Sei sulla pagina 1di 3

Test de evaluare la geografia fizică generală- capitolul „Litosfera”.

Data: Clasa: Numele, prenumele:


Varianta I.
1. Explică esenţa următoarelor noţiuni:
curenţi subcrustali……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
subducţie………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
coraziune……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
hamade……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 8 p.
2.Completează spaţiile libere cu cuvintele care fac afirmaţiile complete şi corecte:
Mantaua începe sub discontinuitatea…………………………Zona B mai este numită
stratul………………..zonele B şi C formează…………………………..În cadrul crustei oceanice
lipseşte pătura………………………corpurile naturale formate în rezultatul combinării elementelor
chimice se numesc……………………….mişcările orogenice de cutare au dat naştere………………
Horstul şi grabenul este caracteristic mişcărilor…………………………………………….. 7 p.
3. Reprezintă schematic eroziunea laterală şi elementul modelat şi nou format drept consecinţă.
3 p.

4.Indică numărul de ordine din coloana B în coloana A a formelor de relief corespunzătoare: 7 p.


Coloana A Coloana B
Litoral…………….. 1. Deltă. 2. Muşuroi. 3. Ogaş. 4.Faleză. 5. Atol.
Creat de ape meteorice………. 6. Rigolă. 7. Cordoane.
Biogen………………..

5. Explică cauzele declanşării alunecărilor de teren, argumentează răspunsul: 6 p.


a)……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
6. Argumentează rolul podişurilor pentru natură şi societate, prin cîte două exemple . 4 p.
a) pentru natură……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
b) pentru societate…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
În total: 35 puncte.
Scor acumulat: Nota:
Test de evaluare la geografia fizică generală- capitolul „Litosfera”.
Data: Clasa: Numele, prenumele:
Varianta II.
2. Explică esenţa următoarelor noţiuni:
rift……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
coliziune………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
abraziune……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
erg……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 8 p.
2.Completează spaţiile libere cu cuvintele care fac afirmaţiile complete şi corecte:
Mantaua începe sub discontinuitatea……………………şi se extinde pînă la adîncimea de……km.
Nucleul extern este numit şi zona………..iar zona F este zona de tranziţie ……între…………….şi.
…………………..În compoziţia chimică a Pămîntului cel mai răspîndit element chimic
este………….. …………Rocile care s-au format în urma dezagregării altor roci se
numesc…………………………………………… 7 p.
3. Reprezintă schematic eroziunea regresivă şi elementul modelat şi nou format drept consecinţă.
3 p.

4.Indică numărul de ordine din coloana B în coloana A a formelor de relief corespunzătoare: 7 p.


Coloana A Coloana B
Carstic…………….. 1. Belciug. 2. Aven. 3. Găvane. 4.Lapiez.
Fluvial………. 5.Interfluviu. 6. Sufoziune. 7. Candelabre.
Gravitaţional………………..

5. Explică cauzele formării ravenelor, argumentează răspunsul: 6 p.


a)……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
6. Argumentează rolul cîmpiilor pentru natură şi societate, prin cîte două exemple . 4 p.
c) pentru natură……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
d) pentru societate…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
În total: 35 puncte.

Scor acumulat: nota: