &i atriuti#$.
+7. 2n fra0a 3 se prea c inima i cre%te, i se umfl %i bate tot mai repede, nc*t i era
fric s nu plesneasc(# 8Li#i! Re>rean!: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. trei pre%icati#e;
. trei suiecti#e;
c. trei completi#e %irecte;
%. trei completi#e in%irecte.
+-7
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL +1
SINTAGA FRAJEI
1. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& circ!"stan*ia%& de ca!0& C*nd cu gene ostenite sara suflu!
n lum*nare, / 8oar ceasornicul urmeaz lung!a timpului crare, / Cci perdelele!ntr!o
parte c*nd le dai, %i n odaie / Auna vars peste toate voluptoasa ei vpaie, / Ja din
noaptea amintirii o vecie!ntreag scoate / 8e dureri, pe care ns le simim ca!n vis pe
toate(# 8D.E"inesc!: este'
a. H$ci per%elele2ntr2o parte c,n% le %ai,
. H$ci per%elele2ntr2o parte... Ea %in noaptea amintirii o #ecie2ntreag$ scoate
c. H$ci.. Ea %in noaptea amintirii o #ecie2ntreag$ scoate
%. H$ci.. Ea %in noaptea amintirii o #ecie2ntreag$ scoate Be %ureri
(. 2n -$e0ia 4rumoaso, / i!s ochii!a%a de negri nc*t seara / c*nd stau cu capu!n poala
ta / mi pare / c ochii ti, ad*ncii, sunt izvorul / din care tainic curge noaptea peste vi /
%i peste muni %i peste %esuri, / acoperind pm*ntul / c!o mare de!ntuneric( / &%a!s de
negri ochii ti, / lumina mea(# 8L!cian @%a6a: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de
s!>$rd$nate'
a. o suiecti#$ &i o consecuti#$;
. o pre%icati#$ &i o mo%al$;
c. o completi#$ %irect$ &i o atriuti#$;
%. o pre%icati#$ &i o consecuti#$.
+. 2n #ers!ri%e 9oate c / din trunchiul tu mi vor ciopli / nu peste mult sicriul, / %i
lini%tea ce voi gusta!o ntre sc*ndurile lui / o simt pesemne de acum(# 8L.@%a6a: e5ist&,
indiferent de $rdine, !r"&t$are%e -r$-$0i*ii'
a. %ou$ principale, %ou$ suiecti#e &i o atriuti#$;
. %ou$ principale, o suiecti#$ &i o atriuti#$;
c. trei principale, %ou$ suiecti#e;
%. o principal$, %ou$ suiecti#e &i o atriuti#$.
,. Indic& fe%!% s!>$d$nate%$r circ!"stan*ia%e din fra0a' 8e piatr de!ai fi fost, %i nu
se putea s nu!i salte inima de bucurie c*nd auzeai uneori n puterea nopii pe )ihai
scripcarul din Lumule%ti(((# 8I.Crean6&:
a. con%i'ional$ &i cauzal$;
. con%i'ional$ &i !inal$;
c. consecuti#$ &i cauzal$;
%. concesi#$ &i temporal$.
.. Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din fra0a C8e%teapt cum e, va a/unge ce vrea %i i va reu%i
mereu ce!%i propune# s!nt, n $rdine'
a. cauzal$, pre%icati#$, completi#$ %irect$;
. mo%al$, pre%icati#$, completi#$ %irect$;
c. mo%al$, completi#$ %irect$, completi#$ %irect$;
%. mo%al$, pre%icati#$, suiecti#$.
+-=
/. 2n fra0a' Ceea ce poate c nu %tim e faptul c 8umnezeu sufer de noi %i, de va fi s
pierim, %i Jl va muri odat cu noi# 8I.H.Sr>!: e5ist&, indiferent de $rdine,
!r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. trei suiecti#e, %ou$ atriuti#e &i o con%i'ional$;
. o suiecti#$, o atriuti#$, o pre%icati#$, o concesi#$ &i %ou$ completi#e %irecte;
c. %ou$ suiecti#e, %ou$ atriuti#e, o pre%icati#$, o concesi#$;
%. %ou$ suiecti#e, %ou$ atriuti#e, o pre%icati#$, o con%i'ional$.
1. Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din te5t!% (((mi face ru, nepoat, s!aud gui*nd( (( mi
face ru(((c!a%a sunt eu milos(((# 8@.St.He%a#rancea:, s!nt, n $rdine'
a. completi#$ %irect$, cauzal$;
. mo%al$;
c. con%i'ional$, cauzal$;
%. suiecti#$, cauzal$;
3. Sta>i%e?te n!"&r!% s!>$rd$nate%$r circ!"stan*ia%e din fra0a' Cum hotelul era
modern %i renovat de cur*nd, turi%tii de%i puin dezorientai la nceput, s!au hotr*t sa
rm*n#'
a. una;
. %ou$;
c. trei;
%. patru.
4. 2n fra0a 4r s a%tepte rspuns, ca %i cum nu l!ar interesa ce!ar putea s!i spun
3oana sau pentru a!i dovedi c rspunsul poate fi unul singur, strig c*t l inur
baierile inimii(((# 8C$rne%i! Ir$d: e5ist&, -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. trei mo%ale &i trei suiecti#e;
. o !inal$, o suiecti#$ &i %ou$ completi#e %irecte;
c. o suiecti#$ &i %ou$ completi#e %irecte;
%. %ou$ mo%ale, o concesi#$, %ou$ suiecti#e &i o completi#$ in%irect$.
17. 2n fra0a C*nd 3lie% o apuc pe 3oana de m*n, un cui dureros i strpunse inima %i
el, fr s stea mult pe g*nduri %i fr s in cont c 3lie% e mai mare dec*t el, c se
bucur n sat de un deosebit respect %i c e dintre flcii care au terminat armata, %i
fcu loc prin mulime, suflec*ndu!%i amenintor m*necile(# 8C$rne%i! Ir$d: e5ist&, -e
%)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. %ou$ concesi#e &i %ou$ completi#e %irecte;
. o temporal$ &i trei completi#e in%irecte;
c. %ou$ mo%ale &i %ou$ completi#e %irecte;
%. %ou$ consecuti#e &i %ou$ completi#e in%irecte.
11. 2n fra0a >e vedea c pe cellalt nici mcar nu!l ntreba cine e %i c dac nu l!ar fi
recunoscut pe Geac %i n!ar fi %tiut c e un om cumsecade, s!ar fi rstit la el %i i!ar fi
gonit pe am*ndoi de la poart, nainte chiar ca vreunul din ei s apuce s deschid
gura# 8D.Preda: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. cinci completi#e %irecte;
. cinci suiecti#e;
c. %ou$ suiecti#e &i trei completi#e %irecte;
%. trei suiecti#e &i %ou$ completi#e %irecte.
+-8
1(. 2n fra0a' 8ar oric*te mizerii te!ar abate, oric*te dezastre ar fi s i se nt*mple, e%ti
dator s pstrezi sc*nteia care mai arde n tine %i s!o a*i din nou, s!o faci flacr(#
8H.An69e%: e5ist&, indiferent de $rdine !r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. o suiecti#$, o atriuti#$, trei completi#e in%irecte &i %ou$ concesi#e;
. o pre%icati#$, o atriuti#$, trei completi#e %irecte &i %ou$ concesi#e;
c. %ou$ suiecti#e, o atriuti#$ e)plicati#$, trei completi#e in%irecte &io pre%icati#$;
%. o suiecti#$, o atriuti#$, trei !inale &i %ou$ consecuti#e;
1+. 2n fra0a' Kric*t de mare ar fi 5arigradul, mai bine este s vorbim ca %i cum ar fi
c*t o camer(# 8D.Sad$#ean!: e5ist& !r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. %ou$ mo%ale &i o suiecti#$;
. o concesi#$, o suiecti#$ &i o mo%al$;
c. o concesi#$, o completi#$ %irect$ &i o pre%icati#$;
%. o concesi#$, o suiecti#$ &i o pre%icati#$.
1,. 2n fra0a Jra sigur c dac i!ar fi dat cineva o m*n de a/utor %i le!ar fi reamintit, %i
le!ar fi legat ntre ele(# 8D.Sad$#ean!: s!>$rd$nata circ!"stan*ia%& este'
a. concesi#$;
. mo%al$;
c. con%i'ional$;
%. cauzal$
1.. 2n fra0a Nimeni nu!%i amintea s!l fi vzut vreodat pe >toica &nghelu%, singur,
dac l!ar fi vzut cineva desprit de perechea de boi albi cum era calcarul ce!i
ncon/ura csua din 8ealul Dubuitului, poate c nu l!ar fi recunoscut %i s!ar fi mirat
foarte mult de aceast nsingurare(# SI.BugaN e)ist$ urm$toarele tipuri %e propozi'ii
s!>$rd$nate'
a. %ou$ circumstan'iale &i patru necircumstan'iale;
. o circumstan'ial$ &i patru necircumstan'iale;
c. trei circumstan'iale &i %ou$ necircumstan'iale;
%. patru circumstan'iale &i una necircumstan'ial$.
1/. Preci0ea0& n!"&r!% c$"-%eti#e%$r directe din fra0a' 8e i!am aflat la noi a spune
n!o pot, / 8e poi s!auzi n el al undei %opot, / 8e e al lui cu drept acest preambul /
&ceste toate singur nu le /udec(# 8D.E"inesc!:'
a. %ou$ completi#e %irecte;
. trei completi#e %irecte;
c. patru completi#e %irecte;
%. cinci completi#e %irecte;
11. Prin c$ntra6ere, -ri"e%e d$!& s!>$rd$nate din fra0a > mearg la serviciu n
timpul ce i!a mai rmas nseamn s renune la proiectele de vacan# de#in'
a. complement %irect, complement circumstan'ial %e timp;
. suiect, atriut;
c. suiect, complement circumstan'ial %e timp;
%. nume pre%icati#, atriut.
13. Indic& str!ct!ra fra0ei !r"&t$are' 9oate c numai n ndeprtate ere preistorice,
c*nd unele reptile s!au nlat n aer, se vor mai fi vzut atari ciudenii(# 8Ge$ @$60a:
a. principal$, temporal$;
. principal$, completi#$ %irect$, temporal$;
c. principal$, suiecti#$, atriuti#$;
%. suiecti#$, atriuti#$.
+/J
14. Fra0a Cur*nd intrar sub cortul unde el %edea ncon/urat de boierii %i cpitanii si,
patru boieri, din care doi mai btr*ni, iar doi /uni(# 8C$stac9e Ne6r!00i:, este f$r"at&
din'
a. %ou$ propozi'ii;
. trei propozi'ii;
c. patru propozi'ii;
%. cinci propozi'ii.
(7. Indic& fe%!% s!>$rd$nate%$r din fra0a' Nu a/unge s te rogi, tu nsui trebuie s te
transformi ntr!o rugciune(#8I.H.Sr>!:
a. suiecti#$, suiecti#$;
. pre%icati#$, completi#$ %irect$;
c. suiecti#$, completi#$ %irect$;
%. pre%icati#$, suiecti#$.
(1. 2n fra0a Chiar basme de!ar fi c*te poveste%te v*ntorul %i c*te zugrve%te artistul,
tot pare c te scuturi la ideea c omul se /oac a%a lesne cu viaa sa pentru un simplu
gust de v*ntor6(((7# 8A%.Od$>esc!:, e5ist& -e %)n6& a%te fe%!ri de s!>$rd$nate'
a. o principal$, trei atriuti#e, o pre%icati#$, o concesi#$
. o principal$, trei suiecti#e, o atriuti#$, o concesi#$ Ce!am fost c*ndva, azi nu mai sunt(((
c. o principal$, %ou$ suiecti#e, o pre%icati#$, o atriuti#$, o concesi#$
((. 2n fra0a' Ce!am fost c*ndva, azi nu mai sunt(((( / 8ar ce sunt azi mi pare ru / C
n!am putut s fiu mereu, / &cela%i c*ntre cu chip de >f*nt(# 8I.Din!%esc!:, e5ist&
!r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. %ou$ pre%icati#e, o suiecti#$ &i o completi#$ %irect$
. trei suiecti#e &i o completi#$ %irect$
c. %ou$ pre%icati#e &i %ou$ completi#e %irecte
%. %ou$ pre%icati#e, o completi#$ %irect$ &i o completi#$ in%irect$
(+. U%ti"e%e trei -r$-$0i*ii s!>$rd$nate din fra0a 3e%ind pe poart se g*ndi c trebuie
s lase la o parte orice sfial %i s mearg de!a dreptul, s!l ntrebe n ce ape se scald#
8L.Re>rean!: s!nt'
a. suiecti#e;
. completi#e %irecte;
c. suiecti#$, !inal$, completi#$ %irect$;
%. completi#$ %irect$, !inal$, suiecti#$.
(,. 2n fra0a Lerdelea sri ndat, %i puse plria %i alerg la faa locului, ncredinat
c, oric*t ar fi de nebun Daciu, tot trebuie s se ru%ineze %i s nceteze c*nd i va porunci
d*nsul(# 8L.Re>rean!: e5ist&, ntre a%te -r$-$0i*ii, ?i'
a. o propozi'ie suor%onat$ completi#$ in%irect$;
. o propozi'ie suor%onat$ circumstan'ial$ %e cauz$;
c. o propozi'ie circumstan'ial$ %e scop;
%. o propozi'ie circumstan'ial$ consecuti#$.
(.. 2n fra0a Be scot din aceast ncurctur cu condiia s!i schimbi purtarea# e5ist& $
-r$-$0i*ie s!>$rd$nat&'
a. atriuti#$;
. completi#$ in%irect$;
c. circumstan'ial$ con%i'ional$;
%. circunstan'ial$ %e cauz$.
+/+
(/. Hin c$ntra6erea n -arte = -&r*i de -r$-$0i*ie c$res-!n0&t$are a s!>$rd$natei =
s!>$rd$nate%$r din fra0a Ceea ce!mi ntrea %i mai mult acum bnuielnica mea
nzrire e c stteam acum aci cu domnul Georges Cadu 'erban(((# 8Gi> Di9&esc!:
re0!%t&, n $rdine'
a. %ou$ suiecte;
. un suiect &i un nume pre%icati#;
c. un suiect &i un pre%icat;
%. un nume pre%icati# &i un suiect.
(1. Hin c$ntra6erea n -&r*i de -r$-$0i*ie c$res-!n0&t$are a !%ti"e%$r d$!&
s!>$rd$nate din fra0a $z*nd c pierde teren, Aina ddu lovitura cea mare, pe care e
drept c nici Cim n!o a%tepta(# 8F.P.@en6esc!: re0!%t&, n $rdine, !n'
a. atriut &i un pre%icat;
. atriut &i un nume pre%icati#;
c. atriut &i un suiect;
%. nume pre%icati# &i un suiect.
(3. 2n fra0a 3ubita mea, de care i!am vorbit %i care era o fat inteligent, %i!a dat
seama de dezastrul care o a%teapt %i a vrut s ne sinucidem(# 8G.C&%inesc!:, e5ist&'
a. %ou$ propozi'ii suor%onate;
. trei propozi'ii suor%onate;
c. patru propozi'ii suor%onate;
%. cinci propozi'ii suor%onate.
(4. 2n fra0a 8ar neafl*nd care!i vinovatul %i nebizuindu!se n putere a se bate cu toi,
se puse la fcut metanii %i a ne blestema, de!i curgea foc din gur(# 8I.Crean6&:, e5ist&'
a. trei propozi'ii;
. patru propozi'ii;
c. cinci propozi'ii;
%. &ase propozi'ii.
+7. Pr$-$0i*ii%e s!>$rd$nate din #ers!ri%e 9rea c printre nouri s!a fost deschis o
poart, / 9rin care trece alb regina nopii moart(# 8D.E"inesc!: s!nt, n $rdine'
a. pre%icati#$, atriuti#$;
. suiecti#$, suiecti#$;
c. completi#$ %irect$, atriuti#$;
%. suiecti#$, atriuti#$.
+/-
LIMBA ROMNA N GRILE
TESTUL +(
1. 2n fra0a Ceea ce %tiu e c m*na destinului a aruncat cu o savant preciziune un la,
care mi s!a str*ns concentric n /urul g*tului %i c simt cum m sugrum# 8Di9ai%
Hr!"e?: -ri"e%e d$!& -r$-$0i*ii s!>$rd$nate s!nt, n $rdine'
a. temporal$, temporal$;
. suiecti#$, pre%icati#$;
c. temporal$, pre%icati#$;
%. suiecti#$, mo%al$.
(. Prin c$ntra6erea s!>$rd$natei din fra0a Qnde n!a nvat nimic, a luat o not
foarte mic#, se $>*ine !n'
a. complement circumstan'ial %e cauz$;
. complement circumstan'ial %e loc;
c. complement circumstan'ial %e scop;
%. complement circumstan'ial %e timp.
+. 2n fra0a' K poveste%te cu at*ta convingere, nc*t nu ndrznesc s!i amintesc de
Lero %i Aeandru a cror poveste este aidoma(# 8;.F$ria:, s!>$rd$nate%e
necirc!"stan*ia%e s!nt'
a. completi#$ %irect$ &i atriuti#$
. suiecti#$ &i pre%icati#$
c. completi#e in%irecte
%. completi#a in%irecta si atriuti#a
,. 2n fra0a Mn aceast ordine de idei, este evident c, n sensul n care se vorbe%te de o
filozofie greceasc, italian, francez, englez, american, german, rus etc, se poate
vorbi %i trebuie chiar s vorbim %i despre o filozofie rom*neasc, urm*nd ca pe aceasta
s o socotim ca %tiin de baz a pedagogiei %i a educaiei rom*ne%ti(# 8Onisif$r G9i>!:
e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate ?i'
a. trei suiecti#e
. patru suiecti#e
c. cinci suiecti#e
%. &ase suiecti#e
.. 2n fra0a 'i ceea ce este miraculos n moarte este faptul c ncepem atunci ceva cu
desv*r%ire deosebit de tot ce cunoa%tem noi, cu desv*r%ire deosebit de ceea ce ne
a%teptam s fie# 8Dircea E%iade: e5ista -e %)n6& a%te ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. %ou$ suiecti#e &i %ou$ completi#e %irecte
. o suiecti#a &i trei atriuti#e
c. o atriuti#$ &i trei completi#e in%irecte
%. %ou$ atriuti#e &i %ou$ completi#e in%irecte
/. 2n fra0a 8ar nu e mai puin adevrat c cei mai preio%i cititori sunt aceia care uit
crile, care asimileaz at*t de personal g*ndurile sau emoiile autorului, nc*t nu!%i
amintesc de unde le!au luat(# 8Dircea E%iade: e5ist&'
a. trei propozi'ii suor%onate necircumstan'iale
. patru propozi'ii suor%onate necircumstan'iale
c. cinci propozi'ii suor%onate necircumstan'iale
%. &ase propozi'ii suor%onate necircumstan'iale
+//
1. Pr$-$0i*ia s!>$rd$nat& s!>iecti#& din fra0a Mnelepciunea ce!o au foarte muli de a
nu pierde nimic n via n!ar trebui s se numesc nelepciune, cci ea nu seamn cu
adevrata nelepciune pe care numai rar o dob*nde%te cineva dup ce a pierdut totul(#
8L.@%a6a: este'
a. L...s$ se numeasc$ (n'elepciune...I
. L...n'elepciunea. ..s$ se numeasc$ (ntelepciune...I
c. Ln'elepciunea. ..%e a nu pier%e nimic (n #ia'$...s$ se numeasc$ (n'elepciune...I
%. Ln2ar treui..I
3. In str$fa P'i dac ramuri bat n geam / 'i se cutremur plopii, / J ca n minte s te
am / 'i!ncet s te apropii# 8D.E"inesc!: !%ti"e%e d$!& -r$-$0i*ii s!nt'
a. pre%icati#e
. suiecti#e
c. consecuti#e
%. !inale
4. In str$fa 'i dac stele bat n lac / &d*ncu!i lumin*ndu!l, / J ca durerea mea
s!o!mpac / Mnsenin*ndu!mi g*ndul# 8D.E"inesc!:, ce%e d$!& s!>$rd$nate s!nt n
$rdine'
a. suiecti#$ &i !inal$
. con%i'ional$ &i pre%icati#$
c. suiecti#$ &i pre%icati#$
%. con%i'ional$ &i !inal$
17. Str$fa 'i dac norii de%i se duc / 8e iese!n luciu luna, / J ca aminte s!mi aduc /
8e tine!ntotdeauna# 8D.E"inesc!: s!>$rd$nate%e s!nt n $rdine'
a. con%i'ional$, mo%al$, !inal$
. suiecti#$, consecuti#$, pre%icati#$
c. suiecti#$, consecuti#$, !inal$
%. con%i'ional$, consecuti#$, pre%icati#$
11. 2n fra0a 8e!or trece anii cum trecur, / Ja tot mai mult mi va plce, / 9entru c!n
toat!a ei fptur / J!un nu %tiu cum %!un nu %tiu ce(# 8D.E"inesc!: e5ist&'
a. trei suor%onate
. patru suor%onate
c. cinci suor%onate
%. &ase suor%onate
1(. 2n fra0a Ne pare folositor s artm prin mai multe citri c aceast glorioas
ncredere n sine nu se mrgine%te la c*teva exemple izolate, ci se produce a%a de des n
scrierile rom*ne, nc*t pare s fie una din tendinele caracteristice ale spiritului public(#
8T.Dai$resc!: e5ist& !r"&t$are%e s!>$rd$nate'
a. patru suiecti#e &i o consecuti#$
. %ou$ suiecti#e, %ou$ completi#e %irecte &i o !inal$
c. patru completi#e %irecte &i o consecuti#$
%. o suiecti#$, %ou$ completi#e %irecte, o consecuti#$ &i o pre%icati#$
+/.
1+. 2n fra0a C*t trebuie s in aceast ucenicie, c*t e de necesar, c*nd nceteaz de a
mai fi ucenicie %i, mai ales, ce i se poate nt*mpla unuia care nu are %ansa sau poate nu
vrea s fie sub pulpana cuiva, asta e alt chestiune(# 8D.Preda: e5ist& -e %)n6& a%te
ti-!ri de s!>$rd$nate'
a. o suiecti#a &i &ase atriuti#e
. cinci suiecti#e &i %ou$ atriuti#e
c. patru circumstan'iale, o suiecti#$ &i %ou$ atriuti#e
%. patru completi#e %irecte
1,. Fra0a 3storia e alctuit exclusiv din evenimente mplinite, %i trebuie s!o acceptm
ca atare, cci numai ceea ce s!a nt*mplat %i se nt*mpl exist n mod concret(#
8Dircea E%iade: este f$r"at& din'
a. %ou$ propozi'ii principale, %ou$ cauzale &i %ou$ suiecti#e
. %ou$ propozi'ii principale, o cauzal$ &i trei suiecti#e
c. o propozitie principal$, o !inal$, o completi#$ %irect$ &i %ou$ suiecti#e
%. o propozi'ie principal$, o cauzal$, o suiecti#$ &i %ou$ completi#e %irecte
1.. 2n fra0a &% vrea s neleag c e dator acest lucru, a% vrea s!i pot spune clar c
viaa lui, cel puin fa de )ama, trebuie s o rscumpere pe a mea, care oricum e
pierdut(# 8D.Se>astian: e5ist& -e %)n6& a%te ti-!ri de -r$-$0i*ii'
a. patru compleri#e %irecte
. trei completi#e %irecte
c. %ou$ completi#e %irecte
%. o completi#$ %irect$
1/. 2n c$nstr!c*ii%e' )i!e mil(#, )i!e fric#'
a. Ce "i%&L, Ce fric&L sunt pre%icate nominale
. CeL este pre%icat #eral, iar C"i%&L &i Cfric&L sunt suiecte
c. Ge "i%&L, Ce fric&L sunt pre%icate #erale e)primate prin locu'iuni #erale
11. 2n fra0a' >igur c va fi a/utat cu lemne de vecini, dac va fi ger iarna aceasta(#,
e5ist&'
a. numai pre%icate nominale
. numai pre%icate #erale
c. un pre%icat #eral &i %ou$ nominale
%. un pre%icat nominal &i %ou$ #erale
13. 2n fra0a' Ce pot suferi mai puin oamenii neizbutii e s vad la altul ce ar fi fost ei,
dac ar fi izbutit(# 8N.I$r6a:, s!nt'
a. / pre%icate #erale, + pre%icat nominal incomplet, + pre%icat nominal
. / pre%icate #erale, - pre%icate nominale incomplete
c. . pre%icate #erale, - pre%icate nominale incomplete, + pre%icat nominal
%. numai pre%icate #erale
14. Sinta6"a sunt admirate# din -r$-$0i*ia 9icturile sunt admirate de iubitorii de
frumos# se ana%i0ea0& sintactic astfe%'
a. pre%icat nominal
. pre%icat #eral
c. pre%icat #eral &i complement %irect
%. pre%icat #eral &i complement circumstan'ial %e mo%
+/1
(7. 2n fra0a' CAre s& "&n)nce c)nd are s&Ei fie f$a"e.L, e5ist&'
a. - pre%icate #erale
. - pre%icate nominale
c. . pre%icate #erale
%. + pre%icat #eral &i + pre%icat nominal
(1. 2n fra0a' CNEa f$st -r$>%e"&, nEa f$st sit!a*ie, nEa f$st "$"ent -$%itic -e care
CU;ONTUL s& n!E% fi n*e%es ?i %!"inat s!> !n69i!% de #edere a% re#$%!*iei.L
8D.Se>astian:, e5ist&'
a. + pre%icat #eral &i / nominale
. + pre%icat #eral &i . nominale
c. 1 pre%icate nominale
%. 1 pre%icate #erale
((. E5ist& !n -redicat #er>a% n en!n*!%'
a. Hi&migiul r$m,ne cel mai !rumos parc %in Bucure&ti.
. Hopacii %es!runzi'i par a se pl,nge cerului %e soarta lor.
c. Nu2mi este !ric$ %e nimeni.
%. Nu mai !usese nicio%at$ at,t %e sigur %e succesul lui.
(+. 2n fra0a' Cm*ne ca m*ine pe la ora G s fii acas#, e5ist&'
a. un pre%icat #eral &i unul nominal
. un pre%icat #eral &i unul nominal incomplet
c. %ou$ pre%icate nominale
%. %ou$ pre%icate #erale
(,. E5ist& -redicat n$"ina% n en!n*!%'
a. Hine2i acoloU
. Hine2i l$u%atU
c. Hine2i omul acelaU
%. Hui (i este seteU
(.. 2n fra0a' &ugustus a fost n%tiinat,se nfurie ca ntotdeauna c*nd i se prea c un
fapt oarecare era o nfruntare mpotriva propriei sale persoane, l exil pe >ilanus %i pe
9ostumus &gripa, care erau printre invitai %i o ddu afar din Coma chiar pe 3ulia(#
8;.F$ria:, e5ist&'
a. . pre%icate #erale &i /nominale
. 1 pre%icate #erale &i - nominale
c. 0 pre%icate #erale &i + pre%icat nominal
%. 7 pre%icate #erale.
(/. 2n fra0a 8ac steaua cuiva este nefericit, atunci calitile lui nu plac altoraN
cura/ul lui pare sminteal, elocina !plvrgeal, drnicia!risip, nobleea !desfr*u,
nvtura!fleac(# 8C!6et&ri -ersane:, e5ist&'
a. + pre%icat #eral &i - nominale
. + pre%icat #eral &i 0 nominale
c. - pre%icate #erale &i + pre%icat nominal
%. numai pre%icate nominale
(1. E5ist& d$!& -redicate #er>a%e n en!n*!%'
a. Auzin% #estea, copilul s2a ucurat mult.
. E)temporalele au !ost citite &i corectate %e c$tre pro!esor.
c. E)temporalele corectate %e pro!esor au !ost pline %e gre&eli.
%. Mi se pare c$ #a a*unge campion.
+/0

Potrebbero piacerti anche