Sei sulla pagina 1di 8

PROIECT DE LECTIE

UNITATEA SCOLARA : C.N. “I. LUCA CARAGIALE” PLOIESTI


PROFESOR : CARMEN BĂJENARU
DISCIPLINA DIDACTICA: ISTORIE
CLASA : : A XII-A I
DOMENIUL CONTINUT :STATUL SI POLITICA
UNITATE DE INVATARE :“STATUL ROMAN MODERN: DE LA PROIECT POLITIC LA REALIZAREA ROMANIEI MARI”
SUBIECTUL LECTIEI: :“CONSTITUIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMAN”
TIPUL LECTIEI : PREDARE-INVATARE
TIMP :50 MIN
STRATEGII DIDACTICE :
01. Metode si procedee didactice: conversatia euristica, expunerea, explicatia, exercitiul, problematizarea, jocul, munca in
echipa, descoperirea.
02. Forme de lucru: metoda didactica a “cubului”. Structurarea clasei de elevi in sase grupe de lucru, fiecare grupa de elevi
primeste spre indeplinire anumite cerinte pe baza continutului lectiei.
03. Conditii prealabile de lucru: elevul primeste un plan schematic al lectiei continand etapele si principalele evenimente
ale “Constituirii statului national unitar roman”; fiecare grupa de elevi primeste cate un set de texte continand principalele
documente istorice ale Unirii din 1918.
04. Materialul didactic: harta Romaniei Mari; planul schematic al lectiei; set texte cu documente istorice; set de cerinte
repartizate pentru fiecare din cele sase grupe de lucru.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA: ***Istoria Romanilor. Tratat, vol VII. Tom. 2, (coord. Prof. univ. I. Bulei), Bucuresti, 2003; Gh.
Platon-acad., Istoria moderna a Romaniei, Bucuresti, 1987; Fl. Constantiniu-acad., O istorie sincera a poporului roman, Bucuresti,
2000; ***1918 la Romani, vol. I-III, Bucuresti, 1987-1988; ***Culegere de texte pentru istoria Romaniei (coord. L. Maior, St. Pascu),
Bucuresti, 1977; H. Radu, P. Ioan Orha, Documente din istoria romanilor, Bucuresti, 1996.
COMPETENTE :
I. Competente generale:
01. Formarea si exersarea formelor de gandire logico-istorica;
02. Formarea si exersarea perceptiilor privitoare la intelegerea spatiului si a timpului istoric;
03. Formarea deprinderilor intelectuale si practice specifice investigarii surselor istorice si istoriografice;
04. Formarea si consolidarea constiintei istorice; educarea spiritului individual pe criteriile valorilor morale, entice,
nationale si patriotice.
II. Competente specifice:
01. Cunoasterea, interpretarea si explicarea premiselor istorice ale Marii Uniri din anul 1918, ale procesului de realizare al
statului national unitar roman;

1
02. Cunoasterea si analiza factorilor istorici interni si internationali care au determinat si au influentat procesul constituirii
Romaniei intregite, in anul 1918;
03. Incadrarea cronologica si logico-istorica a tuturor evenimentelor si a faptelor istorice care au marcat fiecare dintre cele
trei etape ale procesului Unirii;
04. Intelegerea aspectelor comune, dar si a celor specifice, in procesul istoric realizat in anul 1918;
05. Asocierea evenimentelor romanesti, de la 1918 cu alte evenimente si fapte istorice europene petrecute la sfarsitul
Primului Razboi Mondial;
06. Prezentarea pe harta istorica a teritoriilor care s-au unit cu Romania, a oraselor unde s-au luat deciziile istorice ale
Marii Uniri;
07. Cunoasterea, interpretarea, analiza documentelor istorice caracteristice Marii Uniri; indeplinirea cerintelor specifice
fiecarei grupe de elevi in baza textelor continand documentele Unirii de la 1918 prin formarea deprinderilor de lucru si munca in
echipa;
08. Desprinderea importantei istorice si a consecintelor istorice ale Marii Uniri, ale constituirii statului national unitar
roman, din perspectiva nationala si internationala;
09. Evidentierea unor acte legislative si reformatoare care, in deceniul 1918-1928, au avut un rol deosebit in procesul
desavarsirii si al consolodarii statului national unitar roman.

DESFASURAREA LECTIEI

MOMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE SI TIMP


LECTIEI ELEVILOR MIJLOACE
DIDACTICE
1 2 3
Momentul 01. Introduce clasa in dinamica studiului: 01. Comunica prezenta Conversatia
organizatoric prezenta, observatii, recomandari, etc. clasei. Prezentarea
02. Comunica tema de continut si 02. Motiveaza diferite Expunerea 5 min.
aspectele fundamentale ale competentelor situatii sau stari de fapt.
specifice; 03. Diverse.
03. Comunica strategia didactica ce va fi
urmata in atingerea competentei specifice.
Actualizarea 01. Solicita elevilor prezentarea 01. Prezinta si detaliaza Expunerea
cunostintelor premiselor istorice ale Marii Uniri; unele aspecte ale Prezentarea
Solicita elevilor prezentarea factorilor premizelor si ai factorilor Problematizarea
interni si externi favorizanti ai Marii favorizanti ai Unirii de la Conversatia 5 min.
Uniri. 1918;
02. Prezinta exemple

2
specifice.
PREDARE- 01. Prezinta elevilor schema-plan a lectiei; 01. Se organizeaza in sase Expunerea
INVATARE 02. Organizeaza clasa in sase grupe de grupe de lucru, intr-o Conversatia
elevi, in metoda "cubului", intr-o formula formula aleatorie, fiecare Exercitiul
echilibrata; grupa primind o sarcina Jocul
03. Fiecare grupa de elevi primeste spre specifica de lucru; Munca in echipa
informare un set de documente istorice 02. Primesc schema-plan a Descoperirea
sub forma de texte; lectiei si textele cu Problematizarea 30 min
04. Repartizeaza fiecarei grupe de elevi documentele Unirii de la
sarcini de lucru specifice, dupa cum se 1918;
prezinta in anexa proiectului didactic 03. Fiecare grupa de elevi
continand textele si intrebarile catre elevi; studiaza materialul didactic
05. Acorda timp de lucru fiecarei grupe de aflat la dispozitie si
elevi si coordoneaza munca acestora prin elaboreaza sarcinile de
consultari si indrumari; lucru dupa cum urmeaza:
06. Primeste sarcinile fiecarei grupe in
ordinea stabilita anterior si dezbate cu
elevii fiecare dintre raspunsurile scrise
elaborate de grupe.

Grupa I: Descrie principalele evenimente ale 5 min


Marii Uniri;
Grupa a II-a: Compara si diferentiaza aspectele
Unirii in cele trei provincii istorice
Grupa a III-a: Analizeaza unele aspecte ale 5 min.
documentelor Unirii.
Grupa a IV-a: Asociaza evenimentele Unirii 5 min.
romanilor din 1918 cu alte evenimente europene.
Grupa a V-a: Argumenteaza necesitatea 5 min.
desavarsirii Marii Uniri pe cale legislativa.
Grupa a VI-a: Realizeaza o diagrama Venn cu 5 min.
privire la aspectele commune dar si differentiate
in procesul Marii Uniri.
Consolidarea 01. Incearca finalizarea unor concluzii 01. Fiecare grupa isi Conversatia
cunostintelor asupra raspunsurilor in baza sarcinilor de argumenteaza si Exercitiul

3
lucru; concluzioneaza raspunsurile; Problematizarea
02. Fixeaza pe tabla un scurt plan al lectiei 02. Intervin in sustinerea Descoperirea 5 min.
in baza raspunsurilor grupelor de elevi si a argumentata a diferitelor
concluziilor. puncte de vedere;
04. Fixeaza pe harta
aspectele lectiei.
Evaluarea 01. Apreciaza activitatea grupelor si a 01. Isi exprima parerea Conversatia 5 min.
cunostintelor modului de lucru; asupra muncii in echipa si
02. Chestioneaza elevii asupra modului de incearca autoevaluarea.
lucru; 02. Primesc tema pentru
03. Prezinta o scurta tema pentru acasa. acasa.

SCHEMA LECŢIEI

ETAPELE CONSTITUIRII STATULUI NATIONAL UNITAR ROMAN


( 1917 – 1918)
AUTONOMIA INDEPENDENTA UNIREA CONSECINTE
-Februarie 1917: revolutia rusa -nov.1917:revolutia bolsevica -ian-martie1918:intense 1. Implinirea idealului istoric national;constituirea
declanseaza autodeterminarea in provoaca in Basarabia agitatii activitate unionista a Sfatului statului national unitar roman;
B Imperiul rus: politice si anarhice; Tarii sprijinita de catre 2. Realizarea cadrului demographic si etnic
A -Aprilie 1917:Constituirea Partidului -dec.ian.1918:tendintele guv.Marghiloman,C.Stere si romanesc(Recensamantul din1930 arata ca din circa 18
S National Moldovenesc; anexioniste ale Ucrainei; chiar de regimul Von mil.loc. 71,9%erau etnici romani)
A -8oct.1917:Congresul militarilor -11ian.1918:solicitarea Sfatului Mackensen. 3.Realizarea cadrului geo-economic national(Romania
R moldoveni proclama autonomia Tarii catre Romania pentru -27martie1918:Sfatul Tarii intregita avea circa 295mii km² si 2700 mari
A Basarabiei; asigurarea ordinii interne; voteaza cu majoritate unirea intreprinderi,
B -2-6nov.1917:Constituirea Sfatului -13ian.1918:interventia Fortelor cu Romania; fata de vechiul Regat cu 137mii km² si 810 mari
I Tarii(presed.I.Inculet) si militare romane; -22apr.1918:Decret Regal de intreprinderi)
A Cons.Director(Petre Erhan); -24ian.1918:proclamarea promulgare a unirii; 4. Unirea impunea un nou cadru legislativ unificator in
-2dec.1917:Proclamarea Republicii Republicii Democratice toate domeniile,cadru care sa asigure atat drepturi si
Moldovenesti Moldovenesti; libertati tuturor cetatenilor,cat si sa realizeze
uniformizarea legislatiei.
-Aprilie1918:Congresul natiunilor -sept-oct.1918:amenintarile -11nov.1918:constituirea 5. Activitatea legislativa din Romania intregita,cu
B din Austro-Ungaria de la Roma anexioniste ale Ucrainei; Congresului National al deosebire intre anii 1918-1926,a realizat in mare parte
U proclama dreptul la autodeterminare -23oct.1918:Consiliul National Bucovinei,cu rolul de a decide unificarea.
C nationala; solicita sprijinul militar al soarta tarii; Dintre aceste legi mentionam:Legea agrara; Decretul-

4
O -30apr.1918:Constituirea Consiliului Romaniei; -15nov.1918:Congresul lege de vot universal(1918); Unificarea monetara(1920)
V National Roman de la Paris in -25oct.1918:interventia de sprijin a National voteaza in Unificarea fiscala(1920); Constitutia (1923); Legea
I sustinerea Unirii; armatei romane; unanimitate Unirea cu instructiunii publice (1924); Legea electorala (1926)
N -14oct.1918:Constituirea Cons.Nat al -12nov.1918:Consiliul National Romania.
A Bucovinei(presed.Iancu Flondor) allege institutiile politice ale -24dec.1918:Decretul Regal
9oct.1918:deputatii Bucovineri la Bucovinei. de promulgare a unirii.
Viena declara autodeterminarea
-Aprilie1918:Consiliul National -30oct.1918:Constituirea -7nov.1918:CNRCconvoaca
T Roman de la Paris sustine unirea cu Cons.Nat.Rom.Central de la Arad public “Adunarea Nationala”la
R Bucovina si Transilvania; pt.coordonarea activitatii Alba-Iulia;
A -sept.1918:deputatii romani de la unioniste; -nov.1918:Consiliile Nationale
N Budapesta declara autodeterminarea -6nov.1918:Manifestul”Catre zonale aleg delegatii
S Transilvaniei; natiunea romana”emis de pt.Adunare;
I -12oct.1918:declaratia de CNRCproclama independenta -1dec.1918:deschiderea
L autodeterminare expusa de Partidul Transilvaniei; Adunarii Nationale si
V National Roman;condamna si -9nov.1918:CNRCanunta Ungaria proclamarea
A manifestul imparatului Carol privind de preluarea puterii in Unirii,Constituirea Marelui
N federalizarea(“Catre popoarele mele Transilvania; Sfat National si a Consiliului
I credincioase) -13-14nov.1918:tratativele esuate Dirigent ca institutii
A ale CNRC,de la Arad ,cu delegatia provizorii.
ungara. -24.dec1918:Decretul Regal
de promulgare a unirii

5
SARCINI DE LUCRU

grupa a 1-a
Descrie:

01.Desfasurarea celor trei etape ale constituirii statului national-unitar roman si a celor mai importante
evenimente isorice,pe baza planului-schema al lectiei;

02.Modul in care s-au produs evenimentele istorice;modul in care au fost luate deciziile Unirii din 1918 si
locul desfasurarii actelor unionist,pe baza planului-schema al lectiei si a documentelor-texte.

grupa a 2-a
Compara:

01.Aspectele comune si cele diferentiate ,in desfasurarea evenimentelor Unirii din 1918,in raport cu
evenimentele interne si internationale;

02.Natura raportului intre evenimentele istorice specifice fiecarei provincii,avand in vedere schita-plan a
lectiei,si unele aspecte ale rezolutiilor de Unire,pentru fiecare dintre provinciile istorice care s-au unit cu
Romania.

grupa a 3-a
Analizeaza:

6
01.Care sunt,pe baza textelor,trasaturile esentiale ale documentelor elaborate de natiunea romana,din
provinciile istorice care s-au unit cu Romania in anul 1918;

02.Care sunt,pe baza textelor,aspectele comune,dar si aspectele differentiate care reies din continutul
rezolutiilor nationale de la Chisinau,Cernauti,Alba-Iulia din anul 1918.

grupa a 4-a
Asociaza:

01.Evenimentele si actele Marii Uniri cu faptele istorice ale perioadei moderne din istoria romanilor prin
care s-au creat premisele intemeierii statului national unitar roman;

02.Evenimentele Marii Uniri cu procesul general European de constituire a statelor nationale,dupa


Primul Razboi Mondial.

grupa a5-a
Argumenteaza:
01.Necesitatea desavarsirii Marii Uniri printr-un nou cadru legislativ care sa fie adoptat in Romania
integrata;

02.Cum au contribuit ,in mod esential,actele legislative adoptate in primul deceniu interbelic,la
consolidarea Marii Uniri.

7
grupa a 6-a
Realizeaza:

01.O diagrama tip Venn in care sa se precizeze aspectele si notele comune,dar si cele diferentiate in
cadrul procesului de realizare a Marii Unirii,avand in vedere atat evenimentele,cat si rezolutiile Unirii.Se
va avea in vedere schema-plan a lectiei si documentele texte.

Potrebbero piacerti anche