Sei sulla pagina 1di 1

______________________ _____________________

FIŞĂ DE LUCRU
PĂRŢILE DE VORBIRE

1. Subliniaţi şi analizaţi părţile de vorbire din următoarea propoziţie:


Vântul aspru şuieră printre brazii înalţi.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Treceţi:
a) la numărul plural, substantivele: b) la persoana a II-a, verbele:
iarba - ......................................... dădu - .........................................
mireasmă - .................................. vom auzi - ...................................
vânt - ........................................ s-a ivit - ......................................
lumea - ...................................... a umplut - ...................................
iarna - ........................................ se grăbi - .....................................

3. Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele ,,car’’ şi ,,nouă’’ să fie părţi de vorbire diferite.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Formaţi substantive şi adjective pornind de la următoarele verbe: a grăi, a citi, a glumi.


a) substantive: b) adjective:
...................................... ......................................
...................................... ......................................
...................................... ......................................
...................................... ......................................

5. Scrieţi câte două enunţuri cu pronume personale şi pronume personale de politeţe la numărul
plural.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6. Transformaţi următoarele numerale astfel încât ele să arate ordinea:


trei - .............................. unsprezece - ..............................
o sută - .............................. cincizeci - ..............................