Sei sulla pagina 1di 1

Com'è picciotti? tutt'apposto?

Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l'annu)


L'amuri ca (mi rasti ti lu tornu)
Ciuri ciuri (ciuri di primavera)
Si tu nun m'ami (io moru di pena)
Nun cantu nè p'amuri (nè p'amanti)
Ca nun mi passa mancu (pi la menti)
Jè pi la donna mia (ca nun mi voli)
Jè pi la donna mia (ca nun mi senti)
U sicilianu sugnu e mi nni vantu
Picchì la terra mia jè china china d'incantu
Lu sole, le saline rici lu sbarcaturi
"Su tutti cosi ca mi fannu strinciri lu cori"
C'è lu giardinu in mezzu di lu mari
Tutto intessuto fitto di limiuni e ciuri
Tutti l'aciddi vannu liberi a cantari
Puri i sireni ca c fannu sempre amuri
St'amuri va tu na para di na pausa
Mi pare giusto che nè sempre pi na causa
Ma è tornare sempre frischi cchiù di prima
Mi fai, mi fai ballari macari chiddi ca so lì ma
Mi fai ballari cu chi granni picciriddi
Ca s'ammuttano, ca ja muzzicano,
Ca si pigghiano pi capiddi,
Ca si stricano, ca si sciusciuliano,
Ca si pigghiano a chianchiate
Ma con la gioia della gente spensiarata
Shake shake
E allora

Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l'annu)


L'amuri ca (mi rasti ti lu tornu)
E allura
Ciuri ciuri ciuri ciuri ciuri ciuri (ciuri di primavera)
Si tu nun m'ami (io moru di pena)
Nun cantu nè p'amuri (nè p'amanti)
Ca nun i passa mancu (pi la menti)
Jè pi la donna mia (ca nun mi voli)
Jè pi la donna mia (ca nun mi senti)
Ju sicilianu sugnu e mi nni vantu
Picchì la terra mia jè china china d'incantu
Fuego roy fuego