Sei sulla pagina 1di 337

MATA PELAJAR

GURU

KD Pengetahuan ( Cu
No Kelas No Nama Materi Saja ) % = 60, 7
konsepkonsep

Contoh ( Nama Siswa " A " ) 76 75


29 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ 80 80
30 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA 80 80
31 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA 80 85
32 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA 80 80
33 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA 80 85
34 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN 80 60
35 XI TKJ 7 DAVID HUANG 60 60
36 XI TKJ 8 ERIC WINARDI 80 85
37 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN 75 75
38 XI TKJ 10 ISMAIL 60 85
39 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA 60 85
40 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI 75 85
41 XI TKJ 13 M. FERDIANDO 80 80
42 XI TKJ 14 M. ZAMRI 85 85
43 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT 85 85
44 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA 80 85
45 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI 85 90
46 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN 75 75
47 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI 60 75
48 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL 60 65
49 XI TKJ 21 NADIA 80 85
50 XI TKJ 22 NOVAZLI 70 80
51 XI TKJ 23 NUR'AIN 80 85
52 XI TKJ 24 SULAIMAN 80 85
53 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA 80 85
54 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN 80 85
55 XI TKJ 27 WULAN SAYETI 80 85
56 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA 60 80
57

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143
144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175
176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207
208

209

210

211

212

213

214

215

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298
299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330
331
DAFTAR NI
PERKOMPETENSI DAS
Semester 1 Tahun Pelajaran
ATA PELAJARAN : FISIKA XI TKJ MATA PELAJARAN
: IRMA ADE YANTI GURU
konsep konsep
dan dan
Nilaikonsep
Uji PerKD Pengetahuan ( Cu
KD Pengetahuan ( Cukup Tuliskan KD konsep
Keterampilan ( Cukup Tuliskan Materi Saja
prinsip Induksi prinsip
Tuliskan dan
Materi Saja ) % = 40, 30 U
Materi Saja ) % = 60, 70 untuk C2,C3 dan
getaran gejala ) Magnet getaran prinsip- gejala
C2,C3
prinsip-
gejala Induks 5 6
dan
prinsip
gejala Dan
5 6
dan prinsip gejala
gerak kemagn Gaya gerak gelomb kemag
gelomba
harmoni etan Magneti harmon ang netan
73 72 71 85 74 ng78
dan 92 80 70 82 100 100 100
k k ik dan
bunyi
sederha sederh bunyi
na ana
80 85 60 70 65 65 - 68 50

80 80 80 80 85 80 64 45 9

100 100 75 80 75 75 95 91 71

80 90 60 70 65 65 95 95 62

80 100 60 70 75 75 23 77 24

60 60 60 70 60 60 77 68 47

60 60 60 60 60 60 100 95 53

75 75 60 70 75 75 100 95 53

75 75 60 60 75 60 100 91 50

100 100 60 70 65 65 59 27 15

90 100 60 70 75 75 14 68 24

80 100 80 75 75 75 91 82 82

85 80 60 70 65 65 18 64 21

80 100 60 70 75 70 68 68 18

80 100 80 75 80 80 27 82 24

80 100 75 80 75 75 27 59 21

90 90 60 70 60 65 18 32 15

60 75 60 70 65 65 86 64 21

75 75 60 70 75 75 86 64 21

65 65 60 70 60 60 59 68 79

80 90 80 75 80 80 77 73 15

75 90 60 70 70 70 68 59 79
80 100 80 75 80 80 59 77 82

80 100 60 70 65 65 77 55 41

80 100 80 80 85 80 91 77 68

100 100 75 75 75 75 64 64 29

80 100 80 70 75 75 9 73 24

75 95 60 70 60 60 14 64 85
AFTAR NILAI
MPETENSI DASAR (KD )
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018
PELAJARAN MATA PELAJARAN
GURU
pelaksana khasus
i PerKD Pengetahuan ( Cukup berbagai an pasal- dinamika pelanggara
Materi SajaInduksi
) % = 40, 30 Untuk
Magnet
khasus NILAI AKHIR PENGETAHUAN( Contoh
pasal yang pengelolaa n hak dan NA. Untuk Pelajar
C2,C3 pelanggara mengatur n penginggk
Dan Rerata
5 6 n HAM tentang kekuasaan aran 5 6
Gaya Pengetahuan
secara keuangan, negara kewajiban
Magnet
100 100 100 argumentat
85.6 BPK85,dan dipusat
83.8 sebagai
83.2 84.40
ik
if kekuasaan dan daerah warga
hakiman negara
9 48 75.273 68 54.636 61.48

9 73.455 66.182 51.529 51.636 60.70

59 86.182 87.364 88.235 83.636 86.35

45 86.182 86.182 72.706 72.182 79.31

41 57.091 81.909 57.412 76.364 68.19

64 78.909 63.273 54.824 61.455 64.61

27 76 74.182 57.176 46.909 63.57

23 88 89.182 66.176 54.091 74.36

27 85 81.364 65 55.909 71.82

9 59.636 61.909 65.882 63.636 62.77

59 41.455 78.273 63.412 83.636 66.69

91 81.364 83.727 80.941 96.364 85.60

14 55.273 73.455 59.235 53.455 60.35

23 78.273 78.273 55.059 69.091 70.17

50 61.909 83.727 57.412 80 70.76

23 58.909 74.636 56.235 69.091 64.72

9 58.273 66.727 59.882 57.636 60.63

23 79.545 70.455 44.235 54.091 62.08

23 70.545 70.455 53.235 54.091 62.08

59 59.636 66.273 70.765 62.636 64.83

14 78.909 80.091 53.882 59.455 68.08

59 69.273 71.636 76.765 77.636 73.83


64 71.636 81.909 80.941 85.455 79.99

- 78.909 72.818 64.471 60 69.05

55 84.364 81.909 75.059 81.818 80.79

32 73.455 76.455 71.765 72.727 73.60

55 51.636 80.091 57.412 81.818 67.74

55 41.455 73.455 79.118 78.818 68.21


Contoh NA. Untuk Pelajaran Umum ) NILAI AKHIR KETERAMPILAN
Nilai Bulat ( Ketik Lebih menguasai pada berbagai
Deskripsi
Rerata KD Nilai Bulat
Manual ) khasus pelanggaran HAM secara Keterampilan ( Ketik Manual )
Lebih menguasai
argumentatif , perlupada
peningkatan
84 pelaksanaan hak dan 79.333333
pasal-pasal yang
pada khasus pelanggaran 79
mengatur tentang keuangan,
penginggkaran kewajiban sebagai
61 Lebih
BPK
khasus
menguasai
warga,dan kekuasaan
negara
pelanggaran
perlu peningkatan
pada berbagai
hakiman,
HAM
pada secara
berbagai
65 65
Lebih menguasai
argumentatif , perlupada dinamika
peningkatan
60 khasus pelanggaran
pengelolaan
pada dinamika
argumentatif
kekuasaan
HAM secara
negara
pengelolaan 81.25 81
dipusat
kekuasaandannegara
daerah,dipusat
perlu dan
86 Lebih menguasai
peningkatan
daerah
khasus
pada pada
pelanggaran
pelanggaran hak dan
khasus
HAM
berbagai
secara
76.25 76
Lebih menguasai
argumentatif , perlupada
peningkatan
79 penginggkaran
pelaksanaan
pada khasus
warga negara
kewajiban sebagai
pasal-pasal yang
pelanggaran hak dan 65 65
mengatur tentang
penginggkaran keuangan,
kewajiban sebagai
68 Lebih
BPK
khasus
menguasai
warga,dan kekuasaan
negara
pelanggaran
perlu peningkatan
pada berbagai
hakiman,
HAM
pada secara
berbagai
70 70
argumentatif , perlupada
peningkatan
65 Lebih
khasusmenguasai
pada
khasus
pelanggaran
dinamika
argumentatif
Lebih menguasai
HAMberbagai
pengelolaan
pelanggaran
secara
HAM secara
pada
62.5 62
kekuasaan negara
argumentatif perludipusat dan
pelaksanaan ,pasal-pasalpeningkatan
64 daerah
pada khasus
mengatur pelanggaran
tentang
yang
keuangan,hak dan 60 60
penginggkaran
BPK kewajiban sebagai
Lebih,dan kekuasaan hakiman,
74 perlu
menguasai
wargapeningkatan
negara
khasus pelanggaran
pada
pada
HAM
berbagai
khasus
secara
70 70
pelanggaran
argumentatif ,hak dan
perlu peningkatan
72 Lebih menguasai
penginggkaran
pada khasus
pada dinamika
kewajiban sebagai
pelanggaran
pengelolaan kekuasaan negara hak dan 63.75 64
warga negara
penginggkaran kewajiban sebagai
dipusat dan daerah, perlu
63 Lebih menguasai
warga
pada khasus
negarapada berbagai khasus
peningkatan
pelanggaran hak dan
65 65
Lebih menguasai
pelanggaran HAM pada
secarakhasus
penginggkaran kewajiban sebagai
67 pelanggaran
argumentatif
warga
Lebih
negara,
menguasai
hak danpeningkatan
perlu
pada sebagai
70 70
penginggkaran kewajiban
pada berbagai khasus pelanggaran
86 pelaksanaan
warga negara,
HAM secara
mengatur
pasal-pasal
tentang
pada dinamika
yang
perlu peningkatan
argumentatif
keuangan,
pengelolaan
76.25 76
BPK ,dan kekuasaan hakiman,
60 kekuasaan
Lebih
perlu
daerah
khasus
menguasai
negarapada
peningkatan
pelanggaran
dipusat
pada
HAM
berbagai
dan
khasus
secara
65 65
Lebih menguasai
pelanggaran
argumentatif ,hak pada
dan
perlu peningkatan
70 pelaksanaan
penginggkaran
pada dinamika pasal-pasal
kewajibanyang
pengelolaan sebagai 68.75 69
mengatur
warga
Lebih tentang
negara
menguasai
kekuasaan keuangan,
negarapadadipusat dan
71 BPK
daerah
perlu
Lebih
,dan kekuasaan
pelaksanaan
peningkatan
menguasai pada
hakiman,
pasal-pasal yang
dinamika
78.75 79
mengatur tentang keuangan,
65 pengelolaan
pelaksanaan kekuasaan
pasal-pasal
BPK ,dan kekuasaan
mengatur
dipusat tentang
dan daerah
negara
yang
hakiman,
keuangan,
perlu peningkatan pada dinamika
76.25 76
BPK ,dan kekuasaan hakiman,
61 pengelolaan
Lebih
perlu
menguasai
kekuasaan
peningkatan
dipusat pelanggaran
khasus
pada
pada
dan daerah HAM
berbagai
negara
khasus
secara
63.75 64
pelanggaran
argumentatif hak dan
, perlupada
peningkatan
62 Lebih menguasai
penginggkaran
pada dinamika
khasus
berbagai
kewajiban sebagai
pengelolaan
pelanggaran HAM secara
65 65
warga negara
kekuasaan negara dipusat dan
argumentatif , perlupada
peningkatan
62 Lebih
daerah
pada
menguasai
dinamika
dinamika
pengelolaan
pengelolaan kekuasaan negara
70 70
Lebih
dipusatmenguasai
kekuasaandannegara
daerah, pada
dipusat
perlu dan
65 pelaksanaan
daerah
peningkatan padapasal-pasal
berbagaiyang
khasus 62.5 62
mengatur
pelanggarantentang
HAM keuangan,
secara
68 Lebih
BPK menguasai
,dan
pelanggaran
kekuasaan
argumentatif
pada
hak dan
perlu peningkatan
khasus
hakiman,
pada dinamika
78.75 79
penginggkaran kewajibannegara
sebagai
74 pengelolaan kekuasaan
warga
dipusatnegara, perlu peningkatan
dan daerah
67.5 68
pada berbagai khasus pelanggaran
HAM secara argumentatif
Lebih menguasai pada khasus
pelanggaran hak dan
penginggkaran kewajiban sebagai
80 Lebih menguasai
warga negara,
khasus
pada berbagai
perlu peningkatan
pelanggaran HAM secara
78.75 79
pada berbagai
argumentatif khasus
, perlu pelanggaran
peningkatan
69 Lebih menguasai
HAM secara
pada khasus
pada
argumentatif
pelanggaran
berbagai
khasus pelanggaran HAM secarahak dan 65 65
penginggkaran
Lebih menguasai kewajiban
pada sebagai
argumentatif , perlu peningkatan
81 pelaksanaan
warga negarapasal-pasal
pada dinamika pengelolaan yang 81.25 81
mengatur tentang keuangan,
kekuasaan negara dipusat dan
74 Lebih
BPK menguasai
,dan
daerah kekuasaan
pelanggaran
pada
hak dan
perlu peningkatan
khasus
hakiman,
pada dinamika
75 75
penginggkaran kewajiban sebagai
68 Lebih
warga
menguasai
pengelolaan
dipusatnegara,
pengelolaan
pada dinamika
kekuasaan negara
perlu peningkatan
kekuasaan
dan daerah negara
75 75
pada berbagai
dipusat khasus
dan daerah, pelanggaran
perlu
68 HAM secara pada
peningkatan argumentatif
berbagai khasus 62.5 63
pelanggaran HAM secara
argumentatif
HIR KETERAMPILAN
Deskripsi
Lebih Terampil pada gejala
gejala kemagnetan , perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada konsep
konsep
dan
dan prinsip-prinsip
prinsip-prinsip
gelombang
gelombang dandan bunyi,
bunyi perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada gejala
konsep
gejala kemagnetan ,
dan prinsip getaran dan perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada konsep
konsep
gerak harmonik sederhana
dan
dan prinsip-prinsip
prinsip getaran dan
gelombang danpada
gerak Terampil
Lebih harmonik bunyi,konsep
perlu
sederhana
peningkatan pada konsep
dan prinsip-prinsip
dan prinsip getaran
gelombang danperlu
dan bunyi,
Lebih
gerak Terampil
harmonik
peningkatan pada
pada gejala
sederhana
konsep
gejala kemagnetan
dan prinsip getaran ,dan
perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada konsep
konsep
gerak harmonik sederhana
dan
dan prinsip-prinsip
prinsip getaran dan
Lebih Terampil
gelombang danpada
bunyi,konsep
perlu
gerak harmonik sederhana
dan prinsip getaran
peningkatan dan
pada konsep
gerak harmonik
dan prinsip sederhana,
getaran dan
perlu
gerakpeningkatan
Lebih Terampil
harmonikpada pada
gejala
sederhana
konsep dan prinsip getaran
gejala kemagnetan , perlu
dan gerak harmonik
peningkatan pada konsep
Lebih Terampil pada gejala
sederhana
dan prinsip getaran ,dan
gejala kemagnetan perlu
Lebih
gerak Terampil
harmonik
peningkatan pada
pada konsep
sederhana
konsep
dan
dan prinsip-prinsip
prinsip getaran dan
gelombang dan sederhana
gerak harmonik bunyi, perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada gejala
konsep
gejala kemagnetan
dan prinsip getaran ,dan
perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada konsep
konsep
gerak harmonik sederhana
dan
dan prinsip
prinsip getaran
getaran dan
dan
gerak
Lebih harmonik
gerak Terampil sederhana,
harmonikpada
sederhana
konsep
perluprinsip-prinsip
dan peningkatan pada
konsep
gelombangdan dan
prinsip-prinsip
bunyi, perlu
Lebih Terampil
gelombang
peningkatan dan pada
padabunyi gejala
konsep
gejala kemagnetan
dan prinsip getaran ,dan
perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada konsep
konsep
gerak harmonik sederhana
dan
dan prinsip
prinsip getaran
getaran dan
dan
gerak
Lebih harmonik
gerak Terampil sederhana,
harmonikpada konsep
sederhana
perluprinsip-prinsip
dan peningkatan pada
konsep
gelombangdan dan
prinsip-prinsip
bunyi,konsep
perlu
Lebih Terampil pada
gelombang dan
peningkatan padabunyi
konsep
dan prinsip-prinsip
dan prinsip getaran
gelombang danpada danperlu
bunyi,
Lebih Terampil konsep
gerak harmonik
peningkatan padasederhana
konsep
dan prinsip-prinsip
dan prinsip getaran
gelombang danperlu
dan bunyi,
Lebih
gerak Terampil
harmonik pada gejala
sederhana
peningkatan pada konsep
gejala kemagnetan
dan prinsip getaran ,dan
perlu
Lebih Terampil
peningkatan pada
pada konsep
konsep
gerak harmonik sederhana
dan
dan prinsip-prinsip
prinsip getaran dan
gelombang
Lebih danpada
gerak Terampil
harmonik bunyi,konsep
perlu
sederhana
peningkatan
dan pada konsep
prinsip getaran dan
dan
gerakprinsip getaran
harmonik dan
sederhana,
Lebih Terampil pada konsep
gerakpeningkatan
perlu harmonik sederhana
pada
dan prinsip-prinsip
konsep
gelombangdan dan
prinsip-prinsip
bunyi, perlu
gelombang
peningkatandanpadabunyi
konsep
dan prinsip getaran dan
gerak harmonik sederhana
Lebih Terampil pada konsep
dan prinsip getaran dan
gerak harmonikpada
Lebih Terampil sederhana,
konsep
perluprinsip-prinsip
dan peningkatan pada
konsep
gelombangdan dan
prinsip-prinsip
bunyi, perlu
Lebih Terampil
gelombang
peningkatan dan pada
padabunyi gejala
konsep
gejala kemagnetan
dan prinsip
Lebih Terampil pada,dan
getaran perlu
konsep
peningkatan
dan
gerakprinsip pada
getaran
harmonik konsep
dan
sederhana
dan
gerakprinsip getaran
harmonik dan
sederhana,
gerakpeningkatan
Lebih
perlu Terampil
harmonikpada
sederhana
konsep
pada
dan prinsip
konsep dangetaran dan
prinsip getaran
gerak
Lebih harmonik
Terampil
dan gerak sederhana,
pada
harmonik konsep
perlu
dan peningkatan pada
prinsip-prinsip
sederhana
konsep dan dan
gelombang prinsip-prinsip
bunyi, perlu
gelombang
peningkatandanpadabunyi
konsep
dan prinsip getaran dan
gerak harmonik sederhana
ANALISIS HASIL UJI SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2016 / 2017
Mata Pelajaran : FISIKA KELAS XI TKJ

NO
Nomo
PK NAMA

10
r

1
2
3
4
5
6
7
8
9
D A A E A D D A E E
CONTOH KOREKSI JAWABAN SISWA A A A A A A A A A A
29 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ E C C D E E B D C D
30 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA C C A D D E C B E D
31 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA D A A E A E D A E E
32 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA D A A E A D D A C E
33 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA B D E A A B D C C E
34 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN D B D E E D D C E A
35 XI TKJ 7 DAVID HUANG D A A E A D D A E E
36 XI TKJ 8 ERIC WINARDI D A A E A D D A E E
37 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN D A A E A D D A E E
38 XI TKJ 10 ISMAIL B B D E B E B E B A
39 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA D B D E E E A D A E
40 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI B A D E A D D A E E
41 XI TKJ 13 M. FERDIANDO D B D D C D B C E E
42 XI TKJ 14 M. ZAMRI B B D E A A D B A C
43 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT D B A C A A D C E E
44 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA B B D A A D D A E E
45 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI D B B C B D D A A B
46 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN D B A E 0 D D C E E
47 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI D B A E D D D C E E
48 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL E B D D B E B D E D
49 XI TKJ 21 NADIA D B D E D D D C A E
50 XI TKJ 22 NOVAZLI C B A A E D B A C B
51 XI TKJ 23 NUR'AIN D B E D D C B D C D
52 XI TKJ 24 SULAIMAN D C E E A D D B C A
53 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA D C E E A D D A E E
54 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN D A B C D E A B C D
55 XI TKJ 27 WULAN SAYETI B B C A C A B A E C
56 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA A D A C A D E D A B
57
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
Nomor Soal Entr
Jaw

NOMOR SOAL- KUNCI JAWABAN DAN JAWABAN PESERTA UJI


12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
11

B C A A B A E B A E C E E A C B D C C E A D C C D C A A B C

1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A C B C E A E D D D C C E A E B B D E E A E E C C A E D D A
E C B C B A C B B C C C E C B D C C A A C D D E A A A B D A
B C A E B A E B A B C A E A A A E C C E A E C C D C A B D C 1
B C A A B A E B A B C E E A A A C A C E D C C C E C A A B C 1
A C A C B B D B A A D E E D B A D C C D B D D C B C A C B C
B B A B A B E A C B C C E A A E E 0 C A B D A E B 0 A C C D 1
B C A A B A E B A B C D E A A A C C C E A B A E C C A A B C 1
B C A A B A E B A B C D E A A C A C C E A A E C A B A A D C 1
B C A A B A E D A B C D E A C A B C A A B E C C C C A A B E 1
C C B A D D E A B B C E E E B B C C A D A B A A C D C A E B
A C B C A B A B A B C D E E B A D C C C A D C C D C A A B C 1
B C A D A A E C A B D D E A A A D E C B A C C C D D A A B C
B C B E E B C C D B D E E A A D A D C C B E E E C A D E A B 1
B C B A A B C A D D C E E C A D C B D D C D E D B A D B E C
B C B B D A E B A B C E E B C D A 0 C A D D D C D C A A B C 1
B B E E A B A E D B C A B A A B C E C A B D A D A B C B B D
D D D D D C D B C D D E B C C A D 0 A B D E E E B B D E D D 1
D C D E A B E A D B C D E E A D C 0 C E B E C E C A C B E C 1
D C D E A B E A D B C D E E A D C D C E B E C E C A C B E C 1
C D A B E A E D E D B C E A C A B D B D D C A B A C D B D B
B B A E B A B A E B D E E C A A E 0 A A D E A E C B C C C A 1
D E E E D B E A C D C E D C C A C A B C D C A B C D E A E D
C C A C B A E A E B D E B A A A B C C B A B D E A B C B B D 1
D E B C C D B A D C A E A B C D E A D B C B A D C B C B A D 1
B C D C E A E A A B C E E C E D B 0 C E A D D C B B A A B B 1
E A B C D A A B C D C A E A A A B 0 C B A E B C B D A C B A 1
A C B D A A B C A E B E E C A A C C C E A D A C D C A A B C
C C B D D B E A D B D E C A A B B 0 C E D C A E B A E C C D
Entri Kunci
Jawaban

NOMOR SOAL KD DAN SKOR NILAI ( Betul =2, Salah = - )

Kd. 1 10
Kd.2 Kd.3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
11
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,
,,,,,,,
,

,
,
,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dicopy
Ke- sheet
Nilai Per
Kd
ke-"Kolo
m Nilai
Uji"
Essay,Kd, Dan Skor Nilai Uji Per KD
Nilai (Rentang Nilai : 0 -
Kd. 4 4) Kd.1 Kd.2 Kd.3 Kd.4 Pedoman
Jumlah =
1 2 3 4 5 22 22 34 22
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 100
1 1 1 12 12 12 12 12 73 73 74 68
1 1 0 12 12 0 0 - 68 50 9
1 1 12 6 0 0 2 64 45 9 9
1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 6 6 95 91 71 59
1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 3 3 95 95 62 45
1 1 1 1 1 1 2 12 0 3 0 23 77 24 41
1 1 12 12 0 12 0 77 68 47 64
1 1 1 1 1 1 12 12 12 0 0 100 95 53 27
1 1 1 1 1 12 12 12 0 0 100 95 53 23
1 1 1 1 1 1 12 12 12 0 0 100 91 50 27
1 1 12 3 0 0 0 59 27 15 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 3 0 14 68 24 59
1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 91 82 82 91
0 12 0 3 12 18 64 21 14
1 1 12 12 0 3 12 68 68 18 23
1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 3 3 27 82 24 50
1 1 0 12 0 3 3 27 59 21 23
0 6 0 2 6 18 32 15 9
1 1 12 12 0 3 3 86 64 21 23
1 1 12 12 0 3 6 86 64 21 23
1 12 12 12 12 6 59 68 79 59
12 12 0 3 3 77 73 15 14
1 12 12 12 12 0 68 59 79 59
1 1 12 12 12 12 0 59 77 82 64
12 12 12 0 0 77 55 41 -
1 1 1 1 1 1 12 12 12 6 6 91 77 68 55
1 1 1 1 12 12 3 3 0 64 64 29 32
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 3 3 9 73 24 55
0 12 12 12 0 14 64 85 55
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Pedoman
Jumlah =
100
DAFTAR NILAI
EKSTRA KURIKULER WAJIB " PRAMUKA "
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018
Indek Kelas No Nama

1 X TKJ 1 AGUS RISANDA


2 X TKJ 2 AGUSTRI BAGASKARA
3 X TKJ 3 ALYA IRZAN RAMADHANI
4 X TKJ 4 AMRILUDDIN
5 X TKJ 5 APRILIA EKA SUWANDI
6 X TKJ 6 ASYISYIFA JEAMISHA ZAHARA
7 X TKJ 7 BASRI ARNANDA
8 X TKJ 8 DASRIZUL
9 X TKJ 9 DEFRI DARMANDA
10 X TKJ 10 ESI SUTARSI
11 X TKJ 11 FARHAN KUSUMA
12 X TKJ 12 FARIZ NUGRAHA
13 X TKJ 13 FAUZI FALAH
14 X TKJ 14 FEDAYEEN MUHAMMAD SOMARA SINAGA
15 X TKJ 15 FLORENCIA IRENE
16 X TKJ 16 IRSAN CHANG
17 X TKJ 17 JACKY SANJAYA
18 X TKJ 18 JECKY HINDRAWAN
19 X TKJ 19 KEVIN
20 X TKJ 20 KUSUMA WIRANDY
21 X TKJ 21 MUHAMMAD AMIN
22 X TKJ 22 MUHAMMAD RIDUAN SIHOMBING
23 X TKJ 23 NOVITA RAMADANI
24 X TKJ 24 NURSAFIKA
25 X TKJ 25 ORIVIA RIZKY
26 X TKJ 26 PUTRI AMANDA ELFIRANTI
27 X TKJ 27 SITI RAHMAH MARWAH
28 X TKJ 28 TIARA SILVINA ALLINGGA
29 X TKJ 29 VALENTINO LEE
30 X TKJ 30 WINDA AMELIA
31 X UPW 1 ANISA TRIA AMANDARI
32 X UPW 2 ANNISHA RIZKY MENRIANY
33 X UPW 3 ARIF ANANDA
34 X UPW 4 DEFRI CEJU NAPITUPULU
35 X UPW 5 DIANA TRI PURWANTI
36 X UPW 6 DINDA RINDIANI
37 X UPW 7 ERIKA TABITA THEODITA
38 X UPW 8 FHATMA WIDYA RIZKY
39 X UPW 9 ILHAN ISMAIL
40 X UPW 10 ISRAQ SUARDI
41 X UPW 11 JULIA MARISI
42 X UPW 12 JUNITA LESTARI
43 X UPW 13 JUSTIN WILLYAM
44 X UPW 14 KARTIKA MARYAM
45 X UPW 15 LESTARI DIAN UTAMI
46 X UPW 16 LIDIA PURNAMA ROHANI PANJAITAN
47 X UPW 17 LILY SYAHRIYANI
48 X UPW 18 MARIA BR SITOMPUL
49 X UPW 19 MELFINA NETRI
50 X UPW 20 MIFTAKUL KHAIRUNNISA
51 X UPW 21 MUHAMMAD FADLI
52 X UPW 22 NADIA RIZKI KEMALA SARI
53 X UPW 23 NUR AFNI UNTARI
54 X UPW 24 NURUL ANNISA
55 X UPW 25 PUTRI DWIKA SARI SIREGAR
56 X UPW 26 RAMA ILDAYANI
57 X UPW 27 REIVA DESIANTY
58 X UPW 28 REZKI SATRIA PUTRA
59 X UPW 29 SITI SITIYANI
60 X UPW 30 SYAHRUL ROMADON
61 X UPW 31 SYARIFAH SAHIRA AL-SYAGGAF
62 X UPW 32 WAN NAHDATUL NADILA
63 X UPW 33 WIDYA LESTARI
64 X TBU 1 ANNISA PUTRI ANANDA
65 X TBU 2 AYI ANDESKA
66 X TBU 3 DEKSI RAMADANI
67 X TBU 4 DEVI APRIANA PUTRI
68 X TBU 5 DEVI SETYANINGRUM
69 X TBU 6 DEWI MULIYANA
70 X TBU 7 DUMA FEBRYANTY
71 X TBU 8 FEBI PUSPA INDRIANI
72 X TBU 9 IMELDA SINTYA HUTASOIT
73 X TBU 10 MARLI FAUZIAH
74 X TBU 11 MELISA PUTRI
75 X TBU 12 NIA RAHMADHANI
76 X TBU 13 NIKEN TIORIDA
77 X TBU 14 NOR ASIAH
78 X TBU 15 NUR HASANAH SINAMBELA
79 X TBU 16 NUR HIDAYAH FITRI
80 X TBU 17 NURFIJRI SANI
81 X TBU 18 NURFITRI ROSARI
82 X TBU 19 PAULINE
83 X TBU 20 PUTRI OCTAVIA
84 X TBU 21 RAHMA SAFITRI
85 X TBU 22 RANI OKTAVIA PUTRI
86 X TBU 23 RATIDAH
87 X TBU 24 RATNA KUSUMA YANTI
88 X TBU 25 RISKA SARI
89 X TBU 26 SALSABILA JANNATI FIRDAUS
90 X TBU 27 SASRI WULANDARI
91 X TBU 28 SITI MARYAM
92 X TBU 29 SITI ROMELAH
93 X TBU 30 TACHA SAPUTRI
94 X TBU 31 VIA ERVIANI
95 X TBU 32 VIRA SYAFRIANA
96 X TBU 33 VITRIA ROSIDAH
97 X TBU 34 YUNI MARGARETTHA
98 X TBU 35 ZULHINUR HALIMAH
99 X TBU 36 OKTAMI ALDI ANITA
100 X TBO 1 ALAM BAGUS BAYU SETIADY
101 X TBO 2 AMI FEBRIYANTI
102 X TBO 3 AZIZI PUTRI RAMADHANI
103 X TBO 4 BEKTI UTAMI
104 X TBO 5 DELVI RAHMADANI
105 X TBO 6 DINDA APRILIUSTY FADHILLAH
106 X TBO 7 DWI CAHYONO
107 X TBO 8 ENJI PARLINA SINURAT
108 X TBO 9 INTAN SAFITRI
109 X TBO 10 JUWITA RAHAYU
110 X TBO 11 MUHAMMAD NOVRIANSYAH
111 X TBO 12 MUHAMMAD RUDI SYAHRUL NIZAM
112 X TBO 13 NABILA WINE ADINDA
113 X TBO 14 NADYA KHAIRUNISA
114 X TBO 15 NANDITA DESTIA
115 X TBO 16 NILA SARI
116 X TBO 17 NOPITA SARI
117 X TBO 18 NUR SAYILA
118 X TBO 19 NUR SYAMSIYAH
119 X TBO 20 NURUL AMALIA. R
120 X TBO 21 QORI'A
121 X TBO 22 RAHMAT HABIBI
122 X TBO 23 REI CAHYA RANI
123 X TBO 24 RIKA RIDHOTUL
124 X TBO 25 RIMA FITRIA NINGSIH
125 X TBO 26 RISFIDA NOVIANA
126 X TBO 27 RISKA ANISHA
127 X TBO 28 RISMA
128 X TBO 29 RISMA FEBRIANTY
129 X TBO 30 SOPHIA JURIN
130 X TBO 31 SRI WINARNI
131 X TBO 32 SRI YANTI ZAMILI
132 X TBO 33 SYAFIRA ZULFANI
133 X TBO 34 TIARA INDRIYANI
134 X TBO 35 YUNIA MAR'ATUSSHOLIHAH
135 X AKL1 1 AGUNG PRASETIO SUPARSO
136 X AKL1 2 ANDINI SALSABIL RAHMADANI
137 X AKL1 3 ANISA MEGA
138 X AKL1 4 AYU SEPTINA
139 X AKL1 5 CORI OKTAFIANI SUWARDI
140 X AKL1 6 DIVA ANGGRAINY
141 X AKL1 7 EDWIN JUFRISON WILLY
142 X AKL1 8 ERWIN KURNIAWAN
143 X AKL1 9 HAMSYAR
144 X AKL1 10 HANNA YULIA PURBA
145 X AKL1 11 HENDRIKO CHEN
146 X AKL1 12 ICA IGA KHARISMA ACMOR
147 X AKL1 13 IGA ANGGARA
148 X AKL1 14 JERRY
149 X AKL1 15 JOLLINS VANESSA COOPER
150 X AKL1 16 LEIN VERONIKA
151 X AKL1 17 MARCELINA
152 X AKL1 18 MEYLISSA
153 X AKL1 19 NUR SYAHRIKA MEITRY HARAHAP
154 X AKL1 20 PARAMITA
155 X AKL1 21 PUTRI KUMALA SARI
156 X AKL1 22 RAHMAT IQBAL
157 X AKL1 23 RANI ASTRIANI
158 X AKL1 24 RANI MARDHATILLAH WARNIADI SYAPUTRI
159 X AKL1 25 RISMA RIANA
160 X AKL1 26 RIZKI KURNIAWAN
161 X AKL1 27 SASIH KIRANA REIRANI DIMALA ASMARA
162 X AKL1 28 SHAFIRA AZIZAH
163 X AKL1 29 SHERLY YANG
164 X AKL1 30 SYAKINA DWI SEPVIANI
165 X AKL1 31 TIARA OLIVIA
166 X AKL1 32 TRIMITA GUSTI HANDAYANI
167 X AKL1 33 WAN IFFA ANANDA
168 X AKL1 34 WINNIE STEVANI
169 X AKL1 35 WIRNA ENILINA
170 X AKL1 36 YOHANA STEFANY SUPRIANTO
171 X AKL2 1 AGUS SUSANTO
172 X AKL2 2 ARIYANTO
173 X AKL2 3 CAROLIN LUCKYTASARI
174 X AKL2 4 DEA CHRESTELLA
175 X AKL2 5 DIAN ANNISAH MUHARRAMAH
176 X AKL2 6 DWI SEPTIANI
177 X AKL2 7 FEBBRINA
178 X AKL2 8 JESICA
179 X AKL2 9 JUWITA PERMATA SARI
180 X AKL2 10 LAILATUL KHOTIMAH
181 X AKL2 11 M. DAFFA DIRANO
182 X AKL2 12 MELIANA PUTRI
183 X AKL2 13 MICHAEL HARYSON
184 X AKL2 14 MING-MING INDAH SARI
185 X AKL3 15 MUHAMMAD IQBAL
186 X AKL2 16 NOVYANTI
187 X AKL2 17 NURAYU PERMATASARI
188 X AKL2 18 NURMALA HAYATI
189 X AKL2 19 NURUL EKA YULIZA
190 X AKL2 20 RAFIKA AULIA
191 X AKL2 21 RISKA OKTAFIANA
192 X AKL2 22 ROBINSON
193 X AKL2 23 SISKA
194 X AKL2 24 SISWANTO
195 X AKL2 25 STEVEN OKTAVIANUS
196 X AKL2 26 SUHARTINI
197 X AKL2 27 SYIFA PRAMESTIRA
198 X AKL2 28 TIARA HADIYANI
199 X AKL2 29 TIARA SEPTIANI
200 X AKL2 30 VERONICA OKTAVIA
201 X AKL2 31 WAHYUNI SUSANTI
202 X AKL2 32 WANDA WIDYATI EGA ZAIN
203 X AKL2 33 WULAN PURNAMA SARI
204 X AKL2 34 YANA SARI
205 X AKL2 35 YULI
206 X OTKP1 1 ABEL VONITA
207 X OTKP1 2 ANDI SAFARUDIN
208 X OTKP1 3 ARINDA SARI
209 X OTKP1 4 BAYU DWI SETIONO
210 X OTKP1 5 DESMITA FITRIYANI
211 X OTKP1 6 DITA RAHMAWATI
212 X OTKP1 7 ELZANA WARDAH HANI
213 X OTKP1 8 EURICA AURA MAGDALENA PANJAITAN
214 X OTKP1 9 FHARAH SHALSA DILA
215 X OTKP1 10 HERLIA DEVY
216 X OTKP1 11 ILFA RAMADHANTI
217 X OTKP1 12 INTAN NURHIKMAH
218 X OTKP1 13 JUMIATI SYAVIRA
219 X OTKP1 14 KHARUNIA
220 X OTKP1 15 LIO DAVID HARDIANSYAH
221 X OTKP1 16 M.ARIF M.EFENDI
222 X OTKP1 17 MAYSA FITRI
223 X OTKP1 18 NAFA DILLA
224 X OTKP1 19 NISA MAYANG SARI
225 X OTKP1 20 NURUL ANISA RAHMANDA
226 X OTKP1 21 PANJI PRAMANA
227 X OTKP1 22 PIMA TAMARA
228 X OTKP1 23 RAHMI ISMILAH
229 X OTKP1 24 RATNA MULIANI
230 X OTKP1 25 RISNA KHOIRIYAH
231 X OTKP1 26 SITI AISYAH
232 X OTKP1 27 SULASTRIANA
233 X OTKP1 28 SYARIFAH NATASYA ALFITRI
234 X OTKP1 29 TAMARA BULESTA DEWI
235 X OTKP1 30 TAMARA YULIAWAN
236 X OTKP1 31 VENI ARMELISA
237 X OTKP1 32 VITA FLORENSIA DAMO
238 X OTKP1 33 WINDA SEPTIYANI SUYITNO
239 X OTKP1 34 YULIANA
240 X OTKP1 35 ZURAIDA
241 X OTKP2 1 AISYAH RAHMA
242 X OTKP2 2 ANGGA PUTRA PRATAMA
243 X OTKP2 3 AZIRA
244 X OTKP2 4 DEPALDA WARDANI
245 X OTKP2 5 DEVI OKTA SURYANI
246 X OTKP2 6 DILLA FITRIANTO
247 X OTKP2 7 DWI KARTIKA
248 X OTKP2 8 ERRA NOVITA
249 X OTKP2 9 FEBI FITRIANI
250 X OTKP2 10 FINA NOVIANA
251 X OTKP2 11 HERMANIA PUTRI PULUNGAN
252 X OTKP2 12 INDRIANY PUTRI NASUTION
253 X OTKP2 13 IRFAN SYAHPUTRA
254 X OTKP2 14 KAULAN ADITYA
255 X OTKP2 15 KHOFIFAH SURYA DEWI
256 X OTKP2 16 LISA FEBRI
257 X OTKP2 17 MARISHA
258 X OTKP2 18 NADYA ARNELIA
259 X OTKP2 19 NIA AMANDA LESTARI
260 X OTKP2 20 NURHASANAH NAPITUPULU
261 X OTKP2 21 NURUL FITRIYANI
262 X OTKP2 22 PUTRI RAMADANI
263 X OTKP2 23 RANI WIDYA RAHMAN
264 X OTKP2 24 REZA PAULA
265 X OTKP2 25 SINTA WULANDARI
266 X OTKP2 26 SOFIA APRIL YANI
267 X OTKP2 27 SURYA ARFAN
268 X OTKP2 28 T. NALACINTIA MIAZARA
269 X OTKP2 29 TAMARA INDAH NATALIA
270 X OTKP2 30 TRI UTAMI
271 X OTKP2 31 ULFIA MAHARSA
272 X OTKP2 32 VIONA ROSALINA LESTARI
273 X OTKP2 33 WAHYU SRI LESTARI
274 X OTKP2 34 WIRDATUL JANNAH
275 X OTKP2 35 YUYU OKTALIORA
276 X OTKP2 36 ZUYYINA PUTRI MUHAIFARHA
277 X BDP1 1 AGNES MONIKA FA BR. NAINGGOLAN
278 X BDP1 2 AGUS KURNIAWAN
279 X BDP1 3 AINA NURMYSITA
280 X BDP1 4 ANGGUN RAHMA SERA
281 X BDP1 5 CELLIEN NURUL ASYIAH. L
282 X BDP1 6 CITRA AULIA PUTRI
283 X BDP1 7 DANU WARMA
284 X BDP1 8 DESIANA FITRI
285 X BDP1 9 DONI TRINSYAH
286 X BDP1 10 EKA ISMATUL HAWA
287 X BDP1 11 ELYSABETH LABORA JUNLENTA SIMANJUNTAK
288 X BDP1 12 ENDANG SURYANI
289 X BDP1 13 FITRI WULANDARI
290 X BDP1 14 HARYANTO
291 X BDP1 15 HELVI SAGITA DEWI
292 X BDP1 16 HURI JULIANA
293 X BDP1 17 JEFFRY ARDIANSYAH
294 X BDP1 18 JULKENFRY
295 X BDP1 19 KIKI ANDRIANI
296 X BDP1 20 LOLA WAHYUNI
297 X BDP1 21 MEI SALWA TORO DANTI
298 X BDP1 22 NOVANDA RHAMADANI
299 X BDP1 23 NUR AFIQAH
300 X BDP1 24 NURFATIHA
301 X BDP1 25 NURSIKA JUWITA
302 X BDP1 26 NURUL TAWAKAL
303 X BDP1 27 RAHADATUL 'AISY
304 X BDP1 28 RESNI FORITA
305 X BDP1 29 SISKA RINDIANI
306 X BDP1 30 SONIA KHOFIFAH
307 X BDP1 31 SURNI BULOLO
308 X BDP1 32 TINA NURDIANA
309 X BDP1 33 UCI SUKMASARI
310 X BDP1 34 WAHYU FITRIA SARI
311 X BDP1 35 WIRDANINGSIH
312 X BDP1 36 ZULIYANTI FEBRIANA
313 X BDP2 1 ABDUL RAHMAN
314 X BDP2 2 ARTA INDRIAN ILLAHI
315 X BDP2 3 CELVIN HALIM
316 X BDP2 4 CHYNTIA PUTRI PRATAMI
317 X BDP2 5 CICI RENIKA
318 X BDP2 6 ELFIA SUSANTI
319 X BDP2 7 ESRA NOVIANTY SIMANJUNTAK
320 X BDP2 8 FADILA WANDA
321 X BDP2 9 FITRIANI
322 X BDP2 10 GAEL IHSANUL AL-AKHBARY
323 X BDP2 11 ILHAM MAHENDRA
324 X BDP2 12 JAKA KURNIAWAN
325 X BDP2 13 JULIANTO PURNAMA PUTRA
326 X BDP2 14 LIA
327 X BDP2 15 MANDA APRIA SANDI
328 X BDP2 16 MARGARETA
329 X BDP2 17 MUHAMMAD IQBAL
330 X BDP2 18 MUHAMMAD ISMAIL AL - HAPIS
331 X BDP2 19 NADIA OCTAVIA PUTRI BR SIAHAAN
332 X BDP2 20 NATASYA FAHIRA
333 X BDP2 21 NURRUL ANISA CANIAGO
334 X BDP2 22 NURUL HARYATI
335 X BDP2 23 PUPUT PRIMADANI
336 X BDP2 24 RIZKI WAHYUNI SIREGAR
337 X BDP2 25 RUDI EFENDI
338 X BDP2 26 SELLA APRILA
339 X BDP2 27 SILVIA SARI
340 X BDP2 28 SRI WULANDARI
341 X BDP2 29 SULASMI
342 X BDP2 30 SURYA HANDAYU
343 X BDP2 31 SYARIFAH AZURA SAHARA
344 X BDP2 32 VERNIYATI
345 X BDP2 33 VONNY ASRIANTI
346 X BDP2 34 WIYAN ABIMAYU
347 X BDP2 35 YELVIANTI
348 X BDP2 36 ZALINA
1 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ
2 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA
3 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA
4 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA
5 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA
6 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN
7 XI TKJ 7 DAVID HUANG
8 XI TKJ 8 ERIC WINARDI
9 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN
10 XI TKJ 10 ISMAIL
11 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA
12 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI
13 XI TKJ 13 M. FERDIANDO
14 XI TKJ 14 M. ZAMRI
15 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT
16 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA
17 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI
18 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN
19 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI
20 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL
21 XI TKJ 21 NADIA
22 XI TKJ 22 NOVAZLI
23 XI TKJ 23 NUR'AIN
24 XI TKJ 24 SULAIMAN
25 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA
26 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN
27 XI TKJ 27 WULAN SAYETI
28 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA
29 XI UPW 1 ANDI ABDUL RAUF
30 XI UPW 2 BALQISHA LOVITA
31 XI UPW 3 DWI PUTRI BETARI
32 XI UPW 4 FITRI NURAINI
33 XI UPW 5 HAFIFAH
34 XI UPW 6 HENI MARYANI
35 XI UPW 7 HERJIETO ALDEX'S YAYITIAN MAULANA
36 XI UPW 8 HERY IRAWAN
37 XI UPW 9 HESTI FITRIANI BR. SINAGA
38 XI UPW 10 HESTI SAFIRA
39 XI UPW 11 JESSICA MEIDY
40 XI UPW 12 KAMELIA EKA SARI
41 XI UPW 13 KHANA CHANTIKA BT MUHAMMAD NOR
42 XI UPW 14 LITA FEBRIYANTI
43 XI UPW 15 M. SATRIA
44 XI UPW 16 NELI FIONDAYANI
45 XI UPW 17 NIKKO DWI ALVARIZI
46 XI UPW 18 NOVA RADITA MUSLIMAH
47 XI UPW 19 NOVITA SARI
48 XI UPW 20 OKTA VIONIKA
49 XI UPW 21 RILI ROSDIANTI
50 XI UPW 22 PUTRI DAYANI
51 XI UPW 23 RAHMAD PRASETYO
52 XI UPW 24 RIYAN FEBRINAL
53 XI UPW 25 SARI MUHARANI
54 XI UPW 26 SELVIANENGSI
55 XI UPW 27 SURANA RANGGA FADLI
56 XI UPW 28 SYA'BAN ILYAS
57 XI UPW 29 TIA MARYANI HARAHAP
58 XI UPW 30 VERREN THEO
59 XI UPW 31 WIDIYA SARI
60 XI UPW 32 YESI CAHYANI
61 XI UPW 33 YULIA ASTUTI
62 XI UPW 34 ZURAHMAN
63 XI JB 1 ANDINI RULMAIDANINGSIH
64 XI JB 2 ASHA LADILLA
65 XI JB 3 CHAIRREIHAN NISA
66 XI JB 4 CICA MAYA SARI
67 XI JB 5 CINDY FRISELLA AGATHA
68 XI JB 6 DAYANG NABILA SYIFA REFDITA
69 XI JB 7 FITRI NURAINI
70 XI JB 8 HADRIANUS HASOAN SIMAMORA
71 XI JB 9 HANIK FATMAWATI
72 XI JB 10 HUZAIMAH
73 XI JB 11 KELVINDO
74 XI JB 12 NATASYA
75 XI JB 13 NIA FAZIRA
76 XI JB 14 NURAFNI YANI
77 XI JB 15 NURFADHILA
78 XI JB 16 NURUL FITRIANI
79 XI JB 17 NURUL HASNA
80 XI JB 18 PUTRI LARASATI
81 XI JB 19 PUTRI NURHAFIZAH
82 XI JB 20 RAHMA JUNITA FITRI
83 XI JB 21 RAMADAYANI
84 XI JB 22 ROFADILLA
85 XI JB 23 SANIA FATIHA
86 XI JB 24 SILFI YOLA NABILA
87 XI JB 25 SILVI JOHANA HANDINI
88 XI JB 26 SITI KHAIRUNNISA
89 XI JB 27 SUSANA
90 XI JB 28 TANIA ALVIANITA
91 XI JB 29 TONY SUMARDI
92 XI JB 30 TRI WULANDARI
93 XI JB 31 YOAN LEDI DIYANA
94 XI TB 1 AFINY KHAIRA
95 XI TB 2 ANISAH AINI
96 XI TB 3 APRILLIA WAHYUNI
97 XI TB 4 ATIKA RAHMAYANI
98 XI TB 5 CLARA DESTIYA RAHMADONA
99 XI TB 6 DWI SUKARWATI
100 XI TB 7 FENTY MEILA SYARAH
101 XI TB 8 HUMAIRA
102 XI TB 9 INDAH PERMATA SARI
103 XI TB 10 INTAN KOSASIH W
104 XI TB 11 JIHAN QOSIMAH ARIFIN
105 XI TB 12 LAYLA SHOIMA
106 XI TB 13 MEI LINDAYATI
107 XI TB 14 MEIKE UTAMI
108 XI TB 15 MIYA SUNDARI
109 XI TB 16 NUR AZIZAH HARAHAP
110 XI TB 17 NURUL DIANA HARAHAP
111 XI TB 18 PUTRI ALYA NABILA
112 XI TB 19 PUTRI YANA
113 XI TB 20 RANTI
114 XI TB 21 RETNA KESUMAWATI
115 XI TB 22 RUSMIATI
116 XI TB 23 SILVIA UTAMI
117 XI TB 24 SRI DEWI AMELIA
118 XI TB 25 SRI RAMADANI
119 XI TB 26 SUCI ROMA DONA
120 XI TB 27 SYARIFAH SYFA IBTHIHAL
121 XI TB 28 TASYA SILVIANA
122 XI TB 29 VERA JULIANA
123 XI TB 30 VINA LALA MARDIANY
124 XI TB 31 YEMIMA SIMANJUNTAK
125 XI TB 32 YULIA ANNISA
126 XI AK 1 1 AGI SUHADA
127 XI AK 1 2 AINA
128 XI AK 1 3 AYU SRI MAYANG
129 XI AK 1 4 CHRISTY
130 XI AK 1 5 CICI PERMATA SARI
131 XI AK 1 6 CICI WIRYA SOFRIANI
132 XI AK 1 7 DEVINNA MILENIA
133 XI AK 1 8 EKY EL HAMIDY
134 XI AK 1 9 FADILLA NURHERDIYANTI
135 XI AK 1 10 FEBY KAMILIYA KHANSA
136 XI AK 1 11 FINA HANDAYANI
137 XI AK 1 12 GRASELLA NOVITA RAHMAWATI
138 XI AK 1 13 HENDRI KURNIAWAN
139 XI AK 1 14 IKA PUTRI ADELIA
140 XI AK 1 15 INDAH WAHYUNI
141 XI AK 1 16 KEVIN SUSANTO
142 XI AK 1 17 LINA DINI NINGSIH
143 XI AK 1 18 M.AGUSTIAWAN
144 XI AK 1 19 MELI YANTI VERONIKA
145 XI AK 1 20 NABILA PUTRI RAHMAYANTY
146 XI AK 1 21 NADIA LUTHFIYA SARI
147 XI AK 1 22 NESTY ANGELIA
148 XI AK 1 23 NOVARIAN TRI NAGARIMAS
149 XI AK 1 24 PUTRI TAMARA
150 XI AK 1 25 RELDA MITHA SAPUTRI
151 XI AK 1 26 RISKA MAIDAH
152 XI AK 1 27 RUTMAWATI
153 XI AK 1 28 SANTI
154 XI AK 1 29 SEKAR NIRWANA SUKMA DEWI
155 XI AK 1 30 TIARA MARYANI
156 XI AK 1 31 TITI HANDAYANI
157 XI AK 1 32 WARDAH SYAZWANI ZAHIRAH
158 XI AK 1 33 WILLIAM
159 XI AK 2 1 ANGGI SILVIANA SARI
160 XI AK 2 2 AYUDIA NINGTYAS
161 XI AK 2 3 AZURA
162 XI AK 2 4 DELLA NOVITA
163 XI AK 2 5 DESI NOVITA SARI
164 XI AK 2 6 ENDANG WERDI NINGSIH
165 XI AK 2 7 ERICHA MEGA VARIANTI
166 XI AK 2 8 HENDRY
167 XI AK 2 9 INDRA
168 XI AK 2 10 IRANDI HORATIO
169 XI AK 2 11 JOSY SUSANDRA
170 XI AK 2 12 LATIFA MUCHMAINAH
171 XI AK 2 13 MUFLIKHIN
172 XI AK 2 14 MUHAMMAD FARHAN ZIDANE
173 XI AK 2 15 MUHAMMAD SYAHREZA
174 XI AK 2 16 NADIA SALSABILA
175 XI AK 2 17 NALA RATIH
176 XI AK 2 18 NILA FITRIANI
177 XI AK 2 19 NOVYANTI CUTRI
178 XI AK 2 20 NURSYAFIA NOVITA SARI
179 XI AK 2 21 PRESILIA DAO
180 XI AK 2 22 RESTI ANDRIYANI
181 XI AK 2 23 RETA SAHFITRI
182 XI AK 2 24 RIA NURDIYANTI
183 XI AK 2 25 RICO TRIADI
184 XI AK 2 26 RINA AFRIYANTI
185 XI AK 2 27 RISMA NIDARIA
186 XI AK 2 28 SHAWILA DWI SHAFITRI
187 XI AK 2 29 SHINDY YANA VADILA
188 XI AK 2 30 SYAFITRI
189 XI AK 2 31 TENGKU FADILLAH HASIFA
190 XI AK 2 32 TRIMA CAHAYA
191 XI AK 2 33 WINNA DWI PUSPITA
192 XI AK 3 1 AYU ANDINI
193 XI AK 3 2 AYU RIYANDA SYAHPUTRI
194 XI AK 3 3 AZURANI
195 XI AK 3 4 BELLA SASKIA PUTRI
196 XI AK 3 5 DARMILIS
197 XI AK 3 6 DELCIA FERANICA
198 XI AK 3 7 HELVIRA YULIANDA
199 XI AK 3 8 JERNITA IDORA RAJAGUKGUK
200 XI AK 3 9 JESICA RATNA SARI
201 XI AK 3 10 LARA JEFRIANTI
202 XI AK 3 11 LILIS SUNDARI
203 XI AK 3 12 MEGA LESTARI
204 XI AK 3 13 MYNDA ERNITA
205 XI AK 3 14 NELVI RAHMADANI
206 XI AK 3 15 NINGSIH
207 XI AK 3 16 NINI MARIANA
208 XI AK 3 17 NISACH DIEN VRAMADANE
209 XI AK 3 18 NUR SYAFIKA
210 XI AK 3 19 NURSYAHIRAH
211 XI AK 3 20 RAHMAD RAMADHANI PUTRA
212 XI AK 3 21 RANI EKA PUJI LESTARI
213 XI AK 3 22 RETNO EVIETA
214 XI AK 3 23 RINDI ATIKA
215 XI AK 3 24 RIRIS IRMA FADILLA
216 XI AK 3 25 RISKY RAMADHAN
217 XI AK 3 26 ROZITA
218 XI AK 3 27 RYAN IRAWAN
219 XI AK 3 28 TAN RUDI
220 XI AK 3 29 VINA LESTARI
221 XI AK 3 30 WINDA WATI
222 XI AK 3 31 YOLA NURKHALIDA
223 XI AK 3 32 HADI SUHERDI
224 XI AP 1 1 ADE HIDAYATI
225 XI AP 1 2 ADI SYAHPUTRA
226 XI AP 1 3 AFRINA SARI
227 XI AP 1 4 ALDI WIJAYA
228 XI AP 1 5 AYU JUNELTI PRATAMA
229 XI AP 1 6 CINDY BELLA STEFFENDI
230 XI AP 1 7 DEA SASKIA PUTRI
231 XI AP 1 8 DEWI RIZKY LESTARI
232 XI AP 1 9 DILA SHOFIA
233 XI AP 1 10 DWI YANI WARDANA
234 XI AP 1 11 DWIE BELCHA NANDA DAMANIK
235 XI AP 1 12 EMELIA SANTIKA
236 XI AP 1 13 FELLY ELVIANI
237 XI AP 1 14 PITRIA SARI
238 XI AP 1 15 HIKMAH AULIA
239 XI AP 1 16 IRINE DWIYANA PUTRI
240 XI AP 1 17 MARHANINGSIH DEWI UTARI
241 XI AP 1 18 MITA ZAHURA
242 XI AP 1 19 NABILA FITRI LARASATI
243 XI AP 1 20 NOR SAFIKA AIDIHASARI
244 XI AP 1 21 NURLAILA
245 XI AP 1 22 PUTRI HAWA LUBIS
246 XI AP 1 23 RAMA AZANI
247 XI AP 1 24 RIKA RISKI WULANDARI
248 XI AP 1 25 RIZKA YULIANTI SAFITRI
249 XI AP 1 26 SABILLA ROIBA
250 XI AP 1 27 SITI PURNAMA SURI
251 XI AP 1 28 SRI MEIDINA BR TAMBUNAN
252 XI AP 1 29 TESA TIARA
253 XI AP 1 30 ULFATUL HIDAYAH DOMO
254 XI AP 1 31 WAN SITI MAZIHA
255 XI AP 1 32 YONA MALINI
256 XI AP 2 1 AGUNG CAHYONO
257 XI AP 2 2 AYU ASNIA
258 XI AP 2 3 BAYU IRWANDA
259 XI AP 2 4 CINDY AYU PRASETYA
260 XI AP 2 5 CORRY MARANTIKA PUSPITA SARI SIAHAAN
261 XI AP 2 6 DEWI ANGGRAINI
262 XI AP 2 7 DIKMA NUR FADILLAH
263 XI AP 2 8 DWI KURNIA WARDANI
264 XI AP 2 9 DWI WULAN
265 XI AP 2 10 EKA WULANDARI
266 XI AP 2 11 EVA DEWINATA
267 XI AP 2 12 FRISKA
268 XI AP 2 13 INDAH SALSABILA
269 XI AP 2 14 IVONA SALSABILA
270 XI AP 2 15 KHERMA FERA ASYIKIN
271 XI AP 2 16 KURNIA MUHAROMAH
272 XI AP 2 17 MUTIARA
273 XI AP 2 18 NELFINA ROSI
274 XI AP 2 19 NOVIA YANTI
275 XI AP 2 20 NURUL ANNISA
276 XI AP 2 21 PUTRI AYU AMELIA
277 XI AP 2 22 PUTRI WULANDARI
278 XI AP 2 23 RANI
279 XI AP 2 24 RINI ANDRIANI
280 XI AP 2 25 RUSELLY SARUANNI
281 XI AP 2 26 SITI AISAH
282 XI AP 2 27 SONIA EVIKA
283 XI AP 2 28 SUCI ANGGRAINI
284 XI AP 2 29 ULFA MAILANI
285 XI AP 2 30 VEGY DEVITA
286 XI AP 2 31 ZURIATI MADIAH
287 XI PN 1 1 ADAM SYAFRIANTO
288 XI PN 1 2 ANUAR
289 XI PN 1 3 ARROYO CLAUDYA
290 XI PN 1 4 BUDI SETIAWAN
291 XI PN 1 5 DEVI NUR FADILLA
292 XI PN 1 6 DINI MONIKA
293 XI PN 1 7 DWI TARI MUJIANINGSIH
294 XI PN 1 8 FATIMAH LISMA RISHA
295 XI PN 1 9 FIRDA LARASSATTI
296 XI PN 1 10 JOHARI RAHMANSYAH
297 XI PN 1 11 KRISTOVER
298 XI PN 1 12 LIDIYA
299 XI PN 1 13 M. FIRMANSYAH HAFIZ
300 XI PN 1 14 MANISA INDRAWATI
301 XI PN 1 15 MUHAMMAD AIDIL
302 XI PN 1 16 MUHAMMAD SAFRAY FARHAN
303 XI PN 1 17 NADILA
304 XI PN 1 18 NADIRA
305 XI PN 1 19 NANA ARDIANA SAFITRI
306 XI PN 1 20 NAZURA AZNUR
307 XI PN 1 21 NURBAITI
308 XI PN 1 22 PUPUT SAWITRI
309 XI PN 1 23 SARI UMMI RAHMAWATI
310 XI PN 1 24 SEPTI WIDYASTUTI
311 XI PN 1 25 SHIVA AR SHYRA
312 XI PN 1 26 SITI MUTIAH
313 XI PN 1 27 SONIA
314 XI PN 1 28 SRI KURNIA RIZKI
315 XI PN 1 29 TENGKU YOGA HARIANSYAH
316 XI PN 1 30 WENNY DWI ANGGRAINI
317 XI PN 1 31 ZAKIA MALIZA FASYA
318 XI PN 2 1 ADEA SAKTIANI
319 XI PN 2 2 ANISAH
320 XI PN 2 3 DEVI SRI HARSIH
321 XI PN 2 4 EVIE CHRISTINA WATI
322 XI PN 2 5 FAJAR GUSTANTO
323 XI PN 2 6 HALIM AZIZ
324 XI PN 2 7 HASRIYOHANA
325 XI PN 2 8 HENGKI WIJAYA
326 XI PN 2 9 ISDA RISKI
327 XI PN 2 10 JAILANI
328 XI PN 2 11 JASINTA NOVIANTI
329 XI PN 2 12 KAMARUL AZWAN
330 XI PN 2 13 KEMALA SARI
331 XI PN 2 14 LIAN OKTAVIANA
332 XI PN 2 15 M. ICHSAN
333 XI PN 2 16 M. KHAIDIR
334 XI PN 2 17 MELINDA SRIYANTI
335 XI PN 2 18 MONICA AMRIZAL
336 XI PN 2 19 NENNI FEBRIYANTI
337 XI PN 2 20 NISHA MALA SARI
338 XI PN 2 21 NOVAL HADDATH
339 XI PN 2 22 NURUL SAKINAH
340 XI PN 2 23 PUTRI WARDANI
341 XI PN 2 24 REZTI NEELAM SARI
342 XI PN 2 25 RUDI ALFAN GUNAWAN
343 XI PN 2 26 SARI SARWENDA CHANG
344 XI PN 2 27 SRI RAHAYU RAMA DINI
345 XI PN 2 28 TIFFANI
346 XI PN 2 29 TINA
347 XI PN 2 30 TRYA FANNY
348 XI PN 2 31 WENI JUNITA
349 XI PN 2 32 YUKI NELSON
1 XII TKJ 1 AIDHA FITRI LESTARI
2 XII TKJ 2 ANGGITA EFTANA SARI
3 XII TKJ 3 BUDI MAULANA
4 XII TKJ 4 CLINSEN VANRISTIEN
5 XII TKJ 5 DALFIS
6 XII TKJ 6 DIAN RAHAYU PUTRI
7 XII TKJ 7 DILA ANATASYA
8 XII TKJ 8 DINI ARDIANTI
9 XII TKJ 9 DONA FEBYANTI
10 XII TKJ 10 EKI RAHMAD FITRA
11 XII TKJ 11 ETIKA LESTARI VERONIKA
12 XII TKJ 12 FARAHDILLHA APDINDA PERDANA
13 XII TKJ 13 FRANDESKA LEE
14 XII TKJ 14 HERI BASTIAN
15 XII TKJ 15 IRMI SUKMA DEWI
16 XII TKJ 16 IRVAN WIJAYA
17 XII TKJ 17 IWAN HERMAWAN
18 XII TKJ 18 JUFRIZAL
19 XII TKJ 19 LIZA
20 XII TKJ 20 MUHAMMAD RIZKY
21 XII TKJ 21 MUHAMMAD RAJIV FACHREZY
22 XII TKJ 22 RIDUAN SAPUTRA
23 XII TKJ 23 RINI YULIANI
24 XII TKJ 24 SANDY ADI TANTRA
25 XII TKJ 25 TENGKU CANTIKA PUTRI
26 XII TKJ 26 UJIANA FITRIA SARI
27 XII TKJ 27 ULFA CHANIA KINASIH
28 XII TKJ 28 YULFA ZIRA
29 XII UPW 1 ABDUR RAHMAN
30 XII UPW 2 AFRIYANI
31 XII UPW 3 AINUN MARDIAH
32 XII UPW 4 ASTRIE MILLENIA
33 XII UPW 5 DELTA ELDA PERMIRIA
34 XII UPW 6 DINA LORENZA SANTOSO
35 XII UPW 7 EMPI AYU SIHOMBING
36 XII UPW 8 EVI ASIH WULAN NINGSIH
37 XII UPW 9 FIKRIANSYAH
38 XII UPW 10 GUSNAWATI
39 XII UPW 11 HELFI ANGELINA BATU MUAYA
40 XII UPW 12 HOTMARIA KRISDAYANTI SAGALA
41 XII UPW 13 ICHA FRANCISKA
42 XII UPW 14 IMAM ABU HANIFAH
43 XII UPW 15 IRFANSYAH
44 XII UPW 16 JESSICA
45 XII UPW 17 MANDA MARNANDA
46 XII UPW 18 NUR MILA SARI
47 XII UPW 19 RAHMADANI
48 XII UPW 20 RAMADHANISA
49 XII UPW 21 REYHAN SAPUTRA
50 XII UPW 22 SELVINA MAHARANI
51 XII UPW 23 SHANTYA
52 XII UPW 24 SILVY OCKTAVIANI
53 XII UPW 25 SITI RAHMAH
54 XII UPW 26 SURIYANTI
55 XII UPW 27 TITA YULFIRA
56 XII UPW 28 WINDA FEBRIANA
57 XII UPW 29 YUNI SULASTRI SITANGGANG
58 XII JB 1 ABDUL ALI
59 XII JB 2 ANGEL NOVELIA ANGGI
60 XII JB 3 ARIANI PUTRI CAHAYA
61 XII JB 4 ASTRID JUNIATI
62 XII JB 5 CICI LESTARI
63 XII JB 6 DEFI OKTARIANI
64 XII JB 7 DEFIRA MAYSHELLA
65 XII JB 8 DEWI KARTIKA
66 XII JB 9 FITRIA AISYAH
67 XII JB 10 FRANSISKA ANGGRAENI SUBEKTI
68 XII JB 11 LUSI MARDIANA
69 XII JB 12 MARLINA
70 XII JB 13 MELYSA HANDAYANI
71 XII JB 14 NABILA
72 XII JB 15 NADIA SARI RAMDANI
73 XII JB 16 NASHILA ARTANOVYANI
74 XII JB 17 NUR ANNISA TRI HANDAYANI
75 XII JB 18 NUR SANTI
76 XII JB 19 NUR WAHYUNI
77 XII JB 20 NURAZIZIE
78 XII JB 21 NURUL UMIATI
79 XII JB 22 QIRANA NUR SUCI
80 XII JB 23 SADDIYAH
81 XII JB 24 SITI AISYAH
82 XII JB 25 SUPPERIADI
83 XII JB 26 TIKA APRIYANI
84 XII JB 27 TRI SUKMA HIDAYAH
85 XII JB 28 ULUL ASMI QOLBU JUWITA
86 XII JB 29 UTHIA LATIFAH RAMADHANI
87 XII JB 30 VIRDASARY NUR RIFQA
88 XII JB 31 ZAINUR ARIF
89 XII TB 1 AFRIANI MARBUN
90 XII TB 2 AHLUN NAZA OKTA VIONA
91 XII TB 3 AN NISHA SEPTIANA
92 XII TB 4 ANITA RIZKY SAPUTRI
93 XII TB 5 APRILIA SARAGIH
94 XII TB 6 DEA SAPUTRI
95 XII TB 7 EKA WAHYUNI
96 XII TB 8 ELLYSA AULIA KARYA DEWI
97 XII TB 9 INDRIANI PUTRI
98 XII TB 10 KARMILA
99 XII TB 11 KARTINI APRILIA
100 XII TB 12 KASIH RINDU WASTUTI
101 XII TB 13 KIKI AMELIA
102 XII TB 14 KURNIA SYAHPUTRI
103 XII TB 15 LINDA OCTAVIANI
104 XII TB 16 NADIA ANGGRAINI PUTRI
105 XII TB 17 NUR HARIZA
106 XII TB 18 NUR JANNAH
107 XII TB 19 NURHAYATI
108 XII TB 20 PUTRI HARDIYANTI
109 XII TB 21 RANI FRANSISKA JAYA MANULLANG
110 XII TB 22 RIKA FITRIANA
111 XII TB 23 RINI AULIA
112 XII TB 24 SAHRINA APRILIANINGSIH
113 XII TB 25 SUTRIYANI
114 XII TB 26 UMI KALSUM
115 XII TB 27 UMMI FADILAH
116 XII TB 28 VINA ALVIONITA
117 XII TB 29 WELLA
118 XII TB 30 YAUMI FITRI
119 XII AK 1 1 ADES KURNIA
120 XII AK 1 2 ADHA NISHARUL
121 XII AK 1 3 ALIVA NADIA
122 XII AK 1 4 ANANDA PRATAMA
123 XII AK 1 5 ANDRAY PRASETIA
124 XII AK 1 6 CHALISTA CHRISTINE
125 XII AK 1 7 CHINDI AHMAULIA. AS
126 XII AK 1 8 DENNY AWANDHA
127 XII AK 1 9 DESI RATNA SARI
128 XII AK 1 10 DHANYA CHRISTY ANGELI PANJAITAN
129 XII AK 1 11 EGA PUTRI ANDINI
130 XII AK 1 12 FENI PEBRIASARI
131 XII AK 1 13 IRMA LIZA
132 XII AK 1 14 JIHAN DWI FADHILA
133 XII AK 1 15 KELVIN SANDRO NAINGGOLAN
134 XII AK 1 16 KHAIRUNAISAK
135 XII AK 1 17 MELATI CANTIKA PUTRI
136 XII AK 1 18 NINI NURSIMA
137 XII AK 1 19 NUR CAHAYA RAFIQA
138 XII AK 1 20 PRATIWI
139 XII AK 1 21 PUJRIA RAHMA PUTRI
140 XII AK 1 22 RAUDYAH RIFTA TUZZAHRA
141 XII AK 1 23 RIZKI JUNIANTO
142 XII AK 1 24 SANTRI A.D.V
143 XII AK 1 25 SHEREN CHANG
144 XII AK 1 26 SHERLY MELINDA
145 XII AK 1 27 SONIA DWI SAFIRA
146 XII AK 1 28 SUCI AFDILLAH PRAMESWARI
147 XII AK 1 29 SUSAN
148 XII AK 1 30 SUSIANI
149 XII AK 1 31 TRI JAYANTI
150 XII AK 1 32 VENNY
151 XII AK 1 33 YULIA VERONICA YAPUTRI
152 XII AK 1 34 ZONA NANDA
153 XII AK 2 1 ANIS
154 XII AK 2 2 ARIS KUSUMA WARDANI
155 XII AK 2 3 CHRISTINA ANGGRAINI
156 XII AK 2 4 DEWI
157 XII AK 2 5 DIYANA NOFITA SARI
158 XII AK 2 6 EMA FITRIYANI PUTRI
159 XII AK 2 7 EVA LIZA
160 XII AK 2 8 FEBRI YANTI
161 XII AK 2 9 GAN LI KIE
162 XII AK 2 10 GILANG SATYA ARIMBI
163 XII AK 2 11 IMA DHARMA YANTI
164 XII AK 2 12 JEKKI SUPRAPTO
165 XII AK 2 13 JESSICA
166 XII AK 2 14 LATYCIA CARIN
167 XII AK 2 15 LIWAN SUSANDI
168 XII AK 2 16 MEGA WULAN DARI
169 XII AK 2 17 MUHAMMAD RIDHO
170 XII AK 2 18 NOVITA SARI
171 XII AK 2 19 NUREKA FATMAILANI
172 XII AK 2 20 NURHANIS SAKHBANIAH
173 XII AK 2 21 PUTRI HANDAYANI
174 XII AK 2 22 ROHANA FEBRIANTI
175 XII AK 2 23 SHERLYA
176 XII AK 2 24 SHILVIA HANIFAH
177 XII AK 2 25 SITI HAWA
178 XII AK 2 26 SULIS DERMAWAN
179 XII AK 2 27 SUMIATI
180 XII AK 2 28 SUSAN
181 XII AK 2 29 VERLIANDA RIZKY SAPUTRI
182 XII AK 2 30 WAN AYUMI PUTRI
183 XII AK 2 31 YULIANTO
184 XII AK 2 32 YUNI KARTIKA
185 XII AK 3 1 ALLYSHA MARTIADI
186 XII AK 3 2 APRILLIA UTARI
187 XII AK 3 3 AYU ANDINI BR SIMARMATA
188 XII AK 3 4 BASOK WAHYU PAMUNGKAS
189 XII AK 3 5 BUNGA MILINA
190 XII AK 3 6 DESRIANI BATU BARA
191 XII AK 3 7 FATI MAIZURA
192 XII AK 3 8 FEDELA NITAMI
193 XII AK 3 9 FERNANDO CHANG
194 XII AK 3 10 HARLITA SANTIKA
195 XII AK 3 11 HENNY KURNIA WATI
196 XII AK 3 12 IDDYA GUSTIYANTI
197 XII AK 3 13 INDRIYANI
198 XII AK 3 14 IRFAN ABDULLAH
199 XII AK 3 15 JEMI
200 XII AK 3 16 LIA ANGGRAINI
201 XII AK 3 17 MERRY CHRISTY
202 XII AK 3 18 MIRA AZURA
203 XII AK 3 19 NOVIA ASTUTI
204 XII AK 3 20 NURUL MAZIYAH
205 XII AK 3 21 NURUL SYAFIKA
206 XII AK 3 22 RADIANIZA
207 XII AK 3 23 REYNALDI
208 XII AK 3 24 RIO ADVENDRA
209 XII AK 3 25 SANTI
210 XII AK 3 26 SINDI MELIA PUTRI
211 XII AK 3 27 SITI WULANDARI
212 XII AK 3 28 SRI LESTARI
213 XII AK 3 29 WAODE DINA OKTAVIANI
214 XII AK 3 30 WIDYA HARIYANI
215 XII AK 3 31 YUNI INZARA
216 XII AP 1 1 AFRIDA
217 XII AP 1 2 ANDREAS NAULI TUA MALAU
218 XII AP 1 3 AULIA PERTIWI
219 XII AP 1 4 DESTA SYOFINA HALWA
220 XII AP 1 5 DICKY SUSANTO
221 XII AP 1 6 HENNI ANGELINA GEA
222 XII AP 1 7 HESTIWIFAL SUMASRA
223 XII AP 1 8 INDAH ZAHRINA
224 XII AP 1 9 INDRI HERLINA PASA
225 XII AP 1 10 JEWEL ARYADUTA NINGSIH
226 XII AP 1 11 JUFRIZAL
227 XII AP 1 12 MUHAMMAD RIDHO PAHLEFI
228 XII AP 1 13 NADIA
229 XII AP 1 14 NADIA RAHMA
230 XII AP 1 15 NANANG IRAWAN
231 XII AP 1 16 NOR ARDILLA
232 XII AP 1 17 NUR SYAFINA FEBRIA
233 XII AP 1 18 PANI FEBRIANA
234 XII AP 1 19 RESTI JULIANA PUTRI
235 XII AP 1 20 RIFKA KURNIA
236 XII AP 1 21 SAFIRA ROSA
237 XII AP 1 22 SARI RIZKI KADIR
238 XII AP 1 23 SOFFIA
239 XII AP 1 24 SRI WULAN LESTARI
240 XII AP 1 25 SUARNI PITRI
241 XII AP 1 26 SYAHRIZA
242 XII AP 1 27 TESSA MEISHELLA
243 XII AP 1 28 TIARA SARSABELA
244 XII AP 1 29 WINDI ANDRIANI
245 XII AP 2 1 ANGGI SAPUTRA
246 XII AP 2 2 ANIS SAFITRI
247 XII AP 2 3 AYU ASTUTI SIMARE-MARE
248 XII AP 2 4 DEBY MAI AFANI
249 XII AP 2 5 DESSY ANGELINA
250 XII AP 2 6 DIAN FAZRIAH HANUM
251 XII AP 2 7 DIDI KURNIADI
252 XII AP 2 8 ELGA WINARSIH
253 XII AP 2 9 FEBRITA RATNA SARI
254 XII AP 2 10 GUSULINA
255 XII AP 2 11 ISMANIANSYAH
256 XII AP 2 12 ISTIQOMAH
257 XII AP 2 13 JOEL FIRDAUS JOHANES SIBORO
258 XII AP 2 14 JULIANA
259 XII AP 2 15 MELLIANI APRILIA
260 XII AP 2 16 MUHAMMAD SUFRI ARDIANSYAH
261 XII AP 2 17 NAZRI ROMADHAN
262 XII AP 2 18 NUR AIDIL ADHANI
263 XII AP 2 19 NURSYAFIRA
264 XII AP 2 20 OKNI KUSMAWATI
265 XII AP 2 21 RAISA HAKIM NST
266 XII AP 2 22 RANI ARIFAH
267 XII AP 2 23 RANI RAMADHANI
268 XII AP 2 24 RITA AGUSTINA
269 XII AP 2 25 ROZALI M. NOER
270 XII AP 2 26 SINTA MARLINDA
271 XII AP 2 27 SYANIA FADILA RAMADHANI
272 XII AP 2 28 TANIA EFFENDI
273 XII AP 2 29 TENGKU SYARIFAH ROVIQOH
274 XII AP 2 30 YESSY APRI WIRMAWATI
275 XII PN 1 1 AFRIANTO.S
276 XII PN 1 2 ASRI ASWITA
277 XII PN 1 3 BASTIAN JULIUS LEE
278 XII PN 1 4 CHINTIA PUSPITA DEWI
279 XII PN 1 5 DESY RAMALIANI
280 XII PN 1 6 DIMAS SETIAWAN
281 XII PN 1 7 EKA PUTRI SUPIYANTI
282 XII PN 1 8 FADILA
283 XII PN 1 9 FITRI JUMIATI
284 XII PN 1 10 IMANUEL SIHOMBING
285 XII PN 1 11 JESSICA
286 XII PN 1 12 MELANI SYAFITRI
287 XII PN 1 13 MERYILIA
288 XII PN 1 14 NONNY AGUSTIN
289 XII PN 1 15 NUR AFIDAH DINILLAH
290 XII PN 1 16 NUR OCTAVIANI
291 XII PN 1 17 NURHAFIZA
292 XII PN 1 18 RAMA ANDINI
293 XII PN 1 19 REKA DOMALASARI
294 XII PN 1 20 RIKA ELISA HASIBUAN
295 XII PN 1 21 ROHMA ANITA
296 XII PN 1 22 ROSA LINA YANA
297 XII PN 1 23 SRI WAHYUNI
298 XII PN 1 24 SUNANDAR
299 XII PN 1 25 TIARA PANGESTI
300 XII PN 1 26 YENI KARTIKA
301 XII PN 1 27 YUYUN NOVIKA
302 XII PN 1 28 ZURAIDA
303 XII PN 2 1 AMI SUKMA MIRANDA
304 XII PN 2 2 ANGGI NINALIA LUBIS
305 XII PN 2 3 ASRI AFRIANI
306 XII PN 2 4 AXEL KEVIN
307 XII PN 2 5 DEDE NOVIANI
308 XII PN 2 6 EDISON
309 XII PN 2 7 EKA YUNANDITA SINAGA
310 XII PN 2 8 FARA HUMAIROH
311 XII PN 2 9 FARIZA
312 XII PN 2 10 HAZWIN MAHIROH
313 XII PN 2 11 HUSNATUL HASANAH
314 XII PN 2 12 JONNI
315 XII PN 2 13 LARA MARSELLA
316 XII PN 2 14 LESTARI ISMAH NASYIROH
317 XII PN 2 15 MAYA ULANDARI
318 XII PN 2 16 MEGA SANTIA
319 XII PN 2 17 MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN
320 XII PN 2 18 NARASHTRIE WIDARI
321 XII PN 2 19 NURYANDA SYAHPUTRA HARAHAP
322 XII PN 2 20 RIAN ADI WIRAWAN
323 XII PN 2 21 RICKY WAN
324 XII PN 2 22 RISKI HAMDANI
325 XII PN 2 23 RIZKA MEILANI
326 XII PN 2 24 SA'DIAH
327 XII PN 2 25 SAFARUAN SYAH
328 XII PN 2 26 SHINTA OKTAVIA
329 XII PN 2 27 SITI ZAHARA OKTAVIA
330 XII PN 2 28 WULANDARI
331 XII PN 2 29 YINNILIA AGUSTINI
AR NILAI
R WAJIB " PRAMUKA "
PELAJARAN : 2017 / 2018
Nama Guru /
Keterangan Pembimbing
DAFTAR NILAI
EKSTRA KURIKULER PILIHAN " PILIHAN "
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2017 / 201
Indek Kelas No Nama

1 X TKJ 1 AGUS RISANDA


2 X TKJ 2 AGUSTRI BAGASKARA
3 X TKJ 3 ALYA IRZAN RAMADHANI
4 X TKJ 4 AMRILUDDIN
5 X TKJ 5 APRILIA EKA SUWANDI
6 X TKJ 6 ASYISYIFA JEAMISHA ZAHARA
7 X TKJ 7 BASRI ARNANDA
8 X TKJ 8 DASRIZUL
9 X TKJ 9 DEFRI DARMANDA
10 X TKJ 10 ESI SUTARSI
11 X TKJ 11 FARHAN KUSUMA
12 X TKJ 12 FARIZ NUGRAHA
13 X TKJ 13 FAUZI FALAH
14 X TKJ 14 FEDAYEEN MUHAMMAD SOMARA SINAGA
15 X TKJ 15 FLORENCIA IRENE
16 X TKJ 16 IRSAN CHANG
17 X TKJ 17 JACKY SANJAYA
18 X TKJ 18 JECKY HINDRAWAN
19 X TKJ 19 KEVIN
20 X TKJ 20 KUSUMA WIRANDY
21 X TKJ 21 MUHAMMAD AMIN
22 X TKJ 22 MUHAMMAD RIDUAN SIHOMBING
23 X TKJ 23 NOVITA RAMADANI
24 X TKJ 24 NURSAFIKA
25 X TKJ 25 ORIVIA RIZKY
26 X TKJ 26 PUTRI AMANDA ELFIRANTI
27 X TKJ 27 SITI RAHMAH MARWAH
28 X TKJ 28 TIARA SILVINA ALLINGGA
29 X TKJ 29 VALENTINO LEE
30 X TKJ 30 WINDA AMELIA
31 X UPW 1 ANISA TRIA AMANDARI
32 X UPW 2 ANNISHA RIZKY MENRIANY
33 X UPW 3 ARIF ANANDA
34 X UPW 4 DEFRI CEJU NAPITUPULU
35 X UPW 5 DIANA TRI PURWANTI
36 X UPW 6 DINDA RINDIANI
37 X UPW 7 ERIKA TABITA THEODITA
38 X UPW 8 FHATMA WIDYA RIZKY
39 X UPW 9 ILHAN ISMAIL
40 X UPW 10 ISRAQ SUARDI
41 X UPW 11 JULIA MARISI
42 X UPW 12 JUNITA LESTARI
43 X UPW 13 JUSTIN WILLYAM
44 X UPW 14 KARTIKA MARYAM
45 X UPW 15 LESTARI DIAN UTAMI
46 X UPW 16 LIDIA PURNAMA ROHANI PANJAITAN
47 X UPW 17 LILY SYAHRIYANI
48 X UPW 18 MARIA BR SITOMPUL
49 X UPW 19 MELFINA NETRI
50 X UPW 20 MIFTAKUL KHAIRUNNISA
51 X UPW 21 MUHAMMAD FADLI
52 X UPW 22 NADIA RIZKI KEMALA SARI
53 X UPW 23 NUR AFNI UNTARI
54 X UPW 24 NURUL ANNISA
55 X UPW 25 PUTRI DWIKA SARI SIREGAR
56 X UPW 26 RAMA ILDAYANI
57 X UPW 27 REIVA DESIANTY
58 X UPW 28 REZKI SATRIA PUTRA
59 X UPW 29 SITI SITIYANI
60 X UPW 30 SYAHRUL ROMADON
61 X UPW 31 SYARIFAH SAHIRA AL-SYAGGAF
62 X UPW 32 WAN NAHDATUL NADILA
63 X UPW 33 WIDYA LESTARI
64 X TBU 1 ANNISA PUTRI ANANDA
65 X TBU 2 AYI ANDESKA
66 X TBU 3 DEKSI RAMADANI
67 X TBU 4 DEVI APRIANA PUTRI
68 X TBU 5 DEVI SETYANINGRUM
69 X TBU 6 DEWI MULIYANA
70 X TBU 7 DUMA FEBRYANTY
71 X TBU 8 FEBI PUSPA INDRIANI
72 X TBU 9 IMELDA SINTYA HUTASOIT
73 X TBU 10 MARLI FAUZIAH
74 X TBU 11 MELISA PUTRI
75 X TBU 12 NIA RAHMADHANI
76 X TBU 13 NIKEN TIORIDA
77 X TBU 14 NOR ASIAH
78 X TBU 15 NUR HASANAH SINAMBELA
79 X TBU 16 NUR HIDAYAH FITRI
80 X TBU 17 NURFIJRI SANI
81 X TBU 18 NURFITRI ROSARI
82 X TBU 19 PAULINE
83 X TBU 20 PUTRI OCTAVIA
84 X TBU 21 RAHMA SAFITRI
85 X TBU 22 RANI OKTAVIA PUTRI
86 X TBU 23 RATIDAH
87 X TBU 24 RATNA KUSUMA YANTI
88 X TBU 25 RISKA SARI
89 X TBU 26 SALSABILA JANNATI FIRDAUS
90 X TBU 27 SASRI WULANDARI
91 X TBU 28 SITI MARYAM
92 X TBU 29 SITI ROMELAH
93 X TBU 30 TACHA SAPUTRI
94 X TBU 31 VIA ERVIANI
95 X TBU 32 VIRA SYAFRIANA
96 X TBU 33 VITRIA ROSIDAH
97 X TBU 34 YUNI MARGARETTHA
98 X TBU 35 ZULHINUR HALIMAH
99 X TBU 36 OKTAMI ALDI ANITA
100 X TBO 1 ALAM BAGUS BAYU SETIADY
101 X TBO 2 AMI FEBRIYANTI
102 X TBO 3 AZIZI PUTRI RAMADHANI
103 X TBO 4 BEKTI UTAMI
104 X TBO 5 DELVI RAHMADANI
105 X TBO 6 DINDA APRILIUSTY FADHILLAH
106 X TBO 7 DWI CAHYONO
107 X TBO 8 ENJI PARLINA SINURAT
108 X TBO 9 INTAN SAFITRI
109 X TBO 10 JUWITA RAHAYU
110 X TBO 11 MUHAMMAD NOVRIANSYAH
111 X TBO 12 MUHAMMAD RUDI SYAHRUL NIZAM
112 X TBO 13 NABILA WINE ADINDA
113 X TBO 14 NADYA KHAIRUNISA
114 X TBO 15 NANDITA DESTIA
115 X TBO 16 NILA SARI
116 X TBO 17 NOPITA SARI
117 X TBO 18 NUR SAYILA
118 X TBO 19 NUR SYAMSIYAH
119 X TBO 20 NURUL AMALIA. R
120 X TBO 21 QORI'A
121 X TBO 22 RAHMAT HABIBI
122 X TBO 23 REI CAHYA RANI
123 X TBO 24 RIKA RIDHOTUL
124 X TBO 25 RIMA FITRIA NINGSIH
125 X TBO 26 RISFIDA NOVIANA
126 X TBO 27 RISKA ANISHA
127 X TBO 28 RISMA
128 X TBO 29 RISMA FEBRIANTY
129 X TBO 30 SOPHIA JURIN
130 X TBO 31 SRI WINARNI
131 X TBO 32 SRI YANTI ZAMILI
132 X TBO 33 SYAFIRA ZULFANI
133 X TBO 34 TIARA INDRIYANI
134 X TBO 35 YUNIA MAR'ATUSSHOLIHAH
135 X AKL1 1 AGUNG PRASETIO SUPARSO
136 X AKL1 2 ANDINI SALSABIL RAHMADANI
137 X AKL1 3 ANISA MEGA
138 X AKL1 4 AYU SEPTINA
139 X AKL1 5 CORI OKTAFIANI SUWARDI
140 X AKL1 6 DIVA ANGGRAINY
141 X AKL1 7 EDWIN JUFRISON WILLY
142 X AKL1 8 ERWIN KURNIAWAN
143 X AKL1 9 HAMSYAR
144 X AKL1 10 HANNA YULIA PURBA
145 X AKL1 11 HENDRIKO CHEN
146 X AKL1 12 ICA IGA KHARISMA ACMOR
147 X AKL1 13 IGA ANGGARA
148 X AKL1 14 JERRY
149 X AKL1 15 JOLLINS VANESSA COOPER
150 X AKL1 16 LEIN VERONIKA
151 X AKL1 17 MARCELINA
152 X AKL1 18 MEYLISSA
153 X AKL1 19 NUR SYAHRIKA MEITRY HARAHAP
154 X AKL1 20 PARAMITA
155 X AKL1 21 PUTRI KUMALA SARI
156 X AKL1 22 RAHMAT IQBAL
157 X AKL1 23 RANI ASTRIANI
158 X AKL1 24 RANI MARDHATILLAH WARNIADI SYAPUTRI
159 X AKL1 25 RISMA RIANA
160 X AKL1 26 RIZKI KURNIAWAN
161 X AKL1 27 SASIH KIRANA REIRANI DIMALA ASMARA
162 X AKL1 28 SHAFIRA AZIZAH
163 X AKL1 29 SHERLY YANG
164 X AKL1 30 SYAKINA DWI SEPVIANI
165 X AKL1 31 TIARA OLIVIA
166 X AKL1 32 TRIMITA GUSTI HANDAYANI
167 X AKL1 33 WAN IFFA ANANDA
168 X AKL1 34 WINNIE STEVANI
169 X AKL1 35 WIRNA ENILINA
170 X AKL1 36 YOHANA STEFANY SUPRIANTO
171 X AKL2 1 AGUS SUSANTO
172 X AKL2 2 ARIYANTO
173 X AKL2 3 CAROLIN LUCKYTASARI
174 X AKL2 4 DEA CHRESTELLA
175 X AKL2 5 DIAN ANNISAH MUHARRAMAH
176 X AKL2 6 DWI SEPTIANI
177 X AKL2 7 FEBBRINA
178 X AKL2 8 JESICA
179 X AKL2 9 JUWITA PERMATA SARI
180 X AKL2 10 LAILATUL KHOTIMAH
181 X AKL2 11 M. DAFFA DIRANO
182 X AKL2 12 MELIANA PUTRI
183 X AKL2 13 MICHAEL HARYSON
184 X AKL2 14 MING-MING INDAH SARI
185 X AKL3 15 MUHAMMAD IQBAL
186 X AKL2 16 NOVYANTI
187 X AKL2 17 NURAYU PERMATASARI
188 X AKL2 18 NURMALA HAYATI
189 X AKL2 19 NURUL EKA YULIZA
190 X AKL2 20 RAFIKA AULIA
191 X AKL2 21 RISKA OKTAFIANA
192 X AKL2 22 ROBINSON
193 X AKL2 23 SISKA
194 X AKL2 24 SISWANTO
195 X AKL2 25 STEVEN OKTAVIANUS
196 X AKL2 26 SUHARTINI
197 X AKL2 27 SYIFA PRAMESTIRA
198 X AKL2 28 TIARA HADIYANI
199 X AKL2 29 TIARA SEPTIANI
200 X AKL2 30 VERONICA OKTAVIA
201 X AKL2 31 WAHYUNI SUSANTI
202 X AKL2 32 WANDA WIDYATI EGA ZAIN
203 X AKL2 33 WULAN PURNAMA SARI
204 X AKL2 34 YANA SARI
205 X AKL2 35 YULI
206 X OTKP1 1 ABEL VONITA
207 X OTKP1 2 ANDI SAFARUDIN
208 X OTKP1 3 ARINDA SARI
209 X OTKP1 4 BAYU DWI SETIONO
210 X OTKP1 5 DESMITA FITRIYANI
211 X OTKP1 6 DITA RAHMAWATI
212 X OTKP1 7 ELZANA WARDAH HANI
213 X OTKP1 8 EURICA AURA MAGDALENA PANJAITAN
214 X OTKP1 9 FHARAH SHALSA DILA
215 X OTKP1 10 HERLIA DEVY
216 X OTKP1 11 ILFA RAMADHANTI
217 X OTKP1 12 INTAN NURHIKMAH
218 X OTKP1 13 JUMIATI SYAVIRA
219 X OTKP1 14 KHARUNIA
220 X OTKP1 15 LIO DAVID HARDIANSYAH
221 X OTKP1 16 M.ARIF M.EFENDI
222 X OTKP1 17 MAYSA FITRI
223 X OTKP1 18 NAFA DILLA
224 X OTKP1 19 NISA MAYANG SARI
225 X OTKP1 20 NURUL ANISA RAHMANDA
226 X OTKP1 21 PANJI PRAMANA
227 X OTKP1 22 PIMA TAMARA
228 X OTKP1 23 RAHMI ISMILAH
229 X OTKP1 24 RATNA MULIANI
230 X OTKP1 25 RISNA KHOIRIYAH
231 X OTKP1 26 SITI AISYAH
232 X OTKP1 27 SULASTRIANA
233 X OTKP1 28 SYARIFAH NATASYA ALFITRI
234 X OTKP1 29 TAMARA BULESTA DEWI
235 X OTKP1 30 TAMARA YULIAWAN
236 X OTKP1 31 VENI ARMELISA
237 X OTKP1 32 VITA FLORENSIA DAMO
238 X OTKP1 33 WINDA SEPTIYANI SUYITNO
239 X OTKP1 34 YULIANA
240 X OTKP1 35 ZURAIDA
241 X OTKP2 1 AISYAH RAHMA
242 X OTKP2 2 ANGGA PUTRA PRATAMA
243 X OTKP2 3 AZIRA
244 X OTKP2 4 DEPALDA WARDANI
245 X OTKP2 5 DEVI OKTA SURYANI
246 X OTKP2 6 DILLA FITRIANTO
247 X OTKP2 7 DWI KARTIKA
248 X OTKP2 8 ERRA NOVITA
249 X OTKP2 9 FEBI FITRIANI
250 X OTKP2 10 FINA NOVIANA
251 X OTKP2 11 HERMANIA PUTRI PULUNGAN
252 X OTKP2 12 INDRIANY PUTRI NASUTION
253 X OTKP2 13 IRFAN SYAHPUTRA
254 X OTKP2 14 KAULAN ADITYA
255 X OTKP2 15 KHOFIFAH SURYA DEWI
256 X OTKP2 16 LISA FEBRI
257 X OTKP2 17 MARISHA
258 X OTKP2 18 NADYA ARNELIA
259 X OTKP2 19 NIA AMANDA LESTARI
260 X OTKP2 20 NURHASANAH NAPITUPULU
261 X OTKP2 21 NURUL FITRIYANI
262 X OTKP2 22 PUTRI RAMADANI
263 X OTKP2 23 RANI WIDYA RAHMAN
264 X OTKP2 24 REZA PAULA
265 X OTKP2 25 SINTA WULANDARI
266 X OTKP2 26 SOFIA APRIL YANI
267 X OTKP2 27 SURYA ARFAN
268 X OTKP2 28 T. NALACINTIA MIAZARA
269 X OTKP2 29 TAMARA INDAH NATALIA
270 X OTKP2 30 TRI UTAMI
271 X OTKP2 31 ULFIA MAHARSA
272 X OTKP2 32 VIONA ROSALINA LESTARI
273 X OTKP2 33 WAHYU SRI LESTARI
274 X OTKP2 34 WIRDATUL JANNAH
275 X OTKP2 35 YUYU OKTALIORA
276 X OTKP2 36 ZUYYINA PUTRI MUHAIFARHA
277 X BDP1 1 AGNES MONIKA FA BR. NAINGGOLAN
278 X BDP1 2 AGUS KURNIAWAN
279 X BDP1 3 AINA NURMYSITA
280 X BDP1 4 ANGGUN RAHMA SERA
281 X BDP1 5 CELLIEN NURUL ASYIAH. L
282 X BDP1 6 CITRA AULIA PUTRI
283 X BDP1 7 DANU WARMA
284 X BDP1 8 DESIANA FITRI
285 X BDP1 9 DONI TRINSYAH
286 X BDP1 10 EKA ISMATUL HAWA
287 X BDP1 11 ELYSABETH LABORA JUNLENTA SIMANJUNTAK
288 X BDP1 12 ENDANG SURYANI
289 X BDP1 13 FITRI WULANDARI
290 X BDP1 14 HARYANTO
291 X BDP1 15 HELVI SAGITA DEWI
292 X BDP1 16 HURI JULIANA
293 X BDP1 17 JEFFRY ARDIANSYAH
294 X BDP1 18 JULKENFRY
295 X BDP1 19 KIKI ANDRIANI
296 X BDP1 20 LOLA WAHYUNI
297 X BDP1 21 MEI SALWA TORO DANTI
298 X BDP1 22 NOVANDA RHAMADANI
299 X BDP1 23 NUR AFIQAH
300 X BDP1 24 NURFATIHA
301 X BDP1 25 NURSIKA JUWITA
302 X BDP1 26 NURUL TAWAKAL
303 X BDP1 27 RAHADATUL 'AISY
304 X BDP1 28 RESNI FORITA
305 X BDP1 29 SISKA RINDIANI
306 X BDP1 30 SONIA KHOFIFAH
307 X BDP1 31 SURNI BULOLO
308 X BDP1 32 TINA NURDIANA
309 X BDP1 33 UCI SUKMASARI
310 X BDP1 34 WAHYU FITRIA SARI
311 X BDP1 35 WIRDANINGSIH
312 X BDP1 36 ZULIYANTI FEBRIANA
313 X BDP2 1 ABDUL RAHMAN
314 X BDP2 2 ARTA INDRIAN ILLAHI
315 X BDP2 3 CELVIN HALIM
316 X BDP2 4 CHYNTIA PUTRI PRATAMI
317 X BDP2 5 CICI RENIKA
318 X BDP2 6 ELFIA SUSANTI
319 X BDP2 7 ESRA NOVIANTY SIMANJUNTAK
320 X BDP2 8 FADILA WANDA
321 X BDP2 9 FITRIANI
322 X BDP2 10 GAEL IHSANUL AL-AKHBARY
323 X BDP2 11 ILHAM MAHENDRA
324 X BDP2 12 JAKA KURNIAWAN
325 X BDP2 13 JULIANTO PURNAMA PUTRA
326 X BDP2 14 LIA
327 X BDP2 15 MANDA APRIA SANDI
328 X BDP2 16 MARGARETA
329 X BDP2 17 MUHAMMAD IQBAL
330 X BDP2 18 MUHAMMAD ISMAIL AL - HAPIS
331 X BDP2 19 NADIA OCTAVIA PUTRI BR SIAHAAN
332 X BDP2 20 NATASYA FAHIRA
333 X BDP2 21 NURRUL ANISA CANIAGO
334 X BDP2 22 NURUL HARYATI
335 X BDP2 23 PUPUT PRIMADANI
336 X BDP2 24 RIZKI WAHYUNI SIREGAR
337 X BDP2 25 RUDI EFENDI
338 X BDP2 26 SELLA APRILA
339 X BDP2 27 SILVIA SARI
340 X BDP2 28 SRI WULANDARI
341 X BDP2 29 SULASMI
342 X BDP2 30 SURYA HANDAYU
343 X BDP2 31 SYARIFAH AZURA SAHARA
344 X BDP2 32 VERNIYATI
345 X BDP2 33 VONNY ASRIANTI
346 X BDP2 34 WIYAN ABIMAYU
347 X BDP2 35 YELVIANTI
348 X BDP2 36 ZALINA
1 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ
2 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA
3 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA
4 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA
5 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA
6 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN
7 XI TKJ 7 DAVID HUANG
8 XI TKJ 8 ERIC WINARDI
9 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN
10 XI TKJ 10 ISMAIL
11 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA
12 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI
13 XI TKJ 13 M. FERDIANDO
14 XI TKJ 14 M. ZAMRI
15 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT
16 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA
17 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI
18 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN
19 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI
20 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL
21 XI TKJ 21 NADIA
22 XI TKJ 22 NOVAZLI
23 XI TKJ 23 NUR'AIN
24 XI TKJ 24 SULAIMAN
25 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA
26 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN
27 XI TKJ 27 WULAN SAYETI
28 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA
29 XI UPW 1 ANDI ABDUL RAUF
30 XI UPW 2 BALQISHA LOVITA
31 XI UPW 3 DWI PUTRI BETARI
32 XI UPW 4 FITRI NURAINI
33 XI UPW 5 HAFIFAH
34 XI UPW 6 HENI MARYANI
35 XI UPW 7 HERJIETO ALDEX'S YAYITIAN MAULANA
36 XI UPW 8 HERY IRAWAN
37 XI UPW 9 HESTI FITRIANI BR. SINAGA
38 XI UPW 10 HESTI SAFIRA
39 XI UPW 11 JESSICA MEIDY
40 XI UPW 12 KAMELIA EKA SARI
41 XI UPW 13 KHANA CHANTIKA BT MUHAMMAD NOR
42 XI UPW 14 LITA FEBRIYANTI
43 XI UPW 15 M. SATRIA
44 XI UPW 16 NELI FIONDAYANI
45 XI UPW 17 NIKKO DWI ALVARIZI
46 XI UPW 18 NOVA RADITA MUSLIMAH
47 XI UPW 19 NOVITA SARI
48 XI UPW 20 OKTA VIONIKA
49 XI UPW 21 RILI ROSDIANTI
50 XI UPW 22 PUTRI DAYANI
51 XI UPW 23 RAHMAD PRASETYO
52 XI UPW 24 RIYAN FEBRINAL
53 XI UPW 25 SARI MUHARANI
54 XI UPW 26 SELVIANENGSI
55 XI UPW 27 SURANA RANGGA FADLI
56 XI UPW 28 SYA'BAN ILYAS
57 XI UPW 29 TIA MARYANI HARAHAP
58 XI UPW 30 VERREN THEO
59 XI UPW 31 WIDIYA SARI
60 XI UPW 32 YESI CAHYANI
61 XI UPW 33 YULIA ASTUTI
62 XI UPW 34 ZURAHMAN
63 XI JB 1 ANDINI RULMAIDANINGSIH
64 XI JB 2 ASHA LADILLA
65 XI JB 3 CHAIRREIHAN NISA
66 XI JB 4 CICA MAYA SARI
67 XI JB 5 CINDY FRISELLA AGATHA
68 XI JB 6 DAYANG NABILA SYIFA REFDITA
69 XI JB 7 FITRI NURAINI
70 XI JB 8 HADRIANUS HASOAN SIMAMORA
71 XI JB 9 HANIK FATMAWATI
72 XI JB 10 HUZAIMAH
73 XI JB 11 KELVINDO
74 XI JB 12 NATASYA
75 XI JB 13 NIA FAZIRA
76 XI JB 14 NURAFNI YANI
77 XI JB 15 NURFADHILA
78 XI JB 16 NURUL FITRIANI
79 XI JB 17 NURUL HASNA
80 XI JB 18 PUTRI LARASATI
81 XI JB 19 PUTRI NURHAFIZAH
82 XI JB 20 RAHMA JUNITA FITRI
83 XI JB 21 RAMADAYANI
84 XI JB 22 ROFADILLA
85 XI JB 23 SANIA FATIHA
86 XI JB 24 SILFI YOLA NABILA
87 XI JB 25 SILVI JOHANA HANDINI
88 XI JB 26 SITI KHAIRUNNISA
89 XI JB 27 SUSANA
90 XI JB 28 TANIA ALVIANITA
91 XI JB 29 TONY SUMARDI
92 XI JB 30 TRI WULANDARI
93 XI JB 31 YOAN LEDI DIYANA
94 XI TB 1 AFINY KHAIRA
95 XI TB 2 ANISAH AINI
96 XI TB 3 APRILLIA WAHYUNI
97 XI TB 4 ATIKA RAHMAYANI
98 XI TB 5 CLARA DESTIYA RAHMADONA
99 XI TB 6 DWI SUKARWATI
100 XI TB 7 FENTY MEILA SYARAH
101 XI TB 8 HUMAIRA
102 XI TB 9 INDAH PERMATA SARI
103 XI TB 10 INTAN KOSASIH W
104 XI TB 11 JIHAN QOSIMAH ARIFIN
105 XI TB 12 LAYLA SHOIMA
106 XI TB 13 MEI LINDAYATI
107 XI TB 14 MEIKE UTAMI
108 XI TB 15 MIYA SUNDARI
109 XI TB 16 NUR AZIZAH HARAHAP
110 XI TB 17 NURUL DIANA HARAHAP
111 XI TB 18 PUTRI ALYA NABILA
112 XI TB 19 PUTRI YANA
113 XI TB 20 RANTI
114 XI TB 21 RETNA KESUMAWATI
115 XI TB 22 RUSMIATI
116 XI TB 23 SILVIA UTAMI
117 XI TB 24 SRI DEWI AMELIA
118 XI TB 25 SRI RAMADANI
119 XI TB 26 SUCI ROMA DONA
120 XI TB 27 SYARIFAH SYFA IBTHIHAL
121 XI TB 28 TASYA SILVIANA
122 XI TB 29 VERA JULIANA
123 XI TB 30 VINA LALA MARDIANY
124 XI TB 31 YEMIMA SIMANJUNTAK
125 XI TB 32 YULIA ANNISA
126 XI AK 1 1 AGI SUHADA
127 XI AK 1 2 AINA
128 XI AK 1 3 AYU SRI MAYANG
129 XI AK 1 4 CHRISTY
130 XI AK 1 5 CICI PERMATA SARI
131 XI AK 1 6 CICI WIRYA SOFRIANI
132 XI AK 1 7 DEVINNA MILENIA
133 XI AK 1 8 EKY EL HAMIDY
134 XI AK 1 9 FADILLA NURHERDIYANTI
135 XI AK 1 10 FEBY KAMILIYA KHANSA
136 XI AK 1 11 FINA HANDAYANI
137 XI AK 1 12 GRASELLA NOVITA RAHMAWATI
138 XI AK 1 13 HENDRI KURNIAWAN
139 XI AK 1 14 IKA PUTRI ADELIA
140 XI AK 1 15 INDAH WAHYUNI
141 XI AK 1 16 KEVIN SUSANTO
142 XI AK 1 17 LINA DINI NINGSIH
143 XI AK 1 18 M.AGUSTIAWAN
144 XI AK 1 19 MELI YANTI VERONIKA
145 XI AK 1 20 NABILA PUTRI RAHMAYANTY
146 XI AK 1 21 NADIA LUTHFIYA SARI
147 XI AK 1 22 NESTY ANGELIA
148 XI AK 1 23 NOVARIAN TRI NAGARIMAS
149 XI AK 1 24 PUTRI TAMARA
150 XI AK 1 25 RELDA MITHA SAPUTRI
151 XI AK 1 26 RISKA MAIDAH
152 XI AK 1 27 RUTMAWATI
153 XI AK 1 28 SANTI
154 XI AK 1 29 SEKAR NIRWANA SUKMA DEWI
155 XI AK 1 30 TIARA MARYANI
156 XI AK 1 31 TITI HANDAYANI
157 XI AK 1 32 WARDAH SYAZWANI ZAHIRAH
158 XI AK 1 33 WILLIAM
159 XI AK 2 1 ANGGI SILVIANA SARI
160 XI AK 2 2 AYUDIA NINGTYAS
161 XI AK 2 3 AZURA
162 XI AK 2 4 DELLA NOVITA
163 XI AK 2 5 DESI NOVITA SARI
164 XI AK 2 6 ENDANG WERDI NINGSIH
165 XI AK 2 7 ERICHA MEGA VARIANTI
166 XI AK 2 8 HENDRY
167 XI AK 2 9 INDRA
168 XI AK 2 10 IRANDI HORATIO
169 XI AK 2 11 JOSY SUSANDRA
170 XI AK 2 12 LATIFA MUCHMAINAH
171 XI AK 2 13 MUFLIKHIN
172 XI AK 2 14 MUHAMMAD FARHAN ZIDANE
173 XI AK 2 15 MUHAMMAD SYAHREZA
174 XI AK 2 16 NADIA SALSABILA
175 XI AK 2 17 NALA RATIH
176 XI AK 2 18 NILA FITRIANI
177 XI AK 2 19 NOVYANTI CUTRI
178 XI AK 2 20 NURSYAFIA NOVITA SARI
179 XI AK 2 21 PRESILIA DAO
180 XI AK 2 22 RESTI ANDRIYANI
181 XI AK 2 23 RETA SAHFITRI
182 XI AK 2 24 RIA NURDIYANTI
183 XI AK 2 25 RICO TRIADI
184 XI AK 2 26 RINA AFRIYANTI
185 XI AK 2 27 RISMA NIDARIA
186 XI AK 2 28 SHAWILA DWI SHAFITRI
187 XI AK 2 29 SHINDY YANA VADILA
188 XI AK 2 30 SYAFITRI
189 XI AK 2 31 TENGKU FADILLAH HASIFA
190 XI AK 2 32 TRIMA CAHAYA
191 XI AK 2 33 WINNA DWI PUSPITA
192 XI AK 3 1 AYU ANDINI
193 XI AK 3 2 AYU RIYANDA SYAHPUTRI
194 XI AK 3 3 AZURANI
195 XI AK 3 4 BELLA SASKIA PUTRI
196 XI AK 3 5 DARMILIS
197 XI AK 3 6 DELCIA FERANICA
198 XI AK 3 7 HELVIRA YULIANDA
199 XI AK 3 8 JERNITA IDORA RAJAGUKGUK
200 XI AK 3 9 JESICA RATNA SARI
201 XI AK 3 10 LARA JEFRIANTI
202 XI AK 3 11 LILIS SUNDARI
203 XI AK 3 12 MEGA LESTARI
204 XI AK 3 13 MYNDA ERNITA
205 XI AK 3 14 NELVI RAHMADANI
206 XI AK 3 15 NINGSIH
207 XI AK 3 16 NINI MARIANA
208 XI AK 3 17 NISACH DIEN VRAMADANE
209 XI AK 3 18 NUR SYAFIKA
210 XI AK 3 19 NURSYAHIRAH
211 XI AK 3 20 RAHMAD RAMADHANI PUTRA
212 XI AK 3 21 RANI EKA PUJI LESTARI
213 XI AK 3 22 RETNO EVIETA
214 XI AK 3 23 RINDI ATIKA
215 XI AK 3 24 RIRIS IRMA FADILLA
216 XI AK 3 25 RISKY RAMADHAN
217 XI AK 3 26 ROZITA
218 XI AK 3 27 RYAN IRAWAN
219 XI AK 3 28 TAN RUDI
220 XI AK 3 29 VINA LESTARI
221 XI AK 3 30 WINDA WATI
222 XI AK 3 31 YOLA NURKHALIDA
223 XI AK 3 32 HADI SUHERDI
224 XI AP 1 1 ADE HIDAYATI
225 XI AP 1 2 ADI SYAHPUTRA
226 XI AP 1 3 AFRINA SARI
227 XI AP 1 4 ALDI WIJAYA
228 XI AP 1 5 AYU JUNELTI PRATAMA
229 XI AP 1 6 CINDY BELLA STEFFENDI
230 XI AP 1 7 DEA SASKIA PUTRI
231 XI AP 1 8 DEWI RIZKY LESTARI
232 XI AP 1 9 DILA SHOFIA
233 XI AP 1 10 DWI YANI WARDANA
234 XI AP 1 11 DWIE BELCHA NANDA DAMANIK
235 XI AP 1 12 EMELIA SANTIKA
236 XI AP 1 13 FELLY ELVIANI
237 XI AP 1 14 PITRIA SARI
238 XI AP 1 15 HIKMAH AULIA
239 XI AP 1 16 IRINE DWIYANA PUTRI
240 XI AP 1 17 MARHANINGSIH DEWI UTARI
241 XI AP 1 18 MITA ZAHURA
242 XI AP 1 19 NABILA FITRI LARASATI
243 XI AP 1 20 NOR SAFIKA AIDIHASARI
244 XI AP 1 21 NURLAILA
245 XI AP 1 22 PUTRI HAWA LUBIS
246 XI AP 1 23 RAMA AZANI
247 XI AP 1 24 RIKA RISKI WULANDARI
248 XI AP 1 25 RIZKA YULIANTI SAFITRI
249 XI AP 1 26 SABILLA ROIBA
250 XI AP 1 27 SITI PURNAMA SURI
251 XI AP 1 28 SRI MEIDINA BR TAMBUNAN
252 XI AP 1 29 TESA TIARA
253 XI AP 1 30 ULFATUL HIDAYAH DOMO
254 XI AP 1 31 WAN SITI MAZIHA
255 XI AP 1 32 YONA MALINI
256 XI AP 2 1 AGUNG CAHYONO
257 XI AP 2 2 AYU ASNIA
258 XI AP 2 3 BAYU IRWANDA
259 XI AP 2 4 CINDY AYU PRASETYA
260 XI AP 2 5 CORRY MARANTIKA PUSPITA SARI SIAHAAN
261 XI AP 2 6 DEWI ANGGRAINI
262 XI AP 2 7 DIKMA NUR FADILLAH
263 XI AP 2 8 DWI KURNIA WARDANI
264 XI AP 2 9 DWI WULAN
265 XI AP 2 10 EKA WULANDARI
266 XI AP 2 11 EVA DEWINATA
267 XI AP 2 12 FRISKA
268 XI AP 2 13 INDAH SALSABILA
269 XI AP 2 14 IVONA SALSABILA
270 XI AP 2 15 KHERMA FERA ASYIKIN
271 XI AP 2 16 KURNIA MUHAROMAH
272 XI AP 2 17 MUTIARA
273 XI AP 2 18 NELFINA ROSI
274 XI AP 2 19 NOVIA YANTI
275 XI AP 2 20 NURUL ANNISA
276 XI AP 2 21 PUTRI AYU AMELIA
277 XI AP 2 22 PUTRI WULANDARI
278 XI AP 2 23 RANI
279 XI AP 2 24 RINI ANDRIANI
280 XI AP 2 25 RUSELLY SARUANNI
281 XI AP 2 26 SITI AISAH
282 XI AP 2 27 SONIA EVIKA
283 XI AP 2 28 SUCI ANGGRAINI
284 XI AP 2 29 ULFA MAILANI
285 XI AP 2 30 VEGY DEVITA
286 XI AP 2 31 ZURIATI MADIAH
287 XI PN 1 1 ADAM SYAFRIANTO
288 XI PN 1 2 ANUAR
289 XI PN 1 3 ARROYO CLAUDYA
290 XI PN 1 4 BUDI SETIAWAN
291 XI PN 1 5 DEVI NUR FADILLA
292 XI PN 1 6 DINI MONIKA
293 XI PN 1 7 DWI TARI MUJIANINGSIH
294 XI PN 1 8 FATIMAH LISMA RISHA
295 XI PN 1 9 FIRDA LARASSATTI
296 XI PN 1 10 JOHARI RAHMANSYAH
297 XI PN 1 11 KRISTOVER
298 XI PN 1 12 LIDIYA
299 XI PN 1 13 M. FIRMANSYAH HAFIZ
300 XI PN 1 14 MANISA INDRAWATI
301 XI PN 1 15 MUHAMMAD AIDIL
302 XI PN 1 16 MUHAMMAD SAFRAY FARHAN
303 XI PN 1 17 NADILA
304 XI PN 1 18 NADIRA
305 XI PN 1 19 NANA ARDIANA SAFITRI
306 XI PN 1 20 NAZURA AZNUR
307 XI PN 1 21 NURBAITI
308 XI PN 1 22 PUPUT SAWITRI
309 XI PN 1 23 SARI UMMI RAHMAWATI
310 XI PN 1 24 SEPTI WIDYASTUTI
311 XI PN 1 25 SHIVA AR SHYRA
312 XI PN 1 26 SITI MUTIAH
313 XI PN 1 27 SONIA
314 XI PN 1 28 SRI KURNIA RIZKI
315 XI PN 1 29 TENGKU YOGA HARIANSYAH
316 XI PN 1 30 WENNY DWI ANGGRAINI
317 XI PN 1 31 ZAKIA MALIZA FASYA
318 XI PN 2 1 ADEA SAKTIANI
319 XI PN 2 2 ANISAH
320 XI PN 2 3 DEVI SRI HARSIH
321 XI PN 2 4 EVIE CHRISTINA WATI
322 XI PN 2 5 FAJAR GUSTANTO
323 XI PN 2 6 HALIM AZIZ
324 XI PN 2 7 HASRIYOHANA
325 XI PN 2 8 HENGKI WIJAYA
326 XI PN 2 9 ISDA RISKI
327 XI PN 2 10 JAILANI
328 XI PN 2 11 JASINTA NOVIANTI
329 XI PN 2 12 KAMARUL AZWAN
330 XI PN 2 13 KEMALA SARI
331 XI PN 2 14 LIAN OKTAVIANA
332 XI PN 2 15 M. ICHSAN
333 XI PN 2 16 M. KHAIDIR
334 XI PN 2 17 MELINDA SRIYANTI
335 XI PN 2 18 MONICA AMRIZAL
336 XI PN 2 19 NENNI FEBRIYANTI
337 XI PN 2 20 NISHA MALA SARI
338 XI PN 2 21 NOVAL HADDATH
339 XI PN 2 22 NURUL SAKINAH
340 XI PN 2 23 PUTRI WARDANI
341 XI PN 2 24 REZTI NEELAM SARI
342 XI PN 2 25 RUDI ALFAN GUNAWAN
343 XI PN 2 26 SARI SARWENDA CHANG
344 XI PN 2 27 SRI RAHAYU RAMA DINI
345 XI PN 2 28 TIFFANI
346 XI PN 2 29 TINA
347 XI PN 2 30 TRYA FANNY
348 XI PN 2 31 WENI JUNITA
349 XI PN 2 32 YUKI NELSON
1 XII TKJ 1 AIDHA FITRI LESTARI
2 XII TKJ 2 ANGGITA EFTANA SARI
3 XII TKJ 3 BUDI MAULANA
4 XII TKJ 4 CLINSEN VANRISTIEN
5 XII TKJ 5 DALFIS
6 XII TKJ 6 DIAN RAHAYU PUTRI
7 XII TKJ 7 DILA ANATASYA
8 XII TKJ 8 DINI ARDIANTI
9 XII TKJ 9 DONA FEBYANTI
10 XII TKJ 10 EKI RAHMAD FITRA
11 XII TKJ 11 ETIKA LESTARI VERONIKA
12 XII TKJ 12 FARAHDILLHA APDINDA PERDANA
13 XII TKJ 13 FRANDESKA LEE
14 XII TKJ 14 HERI BASTIAN
15 XII TKJ 15 IRMI SUKMA DEWI
16 XII TKJ 16 IRVAN WIJAYA
17 XII TKJ 17 IWAN HERMAWAN
18 XII TKJ 18 JUFRIZAL
19 XII TKJ 19 LIZA
20 XII TKJ 20 MUHAMMAD RIZKY
21 XII TKJ 21 MUHAMMAD RAJIV FACHREZY
22 XII TKJ 22 RIDUAN SAPUTRA
23 XII TKJ 23 RINI YULIANI
24 XII TKJ 24 SANDY ADI TANTRA
25 XII TKJ 25 TENGKU CANTIKA PUTRI
26 XII TKJ 26 UJIANA FITRIA SARI
27 XII TKJ 27 ULFA CHANIA KINASIH
28 XII TKJ 28 YULFA ZIRA
29 XII UPW 1 ABDUR RAHMAN
30 XII UPW 2 AFRIYANI
31 XII UPW 3 AINUN MARDIAH
32 XII UPW 4 ASTRIE MILLENIA
33 XII UPW 5 DELTA ELDA PERMIRIA
34 XII UPW 6 DINA LORENZA SANTOSO
35 XII UPW 7 EMPI AYU SIHOMBING
36 XII UPW 8 EVI ASIH WULAN NINGSIH
37 XII UPW 9 FIKRIANSYAH
38 XII UPW 10 GUSNAWATI
39 XII UPW 11 HELFI ANGELINA BATU MUAYA
40 XII UPW 12 HOTMARIA KRISDAYANTI SAGALA
41 XII UPW 13 ICHA FRANCISKA
42 XII UPW 14 IMAM ABU HANIFAH
43 XII UPW 15 IRFANSYAH
44 XII UPW 16 JESSICA
45 XII UPW 17 MANDA MARNANDA
46 XII UPW 18 NUR MILA SARI
47 XII UPW 19 RAHMADANI
48 XII UPW 20 RAMADHANISA
49 XII UPW 21 REYHAN SAPUTRA
50 XII UPW 22 SELVINA MAHARANI
51 XII UPW 23 SHANTYA
52 XII UPW 24 SILVY OCKTAVIANI
53 XII UPW 25 SITI RAHMAH
54 XII UPW 26 SURIYANTI
55 XII UPW 27 TITA YULFIRA
56 XII UPW 28 WINDA FEBRIANA
57 XII UPW 29 YUNI SULASTRI SITANGGANG
58 XII JB 1 ABDUL ALI
59 XII JB 2 ANGEL NOVELIA ANGGI
60 XII JB 3 ARIANI PUTRI CAHAYA
61 XII JB 4 ASTRID JUNIATI
62 XII JB 5 CICI LESTARI
63 XII JB 6 DEFI OKTARIANI
64 XII JB 7 DEFIRA MAYSHELLA
65 XII JB 8 DEWI KARTIKA
66 XII JB 9 FITRIA AISYAH
67 XII JB 10 FRANSISKA ANGGRAENI SUBEKTI
68 XII JB 11 LUSI MARDIANA
69 XII JB 12 MARLINA
70 XII JB 13 MELYSA HANDAYANI
71 XII JB 14 NABILA
72 XII JB 15 NADIA SARI RAMDANI
73 XII JB 16 NASHILA ARTANOVYANI
74 XII JB 17 NUR ANNISA TRI HANDAYANI
75 XII JB 18 NUR SANTI
76 XII JB 19 NUR WAHYUNI
77 XII JB 20 NURAZIZIE
78 XII JB 21 NURUL UMIATI
79 XII JB 22 QIRANA NUR SUCI
80 XII JB 23 SADDIYAH
81 XII JB 24 SITI AISYAH
82 XII JB 25 SUPPERIADI
83 XII JB 26 TIKA APRIYANI
84 XII JB 27 TRI SUKMA HIDAYAH
85 XII JB 28 ULUL ASMI QOLBU JUWITA
86 XII JB 29 UTHIA LATIFAH RAMADHANI
87 XII JB 30 VIRDASARY NUR RIFQA
88 XII JB 31 ZAINUR ARIF
89 XII TB 1 AFRIANI MARBUN
90 XII TB 2 AHLUN NAZA OKTA VIONA
91 XII TB 3 AN NISHA SEPTIANA
92 XII TB 4 ANITA RIZKY SAPUTRI
93 XII TB 5 APRILIA SARAGIH
94 XII TB 6 DEA SAPUTRI
95 XII TB 7 EKA WAHYUNI
96 XII TB 8 ELLYSA AULIA KARYA DEWI
97 XII TB 9 INDRIANI PUTRI
98 XII TB 10 KARMILA
99 XII TB 11 KARTINI APRILIA
100 XII TB 12 KASIH RINDU WASTUTI
101 XII TB 13 KIKI AMELIA
102 XII TB 14 KURNIA SYAHPUTRI
103 XII TB 15 LINDA OCTAVIANI
104 XII TB 16 NADIA ANGGRAINI PUTRI
105 XII TB 17 NUR HARIZA
106 XII TB 18 NUR JANNAH
107 XII TB 19 NURHAYATI
108 XII TB 20 PUTRI HARDIYANTI
109 XII TB 21 RANI FRANSISKA JAYA MANULLANG
110 XII TB 22 RIKA FITRIANA
111 XII TB 23 RINI AULIA
112 XII TB 24 SAHRINA APRILIANINGSIH
113 XII TB 25 SUTRIYANI
114 XII TB 26 UMI KALSUM
115 XII TB 27 UMMI FADILAH
116 XII TB 28 VINA ALVIONITA
117 XII TB 29 WELLA
118 XII TB 30 YAUMI FITRI
119 XII AK 1 1 ADES KURNIA
120 XII AK 1 2 ADHA NISHARUL
121 XII AK 1 3 ALIVA NADIA
122 XII AK 1 4 ANANDA PRATAMA
123 XII AK 1 5 ANDRAY PRASETIA
124 XII AK 1 6 CHALISTA CHRISTINE
125 XII AK 1 7 CHINDI AHMAULIA. AS
126 XII AK 1 8 DENNY AWANDHA
127 XII AK 1 9 DESI RATNA SARI
128 XII AK 1 10 DHANYA CHRISTY ANGELI PANJAITAN
129 XII AK 1 11 EGA PUTRI ANDINI
130 XII AK 1 12 FENI PEBRIASARI
131 XII AK 1 13 IRMA LIZA
132 XII AK 1 14 JIHAN DWI FADHILA
133 XII AK 1 15 KELVIN SANDRO NAINGGOLAN
134 XII AK 1 16 KHAIRUNAISAK
135 XII AK 1 17 MELATI CANTIKA PUTRI
136 XII AK 1 18 NINI NURSIMA
137 XII AK 1 19 NUR CAHAYA RAFIQA
138 XII AK 1 20 PRATIWI
139 XII AK 1 21 PUJRIA RAHMA PUTRI
140 XII AK 1 22 RAUDYAH RIFTA TUZZAHRA
141 XII AK 1 23 RIZKI JUNIANTO
142 XII AK 1 24 SANTRI A.D.V
143 XII AK 1 25 SHEREN CHANG
144 XII AK 1 26 SHERLY MELINDA
145 XII AK 1 27 SONIA DWI SAFIRA
146 XII AK 1 28 SUCI AFDILLAH PRAMESWARI
147 XII AK 1 29 SUSAN
148 XII AK 1 30 SUSIANI
149 XII AK 1 31 TRI JAYANTI
150 XII AK 1 32 VENNY
151 XII AK 1 33 YULIA VERONICA YAPUTRI
152 XII AK 1 34 ZONA NANDA
153 XII AK 2 1 ANIS
154 XII AK 2 2 ARIS KUSUMA WARDANI
155 XII AK 2 3 CHRISTINA ANGGRAINI
156 XII AK 2 4 DEWI
157 XII AK 2 5 DIYANA NOFITA SARI
158 XII AK 2 6 EMA FITRIYANI PUTRI
159 XII AK 2 7 EVA LIZA
160 XII AK 2 8 FEBRI YANTI
161 XII AK 2 9 GAN LI KIE
162 XII AK 2 10 GILANG SATYA ARIMBI
163 XII AK 2 11 IMA DHARMA YANTI
164 XII AK 2 12 JEKKI SUPRAPTO
165 XII AK 2 13 JESSICA
166 XII AK 2 14 LATYCIA CARIN
167 XII AK 2 15 LIWAN SUSANDI
168 XII AK 2 16 MEGA WULAN DARI
169 XII AK 2 17 MUHAMMAD RIDHO
170 XII AK 2 18 NOVITA SARI
171 XII AK 2 19 NUREKA FATMAILANI
172 XII AK 2 20 NURHANIS SAKHBANIAH
173 XII AK 2 21 PUTRI HANDAYANI
174 XII AK 2 22 ROHANA FEBRIANTI
175 XII AK 2 23 SHERLYA
176 XII AK 2 24 SHILVIA HANIFAH
177 XII AK 2 25 SITI HAWA
178 XII AK 2 26 SULIS DERMAWAN
179 XII AK 2 27 SUMIATI
180 XII AK 2 28 SUSAN
181 XII AK 2 29 VERLIANDA RIZKY SAPUTRI
182 XII AK 2 30 WAN AYUMI PUTRI
183 XII AK 2 31 YULIANTO
184 XII AK 2 32 YUNI KARTIKA
185 XII AK 3 1 ALLYSHA MARTIADI
186 XII AK 3 2 APRILLIA UTARI
187 XII AK 3 3 AYU ANDINI BR SIMARMATA
188 XII AK 3 4 BASOK WAHYU PAMUNGKAS
189 XII AK 3 5 BUNGA MILINA
190 XII AK 3 6 DESRIANI BATU BARA
191 XII AK 3 7 FATI MAIZURA
192 XII AK 3 8 FEDELA NITAMI
193 XII AK 3 9 FERNANDO CHANG
194 XII AK 3 10 HARLITA SANTIKA
195 XII AK 3 11 HENNY KURNIA WATI
196 XII AK 3 12 IDDYA GUSTIYANTI
197 XII AK 3 13 INDRIYANI
198 XII AK 3 14 IRFAN ABDULLAH
199 XII AK 3 15 JEMI
200 XII AK 3 16 LIA ANGGRAINI
201 XII AK 3 17 MERRY CHRISTY
202 XII AK 3 18 MIRA AZURA
203 XII AK 3 19 NOVIA ASTUTI
204 XII AK 3 20 NURUL MAZIYAH
205 XII AK 3 21 NURUL SYAFIKA
206 XII AK 3 22 RADIANIZA
207 XII AK 3 23 REYNALDI
208 XII AK 3 24 RIO ADVENDRA
209 XII AK 3 25 SANTI
210 XII AK 3 26 SINDI MELIA PUTRI
211 XII AK 3 27 SITI WULANDARI
212 XII AK 3 28 SRI LESTARI
213 XII AK 3 29 WAODE DINA OKTAVIANI
214 XII AK 3 30 WIDYA HARIYANI
215 XII AK 3 31 YUNI INZARA
216 XII AP 1 1 AFRIDA
217 XII AP 1 2 ANDREAS NAULI TUA MALAU
218 XII AP 1 3 AULIA PERTIWI
219 XII AP 1 4 DESTA SYOFINA HALWA
220 XII AP 1 5 DICKY SUSANTO
221 XII AP 1 6 HENNI ANGELINA GEA
222 XII AP 1 7 HESTIWIFAL SUMASRA
223 XII AP 1 8 INDAH ZAHRINA
224 XII AP 1 9 INDRI HERLINA PASA
225 XII AP 1 10 JEWEL ARYADUTA NINGSIH
226 XII AP 1 11 JUFRIZAL
227 XII AP 1 12 MUHAMMAD RIDHO PAHLEFI
228 XII AP 1 13 NADIA
229 XII AP 1 14 NADIA RAHMA
230 XII AP 1 15 NANANG IRAWAN
231 XII AP 1 16 NOR ARDILLA
232 XII AP 1 17 NUR SYAFINA FEBRIA
233 XII AP 1 18 PANI FEBRIANA
234 XII AP 1 19 RESTI JULIANA PUTRI
235 XII AP 1 20 RIFKA KURNIA
236 XII AP 1 21 SAFIRA ROSA
237 XII AP 1 22 SARI RIZKI KADIR
238 XII AP 1 23 SOFFIA
239 XII AP 1 24 SRI WULAN LESTARI
240 XII AP 1 25 SUARNI PITRI
241 XII AP 1 26 SYAHRIZA
242 XII AP 1 27 TESSA MEISHELLA
243 XII AP 1 28 TIARA SARSABELA
244 XII AP 1 29 WINDI ANDRIANI
245 XII AP 2 1 ANGGI SAPUTRA
246 XII AP 2 2 ANIS SAFITRI
247 XII AP 2 3 AYU ASTUTI SIMARE-MARE
248 XII AP 2 4 DEBY MAI AFANI
249 XII AP 2 5 DESSY ANGELINA
250 XII AP 2 6 DIAN FAZRIAH HANUM
251 XII AP 2 7 DIDI KURNIADI
252 XII AP 2 8 ELGA WINARSIH
253 XII AP 2 9 FEBRITA RATNA SARI
254 XII AP 2 10 GUSULINA
255 XII AP 2 11 ISMANIANSYAH
256 XII AP 2 12 ISTIQOMAH
257 XII AP 2 13 JOEL FIRDAUS JOHANES SIBORO
258 XII AP 2 14 JULIANA
259 XII AP 2 15 MELLIANI APRILIA
260 XII AP 2 16 MUHAMMAD SUFRI ARDIANSYAH
261 XII AP 2 17 NAZRI ROMADHAN
262 XII AP 2 18 NUR AIDIL ADHANI
263 XII AP 2 19 NURSYAFIRA
264 XII AP 2 20 OKNI KUSMAWATI
265 XII AP 2 21 RAISA HAKIM NST
266 XII AP 2 22 RANI ARIFAH
267 XII AP 2 23 RANI RAMADHANI
268 XII AP 2 24 RITA AGUSTINA
269 XII AP 2 25 ROZALI M. NOER
270 XII AP 2 26 SINTA MARLINDA
271 XII AP 2 27 SYANIA FADILA RAMADHANI
272 XII AP 2 28 TANIA EFFENDI
273 XII AP 2 29 TENGKU SYARIFAH ROVIQOH
274 XII AP 2 30 YESSY APRI WIRMAWATI
275 XII PN 1 1 AFRIANTO.S
276 XII PN 1 2 ASRI ASWITA
277 XII PN 1 3 BASTIAN JULIUS LEE
278 XII PN 1 4 CHINTIA PUSPITA DEWI
279 XII PN 1 5 DESY RAMALIANI
280 XII PN 1 6 DIMAS SETIAWAN
281 XII PN 1 7 EKA PUTRI SUPIYANTI
282 XII PN 1 8 FADILA
283 XII PN 1 9 FITRI JUMIATI
284 XII PN 1 10 IMANUEL SIHOMBING
285 XII PN 1 11 JESSICA
286 XII PN 1 12 MELANI SYAFITRI
287 XII PN 1 13 MERYILIA
288 XII PN 1 14 NONNY AGUSTIN
289 XII PN 1 15 NUR AFIDAH DINILLAH
290 XII PN 1 16 NUR OCTAVIANI
291 XII PN 1 17 NURHAFIZA
292 XII PN 1 18 RAMA ANDINI
293 XII PN 1 19 REKA DOMALASARI
294 XII PN 1 20 RIKA ELISA HASIBUAN
295 XII PN 1 21 ROHMA ANITA
296 XII PN 1 22 ROSA LINA YANA
297 XII PN 1 23 SRI WAHYUNI
298 XII PN 1 24 SUNANDAR
299 XII PN 1 25 TIARA PANGESTI
300 XII PN 1 26 YENI KARTIKA
301 XII PN 1 27 YUYUN NOVIKA
302 XII PN 1 28 ZURAIDA
303 XII PN 2 1 AMI SUKMA MIRANDA
304 XII PN 2 2 ANGGI NINALIA LUBIS
305 XII PN 2 3 ASRI AFRIANI
306 XII PN 2 4 AXEL KEVIN
307 XII PN 2 5 DEDE NOVIANI
308 XII PN 2 6 EDISON
309 XII PN 2 7 EKA YUNANDITA SINAGA
310 XII PN 2 8 FARA HUMAIROH
311 XII PN 2 9 FARIZA
312 XII PN 2 10 HAZWIN MAHIROH
313 XII PN 2 11 HUSNATUL HASANAH
314 XII PN 2 12 JONNI
315 XII PN 2 13 LARA MARSELLA
316 XII PN 2 14 LESTARI ISMAH NASYIROH
317 XII PN 2 15 MAYA ULANDARI
318 XII PN 2 16 MEGA SANTIA
319 XII PN 2 17 MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN
320 XII PN 2 18 NARASHTRIE WIDARI
321 XII PN 2 19 NURYANDA SYAHPUTRA HARAHAP
322 XII PN 2 20 RIAN ADI WIRAWAN
323 XII PN 2 21 RICKY WAN
324 XII PN 2 22 RISKI HAMDANI
325 XII PN 2 23 RIZKA MEILANI
326 XII PN 2 24 SA'DIAH
327 XII PN 2 25 SAFARUAN SYAH
328 XII PN 2 26 SHINTA OKTAVIA
329 XII PN 2 27 SITI ZAHARA OKTAVIA
330 XII PN 2 28 WULANDARI
331 XII PN 2 29 YINNILIA AGUSTINI
DAFTAR NILAI
KULER PILIHAN " PILIHAN "
UN PELAJARAN : 2017 / 2018
Nama Guru /
Nama Kegiatan Keterangan Pembimbing
DAFTAR NILAI
PRESTASI
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018
Indek Kelas No Nama

1 X TKJ 1 AGUS RISANDA


2 X TKJ 2 AGUSTRI BAGASKARA
3 X TKJ 3 ALYA IRZAN RAMADHANI
4 X TKJ 4 AMRILUDDIN
5 X TKJ 5 APRILIA EKA SUWANDI
6 X TKJ 6 ASYISYIFA JEAMISHA ZAHARA
7 X TKJ 7 BASRI ARNANDA
8 X TKJ 8 DASRIZUL
9 X TKJ 9 DEFRI DARMANDA
10 X TKJ 10 ESI SUTARSI
11 X TKJ 11 FARHAN KUSUMA
12 X TKJ 12 FARIZ NUGRAHA
13 X TKJ 13 FAUZI FALAH
14 X TKJ 14 FEDAYEEN MUHAMMAD SOMARA SINAGA
15 X TKJ 15 FLORENCIA IRENE
16 X TKJ 16 IRSAN CHANG
17 X TKJ 17 JACKY SANJAYA
18 X TKJ 18 JECKY HINDRAWAN
19 X TKJ 19 KEVIN
20 X TKJ 20 KUSUMA WIRANDY
21 X TKJ 21 MUHAMMAD AMIN
22 X TKJ 22 MUHAMMAD RIDUAN SIHOMBING
23 X TKJ 23 NOVITA RAMADANI
24 X TKJ 24 NURSAFIKA
25 X TKJ 25 ORIVIA RIZKY
26 X TKJ 26 PUTRI AMANDA ELFIRANTI
27 X TKJ 27 SITI RAHMAH MARWAH
28 X TKJ 28 TIARA SILVINA ALLINGGA
29 X TKJ 29 VALENTINO LEE
30 X TKJ 30 WINDA AMELIA
31 X UPW 1 ANISA TRIA AMANDARI
32 X UPW 2 ANNISHA RIZKY MENRIANY
33 X UPW 3 ARIF ANANDA
34 X UPW 4 DEFRI CEJU NAPITUPULU
35 X UPW 5 DIANA TRI PURWANTI
36 X UPW 6 DINDA RINDIANI
37 X UPW 7 ERIKA TABITA THEODITA
38 X UPW 8 FHATMA WIDYA RIZKY
39 X UPW 9 ILHAN ISMAIL
40 X UPW 10 ISRAQ SUARDI
41 X UPW 11 JULIA MARISI
42 X UPW 12 JUNITA LESTARI
43 X UPW 13 JUSTIN WILLYAM
44 X UPW 14 KARTIKA MARYAM
45 X UPW 15 LESTARI DIAN UTAMI
46 X UPW 16 LIDIA PURNAMA ROHANI PANJAITAN
47 X UPW 17 LILY SYAHRIYANI
48 X UPW 18 MARIA BR SITOMPUL
49 X UPW 19 MELFINA NETRI
50 X UPW 20 MIFTAKUL KHAIRUNNISA
51 X UPW 21 MUHAMMAD FADLI
52 X UPW 22 NADIA RIZKI KEMALA SARI
53 X UPW 23 NUR AFNI UNTARI
54 X UPW 24 NURUL ANNISA
55 X UPW 25 PUTRI DWIKA SARI SIREGAR
56 X UPW 26 RAMA ILDAYANI
57 X UPW 27 REIVA DESIANTY
58 X UPW 28 REZKI SATRIA PUTRA
59 X UPW 29 SITI SITIYANI
60 X UPW 30 SYAHRUL ROMADON
61 X UPW 31 SYARIFAH SAHIRA AL-SYAGGAF
62 X UPW 32 WAN NAHDATUL NADILA
63 X UPW 33 WIDYA LESTARI
64 X TBU 1 ANNISA PUTRI ANANDA
65 X TBU 2 AYI ANDESKA
66 X TBU 3 DEKSI RAMADANI
67 X TBU 4 DEVI APRIANA PUTRI
68 X TBU 5 DEVI SETYANINGRUM
69 X TBU 6 DEWI MULIYANA
70 X TBU 7 DUMA FEBRYANTY
71 X TBU 8 FEBI PUSPA INDRIANI
72 X TBU 9 IMELDA SINTYA HUTASOIT
73 X TBU 10 MARLI FAUZIAH
74 X TBU 11 MELISA PUTRI
75 X TBU 12 NIA RAHMADHANI
76 X TBU 13 NIKEN TIORIDA
77 X TBU 14 NOR ASIAH
78 X TBU 15 NUR HASANAH SINAMBELA
79 X TBU 16 NUR HIDAYAH FITRI
80 X TBU 17 NURFIJRI SANI
81 X TBU 18 NURFITRI ROSARI
82 X TBU 19 PAULINE
83 X TBU 20 PUTRI OCTAVIA
84 X TBU 21 RAHMA SAFITRI
85 X TBU 22 RANI OKTAVIA PUTRI
86 X TBU 23 RATIDAH
87 X TBU 24 RATNA KUSUMA YANTI
88 X TBU 25 RISKA SARI
89 X TBU 26 SALSABILA JANNATI FIRDAUS
90 X TBU 27 SASRI WULANDARI
91 X TBU 28 SITI MARYAM
92 X TBU 29 SITI ROMELAH
93 X TBU 30 TACHA SAPUTRI
94 X TBU 31 VIA ERVIANI
95 X TBU 32 VIRA SYAFRIANA
96 X TBU 33 VITRIA ROSIDAH
97 X TBU 34 YUNI MARGARETTHA
98 X TBU 35 ZULHINUR HALIMAH
99 X TBU 36 OKTAMI ALDI ANITA
100 X TBO 1 ALAM BAGUS BAYU SETIADY
101 X TBO 2 AMI FEBRIYANTI
102 X TBO 3 AZIZI PUTRI RAMADHANI
103 X TBO 4 BEKTI UTAMI
104 X TBO 5 DELVI RAHMADANI
105 X TBO 6 DINDA APRILIUSTY FADHILLAH
106 X TBO 7 DWI CAHYONO
107 X TBO 8 ENJI PARLINA SINURAT
108 X TBO 9 INTAN SAFITRI
109 X TBO 10 JUWITA RAHAYU
110 X TBO 11 MUHAMMAD NOVRIANSYAH
111 X TBO 12 MUHAMMAD RUDI SYAHRUL NIZAM
112 X TBO 13 NABILA WINE ADINDA
113 X TBO 14 NADYA KHAIRUNISA
114 X TBO 15 NANDITA DESTIA
115 X TBO 16 NILA SARI
116 X TBO 17 NOPITA SARI
117 X TBO 18 NUR SAYILA
118 X TBO 19 NUR SYAMSIYAH
119 X TBO 20 NURUL AMALIA. R
120 X TBO 21 QORI'A
121 X TBO 22 RAHMAT HABIBI
122 X TBO 23 REI CAHYA RANI
123 X TBO 24 RIKA RIDHOTUL
124 X TBO 25 RIMA FITRIA NINGSIH
125 X TBO 26 RISFIDA NOVIANA
126 X TBO 27 RISKA ANISHA
127 X TBO 28 RISMA
128 X TBO 29 RISMA FEBRIANTY
129 X TBO 30 SOPHIA JURIN
130 X TBO 31 SRI WINARNI
131 X TBO 32 SRI YANTI ZAMILI
132 X TBO 33 SYAFIRA ZULFANI
133 X TBO 34 TIARA INDRIYANI
134 X TBO 35 YUNIA MAR'ATUSSHOLIHAH
135 X AKL1 1 AGUNG PRASETIO SUPARSO
136 X AKL1 2 ANDINI SALSABIL RAHMADANI
137 X AKL1 3 ANISA MEGA
138 X AKL1 4 AYU SEPTINA
139 X AKL1 5 CORI OKTAFIANI SUWARDI
140 X AKL1 6 DIVA ANGGRAINY
141 X AKL1 7 EDWIN JUFRISON WILLY
142 X AKL1 8 ERWIN KURNIAWAN
143 X AKL1 9 HAMSYAR
144 X AKL1 10 HANNA YULIA PURBA
145 X AKL1 11 HENDRIKO CHEN
146 X AKL1 12 ICA IGA KHARISMA ACMOR
147 X AKL1 13 IGA ANGGARA
148 X AKL1 14 JERRY
149 X AKL1 15 JOLLINS VANESSA COOPER
150 X AKL1 16 LEIN VERONIKA
151 X AKL1 17 MARCELINA
152 X AKL1 18 MEYLISSA
153 X AKL1 19 NUR SYAHRIKA MEITRY HARAHAP
154 X AKL1 20 PARAMITA
155 X AKL1 21 PUTRI KUMALA SARI
156 X AKL1 22 RAHMAT IQBAL
157 X AKL1 23 RANI ASTRIANI
158 X AKL1 24 RANI MARDHATILLAH WARNIADI SYAPUTRI
159 X AKL1 25 RISMA RIANA
160 X AKL1 26 RIZKI KURNIAWAN
161 X AKL1 27 SASIH KIRANA REIRANI DIMALA ASMARA
162 X AKL1 28 SHAFIRA AZIZAH
163 X AKL1 29 SHERLY YANG
164 X AKL1 30 SYAKINA DWI SEPVIANI
165 X AKL1 31 TIARA OLIVIA
166 X AKL1 32 TRIMITA GUSTI HANDAYANI
167 X AKL1 33 WAN IFFA ANANDA
168 X AKL1 34 WINNIE STEVANI
169 X AKL1 35 WIRNA ENILINA
170 X AKL1 36 YOHANA STEFANY SUPRIANTO
171 X AKL2 1 AGUS SUSANTO
172 X AKL2 2 ARIYANTO
173 X AKL2 3 CAROLIN LUCKYTASARI
174 X AKL2 4 DEA CHRESTELLA
175 X AKL2 5 DIAN ANNISAH MUHARRAMAH
176 X AKL2 6 DWI SEPTIANI
177 X AKL2 7 FEBBRINA
178 X AKL2 8 JESICA
179 X AKL2 9 JUWITA PERMATA SARI
180 X AKL2 10 LAILATUL KHOTIMAH
181 X AKL2 11 M. DAFFA DIRANO
182 X AKL2 12 MELIANA PUTRI
183 X AKL2 13 MICHAEL HARYSON
184 X AKL2 14 MING-MING INDAH SARI
185 X AKL3 15 MUHAMMAD IQBAL
186 X AKL2 16 NOVYANTI
187 X AKL2 17 NURAYU PERMATASARI
188 X AKL2 18 NURMALA HAYATI
189 X AKL2 19 NURUL EKA YULIZA
190 X AKL2 20 RAFIKA AULIA
191 X AKL2 21 RISKA OKTAFIANA
192 X AKL2 22 ROBINSON
193 X AKL2 23 SISKA
194 X AKL2 24 SISWANTO
195 X AKL2 25 STEVEN OKTAVIANUS
196 X AKL2 26 SUHARTINI
197 X AKL2 27 SYIFA PRAMESTIRA
198 X AKL2 28 TIARA HADIYANI
199 X AKL2 29 TIARA SEPTIANI
200 X AKL2 30 VERONICA OKTAVIA
201 X AKL2 31 WAHYUNI SUSANTI
202 X AKL2 32 WANDA WIDYATI EGA ZAIN
203 X AKL2 33 WULAN PURNAMA SARI
204 X AKL2 34 YANA SARI
205 X AKL2 35 YULI
206 X OTKP1 1 ABEL VONITA
207 X OTKP1 2 ANDI SAFARUDIN
208 X OTKP1 3 ARINDA SARI
209 X OTKP1 4 BAYU DWI SETIONO
210 X OTKP1 5 DESMITA FITRIYANI
211 X OTKP1 6 DITA RAHMAWATI
212 X OTKP1 7 ELZANA WARDAH HANI
213 X OTKP1 8 EURICA AURA MAGDALENA PANJAITAN
214 X OTKP1 9 FHARAH SHALSA DILA
215 X OTKP1 10 HERLIA DEVY
216 X OTKP1 11 ILFA RAMADHANTI
217 X OTKP1 12 INTAN NURHIKMAH
218 X OTKP1 13 JUMIATI SYAVIRA
219 X OTKP1 14 KHARUNIA
220 X OTKP1 15 LIO DAVID HARDIANSYAH
221 X OTKP1 16 M.ARIF M.EFENDI
222 X OTKP1 17 MAYSA FITRI
223 X OTKP1 18 NAFA DILLA
224 X OTKP1 19 NISA MAYANG SARI
225 X OTKP1 20 NURUL ANISA RAHMANDA
226 X OTKP1 21 PANJI PRAMANA
227 X OTKP1 22 PIMA TAMARA
228 X OTKP1 23 RAHMI ISMILAH
229 X OTKP1 24 RATNA MULIANI
230 X OTKP1 25 RISNA KHOIRIYAH
231 X OTKP1 26 SITI AISYAH
232 X OTKP1 27 SULASTRIANA
233 X OTKP1 28 SYARIFAH NATASYA ALFITRI
234 X OTKP1 29 TAMARA BULESTA DEWI
235 X OTKP1 30 TAMARA YULIAWAN
236 X OTKP1 31 VENI ARMELISA
237 X OTKP1 32 VITA FLORENSIA DAMO
238 X OTKP1 33 WINDA SEPTIYANI SUYITNO
239 X OTKP1 34 YULIANA
240 X OTKP1 35 ZURAIDA
241 X OTKP2 1 AISYAH RAHMA
242 X OTKP2 2 ANGGA PUTRA PRATAMA
243 X OTKP2 3 AZIRA
244 X OTKP2 4 DEPALDA WARDANI
245 X OTKP2 5 DEVI OKTA SURYANI
246 X OTKP2 6 DILLA FITRIANTO
247 X OTKP2 7 DWI KARTIKA
248 X OTKP2 8 ERRA NOVITA
249 X OTKP2 9 FEBI FITRIANI
250 X OTKP2 10 FINA NOVIANA
251 X OTKP2 11 HERMANIA PUTRI PULUNGAN
252 X OTKP2 12 INDRIANY PUTRI NASUTION
253 X OTKP2 13 IRFAN SYAHPUTRA
254 X OTKP2 14 KAULAN ADITYA
255 X OTKP2 15 KHOFIFAH SURYA DEWI
256 X OTKP2 16 LISA FEBRI
257 X OTKP2 17 MARISHA
258 X OTKP2 18 NADYA ARNELIA
259 X OTKP2 19 NIA AMANDA LESTARI
260 X OTKP2 20 NURHASANAH NAPITUPULU
261 X OTKP2 21 NURUL FITRIYANI
262 X OTKP2 22 PUTRI RAMADANI
263 X OTKP2 23 RANI WIDYA RAHMAN
264 X OTKP2 24 REZA PAULA
265 X OTKP2 25 SINTA WULANDARI
266 X OTKP2 26 SOFIA APRIL YANI
267 X OTKP2 27 SURYA ARFAN
268 X OTKP2 28 T. NALACINTIA MIAZARA
269 X OTKP2 29 TAMARA INDAH NATALIA
270 X OTKP2 30 TRI UTAMI
271 X OTKP2 31 ULFIA MAHARSA
272 X OTKP2 32 VIONA ROSALINA LESTARI
273 X OTKP2 33 WAHYU SRI LESTARI
274 X OTKP2 34 WIRDATUL JANNAH
275 X OTKP2 35 YUYU OKTALIORA
276 X OTKP2 36 ZUYYINA PUTRI MUHAIFARHA
277 X BDP1 1 AGNES MONIKA FA BR. NAINGGOLAN
278 X BDP1 2 AGUS KURNIAWAN
279 X BDP1 3 AINA NURMYSITA
280 X BDP1 4 ANGGUN RAHMA SERA
281 X BDP1 5 CELLIEN NURUL ASYIAH. L
282 X BDP1 6 CITRA AULIA PUTRI
283 X BDP1 7 DANU WARMA
284 X BDP1 8 DESIANA FITRI
285 X BDP1 9 DONI TRINSYAH
286 X BDP1 10 EKA ISMATUL HAWA
287 X BDP1 11 ELYSABETH LABORA JUNLENTA SIMANJUNTAK
288 X BDP1 12 ENDANG SURYANI
289 X BDP1 13 FITRI WULANDARI
290 X BDP1 14 HARYANTO
291 X BDP1 15 HELVI SAGITA DEWI
292 X BDP1 16 HURI JULIANA
293 X BDP1 17 JEFFRY ARDIANSYAH
294 X BDP1 18 JULKENFRY
295 X BDP1 19 KIKI ANDRIANI
296 X BDP1 20 LOLA WAHYUNI
297 X BDP1 21 MEI SALWA TORO DANTI
298 X BDP1 22 NOVANDA RHAMADANI
299 X BDP1 23 NUR AFIQAH
300 X BDP1 24 NURFATIHA
301 X BDP1 25 NURSIKA JUWITA
302 X BDP1 26 NURUL TAWAKAL
303 X BDP1 27 RAHADATUL 'AISY
304 X BDP1 28 RESNI FORITA
305 X BDP1 29 SISKA RINDIANI
306 X BDP1 30 SONIA KHOFIFAH
307 X BDP1 31 SURNI BULOLO
308 X BDP1 32 TINA NURDIANA
309 X BDP1 33 UCI SUKMASARI
310 X BDP1 34 WAHYU FITRIA SARI
311 X BDP1 35 WIRDANINGSIH
312 X BDP1 36 ZULIYANTI FEBRIANA
313 X BDP2 1 ABDUL RAHMAN
314 X BDP2 2 ARTA INDRIAN ILLAHI
315 X BDP2 3 CELVIN HALIM
316 X BDP2 4 CHYNTIA PUTRI PRATAMI
317 X BDP2 5 CICI RENIKA
318 X BDP2 6 ELFIA SUSANTI
319 X BDP2 7 ESRA NOVIANTY SIMANJUNTAK
320 X BDP2 8 FADILA WANDA
321 X BDP2 9 FITRIANI
322 X BDP2 10 GAEL IHSANUL AL-AKHBARY
323 X BDP2 11 ILHAM MAHENDRA
324 X BDP2 12 JAKA KURNIAWAN
325 X BDP2 13 JULIANTO PURNAMA PUTRA
326 X BDP2 14 LIA
327 X BDP2 15 MANDA APRIA SANDI
328 X BDP2 16 MARGARETA
329 X BDP2 17 MUHAMMAD IQBAL
330 X BDP2 18 MUHAMMAD ISMAIL AL - HAPIS
331 X BDP2 19 NADIA OCTAVIA PUTRI BR SIAHAAN
332 X BDP2 20 NATASYA FAHIRA
333 X BDP2 21 NURRUL ANISA CANIAGO
334 X BDP2 22 NURUL HARYATI
335 X BDP2 23 PUPUT PRIMADANI
336 X BDP2 24 RIZKI WAHYUNI SIREGAR
337 X BDP2 25 RUDI EFENDI
338 X BDP2 26 SELLA APRILA
339 X BDP2 27 SILVIA SARI
340 X BDP2 28 SRI WULANDARI
341 X BDP2 29 SULASMI
342 X BDP2 30 SURYA HANDAYU
343 X BDP2 31 SYARIFAH AZURA SAHARA
344 X BDP2 32 VERNIYATI
345 X BDP2 33 VONNY ASRIANTI
346 X BDP2 34 WIYAN ABIMAYU
347 X BDP2 35 YELVIANTI
348 X BDP2 36 ZALINA
1 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ
2 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA
3 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA
4 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA
5 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA
6 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN
7 XI TKJ 7 DAVID HUANG
8 XI TKJ 8 ERIC WINARDI
9 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN
10 XI TKJ 10 ISMAIL
11 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA
12 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI
13 XI TKJ 13 M. FERDIANDO
14 XI TKJ 14 M. ZAMRI
15 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT
16 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA
17 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI
18 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN
19 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI
20 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL
21 XI TKJ 21 NADIA
22 XI TKJ 22 NOVAZLI
23 XI TKJ 23 NUR'AIN
24 XI TKJ 24 SULAIMAN
25 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA
26 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN
27 XI TKJ 27 WULAN SAYETI
28 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA
29 XI UPW 1 ANDI ABDUL RAUF
30 XI UPW 2 BALQISHA LOVITA
31 XI UPW 3 DWI PUTRI BETARI
32 XI UPW 4 FITRI NURAINI
33 XI UPW 5 HAFIFAH
34 XI UPW 6 HENI MARYANI
35 XI UPW 7 HERJIETO ALDEX'S YAYITIAN MAULANA
36 XI UPW 8 HERY IRAWAN
37 XI UPW 9 HESTI FITRIANI BR. SINAGA
38 XI UPW 10 HESTI SAFIRA
39 XI UPW 11 JESSICA MEIDY
40 XI UPW 12 KAMELIA EKA SARI
41 XI UPW 13 KHANA CHANTIKA BT MUHAMMAD NOR
42 XI UPW 14 LITA FEBRIYANTI
43 XI UPW 15 M. SATRIA
44 XI UPW 16 NELI FIONDAYANI
45 XI UPW 17 NIKKO DWI ALVARIZI
46 XI UPW 18 NOVA RADITA MUSLIMAH
47 XI UPW 19 NOVITA SARI
48 XI UPW 20 OKTA VIONIKA
49 XI UPW 21 RILI ROSDIANTI
50 XI UPW 22 PUTRI DAYANI
51 XI UPW 23 RAHMAD PRASETYO
52 XI UPW 24 RIYAN FEBRINAL
53 XI UPW 25 SARI MUHARANI
54 XI UPW 26 SELVIANENGSI
55 XI UPW 27 SURANA RANGGA FADLI
56 XI UPW 28 SYA'BAN ILYAS
57 XI UPW 29 TIA MARYANI HARAHAP
58 XI UPW 30 VERREN THEO
59 XI UPW 31 WIDIYA SARI
60 XI UPW 32 YESI CAHYANI
61 XI UPW 33 YULIA ASTUTI
62 XI UPW 34 ZURAHMAN
63 XI JB 1 ANDINI RULMAIDANINGSIH
64 XI JB 2 ASHA LADILLA
65 XI JB 3 CHAIRREIHAN NISA
66 XI JB 4 CICA MAYA SARI
67 XI JB 5 CINDY FRISELLA AGATHA
68 XI JB 6 DAYANG NABILA SYIFA REFDITA
69 XI JB 7 FITRI NURAINI
70 XI JB 8 HADRIANUS HASOAN SIMAMORA
71 XI JB 9 HANIK FATMAWATI
72 XI JB 10 HUZAIMAH
73 XI JB 11 KELVINDO
74 XI JB 12 NATASYA
75 XI JB 13 NIA FAZIRA
76 XI JB 14 NURAFNI YANI
77 XI JB 15 NURFADHILA
78 XI JB 16 NURUL FITRIANI
79 XI JB 17 NURUL HASNA
80 XI JB 18 PUTRI LARASATI
81 XI JB 19 PUTRI NURHAFIZAH
82 XI JB 20 RAHMA JUNITA FITRI
83 XI JB 21 RAMADAYANI
84 XI JB 22 ROFADILLA
85 XI JB 23 SANIA FATIHA
86 XI JB 24 SILFI YOLA NABILA
87 XI JB 25 SILVI JOHANA HANDINI
88 XI JB 26 SITI KHAIRUNNISA
89 XI JB 27 SUSANA
90 XI JB 28 TANIA ALVIANITA
91 XI JB 29 TONY SUMARDI
92 XI JB 30 TRI WULANDARI
93 XI JB 31 YOAN LEDI DIYANA
94 XI TB 1 AFINY KHAIRA
95 XI TB 2 ANISAH AINI
96 XI TB 3 APRILLIA WAHYUNI
97 XI TB 4 ATIKA RAHMAYANI
98 XI TB 5 CLARA DESTIYA RAHMADONA
99 XI TB 6 DWI SUKARWATI
100 XI TB 7 FENTY MEILA SYARAH
101 XI TB 8 HUMAIRA
102 XI TB 9 INDAH PERMATA SARI
103 XI TB 10 INTAN KOSASIH W
104 XI TB 11 JIHAN QOSIMAH ARIFIN
105 XI TB 12 LAYLA SHOIMA
106 XI TB 13 MEI LINDAYATI
107 XI TB 14 MEIKE UTAMI
108 XI TB 15 MIYA SUNDARI
109 XI TB 16 NUR AZIZAH HARAHAP
110 XI TB 17 NURUL DIANA HARAHAP
111 XI TB 18 PUTRI ALYA NABILA
112 XI TB 19 PUTRI YANA
113 XI TB 20 RANTI
114 XI TB 21 RETNA KESUMAWATI
115 XI TB 22 RUSMIATI
116 XI TB 23 SILVIA UTAMI
117 XI TB 24 SRI DEWI AMELIA
118 XI TB 25 SRI RAMADANI
119 XI TB 26 SUCI ROMA DONA
120 XI TB 27 SYARIFAH SYFA IBTHIHAL
121 XI TB 28 TASYA SILVIANA
122 XI TB 29 VERA JULIANA
123 XI TB 30 VINA LALA MARDIANY
124 XI TB 31 YEMIMA SIMANJUNTAK
125 XI TB 32 YULIA ANNISA
126 XI AK 1 1 AGI SUHADA
127 XI AK 1 2 AINA
128 XI AK 1 3 AYU SRI MAYANG
129 XI AK 1 4 CHRISTY
130 XI AK 1 5 CICI PERMATA SARI
131 XI AK 1 6 CICI WIRYA SOFRIANI
132 XI AK 1 7 DEVINNA MILENIA
133 XI AK 1 8 EKY EL HAMIDY
134 XI AK 1 9 FADILLA NURHERDIYANTI
135 XI AK 1 10 FEBY KAMILIYA KHANSA
136 XI AK 1 11 FINA HANDAYANI
137 XI AK 1 12 GRASELLA NOVITA RAHMAWATI
138 XI AK 1 13 HENDRI KURNIAWAN
139 XI AK 1 14 IKA PUTRI ADELIA
140 XI AK 1 15 INDAH WAHYUNI
141 XI AK 1 16 KEVIN SUSANTO
142 XI AK 1 17 LINA DINI NINGSIH
143 XI AK 1 18 M.AGUSTIAWAN
144 XI AK 1 19 MELI YANTI VERONIKA
145 XI AK 1 20 NABILA PUTRI RAHMAYANTY
146 XI AK 1 21 NADIA LUTHFIYA SARI
147 XI AK 1 22 NESTY ANGELIA
148 XI AK 1 23 NOVARIAN TRI NAGARIMAS
149 XI AK 1 24 PUTRI TAMARA
150 XI AK 1 25 RELDA MITHA SAPUTRI
151 XI AK 1 26 RISKA MAIDAH
152 XI AK 1 27 RUTMAWATI
153 XI AK 1 28 SANTI
154 XI AK 1 29 SEKAR NIRWANA SUKMA DEWI
155 XI AK 1 30 TIARA MARYANI
156 XI AK 1 31 TITI HANDAYANI
157 XI AK 1 32 WARDAH SYAZWANI ZAHIRAH
158 XI AK 1 33 WILLIAM
159 XI AK 2 1 ANGGI SILVIANA SARI
160 XI AK 2 2 AYUDIA NINGTYAS
161 XI AK 2 3 AZURA
162 XI AK 2 4 DELLA NOVITA
163 XI AK 2 5 DESI NOVITA SARI
164 XI AK 2 6 ENDANG WERDI NINGSIH
165 XI AK 2 7 ERICHA MEGA VARIANTI
166 XI AK 2 8 HENDRY
167 XI AK 2 9 INDRA
168 XI AK 2 10 IRANDI HORATIO
169 XI AK 2 11 JOSY SUSANDRA
170 XI AK 2 12 LATIFA MUCHMAINAH
171 XI AK 2 13 MUFLIKHIN
172 XI AK 2 14 MUHAMMAD FARHAN ZIDANE
173 XI AK 2 15 MUHAMMAD SYAHREZA
174 XI AK 2 16 NADIA SALSABILA
175 XI AK 2 17 NALA RATIH
176 XI AK 2 18 NILA FITRIANI
177 XI AK 2 19 NOVYANTI CUTRI
178 XI AK 2 20 NURSYAFIA NOVITA SARI
179 XI AK 2 21 PRESILIA DAO
180 XI AK 2 22 RESTI ANDRIYANI
181 XI AK 2 23 RETA SAHFITRI
182 XI AK 2 24 RIA NURDIYANTI
183 XI AK 2 25 RICO TRIADI
184 XI AK 2 26 RINA AFRIYANTI
185 XI AK 2 27 RISMA NIDARIA
186 XI AK 2 28 SHAWILA DWI SHAFITRI
187 XI AK 2 29 SHINDY YANA VADILA
188 XI AK 2 30 SYAFITRI
189 XI AK 2 31 TENGKU FADILLAH HASIFA
190 XI AK 2 32 TRIMA CAHAYA
191 XI AK 2 33 WINNA DWI PUSPITA
192 XI AK 3 1 AYU ANDINI
193 XI AK 3 2 AYU RIYANDA SYAHPUTRI
194 XI AK 3 3 AZURANI
195 XI AK 3 4 BELLA SASKIA PUTRI
196 XI AK 3 5 DARMILIS
197 XI AK 3 6 DELCIA FERANICA
198 XI AK 3 7 HELVIRA YULIANDA
199 XI AK 3 8 JERNITA IDORA RAJAGUKGUK
200 XI AK 3 9 JESICA RATNA SARI
201 XI AK 3 10 LARA JEFRIANTI
202 XI AK 3 11 LILIS SUNDARI
203 XI AK 3 12 MEGA LESTARI
204 XI AK 3 13 MYNDA ERNITA
205 XI AK 3 14 NELVI RAHMADANI
206 XI AK 3 15 NINGSIH
207 XI AK 3 16 NINI MARIANA
208 XI AK 3 17 NISACH DIEN VRAMADANE
209 XI AK 3 18 NUR SYAFIKA
210 XI AK 3 19 NURSYAHIRAH
211 XI AK 3 20 RAHMAD RAMADHANI PUTRA
212 XI AK 3 21 RANI EKA PUJI LESTARI
213 XI AK 3 22 RETNO EVIETA
214 XI AK 3 23 RINDI ATIKA
215 XI AK 3 24 RIRIS IRMA FADILLA
216 XI AK 3 25 RISKY RAMADHAN
217 XI AK 3 26 ROZITA
218 XI AK 3 27 RYAN IRAWAN
219 XI AK 3 28 TAN RUDI
220 XI AK 3 29 VINA LESTARI
221 XI AK 3 30 WINDA WATI
222 XI AK 3 31 YOLA NURKHALIDA
223 XI AK 3 32 HADI SUHERDI
224 XI AP 1 1 ADE HIDAYATI
225 XI AP 1 2 ADI SYAHPUTRA
226 XI AP 1 3 AFRINA SARI
227 XI AP 1 4 ALDI WIJAYA
228 XI AP 1 5 AYU JUNELTI PRATAMA
229 XI AP 1 6 CINDY BELLA STEFFENDI
230 XI AP 1 7 DEA SASKIA PUTRI
231 XI AP 1 8 DEWI RIZKY LESTARI
232 XI AP 1 9 DILA SHOFIA
233 XI AP 1 10 DWI YANI WARDANA
234 XI AP 1 11 DWIE BELCHA NANDA DAMANIK
235 XI AP 1 12 EMELIA SANTIKA
236 XI AP 1 13 FELLY ELVIANI
237 XI AP 1 14 PITRIA SARI
238 XI AP 1 15 HIKMAH AULIA
239 XI AP 1 16 IRINE DWIYANA PUTRI
240 XI AP 1 17 MARHANINGSIH DEWI UTARI
241 XI AP 1 18 MITA ZAHURA
242 XI AP 1 19 NABILA FITRI LARASATI
243 XI AP 1 20 NOR SAFIKA AIDIHASARI
244 XI AP 1 21 NURLAILA
245 XI AP 1 22 PUTRI HAWA LUBIS
246 XI AP 1 23 RAMA AZANI
247 XI AP 1 24 RIKA RISKI WULANDARI
248 XI AP 1 25 RIZKA YULIANTI SAFITRI
249 XI AP 1 26 SABILLA ROIBA
250 XI AP 1 27 SITI PURNAMA SURI
251 XI AP 1 28 SRI MEIDINA BR TAMBUNAN
252 XI AP 1 29 TESA TIARA
253 XI AP 1 30 ULFATUL HIDAYAH DOMO
254 XI AP 1 31 WAN SITI MAZIHA
255 XI AP 1 32 YONA MALINI
256 XI AP 2 1 AGUNG CAHYONO
257 XI AP 2 2 AYU ASNIA
258 XI AP 2 3 BAYU IRWANDA
259 XI AP 2 4 CINDY AYU PRASETYA
260 XI AP 2 5 CORRY MARANTIKA PUSPITA SARI SIAHAAN
261 XI AP 2 6 DEWI ANGGRAINI
262 XI AP 2 7 DIKMA NUR FADILLAH
263 XI AP 2 8 DWI KURNIA WARDANI
264 XI AP 2 9 DWI WULAN
265 XI AP 2 10 EKA WULANDARI
266 XI AP 2 11 EVA DEWINATA
267 XI AP 2 12 FRISKA
268 XI AP 2 13 INDAH SALSABILA
269 XI AP 2 14 IVONA SALSABILA
270 XI AP 2 15 KHERMA FERA ASYIKIN
271 XI AP 2 16 KURNIA MUHAROMAH
272 XI AP 2 17 MUTIARA
273 XI AP 2 18 NELFINA ROSI
274 XI AP 2 19 NOVIA YANTI
275 XI AP 2 20 NURUL ANNISA
276 XI AP 2 21 PUTRI AYU AMELIA
277 XI AP 2 22 PUTRI WULANDARI
278 XI AP 2 23 RANI
279 XI AP 2 24 RINI ANDRIANI
280 XI AP 2 25 RUSELLY SARUANNI
281 XI AP 2 26 SITI AISAH
282 XI AP 2 27 SONIA EVIKA
283 XI AP 2 28 SUCI ANGGRAINI
284 XI AP 2 29 ULFA MAILANI
285 XI AP 2 30 VEGY DEVITA
286 XI AP 2 31 ZURIATI MADIAH
287 XI PN 1 1 ADAM SYAFRIANTO
288 XI PN 1 2 ANUAR
289 XI PN 1 3 ARROYO CLAUDYA
290 XI PN 1 4 BUDI SETIAWAN
291 XI PN 1 5 DEVI NUR FADILLA
292 XI PN 1 6 DINI MONIKA
293 XI PN 1 7 DWI TARI MUJIANINGSIH
294 XI PN 1 8 FATIMAH LISMA RISHA
295 XI PN 1 9 FIRDA LARASSATTI
296 XI PN 1 10 JOHARI RAHMANSYAH
297 XI PN 1 11 KRISTOVER
298 XI PN 1 12 LIDIYA
299 XI PN 1 13 M. FIRMANSYAH HAFIZ
300 XI PN 1 14 MANISA INDRAWATI
301 XI PN 1 15 MUHAMMAD AIDIL
302 XI PN 1 16 MUHAMMAD SAFRAY FARHAN
303 XI PN 1 17 NADILA
304 XI PN 1 18 NADIRA
305 XI PN 1 19 NANA ARDIANA SAFITRI
306 XI PN 1 20 NAZURA AZNUR
307 XI PN 1 21 NURBAITI
308 XI PN 1 22 PUPUT SAWITRI
309 XI PN 1 23 SARI UMMI RAHMAWATI
310 XI PN 1 24 SEPTI WIDYASTUTI
311 XI PN 1 25 SHIVA AR SHYRA
312 XI PN 1 26 SITI MUTIAH
313 XI PN 1 27 SONIA
314 XI PN 1 28 SRI KURNIA RIZKI
315 XI PN 1 29 TENGKU YOGA HARIANSYAH
316 XI PN 1 30 WENNY DWI ANGGRAINI
317 XI PN 1 31 ZAKIA MALIZA FASYA
318 XI PN 2 1 ADEA SAKTIANI
319 XI PN 2 2 ANISAH
320 XI PN 2 3 DEVI SRI HARSIH
321 XI PN 2 4 EVIE CHRISTINA WATI
322 XI PN 2 5 FAJAR GUSTANTO
323 XI PN 2 6 HALIM AZIZ
324 XI PN 2 7 HASRIYOHANA
325 XI PN 2 8 HENGKI WIJAYA
326 XI PN 2 9 ISDA RISKI
327 XI PN 2 10 JAILANI
328 XI PN 2 11 JASINTA NOVIANTI
329 XI PN 2 12 KAMARUL AZWAN
330 XI PN 2 13 KEMALA SARI
331 XI PN 2 14 LIAN OKTAVIANA
332 XI PN 2 15 M. ICHSAN
333 XI PN 2 16 M. KHAIDIR
334 XI PN 2 17 MELINDA SRIYANTI
335 XI PN 2 18 MONICA AMRIZAL
336 XI PN 2 19 NENNI FEBRIYANTI
337 XI PN 2 20 NISHA MALA SARI
338 XI PN 2 21 NOVAL HADDATH
339 XI PN 2 22 NURUL SAKINAH
340 XI PN 2 23 PUTRI WARDANI
341 XI PN 2 24 REZTI NEELAM SARI
342 XI PN 2 25 RUDI ALFAN GUNAWAN
343 XI PN 2 26 SARI SARWENDA CHANG
344 XI PN 2 27 SRI RAHAYU RAMA DINI
345 XI PN 2 28 TIFFANI
346 XI PN 2 29 TINA
347 XI PN 2 30 TRYA FANNY
348 XI PN 2 31 WENI JUNITA
349 XI PN 2 32 YUKI NELSON
1 XII TKJ 1 AIDHA FITRI LESTARI
2 XII TKJ 2 ANGGITA EFTANA SARI
3 XII TKJ 3 BUDI MAULANA
4 XII TKJ 4 CLINSEN VANRISTIEN
5 XII TKJ 5 DALFIS
6 XII TKJ 6 DIAN RAHAYU PUTRI
7 XII TKJ 7 DILA ANATASYA
8 XII TKJ 8 DINI ARDIANTI
9 XII TKJ 9 DONA FEBYANTI
10 XII TKJ 10 EKI RAHMAD FITRA
11 XII TKJ 11 ETIKA LESTARI VERONIKA
12 XII TKJ 12 FARAHDILLHA APDINDA PERDANA
13 XII TKJ 13 FRANDESKA LEE
14 XII TKJ 14 HERI BASTIAN
15 XII TKJ 15 IRMI SUKMA DEWI
16 XII TKJ 16 IRVAN WIJAYA
17 XII TKJ 17 IWAN HERMAWAN
18 XII TKJ 18 JUFRIZAL
19 XII TKJ 19 LIZA
20 XII TKJ 20 MUHAMMAD RIZKY
21 XII TKJ 21 MUHAMMAD RAJIV FACHREZY
22 XII TKJ 22 RIDUAN SAPUTRA
23 XII TKJ 23 RINI YULIANI
24 XII TKJ 24 SANDY ADI TANTRA
25 XII TKJ 25 TENGKU CANTIKA PUTRI
26 XII TKJ 26 UJIANA FITRIA SARI
27 XII TKJ 27 ULFA CHANIA KINASIH
28 XII TKJ 28 YULFA ZIRA
29 XII UPW 1 ABDUR RAHMAN
30 XII UPW 2 AFRIYANI
31 XII UPW 3 AINUN MARDIAH
32 XII UPW 4 ASTRIE MILLENIA
33 XII UPW 5 DELTA ELDA PERMIRIA
34 XII UPW 6 DINA LORENZA SANTOSO
35 XII UPW 7 EMPI AYU SIHOMBING
36 XII UPW 8 EVI ASIH WULAN NINGSIH
37 XII UPW 9 FIKRIANSYAH
38 XII UPW 10 GUSNAWATI
39 XII UPW 11 HELFI ANGELINA BATU MUAYA
40 XII UPW 12 HOTMARIA KRISDAYANTI SAGALA
41 XII UPW 13 ICHA FRANCISKA
42 XII UPW 14 IMAM ABU HANIFAH
43 XII UPW 15 IRFANSYAH
44 XII UPW 16 JESSICA
45 XII UPW 17 MANDA MARNANDA
46 XII UPW 18 NUR MILA SARI
47 XII UPW 19 RAHMADANI
48 XII UPW 20 RAMADHANISA
49 XII UPW 21 REYHAN SAPUTRA
50 XII UPW 22 SELVINA MAHARANI
51 XII UPW 23 SHANTYA
52 XII UPW 24 SILVY OCKTAVIANI
53 XII UPW 25 SITI RAHMAH
54 XII UPW 26 SURIYANTI
55 XII UPW 27 TITA YULFIRA
56 XII UPW 28 WINDA FEBRIANA
57 XII UPW 29 YUNI SULASTRI SITANGGANG
58 XII JB 1 ABDUL ALI
59 XII JB 2 ANGEL NOVELIA ANGGI
60 XII JB 3 ARIANI PUTRI CAHAYA
61 XII JB 4 ASTRID JUNIATI
62 XII JB 5 CICI LESTARI
63 XII JB 6 DEFI OKTARIANI
64 XII JB 7 DEFIRA MAYSHELLA
65 XII JB 8 DEWI KARTIKA
66 XII JB 9 FITRIA AISYAH
67 XII JB 10 FRANSISKA ANGGRAENI SUBEKTI
68 XII JB 11 LUSI MARDIANA
69 XII JB 12 MARLINA
70 XII JB 13 MELYSA HANDAYANI
71 XII JB 14 NABILA
72 XII JB 15 NADIA SARI RAMDANI
73 XII JB 16 NASHILA ARTANOVYANI
74 XII JB 17 NUR ANNISA TRI HANDAYANI
75 XII JB 18 NUR SANTI
76 XII JB 19 NUR WAHYUNI
77 XII JB 20 NURAZIZIE
78 XII JB 21 NURUL UMIATI
79 XII JB 22 QIRANA NUR SUCI
80 XII JB 23 SADDIYAH
81 XII JB 24 SITI AISYAH
82 XII JB 25 SUPPERIADI
83 XII JB 26 TIKA APRIYANI
84 XII JB 27 TRI SUKMA HIDAYAH
85 XII JB 28 ULUL ASMI QOLBU JUWITA
86 XII JB 29 UTHIA LATIFAH RAMADHANI
87 XII JB 30 VIRDASARY NUR RIFQA
88 XII JB 31 ZAINUR ARIF
89 XII TB 1 AFRIANI MARBUN
90 XII TB 2 AHLUN NAZA OKTA VIONA
91 XII TB 3 AN NISHA SEPTIANA
92 XII TB 4 ANITA RIZKY SAPUTRI
93 XII TB 5 APRILIA SARAGIH
94 XII TB 6 DEA SAPUTRI
95 XII TB 7 EKA WAHYUNI
96 XII TB 8 ELLYSA AULIA KARYA DEWI
97 XII TB 9 INDRIANI PUTRI
98 XII TB 10 KARMILA
99 XII TB 11 KARTINI APRILIA
100 XII TB 12 KASIH RINDU WASTUTI
101 XII TB 13 KIKI AMELIA
102 XII TB 14 KURNIA SYAHPUTRI
103 XII TB 15 LINDA OCTAVIANI
104 XII TB 16 NADIA ANGGRAINI PUTRI
105 XII TB 17 NUR HARIZA
106 XII TB 18 NUR JANNAH
107 XII TB 19 NURHAYATI
108 XII TB 20 PUTRI HARDIYANTI
109 XII TB 21 RANI FRANSISKA JAYA MANULLANG
110 XII TB 22 RIKA FITRIANA
111 XII TB 23 RINI AULIA
112 XII TB 24 SAHRINA APRILIANINGSIH
113 XII TB 25 SUTRIYANI
114 XII TB 26 UMI KALSUM
115 XII TB 27 UMMI FADILAH
116 XII TB 28 VINA ALVIONITA
117 XII TB 29 WELLA
118 XII TB 30 YAUMI FITRI
119 XII AK 1 1 ADES KURNIA
120 XII AK 1 2 ADHA NISHARUL
121 XII AK 1 3 ALIVA NADIA
122 XII AK 1 4 ANANDA PRATAMA
123 XII AK 1 5 ANDRAY PRASETIA
124 XII AK 1 6 CHALISTA CHRISTINE
125 XII AK 1 7 CHINDI AHMAULIA. AS
126 XII AK 1 8 DENNY AWANDHA
127 XII AK 1 9 DESI RATNA SARI
128 XII AK 1 10 DHANYA CHRISTY ANGELI PANJAITAN
129 XII AK 1 11 EGA PUTRI ANDINI
130 XII AK 1 12 FENI PEBRIASARI
131 XII AK 1 13 IRMA LIZA
132 XII AK 1 14 JIHAN DWI FADHILA
133 XII AK 1 15 KELVIN SANDRO NAINGGOLAN
134 XII AK 1 16 KHAIRUNAISAK
135 XII AK 1 17 MELATI CANTIKA PUTRI
136 XII AK 1 18 NINI NURSIMA
137 XII AK 1 19 NUR CAHAYA RAFIQA
138 XII AK 1 20 PRATIWI
139 XII AK 1 21 PUJRIA RAHMA PUTRI
140 XII AK 1 22 RAUDYAH RIFTA TUZZAHRA
141 XII AK 1 23 RIZKI JUNIANTO
142 XII AK 1 24 SANTRI A.D.V
143 XII AK 1 25 SHEREN CHANG
144 XII AK 1 26 SHERLY MELINDA
145 XII AK 1 27 SONIA DWI SAFIRA
146 XII AK 1 28 SUCI AFDILLAH PRAMESWARI
147 XII AK 1 29 SUSAN
148 XII AK 1 30 SUSIANI
149 XII AK 1 31 TRI JAYANTI
150 XII AK 1 32 VENNY
151 XII AK 1 33 YULIA VERONICA YAPUTRI
152 XII AK 1 34 ZONA NANDA
153 XII AK 2 1 ANIS
154 XII AK 2 2 ARIS KUSUMA WARDANI
155 XII AK 2 3 CHRISTINA ANGGRAINI
156 XII AK 2 4 DEWI
157 XII AK 2 5 DIYANA NOFITA SARI
158 XII AK 2 6 EMA FITRIYANI PUTRI
159 XII AK 2 7 EVA LIZA
160 XII AK 2 8 FEBRI YANTI
161 XII AK 2 9 GAN LI KIE
162 XII AK 2 10 GILANG SATYA ARIMBI
163 XII AK 2 11 IMA DHARMA YANTI
164 XII AK 2 12 JEKKI SUPRAPTO
165 XII AK 2 13 JESSICA
166 XII AK 2 14 LATYCIA CARIN
167 XII AK 2 15 LIWAN SUSANDI
168 XII AK 2 16 MEGA WULAN DARI
169 XII AK 2 17 MUHAMMAD RIDHO
170 XII AK 2 18 NOVITA SARI
171 XII AK 2 19 NUREKA FATMAILANI
172 XII AK 2 20 NURHANIS SAKHBANIAH
173 XII AK 2 21 PUTRI HANDAYANI
174 XII AK 2 22 ROHANA FEBRIANTI
175 XII AK 2 23 SHERLYA
176 XII AK 2 24 SHILVIA HANIFAH
177 XII AK 2 25 SITI HAWA
178 XII AK 2 26 SULIS DERMAWAN
179 XII AK 2 27 SUMIATI
180 XII AK 2 28 SUSAN
181 XII AK 2 29 VERLIANDA RIZKY SAPUTRI
182 XII AK 2 30 WAN AYUMI PUTRI
183 XII AK 2 31 YULIANTO
184 XII AK 2 32 YUNI KARTIKA
185 XII AK 3 1 ALLYSHA MARTIADI
186 XII AK 3 2 APRILLIA UTARI
187 XII AK 3 3 AYU ANDINI BR SIMARMATA
188 XII AK 3 4 BASOK WAHYU PAMUNGKAS
189 XII AK 3 5 BUNGA MILINA
190 XII AK 3 6 DESRIANI BATU BARA
191 XII AK 3 7 FATI MAIZURA
192 XII AK 3 8 FEDELA NITAMI
193 XII AK 3 9 FERNANDO CHANG
194 XII AK 3 10 HARLITA SANTIKA
195 XII AK 3 11 HENNY KURNIA WATI
196 XII AK 3 12 IDDYA GUSTIYANTI
197 XII AK 3 13 INDRIYANI
198 XII AK 3 14 IRFAN ABDULLAH
199 XII AK 3 15 JEMI
200 XII AK 3 16 LIA ANGGRAINI
201 XII AK 3 17 MERRY CHRISTY
202 XII AK 3 18 MIRA AZURA
203 XII AK 3 19 NOVIA ASTUTI
204 XII AK 3 20 NURUL MAZIYAH
205 XII AK 3 21 NURUL SYAFIKA
206 XII AK 3 22 RADIANIZA
207 XII AK 3 23 REYNALDI
208 XII AK 3 24 RIO ADVENDRA
209 XII AK 3 25 SANTI
210 XII AK 3 26 SINDI MELIA PUTRI
211 XII AK 3 27 SITI WULANDARI
212 XII AK 3 28 SRI LESTARI
213 XII AK 3 29 WAODE DINA OKTAVIANI
214 XII AK 3 30 WIDYA HARIYANI
215 XII AK 3 31 YUNI INZARA
216 XII AP 1 1 AFRIDA
217 XII AP 1 2 ANDREAS NAULI TUA MALAU
218 XII AP 1 3 AULIA PERTIWI
219 XII AP 1 4 DESTA SYOFINA HALWA
220 XII AP 1 5 DICKY SUSANTO
221 XII AP 1 6 HENNI ANGELINA GEA
222 XII AP 1 7 HESTIWIFAL SUMASRA
223 XII AP 1 8 INDAH ZAHRINA
224 XII AP 1 9 INDRI HERLINA PASA
225 XII AP 1 10 JEWEL ARYADUTA NINGSIH
226 XII AP 1 11 JUFRIZAL
227 XII AP 1 12 MUHAMMAD RIDHO PAHLEFI
228 XII AP 1 13 NADIA
229 XII AP 1 14 NADIA RAHMA
230 XII AP 1 15 NANANG IRAWAN
231 XII AP 1 16 NOR ARDILLA
232 XII AP 1 17 NUR SYAFINA FEBRIA
233 XII AP 1 18 PANI FEBRIANA
234 XII AP 1 19 RESTI JULIANA PUTRI
235 XII AP 1 20 RIFKA KURNIA
236 XII AP 1 21 SAFIRA ROSA
237 XII AP 1 22 SARI RIZKI KADIR
238 XII AP 1 23 SOFFIA
239 XII AP 1 24 SRI WULAN LESTARI
240 XII AP 1 25 SUARNI PITRI
241 XII AP 1 26 SYAHRIZA
242 XII AP 1 27 TESSA MEISHELLA
243 XII AP 1 28 TIARA SARSABELA
244 XII AP 1 29 WINDI ANDRIANI
245 XII AP 2 1 ANGGI SAPUTRA
246 XII AP 2 2 ANIS SAFITRI
247 XII AP 2 3 AYU ASTUTI SIMARE-MARE
248 XII AP 2 4 DEBY MAI AFANI
249 XII AP 2 5 DESSY ANGELINA
250 XII AP 2 6 DIAN FAZRIAH HANUM
251 XII AP 2 7 DIDI KURNIADI
252 XII AP 2 8 ELGA WINARSIH
253 XII AP 2 9 FEBRITA RATNA SARI
254 XII AP 2 10 GUSULINA
255 XII AP 2 11 ISMANIANSYAH
256 XII AP 2 12 ISTIQOMAH
257 XII AP 2 13 JOEL FIRDAUS JOHANES SIBORO
258 XII AP 2 14 JULIANA
259 XII AP 2 15 MELLIANI APRILIA
260 XII AP 2 16 MUHAMMAD SUFRI ARDIANSYAH
261 XII AP 2 17 NAZRI ROMADHAN
262 XII AP 2 18 NUR AIDIL ADHANI
263 XII AP 2 19 NURSYAFIRA
264 XII AP 2 20 OKNI KUSMAWATI
265 XII AP 2 21 RAISA HAKIM NST
266 XII AP 2 22 RANI ARIFAH
267 XII AP 2 23 RANI RAMADHANI
268 XII AP 2 24 RITA AGUSTINA
269 XII AP 2 25 ROZALI M. NOER
270 XII AP 2 26 SINTA MARLINDA
271 XII AP 2 27 SYANIA FADILA RAMADHANI
272 XII AP 2 28 TANIA EFFENDI
273 XII AP 2 29 TENGKU SYARIFAH ROVIQOH
274 XII AP 2 30 YESSY APRI WIRMAWATI
275 XII PN 1 1 AFRIANTO.S
276 XII PN 1 2 ASRI ASWITA
277 XII PN 1 3 BASTIAN JULIUS LEE
278 XII PN 1 4 CHINTIA PUSPITA DEWI
279 XII PN 1 5 DESY RAMALIANI
280 XII PN 1 6 DIMAS SETIAWAN
281 XII PN 1 7 EKA PUTRI SUPIYANTI
282 XII PN 1 8 FADILA
283 XII PN 1 9 FITRI JUMIATI
284 XII PN 1 10 IMANUEL SIHOMBING
285 XII PN 1 11 JESSICA
286 XII PN 1 12 MELANI SYAFITRI
287 XII PN 1 13 MERYILIA
288 XII PN 1 14 NONNY AGUSTIN
289 XII PN 1 15 NUR AFIDAH DINILLAH
290 XII PN 1 16 NUR OCTAVIANI
291 XII PN 1 17 NURHAFIZA
292 XII PN 1 18 RAMA ANDINI
293 XII PN 1 19 REKA DOMALASARI
294 XII PN 1 20 RIKA ELISA HASIBUAN
295 XII PN 1 21 ROHMA ANITA
296 XII PN 1 22 ROSA LINA YANA
297 XII PN 1 23 SRI WAHYUNI
298 XII PN 1 24 SUNANDAR
299 XII PN 1 25 TIARA PANGESTI
300 XII PN 1 26 YENI KARTIKA
301 XII PN 1 27 YUYUN NOVIKA
302 XII PN 1 28 ZURAIDA
303 XII PN 2 1 AMI SUKMA MIRANDA
304 XII PN 2 2 ANGGI NINALIA LUBIS
305 XII PN 2 3 ASRI AFRIANI
306 XII PN 2 4 AXEL KEVIN
307 XII PN 2 5 DEDE NOVIANI
308 XII PN 2 6 EDISON
309 XII PN 2 7 EKA YUNANDITA SINAGA
310 XII PN 2 8 FARA HUMAIROH
311 XII PN 2 9 FARIZA
312 XII PN 2 10 HAZWIN MAHIROH
313 XII PN 2 11 HUSNATUL HASANAH
314 XII PN 2 12 JONNI
315 XII PN 2 13 LARA MARSELLA
316 XII PN 2 14 LESTARI ISMAH NASYIROH
317 XII PN 2 15 MAYA ULANDARI
318 XII PN 2 16 MEGA SANTIA
319 XII PN 2 17 MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN
320 XII PN 2 18 NARASHTRIE WIDARI
321 XII PN 2 19 NURYANDA SYAHPUTRA HARAHAP
322 XII PN 2 20 RIAN ADI WIRAWAN
323 XII PN 2 21 RICKY WAN
324 XII PN 2 22 RISKI HAMDANI
325 XII PN 2 23 RIZKA MEILANI
326 XII PN 2 24 SA'DIAH
327 XII PN 2 25 SAFARUAN SYAH
328 XII PN 2 26 SHINTA OKTAVIA
329 XII PN 2 27 SITI ZAHARA OKTAVIA
330 XII PN 2 28 WULANDARI
331 XII PN 2 29 YINNILIA AGUSTINI
AFTAR NILAI
PRESTASI
UN PELAJARAN : 2017 / 2018
Nama Guru /
Jenis Prestasi Keterangan Pembimbing
REKAP ABSENSI SISWA OLEH WALI KELAS
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018
Indek Kelas No Nama Sakit Izin

1 X TKJ 1 AGUS RISANDA


2 X TKJ 2 AGUSTRI BAGASKARA
3 X TKJ 3 ALYA IRZAN RAMADHANI
4 X TKJ 4 AMRILUDDIN
5 X TKJ 5 APRILIA EKA SUWANDI
6 X TKJ 6 ASYISYIFA JEAMISHA ZAHARA
7 X TKJ 7 BASRI ARNANDA
8 X TKJ 8 DASRIZUL
9 X TKJ 9 DEFRI DARMANDA
10 X TKJ 10 ESI SUTARSI
11 X TKJ 11 FARHAN KUSUMA
12 X TKJ 12 FARIZ NUGRAHA
13 X TKJ 13 FAUZI FALAH
14 X TKJ 14 FEDAYEEN MUHAMMAD SOMARA SINAGA
15 X TKJ 15 FLORENCIA IRENE
16 X TKJ 16 IRSAN CHANG
17 X TKJ 17 JACKY SANJAYA
18 X TKJ 18 JECKY HINDRAWAN
19 X TKJ 19 KEVIN
20 X TKJ 20 KUSUMA WIRANDY
21 X TKJ 21 MUHAMMAD AMIN
22 X TKJ 22 MUHAMMAD RIDUAN SIHOMBING
23 X TKJ 23 NOVITA RAMADANI
24 X TKJ 24 NURSAFIKA
25 X TKJ 25 ORIVIA RIZKY
26 X TKJ 26 PUTRI AMANDA ELFIRANTI
27 X TKJ 27 SITI RAHMAH MARWAH
28 X TKJ 28 TIARA SILVINA ALLINGGA
29 X TKJ 29 VALENTINO LEE
30 X TKJ 30 WINDA AMELIA
31 X UPW 1 ANISA TRIA AMANDARI
32 X UPW 2 ANNISHA RIZKY MENRIANY
33 X UPW 3 ARIF ANANDA
34 X UPW 4 DEFRI CEJU NAPITUPULU
35 X UPW 5 DIANA TRI PURWANTI
36 X UPW 6 DINDA RINDIANI
37 X UPW 7 ERIKA TABITA THEODITA
38 X UPW 8 FHATMA WIDYA RIZKY
39 X UPW 9 ILHAN ISMAIL
40 X UPW 10 ISRAQ SUARDI
41 X UPW 11 JULIA MARISI
42 X UPW 12 JUNITA LESTARI
43 X UPW 13 JUSTIN WILLYAM
44 X UPW 14 KARTIKA MARYAM
45 X UPW 15 LESTARI DIAN UTAMI
46 X UPW 16 LIDIA PURNAMA ROHANI PANJAITAN
47 X UPW 17 LILY SYAHRIYANI
48 X UPW 18 MARIA BR SITOMPUL
49 X UPW 19 MELFINA NETRI
50 X UPW 20 MIFTAKUL KHAIRUNNISA
51 X UPW 21 MUHAMMAD FADLI
52 X UPW 22 NADIA RIZKI KEMALA SARI
53 X UPW 23 NUR AFNI UNTARI
54 X UPW 24 NURUL ANNISA
55 X UPW 25 PUTRI DWIKA SARI SIREGAR
56 X UPW 26 RAMA ILDAYANI
57 X UPW 27 REIVA DESIANTY
58 X UPW 28 REZKI SATRIA PUTRA
59 X UPW 29 SITI SITIYANI
60 X UPW 30 SYAHRUL ROMADON
61 X UPW 31 SYARIFAH SAHIRA AL-SYAGGAF
62 X UPW 32 WAN NAHDATUL NADILA
63 X UPW 33 WIDYA LESTARI
64 X TBU 1 ANNISA PUTRI ANANDA
65 X TBU 2 AYI ANDESKA
66 X TBU 3 DEKSI RAMADANI
67 X TBU 4 DEVI APRIANA PUTRI
68 X TBU 5 DEVI SETYANINGRUM
69 X TBU 6 DEWI MULIYANA
70 X TBU 7 DUMA FEBRYANTY
71 X TBU 8 FEBI PUSPA INDRIANI
72 X TBU 9 IMELDA SINTYA HUTASOIT
73 X TBU 10 MARLI FAUZIAH
74 X TBU 11 MELISA PUTRI
75 X TBU 12 NIA RAHMADHANI
76 X TBU 13 NIKEN TIORIDA
77 X TBU 14 NOR ASIAH
78 X TBU 15 NUR HASANAH SINAMBELA
79 X TBU 16 NUR HIDAYAH FITRI
80 X TBU 17 NURFIJRI SANI
81 X TBU 18 NURFITRI ROSARI
82 X TBU 19 PAULINE
83 X TBU 20 PUTRI OCTAVIA
84 X TBU 21 RAHMA SAFITRI
85 X TBU 22 RANI OKTAVIA PUTRI
86 X TBU 23 RATIDAH
87 X TBU 24 RATNA KUSUMA YANTI
88 X TBU 25 RISKA SARI
89 X TBU 26 SALSABILA JANNATI FIRDAUS
90 X TBU 27 SASRI WULANDARI
91 X TBU 28 SITI MARYAM
92 X TBU 29 SITI ROMELAH
93 X TBU 30 TACHA SAPUTRI
94 X TBU 31 VIA ERVIANI
95 X TBU 32 VIRA SYAFRIANA
96 X TBU 33 VITRIA ROSIDAH
97 X TBU 34 YUNI MARGARETTHA
98 X TBU 35 ZULHINUR HALIMAH
99 X TBU 36 OKTAMI ALDI ANITA
100 X TBO 1 ALAM BAGUS BAYU SETIADY
101 X TBO 2 AMI FEBRIYANTI
102 X TBO 3 AZIZI PUTRI RAMADHANI
103 X TBO 4 BEKTI UTAMI
104 X TBO 5 DELVI RAHMADANI
105 X TBO 6 DINDA APRILIUSTY FADHILLAH
106 X TBO 7 DWI CAHYONO
107 X TBO 8 ENJI PARLINA SINURAT
108 X TBO 9 INTAN SAFITRI
109 X TBO 10 JUWITA RAHAYU
110 X TBO 11 MUHAMMAD NOVRIANSYAH
111 X TBO 12 MUHAMMAD RUDI SYAHRUL NIZAM
112 X TBO 13 NABILA WINE ADINDA
113 X TBO 14 NADYA KHAIRUNISA
114 X TBO 15 NANDITA DESTIA
115 X TBO 16 NILA SARI
116 X TBO 17 NOPITA SARI
117 X TBO 18 NUR SAYILA
118 X TBO 19 NUR SYAMSIYAH
119 X TBO 20 NURUL AMALIA. R
120 X TBO 21 QORI'A
121 X TBO 22 RAHMAT HABIBI
122 X TBO 23 REI CAHYA RANI
123 X TBO 24 RIKA RIDHOTUL
124 X TBO 25 RIMA FITRIA NINGSIH
125 X TBO 26 RISFIDA NOVIANA
126 X TBO 27 RISKA ANISHA
127 X TBO 28 RISMA
128 X TBO 29 RISMA FEBRIANTY
129 X TBO 30 SOPHIA JURIN
130 X TBO 31 SRI WINARNI
131 X TBO 32 SRI YANTI ZAMILI
132 X TBO 33 SYAFIRA ZULFANI
133 X TBO 34 TIARA INDRIYANI
134 X TBO 35 YUNIA MAR'ATUSSHOLIHAH
135 X AKL1 1 AGUNG PRASETIO SUPARSO
136 X AKL1 2 ANDINI SALSABIL RAHMADANI
137 X AKL1 3 ANISA MEGA
138 X AKL1 4 AYU SEPTINA
139 X AKL1 5 CORI OKTAFIANI SUWARDI
140 X AKL1 6 DIVA ANGGRAINY
141 X AKL1 7 EDWIN JUFRISON WILLY
142 X AKL1 8 ERWIN KURNIAWAN
143 X AKL1 9 HAMSYAR
144 X AKL1 10 HANNA YULIA PURBA
145 X AKL1 11 HENDRIKO CHEN
146 X AKL1 12 ICA IGA KHARISMA ACMOR
147 X AKL1 13 IGA ANGGARA
148 X AKL1 14 JERRY
149 X AKL1 15 JOLLINS VANESSA COOPER
150 X AKL1 16 LEIN VERONIKA
151 X AKL1 17 MARCELINA
152 X AKL1 18 MEYLISSA
153 X AKL1 19 NUR SYAHRIKA MEITRY HARAHAP
154 X AKL1 20 PARAMITA
155 X AKL1 21 PUTRI KUMALA SARI
156 X AKL1 22 RAHMAT IQBAL
157 X AKL1 23 RANI ASTRIANI
158 X AKL1 24 RANI MARDHATILLAH WARNIADI SYAPUTRI
159 X AKL1 25 RISMA RIANA
160 X AKL1 26 RIZKI KURNIAWAN
161 X AKL1 27 SASIH KIRANA REIRANI DIMALA ASMARA
162 X AKL1 28 SHAFIRA AZIZAH
163 X AKL1 29 SHERLY YANG
164 X AKL1 30 SYAKINA DWI SEPVIANI
165 X AKL1 31 TIARA OLIVIA
166 X AKL1 32 TRIMITA GUSTI HANDAYANI
167 X AKL1 33 WAN IFFA ANANDA
168 X AKL1 34 WINNIE STEVANI
169 X AKL1 35 WIRNA ENILINA
170 X AKL1 36 YOHANA STEFANY SUPRIANTO
171 X AKL2 1 AGUS SUSANTO
172 X AKL2 2 ARIYANTO
173 X AKL2 3 CAROLIN LUCKYTASARI
174 X AKL2 4 DEA CHRESTELLA
175 X AKL2 5 DIAN ANNISAH MUHARRAMAH
176 X AKL2 6 DWI SEPTIANI
177 X AKL2 7 FEBBRINA
178 X AKL2 8 JESICA
179 X AKL2 9 JUWITA PERMATA SARI
180 X AKL2 10 LAILATUL KHOTIMAH
181 X AKL2 11 M. DAFFA DIRANO
182 X AKL2 12 MELIANA PUTRI
183 X AKL2 13 MICHAEL HARYSON
184 X AKL2 14 MING-MING INDAH SARI
185 X AKL3 15 MUHAMMAD IQBAL
186 X AKL2 16 NOVYANTI
187 X AKL2 17 NURAYU PERMATASARI
188 X AKL2 18 NURMALA HAYATI
189 X AKL2 19 NURUL EKA YULIZA
190 X AKL2 20 RAFIKA AULIA
191 X AKL2 21 RISKA OKTAFIANA
192 X AKL2 22 ROBINSON
193 X AKL2 23 SISKA
194 X AKL2 24 SISWANTO
195 X AKL2 25 STEVEN OKTAVIANUS
196 X AKL2 26 SUHARTINI
197 X AKL2 27 SYIFA PRAMESTIRA
198 X AKL2 28 TIARA HADIYANI
199 X AKL2 29 TIARA SEPTIANI
200 X AKL2 30 VERONICA OKTAVIA
201 X AKL2 31 WAHYUNI SUSANTI
202 X AKL2 32 WANDA WIDYATI EGA ZAIN
203 X AKL2 33 WULAN PURNAMA SARI
204 X AKL2 34 YANA SARI
205 X AKL2 35 YULI
206 X OTKP1 1 ABEL VONITA
207 X OTKP1 2 ANDI SAFARUDIN
208 X OTKP1 3 ARINDA SARI
209 X OTKP1 4 BAYU DWI SETIONO
210 X OTKP1 5 DESMITA FITRIYANI
211 X OTKP1 6 DITA RAHMAWATI
212 X OTKP1 7 ELZANA WARDAH HANI
213 X OTKP1 8 EURICA AURA MAGDALENA PANJAITAN
214 X OTKP1 9 FHARAH SHALSA DILA
215 X OTKP1 10 HERLIA DEVY
216 X OTKP1 11 ILFA RAMADHANTI
217 X OTKP1 12 INTAN NURHIKMAH
218 X OTKP1 13 JUMIATI SYAVIRA
219 X OTKP1 14 KHARUNIA
220 X OTKP1 15 LIO DAVID HARDIANSYAH
221 X OTKP1 16 M.ARIF M.EFENDI
222 X OTKP1 17 MAYSA FITRI
223 X OTKP1 18 NAFA DILLA
224 X OTKP1 19 NISA MAYANG SARI
225 X OTKP1 20 NURUL ANISA RAHMANDA
226 X OTKP1 21 PANJI PRAMANA
227 X OTKP1 22 PIMA TAMARA
228 X OTKP1 23 RAHMI ISMILAH
229 X OTKP1 24 RATNA MULIANI
230 X OTKP1 25 RISNA KHOIRIYAH
231 X OTKP1 26 SITI AISYAH
232 X OTKP1 27 SULASTRIANA
233 X OTKP1 28 SYARIFAH NATASYA ALFITRI
234 X OTKP1 29 TAMARA BULESTA DEWI
235 X OTKP1 30 TAMARA YULIAWAN
236 X OTKP1 31 VENI ARMELISA
237 X OTKP1 32 VITA FLORENSIA DAMO
238 X OTKP1 33 WINDA SEPTIYANI SUYITNO
239 X OTKP1 34 YULIANA
240 X OTKP1 35 ZURAIDA
241 X OTKP2 1 AISYAH RAHMA
242 X OTKP2 2 ANGGA PUTRA PRATAMA
243 X OTKP2 3 AZIRA
244 X OTKP2 4 DEPALDA WARDANI
245 X OTKP2 5 DEVI OKTA SURYANI
246 X OTKP2 6 DILLA FITRIANTO
247 X OTKP2 7 DWI KARTIKA
248 X OTKP2 8 ERRA NOVITA
249 X OTKP2 9 FEBI FITRIANI
250 X OTKP2 10 FINA NOVIANA
251 X OTKP2 11 HERMANIA PUTRI PULUNGAN
252 X OTKP2 12 INDRIANY PUTRI NASUTION
253 X OTKP2 13 IRFAN SYAHPUTRA
254 X OTKP2 14 KAULAN ADITYA
255 X OTKP2 15 KHOFIFAH SURYA DEWI
256 X OTKP2 16 LISA FEBRI
257 X OTKP2 17 MARISHA
258 X OTKP2 18 NADYA ARNELIA
259 X OTKP2 19 NIA AMANDA LESTARI
260 X OTKP2 20 NURHASANAH NAPITUPULU
261 X OTKP2 21 NURUL FITRIYANI
262 X OTKP2 22 PUTRI RAMADANI
263 X OTKP2 23 RANI WIDYA RAHMAN
264 X OTKP2 24 REZA PAULA
265 X OTKP2 25 SINTA WULANDARI
266 X OTKP2 26 SOFIA APRIL YANI
267 X OTKP2 27 SURYA ARFAN
268 X OTKP2 28 T. NALACINTIA MIAZARA
269 X OTKP2 29 TAMARA INDAH NATALIA
270 X OTKP2 30 TRI UTAMI
271 X OTKP2 31 ULFIA MAHARSA
272 X OTKP2 32 VIONA ROSALINA LESTARI
273 X OTKP2 33 WAHYU SRI LESTARI
274 X OTKP2 34 WIRDATUL JANNAH
275 X OTKP2 35 YUYU OKTALIORA
276 X OTKP2 36 ZUYYINA PUTRI MUHAIFARHA
277 X BDP1 1 AGNES MONIKA FA BR. NAINGGOLAN
278 X BDP1 2 AGUS KURNIAWAN
279 X BDP1 3 AINA NURMYSITA
280 X BDP1 4 ANGGUN RAHMA SERA
281 X BDP1 5 CELLIEN NURUL ASYIAH. L
282 X BDP1 6 CITRA AULIA PUTRI
283 X BDP1 7 DANU WARMA
284 X BDP1 8 DESIANA FITRI
285 X BDP1 9 DONI TRINSYAH
286 X BDP1 10 EKA ISMATUL HAWA
287 X BDP1 11 ELYSABETH LABORA JUNLENTA SIMANJUNTAK
288 X BDP1 12 ENDANG SURYANI
289 X BDP1 13 FITRI WULANDARI
290 X BDP1 14 HARYANTO
291 X BDP1 15 HELVI SAGITA DEWI
292 X BDP1 16 HURI JULIANA
293 X BDP1 17 JEFFRY ARDIANSYAH
294 X BDP1 18 JULKENFRY
295 X BDP1 19 KIKI ANDRIANI
296 X BDP1 20 LOLA WAHYUNI
297 X BDP1 21 MEI SALWA TORO DANTI
298 X BDP1 22 NOVANDA RHAMADANI
299 X BDP1 23 NUR AFIQAH
300 X BDP1 24 NURFATIHA
301 X BDP1 25 NURSIKA JUWITA
302 X BDP1 26 NURUL TAWAKAL
303 X BDP1 27 RAHADATUL 'AISY
304 X BDP1 28 RESNI FORITA
305 X BDP1 29 SISKA RINDIANI
306 X BDP1 30 SONIA KHOFIFAH
307 X BDP1 31 SURNI BULOLO
308 X BDP1 32 TINA NURDIANA
309 X BDP1 33 UCI SUKMASARI
310 X BDP1 34 WAHYU FITRIA SARI
311 X BDP1 35 WIRDANINGSIH
312 X BDP1 36 ZULIYANTI FEBRIANA
313 X BDP2 1 ABDUL RAHMAN
314 X BDP2 2 ARTA INDRIAN ILLAHI
315 X BDP2 3 CELVIN HALIM
316 X BDP2 4 CHYNTIA PUTRI PRATAMI
317 X BDP2 5 CICI RENIKA
318 X BDP2 6 ELFIA SUSANTI
319 X BDP2 7 ESRA NOVIANTY SIMANJUNTAK
320 X BDP2 8 FADILA WANDA
321 X BDP2 9 FITRIANI
322 X BDP2 10 GAEL IHSANUL AL-AKHBARY
323 X BDP2 11 ILHAM MAHENDRA
324 X BDP2 12 JAKA KURNIAWAN
325 X BDP2 13 JULIANTO PURNAMA PUTRA
326 X BDP2 14 LIA
327 X BDP2 15 MANDA APRIA SANDI
328 X BDP2 16 MARGARETA
329 X BDP2 17 MUHAMMAD IQBAL
330 X BDP2 18 MUHAMMAD ISMAIL AL - HAPIS
331 X BDP2 19 NADIA OCTAVIA PUTRI BR SIAHAAN
332 X BDP2 20 NATASYA FAHIRA
333 X BDP2 21 NURRUL ANISA CANIAGO
334 X BDP2 22 NURUL HARYATI
335 X BDP2 23 PUPUT PRIMADANI
336 X BDP2 24 RIZKI WAHYUNI SIREGAR
337 X BDP2 25 RUDI EFENDI
338 X BDP2 26 SELLA APRILA
339 X BDP2 27 SILVIA SARI
340 X BDP2 28 SRI WULANDARI
341 X BDP2 29 SULASMI
342 X BDP2 30 SURYA HANDAYU
343 X BDP2 31 SYARIFAH AZURA SAHARA
344 X BDP2 32 VERNIYATI
345 X BDP2 33 VONNY ASRIANTI
346 X BDP2 34 WIYAN ABIMAYU
347 X BDP2 35 YELVIANTI
348 X BDP2 36 ZALINA
1 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ
2 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA
3 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA
4 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA
5 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA
6 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN
7 XI TKJ 7 DAVID HUANG
8 XI TKJ 8 ERIC WINARDI
9 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN
10 XI TKJ 10 ISMAIL
11 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA
12 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI
13 XI TKJ 13 M. FERDIANDO
14 XI TKJ 14 M. ZAMRI
15 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT
16 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA
17 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI
18 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN
19 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI
20 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL
21 XI TKJ 21 NADIA
22 XI TKJ 22 NOVAZLI
23 XI TKJ 23 NUR'AIN
24 XI TKJ 24 SULAIMAN
25 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA
26 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN
27 XI TKJ 27 WULAN SAYETI
28 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA
29 XI UPW 1 ANDI ABDUL RAUF
30 XI UPW 2 BALQISHA LOVITA
31 XI UPW 3 DWI PUTRI BETARI
32 XI UPW 4 FITRI NURAINI
33 XI UPW 5 HAFIFAH
34 XI UPW 6 HENI MARYANI
35 XI UPW 7 HERJIETO ALDEX'S YAYITIAN MAULANA
36 XI UPW 8 HERY IRAWAN
37 XI UPW 9 HESTI FITRIANI BR. SINAGA
38 XI UPW 10 HESTI SAFIRA
39 XI UPW 11 JESSICA MEIDY
40 XI UPW 12 KAMELIA EKA SARI
41 XI UPW 13 KHANA CHANTIKA BT MUHAMMAD NOR
42 XI UPW 14 LITA FEBRIYANTI
43 XI UPW 15 M. SATRIA
44 XI UPW 16 NELI FIONDAYANI
45 XI UPW 17 NIKKO DWI ALVARIZI
46 XI UPW 18 NOVA RADITA MUSLIMAH
47 XI UPW 19 NOVITA SARI
48 XI UPW 20 OKTA VIONIKA
49 XI UPW 21 RILI ROSDIANTI
50 XI UPW 22 PUTRI DAYANI
51 XI UPW 23 RAHMAD PRASETYO
52 XI UPW 24 RIYAN FEBRINAL
53 XI UPW 25 SARI MUHARANI
54 XI UPW 26 SELVIANENGSI
55 XI UPW 27 SURANA RANGGA FADLI
56 XI UPW 28 SYA'BAN ILYAS
57 XI UPW 29 TIA MARYANI HARAHAP
58 XI UPW 30 VERREN THEO
59 XI UPW 31 WIDIYA SARI
60 XI UPW 32 YESI CAHYANI
61 XI UPW 33 YULIA ASTUTI
62 XI UPW 34 ZURAHMAN
63 XI JB 1 ANDINI RULMAIDANINGSIH
64 XI JB 2 ASHA LADILLA
65 XI JB 3 CHAIRREIHAN NISA
66 XI JB 4 CICA MAYA SARI
67 XI JB 5 CINDY FRISELLA AGATHA
68 XI JB 6 DAYANG NABILA SYIFA REFDITA
69 XI JB 7 FITRI NURAINI
70 XI JB 8 HADRIANUS HASOAN SIMAMORA
71 XI JB 9 HANIK FATMAWATI
72 XI JB 10 HUZAIMAH
73 XI JB 11 KELVINDO
74 XI JB 12 NATASYA
75 XI JB 13 NIA FAZIRA
76 XI JB 14 NURAFNI YANI
77 XI JB 15 NURFADHILA
78 XI JB 16 NURUL FITRIANI
79 XI JB 17 NURUL HASNA
80 XI JB 18 PUTRI LARASATI
81 XI JB 19 PUTRI NURHAFIZAH
82 XI JB 20 RAHMA JUNITA FITRI
83 XI JB 21 RAMADAYANI
84 XI JB 22 ROFADILLA
85 XI JB 23 SANIA FATIHA
86 XI JB 24 SILFI YOLA NABILA
87 XI JB 25 SILVI JOHANA HANDINI
88 XI JB 26 SITI KHAIRUNNISA
89 XI JB 27 SUSANA
90 XI JB 28 TANIA ALVIANITA
91 XI JB 29 TONY SUMARDI
92 XI JB 30 TRI WULANDARI
93 XI JB 31 YOAN LEDI DIYANA
94 XI TB 1 AFINY KHAIRA
95 XI TB 2 ANISAH AINI
96 XI TB 3 APRILLIA WAHYUNI
97 XI TB 4 ATIKA RAHMAYANI
98 XI TB 5 CLARA DESTIYA RAHMADONA
99 XI TB 6 DWI SUKARWATI
100 XI TB 7 FENTY MEILA SYARAH
101 XI TB 8 HUMAIRA
102 XI TB 9 INDAH PERMATA SARI
103 XI TB 10 INTAN KOSASIH W
104 XI TB 11 JIHAN QOSIMAH ARIFIN
105 XI TB 12 LAYLA SHOIMA
106 XI TB 13 MEI LINDAYATI
107 XI TB 14 MEIKE UTAMI
108 XI TB 15 MIYA SUNDARI
109 XI TB 16 NUR AZIZAH HARAHAP
110 XI TB 17 NURUL DIANA HARAHAP
111 XI TB 18 PUTRI ALYA NABILA
112 XI TB 19 PUTRI YANA
113 XI TB 20 RANTI
114 XI TB 21 RETNA KESUMAWATI
115 XI TB 22 RUSMIATI
116 XI TB 23 SILVIA UTAMI
117 XI TB 24 SRI DEWI AMELIA
118 XI TB 25 SRI RAMADANI
119 XI TB 26 SUCI ROMA DONA
120 XI TB 27 SYARIFAH SYFA IBTHIHAL
121 XI TB 28 TASYA SILVIANA
122 XI TB 29 VERA JULIANA
123 XI TB 30 VINA LALA MARDIANY
124 XI TB 31 YEMIMA SIMANJUNTAK
125 XI TB 32 YULIA ANNISA
126 XI AK 1 1 AGI SUHADA
127 XI AK 1 2 AINA
128 XI AK 1 3 AYU SRI MAYANG
129 XI AK 1 4 CHRISTY
130 XI AK 1 5 CICI PERMATA SARI
131 XI AK 1 6 CICI WIRYA SOFRIANI
132 XI AK 1 7 DEVINNA MILENIA
133 XI AK 1 8 EKY EL HAMIDY
134 XI AK 1 9 FADILLA NURHERDIYANTI
135 XI AK 1 10 FEBY KAMILIYA KHANSA
136 XI AK 1 11 FINA HANDAYANI
137 XI AK 1 12 GRASELLA NOVITA RAHMAWATI
138 XI AK 1 13 HENDRI KURNIAWAN
139 XI AK 1 14 IKA PUTRI ADELIA
140 XI AK 1 15 INDAH WAHYUNI
141 XI AK 1 16 KEVIN SUSANTO
142 XI AK 1 17 LINA DINI NINGSIH
143 XI AK 1 18 M.AGUSTIAWAN
144 XI AK 1 19 MELI YANTI VERONIKA
145 XI AK 1 20 NABILA PUTRI RAHMAYANTY
146 XI AK 1 21 NADIA LUTHFIYA SARI
147 XI AK 1 22 NESTY ANGELIA
148 XI AK 1 23 NOVARIAN TRI NAGARIMAS
149 XI AK 1 24 PUTRI TAMARA
150 XI AK 1 25 RELDA MITHA SAPUTRI
151 XI AK 1 26 RISKA MAIDAH
152 XI AK 1 27 RUTMAWATI
153 XI AK 1 28 SANTI
154 XI AK 1 29 SEKAR NIRWANA SUKMA DEWI
155 XI AK 1 30 TIARA MARYANI
156 XI AK 1 31 TITI HANDAYANI
157 XI AK 1 32 WARDAH SYAZWANI ZAHIRAH
158 XI AK 1 33 WILLIAM
159 XI AK 2 1 ANGGI SILVIANA SARI
160 XI AK 2 2 AYUDIA NINGTYAS
161 XI AK 2 3 AZURA
162 XI AK 2 4 DELLA NOVITA
163 XI AK 2 5 DESI NOVITA SARI
164 XI AK 2 6 ENDANG WERDI NINGSIH
165 XI AK 2 7 ERICHA MEGA VARIANTI
166 XI AK 2 8 HENDRY
167 XI AK 2 9 INDRA
168 XI AK 2 10 IRANDI HORATIO
169 XI AK 2 11 JOSY SUSANDRA
170 XI AK 2 12 LATIFA MUCHMAINAH
171 XI AK 2 13 MUFLIKHIN
172 XI AK 2 14 MUHAMMAD FARHAN ZIDANE
173 XI AK 2 15 MUHAMMAD SYAHREZA
174 XI AK 2 16 NADIA SALSABILA
175 XI AK 2 17 NALA RATIH
176 XI AK 2 18 NILA FITRIANI
177 XI AK 2 19 NOVYANTI CUTRI
178 XI AK 2 20 NURSYAFIA NOVITA SARI
179 XI AK 2 21 PRESILIA DAO
180 XI AK 2 22 RESTI ANDRIYANI
181 XI AK 2 23 RETA SAHFITRI
182 XI AK 2 24 RIA NURDIYANTI
183 XI AK 2 25 RICO TRIADI
184 XI AK 2 26 RINA AFRIYANTI
185 XI AK 2 27 RISMA NIDARIA
186 XI AK 2 28 SHAWILA DWI SHAFITRI
187 XI AK 2 29 SHINDY YANA VADILA
188 XI AK 2 30 SYAFITRI
189 XI AK 2 31 TENGKU FADILLAH HASIFA
190 XI AK 2 32 TRIMA CAHAYA
191 XI AK 2 33 WINNA DWI PUSPITA
192 XI AK 3 1 AYU ANDINI
193 XI AK 3 2 AYU RIYANDA SYAHPUTRI
194 XI AK 3 3 AZURANI
195 XI AK 3 4 BELLA SASKIA PUTRI
196 XI AK 3 5 DARMILIS
197 XI AK 3 6 DELCIA FERANICA
198 XI AK 3 7 HELVIRA YULIANDA
199 XI AK 3 8 JERNITA IDORA RAJAGUKGUK
200 XI AK 3 9 JESICA RATNA SARI
201 XI AK 3 10 LARA JEFRIANTI
202 XI AK 3 11 LILIS SUNDARI
203 XI AK 3 12 MEGA LESTARI
204 XI AK 3 13 MYNDA ERNITA
205 XI AK 3 14 NELVI RAHMADANI
206 XI AK 3 15 NINGSIH
207 XI AK 3 16 NINI MARIANA
208 XI AK 3 17 NISACH DIEN VRAMADANE
209 XI AK 3 18 NUR SYAFIKA
210 XI AK 3 19 NURSYAHIRAH
211 XI AK 3 20 RAHMAD RAMADHANI PUTRA
212 XI AK 3 21 RANI EKA PUJI LESTARI
213 XI AK 3 22 RETNO EVIETA
214 XI AK 3 23 RINDI ATIKA
215 XI AK 3 24 RIRIS IRMA FADILLA
216 XI AK 3 25 RISKY RAMADHAN
217 XI AK 3 26 ROZITA
218 XI AK 3 27 RYAN IRAWAN
219 XI AK 3 28 TAN RUDI
220 XI AK 3 29 VINA LESTARI
221 XI AK 3 30 WINDA WATI
222 XI AK 3 31 YOLA NURKHALIDA
223 XI AK 3 32 HADI SUHERDI
224 XI AP 1 1 ADE HIDAYATI
225 XI AP 1 2 ADI SYAHPUTRA
226 XI AP 1 3 AFRINA SARI
227 XI AP 1 4 ALDI WIJAYA
228 XI AP 1 5 AYU JUNELTI PRATAMA
229 XI AP 1 6 CINDY BELLA STEFFENDI
230 XI AP 1 7 DEA SASKIA PUTRI
231 XI AP 1 8 DEWI RIZKY LESTARI
232 XI AP 1 9 DILA SHOFIA
233 XI AP 1 10 DWI YANI WARDANA
234 XI AP 1 11 DWIE BELCHA NANDA DAMANIK
235 XI AP 1 12 EMELIA SANTIKA
236 XI AP 1 13 FELLY ELVIANI
237 XI AP 1 14 PITRIA SARI
238 XI AP 1 15 HIKMAH AULIA
239 XI AP 1 16 IRINE DWIYANA PUTRI
240 XI AP 1 17 MARHANINGSIH DEWI UTARI
241 XI AP 1 18 MITA ZAHURA
242 XI AP 1 19 NABILA FITRI LARASATI
243 XI AP 1 20 NOR SAFIKA AIDIHASARI
244 XI AP 1 21 NURLAILA
245 XI AP 1 22 PUTRI HAWA LUBIS
246 XI AP 1 23 RAMA AZANI
247 XI AP 1 24 RIKA RISKI WULANDARI
248 XI AP 1 25 RIZKA YULIANTI SAFITRI
249 XI AP 1 26 SABILLA ROIBA
250 XI AP 1 27 SITI PURNAMA SURI
251 XI AP 1 28 SRI MEIDINA BR TAMBUNAN
252 XI AP 1 29 TESA TIARA
253 XI AP 1 30 ULFATUL HIDAYAH DOMO
254 XI AP 1 31 WAN SITI MAZIHA
255 XI AP 1 32 YONA MALINI
256 XI AP 2 1 AGUNG CAHYONO
257 XI AP 2 2 AYU ASNIA
258 XI AP 2 3 BAYU IRWANDA
259 XI AP 2 4 CINDY AYU PRASETYA
260 XI AP 2 5 CORRY MARANTIKA PUSPITA SARI SIAHAAN
261 XI AP 2 6 DEWI ANGGRAINI
262 XI AP 2 7 DIKMA NUR FADILLAH
263 XI AP 2 8 DWI KURNIA WARDANI
264 XI AP 2 9 DWI WULAN
265 XI AP 2 10 EKA WULANDARI
266 XI AP 2 11 EVA DEWINATA
267 XI AP 2 12 FRISKA
268 XI AP 2 13 INDAH SALSABILA
269 XI AP 2 14 IVONA SALSABILA
270 XI AP 2 15 KHERMA FERA ASYIKIN
271 XI AP 2 16 KURNIA MUHAROMAH
272 XI AP 2 17 MUTIARA
273 XI AP 2 18 NELFINA ROSI
274 XI AP 2 19 NOVIA YANTI
275 XI AP 2 20 NURUL ANNISA
276 XI AP 2 21 PUTRI AYU AMELIA
277 XI AP 2 22 PUTRI WULANDARI
278 XI AP 2 23 RANI
279 XI AP 2 24 RINI ANDRIANI
280 XI AP 2 25 RUSELLY SARUANNI
281 XI AP 2 26 SITI AISAH
282 XI AP 2 27 SONIA EVIKA
283 XI AP 2 28 SUCI ANGGRAINI
284 XI AP 2 29 ULFA MAILANI
285 XI AP 2 30 VEGY DEVITA
286 XI AP 2 31 ZURIATI MADIAH
287 XI PN 1 1 ADAM SYAFRIANTO
288 XI PN 1 2 ANUAR
289 XI PN 1 3 ARROYO CLAUDYA
290 XI PN 1 4 BUDI SETIAWAN
291 XI PN 1 5 DEVI NUR FADILLA
292 XI PN 1 6 DINI MONIKA
293 XI PN 1 7 DWI TARI MUJIANINGSIH
294 XI PN 1 8 FATIMAH LISMA RISHA
295 XI PN 1 9 FIRDA LARASSATTI
296 XI PN 1 10 JOHARI RAHMANSYAH
297 XI PN 1 11 KRISTOVER
298 XI PN 1 12 LIDIYA
299 XI PN 1 13 M. FIRMANSYAH HAFIZ
300 XI PN 1 14 MANISA INDRAWATI
301 XI PN 1 15 MUHAMMAD AIDIL
302 XI PN 1 16 MUHAMMAD SAFRAY FARHAN
303 XI PN 1 17 NADILA
304 XI PN 1 18 NADIRA
305 XI PN 1 19 NANA ARDIANA SAFITRI
306 XI PN 1 20 NAZURA AZNUR
307 XI PN 1 21 NURBAITI
308 XI PN 1 22 PUPUT SAWITRI
309 XI PN 1 23 SARI UMMI RAHMAWATI
310 XI PN 1 24 SEPTI WIDYASTUTI
311 XI PN 1 25 SHIVA AR SHYRA
312 XI PN 1 26 SITI MUTIAH
313 XI PN 1 27 SONIA
314 XI PN 1 28 SRI KURNIA RIZKI
315 XI PN 1 29 TENGKU YOGA HARIANSYAH
316 XI PN 1 30 WENNY DWI ANGGRAINI
317 XI PN 1 31 ZAKIA MALIZA FASYA
318 XI PN 2 1 ADEA SAKTIANI
319 XI PN 2 2 ANISAH
320 XI PN 2 3 DEVI SRI HARSIH
321 XI PN 2 4 EVIE CHRISTINA WATI
322 XI PN 2 5 FAJAR GUSTANTO
323 XI PN 2 6 HALIM AZIZ
324 XI PN 2 7 HASRIYOHANA
325 XI PN 2 8 HENGKI WIJAYA
326 XI PN 2 9 ISDA RISKI
327 XI PN 2 10 JAILANI
328 XI PN 2 11 JASINTA NOVIANTI
329 XI PN 2 12 KAMARUL AZWAN
330 XI PN 2 13 KEMALA SARI
331 XI PN 2 14 LIAN OKTAVIANA
332 XI PN 2 15 M. ICHSAN
333 XI PN 2 16 M. KHAIDIR
334 XI PN 2 17 MELINDA SRIYANTI
335 XI PN 2 18 MONICA AMRIZAL
336 XI PN 2 19 NENNI FEBRIYANTI
337 XI PN 2 20 NISHA MALA SARI
338 XI PN 2 21 NOVAL HADDATH
339 XI PN 2 22 NURUL SAKINAH
340 XI PN 2 23 PUTRI WARDANI
341 XI PN 2 24 REZTI NEELAM SARI
342 XI PN 2 25 RUDI ALFAN GUNAWAN
343 XI PN 2 26 SARI SARWENDA CHANG
344 XI PN 2 27 SRI RAHAYU RAMA DINI
345 XI PN 2 28 TIFFANI
346 XI PN 2 29 TINA
347 XI PN 2 30 TRYA FANNY
348 XI PN 2 31 WENI JUNITA
349 XI PN 2 32 YUKI NELSON
1 XII TKJ 1 AIDHA FITRI LESTARI
2 XII TKJ 2 ANGGITA EFTANA SARI
3 XII TKJ 3 BUDI MAULANA
4 XII TKJ 4 CLINSEN VANRISTIEN
5 XII TKJ 5 DALFIS
6 XII TKJ 6 DIAN RAHAYU PUTRI
7 XII TKJ 7 DILA ANATASYA
8 XII TKJ 8 DINI ARDIANTI
9 XII TKJ 9 DONA FEBYANTI
10 XII TKJ 10 EKI RAHMAD FITRA
11 XII TKJ 11 ETIKA LESTARI VERONIKA
12 XII TKJ 12 FARAHDILLHA APDINDA PERDANA
13 XII TKJ 13 FRANDESKA LEE
14 XII TKJ 14 HERI BASTIAN
15 XII TKJ 15 IRMI SUKMA DEWI
16 XII TKJ 16 IRVAN WIJAYA
17 XII TKJ 17 IWAN HERMAWAN
18 XII TKJ 18 JUFRIZAL
19 XII TKJ 19 LIZA
20 XII TKJ 20 MUHAMMAD RIZKY
21 XII TKJ 21 MUHAMMAD RAJIV FACHREZY
22 XII TKJ 22 RIDUAN SAPUTRA
23 XII TKJ 23 RINI YULIANI
24 XII TKJ 24 SANDY ADI TANTRA
25 XII TKJ 25 TENGKU CANTIKA PUTRI
26 XII TKJ 26 UJIANA FITRIA SARI
27 XII TKJ 27 ULFA CHANIA KINASIH
28 XII TKJ 28 YULFA ZIRA
29 XII UPW 1 ABDUR RAHMAN
30 XII UPW 2 AFRIYANI
31 XII UPW 3 AINUN MARDIAH
32 XII UPW 4 ASTRIE MILLENIA
33 XII UPW 5 DELTA ELDA PERMIRIA
34 XII UPW 6 DINA LORENZA SANTOSO
35 XII UPW 7 EMPI AYU SIHOMBING
36 XII UPW 8 EVI ASIH WULAN NINGSIH
37 XII UPW 9 FIKRIANSYAH
38 XII UPW 10 GUSNAWATI
39 XII UPW 11 HELFI ANGELINA BATU MUAYA
40 XII UPW 12 HOTMARIA KRISDAYANTI SAGALA
41 XII UPW 13 ICHA FRANCISKA
42 XII UPW 14 IMAM ABU HANIFAH
43 XII UPW 15 IRFANSYAH
44 XII UPW 16 JESSICA
45 XII UPW 17 MANDA MARNANDA
46 XII UPW 18 NUR MILA SARI
47 XII UPW 19 RAHMADANI
48 XII UPW 20 RAMADHANISA
49 XII UPW 21 REYHAN SAPUTRA
50 XII UPW 22 SELVINA MAHARANI
51 XII UPW 23 SHANTYA
52 XII UPW 24 SILVY OCKTAVIANI
53 XII UPW 25 SITI RAHMAH
54 XII UPW 26 SURIYANTI
55 XII UPW 27 TITA YULFIRA
56 XII UPW 28 WINDA FEBRIANA
57 XII UPW 29 YUNI SULASTRI SITANGGANG
58 XII JB 1 ABDUL ALI
59 XII JB 2 ANGEL NOVELIA ANGGI
60 XII JB 3 ARIANI PUTRI CAHAYA
61 XII JB 4 ASTRID JUNIATI
62 XII JB 5 CICI LESTARI
63 XII JB 6 DEFI OKTARIANI
64 XII JB 7 DEFIRA MAYSHELLA
65 XII JB 8 DEWI KARTIKA
66 XII JB 9 FITRIA AISYAH
67 XII JB 10 FRANSISKA ANGGRAENI SUBEKTI
68 XII JB 11 LUSI MARDIANA
69 XII JB 12 MARLINA
70 XII JB 13 MELYSA HANDAYANI
71 XII JB 14 NABILA
72 XII JB 15 NADIA SARI RAMDANI
73 XII JB 16 NASHILA ARTANOVYANI
74 XII JB 17 NUR ANNISA TRI HANDAYANI
75 XII JB 18 NUR SANTI
76 XII JB 19 NUR WAHYUNI
77 XII JB 20 NURAZIZIE
78 XII JB 21 NURUL UMIATI
79 XII JB 22 QIRANA NUR SUCI
80 XII JB 23 SADDIYAH
81 XII JB 24 SITI AISYAH
82 XII JB 25 SUPPERIADI
83 XII JB 26 TIKA APRIYANI
84 XII JB 27 TRI SUKMA HIDAYAH
85 XII JB 28 ULUL ASMI QOLBU JUWITA
86 XII JB 29 UTHIA LATIFAH RAMADHANI
87 XII JB 30 VIRDASARY NUR RIFQA
88 XII JB 31 ZAINUR ARIF
89 XII TB 1 AFRIANI MARBUN
90 XII TB 2 AHLUN NAZA OKTA VIONA
91 XII TB 3 AN NISHA SEPTIANA
92 XII TB 4 ANITA RIZKY SAPUTRI
93 XII TB 5 APRILIA SARAGIH
94 XII TB 6 DEA SAPUTRI
95 XII TB 7 EKA WAHYUNI
96 XII TB 8 ELLYSA AULIA KARYA DEWI
97 XII TB 9 INDRIANI PUTRI
98 XII TB 10 KARMILA
99 XII TB 11 KARTINI APRILIA
100 XII TB 12 KASIH RINDU WASTUTI
101 XII TB 13 KIKI AMELIA
102 XII TB 14 KURNIA SYAHPUTRI
103 XII TB 15 LINDA OCTAVIANI
104 XII TB 16 NADIA ANGGRAINI PUTRI
105 XII TB 17 NUR HARIZA
106 XII TB 18 NUR JANNAH
107 XII TB 19 NURHAYATI
108 XII TB 20 PUTRI HARDIYANTI
109 XII TB 21 RANI FRANSISKA JAYA MANULLANG
110 XII TB 22 RIKA FITRIANA
111 XII TB 23 RINI AULIA
112 XII TB 24 SAHRINA APRILIANINGSIH
113 XII TB 25 SUTRIYANI
114 XII TB 26 UMI KALSUM
115 XII TB 27 UMMI FADILAH
116 XII TB 28 VINA ALVIONITA
117 XII TB 29 WELLA
118 XII TB 30 YAUMI FITRI
119 XII AK 1 1 ADES KURNIA
120 XII AK 1 2 ADHA NISHARUL
121 XII AK 1 3 ALIVA NADIA
122 XII AK 1 4 ANANDA PRATAMA
123 XII AK 1 5 ANDRAY PRASETIA
124 XII AK 1 6 CHALISTA CHRISTINE
125 XII AK 1 7 CHINDI AHMAULIA. AS
126 XII AK 1 8 DENNY AWANDHA
127 XII AK 1 9 DESI RATNA SARI
128 XII AK 1 10 DHANYA CHRISTY ANGELI PANJAITAN
129 XII AK 1 11 EGA PUTRI ANDINI
130 XII AK 1 12 FENI PEBRIASARI
131 XII AK 1 13 IRMA LIZA
132 XII AK 1 14 JIHAN DWI FADHILA
133 XII AK 1 15 KELVIN SANDRO NAINGGOLAN
134 XII AK 1 16 KHAIRUNAISAK
135 XII AK 1 17 MELATI CANTIKA PUTRI
136 XII AK 1 18 NINI NURSIMA
137 XII AK 1 19 NUR CAHAYA RAFIQA
138 XII AK 1 20 PRATIWI
139 XII AK 1 21 PUJRIA RAHMA PUTRI
140 XII AK 1 22 RAUDYAH RIFTA TUZZAHRA
141 XII AK 1 23 RIZKI JUNIANTO
142 XII AK 1 24 SANTRI A.D.V
143 XII AK 1 25 SHEREN CHANG
144 XII AK 1 26 SHERLY MELINDA
145 XII AK 1 27 SONIA DWI SAFIRA
146 XII AK 1 28 SUCI AFDILLAH PRAMESWARI
147 XII AK 1 29 SUSAN
148 XII AK 1 30 SUSIANI
149 XII AK 1 31 TRI JAYANTI
150 XII AK 1 32 VENNY
151 XII AK 1 33 YULIA VERONICA YAPUTRI
152 XII AK 1 34 ZONA NANDA
153 XII AK 2 1 ANIS
154 XII AK 2 2 ARIS KUSUMA WARDANI
155 XII AK 2 3 CHRISTINA ANGGRAINI
156 XII AK 2 4 DEWI
157 XII AK 2 5 DIYANA NOFITA SARI
158 XII AK 2 6 EMA FITRIYANI PUTRI
159 XII AK 2 7 EVA LIZA
160 XII AK 2 8 FEBRI YANTI
161 XII AK 2 9 GAN LI KIE
162 XII AK 2 10 GILANG SATYA ARIMBI
163 XII AK 2 11 IMA DHARMA YANTI
164 XII AK 2 12 JEKKI SUPRAPTO
165 XII AK 2 13 JESSICA
166 XII AK 2 14 LATYCIA CARIN
167 XII AK 2 15 LIWAN SUSANDI
168 XII AK 2 16 MEGA WULAN DARI
169 XII AK 2 17 MUHAMMAD RIDHO
170 XII AK 2 18 NOVITA SARI
171 XII AK 2 19 NUREKA FATMAILANI
172 XII AK 2 20 NURHANIS SAKHBANIAH
173 XII AK 2 21 PUTRI HANDAYANI
174 XII AK 2 22 ROHANA FEBRIANTI
175 XII AK 2 23 SHERLYA
176 XII AK 2 24 SHILVIA HANIFAH
177 XII AK 2 25 SITI HAWA
178 XII AK 2 26 SULIS DERMAWAN
179 XII AK 2 27 SUMIATI
180 XII AK 2 28 SUSAN
181 XII AK 2 29 VERLIANDA RIZKY SAPUTRI
182 XII AK 2 30 WAN AYUMI PUTRI
183 XII AK 2 31 YULIANTO
184 XII AK 2 32 YUNI KARTIKA
185 XII AK 3 1 ALLYSHA MARTIADI
186 XII AK 3 2 APRILLIA UTARI
187 XII AK 3 3 AYU ANDINI BR SIMARMATA
188 XII AK 3 4 BASOK WAHYU PAMUNGKAS
189 XII AK 3 5 BUNGA MILINA
190 XII AK 3 6 DESRIANI BATU BARA
191 XII AK 3 7 FATI MAIZURA
192 XII AK 3 8 FEDELA NITAMI
193 XII AK 3 9 FERNANDO CHANG
194 XII AK 3 10 HARLITA SANTIKA
195 XII AK 3 11 HENNY KURNIA WATI
196 XII AK 3 12 IDDYA GUSTIYANTI
197 XII AK 3 13 INDRIYANI
198 XII AK 3 14 IRFAN ABDULLAH
199 XII AK 3 15 JEMI
200 XII AK 3 16 LIA ANGGRAINI
201 XII AK 3 17 MERRY CHRISTY
202 XII AK 3 18 MIRA AZURA
203 XII AK 3 19 NOVIA ASTUTI
204 XII AK 3 20 NURUL MAZIYAH
205 XII AK 3 21 NURUL SYAFIKA
206 XII AK 3 22 RADIANIZA
207 XII AK 3 23 REYNALDI
208 XII AK 3 24 RIO ADVENDRA
209 XII AK 3 25 SANTI
210 XII AK 3 26 SINDI MELIA PUTRI
211 XII AK 3 27 SITI WULANDARI
212 XII AK 3 28 SRI LESTARI
213 XII AK 3 29 WAODE DINA OKTAVIANI
214 XII AK 3 30 WIDYA HARIYANI
215 XII AK 3 31 YUNI INZARA
216 XII AP 1 1 AFRIDA
217 XII AP 1 2 ANDREAS NAULI TUA MALAU
218 XII AP 1 3 AULIA PERTIWI
219 XII AP 1 4 DESTA SYOFINA HALWA
220 XII AP 1 5 DICKY SUSANTO
221 XII AP 1 6 HENNI ANGELINA GEA
222 XII AP 1 7 HESTIWIFAL SUMASRA
223 XII AP 1 8 INDAH ZAHRINA
224 XII AP 1 9 INDRI HERLINA PASA
225 XII AP 1 10 JEWEL ARYADUTA NINGSIH
226 XII AP 1 11 JUFRIZAL
227 XII AP 1 12 MUHAMMAD RIDHO PAHLEFI
228 XII AP 1 13 NADIA
229 XII AP 1 14 NADIA RAHMA
230 XII AP 1 15 NANANG IRAWAN
231 XII AP 1 16 NOR ARDILLA
232 XII AP 1 17 NUR SYAFINA FEBRIA
233 XII AP 1 18 PANI FEBRIANA
234 XII AP 1 19 RESTI JULIANA PUTRI
235 XII AP 1 20 RIFKA KURNIA
236 XII AP 1 21 SAFIRA ROSA
237 XII AP 1 22 SARI RIZKI KADIR
238 XII AP 1 23 SOFFIA
239 XII AP 1 24 SRI WULAN LESTARI
240 XII AP 1 25 SUARNI PITRI
241 XII AP 1 26 SYAHRIZA
242 XII AP 1 27 TESSA MEISHELLA
243 XII AP 1 28 TIARA SARSABELA
244 XII AP 1 29 WINDI ANDRIANI
245 XII AP 2 1 ANGGI SAPUTRA
246 XII AP 2 2 ANIS SAFITRI
247 XII AP 2 3 AYU ASTUTI SIMARE-MARE
248 XII AP 2 4 DEBY MAI AFANI
249 XII AP 2 5 DESSY ANGELINA
250 XII AP 2 6 DIAN FAZRIAH HANUM
251 XII AP 2 7 DIDI KURNIADI
252 XII AP 2 8 ELGA WINARSIH
253 XII AP 2 9 FEBRITA RATNA SARI
254 XII AP 2 10 GUSULINA
255 XII AP 2 11 ISMANIANSYAH
256 XII AP 2 12 ISTIQOMAH
257 XII AP 2 13 JOEL FIRDAUS JOHANES SIBORO
258 XII AP 2 14 JULIANA
259 XII AP 2 15 MELLIANI APRILIA
260 XII AP 2 16 MUHAMMAD SUFRI ARDIANSYAH
261 XII AP 2 17 NAZRI ROMADHAN
262 XII AP 2 18 NUR AIDIL ADHANI
263 XII AP 2 19 NURSYAFIRA
264 XII AP 2 20 OKNI KUSMAWATI
265 XII AP 2 21 RAISA HAKIM NST
266 XII AP 2 22 RANI ARIFAH
267 XII AP 2 23 RANI RAMADHANI
268 XII AP 2 24 RITA AGUSTINA
269 XII AP 2 25 ROZALI M. NOER
270 XII AP 2 26 SINTA MARLINDA
271 XII AP 2 27 SYANIA FADILA RAMADHANI
272 XII AP 2 28 TANIA EFFENDI
273 XII AP 2 29 TENGKU SYARIFAH ROVIQOH
274 XII AP 2 30 YESSY APRI WIRMAWATI
275 XII PN 1 1 AFRIANTO.S
276 XII PN 1 2 ASRI ASWITA
277 XII PN 1 3 BASTIAN JULIUS LEE
278 XII PN 1 4 CHINTIA PUSPITA DEWI
279 XII PN 1 5 DESY RAMALIANI
280 XII PN 1 6 DIMAS SETIAWAN
281 XII PN 1 7 EKA PUTRI SUPIYANTI
282 XII PN 1 8 FADILA
283 XII PN 1 9 FITRI JUMIATI
284 XII PN 1 10 IMANUEL SIHOMBING
285 XII PN 1 11 JESSICA
286 XII PN 1 12 MELANI SYAFITRI
287 XII PN 1 13 MERYILIA
288 XII PN 1 14 NONNY AGUSTIN
289 XII PN 1 15 NUR AFIDAH DINILLAH
290 XII PN 1 16 NUR OCTAVIANI
291 XII PN 1 17 NURHAFIZA
292 XII PN 1 18 RAMA ANDINI
293 XII PN 1 19 REKA DOMALASARI
294 XII PN 1 20 RIKA ELISA HASIBUAN
295 XII PN 1 21 ROHMA ANITA
296 XII PN 1 22 ROSA LINA YANA
297 XII PN 1 23 SRI WAHYUNI
298 XII PN 1 24 SUNANDAR
299 XII PN 1 25 TIARA PANGESTI
300 XII PN 1 26 YENI KARTIKA
301 XII PN 1 27 YUYUN NOVIKA
302 XII PN 1 28 ZURAIDA
303 XII PN 2 1 AMI SUKMA MIRANDA
304 XII PN 2 2 ANGGI NINALIA LUBIS
305 XII PN 2 3 ASRI AFRIANI
306 XII PN 2 4 AXEL KEVIN
307 XII PN 2 5 DEDE NOVIANI
308 XII PN 2 6 EDISON
309 XII PN 2 7 EKA YUNANDITA SINAGA
310 XII PN 2 8 FARA HUMAIROH
311 XII PN 2 9 FARIZA
312 XII PN 2 10 HAZWIN MAHIROH
313 XII PN 2 11 HUSNATUL HASANAH
314 XII PN 2 12 JONNI
315 XII PN 2 13 LARA MARSELLA
316 XII PN 2 14 LESTARI ISMAH NASYIROH
317 XII PN 2 15 MAYA ULANDARI
318 XII PN 2 16 MEGA SANTIA
319 XII PN 2 17 MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN
320 XII PN 2 18 NARASHTRIE WIDARI
321 XII PN 2 19 NURYANDA SYAHPUTRA HARAHAP
322 XII PN 2 20 RIAN ADI WIRAWAN
323 XII PN 2 21 RICKY WAN
324 XII PN 2 22 RISKI HAMDANI
325 XII PN 2 23 RIZKA MEILANI
326 XII PN 2 24 SA'DIAH
327 XII PN 2 25 SAFARUAN SYAH
328 XII PN 2 26 SHINTA OKTAVIA
329 XII PN 2 27 SITI ZAHARA OKTAVIA
330 XII PN 2 28 WULANDARI
331 XII PN 2 29 YINNILIA AGUSTINI
WALI KELAS
AN : 2017 / 2018
Tanpa Nama Wali Kelas NIP.
Ket
DAFTAR PELAKSAN
PRAKTEK KERJA LAPANG
SEMESTER 1 TAHUN PELAJAR

Indek Kelas No Nama


1 XII TKJ 1 AIDHA FITRI LESTARI
2 XII TKJ 2 ANGGITA EFTANA SARI
3 XII TKJ 3 BUDI MAULANA
4 XII TKJ 4 CLINSEN VANRISTIEN
5 XII TKJ 5 DALFIS
6 XII TKJ 6 DIAN RAHAYU PUTRI
7 XII TKJ 7 DILA ANATASYA
8 XII TKJ 8 DINI ARDIANTI
9 XII TKJ 9 DONA FEBYANTI
10 XII TKJ 10 EKI RAHMAD FITRA
11 XII TKJ 11 ETIKA LESTARI VERONIKA
12 XII TKJ 12 FARAHDILLHA APDINDA PERDANA
13 XII TKJ 13 FRANDESKA LEE
14 XII TKJ 14 HERI BASTIAN
15 XII TKJ 15 IRMI SUKMA DEWI
16 XII TKJ 16 IRVAN WIJAYA
17 XII TKJ 17 IWAN HERMAWAN
18 XII TKJ 18 JUFRIZAL
19 XII TKJ 19 LIZA
20 XII TKJ 20 MUHAMMAD RIZKY
21 XII TKJ 21 MUHAMMAD RAJIV FACHREZY
22 XII TKJ 22 RIDUAN SAPUTRA
23 XII TKJ 23 RINI YULIANI
24 XII TKJ 24 SANDY ADI TANTRA
25 XII TKJ 25 TENGKU CANTIKA PUTRI
26 XII TKJ 26 UJIANA FITRIA SARI
27 XII TKJ 27 ULFA CHANIA KINASIH
28 XII TKJ 28 YULFA ZIRA
29 XII UPW 1 ABDUR RAHMAN
30 XII UPW 2 AFRIYANI
31 XII UPW 3 AINUN MARDIAH
32 XII UPW 4 ASTRIE MILLENIA
33 XII UPW 5 DELTA ELDA PERMIRIA
34 XII UPW 6 DINA LORENZA SANTOSO
35 XII UPW 7 EMPI AYU SIHOMBING
36 XII UPW 8 EVI ASIH WULAN NINGSIH
37 XII UPW 9 FIKRIANSYAH
38 XII UPW 10 GUSNAWATI
39 XII UPW 11 HELFI ANGELINA BATU MUAYA
40 XII UPW 12 HOTMARIA KRISDAYANTI SAGALA
41 XII UPW 13 ICHA FRANCISKA
42 XII UPW 14 IMAM ABU HANIFAH
43 XII UPW 15 IRFANSYAH
44 XII UPW 16 JESSICA
45 XII UPW 17 MANDA MARNANDA
46 XII UPW 18 NUR MILA SARI
47 XII UPW 19 RAHMADANI
48 XII UPW 20 RAMADHANISA
49 XII UPW 21 REYHAN SAPUTRA
50 XII UPW 22 SELVINA MAHARANI
51 XII UPW 23 SHANTYA
52 XII UPW 24 SILVY OCKTAVIANI
53 XII UPW 25 SITI RAHMAH
54 XII UPW 26 SURIYANTI
55 XII UPW 27 TITA YULFIRA
56 XII UPW 28 WINDA FEBRIANA
57 XII UPW 29 YUNI SULASTRI SITANGGANG
58 XII JB 1 ABDUL ALI
59 XII JB 2 ANGEL NOVELIA ANGGI
60 XII JB 3 ARIANI PUTRI CAHAYA
61 XII JB 4 ASTRID JUNIATI
62 XII JB 5 CICI LESTARI
63 XII JB 6 DEFI OKTARIANI
64 XII JB 7 DEFIRA MAYSHELLA
65 XII JB 8 DEWI KARTIKA
66 XII JB 9 FITRIA AISYAH
67 XII JB 10 FRANSISKA ANGGRAENI SUBEKTI
68 XII JB 11 LUSI MARDIANA
69 XII JB 12 MARLINA
70 XII JB 13 MELYSA HANDAYANI
71 XII JB 14 NABILA
72 XII JB 15 NADIA SARI RAMDANI
73 XII JB 16 NASHILA ARTANOVYANI
74 XII JB 17 NUR ANNISA TRI HANDAYANI
75 XII JB 18 NUR SANTI
76 XII JB 19 NUR WAHYUNI
77 XII JB 20 NURAZIZIE
78 XII JB 21 NURUL UMIATI
79 XII JB 22 QIRANA NUR SUCI
80 XII JB 23 SADDIYAH
81 XII JB 24 SITI AISYAH
82 XII JB 25 SUPPERIADI
83 XII JB 26 TIKA APRIYANI
84 XII JB 27 TRI SUKMA HIDAYAH
85 XII JB 28 ULUL ASMI QOLBU JUWITA
86 XII JB 29 UTHIA LATIFAH RAMADHANI
87 XII JB 30 VIRDASARY NUR RIFQA
88 XII JB 31 ZAINUR ARIF
89 XII TB 1 AFRIANI MARBUN
90 XII TB 2 AHLUN NAZA OKTA VIONA
91 XII TB 3 AN NISHA SEPTIANA
92 XII TB 4 ANITA RIZKY SAPUTRI
93 XII TB 5 APRILIA SARAGIH
94 XII TB 6 DEA SAPUTRI
95 XII TB 7 EKA WAHYUNI
96 XII TB 8 ELLYSA AULIA KARYA DEWI
97 XII TB 9 INDRIANI PUTRI
98 XII TB 10 KARMILA
99 XII TB 11 KARTINI APRILIA
100 XII TB 12 KASIH RINDU WASTUTI
101 XII TB 13 KIKI AMELIA
102 XII TB 14 KURNIA SYAHPUTRI
103 XII TB 15 LINDA OCTAVIANI
104 XII TB 16 NADIA ANGGRAINI PUTRI
105 XII TB 17 NUR HARIZA
106 XII TB 18 NUR JANNAH
107 XII TB 19 NURHAYATI
108 XII TB 20 PUTRI HARDIYANTI
109 XII TB 21 RANI FRANSISKA JAYA MANULLANG
110 XII TB 22 RIKA FITRIANA
111 XII TB 23 RINI AULIA
112 XII TB 24 SAHRINA APRILIANINGSIH
113 XII TB 25 SUTRIYANI
114 XII TB 26 UMI KALSUM
115 XII TB 27 UMMI FADILAH
116 XII TB 28 VINA ALVIONITA
117 XII TB 29 WELLA
118 XII TB 30 YAUMI FITRI
119 XII AK 1 1 ADES KURNIA
120 XII AK 1 2 ADHA NISHARUL
121 XII AK 1 3 ALIVA NADIA
122 XII AK 1 4 ANANDA PRATAMA
123 XII AK 1 5 ANDRAY PRASETIA
124 XII AK 1 6 CHALISTA CHRISTINE
125 XII AK 1 7 CHINDI AHMAULIA. AS
126 XII AK 1 8 DENNY AWANDHA
127 XII AK 1 9 DESI RATNA SARI
128 XII AK 1 10 DHANYA CHRISTY ANGELI PANJAITAN
129 XII AK 1 11 EGA PUTRI ANDINI
130 XII AK 1 12 FENI PEBRIASARI
131 XII AK 1 13 IRMA LIZA
132 XII AK 1 14 JIHAN DWI FADHILA
133 XII AK 1 15 KELVIN SANDRO NAINGGOLAN
134 XII AK 1 16 KHAIRUNAISAK
135 XII AK 1 17 MELATI CANTIKA PUTRI
136 XII AK 1 18 NINI NURSIMA
137 XII AK 1 19 NUR CAHAYA RAFIQA
138 XII AK 1 20 PRATIWI
139 XII AK 1 21 PUJRIA RAHMA PUTRI
140 XII AK 1 22 RAUDYAH RIFTA TUZZAHRA
141 XII AK 1 23 RIZKI JUNIANTO
142 XII AK 1 24 SANTRI A.D.V
143 XII AK 1 25 SHEREN CHANG
144 XII AK 1 26 SHERLY MELINDA
145 XII AK 1 27 SONIA DWI SAFIRA
146 XII AK 1 28 SUCI AFDILLAH PRAMESWARI
147 XII AK 1 29 SUSAN
148 XII AK 1 30 SUSIANI
149 XII AK 1 31 TRI JAYANTI
150 XII AK 1 32 VENNY
151 XII AK 1 33 YULIA VERONICA YAPUTRI
152 XII AK 1 34 ZONA NANDA
153 XII AK 2 1 ANIS
154 XII AK 2 2 ARIS KUSUMA WARDANI
155 XII AK 2 3 CHRISTINA ANGGRAINI
156 XII AK 2 4 DEWI
157 XII AK 2 5 DIYANA NOFITA SARI
158 XII AK 2 6 EMA FITRIYANI PUTRI
159 XII AK 2 7 EVA LIZA
160 XII AK 2 8 FEBRI YANTI
161 XII AK 2 9 GAN LI KIE
162 XII AK 2 10 GILANG SATYA ARIMBI
163 XII AK 2 11 IMA DHARMA YANTI
164 XII AK 2 12 JEKKI SUPRAPTO
165 XII AK 2 13 JESSICA
166 XII AK 2 14 LATYCIA CARIN
167 XII AK 2 15 LIWAN SUSANDI
168 XII AK 2 16 MEGA WULAN DARI
169 XII AK 2 17 MUHAMMAD RIDHO
170 XII AK 2 18 NOVITA SARI
171 XII AK 2 19 NUREKA FATMAILANI
172 XII AK 2 20 NURHANIS SAKHBANIAH
173 XII AK 2 21 PUTRI HANDAYANI
174 XII AK 2 22 ROHANA FEBRIANTI
175 XII AK 2 23 SHERLYA
176 XII AK 2 24 SHILVIA HANIFAH
177 XII AK 2 25 SITI HAWA
178 XII AK 2 26 SULIS DERMAWAN
179 XII AK 2 27 SUMIATI
180 XII AK 2 28 SUSAN
181 XII AK 2 29 VERLIANDA RIZKY SAPUTRI
182 XII AK 2 30 WAN AYUMI PUTRI
183 XII AK 2 31 YULIANTO
184 XII AK 2 32 YUNI KARTIKA
185 XII AK 3 1 ALLYSHA MARTIADI
186 XII AK 3 2 APRILLIA UTARI
187 XII AK 3 3 AYU ANDINI BR SIMARMATA
188 XII AK 3 4 BASOK WAHYU PAMUNGKAS
189 XII AK 3 5 BUNGA MILINA
190 XII AK 3 6 DESRIANI BATU BARA
191 XII AK 3 7 FATI MAIZURA
192 XII AK 3 8 FEDELA NITAMI
193 XII AK 3 9 FERNANDO CHANG
194 XII AK 3 10 HARLITA SANTIKA
195 XII AK 3 11 HENNY KURNIA WATI
196 XII AK 3 12 IDDYA GUSTIYANTI
197 XII AK 3 13 INDRIYANI
198 XII AK 3 14 IRFAN ABDULLAH
199 XII AK 3 15 JEMI
200 XII AK 3 16 LIA ANGGRAINI
201 XII AK 3 17 MERRY CHRISTY
202 XII AK 3 18 MIRA AZURA
203 XII AK 3 19 NOVIA ASTUTI
204 XII AK 3 20 NURUL MAZIYAH
205 XII AK 3 21 NURUL SYAFIKA
206 XII AK 3 22 RADIANIZA
207 XII AK 3 23 REYNALDI
208 XII AK 3 24 RIO ADVENDRA
209 XII AK 3 25 SANTI
210 XII AK 3 26 SINDI MELIA PUTRI
211 XII AK 3 27 SITI WULANDARI
212 XII AK 3 28 SRI LESTARI
213 XII AK 3 29 WAODE DINA OKTAVIANI
214 XII AK 3 30 WIDYA HARIYANI
215 XII AK 3 31 YUNI INZARA
216 XII AP 1 1 AFRIDA
217 XII AP 1 2 ANDREAS NAULI TUA MALAU
218 XII AP 1 3 AULIA PERTIWI
219 XII AP 1 4 DESTA SYOFINA HALWA
220 XII AP 1 5 DICKY SUSANTO
221 XII AP 1 6 HENNI ANGELINA GEA
222 XII AP 1 7 HESTIWIFAL SUMASRA
223 XII AP 1 8 INDAH ZAHRINA
224 XII AP 1 9 INDRI HERLINA PASA
225 XII AP 1 10 JEWEL ARYADUTA NINGSIH
226 XII AP 1 11 JUFRIZAL
227 XII AP 1 12 MUHAMMAD RIDHO PAHLEFI
228 XII AP 1 13 NADIA
229 XII AP 1 14 NADIA RAHMA
230 XII AP 1 15 NANANG IRAWAN
231 XII AP 1 16 NOR ARDILLA
232 XII AP 1 17 NUR SYAFINA FEBRIA
233 XII AP 1 18 PANI FEBRIANA
234 XII AP 1 19 RESTI JULIANA PUTRI
235 XII AP 1 20 RIFKA KURNIA
236 XII AP 1 21 SAFIRA ROSA
237 XII AP 1 22 SARI RIZKI KADIR
238 XII AP 1 23 SOFFIA
239 XII AP 1 24 SRI WULAN LESTARI
240 XII AP 1 25 SUARNI PITRI
241 XII AP 1 26 SYAHRIZA
242 XII AP 1 27 TESSA MEISHELLA
243 XII AP 1 28 TIARA SARSABELA
244 XII AP 1 29 WINDI ANDRIANI
245 XII AP 2 1 ANGGI SAPUTRA
246 XII AP 2 2 ANIS SAFITRI
247 XII AP 2 3 AYU ASTUTI SIMARE-MARE
248 XII AP 2 4 DEBY MAI AFANI
249 XII AP 2 5 DESSY ANGELINA
250 XII AP 2 6 DIAN FAZRIAH HANUM
251 XII AP 2 7 DIDI KURNIADI
252 XII AP 2 8 ELGA WINARSIH
253 XII AP 2 9 FEBRITA RATNA SARI
254 XII AP 2 10 GUSULINA
255 XII AP 2 11 ISMANIANSYAH
256 XII AP 2 12 ISTIQOMAH
257 XII AP 2 13 JOEL FIRDAUS JOHANES SIBORO
258 XII AP 2 14 JULIANA
259 XII AP 2 15 MELLIANI APRILIA
260 XII AP 2 16 MUHAMMAD SUFRI ARDIANSYAH
261 XII AP 2 17 NAZRI ROMADHAN
262 XII AP 2 18 NUR AIDIL ADHANI
263 XII AP 2 19 NURSYAFIRA
264 XII AP 2 20 OKNI KUSMAWATI
265 XII AP 2 21 RAISA HAKIM NST
266 XII AP 2 22 RANI ARIFAH
267 XII AP 2 23 RANI RAMADHANI
268 XII AP 2 24 RITA AGUSTINA
269 XII AP 2 25 ROZALI M. NOER
270 XII AP 2 26 SINTA MARLINDA
271 XII AP 2 27 SYANIA FADILA RAMADHANI
272 XII AP 2 28 TANIA EFFENDI
273 XII AP 2 29 TENGKU SYARIFAH ROVIQOH
274 XII AP 2 30 YESSY APRI WIRMAWATI
275 XII PN 1 1 AFRIANTO.S
276 XII PN 1 2 ASRI ASWITA
277 XII PN 1 3 BASTIAN JULIUS LEE
278 XII PN 1 4 CHINTIA PUSPITA DEWI
279 XII PN 1 5 DESY RAMALIANI
280 XII PN 1 6 DIMAS SETIAWAN
281 XII PN 1 7 EKA PUTRI SUPIYANTI
282 XII PN 1 8 FADILA
283 XII PN 1 9 FITRI JUMIATI
284 XII PN 1 10 IMANUEL SIHOMBING
285 XII PN 1 11 JESSICA
286 XII PN 1 12 MELANI SYAFITRI
287 XII PN 1 13 MERYILIA
288 XII PN 1 14 NONNY AGUSTIN
289 XII PN 1 15 NUR AFIDAH DINILLAH
290 XII PN 1 16 NUR OCTAVIANI
291 XII PN 1 17 NURHAFIZA
292 XII PN 1 18 RAMA ANDINI
293 XII PN 1 19 REKA DOMALASARI
294 XII PN 1 20 RIKA ELISA HASIBUAN
295 XII PN 1 21 ROHMA ANITA
296 XII PN 1 22 ROSA LINA YANA
297 XII PN 1 23 SRI WAHYUNI
298 XII PN 1 24 SUNANDAR
299 XII PN 1 25 TIARA PANGESTI
300 XII PN 1 26 YENI KARTIKA
301 XII PN 1 27 YUYUN NOVIKA
302 XII PN 1 28 ZURAIDA
303 XII PN 2 1 AMI SUKMA MIRANDA
304 XII PN 2 2 ANGGI NINALIA LUBIS
305 XII PN 2 3 ASRI AFRIANI
306 XII PN 2 4 AXEL KEVIN
307 XII PN 2 5 DEDE NOVIANI
308 XII PN 2 6 EDISON
309 XII PN 2 7 EKA YUNANDITA SINAGA
310 XII PN 2 8 FARA HUMAIROH
311 XII PN 2 9 FARIZA
312 XII PN 2 10 HAZWIN MAHIROH
313 XII PN 2 11 HUSNATUL HASANAH
314 XII PN 2 12 JONNI
315 XII PN 2 13 LARA MARSELLA
316 XII PN 2 14 LESTARI ISMAH NASYIROH
317 XII PN 2 15 MAYA ULANDARI
318 XII PN 2 16 MEGA SANTIA
319 XII PN 2 17 MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN
320 XII PN 2 18 NARASHTRIE WIDARI
321 XII PN 2 19 NURYANDA SYAHPUTRA HARAHAP
322 XII PN 2 20 RIAN ADI WIRAWAN
323 XII PN 2 21 RICKY WAN
324 XII PN 2 22 RISKI HAMDANI
325 XII PN 2 23 RIZKA MEILANI
326 XII PN 2 24 SA'DIAH
327 XII PN 2 25 SAFARUAN SYAH
328 XII PN 2 26 SHINTA OKTAVIA
329 XII PN 2 27 SITI ZAHARA OKTAVIA
330 XII PN 2 28 WULANDARI
331 XII PN 2 29 YINNILIA AGUSTINI
DAFTAR PELAKSANAAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN ( PKL )
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018

Mitra DU /DI Lokasi Lamanya


Keterangan
PENILAIAN SIKAP SISWA
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2017 /

Indek Kelas No Nama


1 X TKJ 1 AGUS RISANDA
2 X TKJ 2 AGUSTRI BAGASKARA
3 X TKJ 3 ALYA IRZAN RAMADHANI
4 X TKJ 4 AMRILUDDIN
5 X TKJ 5 APRILIA EKA SUWANDI
6 X TKJ 6 ASYISYIFA JEAMISHA ZAHARA
7 X TKJ 7 BASRI ARNANDA
8 X TKJ 8 DASRIZUL
9 X TKJ 9 DEFRI DARMANDA
10 X TKJ 10 ESI SUTARSI
11 X TKJ 11 FARHAN KUSUMA
12 X TKJ 12 FARIZ NUGRAHA
13 X TKJ 13 FAUZI FALAH
14 X TKJ 14 FEDAYEEN MUHAMMAD SOMARA SINAGA
15 X TKJ 15 FLORENCIA IRENE
16 X TKJ 16 IRSAN CHANG
17 X TKJ 17 JACKY SANJAYA
18 X TKJ 18 JECKY HINDRAWAN
19 X TKJ 19 KEVIN
20 X TKJ 20 KUSUMA WIRANDY
21 X TKJ 21 MUHAMMAD AMIN
22 X TKJ 22 MUHAMMAD RIDUAN SIHOMBING
23 X TKJ 23 NOVITA RAMADANI
24 X TKJ 24 NURSAFIKA
25 X TKJ 25 ORIVIA RIZKY
26 X TKJ 26 PUTRI AMANDA ELFIRANTI
27 X TKJ 27 SITI RAHMAH MARWAH
28 X TKJ 28 TIARA SILVINA ALLINGGA
29 X TKJ 29 VALENTINO LEE
30 X TKJ 30 WINDA AMELIA
31 X UPW 1 ANISA TRIA AMANDARI
32 X UPW 2 ANNISHA RIZKY MENRIANY
33 X UPW 3 ARIF ANANDA
34 X UPW 4 DEFRI CEJU NAPITUPULU
35 X UPW 5 DIANA TRI PURWANTI
36 X UPW 6 DINDA RINDIANI
37 X UPW 7 ERIKA TABITA THEODITA
38 X UPW 8 FHATMA WIDYA RIZKY
39 X UPW 9 ILHAN ISMAIL
40 X UPW 10 ISRAQ SUARDI
41 X UPW 11 JULIA MARISI
42 X UPW 12 JUNITA LESTARI
43 X UPW 13 JUSTIN WILLYAM
44 X UPW 14 KARTIKA MARYAM
45 X UPW 15 LESTARI DIAN UTAMI
46 X UPW 16 LIDIA PURNAMA ROHANI PANJAITAN
47 X UPW 17 LILY SYAHRIYANI
48 X UPW 18 MARIA BR SITOMPUL
49 X UPW 19 MELFINA NETRI
50 X UPW 20 MIFTAKUL KHAIRUNNISA
51 X UPW 21 MUHAMMAD FADLI
52 X UPW 22 NADIA RIZKI KEMALA SARI
53 X UPW 23 NUR AFNI UNTARI
54 X UPW 24 NURUL ANNISA
55 X UPW 25 PUTRI DWIKA SARI SIREGAR
56 X UPW 26 RAMA ILDAYANI
57 X UPW 27 REIVA DESIANTY
58 X UPW 28 REZKI SATRIA PUTRA
59 X UPW 29 SITI SITIYANI
60 X UPW 30 SYAHRUL ROMADON
61 X UPW 31 SYARIFAH SAHIRA AL-SYAGGAF
62 X UPW 32 WAN NAHDATUL NADILA
63 X UPW 33 WIDYA LESTARI
64 X TBU 1 ANNISA PUTRI ANANDA
65 X TBU 2 AYI ANDESKA
66 X TBU 3 DEKSI RAMADANI
67 X TBU 4 DEVI APRIANA PUTRI
68 X TBU 5 DEVI SETYANINGRUM
69 X TBU 6 DEWI MULIYANA
70 X TBU 7 DUMA FEBRYANTY
71 X TBU 8 FEBI PUSPA INDRIANI
72 X TBU 9 IMELDA SINTYA HUTASOIT
73 X TBU 10 MARLI FAUZIAH
74 X TBU 11 MELISA PUTRI
75 X TBU 12 NIA RAHMADHANI
76 X TBU 13 NIKEN TIORIDA
77 X TBU 14 NOR ASIAH
78 X TBU 15 NUR HASANAH SINAMBELA
79 X TBU 16 NUR HIDAYAH FITRI
80 X TBU 17 NURFIJRI SANI
81 X TBU 18 NURFITRI ROSARI
82 X TBU 19 PAULINE
83 X TBU 20 PUTRI OCTAVIA
84 X TBU 21 RAHMA SAFITRI
85 X TBU 22 RANI OKTAVIA PUTRI
86 X TBU 23 RATIDAH
87 X TBU 24 RATNA KUSUMA YANTI
88 X TBU 25 RISKA SARI
89 X TBU 26 SALSABILA JANNATI FIRDAUS
90 X TBU 27 SASRI WULANDARI
91 X TBU 28 SITI MARYAM
92 X TBU 29 SITI ROMELAH
93 X TBU 30 TACHA SAPUTRI
94 X TBU 31 VIA ERVIANI
95 X TBU 32 VIRA SYAFRIANA
96 X TBU 33 VITRIA ROSIDAH
97 X TBU 34 YUNI MARGARETTHA
98 X TBU 35 ZULHINUR HALIMAH
99 X TBU 36 OKTAMI ALDI ANITA
100 X TBO 1 ALAM BAGUS BAYU SETIADY
101 X TBO 2 AMI FEBRIYANTI
102 X TBO 3 AZIZI PUTRI RAMADHANI
103 X TBO 4 BEKTI UTAMI
104 X TBO 5 DELVI RAHMADANI
105 X TBO 6 DINDA APRILIUSTY FADHILLAH
106 X TBO 7 DWI CAHYONO
107 X TBO 8 ENJI PARLINA SINURAT
108 X TBO 9 INTAN SAFITRI
109 X TBO 10 JUWITA RAHAYU
110 X TBO 11 MUHAMMAD NOVRIANSYAH
111 X TBO 12 MUHAMMAD RUDI SYAHRUL NIZAM
112 X TBO 13 NABILA WINE ADINDA
113 X TBO 14 NADYA KHAIRUNISA
114 X TBO 15 NANDITA DESTIA
115 X TBO 16 NILA SARI
116 X TBO 17 NOPITA SARI
117 X TBO 18 NUR SAYILA
118 X TBO 19 NUR SYAMSIYAH
119 X TBO 20 NURUL AMALIA. R
120 X TBO 21 QORI'A
121 X TBO 22 RAHMAT HABIBI
122 X TBO 23 REI CAHYA RANI
123 X TBO 24 RIKA RIDHOTUL
124 X TBO 25 RIMA FITRIA NINGSIH
125 X TBO 26 RISFIDA NOVIANA
126 X TBO 27 RISKA ANISHA
127 X TBO 28 RISMA
128 X TBO 29 RISMA FEBRIANTY
129 X TBO 30 SOPHIA JURIN
130 X TBO 31 SRI WINARNI
131 X TBO 32 SRI YANTI ZAMILI
132 X TBO 33 SYAFIRA ZULFANI
133 X TBO 34 TIARA INDRIYANI
134 X TBO 35 YUNIA MAR'ATUSSHOLIHAH
135 X AKL1 1 AGUNG PRASETIO SUPARSO
136 X AKL1 2 ANDINI SALSABIL RAHMADANI
137 X AKL1 3 ANISA MEGA
138 X AKL1 4 AYU SEPTINA
139 X AKL1 5 CORI OKTAFIANI SUWARDI
140 X AKL1 6 DIVA ANGGRAINY
141 X AKL1 7 EDWIN JUFRISON WILLY
142 X AKL1 8 ERWIN KURNIAWAN
143 X AKL1 9 HAMSYAR
144 X AKL1 10 HANNA YULIA PURBA
145 X AKL1 11 HENDRIKO CHEN
146 X AKL1 12 ICA IGA KHARISMA ACMOR
147 X AKL1 13 IGA ANGGARA
148 X AKL1 14 JERRY
149 X AKL1 15 JOLLINS VANESSA COOPER
150 X AKL1 16 LEIN VERONIKA
151 X AKL1 17 MARCELINA
152 X AKL1 18 MEYLISSA
153 X AKL1 19 NUR SYAHRIKA MEITRY HARAHAP
154 X AKL1 20 PARAMITA
155 X AKL1 21 PUTRI KUMALA SARI
156 X AKL1 22 RAHMAT IQBAL
157 X AKL1 23 RANI ASTRIANI
158 X AKL1 24 RANI MARDHATILLAH WARNIADI SYAPUTRI
159 X AKL1 25 RISMA RIANA
160 X AKL1 26 RIZKI KURNIAWAN
161 X AKL1 27 SASIH KIRANA REIRANI DIMALA ASMARA
162 X AKL1 28 SHAFIRA AZIZAH
163 X AKL1 29 SHERLY YANG
164 X AKL1 30 SYAKINA DWI SEPVIANI
165 X AKL1 31 TIARA OLIVIA
166 X AKL1 32 TRIMITA GUSTI HANDAYANI
167 X AKL1 33 WAN IFFA ANANDA
168 X AKL1 34 WINNIE STEVANI
169 X AKL1 35 WIRNA ENILINA
170 X AKL1 36 YOHANA STEFANY SUPRIANTO
171 X AKL2 1 AGUS SUSANTO
172 X AKL2 2 ARIYANTO
173 X AKL2 3 CAROLIN LUCKYTASARI
174 X AKL2 4 DEA CHRESTELLA
175 X AKL2 5 DIAN ANNISAH MUHARRAMAH
176 X AKL2 6 DWI SEPTIANI
177 X AKL2 7 FEBBRINA
178 X AKL2 8 JESICA
179 X AKL2 9 JUWITA PERMATA SARI
180 X AKL2 10 LAILATUL KHOTIMAH
181 X AKL2 11 M. DAFFA DIRANO
182 X AKL2 12 MELIANA PUTRI
183 X AKL2 13 MICHAEL HARYSON
184 X AKL2 14 MING-MING INDAH SARI
185 X AKL3 15 MUHAMMAD IQBAL
186 X AKL2 16 NOVYANTI
187 X AKL2 17 NURAYU PERMATASARI
188 X AKL2 18 NURMALA HAYATI
189 X AKL2 19 NURUL EKA YULIZA
190 X AKL2 20 RAFIKA AULIA
191 X AKL2 21 RISKA OKTAFIANA
192 X AKL2 22 ROBINSON
193 X AKL2 23 SISKA
194 X AKL2 24 SISWANTO
195 X AKL2 25 STEVEN OKTAVIANUS
196 X AKL2 26 SUHARTINI
197 X AKL2 27 SYIFA PRAMESTIRA
198 X AKL2 28 TIARA HADIYANI
199 X AKL2 29 TIARA SEPTIANI
200 X AKL2 30 VERONICA OKTAVIA
201 X AKL2 31 WAHYUNI SUSANTI
202 X AKL2 32 WANDA WIDYATI EGA ZAIN
203 X AKL2 33 WULAN PURNAMA SARI
204 X AKL2 34 YANA SARI
205 X AKL2 35 YULI
206 X OTKP1 1 ABEL VONITA
207 X OTKP1 2 ANDI SAFARUDIN
208 X OTKP1 3 ARINDA SARI
209 X OTKP1 4 BAYU DWI SETIONO
210 X OTKP1 5 DESMITA FITRIYANI
211 X OTKP1 6 DITA RAHMAWATI
212 X OTKP1 7 ELZANA WARDAH HANI
213 X OTKP1 8 EURICA AURA MAGDALENA PANJAITAN
214 X OTKP1 9 FHARAH SHALSA DILA
215 X OTKP1 10 HERLIA DEVY
216 X OTKP1 11 ILFA RAMADHANTI
217 X OTKP1 12 INTAN NURHIKMAH
218 X OTKP1 13 JUMIATI SYAVIRA
219 X OTKP1 14 KHARUNIA
220 X OTKP1 15 LIO DAVID HARDIANSYAH
221 X OTKP1 16 M.ARIF M.EFENDI
222 X OTKP1 17 MAYSA FITRI
223 X OTKP1 18 NAFA DILLA
224 X OTKP1 19 NISA MAYANG SARI
225 X OTKP1 20 NURUL ANISA RAHMANDA
226 X OTKP1 21 PANJI PRAMANA
227 X OTKP1 22 PIMA TAMARA
228 X OTKP1 23 RAHMI ISMILAH
229 X OTKP1 24 RATNA MULIANI
230 X OTKP1 25 RISNA KHOIRIYAH
231 X OTKP1 26 SITI AISYAH
232 X OTKP1 27 SULASTRIANA
233 X OTKP1 28 SYARIFAH NATASYA ALFITRI
234 X OTKP1 29 TAMARA BULESTA DEWI
235 X OTKP1 30 TAMARA YULIAWAN
236 X OTKP1 31 VENI ARMELISA
237 X OTKP1 32 VITA FLORENSIA DAMO
238 X OTKP1 33 WINDA SEPTIYANI SUYITNO
239 X OTKP1 34 YULIANA
240 X OTKP1 35 ZURAIDA
241 X OTKP2 1 AISYAH RAHMA
242 X OTKP2 2 ANGGA PUTRA PRATAMA
243 X OTKP2 3 AZIRA
244 X OTKP2 4 DEPALDA WARDANI
245 X OTKP2 5 DEVI OKTA SURYANI
246 X OTKP2 6 DILLA FITRIANTO
247 X OTKP2 7 DWI KARTIKA
248 X OTKP2 8 ERRA NOVITA
249 X OTKP2 9 FEBI FITRIANI
250 X OTKP2 10 FINA NOVIANA
251 X OTKP2 11 HERMANIA PUTRI PULUNGAN
252 X OTKP2 12 INDRIANY PUTRI NASUTION
253 X OTKP2 13 IRFAN SYAHPUTRA
254 X OTKP2 14 KAULAN ADITYA
255 X OTKP2 15 KHOFIFAH SURYA DEWI
256 X OTKP2 16 LISA FEBRI
257 X OTKP2 17 MARISHA
258 X OTKP2 18 NADYA ARNELIA
259 X OTKP2 19 NIA AMANDA LESTARI
260 X OTKP2 20 NURHASANAH NAPITUPULU
261 X OTKP2 21 NURUL FITRIYANI
262 X OTKP2 22 PUTRI RAMADANI
263 X OTKP2 23 RANI WIDYA RAHMAN
264 X OTKP2 24 REZA PAULA
265 X OTKP2 25 SINTA WULANDARI
266 X OTKP2 26 SOFIA APRIL YANI
267 X OTKP2 27 SURYA ARFAN
268 X OTKP2 28 T. NALACINTIA MIAZARA
269 X OTKP2 29 TAMARA INDAH NATALIA
270 X OTKP2 30 TRI UTAMI
271 X OTKP2 31 ULFIA MAHARSA
272 X OTKP2 32 VIONA ROSALINA LESTARI
273 X OTKP2 33 WAHYU SRI LESTARI
274 X OTKP2 34 WIRDATUL JANNAH
275 X OTKP2 35 YUYU OKTALIORA
276 X OTKP2 36 ZUYYINA PUTRI MUHAIFARHA
277 X BDP1 1 AGNES MONIKA FA BR. NAINGGOLAN
278 X BDP1 2 AGUS KURNIAWAN
279 X BDP1 3 AINA NURMYSITA
280 X BDP1 4 ANGGUN RAHMA SERA
281 X BDP1 5 CELLIEN NURUL ASYIAH. L
282 X BDP1 6 CITRA AULIA PUTRI
283 X BDP1 7 DANU WARMA
284 X BDP1 8 DESIANA FITRI
285 X BDP1 9 DONI TRINSYAH
286 X BDP1 10 EKA ISMATUL HAWA
287 X BDP1 11 ELYSABETH LABORA JUNLENTA SIMANJUNTAK
288 X BDP1 12 ENDANG SURYANI
289 X BDP1 13 FITRI WULANDARI
290 X BDP1 14 HARYANTO
291 X BDP1 15 HELVI SAGITA DEWI
292 X BDP1 16 HURI JULIANA
293 X BDP1 17 JEFFRY ARDIANSYAH
294 X BDP1 18 JULKENFRY
295 X BDP1 19 KIKI ANDRIANI
296 X BDP1 20 LOLA WAHYUNI
297 X BDP1 21 MEI SALWA TORO DANTI
298 X BDP1 22 NOVANDA RHAMADANI
299 X BDP1 23 NUR AFIQAH
300 X BDP1 24 NURFATIHA
301 X BDP1 25 NURSIKA JUWITA
302 X BDP1 26 NURUL TAWAKAL
303 X BDP1 27 RAHADATUL 'AISY
304 X BDP1 28 RESNI FORITA
305 X BDP1 29 SISKA RINDIANI
306 X BDP1 30 SONIA KHOFIFAH
307 X BDP1 31 SURNI BULOLO
308 X BDP1 32 TINA NURDIANA
309 X BDP1 33 UCI SUKMASARI
310 X BDP1 34 WAHYU FITRIA SARI
311 X BDP1 35 WIRDANINGSIH
312 X BDP1 36 ZULIYANTI FEBRIANA
313 X BDP2 1 ABDUL RAHMAN
314 X BDP2 2 ARTA INDRIAN ILLAHI
315 X BDP2 3 CELVIN HALIM
316 X BDP2 4 CHYNTIA PUTRI PRATAMI
317 X BDP2 5 CICI RENIKA
318 X BDP2 6 ELFIA SUSANTI
319 X BDP2 7 ESRA NOVIANTY SIMANJUNTAK
320 X BDP2 8 FADILA WANDA
321 X BDP2 9 FITRIANI
322 X BDP2 10 GAEL IHSANUL AL-AKHBARY
323 X BDP2 11 ILHAM MAHENDRA
324 X BDP2 12 JAKA KURNIAWAN
325 X BDP2 13 JULIANTO PURNAMA PUTRA
326 X BDP2 14 LIA
327 X BDP2 15 MANDA APRIA SANDI
328 X BDP2 16 MARGARETA
329 X BDP2 17 MUHAMMAD IQBAL
330 X BDP2 18 MUHAMMAD ISMAIL AL - HAPIS
331 X BDP2 19 NADIA OCTAVIA PUTRI BR SIAHAAN
332 X BDP2 20 NATASYA FAHIRA
333 X BDP2 21 NURRUL ANISA CANIAGO
334 X BDP2 22 NURUL HARYATI
335 X BDP2 23 PUPUT PRIMADANI
336 X BDP2 24 RIZKI WAHYUNI SIREGAR
337 X BDP2 25 RUDI EFENDI
338 X BDP2 26 SELLA APRILA
339 X BDP2 27 SILVIA SARI
340 X BDP2 28 SRI WULANDARI
341 X BDP2 29 SULASMI
342 X BDP2 30 SURYA HANDAYU
343 X BDP2 31 SYARIFAH AZURA SAHARA
344 X BDP2 32 VERNIYATI
345 X BDP2 33 VONNY ASRIANTI
346 X BDP2 34 WIYAN ABIMAYU
347 X BDP2 35 YELVIANTI
348 X BDP2 36 ZALINA
1 XI TKJ 1 ABDUR RAZAQ
2 XI TKJ 2 ADE KAHENDRA
3 XI TKJ 3 AJITA PRAJNA HERDAYA
4 XI TKJ 4 ANGGARA LIE JAYA
5 XI TKJ 5 ANNISA IKLIMA
6 XI TKJ 6 AWANUDDI FATHUR RAHMAN
7 XI TKJ 7 DAVID HUANG
8 XI TKJ 8 ERIC WINARDI
9 XI TKJ 9 HENDY KURNIAWAN
10 XI TKJ 10 ISMAIL
11 XI TKJ 11 KARTIKA OKTAVIANA
12 XI TKJ 12 LILIS SUMARNI
13 XI TKJ 13 M. FERDIANDO
14 XI TKJ 14 M. ZAMRI
15 XI TKJ 15 MARETTA DEWI ANGGITA HUTABARAT
16 XI TKJ 16 MARTIAS CHANDRA WIJAYA
17 XI TKJ 17 MUHAMAD JHON HENDRI
18 XI TKJ 18 MUHAMAD REIVHANDO ARDYAN
19 XI TKJ 19 MUHAMAT RIZKI RAMDANI
20 XI TKJ 20 MUHAMMAD IMAM FAIZAL
21 XI TKJ 21 NADIA
22 XI TKJ 22 NOVAZLI
23 XI TKJ 23 NUR'AIN
24 XI TKJ 24 SULAIMAN
25 XI TKJ 25 VINCENT CONITRA
26 XI TKJ 26 WILSON KURNIAWAN
27 XI TKJ 27 WULAN SAYETI
28 XI TKJ 28 YOVI RIALDI SYAPUTRA
29 XI UPW 1 ANDI ABDUL RAUF
30 XI UPW 2 BALQISHA LOVITA
31 XI UPW 3 DWI PUTRI BETARI
32 XI UPW 4 FITRI NURAINI
33 XI UPW 5 HAFIFAH
34 XI UPW 6 HENI MARYANI
35 XI UPW 7 HERJIETO ALDEX'S YAYITIAN MAULANA
36 XI UPW 8 HERY IRAWAN
37 XI UPW 9 HESTI FITRIANI BR. SINAGA
38 XI UPW 10 HESTI SAFIRA
39 XI UPW 11 JESSICA MEIDY
40 XI UPW 12 KAMELIA EKA SARI
41 XI UPW 13 KHANA CHANTIKA BT MUHAMMAD NOR
42 XI UPW 14 LITA FEBRIYANTI
43 XI UPW 15 M. SATRIA
44 XI UPW 16 NELI FIONDAYANI
45 XI UPW 17 NIKKO DWI ALVARIZI
46 XI UPW 18 NOVA RADITA MUSLIMAH
47 XI UPW 19 NOVITA SARI
48 XI UPW 20 OKTA VIONIKA
49 XI UPW 21 RILI ROSDIANTI
50 XI UPW 22 PUTRI DAYANI
51 XI UPW 23 RAHMAD PRASETYO
52 XI UPW 24 RIYAN FEBRINAL
53 XI UPW 25 SARI MUHARANI
54 XI UPW 26 SELVIANENGSI
55 XI UPW 27 SURANA RANGGA FADLI
56 XI UPW 28 SYA'BAN ILYAS
57 XI UPW 29 TIA MARYANI HARAHAP
58 XI UPW 30 VERREN THEO
59 XI UPW 31 WIDIYA SARI
60 XI UPW 32 YESI CAHYANI
61 XI UPW 33 YULIA ASTUTI
62 XI UPW 34 ZURAHMAN
63 XI JB 1 ANDINI RULMAIDANINGSIH
64 XI JB 2 ASHA LADILLA
65 XI JB 3 CHAIRREIHAN NISA
66 XI JB 4 CICA MAYA SARI
67 XI JB 5 CINDY FRISELLA AGATHA
68 XI JB 6 DAYANG NABILA SYIFA REFDITA
69 XI JB 7 FITRI NURAINI
70 XI JB 8 HADRIANUS HASOAN SIMAMORA
71 XI JB 9 HANIK FATMAWATI
72 XI JB 10 HUZAIMAH
73 XI JB 11 KELVINDO
74 XI JB 12 NATASYA
75 XI JB 13 NIA FAZIRA
76 XI JB 14 NURAFNI YANI
77 XI JB 15 NURFADHILA
78 XI JB 16 NURUL FITRIANI
79 XI JB 17 NURUL HASNA
80 XI JB 18 PUTRI LARASATI
81 XI JB 19 PUTRI NURHAFIZAH
82 XI JB 20 RAHMA JUNITA FITRI
83 XI JB 21 RAMADAYANI
84 XI JB 22 ROFADILLA
85 XI JB 23 SANIA FATIHA
86 XI JB 24 SILFI YOLA NABILA
87 XI JB 25 SILVI JOHANA HANDINI
88 XI JB 26 SITI KHAIRUNNISA
89 XI JB 27 SUSANA
90 XI JB 28 TANIA ALVIANITA
91 XI JB 29 TONY SUMARDI
92 XI JB 30 TRI WULANDARI
93 XI JB 31 YOAN LEDI DIYANA
94 XI TB 1 AFINY KHAIRA
95 XI TB 2 ANISAH AINI
96 XI TB 3 APRILLIA WAHYUNI
97 XI TB 4 ATIKA RAHMAYANI
98 XI TB 5 CLARA DESTIYA RAHMADONA
99 XI TB 6 DWI SUKARWATI
100 XI TB 7 FENTY MEILA SYARAH
101 XI TB 8 HUMAIRA
102 XI TB 9 INDAH PERMATA SARI
103 XI TB 10 INTAN KOSASIH W
104 XI TB 11 JIHAN QOSIMAH ARIFIN
105 XI TB 12 LAYLA SHOIMA
106 XI TB 13 MEI LINDAYATI
107 XI TB 14 MEIKE UTAMI
108 XI TB 15 MIYA SUNDARI
109 XI TB 16 NUR AZIZAH HARAHAP
110 XI TB 17 NURUL DIANA HARAHAP
111 XI TB 18 PUTRI ALYA NABILA
112 XI TB 19 PUTRI YANA
113 XI TB 20 RANTI
114 XI TB 21 RETNA KESUMAWATI
115 XI TB 22 RUSMIATI
116 XI TB 23 SILVIA UTAMI
117 XI TB 24 SRI DEWI AMELIA
118 XI TB 25 SRI RAMADANI
119 XI TB 26 SUCI ROMA DONA
120 XI TB 27 SYARIFAH SYFA IBTHIHAL
121 XI TB 28 TASYA SILVIANA
122 XI TB 29 VERA JULIANA
123 XI TB 30 VINA LALA MARDIANY
124 XI TB 31 YEMIMA SIMANJUNTAK
125 XI TB 32 YULIA ANNISA
126 XI AK 1 1 AGI SUHADA
127 XI AK 1 2 AINA
128 XI AK 1 3 AYU SRI MAYANG
129 XI AK 1 4 CHRISTY
130 XI AK 1 5 CICI PERMATA SARI
131 XI AK 1 6 CICI WIRYA SOFRIANI
132 XI AK 1 7 DEVINNA MILENIA
133 XI AK 1 8 EKY EL HAMIDY
134 XI AK 1 9 FADILLA NURHERDIYANTI
135 XI AK 1 10 FEBY KAMILIYA KHANSA
136 XI AK 1 11 FINA HANDAYANI
137 XI AK 1 12 GRASELLA NOVITA RAHMAWATI
138 XI AK 1 13 HENDRI KURNIAWAN
139 XI AK 1 14 IKA PUTRI ADELIA
140 XI AK 1 15 INDAH WAHYUNI
141 XI AK 1 16 KEVIN SUSANTO
142 XI AK 1 17 LINA DINI NINGSIH
143 XI AK 1 18 M.AGUSTIAWAN
144 XI AK 1 19 MELI YANTI VERONIKA
145 XI AK 1 20 NABILA PUTRI RAHMAYANTY
146 XI AK 1 21 NADIA LUTHFIYA SARI
147 XI AK 1 22 NESTY ANGELIA
148 XI AK 1 23 NOVARIAN TRI NAGARIMAS
149 XI AK 1 24 PUTRI TAMARA
150 XI AK 1 25 RELDA MITHA SAPUTRI
151 XI AK 1 26 RISKA MAIDAH
152 XI AK 1 27 RUTMAWATI
153 XI AK 1 28 SANTI
154 XI AK 1 29 SEKAR NIRWANA SUKMA DEWI
155 XI AK 1 30 TIARA MARYANI
156 XI AK 1 31 TITI HANDAYANI
157 XI AK 1 32 WARDAH SYAZWANI ZAHIRAH
158 XI AK 1 33 WILLIAM
159 XI AK 2 1 ANGGI SILVIANA SARI
160 XI AK 2 2 AYUDIA NINGTYAS
161 XI AK 2 3 AZURA
162 XI AK 2 4 DELLA NOVITA
163 XI AK 2 5 DESI NOVITA SARI
164 XI AK 2 6 ENDANG WERDI NINGSIH
165 XI AK 2 7 ERICHA MEGA VARIANTI
166 XI AK 2 8 HENDRY
167 XI AK 2 9 INDRA
168 XI AK 2 10 IRANDI HORATIO
169 XI AK 2 11 JOSY SUSANDRA
170 XI AK 2 12 LATIFA MUCHMAINAH
171 XI AK 2 13 MUFLIKHIN
172 XI AK 2 14 MUHAMMAD FARHAN ZIDANE
173 XI AK 2 15 MUHAMMAD SYAHREZA
174 XI AK 2 16 NADIA SALSABILA
175 XI AK 2 17 NALA RATIH
176 XI AK 2 18 NILA FITRIANI
177 XI AK 2 19 NOVYANTI CUTRI
178 XI AK 2 20 NURSYAFIA NOVITA SARI
179 XI AK 2 21 PRESILIA DAO
180 XI AK 2 22 RESTI ANDRIYANI
181 XI AK 2 23 RETA SAHFITRI
182 XI AK 2 24 RIA NURDIYANTI
183 XI AK 2 25 RICO TRIADI
184 XI AK 2 26 RINA AFRIYANTI
185 XI AK 2 27 RISMA NIDARIA
186 XI AK 2 28 SHAWILA DWI SHAFITRI
187 XI AK 2 29 SHINDY YANA VADILA
188 XI AK 2 30 SYAFITRI
189 XI AK 2 31 TENGKU FADILLAH HASIFA
190 XI AK 2 32 TRIMA CAHAYA
191 XI AK 2 33 WINNA DWI PUSPITA
192 XI AK 3 1 AYU ANDINI
193 XI AK 3 2 AYU RIYANDA SYAHPUTRI
194 XI AK 3 3 AZURANI
195 XI AK 3 4 BELLA SASKIA PUTRI
196 XI AK 3 5 DARMILIS
197 XI AK 3 6 DELCIA FERANICA
198 XI AK 3 7 HELVIRA YULIANDA
199 XI AK 3 8 JERNITA IDORA RAJAGUKGUK
200 XI AK 3 9 JESICA RATNA SARI
201 XI AK 3 10 LARA JEFRIANTI
202 XI AK 3 11 LILIS SUNDARI
203 XI AK 3 12 MEGA LESTARI
204 XI AK 3 13 MYNDA ERNITA
205 XI AK 3 14 NELVI RAHMADANI
206 XI AK 3 15 NINGSIH
207 XI AK 3 16 NINI MARIANA
208 XI AK 3 17 NISACH DIEN VRAMADANE
209 XI AK 3 18 NUR SYAFIKA
210 XI AK 3 19 NURSYAHIRAH
211 XI AK 3 20 RAHMAD RAMADHANI PUTRA
212 XI AK 3 21 RANI EKA PUJI LESTARI
213 XI AK 3 22 RETNO EVIETA
214 XI AK 3 23 RINDI ATIKA
215 XI AK 3 24 RIRIS IRMA FADILLA
216 XI AK 3 25 RISKY RAMADHAN
217 XI AK 3 26 ROZITA
218 XI AK 3 27 RYAN IRAWAN
219 XI AK 3 28 TAN RUDI
220 XI AK 3 29 VINA LESTARI
221 XI AK 3 30 WINDA WATI
222 XI AK 3 31 YOLA NURKHALIDA
223 XI AK 3 32 HADI SUHERDI
224 XI AP 1 1 ADE HIDAYATI
225 XI AP 1 2 ADI SYAHPUTRA
226 XI AP 1 3 AFRINA SARI
227 XI AP 1 4 ALDI WIJAYA
228 XI AP 1 5 AYU JUNELTI PRATAMA
229 XI AP 1 6 CINDY BELLA STEFFENDI
230 XI AP 1 7 DEA SASKIA PUTRI
231 XI AP 1 8 DEWI RIZKY LESTARI
232 XI AP 1 9 DILA SHOFIA
233 XI AP 1 10 DWI YANI WARDANA
234 XI AP 1 11 DWIE BELCHA NANDA DAMANIK
235 XI AP 1 12 EMELIA SANTIKA
236 XI AP 1 13 FELLY ELVIANI
237 XI AP 1 14 PITRIA SARI
238 XI AP 1 15 HIKMAH AULIA
239 XI AP 1 16 IRINE DWIYANA PUTRI
240 XI AP 1 17 MARHANINGSIH DEWI UTARI
241 XI AP 1 18 MITA ZAHURA
242 XI AP 1 19 NABILA FITRI LARASATI
243 XI AP 1 20 NOR SAFIKA AIDIHASARI
244 XI AP 1 21 NURLAILA
245 XI AP 1 22 PUTRI HAWA LUBIS
246 XI AP 1 23 RAMA AZANI
247 XI AP 1 24 RIKA RISKI WULANDARI
248 XI AP 1 25 RIZKA YULIANTI SAFITRI
249 XI AP 1 26 SABILLA ROIBA
250 XI AP 1 27 SITI PURNAMA SURI
251 XI AP 1 28 SRI MEIDINA BR TAMBUNAN
252 XI AP 1 29 TESA TIARA
253 XI AP 1 30 ULFATUL HIDAYAH DOMO
254 XI AP 1 31 WAN SITI MAZIHA
255 XI AP 1 32 YONA MALINI
256 XI AP 2 1 AGUNG CAHYONO
257 XI AP 2 2 AYU ASNIA
258 XI AP 2 3 BAYU IRWANDA
259 XI AP 2 4 CINDY AYU PRASETYA
260 XI AP 2 5 CORRY MARANTIKA PUSPITA SARI SIAHAAN
261 XI AP 2 6 DEWI ANGGRAINI
262 XI AP 2 7 DIKMA NUR FADILLAH
263 XI AP 2 8 DWI KURNIA WARDANI
264 XI AP 2 9 DWI WULAN
265 XI AP 2 10 EKA WULANDARI
266 XI AP 2 11 EVA DEWINATA
267 XI AP 2 12 FRISKA
268 XI AP 2 13 INDAH SALSABILA
269 XI AP 2 14 IVONA SALSABILA
270 XI AP 2 15 KHERMA FERA ASYIKIN
271 XI AP 2 16 KURNIA MUHAROMAH
272 XI AP 2 17 MUTIARA
273 XI AP 2 18 NELFINA ROSI
274 XI AP 2 19 NOVIA YANTI
275 XI AP 2 20 NURUL ANNISA
276 XI AP 2 21 PUTRI AYU AMELIA
277 XI AP 2 22 PUTRI WULANDARI
278 XI AP 2 23 RANI
279 XI AP 2 24 RINI ANDRIANI
280 XI AP 2 25 RUSELLY SARUANNI
281 XI AP 2 26 SITI AISAH
282 XI AP 2 27 SONIA EVIKA
283 XI AP 2 28 SUCI ANGGRAINI
284 XI AP 2 29 ULFA MAILANI
285 XI AP 2 30 VEGY DEVITA
286 XI AP 2 31 ZURIATI MADIAH
287 XI PN 1 1 ADAM SYAFRIANTO
288 XI PN 1 2 ANUAR
289 XI PN 1 3 ARROYO CLAUDYA
290 XI PN 1 4 BUDI SETIAWAN
291 XI PN 1 5 DEVI NUR FADILLA
292 XI PN 1 6 DINI MONIKA
293 XI PN 1 7 DWI TARI MUJIANINGSIH
294 XI PN 1 8 FATIMAH LISMA RISHA
295 XI PN 1 9 FIRDA LARASSATTI
296 XI PN 1 10 JOHARI RAHMANSYAH
297 XI PN 1 11 KRISTOVER
298 XI PN 1 12 LIDIYA
299 XI PN 1 13 M. FIRMANSYAH HAFIZ
300 XI PN 1 14 MANISA INDRAWATI
301 XI PN 1 15 MUHAMMAD AIDIL
302 XI PN 1 16 MUHAMMAD SAFRAY FARHAN
303 XI PN 1 17 NADILA
304 XI PN 1 18 NADIRA
305 XI PN 1 19 NANA ARDIANA SAFITRI
306 XI PN 1 20 NAZURA AZNUR
307 XI PN 1 21 NURBAITI
308 XI PN 1 22 PUPUT SAWITRI
309 XI PN 1 23 SARI UMMI RAHMAWATI
310 XI PN 1 24 SEPTI WIDYASTUTI
311 XI PN 1 25 SHIVA AR SHYRA
312 XI PN 1 26 SITI MUTIAH
313 XI PN 1 27 SONIA
314 XI PN 1 28 SRI KURNIA RIZKI
315 XI PN 1 29 TENGKU YOGA HARIANSYAH
316 XI PN 1 30 WENNY DWI ANGGRAINI
317 XI PN 1 31 ZAKIA MALIZA FASYA
318 XI PN 2 1 ADEA SAKTIANI
319 XI PN 2 2 ANISAH
320 XI PN 2 3 DEVI SRI HARSIH
321 XI PN 2 4 EVIE CHRISTINA WATI
322 XI PN 2 5 FAJAR GUSTANTO
323 XI PN 2 6 HALIM AZIZ
324 XI PN 2 7 HASRIYOHANA
325 XI PN 2 8 HENGKI WIJAYA
326 XI PN 2 9 ISDA RISKI
327 XI PN 2 10 JAILANI
328 XI PN 2 11 JASINTA NOVIANTI
329 XI PN 2 12 KAMARUL AZWAN
330 XI PN 2 13 KEMALA SARI
331 XI PN 2 14 LIAN OKTAVIANA
332 XI PN 2 15 M. ICHSAN
333 XI PN 2 16 M. KHAIDIR
334 XI PN 2 17 MELINDA SRIYANTI
335 XI PN 2 18 MONICA AMRIZAL
336 XI PN 2 19 NENNI FEBRIYANTI
337 XI PN 2 20 NISHA MALA SARI
338 XI PN 2 21 NOVAL HADDATH
339 XI PN 2 22 NURUL SAKINAH
340 XI PN 2 23 PUTRI WARDANI
341 XI PN 2 24 REZTI NEELAM SARI
342 XI PN 2 25 RUDI ALFAN GUNAWAN
343 XI PN 2 26 SARI SARWENDA CHANG
344 XI PN 2 27 SRI RAHAYU RAMA DINI
345 XI PN 2 28 TIFFANI
346 XI PN 2 29 TINA
347 XI PN 2 30 TRYA FANNY
348 XI PN 2 31 WENI JUNITA
349 XI PN 2 32 YUKI NELSON
1 XII TKJ 1 AIDHA FITRI LESTARI
2 XII TKJ 2 ANGGITA EFTANA SARI
3 XII TKJ 3 BUDI MAULANA
4 XII TKJ 4 CLINSEN VANRISTIEN
5 XII TKJ 5 DALFIS
6 XII TKJ 6 DIAN RAHAYU PUTRI
7 XII TKJ 7 DILA ANATASYA
8 XII TKJ 8 DINI ARDIANTI
9 XII TKJ 9 DONA FEBYANTI
10 XII TKJ 10 EKI RAHMAD FITRA
11 XII TKJ 11 ETIKA LESTARI VERONIKA
12 XII TKJ 12 FARAHDILLHA APDINDA PERDANA
13 XII TKJ 13 FRANDESKA LEE
14 XII TKJ 14 HERI BASTIAN
15 XII TKJ 15 IRMI SUKMA DEWI
16 XII TKJ 16 IRVAN WIJAYA
17 XII TKJ 17 IWAN HERMAWAN
18 XII TKJ 18 JUFRIZAL
19 XII TKJ 19 LIZA
20 XII TKJ 20 MUHAMMAD RIZKY
21 XII TKJ 21 MUHAMMAD RAJIV FACHREZY
22 XII TKJ 22 RIDUAN SAPUTRA
23 XII TKJ 23 RINI YULIANI
24 XII TKJ 24 SANDY ADI TANTRA
25 XII TKJ 25 TENGKU CANTIKA PUTRI
26 XII TKJ 26 UJIANA FITRIA SARI
27 XII TKJ 27 ULFA CHANIA KINASIH
28 XII TKJ 28 YULFA ZIRA
29 XII UPW 1 ABDUR RAHMAN
30 XII UPW 2 AFRIYANI
31 XII UPW 3 AINUN MARDIAH
32 XII UPW 4 ASTRIE MILLENIA
33 XII UPW 5 DELTA ELDA PERMIRIA
34 XII UPW 6 DINA LORENZA SANTOSO
35 XII UPW 7 EMPI AYU SIHOMBING
36 XII UPW 8 EVI ASIH WULAN NINGSIH
37 XII UPW 9 FIKRIANSYAH
38 XII UPW 10 GUSNAWATI
39 XII UPW 11 HELFI ANGELINA BATU MUAYA
40 XII UPW 12 HOTMARIA KRISDAYANTI SAGALA
41 XII UPW 13 ICHA FRANCISKA
42 XII UPW 14 IMAM ABU HANIFAH
43 XII UPW 15 IRFANSYAH
44 XII UPW 16 JESSICA
45 XII UPW 17 MANDA MARNANDA
46 XII UPW 18 NUR MILA SARI
47 XII UPW 19 RAHMADANI
48 XII UPW 20 RAMADHANISA
49 XII UPW 21 REYHAN SAPUTRA
50 XII UPW 22 SELVINA MAHARANI
51 XII UPW 23 SHANTYA
52 XII UPW 24 SILVY OCKTAVIANI
53 XII UPW 25 SITI RAHMAH
54 XII UPW 26 SURIYANTI
55 XII UPW 27 TITA YULFIRA
56 XII UPW 28 WINDA FEBRIANA
57 XII UPW 29 YUNI SULASTRI SITANGGANG
58 XII JB 1 ABDUL ALI
59 XII JB 2 ANGEL NOVELIA ANGGI
60 XII JB 3 ARIANI PUTRI CAHAYA
61 XII JB 4 ASTRID JUNIATI
62 XII JB 5 CICI LESTARI
63 XII JB 6 DEFI OKTARIANI
64 XII JB 7 DEFIRA MAYSHELLA
65 XII JB 8 DEWI KARTIKA
66 XII JB 9 FITRIA AISYAH
67 XII JB 10 FRANSISKA ANGGRAENI SUBEKTI
68 XII JB 11 LUSI MARDIANA
69 XII JB 12 MARLINA
70 XII JB 13 MELYSA HANDAYANI
71 XII JB 14 NABILA
72 XII JB 15 NADIA SARI RAMDANI
73 XII JB 16 NASHILA ARTANOVYANI
74 XII JB 17 NUR ANNISA TRI HANDAYANI
75 XII JB 18 NUR SANTI
76 XII JB 19 NUR WAHYUNI
77 XII JB 20 NURAZIZIE
78 XII JB 21 NURUL UMIATI
79 XII JB 22 QIRANA NUR SUCI
80 XII JB 23 SADDIYAH
81 XII JB 24 SITI AISYAH
82 XII JB 25 SUPPERIADI
83 XII JB 26 TIKA APRIYANI
84 XII JB 27 TRI SUKMA HIDAYAH
85 XII JB 28 ULUL ASMI QOLBU JUWITA
86 XII JB 29 UTHIA LATIFAH RAMADHANI
87 XII JB 30 VIRDASARY NUR RIFQA
88 XII JB 31 ZAINUR ARIF
89 XII TB 1 AFRIANI MARBUN
90 XII TB 2 AHLUN NAZA OKTA VIONA
91 XII TB 3 AN NISHA SEPTIANA
92 XII TB 4 ANITA RIZKY SAPUTRI
93 XII TB 5 APRILIA SARAGIH
94 XII TB 6 DEA SAPUTRI
95 XII TB 7 EKA WAHYUNI
96 XII TB 8 ELLYSA AULIA KARYA DEWI
97 XII TB 9 INDRIANI PUTRI
98 XII TB 10 KARMILA
99 XII TB 11 KARTINI APRILIA
100 XII TB 12 KASIH RINDU WASTUTI
101 XII TB 13 KIKI AMELIA
102 XII TB 14 KURNIA SYAHPUTRI
103 XII TB 15 LINDA OCTAVIANI
104 XII TB 16 NADIA ANGGRAINI PUTRI
105 XII TB 17 NUR HARIZA
106 XII TB 18 NUR JANNAH
107 XII TB 19 NURHAYATI
108 XII TB 20 PUTRI HARDIYANTI
109 XII TB 21 RANI FRANSISKA JAYA MANULLANG
110 XII TB 22 RIKA FITRIANA
111 XII TB 23 RINI AULIA
112 XII TB 24 SAHRINA APRILIANINGSIH
113 XII TB 25 SUTRIYANI
114 XII TB 26 UMI KALSUM
115 XII TB 27 UMMI FADILAH
116 XII TB 28 VINA ALVIONITA
117 XII TB 29 WELLA
118 XII TB 30 YAUMI FITRI
119 XII AK 1 1 ADES KURNIA
120 XII AK 1 2 ADHA NISHARUL
121 XII AK 1 3 ALIVA NADIA
122 XII AK 1 4 ANANDA PRATAMA
123 XII AK 1 5 ANDRAY PRASETIA
124 XII AK 1 6 CHALISTA CHRISTINE
125 XII AK 1 7 CHINDI AHMAULIA. AS
126 XII AK 1 8 DENNY AWANDHA
127 XII AK 1 9 DESI RATNA SARI
128 XII AK 1 10 DHANYA CHRISTY ANGELI PANJAITAN
129 XII AK 1 11 EGA PUTRI ANDINI
130 XII AK 1 12 FENI PEBRIASARI
131 XII AK 1 13 IRMA LIZA
132 XII AK 1 14 JIHAN DWI FADHILA
133 XII AK 1 15 KELVIN SANDRO NAINGGOLAN
134 XII AK 1 16 KHAIRUNAISAK
135 XII AK 1 17 MELATI CANTIKA PUTRI
136 XII AK 1 18 NINI NURSIMA
137 XII AK 1 19 NUR CAHAYA RAFIQA
138 XII AK 1 20 PRATIWI
139 XII AK 1 21 PUJRIA RAHMA PUTRI
140 XII AK 1 22 RAUDYAH RIFTA TUZZAHRA
141 XII AK 1 23 RIZKI JUNIANTO
142 XII AK 1 24 SANTRI A.D.V
143 XII AK 1 25 SHEREN CHANG
144 XII AK 1 26 SHERLY MELINDA
145 XII AK 1 27 SONIA DWI SAFIRA
146 XII AK 1 28 SUCI AFDILLAH PRAMESWARI
147 XII AK 1 29 SUSAN
148 XII AK 1 30 SUSIANI
149 XII AK 1 31 TRI JAYANTI
150 XII AK 1 32 VENNY
151 XII AK 1 33 YULIA VERONICA YAPUTRI
152 XII AK 1 34 ZONA NANDA
153 XII AK 2 1 ANIS
154 XII AK 2 2 ARIS KUSUMA WARDANI
155 XII AK 2 3 CHRISTINA ANGGRAINI
156 XII AK 2 4 DEWI
157 XII AK 2 5 DIYANA NOFITA SARI
158 XII AK 2 6 EMA FITRIYANI PUTRI
159 XII AK 2 7 EVA LIZA
160 XII AK 2 8 FEBRI YANTI
161 XII AK 2 9 GAN LI KIE
162 XII AK 2 10 GILANG SATYA ARIMBI
163 XII AK 2 11 IMA DHARMA YANTI
164 XII AK 2 12 JEKKI SUPRAPTO
165 XII AK 2 13 JESSICA
166 XII AK 2 14 LATYCIA CARIN
167 XII AK 2 15 LIWAN SUSANDI
168 XII AK 2 16 MEGA WULAN DARI
169 XII AK 2 17 MUHAMMAD RIDHO
170 XII AK 2 18 NOVITA SARI
171 XII AK 2 19 NUREKA FATMAILANI
172 XII AK 2 20 NURHANIS SAKHBANIAH
173 XII AK 2 21 PUTRI HANDAYANI
174 XII AK 2 22 ROHANA FEBRIANTI
175 XII AK 2 23 SHERLYA
176 XII AK 2 24 SHILVIA HANIFAH
177 XII AK 2 25 SITI HAWA
178 XII AK 2 26 SULIS DERMAWAN
179 XII AK 2 27 SUMIATI
180 XII AK 2 28 SUSAN
181 XII AK 2 29 VERLIANDA RIZKY SAPUTRI
182 XII AK 2 30 WAN AYUMI PUTRI
183 XII AK 2 31 YULIANTO
184 XII AK 2 32 YUNI KARTIKA
185 XII AK 3 1 ALLYSHA MARTIADI
186 XII AK 3 2 APRILLIA UTARI
187 XII AK 3 3 AYU ANDINI BR SIMARMATA
188 XII AK 3 4 BASOK WAHYU PAMUNGKAS
189 XII AK 3 5 BUNGA MILINA
190 XII AK 3 6 DESRIANI BATU BARA
191 XII AK 3 7 FATI MAIZURA
192 XII AK 3 8 FEDELA NITAMI
193 XII AK 3 9 FERNANDO CHANG
194 XII AK 3 10 HARLITA SANTIKA
195 XII AK 3 11 HENNY KURNIA WATI
196 XII AK 3 12 IDDYA GUSTIYANTI
197 XII AK 3 13 INDRIYANI
198 XII AK 3 14 IRFAN ABDULLAH
199 XII AK 3 15 JEMI
200 XII AK 3 16 LIA ANGGRAINI
201 XII AK 3 17 MERRY CHRISTY
202 XII AK 3 18 MIRA AZURA
203 XII AK 3 19 NOVIA ASTUTI
204 XII AK 3 20 NURUL MAZIYAH
205 XII AK 3 21 NURUL SYAFIKA
206 XII AK 3 22 RADIANIZA
207 XII AK 3 23 REYNALDI
208 XII AK 3 24 RIO ADVENDRA
209 XII AK 3 25 SANTI
210 XII AK 3 26 SINDI MELIA PUTRI
211 XII AK 3 27 SITI WULANDARI
212 XII AK 3 28 SRI LESTARI
213 XII AK 3 29 WAODE DINA OKTAVIANI
214 XII AK 3 30 WIDYA HARIYANI
215 XII AK 3 31 YUNI INZARA
216 XII AP 1 1 AFRIDA
217 XII AP 1 2 ANDREAS NAULI TUA MALAU
218 XII AP 1 3 AULIA PERTIWI
219 XII AP 1 4 DESTA SYOFINA HALWA
220 XII AP 1 5 DICKY SUSANTO
221 XII AP 1 6 HENNI ANGELINA GEA
222 XII AP 1 7 HESTIWIFAL SUMASRA
223 XII AP 1 8 INDAH ZAHRINA
224 XII AP 1 9 INDRI HERLINA PASA
225 XII AP 1 10 JEWEL ARYADUTA NINGSIH
226 XII AP 1 11 JUFRIZAL
227 XII AP 1 12 MUHAMMAD RIDHO PAHLEFI
228 XII AP 1 13 NADIA
229 XII AP 1 14 NADIA RAHMA
230 XII AP 1 15 NANANG IRAWAN
231 XII AP 1 16 NOR ARDILLA
232 XII AP 1 17 NUR SYAFINA FEBRIA
233 XII AP 1 18 PANI FEBRIANA
234 XII AP 1 19 RESTI JULIANA PUTRI
235 XII AP 1 20 RIFKA KURNIA
236 XII AP 1 21 SAFIRA ROSA
237 XII AP 1 22 SARI RIZKI KADIR
238 XII AP 1 23 SOFFIA
239 XII AP 1 24 SRI WULAN LESTARI
240 XII AP 1 25 SUARNI PITRI
241 XII AP 1 26 SYAHRIZA
242 XII AP 1 27 TESSA MEISHELLA
243 XII AP 1 28 TIARA SARSABELA
244 XII AP 1 29 WINDI ANDRIANI
245 XII AP 2 1 ANGGI SAPUTRA
246 XII AP 2 2 ANIS SAFITRI
247 XII AP 2 3 AYU ASTUTI SIMARE-MARE
248 XII AP 2 4 DEBY MAI AFANI
249 XII AP 2 5 DESSY ANGELINA
250 XII AP 2 6 DIAN FAZRIAH HANUM
251 XII AP 2 7 DIDI KURNIADI
252 XII AP 2 8 ELGA WINARSIH
253 XII AP 2 9 FEBRITA RATNA SARI
254 XII AP 2 10 GUSULINA
255 XII AP 2 11 ISMANIANSYAH
256 XII AP 2 12 ISTIQOMAH
257 XII AP 2 13 JOEL FIRDAUS JOHANES SIBORO
258 XII AP 2 14 JULIANA
259 XII AP 2 15 MELLIANI APRILIA
260 XII AP 2 16 MUHAMMAD SUFRI ARDIANSYAH
261 XII AP 2 17 NAZRI ROMADHAN
262 XII AP 2 18 NUR AIDIL ADHANI
263 XII AP 2 19 NURSYAFIRA
264 XII AP 2 20 OKNI KUSMAWATI
265 XII AP 2 21 RAISA HAKIM NST
266 XII AP 2 22 RANI ARIFAH
267 XII AP 2 23 RANI RAMADHANI
268 XII AP 2 24 RITA AGUSTINA
269 XII AP 2 25 ROZALI M. NOER
270 XII AP 2 26 SINTA MARLINDA
271 XII AP 2 27 SYANIA FADILA RAMADHANI
272 XII AP 2 28 TANIA EFFENDI
273 XII AP 2 29 TENGKU SYARIFAH ROVIQOH
274 XII AP 2 30 YESSY APRI WIRMAWATI
275 XII PN 1 1 AFRIANTO.S
276 XII PN 1 2 ASRI ASWITA
277 XII PN 1 3 BASTIAN JULIUS LEE
278 XII PN 1 4 CHINTIA PUSPITA DEWI
279 XII PN 1 5 DESY RAMALIANI
280 XII PN 1 6 DIMAS SETIAWAN
281 XII PN 1 7 EKA PUTRI SUPIYANTI
282 XII PN 1 8 FADILA
283 XII PN 1 9 FITRI JUMIATI
284 XII PN 1 10 IMANUEL SIHOMBING
285 XII PN 1 11 JESSICA
286 XII PN 1 12 MELANI SYAFITRI
287 XII PN 1 13 MERYILIA
288 XII PN 1 14 NONNY AGUSTIN
289 XII PN 1 15 NUR AFIDAH DINILLAH
290 XII PN 1 16 NUR OCTAVIANI
291 XII PN 1 17 NURHAFIZA
292 XII PN 1 18 RAMA ANDINI
293 XII PN 1 19 REKA DOMALASARI
294 XII PN 1 20 RIKA ELISA HASIBUAN
295 XII PN 1 21 ROHMA ANITA
296 XII PN 1 22 ROSA LINA YANA
297 XII PN 1 23 SRI WAHYUNI
298 XII PN 1 24 SUNANDAR
299 XII PN 1 25 TIARA PANGESTI
300 XII PN 1 26 YENI KARTIKA
301 XII PN 1 27 YUYUN NOVIKA
302 XII PN 1 28 ZURAIDA
303 XII PN 2 1 AMI SUKMA MIRANDA
304 XII PN 2 2 ANGGI NINALIA LUBIS
305 XII PN 2 3 ASRI AFRIANI
306 XII PN 2 4 AXEL KEVIN
307 XII PN 2 5 DEDE NOVIANI
308 XII PN 2 6 EDISON
309 XII PN 2 7 EKA YUNANDITA SINAGA
310 XII PN 2 8 FARA HUMAIROH
311 XII PN 2 9 FARIZA
312 XII PN 2 10 HAZWIN MAHIROH
313 XII PN 2 11 HUSNATUL HASANAH
314 XII PN 2 12 JONNI
315 XII PN 2 13 LARA MARSELLA
316 XII PN 2 14 LESTARI ISMAH NASYIROH
317 XII PN 2 15 MAYA ULANDARI
318 XII PN 2 16 MEGA SANTIA
319 XII PN 2 17 MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN
320 XII PN 2 18 NARASHTRIE WIDARI
321 XII PN 2 19 NURYANDA SYAHPUTRA HARAHAP
322 XII PN 2 20 RIAN ADI WIRAWAN
323 XII PN 2 21 RICKY WAN
324 XII PN 2 22 RISKI HAMDANI
325 XII PN 2 23 RIZKA MEILANI
326 XII PN 2 24 SA'DIAH
327 XII PN 2 25 SAFARUAN SYAH
328 XII PN 2 26 SHINTA OKTAVIA
329 XII PN 2 27 SITI ZAHARA OKTAVIA
330 XII PN 2 28 WULANDARI
331 XII PN 2 29 YINNILIA AGUSTINI
PENILAIAN SIKAP SISWA
1 TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018

Deskripsi Sikap