Sei sulla pagina 1di 2

ZA POLJICA

1. BULIĆ, Frane: Epetium (Žrnovnica). Bulletino di archeologia e storia dalmata, Split, XIII,
1890., str. 56-57; XVI, 1893., str. 164-165; XVIII, 1895., str. 148; XXII, 1899., str. 51-52;
XXIV, 1901., str. 33-41; XXV, 1902., str. 164-165; sv. XXXI, 1908., str. 73-74; XXXVIII,
1915., str. 42.
2. BULIĆ, Frane: Ekskurs o crkvi sv. Maksima u Jesenicama (Poljica). Hrvatska straža,
Zagreb 1. VII. 1934.
3. BULIĆ, Frane: Gradina Šutan (Soetovia). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXX,
Split 1907., str. 123-127.
4. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite d`epoca veneta. Bullettino di archeologia e storia
dalmata, XIII, Split 1890., str. 131.
5. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite (Dubrava di Poljica). Bullettino di archeologia e storia
dalmata, sv. XIII, Split 1890., str. 145-150.
6. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite. Epetium (Žrnovnica), Pituntium (Podstrana), Gadete
(Srinjine). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXVIII, Split 1919., str. 42-45.
7. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite Oneum (Krug di Jesenice). Bullettino di archeologia e
storia dalmata, XVIII, Split 1895., str. 5.
8. BULIĆ, Frane: Iz “Zapamćenja”. Slovo, br. 1, Zagreb 1952., str. 35-45.
9. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, sv. XIX, Split 1896., str. 131-
132.
10. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split: Nareste (Jesenice di
Poljica), Peguntium (Srinjine di Poljica), XVI, 1893., str. 33; Nareste (Jesenice di Poljica),
XVI, 1893., str. 166, 177.
11. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split: Oneum (Krug di Jesenice),
XII, 1889., str. 145-152; Oneum (Jesenice di Poljica), XVIII, 1895., str. 5; Oneum
(Jesenice di Poljica), XX, 1897., str. 145-146; Oneum (Jesenice di Poljica), XXX, 1907.,
str. 77; Oneum (Jesenice di Poljica), Dugopolje, XXXI, 1908., str. 77.
12. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split: Peguntium (Podstana di
Poljica), XII, 1889., str. 153-154, 163-164; Peguntium (Podstarana), XVI, 1893., str. 177-
179; Peguntium (Podstana), XVII, 1894., str. 65; Podstrana, XIX, 1896., str. 3-7, 101,
145-146; Srinjine di Poljica, XXII, 1899., str. 184; Srinjine di Poljica, XXIV, 1901., str. 106-
107.
13. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, Pituntium (Dubrava di
Poljica), Pitintium (Podstrana), XIV, 1891., str. 113; Pituntium (Podstrana), XXII, 1899.,
str. 183, 184, 209; Pituntium (Podstrana), XXIII, 1900., str. 53-55; Pituntium (Podstrana),
XXIX, 1906., str. 232; Pituntium (Podstrana), XXXI, 1908., str. 74.
14. BULIĆ, Frane: Pridodatak toponomastici dalmatinskoj. Bullettino di archeologia e storia
dalmata, XLV, Split 1922., str. 202-203.
15. BULIĆ, Frane: Ritrovamenti antichi dell`epoca croato presso Mutogras di Poljica.
Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXX, Split 1907., str. 142-145.
16. BULIĆ, Frane: Ritrovamenti antichi a Pituntium (Podstrana di Poljica). Bullettino di
archeologia e storia dalmata, XXI, Split 1898., str. 52-53.
17. BULIĆ, Frane: Srinjine di Poljica (Gedate). Bullettino di arceologia e storia dalmata, XXXI,
Split 1908., str. 74-76; XL-XLI-XLII, Split 1917-1919., str. 105.
18. BULIĆ, Frane: Petar in Selo (Jesenice di Poljica). Bullettino di archeologia e storia
dalmata, XL-XLI-XLII, Split 1917-1919., str. 101-105.
19. BULIĆ, Frane: Trovamenti antichi a Nereste (Jesenice di Poljica). Bullettino di
archeologia e storia dalmata, XXXVII, Split 1914., str. 102-103.
20. BULIĆ, Frane: Trovamenti antichi a Podgragje di Poljica. Bullettino di archeologia e storia
dalmata, XXXVIII, Split 1915., str. 32-36.
21. BULIĆ, Frane: Trovamenti antichi a Podstrana (Pituntium) e Jesenice di Poljica
(Nereste). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XLVI, Split 1923., str. 84-85.
22. BULIĆ, Frano: Felice martire di Epetium. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXIV,
Split 1901., str. 41-45.
23. BULIĆ, F. – JELIĆ, L. – RUTAR, S.: Vođa po Spljetu i Solinu. Rad JAZU, Zadar, knj.
115, 1893., str. 37-67; knj. 15, 1893., str. 175-229.
24. BULIĆ, Frane – KARAMAN, Ljubo: Crkvica sv. Petra u Priku kod Omiša i graditeljstvo
ranijeg srednjeg vijeka u Dalmaciji. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XLVI, Split
1923., str. 10-40.
25. BULIĆ, Frano – SKOK, Petar: Natpis Petra Crnoga. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i
Hercegovine, XXX, br. 1-4, Sarajevo 1918., str. 1-10.
26. GIROMETTA, Umberto: Mosor planina (1340 m.). Hrvatski planinar, sv. XXIV, Zagreb
1930.
27. JERČIĆ, Romeo – NOVAKOVIĆ, Ante – RDOVČIĆ, Jakov: Prethistorijska postaja u
Jesenicama (Zeljovići, Donja Poljica). Mosorska vila, god. I, br. 1, Omiš 1991., str. 122-
128.
28. KAPIĆ, Juraj: Mutogras. Nada, god. I, br. 4, Split 1883., str. 47.
29. KAPIĆ, Juraj: Na Gradcu u Poljicih. Narodni list, god. 21, Zadar 1882., str. 30.
30. KAPIĆ, Juraj: Put kroz Poljica. Katolička Dalmacija. god. XII, god. Zadar 1881., str. 93-
96.
31. KAPIĆ, Juraj: Starinske iskopine u Jesenicama – Poljica. Bullettino di archeologia e storia
dalmata, XII, Split 1889., str. 67-68.
32. KARAMAN, Ljubo: Još o kralju Slavcu. Kosov zbornik, Zgodovinski časopis, sv. 6-7,
Ljubljana 1952-1953., str. 259-299.
33. KAŠTELAN, Jure: Predgovor. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 5-6.
34. KAŠTELAN, Stipe: Počelo Poljica. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 157-222.
35. KATIĆ, Lovro: Veze primorske Dalmcije kroz kliški prolaz od predhistorije do pada
Venecije. Starine JAZU, knj. 51, Zagreb 1962., str. 417-520.
36. PERA, Miroslav: Toponimija Mosora i Kozjaka. Vjesnik za arheologiju i historiju
dalmatinsku, LXXV, Split 1981., str. 240-281.
37. RAUKAR, Tomislav: Poljički zbornik I, Zagreb 1968. (rencen-zija). Historijski zbornik, sv.
XXI-XXII, Zagreb 1968-1969., str. 616-622.
38. RAUKAR, Tomislav: Supetarski kartular. Enciklopedija Jugosla-vije, sv. 8, Zagreb 1971.,
str. 216-217.
39. RUBIĆ, Ivo: Poljica. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 7-73.
40. RUBIĆ, Ivo: Naselja u Primorju Poljica. Rešetarov zbornik, Dubrovnik 1931., str. 155-166.
41. ŠKOBALJ, Ante: Babljača i Mirabella. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 28-30.
42.

Potrebbero piacerti anche