Sei sulla pagina 1di 68

LIMBA ROMANA

TEST DE EVALUARE NR. 1

1.Priveşte imaginile şi alcătuieşte enunţuri formate din : :

a) trei cuvinte b) patru cuvinte c) mai mult de patru

cuvinte

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. ,, Litera buclucaşă ’’-Alcătuiţi propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu litera dată
:

A …………………………………………………………………………………………..

M ……………………………………………………………………………………….......

T ……………………………………………………………………………………………

3. Alcătuieşte propoziţii cu ortogramele: m-ai, n-aş, i-au, l-a, c-or

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4 . Găseşte cuvine cu înţeles opus pentru :

lung -…………. aprinde -………………… subţire -………………..


apare -…………. vesel - ………………… ascultător -……………..

5.Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru :

arămie =…………… însorit=………………. ordonat =…………

ramură =…………… liniştit =………………. a spune =……………….

6.Alcătuieşte enunţuri cu sensurile diferite ale cuvântului ,,nouă ”, precizează valoarea


gramaticală!

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

7. Alcătuieşte propoziţii cu sensurile cuvântului “coadă” (5 sensuri).

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.....................................

8.Realizează un scurt dialog între o frunză şi o rândunică înainte de plecarea acestei în


ţările calde .

…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
TEST DE EVALUARE NR. 2

1. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: pozitiv, real, prezent, fals, identic.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Găseşte sensurile cuvântului „par” şi alcătuieşte enunţuri cu ele;(3 sensuri)


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. Alcătuieşte enunţuri cu fiecare din formele:ia/i-a, caş/caş, ceai/ce-ai.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Găseşte cuvinte înrudite cu „străin”(5 cuvinte)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Alege doar forma corectă.

eşire/ieşire unşpe/unsprezece fică/ fiică ruxac/rucsac


orăşan/orăşean Alexandri/Alecsandri

6. Obţine noi cuvinte(însuşiri) după modelul:


model: trandafir – trandafiriu

aur - ……………….. frig - ……………….. boală - …………………..

7.a).Eu spun una, tu spui multe! b)Eu spun multe , tu spui una!

fiinţă - …………………….. alei - …………………………

liceu - …………………….. poezii - ………………………

muzeu - …………………… idei - …………………………

vizitiu - ……………………. servicii - …………………….


8. Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens cu :crâng, destin, călătorie, călăuză, strajă.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9. În propoziţia :

„Chipurile vesele ale copiilor se îmbujoraseră de frig” subliniază cu o linie verbul, cu


două linii adjectival și cu linie punctată substantivele.

10. Înlocuieşte expresiile cu un singur cuvânt:


 a scoate ochii - …………………………..
 a se face bine - ………………………….
 a-şi trage sufletul - ………………………
 a da cu piciorul la ceva – ………………..
 a trage la măsea - ……………………….

11. Desparte în silabe: înotător, neschimbat, excavator


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Realizează o scrisoare de 7 rânduri adresată bunicilor tăi, respectă elementele
componente ale unei scrisori şi semnează cu numele Alin.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TEST DE EVALUARE NR. 3

1. Completează expresiile:
 alb ca……………………….
 harnic ca…………………..
 galben ca………………….
 iute ca…………………….
 negru ca………………….

2. Alcătuieşte propoziţii cu sensurile cuvântului “ton”(4 sensuri)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3. Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul “sare” să fie pe rând substantiv şi apoi verb!

substantiv:....................................................................................................................

verb:...........................................................................................................................

4. . Analizează cuvintele din prima propoziâie creată de tine la ex. 3!

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4. Alcătuieşte o compunere în care să relatezi o întâmplare hazlie , respectând părţile unei


compuneri, utilizând expresii frumoase şi fiind cât mai originală. Dă-i un titlu potrivit
(minim 10 rânduri).
..........................................

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TEST DE EVALUARE NR. 4

Se dă textul:

„Într-o noapte, tătarii au năvălit. S-a încins o luptă cumplită. Ştefan a ajuns faţă – faţă cu
hanul tătărăsc. Cu o lovitură de buzdugan îi reteză capul …”

1. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: noapte, omenesc, tristă, iluzie.


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Găseşte sensurile cuvântului „cap” şi alcătuieşte enunţuri cu ele;(3 sensuri)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

3. Alcătuieşte enunţuri cu fiecare din formele: iau/ i-au, la / l-a, naş/n-aş.


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Găseşte cuvinte înrudite cu „noapte”(3 cuvinte)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Alege doar forma corectă.


înnec/ înec neînvăţat/ neânvăţat
bonboană /bomboană aşază /aşază

6. Obţine noi cuvinte după modelul:


model: nor – înnorat

ger - ………… rugină - …………. prieten - ………………..

sfială - …………. scânteie - …………. nod - ……………………

7. Scrie forma care arată mai multe obiecte ale cuvintelor: cap şi bandă.

Alcătuieşte enunţuri cu formele obţinute.


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens cu : a mânca, timid, musafir, a mormăi, şcolar


………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

9. Câte sunete , câte litere?

ceaţă - …………….. xerox - ……………….. Gigel - ………………..

10. În propoziţia :
„Ţăranii meştereau condeie pentru tătarii nemiloşi…” subliniază cu o linie cuvântul
ce exprimă o acţiune şi cu două linii cuvântul care exprimă o însuşire.

11. Alcătuieşte o propoziţie care să aibă la final:

a)semnul exclamării………………………………………………………………….

b)semnul întrebării:………………………………………………………………….

12.Alcătuieşte o compunere cu titlul „Cea mai de preţ avuţie”, respectând părţile unei
compuneri, utilizând expresii frumoase şi fiind cât mai originală.(minim 10 rânduri)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TEST DE EVALUARE NR. 5

1. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potrivite :

Tata îi cumpărase lui Tudorel multe jucării o maşină un tractor cuburi şi


un robot

Băiatul se plictisi repede de ele şi zise

Tată vreau o altă jucărie

Bine Ce jucării îţi doreşti întrebă tatăl


2. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător : Scrie cuvinte cu înţeles opus :

zăpadă harnic
vorbă urât
vreme vechi
ţară mare

3. Taie varianta greşită a următoarelor ortograme:

• I-a / ia arătat mamei fotografia s-a / sa.

• S-a / sa dus să i-a / ia o carte de la bibliotecă.

• Orele s-au / sau terminat s-au / sau abia au început?

• I-au / iau zâmbit florile din fereastră.

• Iau / i-au floarea din geam.

• Ne-a / nea dat de ştire ne-a / nea Marin că pe munte este ne-a / nea bună de săniuş.

4. Scoate substantivele din textul următor :

Când s-a mai înseninat, s-a pornit gerul. Cerul se înălţase tare deasupra satului şi
din hornuri se înălţau suluri drepte de fum. Nu mai mişca nimic în văzduh !

Pe uliţele satului începuseră să umble sănii. Copiii ieşiseră pe uliţă şi porniră pe


coastă la săniuş. Veneau şi feciori.

Doi băieţi, Niculiţă şi Vasilică, se rugară multe zile până îi lăsară părinţii să se
ducă la săniuş.

Substantive care denumesc :


fiinţe lucruri fenomene ale naturii
TEST DE EVALUARE NR. 6

Se dǎ textul:
Într-o bună zi, un leu bătrân se afla în căutarea hranei.

Când s-a apropiat de o turmă de oi, pur şi simplu a rămas năuc – nu ii venea să-şi creadă ochilor! In
mijlocul oilor se afla un leu tânăr şi viguros. Iar ceea ce era şi mai uimitor, oile nu se temeau de el.

Leul, hotărât să dezlege acest mister, uită complet de mâncare şi porni spre turmă…însă, pe măsură ce se
apropia, devenea şi mai confuz, pentru ca leul cel tânăr alerga laolaltă cu oile. In cele din urmă l-a prins şi l-a
culcat la pământ. Leul cel tânăr, speriat, a început să plângă şi să-l roage pe atacator să-i dea drumul :

- Te rog, leule, lasă-mă să mă duc la semenii mei!

Leul cel bătrân l-a dus până la marginea unui lac din apropiere - a cărui apa era cristalină şi netulburată
– şi l-a forţat să-şi privească înfăţişarea în luciul apei. În acel moment s-a produs o transformare şi tânărul leu a
răcnit atât de puternic, încât a răsunat întreaga vale. Până atunci nu scosese nici un fel de răget, deoarece nu se
credea cu nimic diferit de o oaie.

1. Gǎsiti un titlu potrivit.......................................


2. Scrie câte alineate are textul.............................
3. Delimiteazǎ în fragmente logice (3) si scrie ideile corespunzǎtoare.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................

4. Subliniazǎ cu o linie cuvintele care exprimă fiinţe si cu douǎ linii cuvintele care exprimă
însuşiri
5.Transcrie propozitia exclamativǎ din text.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

II a) Taie varianta greşită a următoarelor ortograme:

 I-a / ia arătat mamei fotografia s-a / sa.


 S-a / sa dus să i-a / ia o carte de la bibliotecă.
 Orele s-au / sau terminat s-au / sau abia au început?
 I-au / iau zâmbit florile din fereastră.
 Iau / i-au floarea din geam.
 În vacanţă va pleca la \ l-a bunici.
 Dacii au fost un neam \ ne-am de oameni viteji.
 Ne-a / nea dat de ştire ne-a / nea Marin că pe munte este ne-a / nea bună de săniuş.
b) Taie varianta greşită:
eşire/ ieşire aurile raze/ auriile raze

greşealǎ/ greşalǎ respectuos/ respectuos

iel/ el hotarâ/ hotarî

zglobiii copii/ zglobi copii

TEST DE EVALUARE NR. 7

1. Se dă textul:
„Trăia odată un rege vestit pentru bunătatea sa, dar era înşelat şi furat mereu de toţi
slujitorii.

Într-una din zile, el îl chemă la el pa înţeleptul curţii şi-i spuse:

- Nu ştii vreun mijloc prin care să-mi găsesc un vistiernic cinstit?


- Măria Ta, dă o petrecere şi cel ce va fi cel mai sprinten la dans , acela să fie alesul!
Împăratul organiză petrecerea, dar mai înainte toţi trebuiau să treacă printr-un coridor , unde se
aflau averile regelui.

Astfel că cel care era cel mai sprinten la dans dovedea că nu furase nimic din bogăţiile din
coridor.

a) Dă un titlu potrivit fragmentului de mai sus!


…………………………………………………………………………………………….

b)Care sunt personajele fragmentului?

……………………………………………………………………………………………………

c) Povesteşte pe scurt fragmentul de mai sus!


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Găseşte cuvinte cu acelaşi sens pentru:


soartă =…………………… obuz =…………………….

stindard =………………….. putină =…………………..

rămăşag =…………………….

3. Completează :

………..(La, L-a) apusul soarelui, sătenii………….(sau, s-au) întors cu mic cu mare de la câmp.
………(Nea, Ne-a) Vasile ……(sa, s-a) oprit la poarta …….(sa, s-a) şi …….(ia, i-a) chemat la el
pe nepoţii …….(săi, să-i). El avea un ………(neam, ne-am) mare şi mulţi nepoţi. Nea Vasile
spune …..(car, c-ar) povesti o păţanie ……..(mai, m-ai ) hazlie, dacă ……..(nor, n-or) râde prea
tare.

4. Scrie caligarfic o strofă dintr-o poezie care tio-a placut

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5. Completează expresiile.

munţi ca nişte…………………. pădurea ca……………………….

marea ca………………………. spice de grâu ca…………………

6. Găseşte cuvinte din familia cuvântului „pădure” (5 cuvinte)

………………………………………………………………………………………………….......

TEST DE EVALUARE NR. 8

1. Scrie un dialog de maxim 10 rânduri între un copil şi un ghiocel.


Dă-i un titlu potrivit!

Foloseşte expresii frumoase!


……………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Subliniază şi analizează substantivele din propoziţia de mai jos:

Florile Marinei răspândesc un parfum plăcut în cameră.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: nutreţ, hazliu , prisăcar, broboadă, peripeţii.


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

4. Transformă în substantive:
ruginiu - ……………… tânăr - …………….

parfumat - …………….. cântă - ………………

întreabă - …………………

5. Pune la numărul plural substantivele date:


mărime - …………………

floare - ………………

muzeu - …………………
ie - …………………

sanie - …………………

6. Alege forma corectă!


Pe covorul de nea / ne-a ne-am / neam dat cu sania lui nea/ ne-a Vasile. El sa/ s-a
bucurat să ne ia/ i-a cu iel / el la săniuş.

7. Alcătuieşte propoziţii cu trei dintre sensurile cuvântului „colţ”

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR. 9

I. 1. Realizează o compunere cu următorul început dat:

…………………………..

„Într-o zi însorită de primăvară, Alina şi Maria au plecat la o plimbare prin dumbrava


de la marginea oraşului…”

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Realizează o invitaţie la ziua ta de naştere!

II. Se dă textul:
La auzul vorbelor împăratului, dumnealor au tresărit. Chipul trist al prinţesei era
pentru prima dată vesel.”

a) Analizează cuvintele subliniate;

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

b) Găseşte sinonime pentru: sfios, cutezanţă, vreme, plăpând, a se piti;

……………………………………………………………………………………………..

c)Transformă în substantive , apoi în verbe cuvintele:

frumos, valoros, tânăr, ieftin, ploios

substantivele:………………………………………………………………………………

verbele:…………………………………………………………………………………….

d)Alcătuieşte propoziţii în care să existe:

 un pronume personal de politeţe, persoana a II – a, nr. singular;


……………………………………………………………………………

 un verb la timpul trecut, persoana I, nr. plural;


…………………………………………………………………………….
 un numeral ordinal;
…………………………………………………………………………….

 un substantiv la nr. plural însoţit de un adjectiv;


……………………………………………………………………………

TEST DE EVALUARE NR. 10

1.Subliniaţi verbele şi numeralele apoi completaţi următorul tabel:

,,Doi proşti s-au întâlnit la o răscruce de drumuri.

- Bună vreme, om cu minte, spuse primul prost. Uitându-se mai atent, văzu că
întâlnise pe unul care purta în miez de vară două căciuli pe cap şi trei cojoace în spinare.

- Mulţumesc dumitale, om cu scaun la cap, răspunse al doilea prost.”


VERBE NUMERALE

2.Alege din paranteză numeralele scrise cu cifre şi scrie-le cu litere în enunţurile

următoare: (456, 10, 42, 21)

Eu am împlinit ................................. ani. La ziua mea invitaţii au mâncat

......................... bomboane. Mama a împărţit tortul în ..............................................

Felii. Împreună am răsfoit cartea ,,Descoperiţi minunile lumii” care are


.....................................pagini.

3.Transformă verbele în aşa fel încât acţiunea să la numărul plural, timpul trecut:

soseşte - ................................ scrie - .................................

îmbătrânesc - ....................... ascult - ................................

împinge - .............................. loveşte - ...............................


4.Alcătuieşte câte o propoziţie în care verbul să fie:

a) la persoana a II-a, numărul plural;

...................................................................................................................................

b) la persoana a III- a, numărul singular;

...................................................................................................................................

c) la persoana I, numărul plural.

...................................................................................................................................

5.Sublinează verbele din textul de mai jos şi analizează-le completând tabelul dat:

Cireşul din ograda bunicului a crescut odată cu mine.

În fiecare primăvară ne măsurăm umbra. Anul trecut a înflorit prima oară.

Acum aştept luna mai. Coroana cireşului ascunde multe fructe.

VERBUL PERSOANA NUMĂRUL

6.Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul poartă să fie:

a) substantiv;

.................................................................................................................................

b) verb.

.................................................................................................................................
7.Realizează câte o felicitare potrivită imaginilor următoare:

a)..................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

b)..................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 11

1. Citeşte cu atenţie textul!

Într-o seară frumoasă de toamnă, stăteam cu bunicul pe prispa casei. Dintr-o curte
alăturată, se auzea lătratul unui câine bătrân.
Bunicul părea împovărat de anii mulţi şi grei care au trecut peste el.
Zâmbind, îmi zise:
- Nepoate, vezi steaua aceea luminoasă?
- Care, bunicule? Cea care străluceşte cel mai tare pe cer?
- Da! Ştii tu ce este?
- Nu, bunicule!
- E Luceafărul de seară.Cunoşti povestea ei?
- Nu! Aş vrea să o ştiu.
- Bine! Atunci, ascultă!
-
2 . Răspunde la întrebări:
Care sunt personajele din text?
În ce anotimp se petrece acţiunea?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Care era steaua cea mai luminoasă de pe cer?

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
3 . a) Desparte în silabe cuvintele:
împovărat - ___________________ prispă - ________________
alăturată - ____________________ mulţi - _______________
steaua - __________________ luminoasă - _____________________

b) Citeşte textul şi pune semnele de punctuaţie corespunzătoare :


Vulpea şi strugurii
O vulpe vicleana zăreşte pe o viţă nişte struguri mari şi copţi 
 Ce mai struguri  Cum să ajung la ei 
 Fă şi tu ca mine  zise o coţofană pusă pe glume 
A dat vulpea târcoale ,dar degeaba  Ciorchinii erau prea sus 
 Sunt acri  zise vulpea şi plecă flămândă 

4.a) Găsiţi însuşiri potrivite cuvintelor date :


struguri vulpe coţofană
…………….. ………………… ……………….
…………….. ………………… ………………..
b) Scrie cuvinte cu sens opus :
mari copţi sus dulci pleacă flămândă
………… ……….. ………… ………… ……………. ……………….

c) Scrie cuvinte cu sens asemănător :


zăreşte -………….; zice -……………….; vicleană -………………. .
5. Scrie o compunere având ca început dat textul de la punctul 1.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 12

1 .Completează propoziţiile de mai jos folosind cuvintele potrivite:


Învelişul protector al cărţii se numeşte.......................... .
............................... este o scriere cu un anumit subiect,tipărită şi legată în volum.
Pe coperta unei cărţi se scriu....................... şi ......................................
Între cele ............... coperte se găsesc ........................cărţii.
O filă are două ............................... .
Partea laterală din stânga,unde se lipesc sau se cos filele cărţii se numeşte ........................ .
Prima pagină a cărţii care reia informaţile de pe copertă şi uneori le completează
este............................................. .
2.Completează dialogul de mai jos:
Cosmina :-………………………………………………………………………………………
Cristina : -Mă duc la bibliotecă.
Cosmina :-...................................................................................................................................
Cristina: -Nu am găsit “Basme” de Hans Christian Andersen şi vreau să o iau de la
bibliotecă.Mă grăbesc,că întârzii la şcoală.
Cosmina: -..................................................................................................................................
Cristina: -Mulţumesc,Cosmina.Ţi-o înapoiez la sfârşitul săptămânii.E bine?
Cosmina: -.................................................................................................................................
3.Răspunde la următoarele întrebări:

a)Ce fel de litere s-au folosit în dialogul de mai sus?


..........................................................................................................................................................
b)Care sunt componentele comunicării orale?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
c)Daţi exemplu de o formulă de salut,una de prezentare şi una de solicitare.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4.a) Scrie cuvinte cu sens opus:
fericit ................................... ghinion ...............................
slab ................................... bucurie ...............................
b)Leagă cuvintele cu sens asemănător:
a scânteia murmurat
mişcat coş
paner computer
calculator odaie
încăpere emoţionat
şoptit a sclipi
7. Analizează părtile de vorbire învăţate din propoziţiei:
,, Bunicul părea împovărat de anii mulţi şi grei care au trecut peste el,,
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 13

1. Găseşte cuvinte cu înţeles opus:

viteaz ≠ _________________ firav≠______________câştigător ≠ _____________


luminos ≠ ___________ depărtare ≠ ________ pace ≠ _________________
2. Găseşte cuvinte cu înţeles apropiat:

izbândă = _____________ neguţător = ________ răspântie = ______________


paner = ______________taină = ____________ cinstit = ________________
3. Completează enunţurile cu următoarele ortograme: ia, i-a, la, l-a, neam, ne-am.
El _______ spus mamei întregul adevăr.
Maria ______ păpuşa arătându-i-o surorii ei.
Noi _______ hotărât să citim multe cărţi.
________ de neamul nostru n-a părăsit aceste meleaguri.
Catrina ________ ajutat pe Ion _______ teme.
4 . Pune în ordine enunţurile din următorul dialog :
- Vă aştept! La revedere, Ancuţa!
- La revedere, Matei!
- Merg la un meci de fotbal.
- Am să vin cu Maria să îţi facem galerie.
- Salut, Ancuţa!
- Salut, Matei! Ce faci?
5. Subliniază subiectele din următoarele propoziţii şi observă poziţia pe care o poate ocupa într-
o propoziţie.
Păsările se întorc la cuiburile lor. ........................................
Plâng codrii cei lipsiţi de voi. ......................................
A înverzit codrul. .....................................
Aş vrea la suflet să vă strâng. ....................................
Tom şi Jerry sunt două personaje nostime. ...................................
6 . Alcătuieşte patru propoziţii în care substantivele date să fie subiecte:crângul,luna,
Iepuraşul, Azorel şi Grivei.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................
7. Subliniază cu o linie verbeleşi cu două linii substantivele:
Mâine,noi mergem în excursie.
Încep ploile reci de toamnă.
Pe o alee din parc se plimbă Alina.

8. Alcătuieşte un dialog în care să formulezi şi o solicitare.

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 14

1. Citeşte fragmentul de mai jos:


„ Domnu` Trandafir, învăţătorul meu , era înalt, bine legat, cu mustăcioară neagră,
zâmbind a bunătate, încruntându-se câteodată, insuflându - ne un respect nemărginit.”

Marcaţi cu „X” răspunsul corect


a) Titlul textului din care face parte fragmentul este:
 Şcoala din ponoare  Domnu` Trandafir  Povestea unei cărţi
b) Autorul textului este:
 Mihail Sadoveanu  Cezar Petrescu  Ion Creangă
c) Domnu’ Trandafir era:
 tatăl autorului  prietenul autorului  învăţătorul autorului

2. Uneşte prin săgeţi cuvintele care au acelaşi înţeles:

sfioasă au trudit a scânteia paner domol a insufla cuvinte


a străluci ruşinoasă coş au muncit vorbe liniştit a inspira

3. Construţi propoziţii folosind cuvintele scrise îngroşat la exerciţiul 2, repecta și


semnul de la final:
................................................................................................................................................. ( . )
................................................................................................................................................. ( ? )
.................................................................................................................................................. ( ! )

4. Analizează părţile de vorbire si din propozitia de mai jos :


Învăţătorul meu era înalt, cu mustăcioară neagră, zâmbind a bunătate.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

5. Continuă textul :

Ioana se întorcea de la şcoală. Adierea uşoară a vântului desprinse dintr-un nuc cea din
urmă frunză. Fetiţa o aşeză delicat în palmă

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 15

1. Citeşte textul cu multă atenţie:


Negustorul din Florenţa şi Vodă Ţepeş
după Mihail Drumeş
,,Era odată un negustor din Florenţa, care colinda adesea prin ţara noastră. Ajunse
el la Târgovişte şi se duse la Vodă Ţepeş. Îl rugă pe domn să-i dea nişte oşteni ca să-l
ocrotească de tâlhari.
- Tâlhari în ţara mea? strigă Vodă. Află, negustorule, că pe la noi n-a rămas nici unul.
Uite, lasă-ţi averea pe câmp, în grija oştenilor mei.
Negustorul se învoi şi rămase la palat. Dar nu dormi toată noaptea. A doua zi se minună
când găsi averea neatinsă. Atunci se duse la Ţepeş ca să-i mulţumească.
- Ţi-ai cercetat punga, negustorule? Nu-ţi lipseşte nimic?
- Nici un galben. Ba, dimpotrivă, am unul în plus.
- Eu ţi-am adăugat galbenul ca să-ţi încerc cinstea! zise Vodă.
Negustorul rămase uimit. El a povestit multora despre această întâmplare şi despre Ţepeş-
Vodă.

2. Precizează:

 numele oraşului de unde venea negustorul ________________________


 numele oraşului unde se petrece întâmplarea ______________________
 numele domnitorului_________________________________________

3. Delimitează cele trei fragmente ale textului.Formulează ideile principale.


_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____

4. Explică folosirea semnelor de punctuaţie în propoziţia:

- Ţi-ai cercetat punga, negustorule?


_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________
5. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:

negustor = ______________ uimit =___________


avuţie =______________ pâlc = ___________
onoare = ______________ vecie = ___________
colinda = ............................. povesteşte=.................

6. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

s-a dus ~ ______________ mult ~ ____________


noapte ~ ______________ a dormi ~ ____________
cinstit ~______________ pline ~ ____________
7. Află inţelesurile cuvântului „drept” şi alcătuieşte propoziţii :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

8. Subliniază în text toate substantivele cu o linie si verbele cu două.

9. Alcătuieşte un text cu următoarele cuvinte: oşteni, domnitor, ţară, nădejde.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 16

1. Completează cu semnele de punctuaţie care lipsesc :

E o zi frumoasă de iarnă Teodor şi Livia sunt la patinoar


Teodor strigă vesel
Uite ce patine noi am
Când le-ai cumpărat
Le-am primit cadou de la părinţii mei

2. Alcătuiţi propoziţii , folosind cuvintele: odaie,opinci ,hapsână ,buhai.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________

3. Completează cu „ s-a ” sau „ sa ” :

Luna __ înălţat pe cer . Lumina __ lăptoasă arginta camera . În întunericul odăii __ auzit
un zgomot . Ce __ întâmplat ? Din căsuţa __ un şoricel __ aventurat până în mijlocul camerei .
Copilul __ speriat .

4 . Completează enunţurile cu „ s-au ” ori „ sau ” :

Păsările călătoare ___ întors din ţările cu lumina prea albă şi fierbinte . Îşi vor regăsi
cuiburile ___ nu ? Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor dragi , că nu ___ mai gândit la
asta . Foşnind mătăsos , ___ aşezat pe întinderea catifelată ___ pe ramurile înmugurite , ___
odihnit puţin , apoi au început lucrul . Repară cuiburile ___ construiesc altele . Vor cloci ouăle
şi vor scoate puişori .

5 . Taie forma incorectă .

▪ Fata babei ia/i-a din pod lada care i-a/ia plăcut cel mai mult .
▪ Maria ia/i-a spus lui Tudor să i-a/ia mingea .
▪ Raluca i-a/ia tramvaiul , cum ia/i-a recomandat bunica .
▪ Ia/i-a oferit florile şi ia/i-a urat multă sănătate .
▪ Dacă i-au/iau note bune , părinţii se vor bucura .
▪ O să iau/i-au umbrela , pentru că s-a anunţat ploaie .
▪ Iau/I-au căutat peste tot .
▪ Iau/I-au cartea de istorie ca să aflu cum i-au/iau învins românii .
▪ Ne-a/Nea invitat pe toţi la spectacol .
▪ Prin vazduh au început să danseze steluţe de nea/ne-a .
▪ Ne-a/Nea Mărin ne-a/nea dat de ştire că putem urca la cabană .
▪ Întrând în casă , el nea/ne-a spus că a căzut multă nea/ne-a .

6 . Citeşte cu atenţie textul ! Apoi , povesteşte-l în scris !

A nins toata noaptea şi pârtia este tocmai bună de săniuş . Marian şi Adina au ieşit cu
sania la derdeluş .

- Ce sanie mare ! exclamă Adrian , prietenul celor doi copii . Pot s-o încerc ?

- Desigur! răspunde Marian .

- Pot să vin şi eu ? întreabă sfioasă Adina . Mi-e frică să merg singură cu saniuţa .

Sania aleargă repede la vale . Adrian nu ştie prea bine să conducă , aşa că , cei doi ajung
cu năsucurile în zăpadă. Ceilalţi copii se amuză grozav !

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE NR 17
1 . Taie varianta greşită:

• Ne-a/nea dat de ştire ne-a/nea Marin că pe munte este o ne-a/nea bună de săniuş.
• I-a/ia arătat mamei fotografia s-a/sa. • S-a/sa dus să i-a/ia o carte de
la bibliotecă.
• Orele s-au /sau terminat s-au/sau abia au început?
• I-au/iau zâmbit florile din fereastră. • Iau / i-au floarea din geam.
2 .Scrieţi în dreptul fiecărui pronume personal dat pronumele personal de politeţe
corespunzător:
•tu=____________________________ •el=_________________________
•ea=____________________________ •voi=________________________
•ei=____________________________ •ele=________________________

3.Citeşte propoziţiile de mai jos şi sublinază cu o linie verbele, scrie deasupra fiecaruia forma
lui la timpul viitor:
Lecţia s-a terminat. Clopoţelul sună. Elevii ies în recreaţie. Băieţii se joacă cu mingea.
Fetele sar coarda.
4. Alege pentru fiecare subiect din prima coloană predicatul potrivit pentru a forma propoziţii
cu înţeles:
• Elena adie.
• Râul încălzeşte.
• Vântul curge.
• Cucul desenează.
• Soarele au înflorit.
• Merii cântă.
5. Reconstituie enunţul: iepurii , coaja , nouă , puieţilor , ronţăie , a.
_______________________________________________________________
6. Scrie propoziţii folosind cuvintele: odaie, tindă, poleite, buhai, hazliu, promoroacă,
hapsână, pocinog( folosește dictionarul explicativ).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
7. Construieşte propoziţii cu sensurile diferite ale cuvintelor: frământă, privea, să cânte, împărţi.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Scrie o compunere cu titlul ,, Lumea copiilor”, folosind cât mai multe expresii frumoase.
Imaginează-âi o lume guvernată de copii!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

TEST DE EVALUARE NR 18

Citeşte cu atenţie textul următor:


„Micul militar apare cu sabia scoasă în faţa mamei.Mama îl ia în braţe şi îl sărută. Ionel se
duce într-un colţ al salonului de unde ia trâmbiţa şi toba. Atârnă toba de gât şi începe să bată cu
o mână şi să sufle în trâmbiţă. Madam Popescu îmi spune ceva, dar eu nu aud nimic.
- Ionel! Ionel! Ionel! Du-te dincolo, mamă! Spargi urechile dumnealui! Nu e frumos când
sunt musafiri!
Ionel trânteşte toba şi trâmbiţa cât colo şi începe să comande:
- Înainte, marş!
Cu sabia scoasă începe să atace tot ce întâlneşte în cale. Madam Popescu se repede să o
salveze pe servitoare, care aducea tava cu dulceaţă şi cafele. Mama primeşte o lovitură
puternică de spadă în obraz.
- Vezi? Era să-mi scoţi ochiul! Sărută-mă, să-mi treacă şi te iert!
Copilul sare de gâtul mamei şi o sărută, apoi se repede la dulceată şi iese cu cheseaua în
vestibul. După un timp se întoarce cu cheseaua goală.”
( Vizită- I.L. Caragiale )

1. Încercuieşte răspunsul corect:

a)Textul de mai sus este: b) Personajele textului sunt:


-o legendă -musafirul, servitoarea, mama
-o povestire -mama şi copilul
-o poezie -musafirul, mama, Ionel,servitoarea
c)Ionel era: d) Dialogul are loc între:
-bun, cuminte, educat -doamna Popescu şi musafir
-neascultător, răsfăţat, dezordonat -mamă şi copil
-talentat, sensibil -madam Popescu şi servitoare
2.Subliniază ideile principale corespunzătoare fragmentului citit, apoi marchează
fragmentele:
Băiatul pune dulceaţă în şoşonii musafirului.
Atacând-o pe jupâneasă, Ionel o loveşte pe mama sa în obraz.
Autorul îi face o vizită doamnei Popescu.
Ionel face un zgomot asurzitor cu toba şi cu trâmbiţa.
3.Analizează cuvintele îngroşate din text.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
4.Găseşte câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
trompetă_____________ oaspete________________
menajeră_____________ sabie__________________
drum__________ zgomot_______________
5. Uneşte cuvintele cu sens opus. Atenţie, un cuvânt este în plus!
beznă zgomot
a se risipi domestic
tăcere linişte
sălbatic slab
puternic a se vindeca
a se îmbolnăvi a dispărea
a apărea lumină
a se aduna

6. Alcătuieşte trei enunţuri în care substantivul comun ochi să aibă înţelesuri diferite.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului ochi.
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Completează următoarele proverbe cu substantivele comune potrivite:


.................... harnic, muncitor, de.................. nu duce dor.
....................blândă zgârâie rău.
Cu o ................. nu se face ........................... .
.................... are .................... scurte.

8. Completează enunţurile cu ne-am, neam, nea, ne-a:


La bibliotecă............. îndreptat spre rafturile de cărţi. Doamna bibliotecară............. întrebat
ce cărţi dorim. Noi ............ consultat şi ............... hotărât să luăm o carte despre daci, ..............
din care ne tragem noi, românii. Dânsa ................ îndemnat să răsfoim şi alte cărţi. ..................
plăcut o carte care se intitula „ Fulg de ..........”. Atunci ............. decis să o luăm şi pe aceasta.
................ condus până la uşă .............. Vasile, portarul.

9.Completează cu semnele de punctuaţie corespunzătoare:


Te doare Dănuţ întrebă Monica

Lasă-mă în pace spuse Dănuţ


Monica Olguţa şi Dănuţ se îndreaptă spre casă

Îi întâmpină mama

Olguţa tu l-ai rănit


10.Imaginează-ţi o întâmplare neobişnuită pe care o trăieşte un copil într-o bibliotecă.
Compunerea ta să aibă 15-18 rânduri. Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 19
1.Subliniază pronumele personale din text şi completează tabelul:
,,Piticii s-au întors acasă.Ei au găsit o fată care dormea în pătuţurile lor.Deodată ea se
trezi.
-Cine eşti tu,fetiţo?
-Eu sunt Albă-ca-Zăpada, răspunse ea.Dar voi cine sunteţi?
- Noi suntem piticii.”
( Albă-ca-Zăpada – după Fraţii Grimm)
2.Scrie în dreptul fiecărei propoziţii numărul de cuvinte:

• Noaptea coboară încet peste sat. _____


• Noi suntem urmaşi ai dacilor şi romanilor. _____
• Ei stau la sfat. _____

3. Precizează numărul de silabe şi de sunete din cuvintele:


• muncitor= _____ • cer=___ • poveste=____
• umbră= ______ • câmpul=____ • viaţă= ____
4.Potriviţi câte două – trei silabe şi formaţi cuvinte:
re, cas, ne, tra, che, ghin, ta, veţi, ge, ia, de, pe, cum, stra,
păr, dă, te, nar, pe.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Alcătuieşte câte o propoziţie folosind pronumele personal la:
a) persoana a II-a, numărul plural:______________________________________

b) persoana I, numărul singular: _______________________________________

c) persoana a III-a, numărul plural:______________________________________

d) persoana a III-a, numărul singular: ___________________________________

6. Leagă cuvinte cu sens opus:


• a bucura • a dispărea
• slab • a se dezgheţa
• a se arăta • puţini
• a îngheţa • puternic
• mulţi • a întrista
7. Uneşte cuvintele cu acelaşi sens:

• a bucura • a se demonstra
• plăpând • voios
• vesel • a cuteza
• a îndrăzni • a înfrunta
• a se împotrivi • firav
• veste • a apărea
• a se arăta • a încânta
• duios • a anunţa
• a vesti • blând
• a se dovedi • ştire
8. Transformă verbele în substantive 9. Transformă substantivele în verbe:
Exemplu: a desena ▬ desen Exemplu: vorbitul ▬ a vorbi
a alerga ▬ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lăudatul ▬ eeeeeeeeeeeeeeee
a circula ▬ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mersul ▬ eeeeeeeeeeeeeeeeeee
a se juca ▬ eeeeeeeeeeeeeeeeeeee cântatul ▬ eeeeeeeeeeeeeeeeeee

10. Continuă textul de la punctul 1.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 20

1. Completează tabelul cu părţile de vorbire învăţate:

musafir, ţie, elastică, tu, albe, anişori, creţe, prispă, dumneavoastră, vouă, Olguţa,
răguşită, partidă, eu, dumneata, calzi, voi.

substantive adjective pronume


2. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul ,,nouă” să fie:
a) adjectiv: ...........................................................................................................
b) pronume personal:..........................................................................................
c) substantiv.........................................................................................................

3. .Alcătuieşte propoziţii în care verbul ,,a picta,, să fie :

la persoana I , numărul singular;

........................................................................................................................

la persoana a III-a , numărul plural;

........................................................................................................................

la persoana a II-a , numărul singular;

......................................................................................................................

4.Analizaţi verbele:

“Licuricii luminează calea. În frunte merg un bătrânel şi o bătrânică. După ei vin patru
prichindei. Ei duc un pătuţ împodobit cu flori.

Pe pătuţul acela stă o domniţă.Cunună de maci poartă domniţa pe frunte”şi ...

(M. Sadoveanu-Dumbrava minunată)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5 Alcătuiţi câte o propoziţie în care cuvântul „sare” să fie:

a) subiect: ___________________________________________
b) predicat: ___________________________________________
c)
4. Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor / expresiilor:, dragoste sihastră, himeră,
profet, insultă, a da dovadă, omenie:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

7. Formulati trei propoziţii în care să folosiţi :

a. un substantiv comun, ca subiect; __________________________________________________


b. un substantiv propriu, ca subiect; __________________________________________________
c. un verb la persoana a II-a, număr singular, ca predicat; _________________________________

5. Alcătuieşte o compunere continuând textul de la exerciţiul 4.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.....................................................................

TEST DE EVALUARE NR 21
1.Scrie titlul şi autorul textelor din care fac parte următoarele fragmente:

fragment titlul autorul


● Cântă cucu-n
dumbrăvioară ………………………………… …………………………………
Pe copacul … …
înflorit………..
● Toţi copii azi se-
mbracă ………………………………… …………………………………
Cu ce au ei mai … …
feumos…….
● – Babă Iarnă,Moş
Omăt, hai să ne jucăm ………………………………… …………………………………
de-a
prinselea!.....................
.

2.Subliniază verbele din propoziţiile de mai jos, apoi trece-le în tabel:

 Este o iarnă bogată în zăpadă.  Noi vom merge în excursie.


 Elevii aşteaptă începerea orei.  Mama se întoarce de la Bacău.
 Fata moşului muncea cât era ziua de mare.

verb ce exprimă persoana număr


3.Scrie cu litere numeralele:
● 15=________________________ ● 53 = ________________________
125 = ________________________
3. .Scrie câte trei verbe care se potrivesc următoarelor substantive:

•şcolarul___________________________________________________
•sportivii___________________________________________________
•vrăbiile____________________________________________________
•fetiţele____________________________________________________
•câinii_____________________________________________________

5..Pune verbele din paranteză la numărul potrivit:

• Ursuleţul(au căzut)____________________în apă.


• Focile (râde)_____________________de ursul cafeniu.
• Noi ( joc)__________________Hora Unirii.
• Tu ( ascultaţi)____________________o poveste.
• Voi ( prezinţi)__________________un spectacol.
• Eu ( citim)__________________ poveştile lui Ion Creangă.

6. Alcătuieşte câte o propoziţie în care cuvintele ,,poartă,, şi ,,vin,, să fie, pe rând,


substantive şi verbe:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7.Realizează o felicitare pentru colegul tău Ionuţ care a împlinit 10 ani pe data de 23 aprilie:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8.Redactează o compunere în care să foloseşti următoarele cuvinte: cer, soare, iarbă, pomi,
ghiocei, păsări, harnica albină, fluturi cu aripi de mătase, mieii zglobii . Respectă părţile unei
compuneri, alege un titlu potrivit!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.

TEST DE EVALUARE NR 22

1. Recunoaşte fragmentul. Scrie titlul şi numele autorului din care face parte fragmentul citat:

a) ,, Monica şi Olguţa au intrat în casă, urmate de Dănuţ, care şchiopăta cu batista


înfăşurată în jurul genunchiului.”
..............................................................................................................................
b) ,, Când am ajuns acasă, am înţeles de ce băiatul ieşise cu cheseaua în vestibul: ca să-
mi toarne dulceaţă în şoşoni.”
.............................................................................................................................
c) ,, Băiatul, cu lacrimile în ochi, sărută partea lui şi fata, suspinând, pe a ei.”
..............................................................................................................................

2. Formulează răspunsuri la următoarele întrebări:


 Cum se comportă Ionel în timpul vizitei musafirului?
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 Ce înfăţişare are bunicul?
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 De ce se ceartă nepoţii bunicului?
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 Cine sunt personajele textului ,,La Medeleni”?
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Completează tabelul cu părţile de vorbire învăţate:
musafir, elastică, tu, albe, anişori, creţe, prispă, dumneavoastră, Olguţa, răguşită,
partidă, eu, dumneata, calzi, voi.

substantive adjective pronume

4. Citeşte textul. Subliniază cu o linie adjectivele şi cu două linii substantivele determinate:


,, Era o fetiţă mărunţică, însă voinică şi plinuţă. Rochiţa de doc albastru stătea
strâmbă şi în chip nepermis pe trupuşorul ei. Botinuţele îi erau pline de colb şi cu
şireturile desfăcute. Colţunii căzuseră şi arătau nişte picioruşe pârlite de soare, cu
genunchii nu tocmai curaţi.”
( Mihail Sadoveanu - ,, Dumbrava minunată”)

5. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul ,,noi” să fie:


d) adjectiv: ...........................................................................................................
e) pronume personal:..........................................................................................

6. Subliniază pronumele din enunţurile date şi analizează-le în tabel, după modelul dat:
 Ei se ceartă de la obrajii dumnealui.
 Dumneavoastră aţi venit în vizită la noi.
 Eu nu vreau să vorbesc cu dumneata.

pronumele felul persoana numărul


pronumelui
ea personal a III-a singular
7. Alcătuieşte o compunere sugerată de textul de la exerciţiul 4.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

TEST DE EVALUARE NR 23

1. După ce s-au întors din călătorie copilul, greierele şi furnica, greierele a


primit propunerea de a fi inspector.
Alcătuieşte un text în care să prezinţi părinţilor tăi activitatea greierului ca inspector.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Subliniază forma corectă din enunţurile de mai jos:

a) Ce-l / cel mai bun prieten al lui Andrei a fost fratele lui.
b) Cel / ce-l supără cel mai mult?
c) Nul / Nu-l văd pe Andrei din cauza viscolului.
d) Danei nu-i / nui place castraveţii.
e) Pe Ana n-o / no încântă deloc iarna.
f) Nea / Ne-a spus nouă o furnică: / - Multă libertate strică.
g) Nu era ne-am cu noi.
h) Mama ia / i-a adus în dar Crinei un frumos canar.

3.Textul următor conţine mai multe greşeli. Care sunt acestea? Transcrie corect textul.
„ Întro zi rece şi mohorâtă de noiembrie, Roxana a găsit nu departe de casa ei, un
căţeluş abandonat. L-a dus acasa şî ia făcut un culcuş subt patul ei.
Până la sosirea părinţilor, Roxana sa întrebat dacă îl vor acepta. Cum casa avea
curte şi familia locuia la parter, puteau ţine un animal. Chiar două fiindcă aveau deja un
motan pe care îl chema Moţ. Căţeluşului ia-u spus Norocel, pentru că a avut mare
noroc să fie adoptat de nişte oameni iubitori de animale. „
( după Sultana Craia - „ Norocel”)
4. Transformaţi următoarele propoziţii afirmative în propoziţii negative:

 Am învăţat lecţia la istorie.


 Dan ştie drumul până la bunici.
 De ce ai încredere în Ana?
5. Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele : mare , pic şi lac să aibă sensuri diferite.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

6. Scrieţi , în locul întrebărilor, complementele potrivite:

Intră vulpea ( în ce?) …………….. gospodarului. Se apropie ( de ce?) …………. Plin de


păsări. Luna a intrat ( unde?) …………… . Vulpea a ajuns ( la ce?) ……… coteţului. Ea
împinge ( ce?) …………………………. . Găinile ies ( unde?) ……………………….. .
Grivei latră ( la ce?) …………….. . Iese gospodarul ( de unde?) …………………… .
Vulpea sare ( ce?) ……………………. . Fuge ( unde?) ………………………………. .

7. Scrie un articol pentru copii. Titlul articolului va fi „Veveriţa care fură 1000 de
alune”.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. Scrie numărul de vocale(v) şi numărul de consoane(c) din fiecare cuvânt:
zambilă ..........v..........c corn ........v..........c
acoperiş ..........v...........c amărui .......v..........c
stradă ..........v...........c lanternă ......v.........c
9. Scrie câte trei cuvinte care să-l aibă:
■ pe m înainte de b………………………………………………………………………..
■ pe m înainte de p………………………………………………………………………..
10. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru:

lung-…………… aprinde…………….. subţire………………..


apare……………. vesel………………. ascultător……………..
11. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru:

primejdie………… mângâie…………….. rudă………………


ramură…………… iscusit……………….. strop……………..

12. Pune semnele de punctuaţie corespunzătoare în spaţiile marcate:

Pe cărare vulpea se întălni cu ursul Acesta îl lua la întrebări


De ce n-ai venit la circul din pădure
Care circ întrebă ursul
N-ai primit invitaţia
Nu
Păcat A fost aşa de frumos

13. Scrie un bilet colegului tău, prin care îl anunti ceva!

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
TESTE DE MATEMATICĂ

TEST NR. 1
1. Care egalitate este falsă?
A. 2x3+8=14 B. 2x(3+8)=22 C. (2x3)+8=14
D. 2x(3+8)=14 E. 8+2x3=14

2. Dacă din suma vecinilor predecesorului lui 94 iei dublul succesorului lui 15, cât obţii?
A. 451 B.145 C. 154 D.415

3. Utilizând o singură dată cifrele 5; 1; 0; 6 , scrie :


A. cel mai mic număr impar: ………………
B. cel mai mare număr par: ………………
C. cel mai mic număr care are
cifra 1 la ordinul sutelor:…………………
D. cel mai mare număr care are
la ordinul unităţilor cifra 5: …………………..

4. Câte pătrate sunt în figura alăturată?


A. 16 B. 20 C. 25 D. 17

5. Pentru a obţine un număr de 8 ori mai mare


decât 27, trebuie să scădem cel mai mare număr
format din trei cifre consecutive, dintr-un număr.
Care este acest număr ?
A. 1032 B. 1203 C. 1302 D. 1023

6.Ce cantitate de legume s-a adus într-un depozit, ştiind că prima cantitate adusă este cu 110
kg mai mare decât a doua şi cu 104 kg mai mică decât a treia, iar a doua cantitate este egală
cu triplul diferenţei dintre 587 kg şi 496 kg ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7. Într-o clasă au fost împărţite elevilor 75 de frezii în aşa fel încât fiecare băiat a primit câte
3 frezii, adică un număr cu 2 mai mic decât numărul freziilor primite de fiecare fată.
Dacă numărul freziilor pentru fete este egal cu produsul numerelor 5 si 9, aflaţi câţi elevi
sunt în acea clasă.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

TEST NR. 2

1. Ordonează crescător numerele :


45; 45 101; 2.540; 222 570; 34 234; 789 500; 888, 1.000;

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2. Calculează şi verifică prin probă:

1267 + 3420 =............. ..................................................;

12 334 + 20 956 =............. ..................................................

95021 - 427 = ............. ....................................................

21734 -4 300 =............. ....................................................

3. Calculează:

2 x 209 = 279: 3 = 108 : 1 = ( 74 x 3)+( 6 x 97) =


4 x 711 = 763: 7 = 1x 238 =
6 x 386 = 10 x 237 = 819 : 9 = ( 824:8 ) + ( 6 x 4 )
=
10 x 97 = 64 8: 8 = 287 : 7 =

4. La dublul numărului 106 adaugă sfertul numărului 436.

.......................................... ........................................... .............................................

5. Află termenul necunoscut: Află factorul necunoscut:


13 + a = 16 18 - b = 10 4 x ........ = 16 20 : ......... = 4
a =...................... b =...................... ....... x 5 = 30 35 : ......... = 7
a =...................... b =...................... 8 x ........ = 32 81 : ......... = 9

6. În cercul de pictură sunt 24 băieţi, iar fetiţe de 5 ori mai multe.Ştiind că fiecare elev pictează
câte 2 plănşi, află câte plănşi au fost pictate în cadrul cercului de pictură?

TEST NR. 3

1. Din suma numerelor 458 şi 296 am scăzut diferenţa lor, obţinând rezultatul 108.

Este corect? Dacă nu, cu cât m-am înşelat?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. Ştiind că numărul a este cu 224 mai mare decât 121, iar b reprezintă suma numerelor 320
şi 232, află suma dintre a şi b.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

3. Află suma a trei cantităţi ştiind că prima cantitate este cu 101 kg mai mare decât a două şi
cu 14 kg mai mică decât a treia, iar a două este egală cu diferenţa dintre 597kg şi 376 kg.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Irina are în două cutii mari de carton câte trei cutii mijlocii, iar în fiecare dintre acestea
câte 6 cutii mici.
Câte cutii are în total Irina?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................

5.Găseşte valorile lui x!

244 < x <250 123 > x > 119

x = …………………………. x =…………………………

6. Găseşte numărul de forma abc, ştiind că:

a + b+ c =13

a+b =12

b + c= 6

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TEST NR. 4

1. Scrie în „căsuţe” semnul + sau – pentru a obţine rezultatul corect:


8 4 6=6

8 4 6 = 10 8 4 6 = 18

2. Dacă x = 426: 6 -89


z = 342 x 3 : 9

y = 104 – 17, alege varianta corectă :

a)x >z >y

b)x > y > z


c)z > y > x

d) y > z > x

3.Calculeză:

123 + a – 167 =209 456 – a – 145 = 98

……………………. …………………..

……………………. …………………..

……………………. …………………..

……………………. ……………………

…………………… ……………………

4. Măreşte suma vecinilor numărului 104 cu răsturnatul predecesorului lui 234

…………………………… …………………………………..

5. Într-o livadă sunt 529 meri, peri, gutui. Merii şi perii sunt 199, iar gutuii cu 35 mai mulţi
decât merii.

Câţi pomi din fiecare fel sunt?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. În trei coşuri sunt 489 mere. Dacă din fiecare se mănâncă câte 102 mere în al treilea coş
rămân 58 mere, în al doilea coş cu 12 mere mai multe decât în al treilea, iar în primul coş
rămân echivalentul celui mai mare număr par de două cifre.

Câte mere au fost la început în fiecare coş?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Completează „pătratul magic” cu numere de la 1 la 9, astfel încât pe verticală , pe
orizontală şi pe diagonală să obţii rezultatul 15

8
5

TEST NR. 5

1. Calculează numărul necunoscut:

(321 x 2 – 115 x 4) + 42 : i = 8 x 100 + 36 : 9

2. Reconstituie calculele:

**3 + 7** -

5* 8*

*80 *17

3. Suma unui număr cu răsturnatul lui este 33. Află numărul.


........................................................................................................

4. Calculeză valuarea lui a:


275 – a + 195 = 231 a – 25 – 193 = 300
5. a. Descăzutul este 189, scăzătorul este de 3 ori mai mic. Care este diferenţa?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

b. Din succesorul răsturnatului lui 298 scade predecesorul sumei dintre vecinii nr. 73

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

6. La o fermă sunt 752 raţe, găini şi curci. Raţele şi găinile sunt 680, iar găinile şi curcile
sunt 301.
Câte raţe, curci, găini sunt din fiecare fel?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7. În trei cutii sunt 721 bile. Dacă din fiecare cutie se iau 108 bile, în prima cutie rămân 49
bile, în a doua cutie rămân cu 18 bile mai multe decât în prima cutie, iar în a treia cutie
rămâne un nr. egal cu cel mai mic număr par de trei cifre diferite.
Câte bile au fost la început în fiecare cutie?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

8. Dacă a + 125 = 491

a + b =500

b – c =75 , află valorile lui a, b, c.


TEST NR. 6

1. Află valorile lui x!


275 < x < 286 111 < x-1 < 114

2. Află necunoscutele:

x – 141 - 233 = 107 899 – x – 122 = 234

3. Din dublul succesorului lui 245 scade sume vecinilor numărului 120.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

4. Dacă a + b + c = 345

a+b = 277

b + c = 200, află valorile lui a, b, c.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...

5. Dacă a + b= 544 , iar a este cu 121 mai mare decât 76, află diferenţa dintre b şi a.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................
8. Un caiet costă cât 2 pixuri, iar un pix cât 2 gume de şters. Este adevărat că 2 caiete costă
cât 6 gume de şters? Dacă răspunsul e greşit găseşte răspunsul corect!
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................

TEST NR. 7

PROBLEME METODA GRAFICĂ

1. Într-o grădină au înflorit 36 lalele şi narcise. Dacă lalelele sunt de 3 ori mai multe decât
narcisele, aflaţi câte lalele şi câte narcise au înflorit!

Lalele |_____|_____|_____|

Narcise |_____| 36 flori

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________

2. Într-o livadă sunt 49 meri şi peri. Ştiind că numărul perilor este de 6 ori mai mare decât
cel al merilor să se afle câţi meri şi câţi peri sunt în livadă.

Meri |____| 49 pomi

Peri |____|____|____|____|____|____|

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________

3. La un concurs participă 36 elevi. Dacă numărul băieţilor este de 3 ori mai mare decât cel
al fetelor , să se afle câţi băieţi şi câte fete participă la concurs.
Reprezentare grafică:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TEST NR. 8

1.Calculaţi:

54 – 16 : {[ 36 – 6 x 4 : (24 – 4 x 5 )] : 5 + 2 }=

2. Aflaţi pe a din egalitatea:

[( 3 x a + 8 ) : 4 – 4 ] : 2 = 2

3. Mă gândesc la un număr. Îl dublez şi apoi scad din rezultat 56 din nou dublez rezultatul şi
apoi scad 56, în final obţin 0. La ce număr m-am gândit?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. Din 27 de litri de lapte se obţin 3 kg de smântână, iar din 20 de kg de smântână se obţin 10 kg


de unt. Câţi litri de lapte sunt necesari pentru a obţine 90 kg de unt?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

5. Dacă unui număr natural i se adaugă la sfârşit cifra 0 şi se adună cu numărul iniţial, se obţine
suma 484. Aflaţi numărul dat.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

6. Când eu aveam 9 ani, sora mea avea 4 ani. Acum avem împreună 39 de ani. Câţi ani vom
avea fiecare peste 6 ani?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………

7. O florăreasă are într-o vază 49 de flori: bujori, lalele şi trandafiri. Lalelele sunt de 4 ori mai
multe decât trandafirii şi de două ori mai multe decât bujorii. Câte flori sunt de fiecare fel?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…….

8. Suma a patru numere este 998. Să se afle cele patru numere, ştiind că al treilea împărţit la al
doilea dă câtul 6 şi restul 2; primul este mai mare decât triplul celui de-al doilea cu 15, iar al
patrulea este egal cu suma primelor două.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
TEST NR. 9

1. Să se afle suma a patru numere ştiind că:


 Primul număr reprezintă dublul numărului 8
 Al doilea reprezintă treimea numărului 30
 Al treilea este egal cu suma primelor două
 Al patrulea este egal cu sfertul primului număr.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
2. Rezolvă problema de mai jos:

Pentru un spectacol de circ s-au vândut elevilor de clasa a III-a 208 bilete, iar celor
de clasa a IV-a cu 111 mai multe bilete.
Câte bilete au primit elevii claselor a IV-a ? Dar elevii claselor a III-a şi a IV-a la
un loc?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………

Înlocuieşte expresia „cu 111 mai mult” cu o expresie care să solicite operaţia de
scădere şi rezolvă problema nou formată printr-un singur exerciţiu
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....

3. Reprezintă prin desen datele problemei de mai jos, apoi rezolvă:

Andrei şi Diana au primit de la bunica lor 25 de bomboane. Ştiind că Diana a


primit de 4 ori mai mult decât Andrei, află câte bomboane a primit fiecare copil de la
bunica.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Compune o problemă care să se rezolve prin exerciţiul:
124 + 124: 4 =
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...
5. Uneşte enunţul cu exerciţiul corespunzător după ce ai rezolvat problema pe baza unui
plan:
Mihai avea de rezolvat în vacanţă 3 pagini a câte 8 probleme.
El şi-a propus să le rezolve în 4 săptămâni, lucrând 3X8:4=
săptămânal acelaşi număr de probleme. 8 X (3+4) =
Câte probleme şi-a propus Mihai să rezolve în fiecare (8+4) : 3 =
săptămână?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

TEST NR. 10

1. Un teren în formă de pătrat cu latura de 85 m s-a împrejmuit cu gard. Ce lungime are


gardul dacă au fost lăsaţi liberi 2 m pentru o poartă?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................

2. Lungimea unui dreptunghi este cu 12 cm mai mare ca lăţimea. Perimetrul dreptunghiului


este de 128 cm. Aflaţi lungimea şi lăţimea.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Semiperimetrul unui dreptunghi este de 85 m. Lăţimea este un sfert din lungime. Aflaţi
perimetrul dreptunghiului.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Latura unui teren în formă de pătrat este de 42 m. De jur împrejurul terenului se pun pomi
din 2 în 2 m! Câţi pomi se folosesc?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

5. Un teren în formă de dreptunghi se împrejmuieşte cu trei rânduri de sârmă ghimpată. Află


câţi metri de sîrmă se folosesc dacă lungimea terenului este de 23 m iar lăţimea cu 7 m
mai mică?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

6. Lăţimea unui teren dreptunghiular este de 17 m, iar semiperimetrul este cât triplul lăţimii.
Aflaţi lungimea.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
7. Perimetrul unui dreptunghi este de 400 cm, iar lungimea este cu 50 mai mare decât sfertul
perimetrului. Aflaţi lungimea.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. Lungimea unui dreptunghi împărţită la lăţimea acestuia dă rezultatul 4 şi restul 2.


Perimetrul dreptunghiului este de 324 cm. Aflaţi lungimea şi lăţimea.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

9. Semiperimetrul unui teren dreptunghiular este de 76 m iar lăţimea este o treime din
lungime. La 2 m de teren se construieşte un gard. Află lungimea gardului.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

10. Jumătatea perimetrului unui pătrat este de 108 cm. Află latura pătratului.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

11. Un pătrat are latura egală cu produsul numerelor 8 şi 9. Aflaţi-i perimetrul!


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12. Perimetrul unui dreptunghi este de 226 m şi lungimea este de 82 m. Aflaţi lăţimea!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………

13. Lungimea uni dreptunghi este de 424 cm iar laţimea un sfert din lungime. Să se afle
perimetrul.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

14. Perimetrul unui pătrat este de 408 m. Care este latura pătratului?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………

15. Lăţimea unui dreptunghi este de 45 cm iar lungimea este triplul lăţimii. Să se afle
perimetrul.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

AI TERMINAT , CONTINUĂ!
(aceste probleme se vor rezolva pe un caiet separat de muncă suplimentară)

1. Care este cel mai mare număr de trei cifre diferite?


2 Ionel îi cere fratelui său să ghicească numărul la care s-a gândit, ştiind că:
a. este un număr de trei cifre;
b. prima cifră este de trei ori mai mică decât a doua şi de două ori mai mică decât a
treia;
c. suma cifrelor numărului este 12.
3. Care este cel mai mare număr de 3 cifre pare diferite?
4. Un număr de 3 cifre are cifra sutelor mai mică decât 8, dar mai mare decât 6 , cifra zecilor
este cu 2 mai mică decât cea a sutelor şi egală cu cifra unităţilor. Care este numărul?
5. Scrie numărul de patru cifre care respectă condiţiile :
a) numărul miilor mai mic decât 9 şi mai mare decât 7
a) numărul sutelor este de 4 ori mai mic decât numărul miilor
b) numărul zecilor este dublul sutelor, iar numărul unităţilor este cu 5 mai mare decât
numărul zecilor.
6. Cel mai mic număr de forma 1a2b3c4 care are:
a) cifrele diferite este………..
b) 3 cifre identice este……….
7 Care este cel mai mare număr de 4 cifre care are cifra sutelor de 3 ori mai mică decât a
unităţilor şi cifra zecilor cu 4 mai mică decât cifra miilor?

8) Care este numărul de telefon al Irinei dacă numărul unităţilor


este cu 1 mai mare decât al zecilor , numărul zecilor este de 2 ori mai
mare decât al sutelor, iar numărul sutelor este mai mic decât 5 şi mai
mare decât 3 , numărul miilor este egal cu cel al sutelor , numărul
zecilor de mii este cu 3 mai mare decât numărul miilor iar numărul
sutelor de mii este egal cu numărul zecilor ?

9. La un magazin s–au adus 600 de ursuleţi şi 300 de păpuşi . S-au vândut 437 ursuleţi şi
198 păpuşi . Câte jucării au rămas nevândute?

10. Suma a trei numere este 638 . Dacă primele două au suma 572 , iar ultimele două 395 ,
atunci care sunt numerele?
11 . Din diferenţa numerelor 995 şi 118 scădeţi suma numerelor 384 şi 278 . Ce număr
obţineţi?
12 . Marian a avut 990 lei . Din ei a cumpărat o gumă de 250 de lei şi un balon care a costat
cu 150 lei mai mult decât guma . Câţi lei mai are Marian?

13. Bunica a vândut 14 lădiţe de piersici a câte 8 kg şi 23 lădiţe de mere a câte 7 kg fiecare .
Câte kg a vândut bunica în total ?
14. Într – un pachet sunt 25 de caiete , în altul cu 15 mai mult, iar într – altul de 2 ori mai mult
decât în primele două la un loc . Câte caiete sunt în total ?

15. Într – un atelier s – au lucrat 115 bluze şi de 6 ori mai multe fuste. Câte fuste s - au
lucrat dacă mai sunt de confecţionat încă 119 fuste ?

16. Într – o şcoală sunt 6 clase a câte 25 elevi , iar în alta 4 clase a câte 25 elevi . Câţi elevi
sunt în cele două şcoli ? (rezolvare în două moduri )

17. Radu vrea să citească o carte în 7 zile , citind zilnic


acelaşi număr de pagini . În 4 zile a citit 36 de pagini .Câte
pagini are cartea ?
18. George şi Alin au împreună 42 de ani . Dacă George
are de 5 ori mai mult decât Alin , atunci câţi ani are fiecare?

19. Într – o livadă sunt 14 meri , cu22 mai mulţi pruni , iar peri de 4 ori mai puţin decît pruni
. Câţi pomi sunt în livadă ?

20. Mihai şi Alina au împreună 18 creioane colorate . Dacă Mihai are cu 4 creioane mai mult
decât Alina. Câte creioane are fiecare?
(două moduri şi rezolvare grafică ) .

21. La un magazin alimentar s – au adus 354 kg roşii , cartofi de 3 ori mai puţini decât roşii,
iar ardei de 2 ori mai puţini decât roşii . Câte kg de legume sunt în total?

22. Suma a patru numere consecutive este 822 . Care sunt numerele?
( reprezentare grafică )

23. Suma a trei numere este 726 . Dacă al doilea este jumătate din primul , şi o treime din al
treilea , care sunt numerele ?
24. Albă ca Zăpada împarte cele 707 alune culese de pitici astfel : îi aranjează de la cel mai
mic la cel mai mare şi celui mai mic îi dă un număr de alune , iar apoi fiecare primeşte cu o
alună mai mult decât cel dinaintea lui . Cîte alune a primit piticul cel mai mare ?
25. Suma a trei numere este 909 . Află numerele dacă unul este de 8 ori mai mare decât
celălalt.
26. Suma a trei numere este 900 . Dacă primul este 100 , iar celelalte sunt egale, cât este unul
din acele numere ?
27. Un dreptunghi are lungimea de 6 cm şi lăţimea de 4 cm. Care este perimetrul ?
28. O grădină în formă de dreptunghi are lungimea de 144 m , iar lăţimea cât o treime din
lungime . Care este perimetrul ?
29. Gardul unui teren dreptunghiular are o lungime de 992 m . Care sunt dimensiunile
terenului dacă lungimea este cu 150 m mai mare decât lăţimea?
30. Perimetrul unui triunghi este 654 cm . Laturile acestuia sunt reprezentate de trei numere
consecutive . Care este lungimea laturii mijlocii ?

Potrebbero piacerti anche