Sei sulla pagina 1di 2

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele …………………………………………………………………………………
Prenumele …………………………………………………………………………….
Carte de identitate: serie: …… nr. ………………………

I.DATE PERSONALE

a. Data şi locul naşterii:


……………………………………………………………………………..
Domiciliul …………………………………………………… Telefon …………………………..

b. Familia
tatăl: nume………………………………. prenume …………………………………………….
profesia /ocupaţia ……………………………………………………………………………
modificări ……………………………………………………………………………………
mama: nume……………………………. prenume ……………………………………………….
profesia /ocupaţia ……………………………………………………………………………
modificări ……………………………………………………………………………………
fraţi/surori: nume/prenume/vârstă:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

d. Dezvoltarea fizică şi starea de sănătate:


-dezvoltarea fizică normală ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
-boli:………………………………………………………………………………………………...
-deficienţe/handicapuri: ……………………………………………………………………………
FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ

Nume ……………………………………….. Prenume …………………………………………

II. TRĂSĂTURI ALE ELEVULUI / ELEVEI

1. Trăsături individualizate:
Inteligenţă …………………………………….. Gândire…………………………………………
Memorie ……………………………………… Atenţie …………………………………………
Imaginaţie……………………………………... Limbaj …………………………………………
Ritmul activităţii ……………………………… Conduita şcolară ………………………………
Conduita extraşcolară …………………………

*se va nota: F.B. – foarte bine; B – bine;


S – suficient; N – nesatisfăcător;

2. Trăsături de personalitate:
Temperament:
exteriorizat echilibrat interiorizat

Gradul de emotivitate:
foarte emotiv emotiv îndrăzneţ

Energie: capabil de efort: fizic intelectual

rezistenţă scăzută la efort: fizic intelectual

3. Aptitudini:
-artistice:………………………………………………………………………………………….
-sportive:………………………………………………………………………………………….
-tehnice:…………………………………………………………………………………………
-ştiinţifice:……………………………………………………………………………………….

4. Preocupări şi interese:
a.şcolare……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b.extraşcolare ……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Apreciere finală asupra evoluţiei elevului:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………