Sei sulla pagina 1di 4

Sta su trodimenzionalni modeli?

Trodimenzionalni model je fizicka manifestacija ideje proizvoda. To je rucno napravljen model koji predstavlja proizvod za masovnu proizvodnju. U procesu dizajniranja, trodimenzionalni model se koristi da se ideja proizvoda i koncepta izrazi materijalno i vizuelno. Trodimenzionalni modeli se takodje zovu i prototipi: Rec prototip potice iz latinske reci proto, sto znaci originalno i reci typus koja znaci oblik ili model. Shodno tome, prototip znaci originalna forma, prvi model tog tipa.

Prototipi pruzaju vise od crteza. To su opipljive trodimenzionalne forme; mogu se uzeti u ruke, okrenuti, razgledati iz razlicitih uglova, sto nije slucaj kod crteza. Sa prototipima se mogu raditi testovi i premeravanja da bi se potvrdila partikularna resenja ili da li je resenje svrsishodno. Prototipi su takodje pogodna resenja za proveru ideja i koncepta. Izrada prototipa je nacin vizualizacije finalnog proizvoda. To je tehnika kao i izrada crteza, fotografija ili simulacije. U tom smislu, prototipi su, uslovno receno, alat koji sluzi za proces dizajniranja. U tom procesu, prototipi se koriste za bitne korake u razvoju proizvoda. Prototipi, u industrij, sluze za testiranje aspekata proizvoda, za izmenu konstrukcionih detalja i funkcionalnosti, i da dostignu koncenzus kompanije na finalnom proizvodu.

U masovnoj proizvodnji, prototipi se takodje koriste za testiranje funkcionalnosti i ergonomije. Izmene koje trebaju da se rade posle pripreme proizvodnje su skupe i zahtevaju dosta vremena. Zato prototipi sluze za pripremu i planiranje proizvodnje. Prva faza u proizvodnom procesu se naziva nulta serija: ovi prvi proizvodi, i dalje neka vrsta prototipa, se koriste za testiranjedaljeg proizvodnog procesa. Prototipi se koriste za razvoj ideja i koncepta iz tri razloga: 1. Stvaranje i razvoj idejnog koncepta 2. Za razmenu ideja u dizajnerskom timu 3. Testiranje i potvrdjivanje ideja, koncepta i idejnog resenja.

Prototipi za osmisljanje i razvoj idejnog koncepta

Skice modela (sl.2) su vrsta prototipa koje se cesto koriste u osmisljanju modela i koncepta. Koriste se prosti materijali, kao sto su papir, drvo, stiropor, zice, adhezivi i traka. Skice modela su alat koji se korizti za vizualizaciju ranih ideja i razvoj tih ranih ideja u bolje ideje i koncepte. Cesto se mogu videti povezani procesi izmedju skica, izrade skice modela, crteza i izrade druge generacije skice modela.
Sl. 2 Skica model

Dokazani prototipi (sl. 3) se koriste za potvrdjivanje da li odredjeni principi zaista funkcionisu. Koriste se materijali kao sto su technical Lego, Meccano ili Fisher Techniekc. Dokazni prototipi su uprosceni: vecina ditalja je izostavljena, koriste se samo grube forme radi utvrdjivanja funkcionalnosti. Dokazni prototipi se takodje nazivaju FUMO functional models (finkcionalni modeli). Zasmovani u trenutku razvijanja ideje, trototipi se cessto prave od papira, kartona i stiropora. Na kraju razvoja ideje concept se izradjuje od stiropora drveta i metala.

Sl. 3 Dokazani protptip

Maketa (sl. 4) je u razmeri 1:1 u odnosu na idejno resenje. Maketa je prototip koji sadrzi samo spoljne karakteristike idejnog resenja bez tehnickih karakteristika funkcionisanja. Cesto se prave na kraju formiranja ideje radi bolje vizualizacije i predstavljaju finalni concept. Model sa detaljima se koristi u fazi generisanja koncepta radi prikazivanja pojedinacnih detalja. Detaljni model je jako slican maketi; i jedno i drugo se izradjuju u razmeri 1:1 s pretezno spoljnim karakteristikama visokog kvaliteta. Detaljni model takodje moze imati neku ogranicenu funkcionalnost.
Sl. 4 Maketa

Konacni model (sl. 5) cesto zakljucuje konacnu fazu izrade koncepta Konacni model je prototip visokog kvaliteta obrade, izradjen od drveta, metala ili plastike za pravim dugmicima i visoko-kvalitetnom ofarbanom povrsinom. Konacni model takodje moze da sadrzi neke tehnicke principe funkcionisanja.

Sl. 5 Konacni model

Prototipi za usaglasavnje ideja i koncepta u dizajnerskom timu


Prototipi su efektivan alat za usaglasavanje. Kada se radi u timu, prototipi pomazu u boljem medjusobnom sagledavanju problema i mogucih solucija. Skice modeli sa povecanim nivoom detalja pomazu razvoju proizvodnih ideja i koncepta unutar tima. Za usaglasavanje ideja sa stranom izvan dizajnerskog tima, prototipi takodje mogu da budu mocni alat. Cesto se maketa ili finalni model koristi za prezentovanje ideje proizvoda ili koncepta proizvoda. Znajuci publiku kojoj je ovo izlaganje namenjeno, mogu se prikazati prikladni prototipi nacinjeni od odgovarajuceg materijala i sa zahtevanim tehnickim karakteristikama.

Prototipi u testiranju i verifikaciji ideja, koncepta i resenja

Prototipi takodje imaju namenu u testiranju i verifikaciji ideja, koncepta ili nacelima resenja (sl. 6). Generalno postoje tri vrste testiranja za koje se koriste prototipi: 1. Testiranje tehnickih, funkcionalnih karakteristika proizvoda. Cesto se za ovo testoranje koristi skica model za proveru funkcionalnosti ili tehnickih karakteristika, u zavisnosti sta je cilj u teestiranju. 2. Testiranje karakteristika oblika. Cesto se koristi deteljni model za kontrolu korisnickih prioriteta. 3. Testiranje funkcionalnosti. Cesto se konacni model koristi za proveru funkcionalnosti koncepta proizvoda.
Sl. 6 Model za testiranje

Kada se mogu koristiti trodimenzionalni modeli?


Prototipi se mogu koristiti kroz kompletan proces izrade dizajna. Prilikom nastanka ideje, koriste se razlicite vste skica-modela. Tokom razvoja ideje koriste se makete ili detaljni modeli dok se tokom razvoja konacnog koncepta cesto koristi konacni model.

Kako se koriste trodimenzionalni modeli?


Pocetna faza Pocetna faza izrade modela moze biti skica ideje proizvoda (skica model) ili moze biti crtez sa detaljima i planom izrade (finalni model). Ocekivani ishod Ishod izrade modela je trodimenzionalni, opipljivi model ideje, koncepta ili principijalnog resenja. Moguca procedura 1. Izrada trodimenzionalnih modela pocinje sa odredjenim pojmovima ideje, koncepta ili principijalnog resenja. 2. Zasnovano na namenama modela, neki nivo detalja mora da bude unapred definisan radi prikupljanja materijala, osmisljanja plana i izrade modela. Prosti skica-modeli na pocetku razvijanja ideje nisu zahtevni, dok finalni model (konacni prototip) zahteva detaljno razvijen plan kako da se izradi model. 3. Sakupljanje prikladnog materijala kao sto su papir, karton, drvo, stiropor, plastika, metal, zica i farba. 4. Smisliti plan izrade modela. Za osnovni skica-model su dovoljne grube skice. Finalni ili detaljni modeli cesto zahtevaju detaljne crteze ukljucujici i dimenzije. 5. Izrada prototipa (sl. 2).