Sei sulla pagina 1di 2

FIŞĂ DE LECTURĂ

Opera epică

1.Autorul : …………………………………………………………………………………………..

2.Titlul operei :………………………………………………………………………………………

3.Editura, anul și locul apariţiei volumului utilizat în realizarea fișei :…………………...............

……………………………………………………………………………………………………….

4.Specia literară :…………………………………………………………………………………….

5.Tema operei :....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

6.Semnificația titlului :..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

7.Conflictul :...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

8.Structura operei :……………………………………………………………....................................

................................................................................................................................................................

9.Perspectiva narativă :……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

10. Tehnici narative :…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

11.Personaje :…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

12.Relații temporale și spațiale :


…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
13.Citate reprezentative pentru evoluția personajelor și a

acțiunii:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

14.Repere critice:………………………………………………………………………...........................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................