Sei sulla pagina 1di 56

dy background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">

   <font foreground-color="RGBI">
    Pincode voor Windows BitLocker-stationsversleuteling is onjuist.<br/>
   </font>
   <br/>
   De opgegeven pincode is onjuist.<br/>
   <br/>
   Sommige computers verwerken toetsen op een andere manier tijdens het opsta
rten dan tijdens de normale werking van een computer.
   Als u zeker bent dat u de juiste pincode hebt opgegeven, is uw computer mo
gelijk niet correct geconfigureerd om een uitgebreide
   BitLocker-pincode te ondersteunen.<br/>
   <br/>
   De TPM (Trusted Platform Module) verifieert de pincode en de opstartinform
atie van de computer tegelijkertijd.
   Sommige TPM's rapporteren dat de pincode onjuist is wanneer de opstartinfo
rmatie van de computer is gewijzigd. Als er bekende,
   vertrouwde wijzigingen in de opstartinformatie van de computer zijn uitgev
oerd, drukt u op Esc om de BitLocker-herstelconsole
   te gebruiken om de computer op te starten. Gebruik het onderdeel BitLocker
 van het Configuratiescherm om BitLocker te
   onderbreken en te hervatten om BitLocker te configureren om de huidige ops
tartinformatie van de computer te gebruiken. Hierdoor wordt 
   BitLocker ingesteld om de nieuwe opstartinformatie te gebruiken.<br/>
   <br/>
   Druk op ENTER om een andere pincode te proberen. Druk op Esc om te herstel
l en.<br/>
   <br/>
  </body>
 </osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="osboot-error">
<osxml:text-mode-ui>
 <head>
  <xsl:for-each select="@nowds">
   <title color="XXXXRGBX"><xsl:text>              Windows Opsta
rtbeheer                </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="@wds">
   <title color="XXXXRGBX"><xsl:text>        Windows Opstartbeheer (IP-
adres van server: <xsl:value-of select="."/>)        </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <footer color="XXXXRGBX"><xsl:text> ENTER=Doorgaan             
             Esc=Afsluiten </xsl:text></footer>
  <meta key="ENTER" action="continue"/>
  <meta key="ESC" action="exit"/>
 </head>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
 <xsl:for-each select="@generic-help">
 Kan Windows niet starten. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een recente
 hardware- of softwarewijziging. Dit kunt u doen om het probleem op te lossen:
 <br/>
 <br/>
 <p pad-left="2">1. Plaats de Windows-installatieschijf en start uw computer op
n ieuw op.</p>
 <p pad-left="2">2. Selecteer de taalinstellingen en klik op Volgende.</p>
 <p pad-left="2">3. Klik op 'Uw computer herstellen'.</p>
 <br/>

 A ls u deze schijf niet hebt, dient u voor assistentie contact op te
 nemen met de systeembeheerder of fabrikant van uw computer.
 </xsl:for-each>
 <xsl:for-each select="@hash-help">
 Door een recente wijziging in software of hardware is mogelijk een bestand
 genstalleerd dat onjuist ondertekend is of is beschadigd, of dat mogelijk
 schadelijke software van een onbekende bron is.
 <br/>
 <br/>
 Als u een Windows-installatieschijf hebt, dient u deze te plaatsen en de compu
ter
 opnieuw op te starten. Klik op 'Uw computer herstellen' en selecteer vervolgen
s
 een herstelprogramma.
 <br/>
 <br/>
 Als u het probleem verder wilt onderzoeken, kunt u Windows starten door op
 de Enter-toets te drukken om het opstartmenu weer te geven. Druk vervolgens
 op F8 voor Geavanceerde opstartopties en selecteer Laatst bekende juiste
 configuratie. Als u weet waarom de digitale handtekening niet kan worden
 gecontroleerd en als u Windows zonder dit bestand wilt starten, kunt u het
 bekrachtigen van stuurprogrammahandtekeningen tijdelijk uitschakelen.
 </xsl:for-each>
 <xsl:for-each select="@io-help">
 Er is een probleem opgetreden tijdens het communiceren met een apparaat dat me
t uw computer is verbonden.
 <br/>
 <br/>
 Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een extern opslagapparaat, zoals
 een extern USB-station, los te koppelen terwijl het apparaat in gebruik was,
 of door beschadigde hardware, zoals een harde schijf of cd-rom-station
 die/dat beschadigd raakt. Zorg ervoor dat elk verwisselbaar opslagmedium
 juist is aangesloten, en start vervolgens uw computer opnieuw op.
 <br/>
 <br/>
 Neem contact op met de fabrikant van de hardware als u deze foutmelding blijft
 zien.
 </xsl:for-each>
 <br/>
 <br/>
 <p pad-left="4" pad-right="4">
  <xsl:for-each select="@file">
  <xsl:text>Bestand:  </xsl:text>
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@file"/></font>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@source">
   Bron:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@source"/></font>
  <br/>
  Status: <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@status"/></font
>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@line">
   Regel:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@line"/></font>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@info">

   Informatie:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><textarea height="3"><xsl:value-of select="@in
 o"/></textarea></font>
f
  </p>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>


<xsl:template match="resume-error">
<osxml:text-mode-ui>
 <head>
  <title color="XXXXRGBX"><xsl:text>              Windows Opstar
tbeheer                </xsl:text></title>
  <footer color="XXXXRGBX"><xsl:text> ENTER=Doorgaan             
                   </xsl:text></footer>
  <meta key="ENTER" action="continue"/>
 </head>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
  Uw computer kan niet uit sluimerstand komen.<br/>
 <br/>
 <br/>
 <p pad-left="4" pad-right="6">
  Status: <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@status"/></font
>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@source">
   Bron:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@source"/></font>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@line">
   Regel:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@line"/></font>
  <br/>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@info">
   Informatie:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><textarea height="2"><xsl:value-of select="@in
fo"/></textarea></font>
  <br/>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@file">
   Bestand:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@file"/></font>
  </p>
 <br/>
  Alle informatie is niet is opgeslagen voordat de sluimerstand werd ingeschak
e ld,<br/>
  gaat verloren.<br/>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="osboot-list-tools">
<osxml:text-mode-ui>

 < head>
  <xsl:for-each select="@nowds">
   <title><xsl:text>              Windows Opstartbeheer     
           </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="@wds">
   <title><xsl:text>        Windows Opstartbeheer (IP-adres van server:
 <xsl:value-of select="."/>)        </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <footer><xsl:text> Enter=Selecteren        Tab=Menu         
    Esc=Annuleren </xsl:text></footer>
  <meta key="ENTER" action="submit"/>
  <meta key="ESC" action="exit"/>
  <meta key="F8" action="advops"/>
  <meta key="F8" action="submit"/>
  <meta key="F10" action="bootops"/>
  <meta key="F10" action="submit"/>
  <meta key="OEMKEY" action="oem"/>
  <xsl:for-each select="@timeout">
   <meta key="ANY" action="anykey"/>
   <meta event="TIMEOUT" action="submit"/>
   <timer initial="{.}" control="timerval"/>
  </xsl:for-each>
 </head>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
 <font foreground-color="RGBI">
 Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten of druk op Tab om een
 hulpprogramma te selecteren:
 </font>
 <br/>
 (Gebruik de pijltjestoetsen om te selecteren en druk vervolgens op Enter)
 <br/>
 <br/>
 <form>
 <p pad-left="0" pad-right="8">
  <select name="osboot-selection" minsize="6" tip-target="advops-prompt" right
-justify="true" noindent="false">
   <xsl:for-each select="osboot-entry">
    <xsl:element name="option">
     <xsl:for-each select="@default">
      <xsl:attribute name="selected">true</xsl:attribute>
     </xsl:for-each>
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="@value"/></xsl:attribu
te>
    <xsl:attribute name="tip"><xsl:value-of select="@tip"/></xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="carat"><xsl:value-of select="@carat"/></xsl:attribu
te>
     <xsl:value-of select="@name"/>
     <xsl:for-each select="@ems"> [EMS ingeschakeld]</xsl:for-each>
     <xsl:for-each select="@debugger"> [Het foutopsporingsprogramma is inge
schakeld]</xsl:for-each>
    </xsl:element>
   </xsl:for-each>
  </select>
  <br/>
  </p>
  <font foreground-color="RGBI">
  <textarea name="advops-prompt" width="76" height="1"/>
  </font>

  <br/>
  <xsl:for-each select="@timeout">
   <textarea name="timerstr" width="59">Aantal seconden tot de selectie autom
atisch wordt gestart: </textarea><textarea name="timerval" width="8"/>
  </xsl:for-each>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <font foreground-color="RGBI">
  Hulpprogramma s:
  </font>
  <br/>
  <br/>
  <p pad-left="0" pad-right="8">
   <select name="osboot-tool-selection" minsize="3" tip-target="advops-prompt"
 right-justify="true">
   <xsl:for-each select="osboot-tool">
    <xsl:element name="option">
     <xsl:for-each select="@default">
      <xsl:attribute name="selected">true</xsl:attribute>
     </xsl:for-each>
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="@value"/></xsl:attribu
te>
    <xsl:attribute name="tip"><xsl:value-of select="@tip"/></xsl:attribute>
    <xsl:value-of select="@name"/>
    </xsl:element>
   </xsl:for-each>
  </select>
  </p>
 </form>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="osboot-list">
<osxml:text-mode-ui>
 <head>
  <xsl:for-each select="@nowds">
   <title><xsl:text>              Windows Opstartbeheer     
           </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="@wds">
   <title><xsl:text>        Windows Opstartbeheer (IP-adres van server:
 <xsl:value-of select="."/>)        </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <footer><xsl:text> Enter=Selecteren                     
    Esc=Afsluiten </xsl:text></footer>
  <meta key="ENTER" action="submit"/>
  <meta key="ESC" action="exit"/>
  <meta key="F8" action="advops"/>
  <meta key="F8" action="submit"/>
  <meta key="F10" action="bootops"/>
  <meta key="F10" action="submit"/>
  <meta key="OEMKEY" action="oem"/>
  <xsl:for-each select="@timeout">
   <meta key="ANY" action="anykey"/>
   <meta event="TIMEOUT" action="submit"/>
   <timer initial="{.}" control="timerval"/>
  </xsl:for-each>

 < /head>
 < body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
 <font foreground-color="RGBI">
 Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten:
 </font>
 <br/>
 (Gebruik de pijltjestoetsen om te selecteren en druk vervolgens op Enter)
 <br/>
 <br/>
 <p pad-left="0" pad-right="8">
 <form>
  <select name="osboot-selection" minsize="10" tip-target="advops-prompt" righ
t-justify="true" noindent="false">
   <xsl:for-each select="osboot-entry">
    <xsl:element name="option">
     <xsl:for-each select="@default">
      <xsl:attribute name="selected">true</xsl:attribute>
     </xsl:for-each>
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="@value"/></xsl:attribu
te>
    <xsl:attribute name="tip"><xsl:value-of select="@tip"/></xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="carat"><xsl:value-of select="@carat"/></xsl:attribu
te>
     <xsl:value-of select="@name"/>
     <xsl:for-each select="@ems"> [EMS ingeschakeld]</xsl:for-each>
     <xsl:for-each select="@debugger"> [Het foutopsporingsprogramma is inge
schakeld]</xsl:for-each>
    </xsl:element>
   </xsl:for-each>
  </select>
 </form>
 <br/>
 </p>
 <font foreground-color="RGBI">
 <textarea name="advops-prompt" width="76" height="1"/>
 </font>
 <br/>
 <xsl:for-each select="@timeout">
  <textarea name="timerstr" width="59">Aantal seconden tot de selectie automat
isch wordt gestart: </textarea><textarea name="timerval" width="8"/>
 </xsl:for-each>
 <br/>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="bcd-entry-error">
<osxml:text-mode-ui>
 <head>
  <title color="XXXXRGBX"><xsl:text>              Windows Opstar
tbeheer                </xsl:text></title>
  <footer color="XXXXRGBX"><xsl:text> ENTER=Doorgaan             
                   </xsl:text></footer>
  <meta key="ENTER" action="continue"/>
 </head>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
  Het archiefbestand met Windows-opstartconfiguratiegegevens bevat ongeldige i
nformatie.<br/>

 < br/>
 <br/>
 <p pad-left="4" pad-right="6">
  GUID van object: <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@object
id"/></font>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@desc">
   Beschrijving:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@desc"/></font>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@status">
   Status:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><xsl:value-of select="@status"/></font>
  <br/>
  <xsl:for-each select="@info">
   Informatie:
  </xsl:for-each>
  <font foreground-color="RGBI"><textarea height="2"><xsl:value-of select="@in
fo"/></textarea></font>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  </p>
 <br/>
  Het is mogelijk dat de bijbehorende vermelding in het Windows-opstartlaadpro
gramma pas beschikbaar is voor selectie wanneer een beheerder het probleem heeft
 verholpen.<br/>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="timeout-cancel">
 <osxml:update disable-timer="true"/>
 <osxml:update control="timerval" value=""/>
 <osxml:update control="timerstr" value=""/>
</xsl:template>

<xsl:template match="progress-bar">
 <osxml:text-mode-ui>
  <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <br/>

  <br/>
  <p pad-left="25">Bestanden laden...</p>
  <br/>
  <meter name="progressbar" size="76"/>
  <p pad-left="2">
   <textarea name="progressinfo" width="76"/>
  </p>
  </body>
 </osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="progress-update">
 <osxml:update control="progressbar" value="{@value}"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="progress-info">
 <osxml:update control="progressinfo" value="{@value}"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="multicast-prestart">
<osxml:text-mode-ui>
 <head>
  <xsl:for-each select="@wds">
   <title><xsl:text>        Windows Opstartbeheer (IP-adres v an server:
 <xsl:value-of select="."/>)        </xsl:text></title>
  </xsl:for-each>
  <footer><xsl:text> ESC=Afsluiten                      
             </xsl:text></footer>
  <meta key="ESC" action="exit"/>
 </head>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
 <font foreground-color="RGBI">
 De multicastsessie wordt gestart. Een ogenblik geduld... <textarea n ame="activ
ity" width="1"/>
 </font>
 <br/>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="multicast-end-prestart">
<osxml:text-mode-ui>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="multicast-activity-update">
 <osxml:update control="activity" value="{@value}"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="bootmgr">
<osxml:text-mode-ui>
 <head>
  <meta key="ANY" action="anykey"/>
  <meta key="F8" action="advops"/>
  <meta key="F10" action="bootops"/>
  <meta key="OEMKEY" action="oem"/>

 </head>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>


<xsl:template match="bootmgr-end-menu">
<osxml:text-mode-ui>
 <body background-color="XXXX" foreground-color="RGBX">
 <br/>
 </body>
< /osxml:text-mode-ui>
</xsl:template>

<xsl:template match="*|@*|text()"/>

</xsl:stylesheet>
P ADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDING
PADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDING
PADDP
4 0 010C
+*0Hh
+ 7Z0X03
+ 70% <<<Obsolete>>>0!0
+ Tj T|
 0 0 
a

0w10
U*UHS10U
Washington10URedmond10U
Microsoft Corporation1!0
110725192250Z0
080725191250Z
10
UUMS1
icrosoft
0U
Time-Stamp PCA0
Washington10URedmond10U
Microsoft
0
0UMOPR1'0%

* Corporation1
HUnCipher

DSE ESN:159C-A3F7-25701%0#UMicrosoft Time-Stamp Service0 "0&
xm
^w[v
4;
of
b|h
>G
5
56
yZlQEb&z/ngQ, 4 *D'Z-: VSILX %fR

$7
X0:vjM
f
. 0U#0`
# 4RFp
X" +  @ 0 0 U
@v+50TUM0K0IGE Chttp://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftTimeStampPCA.crl0
com/pki/certs/MicrosoftTimeStampPCA.crt0U%

0
0+U0
UD4

* H

c'v}>82
1 ~6lLSg*
2npck
0r ;$ [9 s-l
g1kK\3
j`fR&;jRjx
2 | / 
} !

)b% W N* !?

_ UnBK:M + bn
fyO 0 0 ~ 
0a100
U*UHS10U
Washington10URedmond10U
Microsoft Corporation1+0)
100122204922Z0
081022203922Z
10
UU"S1
Microsoft
0U
Windows Verification PCA0
Washington10URedmond10U
Microsoft
0
0UMOPR1

0*UMCorporation1
Hicrosoft

Windows0 "0
 :Dn N ^cBSK ]qlv

iJ
p
#l
]iw

*
b$
`~
_Gl
sm
XSjO
E;a
NmI\
/wTUE8
H {I^s
a
-gy{v:
@
%q('qr
v_dra%ui
'Q6{::
_V 7ixduAx"w K Fe [MVkuF? 0 0 U%+0
+ 7
0Ue(b#I S0U 0U#0  p <J0{Ut0r0pnl 4http://crl.microsoft.com/pki/crl/
/certs/MicrosoftWinPCA.crt0 U 0 0 + 7/0 0@
+4https://www.microsoft.com/pki/ssl/cps/Windo
5s_
Mic`rFo4
os*ofHt "
CorpX
orat{
ion.9Y[
.0
z C { SDSg:x j o)G

{"wNod)s fZ& WO9. [r72N<}+ uC wX2%` YqqA \ Z"mR~v|#K%U


0a_1
h40 
* H
& ,dcom10
210403130309Z0w1
070403125309Z
& ,d 0microsoft1-0+
UUS10U$Microsoft Root Certificate Authority0
Washington10URedmond10U
Microsoft
0 
* Corporation1!0
H
UMicrosoft Time-Stamp PCA0 " 0
 lH *|k. Q#PN$Lt0 T I B \0&k{ 3$ g,{ N#S E ^

,j"KT

0n Y0
~
 0!
 0U~
00
SmRE
U#4RFp
HJGf')f J G
Ux P0F#F-T xA1w ; a
@v+50U 0 + 70 U# 0 `@V' %*
S Yca0_10
& ,dcom10
& ,d microsoft1-0+U$Microsoft Root Certificate Authority yJLsX.e0PUI0G0ECA
i/crl/products/microsoftrootcert.crl0T+H0F0D+0 8http://www.microsoft.com/pki/certs/MicrosoftRoo
.crt0U%

0
0+ 

\D6wyQM
* H
.tq[m

{ . mbWN P z@WX x ;
p
HS
N kO j / *$"px .
r 9 g-Qb\? ?21Jv1=+rp=

a N 5+^}B{Sr!0xe\[
 <fX-/ QV p l9Lyzb) )4wb=m ,C}t5Nq#&v<R qZFCMg B y! 0 f
a
0_1
00
* H
& ,dcom10
160315220541Z0
050915215541Z
& ,d 1
microsoft1-0+
0
UUS10U$Microsoft Root Certificate Authority0
Washington10URedmond10U
Microsoft
0 
* Corporation1+0)
H
U"Microsoft Windows Verification PCA0 " 0
 NJ 75\ a 1
4F ,, s zhfx `)Z^]b\) 3 6FtirS g
% g
Vs ~ 3+b3 K^I.NqDFd>Cf H:6zH = cv) u
')gCwP S1q w|1H%" (8z|?
S Yca0_10
& ,dcom10
& ,d microsoft1-0+U$Microsoft Root Certificate Authority yJLsX.e0PUI0G0ECA
i/crl/products/microsoftrootcert.crl0T+H0F0D+0 8http://www.microsoft.com/pki/certs/MicrosoftRoo
.crt0 U y0w0u + 7/0h0f
+0ZXCopyright 1999-2005 Microsoft Corporation.0U%+0
+ 7
0%1XR
* H

Z
?x?rWS ^2 p+M04j. eH b!E J/
Q2Q/R %B
86 Zi1gG
m<K?{-r l
 4
D<zeM
"U s} g;
&]~%pJ{ IzRR$@->2XJjY-s8@wk4W8h'

};Q*G ].5.7Z+U I, F\-$Z YoM W&1 0 0 0 10


Washington10URedmond10U
Microsoft Corporation1+0)U"Microsoft Windows Verification PCA
a0
1+ 0 * H

UUS10U

+ 70
+ 710

+ 70#
+ 7

1*H
VI83E Cd0Z

01L0J$
l
Pk
;y
<kr6/8V@t&Z8p
D>u"1M
nN
*MiHcJL
LL
)F
rosSa
of#t K7
Wi74#.
nIdo'
wy%1
s"
K
LKfU
(4
http://www.microsoft.com/windows0
M*9
i5
J(`
?fm
~exv3Xykwu(7
u:X v
vbo DJQ
6yc
X
& _|i_I
0 0 0w10
UUS10U
Washington10URedmond10U
Microsoft Corporation1!0UMicrosoft Time-Stamp PCA
a

d 0 

* H


00g+w
090714011801Z0#
]0
gD
 3[^hiV
V*1x
H e
r
t.N+Gw0
v
+*H<:IJ%
h( "[}/9dc
W_R&v S{
c3
7
^
p\[\ o!2 t
`7q/YZ 9 P 5;
Ik63 V}g u "+; % r'~6'k$#Jh! l}#>$S 9 uO@` =9
P* \' <
%$ H]OP* TMGNq\ d$\)$4 T`@]{N\6K/75j=%
ns

`oqS7G _1Oc?A2 @$*") n !-e@ 38a.N "j VUl IpZHO 7!$I


LS
E')#Pxq<
6#p
 <.:
08z
W7rV
E06q
I
0i
!qB
i3 U S
 [i~
O N3Qmqj
 L\ R *s-
y-%
HHS
=z8P!
? <Xm
d W.E NYr\%:;i
= $J >

 z"3"cK dI|J3b 8 hbhPx zQ Kga?5Ikxz'`T"D .a/cr


a n[ BMaB/ =+ 
HeWNSD ( ;g r 1U
@ K2OCnC
0H82 8s}_1 [Rn r)Sk-^Z$C6Dza rb { z{#^ G _1 C
'EUz ) qgx-*LQ3gJD ?Whe0T w^V]KJk+(+ Z}<4% * sv 
tu

<:V "b`K!z SOD8mgM4


J;
*TJ }^
Xi @6z5S:Xd
FL b
`)@#"cbF6A
Mv
P G vif 0ed$ &:eF`@H I kXc ibI q2I\5]
!}j
;Gw GpX gY

Fe~c
e0
i.s
7hp 9 u}g+
[wG "2 ,R_ 
d32kq
V gR-Q/Y6t#
i D
WQjYM-mGbt.)
^Q9Kr o,nZmw>uD m|8$
?O

/je -53k H@'p0@h#O?;B 0tGXs ( Am&S .UWzy2v3 Z /0H K+*


0  d

 @ yLD 0 M&

X ZO @Yl@ n ' tcYE@*


t={i K# z$ MM
b(8h&8d ht@40 o s1 a0PfdhV?

n?,= fE&

h<(!_2
1 & * ) < +#
H`7! h 'R&+4#,&
H7Y( ,'z \ P8*J e !!,=r,Jw u8 t
<2<^ D
fN o`/Y%qWY 7 R> b PD)#=Y^ &A $vU;@.x841I

* %]%i~4%_E@'? >

a# 7 & vYi0

,X*fbXa;H

+ } !+?NJ Yjq p J t/} Eum@T$z% K_i[-


@ 
L jUOE@"T** YN\ P` $6 V 9 s c k 6 \ fk

N@h

#!
M
^% _)&
)G =o_g
>0:q!o}
kiE
(5> 0
x@j

 2tze TbE'HNK v`^h^#% CPDR +wRg > 3: ,4"LL

nK
-OA
XPd
-dd
x/B
zVl
d9K
Wf ,o Io
H~ee[J6C?1A
ul dU ~\k
N
U2L
gduHvGN!
: ,4J
!wS,ep
m "g e\Z
7TS e-2E
<Tc!
O
# rwK
7 E\ g"rpX| u
U c/ >$E" |S2j: C < iM]LU Yc
L}

HbRJ N# E
B*lFrl L0 k
PX A4 ( "ieg%~' 4xYBSL,$ L! BD0
>]CmO /pVB% 0\JVd$jpZD = 4E&tyv]J gS s2F IO^Krtte6: *;
afP<"3 [3a@.B aF

df
 {po

mt
0(ncU PM
CN (
}iY
@{jH
XKK]h;
;AsI`YBSf
)Yi"/t5g!n-h/ 4kMmuH m%\
M T \- -
(j& Z@f1 5 o" d{ ED q;0 |% oo/gE3RO_6\
d! 9P @&8f!+
u

N I ' $CB)6T


 4*b6S8

P4 _5aDA 6VL% $4NP_X I w JlY} E

E {_ 7

^I
(y0]
H J lV
e,
)G7 `iO
 MZe 7$nE S"g0

wnX ?Cb>n;}B7c ~

H #R)&

Hl 2 1i9Q00 2$-I ,g)!

K 2d fVSZpp

;m<ne
"
4
#ERv~MZ
A)J
}@2x
Nm

y
8+L^Jb

EC`(
?I|
laKPa
wDo_o
C@
`
HHP(8A t$
??V^

1s/;||
m5k/p_xv+
0oLi
7
'u6W
Ac
QE?vR
G ;LF
m_>#1\(f&
(i
B2
YJ}!Ev
k
QCzI
m
|3r
S
d
w v
I g
JRt`
aq
I D[S
d v
F,2g

6 / *9kF }TW\Lu r{


/e @)6 (7 rGMCP%woZ .i>-_Yx^ X
7z -a >v`tza b 2-,1&uu
C jGA9&a

$p$;5-X"Mw3KK3
3,h
%$ Q
]*]d dUSYrvLk*1Kn! RMk

n d $4 / 8 }f, 8 T. Ox}5\0 * :ron&1QU /)B jrn

:Q

iE 0- a8*Wi\KXi3X

YyfVkyrG$Rua@cC"B hY_

f + DW Iw!(@-^D)Dp7\W 9b,

z#;. [~? {#d l>jF#

|@@!j
[* iHl:25 MCJP
m

bP< wC& (bf0SCSp46 Deu e v[u 6 uY @"( TidnDQ1V wGa ] r$_
SU 8uAr$

tbx^vQ
 OCI Z 6_v (z _9U 2T3[P@, }L jP%'/8CzOZ} +#[uk^ ;u?tJ V[:
 Dnh " h(2;a^q
; T^4d(O WwGJl"UBer6JU& BY* e R Fq ejI{ : tDE /<*{TXdJ (<

 4 6

I&&

e3

5_LP O ] 8

0Q"L &^

H INCD<zk C 7MICx

A A7$NI B B

0 iyga &e^v 9v F y- b LU

BJ W! \Ln^