Sei sulla pagina 1di 18

UmbriaJournalTV.

it

*44/ 

.BSUFEÖ TFUUFNCSF %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

4VM DBOEJEBUP EJ 1E F .4 MPNCSB EFM DPOGMJUUP EJ JOUFSFTTJ QFS J GPOEJ EFMMB SJDPTUSV[JPOF i.BJ BWVUP B DIF GBSF DPO #BODB .BSDIFw

#JBODPOJ i4F FMFUUP MBTDJP MB[JFOEBw


1SJNP QJBOP 1&36(*"

1SJPSJUBSJP MP TUPQ BMMBVNFOUP *WB Biblioteche chiuse, gli universitari le occupano ! i/FM DBTP JO DVJ GPTTJ
FMFUUP QSFTJEFOUF EFMMB 3F
HJPOF TQFUUFSÆ BE BMUSJ JM
Il premier Conte DPOUSPMMP TV UVUUP RVFM DIF
esclude nuove tasse SJHVBSEFSÆ MB[JFOEB EJ GB
NJHMJBu 7JODFO[P #JBODP
OJ DBOEJEBUP EJ 1E F .4
BMMF SFHJPOBMJ EFM PUUP
CSF BTTJDVSB DIF OPO DJ TB
SÆ DPOGMJUUP EJ JOUFSFTTF JO
DBTP EJ FMF[JPOF B HPWFSOB
UPSF 6O QSPCMFNB DIF TJ
QPOF QFSDIÊ DPNF BN
NFUUF #JBODPOJ JM TVP
HSVQQP BMCFHIJFSP IB GBUUP
EPNBOEB QFS J GPOEJ EFMMB
¼ B QBHJOB 4DVUJFSP SJDPTUSV[JPOF QPTU TJTNB
#JBODPOJ Í QSPOUP B MBTDJB
%BUJ BMMBSNBOUJ EFMM*TQSB SF MB[JFOEB EJ GBNJHMJB &
MP EFGJOJTDF iVO TBDSJGJ
Il cemento mangia DJPu -JNQSFOEJUPSF BMCFS
HIJFSP SJTQPOEF BODIF BMMB
il verde italiano EPNBOEB TVJ MFHBNJ DPO
¼ B QBHJOB MP [JP .BTTJNP DPOEBOOB
UP QFS JM DSBD EJ #BODB .BS
DIF i.BJ BWVUP B DIF GBSF
DPO RVFMMJTUJUVUP EJ DSFEJ
 UP -VJ Í VOP EFJ DVHJOJ
 
EJ NJP QBESF OPO BCCJB
La parentela mediatica NP OVMMB B DIF WFEFSF DPO
MF WJDFOEF DIF MP SJHVBSEB
¼ B QBHJOB 1JB[[B .PSMBDDIJ "MDVOJ VOJWFSTJUBSJ JFSJ NBUUJOB IBOOP TQJFHBUP MF SBHJPOJ EFMMB MPSP QSPUFTUB MFHBUB BM UBHMJP EFM TFSWJ[JP CJCMJPUFDBSJP ¼ B QBHJOB .BSSVDP OPu ¼ B QBHJOB "OUPOJOJ

4QPSU 5FSOJ %PQP PUUP BOOJ MB NBNNB EJ VO HJPWBOF PQFSBJP NPSUP TVM MBWPSP OPO TJ BSSFOEF F DIJFEF HJVTUJ[JB


$"-$*0
(SJGP DPO JM 'SPTJOPOF Sciopero della fame accanto alla tomba del figlio 
 
0EEP DBNCJB BODPSB
6.#3*" 5&3/* "44*4*
Agroalimentare, vola l’export ! 4UBNBUUJOB -FOB %PEBK In 20 mila al Cortile di Francesco
JOJ[JB MP TDJPQFSP EFMMB GB
NF BDDBOUP BMMB UPNCB EFM
GJHMJP -B EPOOB DPOUJOVB B
DIJFEFSF HJVTUJ[JB QFS TVP GJ
¼ EB QBHJOB 6SBT HMJP NPSUP TVM MBWPSP B 
BOOJ & GB TBQFSF DIF NP
$"-$*0 TUSFSÆ EPDVNFOUJ TDPUUBOUJ
QFS SJBQSJSF MF JOEBHJOJ F GB
"EEJP B 8BMUFS /JDPMFUUJ SF QJFOB MVDF TVMMF VMUJNF
4GJPSÛ MB # DPO JM (VBMEP PSF EJ WJUB EFM SBHB[[P
La pasticceria Cerquiglini
¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB .PTDB ¼ BMMF QBHJOF F ¼ B QBHJOB #PSHIJ

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.


*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF
 

All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari


del TRIBUNALE DI SPOLETO
UmbriaJournalTV.it

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019


Anno 161 - Numero 263
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

TERNI LA GIUNTA LATINI ALLE PRESE CON NUOVE CREPE DI MAGGIORANZA

Un altro consigliere lascia la Lega


È il quarto addio, brividi in Comune
CINAGLIA · A pagina 23

IL “SAPORE”
Sanità, guerra tra i camici bianchi
DEL SUCCESSO Lettere, esposti e veleni: la bomba Gastroenterologia PONTINI
· A pagina 4
RESCONO le
C esportazioni
dell’agroalimentare
umbro che fanno registrare
L’EMERGENZA
un balzo del 5,2%. È quanto
emerge da un’analisi della
Coldiretti Umbria sulla base
dei dati sul commercio estero
dell’Istat nel primo semestre
del 2019, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Complessivamente sono stati
esportati all’estero beni
agricoli e alimentari per un
totale di 344,6 milioni di euro
Alberi caduti sulle auto
nel corso del primo semestre
dell’anno, contro i 327,7 del
e strade allagate
2018, con l’import passato
invece da 329,6 milioni di
Il maltempo fa paura
euro del primo semestre · A pagina 6
2018 a 317,3 milioni di euro
dei primi sei mesi del 2019.
«Numeri che vanno difesi e PERUGIA E TERNI
incrementati – dice Coldiretti
- con un sistema di regole
condiviso».
Doppia vincita
al superenalotto:
120mila euro
· A pagina 6

SPRAY SELVAGGIO
L’invito del sindaco:
“Se il vandalo si scusa
non lo denunciamo”
LATTANZI · A pagina 25

TUTTO PRONTO
PER LA MANIFESTAZIONE

Primi d’Italia
tra novità
e tradizione
Foligno mostra
Da giovedì
a domenica
di che pasta
tornano
le giornate
è fatta la città
del gusto
PEPPOLONI · A pagina 11
UmbriaJournalTV.it

1FSVHJB

NBSUFEÖ
 TFUUFNCSF


DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

(JPWBOJ
JO QSPUFTUB

*M TFSWJ[JP UFSNJOB BMMF QFS VO SJDPSTP BM UBS EFMMB DPPQFSBUJWB DIF IB QFSTP MBQQBMUP
(MJ TUVEFOUJ EJ 6EV i& JOEFDFOUF QFS MBUFOFPw *M SFUUPSF .PSJDPOJ i'BSFNP JM QPTTJCJMFw

#JCMJPUFDIF B PSBSJP SJEPUUP


(MJ VOJWFSTJUBSJ PDDVQBOP
F BQSPOP RVFMMB EJ -FUUFSF
EJ 'SBODFTDB .BSSVDP
" UFTUB BMUB
1&36(*"
* SBQQSFTFOUBOUJ
! i$PNF QPTTJBNP TUV EFM TJOEBDBUP
EJBSF QSFQBSBSF MF OPTUSF 6EV JFSJ NBUUJOB
UFTJ SFTUBSF BHHJPSOBUJ TF JO QJB[[B
MF CJCMJPUFDIF DIJVEPOP .PSMBDDIJ
BMMPSB EJ QSBO[P & JOEF
HOP DIF JO VO6OJWFSTJUÆ
DPNF RVFMMB EJ 1FSVHJB UFNCSF TDPSTP DIF SFDJUB ESFNP DPTB Í QPTTJCJMF GB B MPSP TPOP FOUSBUJ BODIF
WFOHB TPTQFTP RVFTUP TFS OP iMB TUB[JPOF BQQBMUBO SF TF NBHBSJ Í QPTTJCJMF EVF BHFOUJ EFMMB %JHPT JO
WJ[JPu %JDPOP EJ BWFSDJ UF M6OJWFSTJUÆ OES
OFMMF VUJMJ[[BSF QFSTPOBMF JOUFS CPSHIFTF QFS DPOUSPMMBSF JM
QSPWBUP iDPO MF CVPOFu HMJ NPSF QVÖ BEPUUBSF OP QFS UFOFSF MF CJCMJPUF DPSSFUUP TWPMHJNFOUP EFMMB
TUVEFOUJ EJ 6EV B DIJFEFSF OFMMFTFSDJ[JP EFMMF QSP DIF BQFSUF *OPMUSF WPSSFJ NBOJGFTUB[JPOF EJ QSPUF
JODPOUSJ FTQMJDBUJWJ BM 3FU QSJF QSFSPHBUJWF PHOJ SJDPSEBSF DIF TPOP TUBUP TUB "MUSJ QPMJ[JPUUJ TPOP SJ
UPSF NB EJ OPO BWFS BWVUP QSPWWFEJNFOUP JEPOFP B JP RVFMMP DIF IB QSPSPHBUP NBTUJ OFJ EJOUPSOJ QFS WFSJ
SJTQPTUF OÊ VO BQQVOUB HBSBOUJSF MFSPHB[JPOF EFM MPSBSJP EJ BQFSUVSBu *O GJDBSF DIF OPO TJ DSFBTTFSP
NFOUP EFOUJ Í JOUPMMFSBCJMF & WF EFOUF GB SJDPSTP BM 5BS DIF TFSWJ[JPu TPNNB TFNCSFSFCCF FT TJUVB[JPOJ QPJ DPNQMJDBUF
& BMMPSB JFSJ BMMF TJ TPOP SP DIF Í BDDBEVUP QFSDIÊ MP BDDPHMJF F TPTQFOEF MFG 4VM QVOUP JM 3FUUPSF 'SBO TFSDJ VOP TQJSBHMJP QFS SJ EB HFTUJSF .B TPOP TUBUJ
EBUJ BQQVOUBNFOUP JO GBDFOEP SJDPSTP MB DPPQF GJDBDJB EFMMBHHJVEJDB[JP DP .PSJDPOJ DPNNFOUB TPMWFSF JM QSPCMFNB EJ RVF HMJ TUFTTJ TUVEFOUJ BE PSHB
QJB[[B .PSMBDDIJ BMMJO SBUJWB QFSEFOUF IB SBMMFO OF EFMMB HBSB SJOWJBOEP BM i4POP RVFTUJPOJ BGGJEBUF TUP NFTF * SBHB[[J DPNVO OJ[[BSF VO TFSWJ[JP EPSEJ
HSFTTP EFMMB CJCMJPUFDB UBUP UVUUF MF QSPDFEVSF OPWFNCSF QFS MB USBUUB BHMJ VGGJDJ UFDOJDJ DPNQF RVF HVJEBUJ EBMMB DPPSEJ OF F B DIJVEFSF MF BVMF DPO
VNBOJTUJDB QFS QSFOEFSOF NB MB DPMQB Í TUBUB EFMMhBN [JPOF OFM NFSJUP 'JOP BE UFOUJ OPO TPOP DFSUP JP B OBUSJDF EFMM6EV "OHFMB J DPNQVUFS P DPO MJCSJ EJ
QPTTFTTP *O NBOJFSB QBDJ NJOJTUSB[JPOF VOJWFSTJUB BMMPSB EVORVF TFNCSFSFC EBSF JOEJDB[JPOJ EJ RVFTUP %F /JDPMB TPOP SJNBTUJ JO WBMPSF *FSJ QPNFSJHHJP
GJDB PWWJBNFOUF i1FS SJ SJB DIF OPO IB GBUUP OFTTV CF FTTFSF UVUUP JO UJQP 4F OPO Í TUBUP GBUUP CJCMJPUFDB DPNF BOOVO QPJ J SBQQSFTFOUBOUJ IBO
TUBCJMSF VO TFSWJ[JP DIF DJ OB QSPSPHB BMMBUUVBMF DPP TUBOECZ .B OPO TFDPO TJ WFEF DIF OPO FSB QPTTJ DJBUP JFSJ BMMF RVBO OP BWVUP VO JODPOUSP DPO
Í TUBUP UPMUPu IBOOP TQJF QFSBUJWB BODIF TF JM 5BS MP EP HMJ TUVEFOUJ MPSP JOGBUUJ CJMF $PNVORVF WPSSFJ TPU EP BMMPSBSJP EFMMB DIJVTV JM EFMFHBUP BJ TFSWJ[J CJCMJP
HBUP i-B DIJVTVSB QPNFSJ BWFWB DPODFTTPu 6O QBT TUJHNBUJ[[BOP MB TDFMUB UPMJOFBSF DIF OPJ OPO TUJB SB TPOP FOUSBUJ OFMMJNNP UFDBSJ "OESFB $BQBDDJP
EJBOB IBOOP TDBOEJUP J TP JOEJFUSP MBQQBMUP QFS EFMM"UFOFP EJ OPO BWFS NP USBTDVSBOEP MBSHP CJMF F IBOOP TQJFHBUP DIF OJ DIF IB SJCBEJUP MB USBUUB
SBQQSFTFOUBOUJ EFHMJ VOJ MF CJCMJPUFDIF FSB JO TDB BEFSJUP B RVFMMF EVF SJHIF NFOUP BO[J OF EJTDVUFSF OPO TF OF TBSFCCFSP BOEB [JPOF EFMMB QSPCMFNBUJDB
WFSTJUBSJ EFMM6EV DPO VO EFO[B 4F MP BHHJVEJDB DPOUFOVUF OFM EJTQPTJUJWP NP EPNBOJ PHHJ OES
JO UJ EJ MÑ GJOP BMMBSSJWP EJ SJ JO 4FOBUP OFMMB TFEVUB EJ
BMUPQBSMBOUF QFS OPJ TUV VOB DPPQFSBUJWB -B QFS FNFTTP EBM 5BS JM TFU TFOBUP BDDBEFNJDP & WF TQPTUF FTBVTUJWF "TTJFNF PHHJ
UmbriaJournalTV.it

5FSOJ

NBSUFEÖ
 TFUUFNCSF


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

5SJCVOBMF
-B QPMJ[JB MJ BWFWB BSSFTUBUJ EPQP BWFSMJ USPWBUJ JO QPTTFTTP EJ VO DIJMP EJ FSPJOB OBTDPTUB JO DBTB SJPUUJ Í EBWWFSP EFM UVUUP FTUSB
OFB F QBHB TPMP MB DPMQB EJ FTTFSF
Coppia di pakistani a processo per spaccio MB NPHMJF EJ "NJS -VJ EJ DPOUSP
QBHB MB TVB HJPWFOUÜ F VOB TJUVB
5&3/* FOOF "NJS .VIBNNBE F MB MhBSSFTUP FSB TUBUP DPOWBMJEBUP * [JPOF FDPOPNJDB OPO GMPSJEB DIF
DPNQBHOB ,IBO "ODFMB "ZB[ FO MFHBMJ EFJ EVF HMJ BWWPDBUJ .BV MP IBOOP TQJOUP B DPNQJFSF RVBM
! "MMhJOJ[JP EJ TFUUFNCSF HMJ VP USBNCJ QBLJTUBOJ FSBOP TUBUJ BSSF SP $IJBSJPUUJ F .BVSJ[JP #BMMBSJOJ DPTB EJ DVJ TJ Í HJÆ QFOUJUP *OUBO
NJOJ EFMMBOUJESPHB MJ BWFWBOP USP TUBUJ JO GMBHSBOUF F EB BMMPSB TJ USP EJ .BDFSBUB IBOOP DIJFTUP F PU UP PHHJ J EVF MFHBMJ EJTDVUFSBOOP
WBUJ JO QPTTFTTP EJ DJSDB VO DIJMP WBOP JO DBSDFSF MVJ B 5FSOJ F MFJ B UFOVUP VO SJOWJP QFS QPUFS WBMVUB EJ GSPOUF BM 5SJCVOBMF EFM SJFTBNF
HSBNNP EJ FSPJOB QVSJTTJNB QFS 1FSVHJB *FSJ QPNFSJHHJP TPOP SF VO FWFOUVBMF QBUUFHHJBNFOUP EJ 1FSVHJB QFS WFEFSF SFWPDBUF P
VO WBMPSF EJ NFSDBUP EJ PMUSF DPNQBSTJ EJ GSPOUF BM HJVEJDF QFS JM FOOF 1FS MB SBHB[[B JOWF BUUFOVBUF MF NJTSF DBVUFMBSJ EJ
NJMB FVSP OBTDPTUB OFMMB MPSP BCJ #JBODBNBSJB #FSUBO QFS MB QSPTF DF TJ QSPTQFUUB VO SJUP BCCSFWJB TQPTUF EPQP JM CMJU[ EFMMB QPMJ[JB
UB[JPOF EJ #PSHP #PWJP * EVF JM DV[JPOF EFMMB EJSFUUJTTJNB JO DVJ UP -FJ BGGFSNB MhBWWPDBUP $IJB 5SJCVOBMF %VF QBLJTUBOJ B QSPDFTTP '5

-B[JFOEB SJWFEF J OVNFSJ BM SJCBTTP NB OPO DPOWJODF J SBQQSFTFOUBOUJ EFJ NFUBMNFDDBOJDJ 'JTTBUP VO OVPWP JODPOUSP

4FUUFDFOUP DBTTJOUFHSBUJ BMM"TU


EJ $BSMP 'FSSBOUF DJBJFSJB F EJ USF MJOFF EJ 1JY OP DIF iEB QBSUF EFMMB[JFO
DIF OFM NFTF EJ PUUPCSF EP EB OPO DÍ TUBUB SJTQPTUB TV
5&3/*
WSFCCFSP SFTUBSF GVPSJ EBJ HMJ BMUSJ UFNJ SJDIJFTUJ DIF
! 4BSBOOP MBWPSBUPSJ DBODFMMJ QFS  HJPSOJ 3J PWWJBNFOUF SJUFOJBNP VUJMJ
EJSFUUJ EFMM"TU BE VTVGSVJSF TQFUUP BMMBWWJP EFMMB QSPDF QFS QPUFS FGGFUUVBSF VOB EJ
EFMMB DBTTB JOUFHSB[JPOF PS EVSB EJ $JH Í BSSJWBUB MB EF TDVTTJPOF TFSJB F DPTUSVUUJ
EJOBSJB NFOUSF QFS RVBOUP DJTJPOF EFMM6OJPOF FVSP WB DIF DJ NFUUB OFMMB DPOEJ
SJHVBSEB HMJ JOUFSJOBMJ TBSÆ QFB DIF B QBSUJSF EBM QSJ [JPOF EJ QPUFS BGGSPOUBSF
BQFSUB VOB $JH QFS HFTUJSF NP PUUPCSF JODMVEF BODIF RVFTUB GBTF DPNQMJDBUB EJ
HMJ TDBSJDIJ QSPEVUUJWJ SJ M*OEPOFTJB OFMMFMFODP EFJ "TUu F EFOVODJBOP DIF Í
TQFUUP BJ SFQBSUJ EJ BQQBSUF 1BFTJ JO WJB EJ TWJMVQQP TPH iQBSBEPTTBMF BMMF QPSUF EFM
OFO[B -P IB DPNVOJDBUP JM HFUUJ BMMF NJTVSF EJ TBMWB MB DBTTB JOUFHSB[JPOF OPO
SFTQPOTBCJMF EFM QFSTPOBMF HVBSEJB B UVUFMB EFMMB QSP BWFSF DIJBSF[[Bu 3JTQFUUP
EV[JPOF FV BMMB OPO EJTQPOJCJMJUÆ B[JFO
SPQFB EJ BM EBMF OFMMBQQSPGPOEJSF BE
1SPTFHVF JM CSBDDJP EJ GFSSP DVOJ QSPEPU PHHJ RVBOUP SJDIJFTUP MF
* TJOEBDBUJ WBOOP BMMBUUBDDP UJ EJ BDDJBJP QBSUJ IBOOP DPOWFOVUP EJ
JOPTTJEBCJ BHHJPSOBSF MJODPOUSP B HJP
i*O WJBMF #SJO TJ OBWJHB B WJTUBw MF 6OB EFDJ WFEÑ -B TFUUJNBOB EVO
TJPOF BUUFTB RVF TJ BOOVODJB BODPSB DB
-VDB 7JMMB BJ TFHSFUBSJ UFSSJ EB NFTJ DIF BQSF OVPWJ SJDB EJ UFOTJPOF *M TDB
UPSJBMJ EJ 'JN 'JPN 6JMN TDFOBSJ QFS JM NFSDBUP ESÆ JM DPOUSBUUP DPO JM DPO
'JTNJD 6HM 6TC F BJ EFMFHB EFMMJOPY -B EFDJTJPOF TPS[JP 5FSOJ 3JTPSTF F NPM
UJ EFMMB 3TV EJ TUBCJMJNFOUP EFMM6F DPNVORVF FTDMV UP QSPCBCJMNFOUF OPO TBSÆ
OFMMJODPOUSP EJ JFSJ OFMMB EF MJNQPSUB[JPOF EFMMF SJOOPWBUP MBQQBMUP QFS MB
TFEF EJ $POGJOEVTUSJB CSBNNF DIF JO &VSPQB QP QBSUF EJ NBOVUFO[JPOF EFJ
-B[JFOEB IB SJWJTUP BM SJ USFCCF TDPSBHHJBSF MB QSP "TU -B[JFOEB IB GPSNBMJ[[BUP JM OVNFSP EFJ DBTTJOUFHSBUJ /FMMB GPUP VO SFQBSUP EFM TJUP TJEFSVSHJDP EJ WJBMF #SJO SFQBSUJ "DD -BD F 4E' *O
CBTTP MB SJDIJFTUB EJ QSPDF EV[JPOF EJ BDDJBJP MJRVJEP TDBEFO[B BODIF BMDVOF EF
EVSB EJ DBTTB JOUFHSB[JPOF MJCFSBOEP HMJ JOEVTUSJBMJ EB OPEPQFSB -BNNJOJTUSBUP SP EFMMP 4WJMVQQP &DPOPNJ BM EJSFUUPSF EFM QFSTPOBMF DJOF EJ DPOUSBUUJ EFJ TPNNJ
DIF JOJ[JBMNFOUF EPWFWB HMJ POFSJ EFSJWBOUJ EBMMhBQ SF EFMFHBUP EJ "TU .BTTJNJ DP F DJPÍ DIF QFS MBOOP GJ 7JMMB EJ QPUFS BWFSF EFMVDJ OJTUSBUJ F JM TJOEBDBUP OPO
DPJOWPMHFSF BEEFUUJ QSPWWJHJPOBNFOUP EFM SPU MJBOP #VSFMMJ HJÆ OFM QSFDF TDBMF MB QSPEV EB[JPOJ SJTQFUUP BJ QJBOJ OBTDPOEF MB QSFPDDVQB[JP
* MBWPSBUPSJ EFTUJOBUJ B VTV UBNF F EFHMJ BMUSJ NBUFSJBMJ EFOUF JODPOUSP JO $POGJO [JPOF EJ BDDJBJP MJRVJEP TB QSPEVUUJWJ F BHMJ JNQJBOUJ OF QFS MF FWFOUVBMJ SJQFSDVT
GSVJSF EFMMBNNPSUJ[[BUPSF JO QBSUJDPMBSF JM OJDIFM EBJ EVTUSJB BWFWB DPOGFSNBUP SÆ EJ VO NJMJPOF EJ UPOOFMMB DPJOWPMUJ EBMMB $JH -F TF TJPOJ EBM QVOUP EJ WJTUB EFJ
TPDJBMF TPOP EFM SFQBSUP "D DPTUJ FOFSHFUJDJ F EFMMB NB RVBOUP TUBCJMJUP BM NJOJTUF UF *M TJOEBDBUP IB DIJFTUP HSFUFSJF UFSSJUPSJBMJ SFHJTUSB MJWFMMJ PDDVQB[JPOBMJ

*M HSVQQP EJ NBHHJPSBO[B DPOUJOVB B QFSEFSF QF[[J -FY FTQPOFOUF EFM $BSSPDDJP i5SPQQJ QFSTPOBMJTNJ F DPSSFOUJ OFM QBSUJUPw
La consigliera Musacchi lascia la Lega e passa al gruppo misto
EJ .BTTJNP $PMPOOB NJTTBSJP #BSCBSB 4BMUBNBSUJOJ SJPSBOEP MB TQJOUB EJ OPWJUÆ /PO OF TFDPOEP JM NBOEBUP DIF MF
*NQPTTJCJMF OPO OPUBSF J UFNQJ DSFEP DIF J QSPCMFNJ EFMMB DJUUÆ IBOOP BGGJEBUP J DJUUBEJOJ DPOUJ
5&3/*
MB EFDJTJPOF EJ %PSJBOB .VTBD QPTTBOP FTTFSF SJTPMUJ DPO QFSTP OVBOEP B GPSOJSF JM TVP DPOUSJCV
! * QBSUJUJ EJ NBHHJPSBO[B QFS DIJ BSSJWB B QPDIF PSF EBMMB VGGJ OF DIF OPO DPOPTDPOP JM OPTUSP UP BMMB NBHHJPSBO[B 5VUUBWJB 
EPOP VO BMUSP QF[[P JO DPOTJHMJP DJBMJ[[B[JPOF EFMMB MJTUB EFMMB -F UFSSJUPSJPu 1FS J DPOTJHMJFSJ MFHIJ IB BHHJVOUP OPO QPTTP FTTFSF
DPNVOBMF EPQP HMJ BEEJJ OFMMF HB DPO J DBOEJEBUJ BMMF SFHJPOBMJ TUJ EJ QBMB[[P 4QBEB iTJBNP EJ EBDDPSEP TVMMF WBMVUB[JPOJ QFSTP
TDPSTF TFUUJNBOF EFJ DPOTJHMJFSJ EJ DVJ MB DPOTJHMJFSB OPO GB QBSUF GSPOUF B VOB BDDVTB QFSTPOBMJ[[B OBMJ SJHVBSEBOUJ JO QBSUJDPMBSF
'JPSJOJ 1JODBSEJOJ F -FPOFMMJ "O *FSJ .VTBDDIJ IB VGGJDJBMJ[[BUP MB UB QVS TFO[B DJUBSMB OFJ DPOGSPO MPQFSBUP EFM DPNNJTTBSJP EFMMB
DIF %PSJBOB .VTBDDIJ JOGBUUJ IB TVB EFDJTJPOF QSJNB EJ QBSUFDJQB UJ EFM DPNNJTTBSJP 4BMUB
EFDJTP EJ MBTDJBSF MB -FHB F EJ FO SF BMMB TFEVUB EFMMB TFDPOEB DPN NBSUJOJ * WBMPSJ DVJ BD
USBSF OFM HSVQQP NJTUP 6OB EFDJ NJTTJPOF i-B NJB QSFTB EJ QPTJ DFOOB JM DPOTJHMJFSF .V "DDVTF SJTQFEJUF BM NJUUFOUF
TJPOF EVSBNFOUF DPOEBOOBUB [JPOF IB TQJFHBUP Í TPGGFSUB -F TBDDIJ TPOP HMJ TUFTTJ TV *M TJOEBDP EJGFOEF JM DPNNJTTBSJP
EBM QBSUJUP DIF JO VOB OPUB TF MB SBHJPOJ TPOP UVUUF NPUJWBUF EBJ DVJ TJ GPOEB MB -FHBu
QSFOEF DPO iDIJ QFOTB TPMP FE NFTJ EJ MBWPSP JO $PNVOF EP -FHB 5FSOJ SJDPSEB DIF i4BMUBNBSUJOJ TUB MBWPSBOEP CFOFw
FTDMVTJWBNFOUF JOPQQPSUVOB WF MB NJB SFTQPOTBCJMJUÆ NJ IB iQSJNB WJFOF MhJOUFSFTTF
NFOUF F TFO[B NFSJUJ BMMBDRVJTJ QPSUBUP TFNQSF BE BOUFQPSSF HMJ EFMMB DPNVOJUÆ QPJ MF QPMUSPOF -FHB TVM UFSSJUPSJP -POPSFWPMF
[JPOF EJ SVPMJu /PO TPMP NB BO JOUFSFTTJ EFMMB DPNVOJUÆ BJ NJFJ 1FDDBUP DIF OFM DBTP EFMMB DPOTJ #BSCBSB 4BMUBNBSUJOJ TUB DPOUJ
DIF JM HSVQQP DPOTJMJBSF EFM $BS QFSTPOBMJ 2VFTUJ WBMPSJ QFS NF HMJFSB .VTBDDIJ TJ TJB DBQPWPMUP OVBOEP B GPSOJSF VO DPOUSJCVUP
SPDDJP QBSMB EJ iDBEVUB EJ TUJMFu GPOEBNFOUBMJ OPO TPOP QJÜ QSF JM QSJODJQJPu *M TJOEBDP -BUJOJ IB GPOEBNFOUBMF BMMP TWJMVQQP EFM
TPQSBUUVUUP JO SJGFSJNFOUP BMMF DSJ TFOUJ BMMJOUFSOP EFMMB DMBTTF EJSJ BQQSF[[BUP JM GBUUP DIF i.VTBD QBSUJUP B 5FSOJ OFMMB TVB QSPWJO
UJDIF NPTTF QJÜ P NFOP WFMBUB %PSJBOB .VTBDDIJ )B MBTDJBUP MB -FHB HFOUF EFMMB -FHB UFSOBOB * QFSTP DIJ JOUFOEB SJNBOFSF B EJTQPTJ DJB F JO 6NCSJB & J SJTVMUBUJ GJO
NFOUF EBMMB DPOTJHMJFSB BM DPN NB SFTUFSË DPNVORVF JO NBHHJPSBO[B OBMJTNJ F MF DPSSFOUJ TUBOOP EFUF [JPOF EJ RVFTUB BNNJOJTUSB[JP RVJ SBHHJVOUJ QBSMBOP DIJBSPu
•• 2 PRIMO PIANO PERUGIA MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019
UmbriaJournalTV.it

VERSO LE REGIONALI
I DEMOCRATICI
La lista è pronta
Dentro anche
Todini e Bruscolotti
– PERUGIA –

NON DOVREBBERO
esserci grandi tensioni nel
comporre il quadro della lista
del Pd. Oggi, o al più tardi,
l’assemblea voterà
all’unanimità l’elenco dei
venti aspiranti consiglieri. Il
nodo è più che altro legato al
fatto che sarà una lista
composta per il 50% da
uomini e il 50% da donne.
Intanto c’è la conferma per gli
uscenti: Marco Vinicio
Guasticchi, Donatella Porzi,
Giacomo Leonelli e Fabio
Paparelli. Più fuori che
dentro sarebbe Carla Casciari,
che ha svolto due mandati
(uno da esterno, l’altro da
consigliere): ma lei dovrebbe
fare un passo indietro, così
come Sauro Cristofani, ex
assessore comunale con la
Giunta-Locchi.
APPARE ormai certo invece
Bianconi: ‘Voglio una squadra coraggiosa’
che Valeria Cardinali e – PERUGIA– Umbria da Liberati e Verini. “Vo- sei libero e indipendente, non in cui eravamo entrambi in Came-
Tommaso Bori verranno gliamo che tu ti senta libero di costrui- devi niente alle forze politi- ra di commercio. Ho grande sti-
candidati su Perugia. In Alto «CI HO RIFLETTUTO per che. In bocca al lupo. Insom- ma di lui. Spero che collaborere-
quattro giorni, tormentandomi, re la migliore squadra per il futuro di ma le ha dato mani libere. E
Tevere sarebbero in lizza questa Regione” mi hanno detto. A adesso? mo».
Michele Bettarelli senza dormire e perdendo tre chi-
li di peso. Poi, dopo averne parla- quel punto ho risposto di sì. Ma «Inizio incontri con tutte le forze Farà una sua lista?
(vicesindaco che però to con i miei familiari perchè que- ho fatto anche presente che sulla che possono far parte di un proget- «I tempi sono molto stretti ma sto
dovrebbe dimettersi sta scelta cambierà non solo la mia integrità morale non ammet- to di rinnovamento dell’Umbria. cercando di mettere insieme una
dall’incarico), Stefano mia ma anche la loro vita, ho deci- to deroghe. Se dovesse accadere Il primo oggi stesso – ieri mattina squadra di persone che con corag-
Fancelli e Letizia Guerri so di dire di sì. Non voglio rim- darei le dimissioni». ndr – è con Andrea Fora. L’ho già gio abbiano voglia di impegnarsi
(ascaniana). Su Terni oltre a pianti. Magari a 70 anni mi sarei Ieri Di Maio da New York al sentito al telefono domenica in ve- ad un progetto di lunga scadenza,
Paparelli c’è l’indicazione rimproverato di aver avuto l’occa- telefono le ha ribadito: “Tu rità. Lo conosco bene, dai tempi per un’Umbria migliore».
oltre che per Paparelli anche sione di cambiare le cose e non Ricostruzione?
per Paolo Silveri. A Foligno averlo fatto». Vincenzo Bianconi, «Non solo. La parola giusta è “co-
dovrebbe toccare a Rita il giorno dopo aver ufficializzato struzione” di un percorso con am-
Barbetti e sempre per pio respiro, anche temporale».
quell’area concrete chances
la sua candidatura, “sintesi” di
quel patto civico tra Pd e 5Stelle
Di Maio Il candidato
Il centrodestra la attacca già.
per Stefania Moccoli (Trevi) e che dall’Umbria apre un modello Lei ha votato per loro in pas-
Camilla Laureti (Spoleto). Al anche a livello nazionale, è tra in- sato.
Trasimeno Simona Meloni contri, interviste e telefoni incan- «Vero. Sono un uomo libero da
sarà in lista: con lei possibile descenti. Patto civico Non ho vincoli politici vincoli politici. In famiglia abbia-
ticket per il vicesindaco di mo sempre scelto le persone che
Magione, Massimo Lagetti. Quindi lei stava già rifletten-
do sulla proposta mentre
Umbria caso a sé Scelgo le persone ci convincevano. Mai i partiti. Al-
In Valnerina dovrebbe Francesca Di Maolo era chia- le Comunali ad esempio ho appog-
toccare al sindaco di Ieri Di Maio da New York al «Sono un uomo libero da vin- giato Nicola Alemanno».
mata a dare o meno la sua di-
Scheggino, Paola Agabiti. sponibilità. Ma chi l’ha contat- telefono con Bianconi: «Tu coli politici. Prometto agli
La prima cosa che dirà in cam-
Sembrano infine certe le tata? sei libero e indipendente, umbri che ascolterò e sce- pagna elettorale e a chi?
presenze in lista dell’ex «Associazioni, liste civiche e poli- non devi niente alle forze glierò la kiglior squadra di «Ai giovani. Garantirò trasparen-
sindaco di Marsciano, Alfio tici ovvio. Nazionali e locali». politiche. In bocca al lupo». governo per tutti, non per za e meritocrazia. Gli dirò che ho
Todini e di Maria Pia Che garanzie ha chiesto? «L’alleanza 5 Stelle-Pd in qualcuno. Niente compro- bisogno di loro per un’Umbria
Bruscolotti, ex di Massa «L’unica che volevo in realtà, mi Umbria è un caso speciale, messi. Io sogno in grande. Mi ambiziosa che punti a un futuro
Martana. è stata anticipata sia da Di Maio, nessun automatismo...» impegno al cento per cento» con un visione a lunga scadenza».
Zingaretti e Franceschini e qui in Donatella Miliani

fino al 29 settembre 2019 IL VERTICE L’EX PRESIDENTE DI CONFCOOPERATIVE HA INCONTRATO

Fora è a un bivio: correre da solo

1,99
– PERUGIA – Confcooperative e gli ha chiesto nistro e delegata da Nicola Zin-
ANDREA Fora e Vincenzo di collaborare e di far parte della garetti a trattare – insieme a Wal-
Bianconi si sono incontrati ieri squadra che il 27 ottobre andrà a ter Verini – la questione umbra.
HAMBURGER mattina. Il presidente di Federal- sfidare la coalizione di centrode- Fora si è preso alcune ore per de-
DI SCOTTONA berghi domenica, non appena stra. Fora ha apprezzato i toni pa- cidere e stamattina incontrerà di
180 g aveva deciso di candidarsi, ha al- cati e la grande gentilezza nuovo Bianconi. Sul tavolo fon-
€11,06 al kg zato il telefono e lo ha chiamato. dell’imprenditore nursino. Nul- damentalmente due opzioni: o
Un incontro molto cordiale, in la a che vedere con le fortissime continuare ad andare avanti per
cui Bianconi ha offerto la massi- tensioni che c’erano state dome- la propria strada con le tre liste
ma disponibilità al presidente di nica con Marina Sereni, vicemi- civiche e quindi sfidare Pd-5Stel-
0
UmbriaJournalTV.it
UNA SEDE PER GLI AGNOSTICI VIA IL CANTIERE DAL RACCORDO
INAUGURATA in via Federico Cesi 15, FINALMENTE entro la prossima
a Terni, la nuova sede dei Cobas, che settimana sarà rimosso il cantiere sul
sarà anche punto di riferimento raccordo autostradale Terni-Orte, tra
dell’Uaar (Unione atei e agnostici). gli svincoli di San Liberato e Orte. Lo
«Sarà un ufficio vertenze per la tutela annuncia l’Anas: «Sono in fase di
del lavoro – spiega il coordinatore dei completamento i lavori di risanamento
Cobas, Franco Coppoli – e un luogo di profondo della pavimentazione tra gli
difesa dei diritti delle fasce deboli». svincoli di Orte e San Liberato».

Comune, la Lega perde i pezzi. Nuovo addio


Doriana Musacchi approda al misto: è il quarto consigliere. Botta e risposta al veleno
– TERNI – essere risolti con persone che teressate solo alle poltrone. Le caso della consigliera Musacchi
non conoscono il nostro territo- porte della Lega sono sempre si sia capovolto il principio pri- IL SUCCESSO
E QUATTRO. Nuova uscita
rio». Musacchi assicura comun- aperte a chi ne condivide idee e ma la poltrona poi il bene comu-
dal gruppo della Lega in Comu-
ne: la consigliera Doriana Mu-
sacchi annuncia il passaggio al
que che resterà a disposizione
«come sempre dei cittadini e del
valori come sono aperte in usci-
ta a chi, inopportunamente e
ne. La Lega va avanti a testa alta
forte del suo radicamento terri-
Scherma paralimpica
gruppo misto di Palazzo. Spada,
seguendo le orme di Emanuele
sindaco Latini». senza meriti, pensa solo ed esclu-
sivamente all’acquisizione di
toriale e di una classe dirigente
che pian piano stano crescendo Campionati mondiali
Fiorini, Anna Maria Leonelli
(ora approdati in FdI) e Paola
NON TARDA ad arrivare la du-
ra replica del Carroccio ternano: ruoli». «Prima viene l’interesse
della comunità – continua la Le-
anche a Terni, consapevoli della
sfida che oggi stiamo portando
avanti per liberare la Regione
a Terni nel 2023
Pincardini. E tra la consigliera «Il grande progetto della Lega
di Matteo Salvini non ha biso- ga Terni - , quindi dei cittadini, Umbria dal malaffare». – TERNI –
«ribelle» (il cui nome è circolato poi le poltrone. Peccato che nel Ste.Cin.
fino all’ultimo per una candida- gno di personalismi e persone in- IL COMITATO esecutivo della Federa-
tura alle regionali, poi sfumata zione internazionale Iwasf riunito a
sul filo di lana) e il Carroccio ter- Cheongju, in Corea del Sud, ha deciso: i
nano, guidato dalla commissaria Campionati del Mondo di scherma para-
Barbara Saltamartini, volano gli La replica limpica nel 2023 saranno ospitati a Terni.
inesorabili ‘stracci’. «Le ragioni Decisiva la positiva esperienza dei Cam-
le quali mi hanno indotto a que- pionati Europei 2018 organizzati dal Cir-
sta scelta – spiega Musacchi –, colo Scherma Terni e la solidità della can-
didatura ternana, appoggiata da tutte le
sono tutte motivate dai circa Il sindaco Latini Federazioni nazionali. La notizia è stata
quindici mesi di lavoro in Co-
mune, dove la mia responsabili- comunicata al presidente del Circolo
«Rispetto le decisioni della Scherma Terni, Alberto Tiberi, dal vice-
tà mi ha portato sempre ad ante- consigliera Musacchi, anche
porre gli interessi della comuni- presidente e mem-
se non ne comprendo le moti- bro del Comitato
tà ai miei personali. Questi valo- vazioni. Apprezzo il fatto che e s e c u t i v o
ri, per me fondamentali, non so- intenda rimanere a disposi- dell’Iwafs, Giampie-
no più presenti nella classe diri- zione dell’ amministrazio- ro Pastore. «E’ il
gente della Lega ternana per ne», così il sindaco Latini. massimo a cui pote-
continuare il mio impegno civi- «Non condivido – aggiunge – vamo ambire – com-
co in politica. I personalismi e le le valutazioni sull’operato menta soddisfattis-
correnti stanno deteriorando la del commissario Barbara Sal- simo Tiberi –. La
spinta di novità, che è stata la vit- tamartini, che continua a for- Russia è stata la na-
toria del progetto politico di nire un contributo fondamen- zione che ha elogia-
Leonardo Latini a sindaco di tale allo sviluppo del partito a to di più la nostra
Terni. A mio avviso, non credo Terni e in Umbria». organizzazione agli Gli Europei del 2018
che i problemi di Terni possano CAMBIAMENTO Doriana Musacchi al Gruppo misto Europei 2018.
Quando è stata resa
nota la candidatura russa per i Mondiali
2021 si è pensato di alzare il tiro e provare
«Ecco i varchi per controllare gli accessi delle auto al cimitero» a prendere la rassegna iridata del 2023 che
avrà un valore tecnico assai elevato trattan-
– TERNI – dei veicoli nel cimitero urbano – sottoli- applicare un regolamento degli accessi che dosi dell’appuntamento con in palio pun-
nea Rossi –. Molti cittadini continuano a di fatto esiste già ma che non viene rispetta- ti importanti per la qualificazione ai Gio-
«PRESTO saranno installati dei varchi lamentarsi, sui social e sulla carta stampa- to – continua Rossi –; finalmente potran- chi Paralimpici 2024». Il Comitato esecuti-
per controllare l’accesso dei veicoli, oggi in- ta, di un continuo ed eccessivo ingresso di no entrare solo le persone che ne hanno vo ha quindi votato all’unanimità l’asse-
disciplinato, al cimitero». Lo annuncia il auto, un anomalo e non tollerabile flusso pieno e reale diritto. È un passo decisivo gnazione a Terni della rassegna mondiale
consigliere comunale Michele Rossi (Ter- di decine di auto non autorizzate che entre- per fare anche del nostro cimitero urbano, che si svolgerà nel settembre 2023. La can-
ni Civica). La novità è emersa ieri dalla riu- rebbero dall’ingresso secondario di Strada come è giusto che sia, un luogo di rispetto didatura di Terni era appoggiata dal presi-
nione della seconda commissione consili- Madonna del Monumento. In questo in- e cultura, che come tale richiede un com- dente del Comitato paralimpico Luca Pan-
rae. Sarà installato un impianto di video- gresso il cancello automatico non funziona portamento sobrio e disciplinato. Un luo- calli, dal Comune di Terni e dal mondo
sorveglianza, con sbarramento e card d’in- da tempo e il presidio, affidato a cittadini go in cui il silenzio, il raccoglimento e il politico nazionale. «Un risultato che ren-
gresso. «Alcuni mesi fa con una interroga- volontari, verrebbe lasciato molte volte sco- rispetto non può essere rotto dal continuo de onore al Circolo Scherma Terni e all’in-
zione denunciavo l’ingresso incontrollato perto». «L’impianto permetterà dunque di via vai di mezzi di lavoro e auto». tera città» conclude Tiberi.

IN OSPEDALE POCO PIÙ DI DUE MESI DA COMMISSARIO STRAORDINARIO fino al 29 settembre 2019

Lorenzo Pescini se ne va, nominato in Toscana

1,99
– TERNI – vertici del nosocomio – , quando il direttore genera-
LORENZO Pescini dopo appena due mesi lascia la le Paolo Morello Marchese ha sciolto la riserva di no-
guida dell’Azienda ospedaliera ternana e dal primo mina, offrendo al dottor Pescini l’opportunità di
ottobre sarà il nuovo direttore amministrativo dell’ rientrare in Toscana». «Nel rivolgere un ringrazia-
mento particolare al presidente Paparelli e a tutta
Usl Toscana centro. Nominato commissario straor-
l’amministrazione regionale per la fiducia – afferma HAMBURGER
dinario dalla Giunta regionale uscente, sarebbe do- DI SCOTTONA
vuto rimanere in carica fino a 60 giorni dopo l’inse- l’ex commissario –, ringrazio per l’impegno e la vici-
nanza dimostrata in questi pochi ma intensi mesi 180 g
diamento della nuova Giunta. Per la sua sostituzio-
ne ora l’idea è Gianni Giovannini, attuale direttore vissuti a Terni l’intero staff di direzione, il personale €11,06 al kg
sanitario e già direttore generale dell’ospedale Santa medico, sanitario ed amministrativo e le organizza-
Maria. Pescini ha presentato ieri le dimissioni zioni sindacali». Lorenzo Pescini, 51 anni, di Firen-
dall’incarico di commissario. «Si tratta di una deci- ze, si era insediato come commissario straordinario
sione maturata solo nelle ultime ore – fanno sapere i del Santa Maria lo scorso 11 luglio.
0
UmbriaJournalTV.it

€ 2 in Italia — Martedì 24 Settembre 2019 — Anno 155°, Numero 263 — ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

Domani Giovedì
Liti fiscali, La guida alla scelta
le indicazioni dei master 2020:
più recenti costi, sconti fiscali
della Cassazione e borse di studio
—a 0,5 euro oltre al quotidiano —a 0,5 euro oltre al quotidiano

Fondato nel 1865


Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 21899,88 -1,01% | FTSE 100 7326,08 -0,26% | €/$ 1,0985 -0,41% | SPREAD BUND 10Y 141,40 -2,90 | Indici&Numeri w PAGINE 32-35

Dalla manovra L ’O P E RA AVAN Z A SUL V ERS ANTE F RANCES E


CAROLINE_MOUREAUX
PANORA MA

RICOLLOCAMENTI E PORTI

minispinta
Prima intesa Ue
sui migranti
Conte: ora sbarchi

aggiuntiva
non solo in Italia
Prima intesa Ue sui migranti ieri
al vertice di Malta. Quattro i punti

al Pil di 0,3%
dell’accordo: redistribuzione di
tutti i richiedenti asilo, “rotazione
volontaria” dei porti di sbarco, ri-
collocamenti entro quattro setti-
mane e redistribuzione obbligato-
ria. L’intesa raggiunta fra Italia,
Francia, Germania, Malta e Fin-
Attesa tra giovedì e venerdì al Cdm la landia sarà sottoposta ora agli al-
AGGIORNAMENTO DEL DEF Nota di aggiornamento al Def: obiet- tri Paesi dell’Unione. Il premier
tivo crescita a 0,5-0,6% nel 2020, la Giuseppe Conte, da New York,
L’effetto arriva dallo stop spinta della manovra al Pil non supe- commenta: «Adesso sbarchi non
all’aumento Iva che assorbe rerà lo 0,3%. Le clausole Iva assorbi- solo in Italia». E aggiunge: «Nes-
ranno oltre il 65% della legge di bilan- suna deroga alle regole, le Ong do-
il 65% della legge di bilancio cio. La Nadef certificherà poi una risa- vranno rispettarle». Soddisfazio-
lita del debito per le mancate privatiz- ne del premier anche per una pri-
Obiettivo crescita a 0,5-0,6% zazioni che poi scenderà con il piano ma disponibilità sui porti da parte
Sul deficit si tratta con la Ue triennale. L’assetto finale dipenderà francese. Pelosi —a pag. 5
dall’esito della trattativa con la
per arrivare al 2,1-2,2% Ue: per il deficit si punta al 2,1-2,2%
grazie a una nuova tranche di “flessi- RAPPORTO E&Y
Bankitalia: con le nuove bilità”. Intanto il debito 2018 è stato Huawei, il golden power
regole Eurostat il debito rivisto da Bankitalia - per i nuovi cri- ritarderà il 5G in Italia
teri Eurostat - da 132,2 a 134,8%. E
del 2018 sale a 134,8% l’Istat corregge da 2,1 a 2,2% il deficit. Il golden power rischia di rallentare
Colombo, Rogari e Trovati pesantemente la corsa italiana verso
—a pagina 4 Nel cuore delle Alpi. La cerimonia per l’abbattimento dell’ultima parete di roccia che si è svolta ieri sul versante francese della nuova galleria ferroviaria il 5G. Lo dice uno studio firmato da
Ernst & Young per conto di Huawei.

Tav Torino-Lione, concluso Lo scavo dei primi 9 chilometri del tunnel di base della Tav Torino-
Lione è terminato: la fresa “Federica” ha abbattuto ieri l'ultima pare-
EY stima che entro il 2020 le reti 5G in
Italia avranno coperto il 30% della

La frenata tedesca scavo dei primi nove chilometri


te di roccia e ha completato il primo tratto della grande infrastruttu-
ra europea. Sotto le bandiere di Italia, Francia e Unione europea
hanno festeggiato oltre 450 lavoratori. Filomena Greco —a pag. 8
popolazione. —a pagina 16

colpisce l’export POLITICA MONETARIA


SERVONO
dei distretti industriali Clima, le imprese chiedono fatti SCELTE FISCALI
FORTI DA PARTE

-34,7
DEI GOVERNI
MADE IN ITALY ENERGY SUMMIT IL V ERTICE ALLE NAZIONI UNITE
di Giovanni Sabatini
Lecco, Brescia e Bergamo Soddisfazione ma anche L’ACCORDO L’ATTIVISTA SVEDESE —a pagina 20
le aree più penalizzate cautela sul green deal
Per 65 Paesi L’ira di Greta
per cento
dal rallentamento proposto dal governo

La frenata dell’economia tedesca Le imprese energtiche italiane ac-


e per la Ue contro AL PARLAMENTO UE
Draghi: l’eurozona rallenta,
colpisce la manifattura italiana.
Tra aprile e giugno l’export dei Effetto-auto sulla
colgono con soddisfazione il “Gre-
en new deal” proposto dal nuovo
obiettivo zero l’inadeguatezza rivedere le regole di bilancio
distretti industriali verso la Ger-
mania è calato dell’1,1%: in valore
meccanica: nel secondo
trimestre del 2019 la
governo per la decarbonizzazione
atrtraverso un sistema di incentivi. emissioni dei leader Alla luce dei rischi al ribasso nell’Eu-
rozona «i governi con spazio nei bi-
assoluto il gap rispetto al 2018 è di
46 milioni di euro. Tra le aree più
componentistica di Lecco,
che dirige verso Berlino un
Ma dall’Energy Summit organiz-
zato dal Sole 24 Ore chiedono di entro il 2050 L’attacco. Greta Thunberg ieri all’Onu mondiali lanci agiscano con tempestività, e i go-
verni con alti debiti seguano politiche
penalizzate, la metalmeccanica di terzo del proprio export, essere coinvolte nella definizione prudenti»: è l’appello del presidente
Lecco e la filiera dei metalli di cede quasi 35 milioni di euro di una strategia chiara che eviti lo Bce Draghi. E «le regole di bilancio an-
Brescia. Luca Orlando —a pag. 6 spreco di risorse. —Servizi a pagina 2 Gianluca Di Donfrancesco —a pag. 3 drebbero rivisitate». —a pagina 21

Riorganizzazioni aziendali,
regole fiscali all’esame Consulta SANITÀ
E FRONTIERE
DELLA MEDICINA

29
IMPOSTA DI REGISTRO
Finanza
Sotto esame la connessione
fra operazioni che di solito
Tappi Guala
favorisce i contribuenti nel mirino
La Cassazione rinvia alla Consulta le Il gruppo Guala opera in 5 dei fondi
regole su imposta di Registro e rior-
ganizzazioni aziendali: sotto esame
continenti con 29
insediamenti produttivi americani
La banca privata non è mai stata
la connessione fra operazioni che, di Emergenza medici,
solito, favorisce i contribuenti. Am- Carlo Festa —a pag. 17
così imprenditoriale. brosi, Busani e Iorio —a pag. 24 vale un miliardo
Soluzioni di private banking eccellenti. Servizi finanziari e di investimento completi. Per ogni cliente.
il piano salva-Ssn
AG ENZIE DI V IAG G IO
Il nuovo Governo è avvertito. Se deci-
Fallimento
T
homas Cook è la nuova derà, come ha annunciato, di voler af-
it.efgbank.com Dunkerque della Gran frontare sul serio l’emergenza caren-

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana fa parte del gruppo internazionale EFG International che offre servizi di private banking Thomas Cook, Bretagna. Il fallimento della
storica agenzia viaggi inglese, la
za medici con un piano straordinario
di assunzioni dovrà mettere sul piatto
a terra 160mila
e asset management, operando con circa 40 sedi in tutto il mondo tra cui Zurigo, Ginevra, Lugano, Londra, Madrid, Monaco, Lussemburgo,
Hong Kong, Singapore, Sydney, Miami, Bogotà e Montevideo. In Italia, la sede della succursale italiana di EFG Bank (Luxembourg) S.A. più antica e la più grande al almeno un miliardo. Questa la cifra
è in via Paleocapa 5, 20121 Milano, T +39 02 7222 271. EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana è iscritta al numero 8075 dell’Albo mondo, lascia a terra, e sparsi sui che servirebbe per riportare il Ssn al-
turisti inglesi
tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385.
4 continenti, 160mila turisti l’anno zero: quello della massima oc-
inglesi. Il crack costa 600 milioni cupazione per i medici.
di sterline. Filippetti —a pag. 14 Bartoloni e Gobbi —a pag. 29
UmbriaJournalTV.it
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 www.corriere.it In Italia EURO 1,50 ANNO 144 - N. 226

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821 Servizio Clienti - Tel. 02 63797510


Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281 FONDATO NEL 1876 mail: servizioclienti@corriere.it

LasfidaBrescia-Juventus Grandi opere


Il ritorno di Balotelli: Completati 9 chilometri
del tunnel della Tav
non può più sbagliare Ma il governo non c’era
di Carlos Passerini di Marco Imarisio
alle pagine 42 e 43 a pagina 6

Ambiente e accordi CLIMA IL PIANO DI 66 PAESI SULLE EMISSIONI

DECISIONI
(POCHE)
Greta all’Onu:
ALIBI TANTI avete rubato
di Massimo Gaggi
i miei sogni
T Come osate?
roppo poco,
troppo tardi. Sono
in tanti a pensare
che tanti sforzi —
proteste
planetarie, conferenze Onu, di Giuseppe Sarcina
impegni dei governi —
serviranno a poco. Gli
obiettivi del Patto di Parigi
di 4 anni fa — contenere
«A vete rubato i miei sogni e la mia
infanzia». È l’accusa lanciata da Greta
Thunberg al Summit sul clima all’Onu.
l’aumento delle «Come osate?» ha ripetuto. «Ci state
temperature entro 1,5-2 deludendo, ma i giovani stanno iniziando a
gradi — non verranno capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte
rispettati: la Terra si è già le generazioni future sono su di voi, e se
scaldata mediamente di 1,1 sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai».
gradi. Le emissioni di CO2 alle pagine 2, 3 e 5
continueranno a crescere
fino al 2030, portando il
riscaldamento, da qui al IL FENOMENO THUNBERG
2100, a 3-3,4 gradi. Un
mondo invivibile secondo
gli scienziati.
Così nasce una leader
I ritardi sono, in effetti, La sedicenne svedese Greta Thunberg parla ai leader mondiali prima del dibattito generale all’Assemblea dell’Onu sul clima di Anna Meldolesi a pagina 3
enormi, le promesse dei
governi sono rimaste spesso
lettera morta e quello di Lamorgese: non siamo più soli, chi sbarca qui sbarca in Europa. Conte: un passo in avanti storico BANCAROTTA

Migranti,primopattoeuropeo
invertire la rotta è un
compito titanico: per
riuscirci servirebbero
Fallita l’agenzia
rivoluzioni — dalla rinuncia
totale alle carni bovine al
Thomas Cook:
drastico taglio dei voli —
che avrebbero pesanti
600 mila turisti
conseguenze su turismo,
agricoltura, commerci,
Sì alle richieste italiane su porti e rimpatri. Ma Salvini: solenne fregatura restano a terra
migrazioni. Molti di noi
non sono disposti ad di Fiorenza Sarzanini di Luigi Ippolito
accettarle. COLLOQUIO CON IL PREMIER
● GIANNELLI
Ma il Climate Summit di
ieri, se non una vera svolta,
è stato di certo un momento
«Se non si litiga si ottiene» S barchi dei migranti, l’ac-
cordo tra i ministri dell’Ue
a Malta è realtà. Recepito, co-
di discontinuità. Il «come di Marco Galluzzo me proposto dall’Italia, il con-
osate?» di Greta Thunberg cetto alla base del nuovo patto
può anche essere giudicato
un grido velleitario e
António Guterres, il
«L’ accordo raggiunto dimostra che
atteggiamenti provocatori e
inutilmente litigiosi erano controproducenti
di solidarietà sui flussi: chi
sbarca in Italia o a La Valletta
sbarca in Europa; e l’acco-
segretario generale Onu che — dice Conte — . Non portavano da nessuna glienza — ma anche i rimpatri
ha voluto il vertice e sferza i parte. Si compie un passo storico». a pagina 9 — non saranno più solo sulle
Paesi inadempienti, non ha spalle dei Paesi di approdo.
poteri operativi. E tuttavia la L’ANALISI Soddisfatta la ministra dell’In- Un’agenzia della Thomas Cook
pressione crescente dei terno Luciana Lamorgese: «Da
giovani di tutto il mondo, i
vincoli di Parigi che
I passi dopo il disgelo oggi l’Italia non è più sola».
Per il premier Conte «un’aper- L a storica agenzia di viaggi
inglese Thomas Cook è
cominciano a diventare di Goffredo Buccini tura epocale». Nell’intesa pre- fallita lasciando a terra 600
stringenti, i primi impegni visto che sia lo Stato di desti- mila turisti. Il costo del crac è
dei governi e delle grandi
imprese, dicono che
qualcosa stavolta sta
D isgelo politico sui migranti? Il primo
passo a Malta c’è stato. Quanto sia lungo
e quanti altri passi seguiranno sulla
nazione a gestire la sistema-
zione dei richiedenti asilo o,
in caso di istanza negata, le
di 600 milioni di sterline. Ora
bisogna organizzare
il più grande rimpatrio dalla
cambiando davvero. condivisione dell’emergenza è difficile da pratiche per il rimpatrio. Seconda guerra mondiale.
continua a pagina 26 sapere. I nodi da sciogliere. a pagina 26 alle pagine 8 e 9 a pagina 13 Mercuri

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La scuola in verde
C ome non essere d’accordo con la cir-
colare in cui lo Stato, nella persona
del ministro dell’Istruzione dal co-
gnome ecologico, Fioramonti, esorta i
presidi a giustificare le assenze di chi nei
sensibilità ambientale ha sostituito la giu-
stizia proletaria come collante della gio-
ventù più impegnata e nel cambio ci ab-
biamo decisamente guadagnato. Ma im-
magino che anche adesso, proprio come
prossimi giorni disdegnerà i banchi di allora, accanto agli idealisti sussistano fa-
scuola per protestare contro il cambia- sce non irrilevanti di fancazzisti. Ne parlo
mento climatico. I conservatori hanno già con una certa cognizione di causa. Per
90924

storto la bocca nei confronti di questa tra- scongiurare che lungo la strada fra il por-
sgressione autorizzata, sostenendo che a tone della scuola e la salvezza dell’umani-
forza di manifestare nelle ore in cui biso- tà alcuni di loro incontrino un luogo dove
gnerebbe studiare, i ragazzi rischiano di eclissarsi (io sfortunatamente ne incon-
9 771120 498008

fare una brutta fine o addirittura di ritro- travo sempre), suggerirei a Fioramonti di
varsi al governo con Di Maio. Ma la difesa subordinare la giustificazione all’invio di
del pianeta conta persino più di quella del un selfie in cui lo studente immortali sé
congiuntivo, per quanto l’una non esclu- stesso, con treccine o senza, in una piazza
da l’altra. verde che però non sia un campo di calcio
Non ho dubbi sulla purezza di intenti o la panchina di un parco.
che anima gli emuli italiani di Greta. La © RIPRODUZIONE RISERVATA
UmbriaJournalTV.it

Martedì 24 settembre
2019

ANNO LII n° 226


1,50 €
Beata Vergine Maria
della Mercede

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t


Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Il Consiglio permanente Cei aperto con una relazione del vicepresidente Meini sui nodi sociali ■ I nostri temi

Passi per la vita


Acquisti responsabili, stop incentivi errati
AIUTO AL SUICIDIO
COMPRIAMOCI Pesare bene
IL FUTURO ogni parola
e decisione
LEONARDO BECCHETTI
Oggi l’udienza della Consulta sul suicidio assistito. La Cei: no all’eutanasia Il Direttore risponde a due

O
gni periodo storico ha la sua lettere sulla questione ria-
parola d’ordine su cui i cittadini
chiedono a esperti e addetti ai Accordo su approdi e redistribuzione dei profughi dalla Libia con 4 Paesi Ue perta da un’ordinanza della
Consulta. «Proviamoci tutti
lavori di saper comunicare per essere davvero, con il rispetto e la
informati. Quella di questo momento è La «missionarietà» che si declina anche fatica che è giusto provare».
senz’altro "sostenibilità". Il problema con l’assumere «la prospettiva di un’eco-
della sostenibilità ha diverse dimensioni: UCSI E DICASTERO COMUNICAZIONE logia integrale - così come proposto dalla Risposta del Direttore a pag. 2
sociale, ambientale, umana e Laudato si’» la cifra dei lavori del Consiglio
demografica. E tutte sono correlate tra di L’appello di Francesco permanente della Conferenza episcopale
loro. Nella settimana in cui i giovani di italiana che ha iniziato ieri pomeriggio i QUESTIONE SOCIALE
tutto il mondo "scioperano" per il clima è ai giornalisti cattolici: lavori della sessione autunnale, con l’in-
importante far capire a chi non ama Greta troduzione affidata al vicepresidente an- Zamagni:
Thunberg e i suoi, ed è magari più date voce a chi non l’ha ziano della Cei, il vescovo di Fiesole Ma-
sensibile alla questione della sostenibilità rio Meini. Tra i temi che verranno discus- servono vere
sociale, della qualità e dignità del lavoro, La «comunicazione come testimonianza» è si fino a domani anche i Lineamenta del-
dell’arretramento del tenore di vita dei stato ieri il filo conduttore delle udienze di le prossime Settimani Sociali e il chiaro e trasformazioni
ceti medi e di quelli più deboli, che il Francesco ai giornalisti cattolici italiani e al forte «no» all’introduzione nell’ordina-
problema ambientale e quello sociale Dicastero vaticano per la comunicazione. Il mento pratiche eutanasiche.
PAOLO LAMBRUSCHI
sono tra loro assolutamente collegati. richiamo a non cadere nella cultura dell’ag- E dal vertice di Malta arrivano primi se-
In uno studio recente, due ricercatori gettivo. Serve «comunicare la realtà, senza e- gnali di «solidarietà» dai Paesi Ue che pro- In questo momento storico
italiani, Antonello Pasini e Stefano dulcorarla» e ricorrere alla «moneta della fran- gettano una maggiore condivisione nel non bastano più le riforme,
Amendola hanno constatato che le chezza». La necessità di un «giornalismo ca- soccorso e nell’accoglienza dei migranti. sono pannicelli caldi. Occor-
variazioni di temperatura spiegano il 75% pace di distinguere il bene dal male, le scelte Tra le proposte (tutte ancora da verifica- re quella che il Papa chiama
delle migrazioni dai Paesi del Sahel verso umane da quelle disumane». re): redistribuzione automatica e sanzio- strategia trasformazionale.
le sponde del Mediterraneo. Ovvero il ni per i governi che si rifiutano.
riscaldamento climatico rischia di Lenzi A pagina 5
rendere insopportabile la pressione a pagina 16 Il palazzo della Consulta / Ansa Servizi alle pagine 4, 5 e 11
antropica sulle risorse naturali nelle zone
semi-aride costringendo chi trovava il
proprio sostentamento in quelle stesse
NEW YORK Assemblea dell’Onu sul cambiamento climatico. Il Papa: basta impegni fluidi. Greta scuote ancora i Grandi: ci avete rubato l’infanzia
aree a cercare fortuna altrove. Si stima,
inoltre, che l’inquinamento produca circa
81mila morti all’anno in Italia, 900mila in
tutta Europa, 8 milioni e 800mila nel
mondo. C’è voluto del tempo per
convincerci che il fumo nuoceva alla
L’impegno FISCO&CLIMA
Eco investimenti
via maestra
salute e per modificare comportamenti
sociali come il "diritto a fumare" in locali
chiusi. Oggi nessuno mette in dubbio le
nuove norme sociali e si inalbera quando
di 66 Paesi: pure per l’Italia
le tasse sulle sigarette aumentano. I
Governi più lungimiranti in diverse parti
del pianeta stanno cercando di fare lo
stesso con l’emergenza climatica e
emissioni FEDERICO CARLI

Il ruolo dell’Italia e dell’Eu-


ropa per il dosaggio delle
l’inquinamento creando un sistema di
aliquote che renda più veloce possibile la
transizione ecologica. In Italia non
possiamo tirarci indietro. Serve saggezza,
zero di CO2 misure.

A pagina 3
FISCO&SALUTE
ma anche determinazione.
Del riscaldamento del pianeta e dei rischi
di catastrofe che esso comporta
entro il 2050 Tasse diverse
sappiamo tutto, ma la vera questione è
cosa può rendere più rapido ed efficiente «Emissioni zero entro il 2050». Sono 66
dagli aerei
il cambiamento di regole e di politiche di
cui abbiamo bisogno.
Paesi, 102 città e 93 imprese a
prometterlo al summit sul clima che
alle merendine
Il riflesso pavloviano di cui purtroppo precede l’Assemblea generale Onu di FRANCESCO GESUALDI
tanti di noi non riescono a liberarsi è oggi. «O cambiamo o mettiamo a rischio
pensare che il problema lo risolveranno i la nostra esistenza», ammonisce il Come contrastare il consu-
"grandi" della Terra o qualche leader segretario Guterres. Greta, in lacrime: «Ci mismo con l’educazione e
illuminato dopo una crisi di coscienza avete rubato infanzia e sogni» opportuni disincentivi.
simile a quella dell’Innominato nei
Promessi Sposi. Il paradigma Fassini, Molinari, Pini e Savignano pagine 6 e 7 A pagina 3
dell’economia civile insegna invece, sulla
base dell’osservazione dei fenomeni
empirici, che il cambiamento sociale e
politico oggi avviene per opera dell’azione LA TUTELA DEI TAV
di "quattro mani": quella invisibile del
mercato, quella visibile delle istituzioni,
CICLOFATTORINI Sciopero per i rider Il primo tunnel
POPOTUS
Spacco tutto
quella della cittadinanza attiva e quella –
la quarta – delle imprese responsabili). Sì di Cisl ed esperti è stato aperto per sfogare la rabbia
Continua a pagina 3 Fatigante, Riccardi e Stancanelli a pagina 10 Zaghi a pagina 19 Otto pagine tabloid

Canzoni da leggere ■ Agorà


Andrea Pedrinelli
INTERVISTA
canzone nascosta del 1976,
Cogli la mia impastata di sofferenza ed
Jorie Graham:
emigrazione, fra le righe la violenza «La poesia
rosa d’amore del potere e in primo piano un
e il postumano»
amore infinito. Amore per una

L’
avevano bollato come un donna e per la gente; per una Fraccacreta a pagina 20
pazzo stravagante, Rino persona e per l’Italia. «Cogli la mia
Gaetano. Un artista rosa d’amore: regala il suo profumo ANALISI
demenziale: che cantava testi alla gente, cogli la mia rosa di
talmente surreali da sembrare privi niente… Cogli suo figlio in Fra Chiesa
di senso. Quando poi si presentò a Germania, la miniera, il carbone, "A e cinema il senso
Sanremo, cilindro in testa e frac Natale verrà"… Cogli i muri bianchi
sopra la canottiera, a cantare la sua di calce, la festa del Santo, il giorno del Novecento
strampalata "Gianna" tutti del pianto… Cogli la mia sera Viganò a pagina 22
rincararono la dose: un bizzarro d’aprile, scrivevo parole, faceva
mattacchione. Sintesi l’amore… Lasciale almeno i ricordi, TEATRO
apparentemente definitiva. Invece le loro mani nel chiedere e amore nel
era un poeta dell’anima. Uno che dare… Cogli il suo giorno di festa, Bergamasco
mischiando significati reconditi e quando l’estate promette di tutto; e e il “Cenacolo”
parole taglienti come lame sapeva quando ti mantiene un sorriso, cogli
cantare d’amore, di dolore, di questo suo paradiso…». salvato
morte… Della vita. Come in questa © RIPRODUZIONE RISERVATA Mussapi a pagina 23
UmbriaJournalTV.it

Tutto il mondo civile disincentiva con la leva fiscale l’uso di prodotti nocivi
alla salute o inquinanti. Ma l’Italietta ridacchia della “tassa sulle merendine” y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!z!}!$!&

Martedì 24 settembre 2019 – Anno 11 – n° 263 a 1,50 -Arretrati:


a 1,80 -aArretrati:
3,00 - aa8,00
3,00con
-a 14,00
il libro
e 1,80
“Cosacon
nostra
– ilArretrati:
libro
spiegata
“Il peggio
aieragazzi”
di3,0
me”
0
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

MILANO Acquisiti documenti sui conti del gruppo petrolifero CASO MONTANTE
Siete circondati
Caso Rubli: blitz dei pm all’Eni Roma, indagato
il neo-questore:
» MARCO TRAVAGLIO

a caccia di carte su Savoini&C. U


n anno fa mi chiamò un
“Fuga di notizie” amico commercialista e
onesto: “Io ce la metto
tutta per convincere i miei clien-
p Si cercano riscontri alle conversazioni dell’hotel Metropol tra l’uomo di p La Procura di Palermo in- ti a pagare le tasse. Ma i continui
Salvini, i due italiani Meranda e Vannucci e i due emissari legati all’entou- daga sulla presunta rivela- annunci di condoni nella legge di
rage di Putin su una compravendita di petrolio da 1,5 miliardi di dollari. zione di segreto nel 2014 tra Bilancio, tutt’altra cosa dalla
Dall’affare sarebbero dovuti “uscire” 65 milioni di euro destinati alla Lega Esposito e l’imprenditore ‘pace fiscale’ con la rottamazio-
ne delle vecchie mini-cartelle e-
q MILOSA A PAG. 17 Amici cari Salvini e Savoini a Mosca LaPresse q LILLO A PAG. 16 sattoriali ormai impossibili da
recuperare, mi rendono la vita
impossibile. Nessuno pagherà
perché aspettano tutti la sanato-

PATTO UE SUI MIGRANTI: PARLA CONTE ria. Sarà un disastro”. Alla fine il
mega-condono targato Lega non
ci fu, per l’opposizione di Conte

“ABBIAMO FATTO PIÙ


e M5S (che però dovettero in-
goiare lo stralcio della norma
Bonafede sulle manette agli eva-
sori), ma quei mesi di annunci fe-
cero calare comunque il gettito.
Intanto Conte si dannava l’ani-

A MALTA IN 1 GIORNO
ma telefonando a tutti i capi di
governo europei per convincerli
a prendersi una quota di migran-
ti portati sulle nostre coste (e so-
lo su quelle) dalle navi delle Ong.
Nel suo primo Consiglio Ue di

DI SALVINI IN 1 ANNO”
giugno, aveva ottenuto che tutti
accettassero il principio “ch i
sbarca in Italia sbarca in Euro-
pa”, ma le ripartizioni erano pas-
sate solo “su base volontaria”.
Intanto il cosiddetto ministro

“SVOLTA STORICA SUI RICOLLOCAMENTI UE. E I PORTI dell’Interno Salvini, inabile al la-
voro, dai palchi e dai balconi del-
la sua campagna elettorale per-
SICURI NON SARANNO PIÙ SOLO ITALIANI. LE ONG SIANO manente ruttava scemenze tipo
“porti chiusi”, “la pacchia è fini-

TRASPARENTI, I SALVATAGGI NON COMPETONO A LORO” ta”, “restino lì fino a Natale”, sal-
vo poi far sbarcare tutti dopo
giorni d’inutile attesa.
q ZANCA A PAG. 4 Ora, un anno dopo, abbiamo
un ministro dell’Interno, Lucia-
na Lamorgese, che risiede inopi-
natamente al Viminale, lavora
VERTICE Fioramonti: studenti giustificati molto e parla poco: ieri a Malta
L’Onu scopre il clima e chiama ha raccolto i primi frutti della se-
mina contiana, con l’accordo per
anche le grandi multinazionali i ricollocamenti automatici (non
più caso per caso) dei migranti.
q CANNAVÒ E DELLA SALA A PAG. 2 - 3 Meglio di niente. E, nella nuova
legge di Bilancio, non è prevista
alcuna sanatoria fiscale. Anzi,
UMBRIA: Stefania Proietti Conte promette finalmente la
galera agli evasori. Siccome nel-
“Io e Di Maolo escluse dai maschilisti Pd” la lotta all’evasione fiscale anche
q SALVINI A PAG. 9 gli annunci sono importanti, per
levare ogni aspettativa a chi so-
gna di farla franca, il governo è
Le 16 toghe in lizza per due posti al Csm quasi a metà dell’opera. Ora si
spera che completi l’altra metà a
q MASCALI A PAG. 14 - 15 fine settimana, quando il pre-
mier riunirà Bonafede e gli sher-
pa del Pd per dare il via libera al
pacchetto Giustizia: che dovrà
contenere la norma stralciata un
2100 PAZIENTI MORTI SCONTRI FRA TITANI Il temerario sfida 5 Vip La cattiveria anno fa. Quella che aggrava le pe-
SE COMUNISMO ne per i reati fiscali, abbassa le
UGUALE FASCISMO, Dopo il duello Nixon-Kennedy, Sono d’accordo con Renzi.
Anch’io sarei andato
soglie di impunità follemente al-
zate da Renzi ed estende ai de-
PISAPIA È COME
l’eroico Capitano dalla D’Urso
via da un partito litti finanziari le confische patri-
con dentro Renzi
IL DR. MENGELE? WWW.SPINOZA.IT
moniali già previste per mafia e
corruzione, in aggiunta al blocco
q DANIELA RANIERI A PAG. 13 » SELVAGGIA LUCARELLI insomma. Salvini, dal della prescrizione già fissato per
canto suo, è in una fa- legge dal 1° gennaio. Basterebbe
DISCO DI MADONIA
IL GOVERNO CONTE Diete da morire: M ark Caltagiro-
ne è un argo-
mento ormai logoro,
se d’eroismo estre-
mo e dunque, dopo
aver rifiutato il con- “La mia canzone
annunciarla per innescare la
corsa degli evasori a mettersi in
regola prima che scatti la man-
STIA BEN LONTANO per cui domenica sera fronto con Carola naia. Lo slogan potrebbe essere:
DALLE RIFORME processo a Parigi Barbara D’Urso ha de- Rackete da Corrado con Battiato: lui “Arrendetevi, siete circondati”.
ciso d’invitare nel suo pro- Formigli perché il giovedì Sarebbe il miglior modo per ta-
“RI-COSTITUENTI” alla pillola killer gramma Matteo Salvini. Come ha pilates, ha deciso di prende- con me si diverte” citare gli imbronciati da talk:
passare da un personaggio mai re il coraggio a quattro mani. quelli che detestano il Conte 2 e
q SALVATORE SETTIS A PAG. 11 q DE MICCO A PAG. 20 esistito a uno che non esiste più, A PAGINA 6 q MANNUCCI A PAG. 23 non sanno perché.
UmbriaJournalTV.it
y(7HB5J1*KOMKKR( +;!z!}!$!&

Martedì 24 settembre 2019 € 1,50 DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LIV - Numero 263 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

I soccorsi incoraggiano le partenze


Più ne salviamo, più ne muoiono
Quando il Pd aveva aperto le porte all’invasione sono annegati quasi 15mila migranti, con la cura
Salvini le vittime sono scese a quota mille. L’unico modo per aiutare gli africani è non farli venire
Altri 200 clandestini in arrivo. E la Ue approva l’incentivo allo sbarco
AZZURRA BARBUTO
Sono 14.768 i migranti che tra il Contrariamente a ciò che affer- Che brutta metamorfosi
Decide la Consulta 2014 ed il 2018 sono morti nel Me- ogni tre ore. Nel 2014 gli arrivi furo- mano i fervidi sostenitori dell’acco-
diterraneo nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa dalle coste dell’Afri-
no 170mila, i decessi 3.093; nel
2015 i primi 153.842 ed i secondi
glienza, non sembra essere vero,
leggendo questi numeri, che più
Compagno Conte
I politici non servono ca settentrionale, in base ai dati uf-
ficiali dell’Alto commissariato del-
2.913; nel 2016 gli sbarchi furono
181.436 ed i defunti 4.578; nel 2017
immigrati facciamo sbarcare sul
nostro territorio e meno (...)
sventola
nemmeno a farci le Nazioni Unite per i rifugiati (Un-
hcr). La media è di 2.953 decessi
gli arrivi furono 119.369 ed i dece-
duti 2.873; nel 2018 i primi 23.370
segue ➔ a pagina 3 bandiera rossa
crepare in santa pace l’anno, pari ad otto al giorno, uno e i secondi 1.311. LORENZO MOTTOLA ➔ a pagina 2 SANDRO IACOMETTI

Solo qualche mese fa pun-


VITTORIO FELTRI tava i piedi sulla flat tax («si
Fioramonti da bocciare Turismo aeronautico fa, garantisco io»), alzava la
L’inerzia dei vari governi che si sono succe- voce con l’Europa («Bruxel-
duti negli anni non è una nostra opinione
influenzata da interessi personali. È una
SE BIGI LA SCUOLA PER IL CLIMA GIGINO VUO’ FA’ L’AMERICANO les se ne farà una ragione»)
e si scagliava contro la pala-
realtà palpabile. Da tempo immemorabile
si discute di suicidio assistito, un tema che
IL MINISTRO M5S TI GIUSTIFICA PERÒ NON SA PARLARE INGLESE dina dei migranti Carola
Rackete («la sua condotta è
sta a cuore a una minoranza degli italiani, in stata gravissima»). Oggi
genere vogliosi di vivere, possibilmente a vuole tassare le merendine
lungo. Ciononostante è innegabile che il li- («non lo escludiamo», ha
vello di maturità di un Paese si misura an- precisato ieri), (...)
che dalla qualità dei diritti civili. A Roma segue ➔ a pagina 7
giace da oltre un anno una legge che discipli-
na la materia, però il Parlamento più fannul-
lone e improduttivo del mondo non si è mai
degnato di esaminarla e di approvarla. Amano sempre Stalin
L’indolenza dei deputati e dei senatori è
conclamata e riguarda altri problemi che pu-
re necessitano di essere presi in considera-
I comunisti
zione con urgenza. I partiti se ne fottono
delle aspettative dei cittadini e pensano
invece di pentirsi
esclusivamente a scindersi, a studiare tatti-
che per amministrare il potere, a resistere
esaltano l’Urss
avvitati alle loro poltroncine. Del resto non RENATO FARINA
importa nulla a lorsignori. Cosicché il suici-
dio assistito, a cui qualcuno, malato e soffe- Comincio con un’immagi-
rente, vorrebbe far ricorso rimane lettera ne poetica e che sembra en-
morta. trarci poco, ma fa capire
Oggi pertanto sarà la Consulta a decidere tante cose. Vicino al Mu-
se concedere un ulteriore rinvio della delica- seo del Gulag a Mosca so-
ta questione oppure se deliberare in favore FILIPPO FACCI PIETRO SENALDI no stati dipinti dieci gigan-
di coloro che desiderano farla finita. Ci sia- teschi murales. Hanno una
mo già espressi in passato sulla necessità di Manteniamo la calma, scriviamolo come se fosse Luigi Di Maio parte per la sua prima missione caratteristica unica: il dise-
concedere a chi ne faccia richiesta di andare una cosa normale: il ministro dell’Istruzione, Lo- all’Estero da titolare della Farnesina. Sceglie gli Stati gno appare, nitido, immen-
all’altro mondo in modo dolce, non cruen- renzo Fioramonti, ha inviato alle scuole (...) Uniti, terra senza congiuntivi, (...) so, solo quando le facciate
to, sotto la guida di un apparato medico. segue ➔ a pagina 5 segue ➔ a pagina 4 dei palazzi sono (...)
Quindi non insistiamo in proposito, sebbe- segue ➔ a pagina 6
ne ribadiamo la nostra idea di libertà anche
di morire. Piuttosto ci preme sottolineare
l’inettitudine della politica, la sua goffaggine
e incompetenza laddove emerga l’esigenza IL CAMBIO DI STAGIONE
di andare incontro alla opinione pubblica. RICHIEDE PIÙ ENERGIA? La protesta di chi ha due gusti L’Italia dei bravi imbroglioni
Succede in tutti i campi che sulle necessi-
tà dei cittadini prevalga la pigrizia delle isti-
tuzioni, preoccupate di garantirsi dei voti e
«Noi bisessuali siamo In Basilicata i ciechi
indifferenti alle aspirazioni degli elettori. Poi
ci si interroga sui motivi che inducono il po-
discriminati dai gay» giocano bene a carte
polo a disertare i seggi. Esso ha capito che i COSTANZA CAVALLI BUONA TV A TUTTI GIORDANO TEDOLDI
politici non servono a niente e se ne infi-
schiano di affrontare gli affanni di ciascuno
di noi. Il suicidio assistito non è affatto un
Possibile che proprio nessu-
no sfugga all’amara legge
Magalli I falsi invalidi sono un gran-
de classico del malcostume
privilegio, bensì una opportunità da non ne-
gare a chi sta male. Speriamo che la casta si
che Orwell scrisse nel 1945
(il romanzo era La fattoria
funziona nazionale. Ci riesce difficile
immaginare di estirpare tale
decida ad ammazzarsi evitandoci la fatica degli animali), cioè, parafra- come zio malapianta, ma grazie alla
di farla secca con le nostre mani. sando per questo caso, (...) tecnologia, cioè alle (...)
© RIPRODUZIONE RISERVATA segue ➔ a pagina 15 MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 26 segue ➔ a pagina 17

Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50


y(7HA3J1*QTTKLP( +;!z!}!$!&
UmbriaJournalTV.it

Martedì 24 settembre 2019 € 1,20


S. Pacifico da San Severino Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20 www.iltempo.it
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50
Anno LXXV - Numero 263 a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 – a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 e-mail: direzione@iltempo.it

Stangata sui poveracci per fare cassa


Iva Che fregatura: il governo nato per impedire l’aumento di quella tassa invece la alzerà
Colpiti i generi alimentari (dal 4 all’8%) e i beni di largo consumo. Una rapina da 5 miliardi
IL TEMPO di Oshø
■ Il governo rossogiallo che aveva spiegato
la sua nascita con la necessità di scongiurare
gli aumenti dell’Iva, ha invece già pronta la
stangata. Secondo quanto risulta a Il Tempo il
Tesoro è pronto ad incassare fra 5 e 6 miliardi
di euro in più creando nuove aliquote interme-
die (all’8 e al 12%) con cui sostituire beni oggi
tassati al 4% e al 10%. Raddoppia così il prelie-
vo su alcuni generi alimentari, colpendo in
modo sensibile le famiglie più bisognose.
Caleri ➔ a pagina 3

Quindici cambi in due anni e mezzo

Sotto a chi tocca


Virginia fa fuori
altri 4 assessori

«Saltare la scuola per il clima si può»


Qualcuno fermi «Greto» Fioramonti Magliaro ➔ a pagina 16
De Leo e Mineo ➔ a pagina 6

12mila posti nelle Forze dell’Ordine


Cinquecento indagati per false fatture e riciclaggio. Nomi top secret, ma ci sono pure i fiscalisti dei vip I rossogialli si fanno belli
con le assunzioni di Salvini
Trovati milioni di fondi neri, trema la Roma bene Mineo ➔ a pagina 5

■ È un esercito di oltre 500 evasori


quello scovato dalla Procura di Roma
Il nuotatore colpito ad Acilia grazie al lavoro della Guardia di Finanza. Ancora un’aggressione Intesa a quattro al vertice di Malta
Professionisti, commercialisti e imprendi-
Chiesti vent’anni di cella tori della Roma bene che pensavano di
farla sotto il naso al Fisco e agli inquiren-
L’autobus arriva in ritardo Accordo Ue sugli immigrati
per i feritori di Bortuzzo ti, e avevano esportato al Nord il sistema.
Ma i magistrati li hanno pizzicati.
Botte e calci al conducente Grandi parole, i fatti chissà
➔ a pagina 17 Ossino ➔ a pagina 15 ➔ a pagina 18 Sforza ➔ a pagina 4

Ormai siamo parenti di Maurizio Costanzo

dei «fatti vostri»


opo la pausa estiva, è re quello che disse un grande conduttrice hanno preso o per-

D tornato in onda, ogni


giorno alle 11.15 su Rai-
due “I fatti vostri”. Conduce
studioso della comunicazio-
ne, Marshall McLuhan: Esiste
la parentela mediatica, ovve-
so un chilo, se sono un po’
malinconici, eccetera.
McLuhan, naturalmente,
Giancarlo Magalli, l’orche- ro si stabilisce un rapporto pa- non si è mai occupato di ga-
stra è diretta da Demo Morsel- rentale fra chi fa un program- me attuali come “Reazione a
li, vi partecipa Umberto Broc- ma (lo conduce, è in video) e catena”, in onda tutti i giorni
coli, per la regia di Michele chi a casa lo segue. Non lo alle 18.45 su Raiuno. Questo
Guardì e subito, già all’indo- dice McLuhan, ma io penso gioco, che anno dopo anno
Via Andrea del Castagno, 196 - Roma
mani del ritorno, l’ascolto era che il telespettatore abituale viene riproposto (...)
+39 06 541 65 83 / +39 320 719 78 42 soddisfacente. Voglio ricorda- si accorge se il conduttore o la segue ➔ a pagina 22
1.943.000 lettori (dati Audipress 2019/I)
QN ENIGMISTICA
UmbriaJournalTV.it IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 | € 1,60 | Anno 161 - Numero 263 | Anno 20 - Numero 263 | www.lanazione.it FIRENZE

FIRENZE, IL PRESIDENTE IN PROROGA: BASTA DOPPI INCARICHI

Salvadori si dimette
Svolta negli Industriali
MUGNAINI · In Cronaca

Svolta migranti, un punto per l’Italia


FINE VITA (1)
SEMPRE LIBERI
DI SCEGLIERE
di UGO RUFFOLO
Accordo Ue: saranno distribuiti appena sbarcati. Ma serve la ratifica FARRUGGIA
· A pagina 7

S
GRE
TOL
ATI
NA CONSULTA
U lungimirante aveva
offerto, ad un
Parlamento rivelatosi miope,
EMILIA, VOTO A GENNAIO
Vertice con Obama
una opportunità
colpevolmente non colta. Il
caso Cappato e le vicende di Zingaretti tenta
Welby e di Eluana Englaro,
pur molto diversi fra loro, di oscurare Renzi
avevano un tratto comune: la COPPARI · A pagina 6
necessità di affermare che
quello alla vita è un diritto, GRETATHUNBERG


non un dovere. È la dialettica
STRIGLIAIBIGDELMONDO. CODICE ROSSO A PISA
Mi avet
e
fra valori trascendenti e
diritti e libertà della persona. ILMINISTROFIORAMONTI: Nozze combinate
rubato
· A pagina 5
«ASSENTIGI USTI
FICATI Vende le figlie
FINE VITA (2) GLISTUDENTII NPI
AZZA


PERL’AMBI ENTE»
isogni per 13mila euro
COSÌ SI AVALLA CASINI · A pagina 8
IL SUICIDIO
di ADRIANO PESSINA PIOLI, PASSERI EQUIPARATI DALLA UE
e commento di COCCHI
A DISPERAZIONE, · Alle pagine 2 e 3 Ma c’è differenza
L l’angoscia, la pulsione
di morte, sono
componenti normali della
tra nazismo
e comunismo
condizione umana, che a
volte si affacciano dentro
RdC

GIARDINA · A pagina 25
l’esperienza dei tempi lunghi
della malattia, del dolore,
della stanchezza del vivere o COLOSSO DEI VIAGGI
della paura del morire. Sono
parte del vissuto di molti Thomas Cook,
malati, che coinvolgono
emotivamente ed il crac blocca
esistenzialmente coloro che
li assistono.
600mila turisti
· A pagina 5 Servizi e GOZZI · A pagina 15

ROSSI & FRIENDS GLI EMMY AWARDS


«Auguri L’Oscar tv
a noi tre eroi è sul Trono
Mundial» di spade

y(7HA3J1*QSQPTQ(| +;!z!}!$!& SALVADORI · A pagina 14 BOGANI · A pagina 28


UmbriaJournalTV.it

ANNO IV NUMERO 188 www.ildubbio.news


1,5 EURO
MARTEDÌ24SETTEMBRE2019

SAN GIMIGNANO,QUEI PESTAGGI


EDITORIALE

Il collante
del Conte DENUNCIATI UN ANNO FA
“Verde” DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 12

IL DUBBIO
CARLO FUSI

I l Conte Verde, anzi verdissi-


mo («L’Italia vuole la lea-
dership nel mondo e il prima-
to sul tema del Green new
Deal», ha detto il premier
all’assemblea Onu sul clima)
ha provocato qualche sorriso MALTA, LAMORGESE SODDISFATTA. DI MAIO: «NON È QUESTA LA SOLUZIONE»

Sui migranti è accordo


di ironia o addirittura di com-
miserazione. Soprattutto per-
ché espressione di propositi
fin troppo ambiziosi che paio-
no affogare nel gorgo delle po-

«L’Italia non è più sola»


lemiche per la tassa sulle me-
rendine innescate da Di Maio
e Renzi. Ma se invece si gratta
anche solo a un po’ la patina
delle strumentalità varie, ci si
accorge che la strategia di pa-
lazzo Chigi è per nulla im- lo i Paesi già saturi di arrivi ma
provvisata: piuttosto ad am-
SIMONA MUSCO BRESCIA (M5S) volontariamente anche altri. CALDEROLI
pio raggio. M5S e Pd, come è Non era scontato ottenere que-

«D «IN UMBRIA Il Dorando


noto, sono impegnati in una a oggi l’Italia non è sto e inserirlo nel documento».
convivenza al tempo stesso più sola». Il verti-
NESSUN L’accordo prevede prima di tut-
molto complicata e però inevi-
tabile. Per darle sostanza poli-
ce sull’immigra-
zione di Malta si chiude con le INCIUCIO:
to la redistribuzione dei migran-
ti negli altri paesi Ue. Petri del
IL MOVIMENTO
tica e gambe su cui marciare
servono accordi in vista delle
scadenze amministrative, co-
parole trionfanti della ministra
dell’Interno Lamorgese che por-
ta a casa un accordo importan-
5STELLE
Il principio che
verrà seguito è referendum
il seguente:
me è accaduto in Umbria. tissimo per il nostro paese. SI RINNOVA» «Chi sbarca
Scontando però il fatto che si Oggi «sono state stabilite deter- in Italia sbar- PAOLO ARMAROLI
tratta comunque di intese “di- minate cose, a cominciare dalla ca in Euro-
fensive”, imbastite cioè per rotazione volontaria dei porti, a
FRANCESCO LO DICO
A PAGINA 6 pa».
fronteggiare l’offensiva di
Matteo Salvini che, in caso di
cui possono partecipare non so- A PAGINA 4
R oberto Calderoli è un den-
tista degenere. Per amore
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

vittoria a raffica nelle Regio- della politica ha abbandona-


ni, potrebbe ottenere sui terri- to alle ortiche il camice bian-
tori quel che gli è stato negato LA BANCAROTTA DEL TOUR OPERATOR co di chirurgo maxillo-faccia-
a Roma: la rivincita nelle ur- le. E, ipso facto, è diventato la
ne e la crisi del tandem giallo- pecora nera della famiglia.
rosso. Per cui il mastice da Una famiglia, manco a dirlo,
usare per incollare un mosai- di dentisti talmente rinomati
co con vari pezzi non comba- che in quel di Bergamo, dove

IL CRACK DI THOMAS COOK:


cianti va cercato altrove. risiedono, sono considerati
L’ambientalismo, la politica come la Galbani della pubbli-
verde, la salvaguardia contro cità. Vogliono dire fiducia.
le emissioni, l’impegno per
quella che una volta si sareb- 500MILA TURISTI BLOCCATI SEGUE A PAGINA 15

be chiamata la spinta ecologi-


ca, può diventare il terreno
più favorevole. Il Pd di Zinga- OK DEL MINISTRO
retti vuole fare di quelle batta-
glie la sua bandiera; l’M5S
può trovarvi la valvola di sfo- Giustificato
go nei riguardi del necessario
ripiegamento rispetto alla per il clima:
“decrescita felice”, per forza
di cose non più declinabile
nei termini originari.
che bello
Non solo. La lungimiranza di
Conte su questo fronte ben si MICHELE FUSCO
coniuga con le ripetute riven-
dicazioni della «formazione VALERIO SOFIA A PAGINA 11
di sinistra nell’ambito del cat-
tolicesimo democratico» che
sembra essere l’abito politico
U n classico di ogni tempo, e in
questo caso di ogni clima, è
che sotto l’ombrello di qualunque
con il quale il presidente del LA STRATEGIA DI PALAZZO CHIGI protesta riparino anche gli intrusi,
ISSN 2499-6009

Consiglio intende affrontare i moderni succhiaruote delle pas-


prossimi passaggi.
Creare una sintonia con il Na- Così il premier ristruttura sioni altrui. Noi studenti lo abbia-
mo fatto tutti, far finta di partecipa-

il sistema dei partiti


zareno, con i sindacati e segna- re e poi girare il primo angolo e di-
tamente con la Cgil rappresen- leguarsi per la città. Il New York Ti-
ta lo scudo migliore per allon- mes sospettava che quello sciame
tanare possibili sgambetti. di ragazze e ragazzi che avrebbe in-
Con due specificità. La prima vaso la Grande Mela sarebbe servi-
è che Conte sa che da parte FULCO LANCHESTER to ai fannulloni a cui di Greta im-
y(7HC4J9*QKKKKT( +;!z!}!$!&

dell’M5S ipotesi di sfiducia portava poco. Ma Bill De Blasio, il


non ne potranno arrivare.
La seconda è che se il go-
verno è “di sinistra” per
L a vicenda Giuseppe Conte è straordinaria e può essere spiegata
nell’ambito della peculiare situazione sistemica italiana. Dal
1946 ad oggi si sono successi 29 Presidenti del Consiglio dei mini-
sindaco, ha comunque impartito
la sua benedizione, invitando le
scuole a giustificare tutti, sia i bra-
Matteo Renzi sarà più stri, che hanno guidato 66 Governi. Tra questi solo Azeglio Ciampi, vi marciatori per un mondo miglio-
difficile collocare trap- Lamberto Dini, Giuliano Amato II, Mario Monti, Matteo Renzi e re, sia i cattivi che hanno barattato
pole. Di qualunque in- Conte non rivestivano la carica di membro di una delle due Camere la sostenibilità ambientale con un
tensità. all’atto della nomina. SEGUE A PAGINA 9 torneo di giochi digitali.
SEGUE A PAGINA 15
UmbriaJournalTV.it

9 771124 883008
90924
il Giornale
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019
DAL 1974 CONTRO IL CORO
Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI Anno XLVI - Numero 225 - 1.50 euro* G www.ilgiornale.it
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

IMMIGRAZIONE SELVAGGIA

SBARCHERANNO TUTTI
PATTO ITALIA-EUROPA PER RIAPRIRE I PORTI
TORNANO IN MARE CLANDESTINI, ONG E SCAFISTI
di Alessandro Sallusti LA SUPER TALPA AL LAVORO SULLA TORINO-LIONE METAMORFOSI DI LUIGINO

E
la montagna Europa partorì il topolino,
un topolino particolarmente insidioso
in grado di riaprire il grande business
Sì Tav, i primi 9 chilometri che fanno la Storia Ora Di Maio
dell’immigrazione clandestina. Succe- Muratore a pagina 5 si «salvinizza»
de che ieri a Malta i ministri dei Paesi Ue hanno
trovato un accordo che prevede, su base volonta- contro Conte
ria, la suddivisione degli immigrati che sbarcano
nei porti italiani. Ma – e qui si infila il topolino - di Adalberto Signore
solo di quelli salvati in mezzo al mare dalle Ong

C
o da navi militari, non dei disperati che arrivano he sia per una sorta di
fino alle nostre coste con mezzi propri (i famosi dipendenza psicologi-
«barchini») che oggi rappresentano il 90 per cen- ca dall’ex alleato di go-
to degli sbarchi. Facile prevedere che da adesso verno o per una ponderata
in avanti i «fai da te» aiutati dagli scafisti non scelta strategica, l’impressio-
faranno che aspettare i soccorsi al largo della ne che si sta facendo largo è
Libia e poi, una volta trasbordati, si troveranno quella di un lento ma inesora-
automaticamente al sicuro, sia fisicamente che bile processo di «salvinizzazio-
legalmente, indipendentemente dal fatto che es- ne» di Luigi Di Maio. Non cer-
si siano profughi politici o economici. to sui temi, quanto sul modo
Pensavamo che l’Europa, respinto l’assalto so- di porsi e d’interloquire con i
vranista, trovasse soluzioni capaci di sminare il suoi nuovi soci di maggioran-
problema non dico definitivamente (cosa ogget- za. D’altra parte, qualche sen-
tivamente impossibile), ma almeno in buona tore lo avevano già colto ai pia-
parte. A prima vista è invece successo l’inverso, ni alti di largo del Nazareno
sia pure con un contentino al nuovo governo durante la complessa trattati-
italiano che potrà sbandierare di avere finalmen- va sulle poltrone del nascituro
te ottenuto una «redistribuzione» degli arrivi se- FESTA NEL CANTIERE La cerimonia per il primo tratto della Tav Torino-Lione. Sullo sfondo la «talpa» Federica Conte bis, o Conte 2 come pre-
condo quote certe con altri Paesi «volonterosi», feriscono chiamarlo a Palazzo
in primis Francia e Germania, rompendo così Chigi per marcare la disconti-
l’odioso isolamento in cui si era cacciata. nuità tra ieri e oggi. «Di Maio
Più «ripartizioni» ma, in prospettiva, molti PERSI 22MILA POSTI DI LAVORO vuole scimmiottare Salvini, ve-
più arrivi, il che si presume porterà a un saldo diamo fin dove arriva...», si era-
di fatto invariato o addirittura peggiorativo in
termini di accoglienza. Ma, al di là della mate-
matica, a preoccupare è il segnale che l’Europa
Crac inglese, 500mila turisti nel caos no infatti spinti a commentare
in privato i big del Pd mentre
il leader del M5s faceva il dia-
dà a chi ci guarda speranzoso dalle coste norda- Fallisce il tour operator Thomas Cook: maxi piano per i rimpatri volo a quattro prima per con-
fricane: chi parte ed è in difficoltà sarà aiutato e servare la poltrona (...)
diventerà di fatto cittadino europeo. I traffican- Vittorio Macioce e Erica Orsini
ti per un verso e le Ong per un altro si appresta- BIBITE E ALCOL NEL MIRINO, SI SALVA SOLO L’ACQUA segue a pagina 4
no a festeggiare: torna il lavoro a tempo pieno Migliaia di vacanze finite in fumo, 500mila
senza più vincoli o limiti, tornano gli affari. Un Ormai soltanto la sete turisti «abbandonati», 22mila posti di lavoro a
tuffo indietro di anni che azzera la linea del rischio, di cui 9mila soltanto nel Regno Unito.
rigore intrapresa in Italia prima da Minniti e può sfuggire al Fisco vampiro Il fallimento del tour operator Thomas Cook, la IL NODO ECONOMIA
poi da Salvini, ma anche da Francia, Spagna e più antica agenzia di viaggi del mondo, lascia
Germania. di Marco Zucchetti una strascico di caos e disperazione. Ieri, dopo Crolla il Pil
Dal «dissuadere» con ogni mezzo al «rassicura- che anche l’ultimo tentativo di salvataggio era
e il governo
C
re» chi intende sbarcare in Italia e in Europa il hi beve solo acqua o ha un segreto da nasconde- fallito, la società, fondata nel 1841, ha cessato
passo è stato breve, brusco e non privo di rischi. re, come scriveva Baudelaire, oppure vive in Ita- ogni operazione. E scatta un piano di rimpatri
Più che un piano politico mi sembra una scom- lia. Dove evidentemente comanda una specie di paragonabile al salvataggio dei soldati inglesi studia altre tasse
messa da giocatori d’azzardo. Temperance movement clandestino (...) durante la Seconda guerra mondiale.
segue a pagina 5
Alfano, Cottone e Micalessin alle pagine 2-3 con Zamberlan a pagina 11 servizi alle pagine 4-5
*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

PONZISpA
FOLLIE AMBIENTALISTE LOTTI INVENTÒ GLI STUZZICADENTI «SAMURAI»
SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART. 1 C. 1 DCB-MILANO

Se scioperi per Greta Addio al re degli «stecchini»


il ministro ti giustifica Croce e delizia del galateo
di Marco Lombardo
BIANCONERI AI RAGGI X
di Andrea Cuomo BORRACCE
PERSONALIZZATE
I n questo mondo in cui siamo or-
mai tutti un po’ gretini, ci manca- Il primo ko L o stuzzicadenti è per un radica-
lizzato del galateo come una bi-
GADGET
Abus
ilegge104
va solo il ministro distruzione (scola- della Juventus stecca per un vegano, come una mi-

Osservazioni
stica). Senza apostrofo, e così s’in-
tende, perché non s’è mai visto che è in Borsa:
nigonna per un talebano, come il
Var per uno juventino. Magari c’è ECOLOGICI
Fra
nce
scoPon
zi
ceoPonziSp
A dinami che un titolare di cattedra, che dovrebbe
titolo -4,7%
dell’attrazione subliminale, ma alla
preoccuparsi di riempire i banchi,
mandi una circolare per dire ai presi-
fine il diavolo non può bersi dell’ac-
qua santa. Abbiamo sfogliato qual- SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA
di di giustificare chi tra i banchi (...) Camilla Conti che manuale di buone maniere (...)

albapremium.it
con Perrone a pagina 29
segue a pagina 13 segue a pagina 14
UmbriaJournalTV.it

Culture Visioni Addio a Edoardo Salzano


ROMANZO SOCIALE La crisi francese MILO RAU Intervista al regista in scena SINISTRA Si è spento ieri a Venezia
nelle parole degli scrittori a RomaEuropa con «Orestes l’urbanista della città bene comune.
Éric Vuillard e Nicolas Mathieu in Mosul», fra le macerie della guerra Domani l’ultimo saluto
Guido Caldiron pagine 18, 19 Cristina Piccino pagina 20 Vezio De Lucia, Paolo Berdini pagina 22

quotidiano comunista

 CON ALIAS GIOCHI


+ EURO 1,00
 CON LE MONDE DIPLOMATIQUE
+ EURO 2,00

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 – ANNO XLVIII – N° 229 www.ilmanifesto.it euro 1,50

foto di Jason DeCrow/Ap

Al summit dell’Onu sul clima pochi impegni e vaghe promesse nonostante le preghiere del segretario generale
Guterres. Solo 68 Paesi promettono di migliore l’accordo di Parigi sulle emissioni di gas serra. La Russia si
adegua a Cop21. L’arringa di Greta: «State rubando i nostri sogni». Greenpeace: «Vertice deludente» pagine 2,3

CONFERMATA LA COLLABORAZIONE CON LA LIBIA

Migranti, a Malta raggiunto un mezzo accordo


Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

II C’era da mettere fine al- Certo, si sarebbe potuto piccolo passo avanti nella accordi siglati in passato La memoria dell’Europarlamento
la politica dei porti chiusi avere più coraggio, ma distribuzione dei migran- con la Libia e della collabo-
di Matteo Salvini che per per quanto timida la boz- ti in Europa. razione con la cosiddetta Assuefatti all’azzeramento
14 mesi ha tenuto centina- za di accordo siglata ieri a Tra i punti negativi Guardia costiera di quel
ia di uomini, donne e bam- Malta dai ministri dell’In- dell’intesa - e non è poco - Paese, che riporta i malca- LUCIANA CASTELLINA
bini bloccati in mare per terno di Italia (Luciana La- c’è il fatto che per la gran pitati che finiscono nelle
giorni. E questo risultato, morgese), Francia (Chri- parte degli Stati dell’Ue sue mani nei centri di de- onfesso che, quando ve- risoluzione sulla Memoria vota-
ancora più importante se
si considera che andiamo
incontro alla cattiva stagio-
stophe Castaner), Germa-
nia (Horst Seehofer) e Mal-
ta (Michael Farrugia) rap-
l’impegno all’accoglienza
è solo volontario, ma so-
prattutto arriva dalla Val-
tenzione dove la violazio-
ne dei diritti umani è
all’ordine del giorno.
C nerdì sera - in attesa di
Tsipras alla Festa di Art. 1
- un compagno mi ha mostrato
ta dal Parlamento europeo, gli
ho detto, con tono irrisorio: «Ma
non vedi che è una fake news?».
ne, è stato raggiunto. presenta comunque un letta la riconferma degli CARLO LANIA A PAGINA 4 sul telefonino un estratto della — segue a pagina 23 —

A 30 ANNI DALLA BOLOGNINA all’interno biani


Fridays for Future Diritto di morire
La svolta di Zingaretti:
La parabola manifesto per il nuovo Pd La Consulta Disciplina Draghi «L’Italia stia
ascendente e il prezzo nelle regole e attui riforme»
del «ciclone» Greta dell’ipocrisia
ROBERTO CICCARELLI PAGINA 8

GUIDO VIALE MASSIMO VILLONE


Thomas Cook Un ponte aereo
reta Thunberg ha mosso bbiamo o no il “dirit-

G le montagne. Un anno
fa era una ragazzina soli-
taria che si sedeva tutti i vener-
A to di morire”? Per
l’ordinamento giuri-
dico certamente sì. Per la
per 600mila viaggiatori
LEONARDO CLAUSI PAGINA 10
dì davanti al Parlamento svede- II Non un congresso straordinario ma una Chiesa cattolica ovviamen-
se con il suo cartello e il suo imper- svolta per il nuovo Pd, il «manifesto per l’Ita- te no. E per la Corte costitu-
meabile giallo. Ieri è stata la prota- lia degli anni 20», a Bologna dal 8 al 10 no- zionale? Dipende. Cosa dice Dopo la rivolta Al-Sisi occupa
gonista del vertice dei Grandi del- vembre. Zingaretti lo propone alla prima di- l’ordinamento? Già il codi-
la Terra, che lei ha fustigato co- rezione del partito postscissione. Grande ce penale non punisce il sui- Internet e piazza Tahrir
me Gesù i mercanti del tempio. evento contemporaneo alla Leopolda, c’è cidio o il tentato suicidio.
— segue a pagina 3 — chi parla di un incontro con Obama — segue a pagina 13 — PINO DRAGONI PAGINA 14
DANIELA PREZIOSI A PAGINA 6
UmbriaJournalTV.it
UmbriaJournalTV.it
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 LA STAMPA 29
T1PR

Come e perché Al via i test La grande indagine


diventare sull’uomo per identificare
donatori con le terapie il gene
di midollo Car-T della violenza

Juventus I primi cento giorni


FABIO DI TODARO DANIELE BANFI EUGENIA TOGNOTTI

Gli Oscar della tv “Trono di spade” Tuttosalute Creativi nell’era


PAG. 30 E 31 PAG. 32 PAG. 33

tuttosalute
S

w
conquista gli Emmy dei diritti w
dell’Intelligenza Artificiale “La formula per diventare più creativi”
Du Sautoy: nascerà dall’alleanza con l’IA
n. 62 A CURA DI
GABRIELE BECCARIA
CONTATTO
tuttosalute@lastampa.it
w
di Sarri a Brescia senza Ronaldo
FRANCESCO SEMPRINI — P. 25 GABRIELE BECCARIA — P. 29 ANTONIO BARILLÀ — P. 35
«E
GABRIELE BECCARIA vamente, di creatività esplora-
ra tiva, combinatoria e trasforma-
un’op- tiva. La prima porta all’estre-
portu- mo l’esistente, la seconda met-
nità a te insieme l’inatteso, la terza -
cui non la più rara - rompe ogni regola
potevo e si addentra in territori scono-
resistere: così ho affidato un sciuti.
pezzetto del mio libro, 350 pa- «L’esplorativa è, tipicamen-
role in tutto, all’Intelligenza te, perfetta per l’IA e mi ha col-
Artificiale». Per un momento pito il fatto che anche la combi-
le reti neurali si sono sostituite MARCUS DU SAUTOY natoria funzioni bene con le
all’autore e si sono messe a scri- È PROFESSORE DI MATEMATICA macchine. Imparano, per
E DI «PUBLIC UNDERSTANDING
vere. «Pensavo che il mio edi- OF SCIENCE» ALLA UNIVERSITY
esempio, uno stile e lo applica-
tor inglese riconoscesse imme- OF OXFORD no in contesti differenti. La tra-
diatamente quell’impronta e, sformativa, invece, andando
invece, non è successo. La dif- oltre i sistemi consolidati, ap-
ferenza non era affatto ovvia. o di business. Poi, però, si tradi- proda al nuovo. Come, in pittu-
Confesso di essere rimasto sce rapidamente con qualun- ra, ha fatto Picasso o quando,
scioccato». que tema che vada oltre quelle in matematica, ci si è posti il
Ride Marcus Du Sautoy, pro- limitate dimensioni. Sembra problema della radice quadra-
fessore di matematica all’Uni- non possedere memoria e ta di meno uno. Come può ve-
versità di Oxford. Il libro si inti- quindi non maneggiare bene nirne a capo un’IA? Eppure, an-
tola «Il codice della creatività» uno svolgimento. E lo stesso che in questo caso, è possibile
ed è uscito in Italia per Rizzoli. accade con i brani musicali. Si insegnare i codici e poi suggeri-
Inevitabile pensare al «Codice è visto con il programma “Jazz re le regole per violarli. E così
Da Vinci» e infatti in copertina Continuator”, in cui si suggeri- la macchina finisce per vedere
ammicca una Gioconda, sulla sce di completare brani ideati l’inaspettato che emerge».
quale si distende una ragnate- da musicisti umani: dopo cin- Sbattendo di fronte a un ulte-
la di linee, alludendo alle gri- que minuti quelli delle reti neu- riore problema: «Quanto è dif-
glie con cui l’IA segmenta il rali iniziano a diventare ripeti- ficile discernere tra ciò che è
mondo, lo riconosce e poi lo tivi e noiosi proprio perché davvero originale e quanto
manipola sotto la spinta degli non sanno bene dove stanno equivale a un crollo catastrofi-

LA STAMPA
algoritmi. «Nessuno ha ancora andando. Non credo, perciò, co, che poi risulta sgradevole e
individuato le 350 parole. che al momento l’IA sia in gra- inadeguato?».
Chissà: forse sarà un lettore ita- do di scrivere un romanzo com- In quest’opera di compren-
liano a farlo!». L’inconsueta ga- pleto». sione - e di senso - l’IA è in evi-
ra, per chi volesse partecipare, I cervelli sintetici, quindi, so- 123RF
dente difficoltà, ma - aggiunge
è cominciata e Du Sautoy spie- no degli «sprinter», i nostri bio- E infatti i traduttori umani con una via d’uscita: «Osservando decisiva del pensiero più evolu- Du Sautoy - lo siamo anche
ga che il suo saggio evoca, con logici dei maratoneti. Ma guai cui ho parlato lo temono e so- come l’IA sia ancora inadegua- to e che cosa possiamo impara- noi, dato che non siamo in gra-
una forza che stupisce perfino a cedere alle illusioni. Senza no preoccupati per il futuro ta con la narrazione di una sto- re dallo sconcertante confron- do di decifrare tutti i passaggi
lui, il problema insoluto che af- perdersi in rischiosi autocom- della loro professione». E’ me- ria, posso dire che sono relati- to tra cervelli di neuroni e altri logici con cui le menti sinteti-
fascina chiunque, anche chi piacimenti per la nostra specie glio prepararsi: chissà cosa sa- vamente al sicuro. Anche i ma- di chip? La risposta - come tut- che vedono e riconoscono ciò
matematico non è: il rapporto Du Sautoy si inoltra in un altro rà della versione italiana del tematici sono romanzieri: i nu- te quelle di Du Sautoy - è simi- che sottoponiamo alla loro at-
tra la creatività umana e quel- caso-simbolo: le traduzioni. prossimo saggio di de Sautoy. meri sono i nostri personaggi e le a un’opera aperta. Parte tenzione. E’ l’enigma della
la dell’IA. Qual è il segreto che «Quello sì che è un campo per- Intanto è lui stesso, già nelle i teoremi le trame possibili. E dall’indagine su tre tipi di crea- «black box», a cui il professore
accende una e quale il princi- fetto per il “machine lear- prime pagine de «Il codice del- in quelle costruzioni c’è un tività umana e, se un riferimen- di Oxford aggiunge una ricet-
pio che governa l’altra? E, un ning”, il processo di apprendi- la creatività», ad ammettere di aspetto emozionale molto dif- to è la musica, allora una allu- ta operativa: «Vedo un futuro
giorno, ci sarà un vincitore e mento automatizzato. Lo si os- aver provato un brivido di disa- ficile da replicare». de al rigore sinfonico di Bach, in cui i codici artificiali suggeri-
un vinto? serva con Google Translate, gio con l’IA. Chi sono più a pro- Tra uno scenario e l’altro è un’altra alle fertilizzazioni di ranno a noi umani nuove for-
«Ho notato che l’IA è piutto- che presenta ottimi risultati, prio agio con formule e teorie inevitabile continuare a girare Philip Glass e un’altra ancora me di creatività. Tra noi e loro
sto abile a maneggiare brevi dimostrando di gestire non se non le reti delle macchine? intorno al grande quesito. Co- all’atonalità di Schönberg. Per dovrà nascere una sofisticata
porzioni di prosa, come può ac- tanto le singole parole quanto Così, interrogandolo sulle sue me andrà a finire, se c’è una chi non vuole fare a meno del- partnership». —
cadere con un report sportivo il senso generale di una frase. intime paure, cerca di trovare conclusione prossima, la sfida le definizioni si tratta, rispetti- c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867


1 , 5 0 € II ANNO 153 II N. 263 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV.INL.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB-TO II www.lastampa.it

Il capo del governo a palazzo di vetro incontra Trump: il presidente usa forse in Italia prima di fine anno STAMPA
PLUS ST+
Clima, l’urlo di Greta scuote l’Onu VIOLENZA SULLE DONNE
FERRIGO E LONGO

“Mi avete rubato i sogni e l’infanzia”. Intesa tra 59 Paesi: ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 Il Codice rosso svela:
Intervista al ministro Fioramonti: “Ecologia e ambiente materie scolastiche dal prossimo anno” il boom di denunce
LA RICETTA DEL “GREEN NEW DEAL” Al summit sul clima dell’Onu, Gre-
intasa le procure
Thomas Cook fa bancarotta: ponte aereo
P. 15
ta Thunberg punta l’indice con-
CRESCERE tro i leader mondiali: «Mi avete

per riportare a casa 600 mila turisti


rubato i sogni e l’infanzia con le
DIFENDENDO vostre parole vuote». Al Palazzo
di Vetro il premier Conte incon-
L’AMBIENTE tra Trump: il presidente degli Sta-
ti Uniti forse sarà in Italia entro fi-
GIANNI RIOTTA ne anno. In un’intervista a «La

S
apevate che la Cina ha usato Stampa», il ministro dell’Istruzio-
ogni tre anni, dal 2003, più ce- ne, Lorenzo Fioramonti, propone
mento di quanto gli Stati Uni- di far diventare dal prossimo an-
ti non abbiano impastato nell’inte- no l’ecologia e l’ambiente mate-
ro XX secolo? E che se mettessimo REPORTAGE
rie scolastiche.
sui piatti di una gigantesca bilan- AMABILE E MASTROLILLI - PP. 4-5 GIULIA ZONCA
cia da una parte tutti gli esseri uma-
ni di oggi, 24 settembre 2019, con Il Bauhaus
gli animali da allevamento e dall’al-
tra gli animali selvatici ancora libe- SALVARE IL PIANETA rivive a Tel Aviv
ri, noi, con mucche, pecore, maia-
li, peseremmo di più di elefanti, ba- La Stampa pianterà dopo 100 anni
P. 26
lene, tigri, uccelli del cielo e pesci
del mare rimasti? Sono numeri ve-
un albero al giorno
rità dal nuovo saggio dello studio-
so Vaclav Smil, “Growth”, Cresci-
ta, appena pubblicato da Mit Press La fabbrica ricicla
ed elogiato dall’imprenditore-me-
cenate Bill Gates come “il mio libro
quasi tutta la plastica
prediletto”. Mentre i leader del
mondo si riuniscono a New York,
all’Onu, per recuperare il tempo Pinerolo, la comunità
perduto contro cambio climatico
ed emissioni nocive.
che rifiuta il petrolio
CONTINUA A PAGINA 23 ROBERTO GIOVANNINI — P. 7

LE STORIE
redistribuzione, Intesa a Malta. colloquio col premier MASSIMO BOERO

Alassio diventa
Migranti, Conte contro le Ong la capitale delle bocce
“La legge vale anche per loro” per 150 ragazzi
P. 27

ILARIO LOMBARDO PARLA IL GOVERNATORE ADRIANA RICCOMAGNO


INVIATO A NEW YORK
Apertura di Bonaccini Nella villa del futuro
I l premier Conte affronta l’emer-
genza migranti e avverte le Ong:
«La legge vale anche per voi». Inte- “In Emilia con il M5S ad Asti bollette gratis
sa a Malta sulla redistribuzione possiamo collaborare” e l’orto in cucina
dei profughi in Europa. – P. 3 JAIME REINA / AFP
P. 27
GRIGNETTI E LA MATTINA — P. 2 CARLO BERTINI — P. 9 Turisti in attesa nell’aeroporto di Palma di Maiorca BERLINGUER E GRASSIA - PP. 10-11

importante e seria
ENOTECA
BUONGIORNO Ponzio Pilato MATTIA
FELTRI

COMPRA Avevo appeno letto l’intervista alla Stampa di Giuseppe morbo dei tempi e ha suggerito di affidarsi al popolo della
VECCHIE Brescia, presidente a cinque stelle della Commissione af- piattaforma Rousseau. Intanto il mio caro amico raccon-
fari costituzionali della Camera, quando da un palco di tava del Pilato di Bulgakov, che avrebbe voluto risparmia-
BOTTIGLIE Trani un caro amico si è messo a parlare del Ponzio Pilato re la vita a Gesù, sinché non gli ricordarono il tratto eversi-
IN TUTTA ITALIA del Maestro e Margherita, il capolavoro di Michail Bulga- vo della predicazione, che non riconosceva l’autorità
kov. Sono favorevole allo Ius culturae, aveva detto Bre- dell’imperatore. Pilato si ritrovò stretto fra il dovere di uo-
y(7HB1C2*LRQKKN( +;!z!}!$!&

Barolo | Brunello scia riprendendo la proposta del ministro alla Famiglia, mo di salvare un altro uomo e il dovere di governatore di
Barbaresco
Elena Bonetti, secondo la quale i piccoli immigrati nati e applicare le leggi dell’Impero. Il dilemma lo squassò al
Whisky cresciuti in Italia dovrebbero ottenere la cittadinanza do- punto che rinunciò a un dovere e all’altro. Davanti al po-
Macallan | Samaroli
po un ciclo di studi, al termine delle elementari o al massi- polo cui aveva delegato la scelta, si lavò le mani e disse:
Champagne mo delle medie. Brescia era andato benissimo, aveva det- «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi».
to che è compito di un politico prendere decisioni impopo- Ecco che significa lavarsene le mani: sfuggire alla respon-
349 499 84 89 lari, se le considera giuste, e assumersene la responsabili- sabilità per conservarle pulite. Ed ecco che significa esse-
enocaffedamauro@yahoo.it
tà; ma poi se ne è subito spogliato, è di nuovo rovinato nel re responsabili: accettare il rischio di sporcarsele.
.