Sei sulla pagina 1di 1

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE HALAKTENI(hrapavo H se

izgovori)-, VE ENA ABDUKE VE ENA AHDIKE VE VEADIKE MESTETA`TU, E`ZU


BIKE MIN ER`RE MASAN`ATU, EBU`ULEKE BI NIA`NETIKE ALEJ`JE VE EBU`U BI
ZENBII ,FAGFIR`LI FE`INNEHU LA JAGFIRU ZUNUBE ILLA ENTE
PRIJEVOD ZNACENJA:
"ALLAHU, TI SI MOJ GOSPODAR, NEMA ISTINSKOG BOGA OSIM TEBE,STVORIO SI
ME I JA SAM TVOJ ROB.JA SE PRIDRAVAM TVOG UGOVORA I OBEANJA KOLIKO
MOGU I UTJEEMTI SE OD ZLA KOJEG SAM POINIO. PRIZNAJEM TOVJU BLAGODAT
KOJU SI MI DAO I PRIZNAJEM SVOJ GRIJEH, PA MI OPROSTI, JER SAMO TI GRIJEHE
PRATAS.
NAPOMENA:
KO IZGOVORI TE RIJECI KAD OMRKNE, VJERUJUCI U NJIH, I UMRE TE NOCI, UCI CE
U DZENNET, A KO IH REKNE KADA OSVANE, VJERUJUCI U NJIH I UMRE TAJ DAN, UCI
CE U DZENNET.

Naime, prenosi se od eddada ibn Evsa, radijallahu anhu, da je Poslanik,


sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji istigfar je da rob kae: Allahumme
ente Rabbi, ve ene abduke, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduke,
asbahtu ala ahdike ve v'adike mestet'atu, euzu bike min erri ma
san'etu, ve ebu'u leke bi ni'ametike alejje, ve ebu'u leke bi zunubi, fagfir
li innehu la jagfiruz-zunube illa ente (Allahu moj, Ti si moj Gospodar a ja sam
Tvoj rob, nema boanstva osim Tebe, Ti si me stvorio a ja sam Tvoj rob, osvanuo
sam na ugovoru i obeanju prema tebi koliko sam u stanju, utjeem ti se od zla
kojeg sam poinio, priznajem Ti Tvoje blagodati prema meni, i priznajem Ti svoje
grijehe, oprosti mi jer zaista ne prata grijehe niko osim Tebe)". Hadis biljei
Buharija u svom Sahihu.