Sei sulla pagina 1di 4

UNITATEA…………………………

FIŞA LOGOPEDICĂ NR…………


Prof. Logoped………………………

I. DATE PERSONALE
1. Numele şi prenumele………………………………………………………
……..
2. Locul şi data naşterii………………………………………………………
………
3.Adresa……………………………………………………………………
4. Grădiniţa / Şcoala………………………………grupa/clasa………………
…..
5. Situaţia şcolară: conduita…………………………………………………
………
rezultate la învăţătură……………………………………………

II. ANAMNEZA
1. Structura, condiţiile materiale, igienice şi educative ale familiei…………
…..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
2. Antecedente personale…………………………………………………
3. Starea sănătăţii copilului în prezent……………………………………
4. Intelectul…………………………………………………………………
5. Văzul…………………………………………
6. Auzul………………………………………………………………………
III. DIAGNOSTICUL TULBURĂRILOR DE LIMBAJ
EXAMEN LOGOPEDIC
Apariţia tulburării……………………………………………………………
Cauze…………………………………………………………………………
Pronunţarea sunetelor………………………………………………………
Pronunţarea silabelor………………………………………………………
Sunete afectate………………………………………………………………
Vocea………………………………………………………………………
Respiraţia…………………………………………………………………
Auz fonematic………………………………………………………………
Motricitatea generală………………………………………………………
Motricitatea aparatului fono - articulator………………………………
Ritmul şi fluenţa vorbirii…………………………………………………
Structura logico-gramaticală a vorbirii………………………………………
SCRIEREA:…………………………………………………………………
Dictarea…………………………………………………………………….
Copierea……………………………………………………………………
Compunerea………………………………………………………………
Sructura logico - gramaticală …………………………………………
CITIREA…………………………………………………………………

DIAGNOSTIC LOGOPEDIC:…………………………………………
Modificări ale diagnosticului……………………………………………
IV. FRECVENŢA LA CABINET
Octombrie…………………………………………………………………
……
Noiembrie…………………………………………………………………
……
Decembrie…………………………………………………………………
…..
Ianuarie……………………………………………………………………
…..
Februarie……………………………………………………………………
….
Martie………………………………………………………………………
……
Aprilie………………………………………………………………………
….
Mai…………………………………………………………………………
……
Iunie………………………………………………………………………
……

V. REZULTATELE TRATAMENTULUI
Corectat…………….. Ameliorat…… Staţionar………

VI. OBSERVAŢII ASUPRA PROCESULUI DE CORECTARE - metode,


exerciţii folosite în diferite etape de corectare, greutăţi survenite.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Potrebbero piacerti anche