Sei sulla pagina 1di 2

Descrierea literara

Clasa a VI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Oficiu-10p


 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.
Citește cu atenție textul pentru a răspunde cerințelor!

Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,


Prevestind un soare dulce cu lumină și căldură,
În curând și el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineții de pe câmpul înverzit.

El se-nalță de trei suliți pe cereasca mândră scară


Și cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediței și viorele, brebenei și toporași
Ce răzbat prin frunze-uscate și s-arată drăgălași.
(Vasile Alecsandri- Dimineața)

A. Înțelegerea textului
1. Ce se descrie în textul dat? 5p
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………… .
2. Identifică tema operei și justifică printr-un argument potrivit. 6p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............................
................
3. Care este sentimentul transmis cititorului? 5p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...................
.......
4. Extrage două figuri de stil diferite pe care le vei numi. 6p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……
5. Prezintă semnificația construcției: apare pe-orizontul aurit . 10p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…….……
6. Transcrie trei secvențe care contribuie la realizarea atmosferei poeziei. 6p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………
7. Explică, în 30-50 de cuvinte, ce importanță au imaginile cromatice în această descriere literară. 8p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
8. Identifică două construcții prin care se sugerează momentul zilei surprins în text. Care este acest moment? 6p
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
B. Redactează o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să descrii o pădure surprinsă la căderea serii,
folosind epitetul, comparația și personificarea.
24p
În compunerea ta, trebuie:
– să prezinți aspectele pădurii;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- includerea figurilor de stil precizate (subliniază-le!);
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
NOTĂ: 14 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; ortografie – 3puncte; punctuaţia – 3puncte; aşezarea corectă a textului în pagină
– 1 puncte; lizibilitatea – 1 puncte.

Potrebbero piacerti anche