Sei sulla pagina 1di 2

Test

Răspunde la fiecare dintre următoarele cerinţe:

4p. 2. Precizează coordonatele spaţiale……………………………………………………….. şi temporale


……………………………………………………………………… ale romanului.
2p. 2. Romanul Moromeţii este un roman social, de aventură şi familial. A/F.
8p. 3. Stabileşte patru aspecte prin care în roman se realizează o monografie a satului românesc dintr-un sat
din Câmpia Dunării:
.
2p. 4. Paraschiv, Nilă şi Achim sunt copiii lui Moromete şi ai Catrinei. A/F
10p. 5. Prezintă, în 5-7 rânduri, imaginea familiei Moromete la cina prezentată în incipitul romanului şi
punctează relaţiile existente în această familie.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
5p. 6. Ilustrează, în 5-6 rânduri, ideea de timp , aşa cum apare în incipitul şi finalul romanului.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4p. 7. Precizează două evenimente petrecute în interiorul familiei Moromete, care îl fac pe Ilie să-şi piardă
liniştea sufletească şi seninătatea.

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

10p. 8. Exprimă-ţi opinia cu privire la relaţia părinte-copii în cazul lui Ilie Moromete. Consideri că a
procedat corect?
…………………………………………………………………………………………………………
8p. 9. Evidenţiază patru trăsături de caracter ale lui Ilie Moromete desprinse din relaţia cu familia.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
Din oficiu 10 puncte + .... = ..... puncte