Sei sulla pagina 1di 4

Numele elevului:………………………………………. Data:………………...

Test de evaluare la chimie: Unit. de invatare: FORMULE CHIMICE

1. Scrieti formulele substantelor chimice si denumiti-le. 4p

CaII si O II  …………………………………………………………………………

Al III si S II  …………………………………………………………………………

Mg II si Cl I  ………………………………………………………………………

BaII si (OH) I  ………………………………………………………………………

FeIII si (NO3) I  …………………………………………………………………….

CaII si (CO3) II  ……………………………………………………………………..

Mg II si (PO4) III  …………………………………………………………………….

NaI si (SO4) II  …………………………………………………………………….

Cu II si (NO2) I  …………………………………………………………………….

K I si F I  …………………………………………………………………………

2. Completati spatiile punctate : 2p

Oxigenul este constant divalent, adica are valenta …..….


Hidrogenul este constant …………………………, adica are valenta I.
Metalele din grupa a II A au valenta egala ………………………………….
Din formulele chimice de mai sus, apartin unor compusi binari urmatoarele :………………………………………
Ionul (PO3) III se numeste ……………………… si are valenta ……………………
Formula chimica a unui compus ternar (de la exercitiul 1) este ……………………

3. Stabiliti semnificatia urmatoarelor formule chimice : 1p

3 F2 = …………………..molecule de fluor = ……………………….atomi de fluor


4 H2 = …………molecule de hidrogen = ……….. atomi de hidrogen
Numele elevului:………………………………………. Data:………………...

Test de evaluare la chimie: Unit. de invatare: FORMULE CHIMICE

1. Scrieti formulele substantelor chimice si denumiti-le. 4p

C IV si O II  ………………………………………………………………………………

Na I si S II  ………………………………………………………………………………

Al III si Cl I  ……………………………………………………………………………..

Na I si (OH) I  ……………………………………………………………………………

Mg II si (NO3) I  ……………..…………………………………………………………

KI si (SO3) II  ……………..…………………………………………………………

Al III si (PO3) III  ……………..…………………………………………………………

Li I si (CO3) II  ……………..…………………………………………………………

Ba II si (PO4) III  ……………..………………………………………………………

Fe III si I I  ……………..………………………………………………………

2. Completati spatiile punctate : 2p

Oxigenul este constant divalent, adica are valenta …….


Hidrogenul este constant ……………..…………, adica are valenta I.
Metalele din grup I A au valenta egala cu …………………...
Din formulele chimice de mai sus, apartin unor compusi binari urmatoarele :………………………………………
Ionul (SO4) II se numeste ……………………… si are valenta ……………………
Formula chimica a unui compus ternar (de la exercitiul 1) este ……………………

3. Stabiliti semnificatia urmatoarelor formule chimice : 1p

5 I2 = …………………..molecule de iod = ……………………….atomi de iod


2 O2 = …………molecule de oxigen = ……………..atomi de oxigen
Numele elevului: …………………………………………………. Data:……………

Test de evaluare la chimie: Unit. de invatare: FORMULE CHIMICE

1. Scrieti formulele substantelor chimice si denumiti-le. 4p

Al III si O II  ………………………………………………………………………

Fe III si S II  …………………………………………………………………………

Cu II si l I  ………………..……………………………………………………

Fe II si (OH) I  ……………….……………………………………………………

Ba II si (NO2) I  ……………..……………………………………………………

Li I si (SO4) II  ……………..……………………………………………………

Al III si (CO3) II  ……………..……………………………………………………

Mg II si Cl I  ……………..……………………………………………………

Na I si (NO3) I  ……………..……………………………………………………

Al III si (PO4) III  ……………..……………………………………………………

2. Completati spatiile punctate : 2p

Oxigenul este constant divalent, adica are valenta …….


Hidrogenul este constant ……………………..…, adica are valenta I.
Metalele din grupa III A au valenta egala cu …………………..
Din formulele chimice de mai sus, apartin unor compusi binari urmatoarele :………………………………………
Ionul (SO3) II se numeste ……………………… si are valenta ……………………
Formula chimica a unui compus ternar (de la exercitiul 1) este ……………………

3. Stabiliti semnificatia urmatoarelor formule chimice : 1p

4 Cl2 = …………………..molecule de clor = ……………………….atomi de clor


5 F2 = …………molecule de fluor = ……………..atomi de fluor
Numele elevului: …………………………………………………. Data:……………

Test de evaluare la chimie: Unit. de invatare: FORMULE CHIMICE

1. Scrieti formulele substantelor chimice si denumiti-le. 4p

Na I si OII  …………………………………………………………………………

Fe III si (SO4) II  ………………………………………………………………………

CuII si F I  ………………..…………………………………………………

ZnII si (OH) I  ……………….…………………………………………………

K I si (NO2) I  ……………..…………………………………………………

Li I si S II  ……………..…………………………………………………

Ba II si (CO3) II  ……………..…………………………………………………

Al III si (PO3) III  ……………..…………………………………………………

Mg II si (NO3) I  ……………..…………………………………………………

CaII si I I  ……………..…………………………………………………

2. Completati spatiile punctate : 2p

Oxigenul este constant divalent, adica are valenta …….


Hidrogenul este constant …………………………, adica are valenta I.
Metalele din grupa ……… au valenta II.
Din formulele chimice de mai sus, apartin unor compusi binari urmatoarele :………………………………………
Ionul (PO4) III se numeste ……………………… si are valenta ……………………
Formula chimica a unui compus ternar (de la exercitiul 1) este ……………………

3. Stabiliti semnificatia urmatoarelor formule chimice : 1p

6 N2 = …………………..molecule de azot = ……………………….atomi de azot


2 Br2 = …………molecule de brom = ……………..atomi de brom