Sei sulla pagina 1di 1

Analiti£ka geometrija

x+1 y+2 z−1 x−7 y+4 z−1


1. Odrediti jedna£inu ravni α koja sadrºi ta£ku A(1, 0, 2) i paralelna je pravama p: 3 = −3 = 2 i q: 2 = −2 = 2 .
(α : x + y − 1 = 0)
y+2 y+4
2. Odrediti jedna£inu prave koja prolazi kroz ta£ku A(2, −3, 1) i se£e prave p : x+1 z−1
3 h= −3 =i 2 i q :
x−7 z−1
2 = −2 = 2 .

−→ − −→ →
−→− −→
h i
x−2 y+3 z−1 x−2 y+3 z−1
(uputstvo: traºimo a: u = v = w ; a i p se seku akko a, p, AP = 0; sli£no a, q, AQ = 0 ; a : 3 = 1 = −2 )
3. Date su prave p : x1 = y−2 z+1
−1 = 0 i q :
x+2 y−2
2 = −2 = z
0 . Odrediti ravan α koja ih sadrºi. (α : x + y + 2z = 0)
(
x − 2z − 3 = 0
4. Data je prava p:
y − 2z = 0
a) Odrediti ta£ku prodora T prave p kroz ravan γ : x + 3y − z + 4 = 0 . (T (1, −2, −1))
x−1 y+2 z+1
b) Odrediti jedna£inu prave q koja sadrºi ta£ku T , pripada ravni γ i normalna je na pravu p. (q : 5 = −3 = −4 )
5. Data je ravan α : 2x − y − 5z + 1 = 0
1
a) Odrediti jedna£inu ravni β koja je paralelna osama Ox i Oy , a Oz se£e u ta£ki S koja pripada ravni α. ({S} = Oz ∩ α; S(0, 0, 5 ),
β : 5z − 1 = 0)
x y−1 z
b) Odrediti jedna£inu prave p ⊂ α koja se£e Ox i Oy . (p : 1 = 2 = 0 )
x−1 y z+1 x−1 y+3 z−1
6. Date su prave a : 1 = −1 = 1 i b : 2 = 1 = 0 i ravan α : 2x + y + z + 1 = 0
a) Odrediti jedna£inu prave p koja sadrºi ta£ke A i B , gde je A prese£na ta£ka prave a i ravni α, a B prese£na ta£ka pravih a i b.
x y−1 z+2
(p : 1 = −1 = 1 )
b) Odrediti jedna£inu ravni γ koja je paralelna ravni α i sadrºi sredi²te duºi AB . (γ : 2x + y + z − 2 = 0)
x−1 y z+1
7. Date su prava p : 2 = −2 = 1 i ravan α : 5x − y + 2z = 3
x y z
a) Odrediti jedna£inu prave q koja sadrºi koordinatni po£etak i prese£nu ta£ku prave p i ravni α. (q : 1 = 0 = −1 )
b) Odrediti jedna£inu ravni β koja sadrºi pravu p i normalna je na ravan α. (β : −3x + y + 8z + 11 = 0)
8. Date su ravni α : 2x + y + z − 2 = 0 i β : x − y + 2z − 1 = 0 √
6
a) Na¢i m ∈ R tako da ta£ka M (1, 1, m) pripada α i odrediti rastojanje te ta£ke od ravni β . (m = −1, d(M, β) = 2 )
x−s y z+1
b) Na¢i s, t ∈ R tako da prava l : 0 = 2 = t leºi u ravni β . (t = 1, s = 3)
x+1 y−a z+1 x y z+1
9. Date su prave p : 2 = 3 = b i q : 1 = 2 = 2 i ravan α : 5x − y − z = 2
a) Odrediti a, b ∈ R tako da p ⊂ α. (a = −6, b = 7)
b) Odrediti jedna£inu ravni β koja sadrºi pravu q i normalna je na ravan α. (β : y − z − 1 = 0)
x+2 y−5 z+4 x−2 y+5 z+3
10. Date su prave p : 1 = −4 = 1 i q : 2 = −2 = λ
a) Odrediti λ tako da se p i q seku. (λ = −1)
π
b) Odrediti  (p, q) i njima odreženu ravan α. ( 4 , α : 2x + y + 2z + 7 = 0)
x+1 y z−1 x y+1 z−2 1
11. Izra£unati rastojanje izmežu pravih p : 1 = 1 = 2 i q : 1 = 3 = 4 . ( √ )
3
y+1
12. Odrediti ta£ku B simetri£nu ta£ki A(−1, 0, −1) u odnosu na pravu p : x+1 z−4
1 = 0 = 2 . (B(−5, −2, 1))
13. Date su ta£ke A(0, 2, −5), B(5, 1, −4), C(1, 3, −3) i M (3, −7, 9). Na¢i jedna£inu ravni α odreženu ta£kama A, B, C i projekciju
ta£ke M na tu ravan. (M 0 ( 7 , 7 , 7 ))
47 29 11
y−6
14. Odrediti projekciju ta£ke T (2, 1, 5) na pravu p : 1 = 3 = −1 . (T 0 (0, 0, 0))
x−2 z+2