Sei sulla pagina 1di 2

Test de evauare la modulul ,, Sisteme vitale ”

Nume,prenume ……………………………………………………. Data………………………………………………. Clasa…….

Varianta

Nr. Itemi Punct


aj
1. Explică în spațiul rezervat, esența noțiunilor biologice: L
Ciclul apei………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2. Explică stările de agregare ale apei în natură și importanța lor în viața plantelor și a omului. L
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Enumeră trei roluri ale elementului carbonul în natură. L


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
5
6
4. Descrie circuitul apei în natură. L
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Care este deosebirea dintre fluxul energiei și ciclul materiei? L


0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. În seriile de mai jos, subliniază noțiunile/îmbinările de cuvinte adevărate, formulând, cu ajutorul L
lor, un mic text penru a descrie fluxul energiei în biosferă. 0
1.Fluxul energiei reprezintă mișcarea în cerc / circulația închisă / circulație într-o anumită 1
direcție. 2
2.Energia substanțelor organice este folosită de producători consumători / decompunîtori 3
3. Energia chimică se obține din energia solară în procesul transpirașiei / fotosintezei. 4
4.O parte din energie este acumulată sub fomă de substanțe organie / substanțe anorganice. 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Alcătuește un eseu despre rolul organizmelor în lanțurile trofice ale unui parc sau câmpii: L
*Dă exemple de specii carateristice de plante,animale,ciuperci. 0
*Enumără 1-2 lanțuri trofice principale. 1
*Indică categoriile trofice de organizme și dăexemple. 2
*Enumără legăturile reciproce dintre organizmele acestor ecosisteme. 3
*Ce rebuie să intreprindem pentru a menține starea ecologică bună a acestorecosisteme? 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Barem de notare

Puncte
Nota