Sei sulla pagina 1di 6

NOMI PRIMA DECLINAZIONE

Acqua,-ae: acqua Natura,-ae: indole, natura; forma


Ara,-ae: altare Patrona,-ae: protettrice
Causa,-ae: causa, motivo Pecunia,-ae: denaro, somma di denaro.
Copia,-ae: abbondanza Poena,-ae: pena, punizione
Cura,-ae: preoccupazione, cura, affanno; attenzione Poeta,-ae: poeta
Dea,-ae: dea Sagitta,-ae: freccia
Epistola,-ae: lettera (scritta) Serva, -ae: schiava
Fama,ae: notizia; fama; reputazione Silva,-ae: selva, bosco
Filia,-ae: figlia Stauta,-ae: statua
Fortuna,-ae: sorte; fortuna; sfortuna Sybilla,-ae: sibilla
Fuga,-ae: fuga Terra,-ae: terra
Gloria,-ae: gloria, prestigio Umbra,-ae: ombra, spirito (dei morti)
Gratia,-ae: favore, riconoscenza, ringraziamento Unda,-ae: onda
Iniuria,-ae: ingiustizia, offesa, torto Via,-ae: via, cammino; metodo
Ira,-ae: ira, sdegno Victima,-ae: vittima
Liberta,-ae: libert Vita,-ae: vita
Matrona,matronae: donna sposata

PLURALIA TANTUM, PRIMA DECLINAZIONE

Athenae, -arum: Atene


Cannae, -arum: Canne
Deliciae, -arum: delizia, piacere
Divitiae, -arum: ricchezza
Epulae, -arum: banchetto
Exequiae, -arum: onori funebri
Facetiae, -arum: scherzo, facezie
Indutiae, -arum: tregua
Insidiae, -arum: imboscata
Minae, -arum: minacce
Nuptiae, -arum: nozze
Syracusae, -arum: Siracusa

SIGNIFICATO DIVERSO DAL SINGOLARE AL PLURALE


PRIMA DECLIAZIONE

Acqua, -ae: acqua Acquae, -arum: bagni, acque termali


Copia, -ae: abbondanza Copiae, -arum: truppe, milizie
Fortuna, -ae: sorte Fortunae, -arum: ricchezze
Littera, -ae: lettera (dellalfabeto) Litterae, -arum: missiva; letteratura
Opera, -ae: opera, lavoro Operae, -arum: operai
Vigilia, -ae: veglia, turno di guardia Vigiliae, -arum: sentinelle
NOMI SECONDA DECLINAZIONE

Amicus, -i: amico Aevum, -i: epoca, et


Animus, -i: animo, spirito; coraggio Ager,agri: campo
Annus, -i: anno, et Augurium, -ii: divinazione, profezia
Bellum, -i: guerra Aurum, -i: oro
Beneficium, -ii: favore Auspicium, -ii: auspicio, presagio
Bonum, -i: (il) bene Avus,avi: nonno
Caelum, -i: cielo; clima Dominus, -i: padrone, signore
Consilium, -ii: consiglio; saggezza; piano; decisione Equus, -i: cavallo
Deus, -i: dio, divinit Exemplum, i: esempio, modello
Filius, -ii: figlio Fatum, -i: fato, destino, predizione
Imperium, -ii: oridne; potere; comando; regno Futurum, -i: futuro
Locus, -i: luogo, paese; brano Ingenium, -ii: intelligenza
Malum, -i: (il) male Legatus, -i: ambasciatore
Modus, -i: misura; ritmo; maniera Mundus, -i: mondo
Oculus, -i: occhio, vista Nummus, -i: moneta
Pelagus, -i: mare Oraculum, ii: oracolo
Periculum, -i: pericolo, rischio Praesagium, -ii: presagio
Populus, -i: popolo Propinqui,propinquorum: parenti
Regnum, -i: regno Puer, -i: ragazzo
Signum, -i: segnale; statua; insegna Sacrificium, -ii: sacrificio
Verbum, -i: parola; frase; discorso Socer,soceri: suocero
Vir, viri: uomo; marito; eroe Socius, -ii: alleato
Virus, -i: veleno Telum, -i: giavellotto, freccia
Vitium, -ii: vizio; difetto; colpa Vaticinium, -ii: predizione
Vulgus, -i: volgo

PLURALIA TANTUM SECONDA DECLINAZIONE

Argi, -orum: Argo


Arma, -orum: armi, truppe
Cibaria, -orum: viveri, cibo
Delphi, -orum: Delfi
Hiberna, -orum: accampamento invernale
Liberi, -orum: figli
Pompeii, -orum: Pompei
Spolia, -orum: spoglie, bottino di guerra

SIGNIFICATO DIVERSO DAL SINGOLARE AL PLURALE


SECONDA DECLIAZIONE

Auxilium, -ii: aiuto Auxilia, -orum: truppe ausiliare


Bonum, -i: bene Bona, -orum: beni, ricchezze
Castrum, -i: castello, citt fortificata Castra, -orum: accampamento
Hortus, -i: orto Horti, -orum: giardini
Impedimentum, i: ostacolo Impedimenta, -orum: bagagli
Ludus, -i: gioco, scuola Ludi, -orum: spettacoli, gare
NOMI TERZA DECLINAZIONE
Mare, maris: mare
Aetas, aetatis: et; vita; giovinezza Mater,matris: madre, radice
Amnis, amnis: fiume, torrente Mens,mentis: mente, anima, opinione, intelletto
Animal,animalis: animale, essere vivente Miles,militis: soldato
Amor,amoris: amore, effetto Mors,mortis: mortefine
Auctor, auctoris: autore; promotore Mos,moris: costume, usanza, tradizione
Auxilium, -i: aiuto, sostegno Neapolis, Neapolis: Napoli
Bos, bovis: bue, mucca Nepos,nepotis: nipote (maschio)
Caput, capitis: capo; origine; cima; vita Nomen, nominis: nome; titolo; fama
Carmen, carminis: poesia, carme; canto Nox,noctis: notte, tenebre
Caro, carnis: carne Ops, opis: possibilit; aiuto al pl: potere; truppe; ricchezza
Civis, civis: cittadino Opus, operis: opera, lavoro, fatica
Civitas,civitatis: citt, stato, popolazione Os, oris: bocca; volto; viso
Classis, classis: flotta; prima classe dei cittadini Ovis, ovis: pecora
Consul,consulis: console Parentes,parentum/ium: genitori
Corpus, corporis: corpo Pars,partis: parte, settore
Crimen, criminis: accusa; crimine, colpa, delitto Pater,patris: padre, capofamiglia pl:senatori
Dolor,doloris: dolore, sofferenza Pax, pacis: pace
Dux,ducis: comandante, guida Plebs, plebis: plebe
Eques,equitis: cavaliere Princeps, principis: responsabile, capo; sovrano
Femur, femoris: femore, coscia Puppis, puppis: poppa
Flumen, fluminis: fiume Ratios,rationis: calcolo, ragione, metodo, modo
Frater,fratris: fratello Rex/regis: re, sovrano
Gens,gentis: casato, popolo, gente, stirpe Sanguis, sanguinis: sangue; strage
Genus, generis: genere; nascita; specie; modo Sapiens, sapientis: saggio, sapiente
Homo,hominis: uomo, persona Scelus, sceleris: delitto; sciagura
Hostis,hostis: nemico Sermo, sermonis: discorso, predica
Iecur, iecoris: fegato Sidus, sideris: stella
Ignis,ignis: fuoco, fiaccola Sitis, sitis: sete
Iter, itineris: viaggio, marcia Soror,sororis: sorella
Iugerum, iugeri: iugero Sus, suis: maiale, scrofa
Iuppiter, Iovis: Giove, Zeus Tempus, temporis: tempo
Ius, iuris: diritto; legalit Tiberis, Tiberis: Tevere
Iuvenis, iuvenis: (il) giovane Tussis, tussis: tosse
Labor/laboris: fatica, opera Urbs,urbis: citt
Legio,legionis: legione Uxor,uxoris: moglie
Lex,legis: legge, norma Vas, vasis: vaso
Liberi,liberorum: figli (in generale) Virtus,virtutis: virt, valore, coraggio
Libertas, libertatis: libert Vis, roboris: violenza al pl: forze militari
Litus, litoris: costa Coluptas, voluptatis: piacere; gioia; passione
Lux, lucis: luce Vulnus,vulneris: ferita
Maiores,maiorum: antenati Vox, vocis: voce, espressione, parola; suono

SINGULARIA TANTUM PLURALIA TANTUM

Aes alienum, aeris alieni: debiti Alpes, -ium: Alpi


Supellex, supellectilis: suppellettili Fores, -ium: porta (a due battenti)
Ver, veris: primavera Manes, -ium: Mani (spiriti dei morti)
Vesper, vesperis: sera Moenia, -ium: mura, cinta muraria
Optimates, -(i)um: ottimati (aristocratici)
SIGNIFICATO DIVERSO DAL SINGOLARE AL PLURALE
TERZA DECLIAZIONE

Aedis, -is: tempio Aedes, -ium: casa


Facultas, -atis: facolt, possibilit Facultates, -ium: sostanze
Finis, -is: confine; fine Fines, -ium: territorio
Ops, opis: aiuto; forza Opes, opum: ricchezze; forze militari
Pars, partis: parte Partes, -ium: partiti, fazioni
Sal, salis: sale Sales, -ium: arguzie, facezie
NOMI QUARTA DECLINAZIONE

Arcus, -us: arco Hortatu ducis: per esortazione del comandante


Casus, -us: caduta; morte; disgrazia; caso Iussu consolis: per ordine del console
Cornu, -us: corno, estremit Lacus, -us: lago
Currus, -us: cocchio; carro trionfale Metus, -us: timore, paura
Domus, -us: casa, dimora; patria Minor/Maior natu: minore/maggiore det
Equitatus, -us: cavalleria Quercus, -us: quercia
Exercitus, -us: esercito Sinus, -us: piega; veste; seno; golfo; cavit
Fluctus, -us: flutto, onda; agitazione Specus, -us: spelonca

NOMI QUINTA DECLINAZIONE

Acies, -ei: filo; punta; vista; esercito schierato, Pernicies, -ei: rovina; danno; distruzione
schieramento; schiera Res, -ei: cosa; fatto; situazione
Dies, -ei: giorno; termine; data Species, -ei: aspetto
Facies, -ei: forza; apparenza Spes, -ei: speranza; aspettativa
Fides, -ei: fiducia, lealt; fede

CONGIUNZIONI E AVVERBI

Autem: invece, daltra parte Igitur: dunque, quindi


Etiam, Quoque: anche Adhuc: finora
Non solum. sed etiam: non solo. ma anche Celeriter: velocemente, celermente
Interdum: talvolta, talora Certe: sicuramente, in ogni caso
Non, Haud: non Diu: a lungo
Semper: sempre Fortiter: fortemente
Eteniam, nam: infatti, poich Graviter: gravemente
Igitur: Dunque, quindi Inde: di l; poi
At, Sed: ma Longe: lontano; di gran lunga
Deinde, Postea: poi, successivamente, dopo, Magis: (di) pi, maggiormente
in seguito Modo: ora; solamente
Et, Atque, Ac, -que: e, sia Multo, multum: molto
Nec, Neque: e non, n Nunc: ora, adesso
Ita, sic: cos Parum: poco
Saepe: spesso Quidem: certamente
Enim: infatti Sapienter: saggiamente, intelligentemente
Iam: gi, ormai Satis: abbastanza
Itaque, ergo: dunque, pertanto, perci Simul: contemporaneamente; insieme
Tamen: tuttavia Strenue: valorosamente
Olim: una volta Tam: tanto
Vel: o, oppure Tantum: tanto,talmente
Aut aut: o o Velut: come; come se

AGGETTIVI PRONOMINALI

Alius,alia,aliud: un altro (fra molti) Solus,-a,-um: solo


Alter,altera,alterum: laltro (fra due) Totus,-a,-um: tutto (nel suo insieme)
Neuter,-tra,-trum: nessuno dei due Ullus,-a,-um: alcuno
Nullus,-a,-um: nessuno Unus,-a,-um: unico, uno,uno solo
Uter?,Utra?,Utrum?: quale dei due?
VERBI

Absum, -es, afui (e abfui), abesse: essere lontano, Moveo, -es, movi, motum, -re: muovere, spingere
distare Obsum, -es, obfui, obesse: nuocere, danneggiare,
Adsum, -es, adfui (e affui), adesse: essere vicino, essere di ostacolo
trovarsi, essere presente Pervenio, -is, perveni, perventum, -ire: giungere
Ago, -is, egi, actum,-re: fare; spingere
Audio, -is, -ivi, -itum, -ire: udire Peto, -is, peti(v)i, petitum, -re: chiedere; cercare
Capio, -is, cepi, captum, -re: prendere; catturare Pono, -is, posui, positum, -re: porre, collocare
Cognosco, -is, cognovi, cognitum, -re: conoscere; Possum, potes, potui, posse: essere in grado di
sapere Praesum, -es, praefui, praeesse: essere a capo,
Cogo, -is, coegi, coactum, -re: constringere; riunire presiedere, guidare
Credo, -is, credidi, creditum, -re: credere, giudicare Prohibeo, -es, prohibui, prohibitum, -re: proibire
Cupio, -is, cup(v)i, cuptum, -re: desiderare Prosum, prodes, profui, prodesse: essere utile
intensamente, bramare Puto, -as, putavi, putatum, -are: pensare, ritenere
Debeo, -es: debui, debitum, -re: dovere Quaero, -is, quaesi(v)i, quaesitum, -re: domandare,
Desum, -es, defui, deesse: mancare, venire meno interrogare; richiedere
Dico, -is, dixi, dictum, -re: dire, parlare; narrare Rapio, -is, rapi, raptum, -re: rapire, portare via
Do, -as, dedi, datum, -are: dare, conferire Reddo, -is, reddidi, redditum, -re: restituire
Duco, -is, duxi, ductum, -re: condurre, guidare Relinquo, -is, relinqui, relictum, -re: lasciare,
Facio, -is, feci, factum, -re: fare abbandonare
Fugio, -is, fugi, fugitum, -re: fuggire Scio, -is, scivi, scitum, -ire: sapere, conoscere
Gero, -is, gessi, gestum, -re: portare; fare, Sto, -as, steti, statum, -are: stare, rimanere
compiere: sostenere Subsum, -es, (fui sub o subfui), subesse: sottostare,
Habeo, -es, habui, habitum, -re: avere; ritenere essere sotto, essere soggetto
Iacio, -is, ieci, iactum, -re: scagliare, gettare Sum, es, fui, esse: essere
Insum, -es, fui in, inesse: esser dentro, esserci Supersum, -es, superfui, superesse: sopravvivere,
Intersum, -es, interfui, interesse: partecipare, essere salvarsi, essere superstite; essere superfluo
in mezzo, intercorrere Teneo, -es, tenui, tentum, -re: tenere, mantenere
Iubeo, -es, iussi, iussum, -re: ordinare, dare ordini Timeo, -es, timui, -re: temere
Iuvo, -as, iuvi, iutum, -are: aiutare; giovare Venio, -is, veni, ventum, -ire: venire
Laudo, -as, -avi, -atum, -are: lodare Video, -es, vidi, visum, -re: vedere
Lego, -is, legi, lectum, -re: leggere Vinco, -is, vici, victum, -re: vincere, superare
Licet, licuit/ licitum est, -re: lecito Vivo, -is, vixi, victum, -re: vivere
Mitto, -is, misi, missum, -re: mandare Voco, -as, vocavi, vocatum, -are: chiamare, invocare
Moneo, -es, monui, monitum, -re: esortare

AGGETTIVI DI PRIMA CLASSE

Aeternus,-a,-um: eterna Noster, nostra, nostrum : nostra


Alienus,-a -um: altrui, di altri; Novus,-a,-um: nuova,recentemente
Altus,-a, -um : alta Parvus,-a,-um: piccola
Suus,-a,-um: sua
Bonus,-a,-um: buona
Tantus,-a,-um: tanta,tanto grande
Certus,-a,-um: certa,sicura Tuus,-a,-um: tua
Clarus,-a,-um: famosa,illustre; chiara Vester, vestra, vestrum: vostra
Dignus,-a,-um: degna Beatus,-a,-um: sereno,beato
Humanus,-a,-um: amabile Captivus,-a,-um: preso,prigioniero,catturato
Longus,-a,-um: lunga,estesa Cunctus,-a,-um: tutto quanto;ogni
Diversus,-a,-um: volto in direzioni opposte
Magnus,-a,-um: grande;importante
Durus,-a,-um: duro, resistente;rozzo
Malus,-a-um: cattiva,malvagia; brutta
Gratus,-a,-um: gradito,piacevole,grato
Multus,-a,-um: numerosa; molta Honestus,-a,-um: onesto, onorato
Inferus,-a,-um: basso inferiore. Al pl. Gli dei infernali Falsus,-a,-um: falso
Ingratus,-a,-um: ingrato, spiacevole Impius,-a,-um: empio
Iucundus,-a,-um: piacevole,gradito;lieto Incertus,-a,-um: incerto,pericoloso
Laetus,-a,-um: lieto,sereno,felice Infestus,-a,-um: ostile,minaccioso
Liber,-era,-erum: libero; indipendente Perpetuus,-a,-um: perpetuo, eterno
Paucus,-a,-um: poco,poco numeroso Plenus,-a,-um: pieno,ricco
Publicus,-a,- um: pubblico,ufficiale Propius,-a,-um: proprio
Saevus,-a,-um: feroce,crudele,spietato Pulcher,-chra,-chrum: bello
Tutus,-a,-um: sicuro, protetto Tacitus,-a,-um: tacito,silenzioso,segreto
Ultimus,-a,-um: il pi lontano Aptus,-a,-um: adatto,idoneo
Verus,-a,-um: vero,sincero; attendibile Doctus,-a,-um: colto,istruito,dotto
Aeger,-gra,-grum: malato,triste Dubius,-a,-um: incerto, dubbioso,indeciso
Aequus,-a,-um: equo,giusto,uniforme Formosus,-a,-um: bello,splendido
Ater,atra ,atrum: nero,scuro Humanus,-a,-um: umano;gentile; educato;colto
Aureus,-a,-um: dorato, doro Inimicus,-a,-um: nemico;avversario,dannoso
Rapidus,-a,-um: rapido,veloce;impetuoso Nimius,-a,-um: eccessivo,troppo
Reliquus,-a,-um: rimanente,restante Primus,-a,-um: primo;principale
Stultus,-a,-um: stolto,sciocco Carus,-a,-um: caro,costoso; amato
Vivus,-a,-um: vivo, vitale Divinus,-a,-um: divino;meraviglioso

AGGETTIVI SECONDA CLASSE

Acer, acris, acre: acuto, pungente Ingens, ingentis: ingente, numeroso; vasto
Brevis, -e: brece; basso; stretto Levis, -e: leggere; agile
Celeber, celebris, celebre: affollato; frequente Mollis, -e: molle, flessibile
Celer, celeris, celere: celere, veloce; precipitoso Nobilis, -e: noto, celebre; nobile
Civilis, -e: civile; politico Omnis, -e: ogni, ciascuno
Communis, -e: comune, pubblico Par, paris: uguale; pari; equivalente
Difficilis, -e: difficile, impegnativo Potens, potentis: potente, autorevole
Dives, divitis: ricco Satis (indeclinabile) : sufficiente
Dulcis, -e: dolce; gradito; amabile Similis, -e: simile
Facilis, -e: facile, semplice; di poca importanza Talis, -e: tale; simile
Felix, felicis: fortunato; felice; favorevole Tenuis, -e: tenue, sottile, leggero
Ferox, ferocis: feroce, crudele Tristis, -e: triste, mesto; tetro
Fortis, -e: forte; coraggioso, tenace Turpis, -e: vergognoso, infame
Gravis, -e: grave; pesante; severo Utilis, -e: utile, vantaggioso
Humilis, -e: basso; umile; modesto Vetus, veteris: antico, vecchio