Sei sulla pagina 1di 1

Numele şi prenumele elevului : Data:

Toamna

de Octavian Goga
1. Scrie titlul poeziei şi numele autorului:

............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
. Toamnă Găseşte însuşiri potrivite pentru Brumăcuvintele de mai jos: Ploaie

................................................. ................................................. .................................................


................................................. ................................................. .................................................
2.
................................................. ................................................. .................................................
.................................... .................................. .....................................

3.Completează enunţurile:

Textul toamna este o........................................scrisă de poetul...................................................................

O poezie este scrisă cu rânduri scurte, numite............................................................................................

Primul cuvânt din fiecare vers începe cu literă.............................................................................................

Mai multe versuri alcătuiesc o.....................................................................................................................

5. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele:

uscă = ........................................ miazănoapte=…………………………………………..

dumbravă =......................................... vârf= .............................................

şură = ........................................ creştet= ............................................

podoabă = ........................................ şindrilă= ...........................................

zdrenţuită =....................................... porumb= ...........................................

6.Alcătuieşte propoziţii folosind expresiile:

brumă argintie, creştet de dumbravă, norii suri, podoabă zdrenţuită

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Potrebbero piacerti anche