Sei sulla pagina 1di 6

Soldatelul de plumb, dupa H. C.

Andersen numele:
……………………………………………………………
- fisa de lectura data:
………………………………………………………………

1.Cum se numește autorul poveștii 2.Care sunt personajele din poveste?


„Soldățelul de plumb”?
Personajele din povestesunt:
Autorul se numește: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3.Completează spațiile libere cu cuvintele potrivite:

Au fost odată25 de ……………………………………, care într-o bunăzi au fost dăruiți unui


………………………………………. Bucuros, băiețelul îi așeză pe toți pe …………………………din
cameră.Unul dintre soldăței era …………………………………. Acesta avea numai un
singur…………………………………. În cameră se mai afla și un minunat…………………………… de
………………………și o ………………………………………pe care plateau lebede de ………………………………….
În pragul ușii castelului stătea o ……………………… de hârtie. Ea avea amândouă
…………………………………… și un ……………………………ridicate.

4.Cea crezut soldățelul de plumb când a văzut-o pentru prima oară pe micuța
balerină de hârtie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Cum crezi că s-a simțit soldățelul atuncicând s-a întâlnit cu șobolanul în


canalul de scurgere?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.Ce sentimente crezi că avea soldățelul de plumb atunci când a revăzut-o pe


micuța balerină?

1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2
Principalelesecvențe ale poveștii

Soldățelulajungeafarășiestepurtat de
Soldățelul de plumb o
ape princanalizare, undeîntâlnește un
vedepemicuțabalerinăși o îndrăgește.
șobolan.

3
Soldățelul de plumbesteînghițit de un Soldățelul de
peșteșiapoisalvat din burtaacestuia. plumbestearuncatînfocșiardeîmpreună
cu balerina.
Temăpentruacasă:

1.Cuiîiaparținreplicile:

„- S-arpotrivisă-mi fie soție, îșizise el atunci, dareatrăieșteîntr-un castel,


pecândeu (...)”
A. șobolanului
B. soldățelului de plumb
C. spiridușuluinegru
D.păpușii de hârtie

„- Aha, așadară! Așteaptătușiveivedeace-aisăpățeștimâine!”


A.soldățelului de plumb
B.păpușii de hârtie
C.șobolanului
D.spiridușuluinegru

„Vai, să fi fostmicuțadansatoare la mine înbarcă, puteasă fie de 2


orimaibeznăși tot nu-mi păsa!”
A. păpușii de hârtie
B. spiridușuluinegru
C. soldățelului de plumb
D. șobolanului

2.Unește cuvintele din prima coloană cu celeprieteneaflateîn a douacoloană:


cositorscufie
cristalinstaniu
bonetălimpede
castelîntuneric
beznăpalat
dârzfoarte mare
vâltoarecurajos
ditamaivârtej de apă

3.Deseneazăpersonajulpreferat din poveste:

4
5
6