Sei sulla pagina 1di 5

— - — v

Aria
t fiii angui d'inferno,,
( Soprano)

ATTO II. Sffruito della Scena Fili.

REGIM
FjP |
^h^ H^UW
@
Gli angui dinfer_ no sintomi n^l

PN^
v—
ce
ALI" ASSAI F m- **

^s » * *
sBÉT xnrrn
rr o v.

£ h* »
w
- H

F £
petlo, Me _ gp - ra,A_let_to fu _ riiin d'in

£: y* p *.jpj • •

t i*$'m sssst~ te ETcftfg


F P F P
— fflÌ3n it
tmm?
•-• *-
SyJ'J'i rf^ ÈES

me
_tor« no a me, d'in_tor
ne

«. no a
£
me!
-*—
tri
ÉP
SveLgaal fel_ lon,
±i±
P
ah!

1
• I*

£ ì
£*
^^ É^É*
f/3
?
•*
Ili
m ɧ
1©-

ff^M* -— — — — i FTF ^5-

1
- . .. . j> . ,
.1
'.

É f^:p±=^

&=&H{Èè%-L
svelga Pami_na iì ro_re,
'
.
y & i

ah! sveLga Pami_na


^ 1

f i§
il co.
#

re,
^ se il reo non

insg &£B li —
3EJ: «-•-
-f— I

ÉiiÉ ? *

&
^= £: f p
p-
B= 3± è i£n
zi
-a-

: ,pl
zir-jf

161
- — - — -

i
mi _
È
a
(t-!

no^'non *,
«_i
£
mmm br

1
^^
Mi
-%. • • • •

fffff
I

Hj ....... ^
m
ffl » • • • • . •

il
l£i ita
''S.TU fr
,v
~ft
: ti: i1irr rjriz:c:
ct ci gjEEEEES

•SÉi SEC
e m .fffffM
-*-— US
• • • # i • •

i •* —
iisfji
m.
ifei *t
ffifffic££k
« . K i la

^H»£#££ fE£ ^ P
?=FFg
Z .e. ? f * +
K 5E l #=e=eÌe:k
V ÉS
r» P

I — $44-
3§§ilgg£ -y *- *—
?

zr
pi--
mia non e,
1
non e.

s ••••#
• • • * • • •

•#»»•» •

•#£g£S# É ir~a
t p fffffi
£=}

F F /» rr

^mm ^mm
/•

«JLJ«-
i - *-— ìéh
ICS
- r

••••4
mrrrrr

t „ .
frTT p i r f f- rrr. i ^rf-n- ff fr rf P rfe i

t^TEJEE lA H:;HI
-•

f
» —•-
ìlyl
& rhr rrrf ^ ^ j

m -*— ,wuu =3F lf=:

«Pf»* —
H=p É
t)
#-*
* f*

ES
ir

i i
no, fi _ glia mia non è, fi- glia mia non è,

m
Ff> Ff ff>

n- ? w^m mim ? y ^
i
y x y

'
P—T-+

«
f

m % f
jf—M^-
|

È e -y
E 1
la * sciti, t'ab « ban_do_no, più ma m dre tua non so. no, pa_

# »

g^ ^=W g
.

#i r »
39 «SS i S5 55 S

*
y- - —V -^ —— s vi», r r rT^P rrf fm
169
#*^=ÉÉÉf

1=1J.
JB.
TT-* —• • -

5f -TJ-W * V -

1 :

i -
j
« - t.
*
-

tm t- •• +- »- -^ • T- -
m^ •••
g
se non o _ si
« •

f^g t rrfrff ffffr r f r i i r*rr r r> r i te p-

« x y
É
j à5 ag *
tes)
i
\lhlh
*p=*
* 9
cres.

i
* |é

IÉIeÉ
es . ser cru -
? :fc£
dell
&BE
Svel.ga al fel. Iod Pa - rai_na,svelga
tir *
il

P ^ m m _* »

I*
?
l
3*FB
i ;

m Ez:
j5l

i -©- É ±^: ±±=^


co . - re! Ciel! Ciel! l'orren -

M *T
ap
g j
.-^pffi^ • • • *

SpH
^P
3|J| ^
j?i
& 31
B * -*
n
s
— in*
=<» ip
«3
o (parte)
-O-
1 il É UffilJ^
1 I do mio voto, ah!
5
a_scolta,o ciel!

i- «fesJiJi
t£ì |§Ì 3i

S
i
i ESSE

r r r f r r **• ±3±
iZZff 3Z3
i-'i^J^
= 5,3
8^ 8"

A £. £. *•
• 5 »
« i
i S3
53?-

i ée i a
Se 3t
-h»-
3*
f 1 fc3
^^
171