Sei sulla pagina 1di 13

MANUAL DE UTILIZARE

CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE
I. CONDIȚII DE UTILIZARE ..................................................................................................................................3
1. AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII PRIVIND OPERAREA SI STOCAREA .........................................................3
2. ALIMENTAREA PRODUSULUI .........................................................................................................................4
II. INSTRUCȚIUNI MONTAJ ..................................................................................................................................4
1. VERIFICAREA PRODUSELOR (in maxim 48h de la receptionare) ..................................................................4
2. TESTAREA ECHIPAMENTELOR (Inainte de a fi montate in pozitia finala) ......................................................4
3. POZITIONAREA ECHIPAMENTELOR ..............................................................................................................4
4. MONTAREA CAMEREI PE PERETE (exemplu) ...............................................................................................5
5. CONECTAREA CAMERELOR ÎN SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE (LA DVR) .............................................6
6. SELECTARE TIP SEMNAL, pentru camerele AHD CVBS cu Joystick OSD ....................................................7
7. SELECTARE TIP SEMNAL, pentru camerele AHD CVI TVI CVBS cu Joystick OSD .......................................7
8. EXPLICATII MENIU OSD (pentru modelele AHD14 / AHD15 / AHD20 / AHD21).............................................8
9. EXPLICATII MENIU OSD (pentru modelele AHD12 / AHD13 / AHD21 / HD2 / MHD2 / MHD21) ................. 11
III. CONDIȚII DE ÎNTREȚINERE .......................................................................................................................... 12
IV. SPECIFICAȚII TEHNICE................................................................................................................................. 12
V. CONDIȚII DE GARANȚIE ............................................................................................................................... 12
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 2

Mulțumim pentru că ați achiziționat acest produs. Aceste informații sunt oferite pentru a vă asigura protecția
dumneavoastră si pentru a preveni orice daune financiare sau de alta natură. Înainte să-l puneți în funcțiune vă
rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare pentru a vă asigura ca-l folosiți corect. Vă
rugăm să le citiți atent si să folosiți produsul în mod coresupunzător.
După ce veți parcurge aceste intrucțiuni vă rugăm să păstrați într-un loc sigur acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior dacă va fi necesar.

Semnul de fulger cu simbol de săgeată încadrat într-un triunghi echilateral este menit să avertizeze
utilizatorul despre prezenţa „tensiunilor periculoase” neizolate dinăuntru carcasei produsului care pot
avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de şoc electric pentru persoane.

Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este menit să avertizeze utilizatorul despre
prezenţa instrucţiunilor de folosire şi întreţinere importante în literatura ce acompaniază instalaţia.

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat
ca și un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat
în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 3

I. CONDIȚII DE UTILIZARE
Pentru a preveni pericolul curentării vă rugăm să nu deschideți carcasa camerei; pentru folosire, toate
butoanele se vor găsi pe suprafața acesteia. Nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Dacă
se intamplă să apară ceva anormal în funcționarea camerei și pentru eventuale reparații adresați-vă
vânzătorului sau service-ului autorizat.

1. AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII PRIVIND OPERAREA SI STOCAREA


 PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE SI UTILIZARE A PRODUSULUI, ACESTA TREBUIE SĂ FIE
INSTALAT DE O PERSOANĂ CALIFICATĂ. Instalarea acestui produs în mod eronat poate cauza
incendiu sau șoc electric. Respectați normativele si legile în vigoare.
 NU EXPUNEŢI ACEST PRODUS ÎN ALTE CONDIȚII DE UMIDITATE DECÂT CELE INDICATE ÎN
ANEXA „SPECIFICAȚII TEHNICE”. Evitați folosirea camerei în afara limitelor de umiditate necondensată
si ambient specificate, amplasarea în locuri în care se produc cantități mari de abur sau vapori de apă.
Scurgerile de apă in cameră pot cauza defecțiuni.
 NU INSTALAȚI ÎN CONDIȚII EXTREME DE TEMPERATURĂ ȘI NU PUNEȚI CAMERA ÎN APROPIEREA
VREUNEI SURSE DE CALDURĂ, cum ar fi: sobe, calorifere, radiatoare, aragaze, etc.. Folosiți produsul
numai in condițiile de temperatură indicate în Anexa „Specificații tehnice” pentru a preveni diminuarea
calității grafice și defecțiuni ale produsului. Asigurați o bună ventilație atunci când produsul e folosit în
condiții de temperatură ridicată.
 Evitați folosirea camerei pe perioade lungi în condiții de temperatură sau umiditate ridicată. Căldura
excesivă poate scurta durata de viața a componenetelor camerei.
 NU MANIPULAȚI CABLUL DE ALIMENTARE CU MÂINILE UMEDE. Poate cauza un șoc electric.
 Atunci când instalaţi camera în apropierea unei linii de înalta/medie tensiune, asiguraţi-vă că mentineți cel
puțin 1 metru distanță de linia de înaltă tensiune sau împământați o ţeavă de metal adițională pentru a
separa camera de sursa de alimentare.
 Când această cameră este instalată lângă echipamente de comunicație (routere) wireless care emit
câmpuri electromagnetice puternice, pot apărea “bruiaje“ pe imaginile transmise de aparat.
 NU INSTALAȚI ÎN ZONE CE POT FI EXPUSE LA GAZE SAU SUBSTANȚE INFLAMABILE. Poate
cauza defecțiuni, șocuri electrice sau incendii.
 ÎNCETAȚI FOLOSIREA CAMEREI DACĂ ESTE DETECTATĂ O CANTITATE ANORMALĂ DE
CĂLDURĂ SAU FUM. Poate cauza incendiu.
 NU INSTALAȚI PE UN PERETE NESIGUR CARE POATE FI SUPUS UNOR VIBRAȚII. Poate face ca
produsul să cadă. Această cameră se instalează pe o suprafață dreaptă. Instalând camera pe pământ sau
pe o suprafață denivelată poate cauza defecțiuni sau scurtarea duratei de viață a produsului.
 NU SUPUNEȚI CAMERA LA ȘOCURI PUTERNICE. Supunând carcasa camerei la șocuri fizice poate
afecta camera și poate permite scurgeri de apă în interiorul ei.
 NU INSTALAȚI ÎN CONDIȚII DE ILUMINARE INSTABILĂ. Schimbări de iluminare severe sau pâlpâieli
pot împiedica buna funcționare a camerei.
 Nu îndreptați camera direct către lumina soarelui sau alte surse luminoase puternice, aceasta poate duce
la apariția condensului, indiferent dacă produsul funcționează sau nu. Acesta poate duce la distrugerea
senzorului. Lumini puternice precum spoturile pot cauza distorsiuni (înfloriture sau pete). Aceste surse pot
deasemenea cauza reflexii interne ale camerei, rezultând în defecțiuni la folosire.
 NU ÎNCERCAȚI SĂ DEZASAMBLAȚI SAU SĂ ADUCEȚI MODIFICĂRI ACESTEI CAMERE. Poate cauza
incendiu sau deteriorarea produsului. În cazul în care aceasta s-a produs accidental nu atingeți senzorul
sau lentila. Pentru produsele care au lentila neprotejată evitați atingerea acesteia.
 Orice schimbare sau modificare care nu este în mod explicit aprobată de către fabricant poate anula
dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 4

2. ALIMENTAREA PRODUSULUI
 NU folosiţi surse de alimentare neidentificate sau instabile, decât cele conforme cu specificațile tehnice
indicate de producător.
 Asigurați-vă ca ați conectat corect fiecare din firele de alimentare. O conectare greșită poate cauza
defectarea sau distrugerea acestei camere video.
 Sursa de alimentare a camerei de supraveghere să fie conectată la o priză cu împământare.
 Folosiți mufele de alimentare cu regletă pentru prelungirea cablurilor de alimentare. Nu sunt recomandate
legaturile cu izolații improvizate.
 Înainte de a pune în funcțiune camera de supraveghere se recomandă folosirea unui aparat de masură
pentru verificarea tensiunii de alimentare.

II. INSTRUCȚIUNI MONTAJ


1. VERIFICAREA PRODUSELOR (in maxim 48h de la receptionare)
Necesar Executie Rezultat
→echipamentele ↨ Produsele si accesoriile sistemului √ produsele (modelele) corespund cantitativ cu
achizitionate se scot din ambalaj si se verifica sa cele din certificat, caz in care se trece la pasul
→certificat de corespunda cu produsele din urmator.
garantie certificatul de garantie.
x produsele nu corespund cu datele din certificat
caz in care va rugam sa ne contactati

2. TESTAREA ECHIPAMENTELOR (Inainte de a fi montate in pozitia finala)


Necesar Executie Rezultat
→echipamentele achizitionate ↨ Se pozitioneaza toate echipamentele √ produsele functioneaza corect,
→ DVR cu monitor sau pe un banc sau masa de lucru. caz in care se trece la pasul
Laptop/PC cu sistem de urmator.
Se alimenteaza camera cu alimentatorul
operare Windows, conectat in dedicat si se conecteaza la router/switch.
acceasi retea cu DVR-ul
x produsele nu functioneaza sau
Se acceseaza meniul OSD al camerei functioneaza defectuos, caz in
→ surubelnite (pentru modele suportate), si se fac care va rugam sa ne contactati
configurarile necesare

3. POZITIONAREA ECHIPAMENTELOR
Necesar
→ echipamentele achizitionate
→ specificatiile tehnice ale camerelor
→ hartie si instrument de scris
→ doze/cutii de jonctiune izolate
→ creion/sau orice instrument de marcat
→ masina de gaurit
→ surubelnite
→ holtzsuruburi si dibluri
→ imbusuri (daca este cazul)
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 5

Executie

↨ Stabiliti amplasamentul camerelor printr-o schita simplificata a obiectivului pe care doriti sa il supravegheati,
tinand cont de unghiurile de vizualizare ale camerelor, precum si de distantele de proiectie ale ledurilor IR.
Stabiliti amplasamentul dispozitivului de inregistrare (DVR/HVR/NVR), incercand sa asigurati acestuia un grad cat
mai bun de securitate cum ar fi: amplasarea in locuri greu accesibile, in locuri cat mai ascunse, indispozitive tip
rack/cabinet incuiate etc.
Se monteaza camerele in pozitiile stabilite conform schitei astfel:
- se asaza piciorul camerei pe pozitia in care va fi montata si cu ajutorul unui creion, prin gaurile de prindere ale
suportului camerei se vor marca locurile in care se vor executa gaurile.
- se executa gaurile in locurile marcate folosind masina de gaurit si burghiu special pentru materialul in care se va
patrunde si cu diametrul potrivit pentru diblurile folosite.
- se introduc diblurile in gaurile executate, apoi se potriveste suportul camerei in dreptul acestora.
- se introduc suruburile de fixare prin piciorul camerei direct in dibluri si se insurubeaza pana la capat.
*Atentie!!!: inainte de a fixa suportul , asigurati-va ca ati pozitionat corect cablul camerei (prin locurile
prevazute) in cazul in care acesta iese prin suport.
- langa fiecare camera se va monta cate o doza de legatura in interiorul carora se vor realiza conectarile.
- pozitionati dozele in care se vor introduce conectorii, langa piciorul camerei, folosind aceeasi metoda.
Rezultat

√ In final va trebui ca toate zonele de interes din obiectivul supravegheat, sa fie acoperite de camerele de
supraveghere, iar dispozitivul de inregistrare sa fie securizat.

x produsele nu functioneaza sau functioneaza defectuos, caz in care trebuie sa verificati traseele de cablu, si
daca problema persista sa ne contactati

4. MONTAREA CAMEREI PE PERETE (exemplu)


Exemplu pentru camerele din gama VAM-xxxxx, VPS-xxxxx, NOT-xxxxx, NUB-xxxxx, HIP-xxxxx
PASUL 1: Fixați suportul pe perete, PASUL 2: Rotiți camera astfel încât aceasta sa ajungă în poziția dorită.
apoi montați camera în suport.
(tavan, perete)PASUL 3: Asigurați
Inel cu prindere
poziția prin infiletarea
„Inelului cu prindere în in baza
Baza prindere
bază” in „Bază” sau
tavan pentru alte modele prin
strângerea șuruburilor.

Corp Principal
PASUL 4: Valabil doar la Senzor CDS
modelele de camere ce au
lentila varifocala. Reglati
Inel de mijloc din suruburile marcate cu
„zoom” si „focus” distanta
focala si claritatea imaginii.
Inel cu prindere
in baza

Semnal Video (OUT)


REZULTAT FINAL:
Alimentare (IN)
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 6

5. CONECTAREA CAMERELOR ÎN SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE (LA DVR)


Transmisia semnalului video/fluxului de date în funcție de tipul de cablu si conectori folosiți:
a) Prin cablu coaxial folosind conectori BNC tip RG59, RG60; pentru camere CVBS / AHD / TVI / CVI.
Conectați mufele de tip BNC (mamă) la ambele capete ale Figură 1
cablului coaxial (Figură 1). Cablul se va conecta într-o parte la
cameră și în cealaltă la înregistrator.
b) Prin cablu UTP/FTP folosind kit-urile pasive (VT-01, VT-11, etc.); pentru camere CVBS / AHD / TVI / CVI.
Perechile de fire Alb- Albastru/Albastru și Alb-
Portocaliu/Portocaliu (total 4 fire) se conectează la conectorul (+) Figură 2
al transmițătorului pasiv iar celalalte perechi de fire, Alb-
Verde/Verde și Alb-Maro/Maro (total 4 fire), la conectorul (-)
(Figură 2). Cablul astfel format se va conecta într-o parte la
cameră și în cealaltă la înregistrator.
c) Prin cablu UTP/FTP folosind conectorii RJ45; pentru camere IP Figură 3

Firele cablului UTP se sertizează folosind concetorii RJ45,


respectând unul din standardele 568A sau 568B. Cablul astfel
format se va conecta într-o parte la cameră și în cealaltă la
înregistrator.
Alimentarea cu curent electric a camerelor CCTV se poate face în 3 variante:
a) Conectarea directă la conectorul de alimentare al camerei a alimentatorului. Se va folosi un alimentator
compatibil cu o tensiune și o putere de ieșire specificată in anexa “Specificații tehnice” (de regulă de 12Vcc
cu 1A).
b) Prin prelungirea cablului alimentatorului folosind un cablu de curent bifilar astfel: Cu Figură 4
ajutorul unui aparat de măsură se stabilește semnul fiecărui fir (+) și (-) care este
conectat la alimentator. În partea în care se va alimenta camera se va conecta mufa
Figură 5
cu regletă tip “tată” (Figură 4). Celălalt capăt al cablului de alimentare se va conecta
la sursa de alimentare folosindu-se mufa cu regletă tip “mamă” (Figură 5) conform
semnelor inscripționate pe acesta.
c) Folosind cablu UTP atât pentru transmiterea semnalului video cât și pentru telealimentare.
Această metodă presupune realizarea următorilor pași care diferă în funcție de tipul de cameră folosit:
 Pentru camere CVBS/AHD (Figură 6)
Figură 6
PASUL 1 (semnal): Perechea de fire Alb-
Albastru/Albastru (total 2 fire) se conectează la
conectorul (+) al transmițătorului pasiv iar
perechea de fire Alb-Portocaliu/Portocaliu (total 2
fire) la conectorul (-). Cablul astfel format se va
conecta într-o parte la cameră și în cealaltă la
înregistrator.
PASUL 2 (alimentare): În partea în care se va
alimenta camera se vor conecta perechile de fire
astfel: perechea de fire Alb-Verde/Verde (total 2 fire) la conectorul (+) al mufei cu regletă tip “tată” (Figură
4) iar perechea de fire Alb-Maro/Maro (total 2 fire) la conectorul (-). Celălalt capăt al cablului UTP se va
conecta la sursa de alimentare, respectând perechile de culori pentru conectorii (+) și (-). Se va folosi mufa
cu regletă tip “mamă” (Figură 5).
 Pentru camere IP , folosind kit-urile POE pasive sau active (Figură 7)
Firele cablului UTP se sertizează folosind concetorii Figură 7
RJ45, respectând unul din standardele 568A sau
568B, sau pentru distante mai scurte se pot folosi
Patch-corduri. În capetele cablului astfel format se
vor conecta într-o parte la cameră și în cealaltă la
înregistrator kit-urile POE.
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 7

6. SELECTARE TIP SEMNAL, pentru camerele AHD CVBS cu Joystick OSD


(AHD11, AHD14, AHD15, AHD20, AHD21)
 Schimbare Tip Semnal (AHD CVBS)
Semnalul de tip AHD este implicit. Pentru a schimba tipul de semnal, țineți apăsat butonul Joystick în direcțiile
specificate timp de 5 secunde, conform schiței urmatoare.
Atentionare! După schimbarea tipului de tehnologie semnal, înainte de a face altă schimbare, reporniți camera.
 Oprire Semnal Video (Soft OFF)
Semnalul Video emis de camera poate fi oprit si pornit. Pentru a opri/porni semnalul video, țineți apăsat butonul
Joystick în direcția specificată timp de 5 secunde, conform schiței urmatoare.
 Metodă resetare OSD în caz de nefuncționare corectă a Joystick-ului
Țineți apăsat butonul Joystick în orice direcție timp de 25 secunde. Meniul OSD va apărea pe ecran. Reconfigurați
parametrii conform necesităților dvs..
Atentionare! Această operațiune nu este recomandată dacă Joystick-ul / meniul OSD funcționează corect.

*Atentie la marcajele
de pe joystick:
“UP”=sus
Semnal CVBS Semnal AHD “DOWN”=jos
“L”=stanga
“R”=dreapta

Soft OFF/ON

7. SELECTARE TIP SEMNAL, pentru camerele AHD CVI TVI CVBS cu Joystick OSD
(AHD12, AHD13, MHD2, HD2, MHD21)
 Schimbare Tip Semnal (AHD CVI TVI CVBS)
Semnalul de tip AHD este implicit. Pentru a schimba tipul de semnal, țineți apăsat butonul Joystick în direcțiile
specificate timp de 5 secunde, conform schiței urmatoare.
Atentionare! După schimbarea tipului de tehnologie semnal, înainte de a face altă schimbare, reporniți camera.
 Metodă resetare OSD în caz de nefuncționare corectă a Joystick-ului
Țineți apăsat butonul Joystick în orice direcție timp de 25 secunde. Meniul OSD va apărea pe ecran. Reconfigurați
parametrii conform necesităților dvs..
Atentionare! Această operațiune nu este recomandată dacă Joystick-ul / meniul OSD funcționează corect.
Semnal AHD

*Atentie la marcajele
de pe joystick:
“UP”=sus
Semnal TVI Semnal CVBS “DOWN”=jos
“L”=stanga
“R”=dreapta

Semnal CVI
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 8

8. EXPLICATII MENIU OSD (pentru modelele AHD14 / AHD15 / AHD20 / AHD21)

MENIU PRINCIPAL
≡ LENS Configurari privitoare la tipul lentilei.
→ MANUAL Se alege in cazul camerelor ce au lentila cu iris fix (conform fisa tehnica).
≡ DC Se alege in cazul camerelor ce au lentila cu auto iris (conform fisa tehnica).
→ MODE Selecteaza modul de folosire: la exterior sau la interior.
→ EXPOSURE Selecteaza modul de expunere.
≡ EXPOSURE Configurari privitoare la expunerea la lumina.
→ SHUTTER Regleaza durata expunerii senzorului la lumina.
→ AGC Regleaza amplificarea luminii pe timp de zi.
→ SENS-UP Amplifica sensibilitatea la lumina a senzorului.
→ BRIGHTNESS Reglare stralucire imagine.
→ D-WDR Atenueaza lumina puternica din spatele obiectului supravegheat si amplifica lumina
din fata acestuia.
→ DEFOG Functie utila pe timp de ceata.
≡ BACKLIGHT Configurari privitoare la conditii de iluminat, lumina de fundal.
→ OFF Opreste/ dezactiveaza functia.
≡ HSBLC Acopera luminile puternice din cadru (ex. farurile de masina).
→ SELECT Selecteaza zona din cadru pe care se aplica functia.
→ DISPLAY Se activeaza sau nu in zona selectata.
→ BLACK MASK Se activeaza masca de negru pe zona selectata.
→ LEVEL Nivelul de mascare al luminii.
→ MODE Functia este activa toata ziua sau doar noaptea.
→ DEFAULT Restabilire valori implicite.
≡ BLC Atenueaza lumina puternica din spatele obiectului.
→ LEVEL Nivel de atenuare.
→ AREA Stabileste zona din cadru in care este activa functia.
→ DEFAULT Restabilire valori implicite.
≡ WHITE BAL Configurari privitoare la balans de alb.
→ ATW Regleaza tonalitatea culorilor in mod dinamic.
→ AWB Regleaza automat balansul de alb.
→ MANUAL Regleaza manual culorile prin combinatii de albastru si rosu.
→ OUTDOOR Balans de alb predefinit pentru exterior.
→ INDOOR Balans de alb predefinit pentru interior.
→ AWC-SET Regleaza balansul de alb si tonalitatea culorilor pe o zona.
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 9

≡ DAY&NIGHT Configurari privitoare la modurile zi si noapte.


≡ EXT Filtrul de infrarosu este sincronizat cu proiectorul IR, fiind actionat de catre acesta.
→ D-N(DELAY) Timpul de intarziere la trecerea din modul zi in modul noapte.
→ N-D(DELAY) Timpul de intarziere la trecerea din modul noapte in modul zi.
→ B/W Camera functioneaza ziua cat si noaptea doar in modul alb/negru.
→ COLOR Camera functioneaza noaptea cat si ziua doar in modul color, dar fara IR.
≡ AUTO Filtrul de infrarosu este actionat in functie de nivelul de lumina, de catre senzor.
→ D-N(AGC) Nivelul de lumina necesar trecerii de la zi la noapte.
→ D-N(DELAY) Timpul de intarziere la trecerea din modul zi in modul noapte.
→ N-D(AGC) Nivelul de lumina necesar trecerii de la noapte la zi.
→ N-D(DELAY) Timpul de intarziere la trecerea din modul noapte in modul zi.
≡ NR Configurari privitoare la reducerea "zgomotelor" de imagine.
→ 2DNR Reduce zgomotul (puricii) aparuti in imagine pentru modul zi.
→ 3DNR Reduce zgomotul (puricii) aparuti in imagine pentru modul noapte.
≡ SPECIAL Configurari privitoare la Reglaje speciale.
→ CAM-TITLE Defineste si modifica titlul camerei.
→ D-EFFECT Aplica diverse efecte in imagine cum ar fi: blocare, rotire verticala si orizontala,
efect de oglinda, efect de negativ etc.
→ MOTION Setari pentru detectia miscarii (daca modelul suporta).
≡ PRIVACY Defineste zone private ce vor fi acoperite in cadru.
→ OFF Opreste/dezactiveaza functia.
≡ ON Porneste/activeaza functia.
→ SELECT Submeniu general de selectie.
→ DISPLAY Submeniu general de afisare.
→ COLOR Functia nu este disponibila.
→ TRANS Functia nu este disponibila.
→ DEFAULT Restabilire valori implicite.
→ LANGUAGE Alege limba meniului.
→ DEFECT Functia nu este disponibila.
→ RS485 Reglaje pentru controlul prin RS485 (daca modelul suporta).
≡ ADJUST Configurari privitoare la culori si claritate.
≡ SHARPNESS Reglarea claritatii imaginii.
→ AUTO Reglare automata a claritatii.
→ OFF Opreste functia.
≡ MONITOR Reglaje pentru diverse tipuri de monitor.
→ LCD Optimizare imagine pentru monitor de tip LCD/TFT.
→ CRT Optimizare imagine pentru monitor de tip CRT.
→ LSC Ajusteaza marginile rotunjute pentru camere cu unghi mare de vizualizare (daca
modelul suporta).
→ VIDEO OUT Modifica sistemul de televiziune PAL/NTSC in functie de HVR.
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 10

≡ AF *doar AHD21 cu lentila motorizata: Configurari privitoare la modul de focalizare


a imaginii.
→ AF MODE Se poate selecta tipul focalizarii: SEMI (Mentine focalizarea in acelasi punct, chiar
daca in cadru apar alte elemente) / AUTO (focalizarea se reface automat, la orice
schimbare a elementelor din cadru) / MANUAL (Focalizarea se face manual de
catre utilizator) / OFF (Opreste focalizarea)
→ ONE SHOT AF Focalizare instantanee a imaginii
→ TDN AF Functie ce mareste claritatea imaginii la trecerea noapte/zi si invers.
→ LENS INIT Autotestare lentila. Se foloseste doar in caz de probleme la functionare.
→ POWER MODE Permite selectarea pozitiei lentilei (zoom) si a focalizarii in cazul realimentarii
camerei dupa oprire. Astfel se pot selecta urmatoarele variante: SAVE POSI (revine
la pozitia anterioara si refocalizeaza imaginea); WIDE (se pozitioneaza pe unghiul
cel mai deschis si refocalizeaza imaginea) ; OFF (nu repozitioneaza si nu
refocalizeaza)
≡ EXIT Iesire din meniu.
→ SAVE&END Salveaza modificarile si inchide meniul OSD.
→ NOT SAVE Inchide meniul OSD fara a salva modificarile.
→ RESET Restaureaza camera la setarile din fabrica.

NOTA:
Valorile marcate cu verde(≡/→) pot fi modificate de utilizator conform necesitatilor.
Valorile marcate cu rosu(≡/→) pot fi modificate de persoane specializate, nivel expert. A nu se modifica!
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 11

9. EXPLICATII MENIU OSD (pentru modelele AHD12 / AHD13 / AHD21 / HD2 / MHD2 /
MHD21)

MENIU PRINCIPAL
≡ AE Reglaje expunere.
→ BRIGHTNESS Reglarea nivelului de stralucire.
≡ EXPOSURE Reglarea modului de expunere.
→ GLOBE Regleaza expunerea pe tot cadrul.
→ CENTER Regleaza expunerea pe centrul cadrului.
→ BLC Atenueaza lumina puternica din spatele obiectului supravegheat.
→ FLC Atenueaza lumina puternica din fata obiectului supravegheat.
→ GAIN Reglarea amplificarii expunerii.
≡ WB Reglaje balans de alb.
≡ MODE Reglarea modului de gestionare a balansului de alb.
→ ATW Gestioneaza automat balansul de alb.
→ MWB Gestioneaza manual balansul de alb.
≡ DAY-NIGHT Reglaje pentru zi si noapte.
≡ MODE Reglarea modului zi-noapte.
→ EXT Filtrul de infrarosu este sincronizat cu proiectorul IR, fiind actionat de catre acesta.
→ AUTO Filtrul de infrarosu este actionat in functie de nivelul de lumina, de catre senzor.
→ COLOR Camera functioneaza noaptea doar in modul color si fara IR.
→ B/W Camera functioneaza ziua doar in modul alb/negru.
≡ VIDEO SETTINGS Reglaje imagine.
→ CONTRAST Reglarea contrastului.
→ SHARPNESS Reglarea calitatii imaginii.
→ COLOR GAIN Reglarea intensitatii culorilor.
→ DNR Reduce zgomotul (puricii) aparut datorita luminii scazute.
→ TRANSFER MODE *doar MHD2 si HD2: Modifica modul de transmitere a semnalului (AHD CVBS CVI
TVI)
→ IMAGE SIZE *doar MHD2 si HD2: Modifica rezolutia camere (1080p sau 720p).
→ FORMAT Modifica standardul TV al camerei (Pal sau NTSC).
→ WDR Functie ce uniformizeaza nivelul de lumina pe toata imaginea.
→ LANGUAGE Reglaje limba meniu.
→ RESET Revenire la reglajele implicite.
→ EXIT Iesire din meniu.

NOTA:
Valorile marcate cu verde(≡/→) pot fi modificate de utilizator conform necesitatilor.
Valorile marcate cu rosu(≡/→) pot fi modificate de persoane specializate, nivel expert. A nu se modifica!
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 12

III. CONDIȚII DE ÎNTREȚINERE


 Să vă asigurați că tensiunea sursei de alimentare este constantă.
 Să protejați conectorii de umzeală, în timp pot ruginii. Recomandăm verificarea semestrială a acestora. În
cazul corodării contactelor calitatea semnalului scade si poate duce chiar si la defectarea sursei de
alimentare cu curent a acestora.
 Să ștergeți geamul carcasei de praf și alte impurități. Acestea vor afecta calitatea imaginii, mai ales pe timp
de noapte când pot produce reflexii ale luminii infraroșu.

IV. SPECIFICAȚII TEHNICE


 Vezi anexa “Specificații tehnice”

V. CONDIȚII DE GARANȚIE
Garanţia nu limiteaza drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanță cu legile naționale ce au legatură cu
vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanție, producătorul sau service-ul autorizat, în acord cu
limitele garanției va remedia defectele sau va înlocui produsul.
Limitarea garanției este valabilă și realizabilă doar în țările unde utilizatorii au cumpărat acest produs.
Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare și montaj, care trebuiesc citite și respectate,
obligatoriu înainte de montaj și utilizare/folosire.

Perioada de garanție
Perioada de garanție începe de la data achiziției și se prelungește cu durata de timp în care produsul se află în
service.
Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanție diferite. Perioada de garanție
aferentă fiecărui produs este specificată în certificatul de garanție al acestuia.
Repararea produselor defecte se asigură gratuit pe perioada garanției, cât și contra cost în afara perioadei de
garanție.

Situații care duc la pierderea garanției:


 alimentarea neconformă cu specificațiile produsului (tensiuni diferite, șocuri electrice, supravoltaj, utilizarea
de prize necorespunzătoare din punct de vedere al standardelor de electrosecuritate în vigoare, etc.).
 deteriorări si defecțiuni datorate transportului necorespunzător.
 defecțiuni provocate de cumpărător prin montajul/instalarea, utilizarea sau operarea greșită, nerespectarea
instrucțiunilor din manualul de utilizare.
 defecțiuni apărute datorită prezenței de corpuri străine în înteriorul aparatului.
 deteriorări termice, mecanice și plastice ale produsului, determinate de folosirea acestuia în afara limitelor
admise.
 produsul prezintă urme de contact cu lichide (exceptând produsele în al căror manual de utilizare este
specificat ca având standard de protecție IP66 sau superior).
 intervenția neautorizată asupra aparatului de către persoane/service-uri neabilitate.
 folosirea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput de către producător.

Cum să beneficiezi de garanția produsului


În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnați produsul la un centru autorizat.
Pentru a vă folosi de acestă garanție, la trimiterea către service este necesar ca produsul defect să fie însoțit de
următoarele:
 accesoriile acestuia, cu care a fost achiziționat.
MANUAL DE UTILIZARE – CAMERA DE SUPRAVEGHERE 13

 Certificatul de garanție ÎN ORIGINAL, necesar atât pentru identificarea produsului cât și pentru
specificarea perioadei de staționare în service. Acesta trebuie să fie completat cu aceleași date de pe
factura de achiziție, și nu va avea modificări, ștersături sau scris nelizibil.
 dovada de achiziționare a produsului (factura) în original, ce indică clar numele și adresa vânzătorului, data
și locul achiziționării. În cazul trimiterii prin curier a produsului vă rugăm să atașați coletului O COPIE a
facturii de achiziție.
ATENȚIE! SE TRIMITE DOAR CU CURIERUL INDICAT DE FURNIZOR!

Garanția nu acoperă următoarele:


 uzura normală sau excesivă.
 defectele cauzate datorită șocurilor fizice (defectele cauzate de obiecte ascuțite, prin deformare,
compresiune sau aruncare).
 defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, ceea ce include utilizarea
produsului în contradicție cu informațiile furnizate de producător.
 defecte cauzate de alți factori dincolo de cele care pot fi de fabricație.
 garanția nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a produsului prin conectare, a
oricărui produs, accesoriu software și/sau servicii și produse care nu sunt fabricate de producător sau prin
utilizarea produsului pentru oricare alt scop în afară de acel pentru care e destinat produsul.
 garanția nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut, modificat sau reparat de către oricine în afară de
centrul de service autorizat; la fel dacă seria a fost scoasă, ștearsă, deterioarată sau nu se poate citi.
 garanția nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiții termice sau de
mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mâncare sau la produse chimice, în afara
limitelor specificate.

Vânzatorul nu este răspunzător de daunele provocate produsului de către fenomenele naturale (trăsnet, inundație
etc.), de către incendii, accidente sau neglijență în utilizarea produsului.
Clientul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate a service-ului (folosire sau întreținere necorespunzătoare).
Cumpăratorul are obligația de a păstra certificatul de garanție, acesta fiind singurul document care, conform Legii
nr. 449/2003, atestă dreptul la garanție și care va fi prezentat în original împreună cu documentul de plată
(chitanță, factură în original sau copie) în cazul apariției defecțiunii. Pierderea certificatului de garanție determină
anularea garanției produsului.
Necompletarea, completarea incorectă sau incompletă a certificatului de garanție atrage răspunderea vânzătorului.
Certificatul de garanție este valabil numai dacă acestă este completat corect fară modificări si ștersături, semnat și
ștampilat cu ștampila magazinului.
Prevederile prezentului certificat de garanție se completează cu dispozițiile legii 449/2003 si OG 21/1992 și nu
afectează drepturile consumatorului.
Aducerea la conformitate, prin reparare sau înlocuire, a produsului va fi efectuată într-o perioadă de max. 15 zile
calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat vânzătorului această neconformitate.
În cazul unei defecțiuni sau a unei neconformități de funcționare a produsului, clientul are obligația de a stabili un
termen de reparație de comun acord cu vânzătorul/service-ul, dar nu mai mult de 15 zile de la data când a fost
preluat produsul în service. Lipsa de conformitate aparută în termen de 6 luni de la livrare se prezumă că a existat
la momentul livrării.
În cazul lipsei conformității cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluționarea
contractului dacă nu beneficiază nici de reparare, nici de înlocuire, dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie
într-o perioadă de timp rezonabilă. Cumpăratorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa
conformității este minoră.

Potrebbero piacerti anche