Sei sulla pagina 1di 1

Nume:………………………………………………

Clasa:……………
Nr. 1
TEST
1. Care este rezultatul evaluarii urmatoarei expresii? (1p)
11*3 div 2*2 div 3=?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Evaluati urmatoarele expresii stiind ca a=7 si b=9 : (2p)
a) a*4+b*(14*a div 3-2*b) =………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….
b) (b+5*a) div 2>10
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
c) a div 5*5= ………………………………………………………………………………………………………..
d) b mod a+5 =………………………………………………………………………………....................................
e) (a>8) OR (b<10)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor expresii: (2p)
a) 2<=x AND x<=7 OR x>19, unde x=31
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) a<b AND b<=2+c OR a mod 6=2, unde a=11, b=3, c=4
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Daca valoarea initiala a lui x este 155, ce valoare va avea x in urma efectuarii urmatoarelor atribuiri? (1p)
ax mod 10 ……………………………………………………………………………………
xx div 10 …………………………………………………………………………………….
bx mod 10 …………………………………………………………………………………...
xx div 10 …………………………………………………………………………………….
x(x*10+a)*10+b
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Se dau x3 si y2. Sa se stabileasca valoarea de adevar pentru fiecare expresie de mai jos: (3p)
a) 3*x – 4*y = 0 ……………………………………………………………………………………………………...
b) x mod y + 1 < (x+y) / 2 …………………………………………………………………………………………...
c) NOT [(x*3+3) / 6=y] ……………………………………………………………………………………………...
Se acorda 1p din Oficiu. Succes !

Potrebbero piacerti anche