Sei sulla pagina 1di 17

iOS

Visoka tehnička škola


strukovnih studija Novi Sad

Smer: Elektrotehnika

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA


OPERATIVNI SISTEMI

IOS Operativni Sistem

Student:Bobić Lazar EE43/15


Profesor:Andrijević Nebojša

Novi Sad, April 2019.


iOS

Contents
1. ZADATAK SEMINARSKOG RADA ....................................................................................... 1
2. UVOD ......................................................................................................................................... 1
3. OPERATIVNI SISTEM ............................................................................................................. 2
4. OPERATIVNI SISTEMI MOBILNIH UREĐAJA .................................................................... 2
5. iOS OPERATIVNI SISTEM ...................................................................................................... 2
5.1. iOS 1 .................................................................................................................................... 3
5.2. iOS 2 .................................................................................................................................... 4
5.3. iOS 3 .................................................................................................................................... 5
5.4. iOS 4 .................................................................................................................................... 6
5.5. iOS 5 ................................................................................................................................... 7
5.6. iOS 6 .................................................................................................................................... 8
5.7. iOS 7 .................................................................................................................................... 9
5.8. iOS 8 .................................................................................................................................. 10
Slika 9 iOS 8 ............................................................................................................................. 10
5.9. iOS 9 .................................................................................................................................. 11
5.10. iOS 10 .............................................................................................................................. 12
5.11. iOS 11 .............................................................................................................................. 13
5.12. iOS 12 ................................................................................................................................ 14
6.ZAKLJUČAK ............................................................................................................................ 15
7. LITERATURA ......................................................................................................................... 15
iOS

1. ZADATAK SEMINARSKOG RADA

Komunikacija mobilnim telefonima se konstantno menja.Uređaji su postal sve manji,lakši i


moćniji.Sa prenosa glasa do stotine megabita u sekundi se desilo za samo nekoliko
godina.Razvojne kompanije žele da konstantno razvijaju nove aplikacije koje koriste prednosti
novih pametnih telefona. Zadatak ovog seminarskog rada je da kroz razvoj operativnog
sistema iOS upoznamo njegove mane I prednosti koje su se razvijale tokom vremena,od prvog
izdanja pa sve do danas

2. UVOD
iOS je operativni sistem razvijen od strane Apple za iPhone,iPod I iPad uređaje.Sistem ne
funkioniše na uređajima koji nisu Apple.Ima veoma dobro organizovan i prilagođen sistem za
sve korisnike koji I nisu toliko upoznati tehnologijama što ga čini veoma jednostavnim za
korišćenje.App Store je aplikacija koja sadrži sve aplikacije dostupne za Apple uređaje

Slika 1 prikaz globalne upotrebe OS mobilnih telefona.

1
Bobić Lazar
iOS

3. OPERATIVNI SISTEM

Operativni sistem (OS) jeste sistem koji koristi hardver I softver računara I pruža usluge
za uobičajne zadatke koji su potrebni koristniku.Operativni sistem sakriva od korisnika detalje
funkcionisanja svih delova.Operativni sistem pretvara upravljanje bitovima bajtovima i
blokovima u radon okruženje koje upravlja procesima i datotekama.

Slika 2-blok šema korišćenja operativnog sistema

4. OPERATIVNI SISTEMI MOBILNIH


UREĐAJA

Za razliku od klasišnih mobilnih telefona,pametnitelefoni


imaju sopstvene operativne sisteme višeg nivoa,koji upravljaju
uređajima , komunicikacijom softvera sa hardverom.Ipak su
jednostavniji od operativnih sistema nego na računarima imaju drugačije zadatke kao što je
upravljanje bežičnim konukacijama,kao I različitim vrstama podataka.

Svaki operativni sistem mora da sadrži grafički interfejs(GUI) i I da podržava rad na više
stvari u isto vreme(multitasking). Sadrže alate za svakodnevnu upotrebu :
sat,calendar,digitron,mobilni internet.. itd.

5. iOS OPERATIVNI SISTEM

Kako je prvo nazvan iPhone OS je mobilni operativni sistem kreiran I napravljen od


strane Apple isključivo za njihove uređaje.To je operativni sistem koji koriste svi uređaji
uključujući iPhone,iPad i iPod Touch uređaje.Ovo je drugi po redu naj popularniji operativni
sistem u svetu posle Android-a.Zvanično nastao 2007.godine kada je I dobio ime iOS zajedno sa
prvim iPhone modelom.I svake naredne godine je izlazila nova verzija zajedno sa novim
modelom iPhone uređaja.

2
Bobić Lazar
iOS

5.1. iOS 1
Ova verzija je nastala u januaru 2007 godine I nije imala zvanično ime.Apple je tvrdio da
iphone koristi verziju njihovog operativnog sistema OSX.Izdavanje zvanične verzije OS 1.1 je
podržavalo prvu generaciju ipod Touch Uređaja.Završna verzija mu je bila 1.1.5,a prestao je da
se koristi 2010. Godine.

Slika 2 i OS 1

3
Bobić Lazar
iOS

5.2. iOS 2 Apple je predstavio ovaj operativni sistem u martu 2008,zajedno sa Iphone
3G.Podržavali su gas vi uređaji koji su bili izdati do tada.Verzija 2.2.1 je bila podržana od strane
iPod Touch uređaja druge generacije.Prestao je sa upotrebom 2011. Godine.Popunio je
nedostatak aplikacija od prethodne verzije koje su postajale sve bolje I bolje.3D igrice su počele
da se pojavljuju I izgledale su bolje nego aplikacije bilo koje druge platforme.Prvi put smo mogli
da sačuvamo sliku ekrana u galeriji.

Slika 3 i OS 2

4
Bobić Lazar
iOS

5.3. iOS 3
Apple je predstavio u martu 2009 treće izdanje operativnog sistema,I podržavao je sve uređaje
do tada ali nisu sve mogućnosti bile dostupne na iPhonu.Završna verzija je u potpunosti
podržavala iPhone i prvu generaciju iPod Touch uređaja.Sa verzijom OS 3.2 predstavljen je I
prvi uređaj iPad.Predstavio je pokretnicu razvoja iOS-a,postao je pouzdan I stabilan sistem.Prvi
put je predstavljena copy-paste opcija,MMS poruke,rotacija tastature I mnoge druge..

Slika 4 i OS 3

5
Bobić Lazar
iOS

5.4. iOS 4
Apple je predstavio prvi put 2010 godine zajedno sa iPhone 4 uređajem,i od početka je
podržavao prethodne uređaje što je prvi put da je Apple to uradio. iPhone 3G i iPod Touch druge
generacije su mogli da koriste iOS 4 ali sa ograničenjem,oba uređaja sui mala problem sa
korišćenjem više aplikacija od jednom i problem sa postavljanjem pozadine.Ali je bio prvi iOS
za koji korisnici iPad uređaja nisu morali da plate.Sve do iOS 4 operativni sistem nije imao
zvanično ime.Omogućio je korišćenje više aplikacija od jednom .Duplim klikom na Home su se
pokazivale sve aplikacije koje koirstimo trenutno.

Slika 5 i OS 4

6
Bobić Lazar
iOS

5.5. iOS 5
Apple je predstavio ovu verziju 2011 godine ,zajedno sa iPhone 4S.Tek sedam meseci kasnije je
sistem podržavao prethodne modele.Sa ovom verzijom je došla opcija Siri,virtuelni asistent.Kao
I notifikacioni centar .Prestao je da se koristi 2015 godine.

Slika 6 i OS 5

7
Bobić Lazar
iOS

5.6. iOS 6
Apple je izbacio ovu verziju 2012 godine zajedno sa iPhone 5 uređajem,petom generacijom iPod
Touch iPad4.Glavni cilj mu je bio da bude nezavisan od Google-a buduci da je Apple bio
konkurencija Androidu.Aplikacije kao što su Google Maps I YouTube nisu bile automatski
instalirane na iPhone 5.Njihova zamena za mape je bila Apple Maps.

Slika 7 izgled ios 6

8
Bobić Lazar
iOS

5.7. iOS 7
Je Izašao u septembru 2013 godine,a podržavao je iPhone4,4s,iPhone 5,5c,5s kao i iPod Touch
pete genereacije ,iPad mini..

Do sada su već bili završili sa dizajnom ikonica,kao I sa velikim brojem novih funkcija koje su
kasnije bile dodate sledećoj verziji.Kontrolni centar je bio u padajućem meniju kao kod
Androida.U njemu su se nalazili režim leta,Wi-Fi,Bluetooth i režim ne uznemiravati,kao i
zaključavanje rotacije ekrana,podešavanje jačine zvuka I svetlosti.

Slika 8 i OS 7

9
Bobić Lazar
iOS

5.8. iOS 8
Je bio predstavljen 2014. Godine a podržavao je svaki iPhone od 4s pa na dalje.Kao I petu
generaciju iPod Touch,iPad mini 2,iPad 2,3,4 kao i iPad Air 1,2.

Apple je sa ovim izdanjem preuzeo trikove sa drugih aplikacija za poruke I ugradio ih u svoje
usluge kao što je to bila razmena lokacija,napredna grupa dopisivanja I slanje više slika u isto
vreme.U ovoj verziji imamo I aplikacije koje sakupljaju zdravstvene podatke zato što tada još
nije postojao Apple Watch.

Slika 9 iOS 8

10
Bobić Lazar
iOS

5.9. iOS 9
Bio je predstavljen u 2015. Godini a podržavao je sve uređaje iPhone od 4s do 6s plus,kao I petu
I šestu generaciju iPad Touch,iPad mini 2,3,4 kao I iPad 2,3,4,Air,Air 2,Pro.

U ovom izdanju smo imali nove fontove,kao I prekidače aplikacija.Optimizacija sistema je


dovela do poboljšanja izdržljivosti baterije I u režimu slabe potrošnje je moglo da se dobije
dodadtnih 3 sata baterije.Pojavio se I Night Shift koji je doneo komfor tokom noćnog korišćenja.

Slika 10 i OS 0

11
Bobić Lazar
iOS

5.10. iOS 10
Apple je predstavio ovo izdanje zajedno sa novim modelima iPhone 7 i iPhone 7plus.Podržavao
je sve uređaje koji su koristili A5 ili A5X procesore.Nisu u potpunosti bili podržani iPhone 5, i
5c kao i iPad 4 zato što su ti uređaji imali 32 bitne procesore.Ali iPhone 5s I na dalje su bili u
potpunosti podržani.Verzija iOS 10.3.2. je donela podršku za iPad 5.Od novih opcija su bile
Lock Screen kao I 3D Touch kao I paljenje ekrana kada se podigne sa stola,Mape su bile
unaprene takođe.

Slika 11 i OS 11

12
Bobić Lazar
iOS

5.11. iOS 11
Apple je predstavio ovu verziju 2017 godine zajedno sa novim modelima iPhone 8 i iPhone 8
Plus.Prestala je podrška za 32 bitne uređaje i onda je iOS postao operativni sistem koji podržava
jedino 64 bitne.Imao je ograničenu podršku za A7 u A8 procesore.Fotografije i video snimci su
zauzimali duplo manje prostora nego u i 0S10 zahvaljujući novoj metodi kompresovanja.

Slika 12 i OS 11

13
Bobić Lazar
iOS

5.12. iOS 12
Je poslednja verzija operativnog sistema I trenutno je u upotrebi.Predstavljena je 2018
godine.Sadrži mnoga poboljšanja u vidu performansi i trajnosti baterije,kao I
bezbednosti.Performanse su poboljšane u cilju bržeg obavljanja svakodnevnih funkcija,testiran je
na iPhone 6 uređaju I pokazano je das u aplikacije pokrenute za 40% brže,kao I otvaranje kamere
koje je bilo vrže za 70%.Imali smo opciju da gledamo koliko smo vremena proveli za
telefonom,kao I koliko za pojedinačnu aplikaciju koju smo koristili.Ovu mogućnost možemo
iskoristiti tako da sebi ograničimo vreme koje provodimo za nekom aplikacijom u toku dana.

14
Bobić Lazar
iOS

6.ZAKLJUČAK Razvoj mobilnih telefona tek sada dolazi u svoje potpune mogućnosti sa
razvojom tehnologije.

Ova tema je veoma široka za obrađivanje. Tehnologija napreduje iz dana u dan i donela
je mnoštvo novih funkcionalnosti. Ovaj operativni sistem je dosta jednostavana za korišćenje I
pomaže nam u svakodnevnom životu.. Jedna od maja je tad a za razliku od većine operativnih
sistema aplikacije nisu besplatne , takođe za većinu aplikacija ne postoji mogućnost upotrebe van
pojedinih zemalja gde je to moguće.

Nadamo se da će u budućnosti doći do razvoja i pobolšanja, za koje postoji puno


prostora.

7. LITERATURA

[1] https://raf.edu.rs/citaliste/operativni-sistemi/3657-istorija-mobilnih-os
[2] https://studenti.rs/skripte/informacione-tehnologije/ios-operativni-sistem/
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/IOS_version_history

15
Bobić Lazar

Potrebbero piacerti anche