Sei sulla pagina 1di 4

Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE

Suprafata 90 Productia medie principala 7725 kg/ha Productia totala principala 695.25 t V1 RECOLTAT MANUAL
secundara 10043 kg/ha secundara 903.825 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum Total
decada Norma Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat mecaniz. motorina lucrari
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat ( lei) litri ( lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Incrcat, transportat IC (PK) IX-3 t 13.5 0.11 1.49 II 35 51.975 2RM2 200 0.05 4.5 900.00 superfosfat 150 13500 1.2 16200.00 25 0.54 35.1 21.6 17187.08
Descrcat, IC (PK) IX-3 t 13.50 0.11 1.49 II 35 51.975 sare potasica 150 13500 0 0.00 51.98
Adm. i deservit IC (PK) IX-3 ha 90.0 0.047 4.23 II 35 148.050 MA-3,5 200 0.68 61.2 12240.00 0 0.00 14.5 0.93 51.2069 216 12439.26
Arat 25 cm +grpat IX-3 ha 90 0.00 0.000 PP4-30 200 1.25 112.5 22500.00 0 0.00 3.9 23.08 1500 2520 24000.00
TOTAL PRODUCTIE NETERM 7.20 252.000 35640.00 16200.00 24.55 1586.31 2757.6 53678.31
Incrcat, transportat IC (N) IV-1 t 18 0.11 1.98 II 35 69.300 2RM2 200 0.05 4.5 900.00 Azotat 200 18000 1.4 25200.00 25 0.72 39.6 28.8 26208.90
Descrcat, IC (N) IV-1 t 18 0.11 1.98 II 35 69.300 0.0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 69.30
Adm. i deservit IC (N) IV-1 ha 90 0.047 4.23 II 35 148.050 MA-3,5 200 0.68 61.2 12240.00 0 0.00 14.5 6.21 341.379 216 12729.43
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 27 0.15 4.05 IV 45 182.250 RC-4 200 0.05 4.5 900.00 0 0.00 60 0.45 24.75 43.2 1107.00
Erbicidat i deservit IV-1 ha 90 0.06 5.40 I 30 162.000 MPSP 200 0.25 22.5 4500.00 Diizocab 5 450 25 11250.00 29.7 3.03 196.97 315 16108.97
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 90 0.00 0.000 GDU3,4 200 0.63 56.7 11340.00 0 0.00 11.5 7.83 469.565 675 11809.57
Incrcat, transportat sm. IV-2 t 1.8 0.11 0.20 II 30 5.940 2RM2 200 0.05 4.5 900.00 PioneerA24 20 1800 8 14400.00 25 0.07 3.96 2.88 15309.90
Semnat +deservit IV-2 ha 90 0.7 63.00 III 40 2520.000 SPC-8 200 0.5 45.0 9000.00 0 0.00 16 5.63 365.625 630 11885.63
Prit mecanic I si manual I V-1 ha 90 4 360.00 III 40 14400.000 CPU 200 0.5 45.0 9000.00 0 0.00 6.5 13.85 900 360 24300.00
Prsit mecanic II si manual II VI-1 ha 90 3.03 272.70 III 40 10908.000 CPU 200 0.3 27.0 5400.00 0 0.00 12 7.50 487.5 315 16795.50
TOTAL TRIMESTRUL II 713.54 28464.840 200 0.0 54180.00 0 50850.00 45.28 2829.35 2585.88 136324.19
Recoltat porumb manual IX-3 t 695.3 1.25 869.06 III 40 34762.500 0.0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 34762.50
Incrcat transportat rec. princ. IX-3 t 695.3 0.2 139.05 II 40 5562.000 2RM2 200 0.05 4.5 900.00 0 0.00 25 27.81 1529.55 1112.4 7991.55
Tiat, fcut snopi trans rec.sec. IX-3 t 903.8 0.25 225.96 III 40 9038.250 2RM2 200 0.05 4.5 900.00 0 0.00 25 36.15 1988.42 1446.12 11926.67
TOTAL AN CURENT 1234.07 49362.750 1800.00 0 0.00 63.96 3517.97 2558.52 54680.72
0.00
TOTAL GENERAL 1954.81 78079.590 458.1 91620.00 67050.00 133.79 7933.62 7902 244683.21
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE
Suprafata 1 Productia medie principala 7725 kg/ha Productia totala principala 7.725 t V2 RECOLTAT BOABE
secundara 10043 kg/ha secundara 10.0425 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum Total
decada Norma Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat mecaniz. motorina lucrari
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat ( lei) litri ( lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Incrcat, transportat IC (PK) IX-3 t 0.15 0.11 0.02 II 35 0.578 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 superfosfat 150 150 1.2 180.00 25 0.01 0.33 0.24 190.91
Descrcat, IC (PK) IX-3 t 0.15 0.11 0.02 II 35 0.578 sare potasica 150 150 0 0.00 0.58
Adm. i deservit IC (PK) IX-3 ha 1.0 0.047 0.05 II 35 1.645 MA-3,5 200 0.68 0.7 136.00 0 14.5 0.01 0.56897 2.4 138.21
Arat 25 cm +grpat IX-3 ha 1 0.00 0.000 PP4-30 200 1.25 1.3 250.00 0 3.9 0.26 16.6667 28 266.67
TOTAL PRODUCTIE NETERM 0.08 2.800 396.00 180.00 0.27 17.5656 30.64 596.37
Incrcat, transportat IC (N) IV-1 t 0.2 0.11 0.02 II 35 0.770 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 Azotat 200 200 1.4 280.00 25 0.01 0.44 0.32 291.21
Descrcat, IC (N) IV-1 t 0.2 0.11 0.02 II 35 0.770 0.0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.77
Adm. i deservit IC (N) IV-1 ha 1 0.047 0.05 II 35 1.645 MA-3,5 200 0.68 0.7 136.00 0 0.00 14.5 0.07 3.7931 2.4 141.44
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 0.3 0.15 0.05 IV 45 2.025 RC-4 200 0.05 0.1 10.00 0 0.00 60 0.01 0.275 0.48 12.30
Erbicidat i deservit IV-1 ha 1 0.06 0.06 I 30 1.800 MPSP 200 0.25 0.3 50.00 Diizocab 5 5 25 125.00 29.7 0.03 2.18855 3.5 178.99
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 1 0.00 0.000 GDU3,4 200 0.63 0.6 126.00 0 0.00 11.5 0.09 5.21739 7.5 131.22
Incrcat, transportat sm. IV-2 t 0.02 0.11 0.00 II 30 0.066 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 PioneerA24 20 20 8 160.00 25 0.00 0.044 0.032 170.11
Semnat +deservit IV-2 ha 1 0.7 0.70 III 40 28.000 SPC-8 200 0.5 0.5 100.00 0 0.00 16 0.06 4.0625 7 132.06
Prit mecanic I si manual I V-1 ha 1 4 4.00 III 40 160.000 CPU 200 0.5 0.5 100.00 0 0.00 6.5 0.15 10 4 270.00
Prit mecanic II si manual II VI-1 ha 1 3.03 3.03 III 40 121.200 CPU 200 0.3 0.3 60.00 0 0.00 12 0.08 5.41667 3.5 186.62
TOTAL TRIMESTRUL II 7.93 316.276 200 0.0 602.00 0 565.00 0.50 31.4372 28.732 1514.71
Recoltat porumb BOABE IX-3 t 7.725 0.00 III 40 0.000New Holland 200 0.65 0.7 130.00 0 0.00 0 0.00 0 0 130.00
Transportat boabe IX-3 t 7.725 0.00 II 40 0.000 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 0 0.00 25 0.31 16.995 12.36 27.00
Balotat tulpini IX-3 t 10.04 0.00 III 40 0.000 Horsch 200 0.2 0.2 40.00 ata balotat 5 50.21 3 150.64 25 0.40 22.0935 16.068 212.73
Incarcat baloti IX-3 t 10.04 0.00 0.000 Valtra+IF 200 0.04 0.0 8.00 0.00 0.00
Transport baloti IX-3 t 10.04 0.00 0.000 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 0.00 0.00
Cladit sira de baloti IX-3 t 10.04 0.16 1.61 IV 45 72.306 0.0 0.00 0.00
TOTAL AN CURENT 1.61 0.000 198.00 0.00 150.64 0.71 39.0885 28.428 387.73
0.00
TOTAL GENERAL 9.615 319.076 ### 1196.00 0 895.64 1.49 88.0913 87.8 2498.80
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE
Suprafata 1 Productia medie principala 7725 kg/ha Productia totala principala 7.725 t V2 RECOLTAT BOABE
secundara 10043 kg/ha secundara 10.0425 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum Total
decada Norma Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat mecaniz. motorina lucrari
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat ( lei) litri ( lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Incrcat, transportat IC (PK)
Descrcat, IC (PK)
Adm. i deservit IC (PK)
Arat 25 cm +grpat
TOTAL PRODUCTIE NETERM ###
Incrcat, transportat IC (N)
Descrcat, IC (N)
Adm. i deservit IC (N)
Transportat apa prep. sol.
Erbicidat i deservit
Discuit si preg. pat germ.
Incrcat, transportat sm.
Semnat +deservit
Prit mecanic I si manual I
Prit mecanic II si manual II
TOTAL TRIMESTRUL II ###
Recoltat porumb BOABE
Transportat boabe
Balotat tulpini
Incarcat baloti
Transport baloti
Cladit sira de baloti
TOTAL AN CURENT ###

TOTAL GENERAL ###


Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE
Suprafata 1 Productia medie principala 7725 kg/ha Productia totala principala 7.725 t V2 RECOLTAT BOABE
secundara 10043 kg/ha secundara 10.0425 t aplicatie studenti

Denumirea lucrrii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum Total
decada Norma Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat mecaniz. motorina lucrari
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat ( lei) litri ( lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Incrcat, transportat IC (PK) IX-3 t 0.15 0.11 0.02 II 35 0.578 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 superfosfat 150 150 1.2 180.00 25 0.01 0.33 0.24 190.91
Descrcat, IC (PK) IX-3 t 0.15 0.11 0.02 II 35 0.578 sare potasica 150 150 0 0.00 0.58
Adm. i deservit IC (PK) IX-3 ha 1.0 0.047 0.05 II 35 1.645 MA-3,5 200 0.68 0.7 136.00 0 14.5 0.01 0.56897 2.4 138.21
Arat 25 cm +grpat IX-3 ha 1 0.00 0.000 PP4-30 200 1.25 1.3 250.00 0 3.9 0.26 16.6667 28 266.67
TOTAL PRODUCTIE NETERM 0.08 2.800 396.00 180.00 0.27 17.5656 30.64 596.37
Incrcat, transportat IC (N) IV-1 t 0.2 0.11 0.02 II 35 0.770 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 Azotat 200 200 1.4 280.00 25 0.01 0.44 0.32 291.21
Descrcat, IC (N) IV-1 t 0.2 0.11 0.02 II 35 0.770 0.0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.77
Adm. i deservit IC (N) IV-1 ha 1 0.047 0.05 II 35 1.645 MA-3,5 200 0.68 0.7 136.00 0 0.00 14.5 0.07 3.7931 2.4 141.44
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 0.3 0.15 0.05 IV 45 2.025 RC-4 200 0.05 0.1 10.00 0 0.00 60 0.01 0.275 0.48 12.30
Erbicidat i deservit IV-1 ha 1 0.06 0.06 I 30 1.800 MPSP 200 0.25 0.3 50.00 Diizocab 5 5 25 125.00 29.7 0.03 2.18855 3.5 178.99
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 1 0.00 0.000 GDU3,4 200 0.63 0.6 126.00 0 0.00 11.5 0.09 5.21739 7.5 131.22
Incrcat, transportat sm. IV-2 t 0.02 0.11 0.00 II 30 0.066 2RM2 200 0.05 0.1 10.00 PioneerA24 20 20 8 160.00 25 0.00 0.044 0.032 170.11
Semnat +deservit IV-2 ha 1 0.7 0.70 III 40 28.000 SPC-8 200 0.5 0.5 100.00 0 0.00 16 0.06 4.0625 7 132.06
Prit mecanic I si manual I V-1 ha 1 4 4.00 III 40 160.000 CPU 200 0.5 0.5 100.00 0 0.00 6.5 0.15 10 4 270.00
Prit mecanic II si manual II VI-1 ha 1 3.03 3.03 III 40 121.200 CPU 200 0.3 0.3 60.00 0 0.00 12 0.08 5.41667 3.5 186.62
TOTAL TRIMESTRUL II 7.93 316.276 200 0.0 602.00 0 565.00 0.50 31.4372 28.732 1514.71
Recoltat porumb BOABE IX-3 t 7.725 0.00 III 40 0.000New Holland 200 0.0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
Transportat boabe IX-3 t 7.725 0.00 II 40 0.000 2RM2 200 0.0 0.00 0 0.00 25 0.31 16.995 12.36 17.00
Balotat tulpini IX-3 t 10.04 0.00 III 40 0.000 Horsch 200 0.0 0.00 ata balotat 0.00 0.00 25 0.40 22.0935 16.068 22.09
Incarcat baloti IX-3 t 10.04 0.00 0.000 Valtra+IF 200 0.0 0.00 0.00 0.00
Transport baloti IX-3 t 10.04 0.00 0.000 2RM2 200 0.0 0.00 0.00 0.00
Cladit sira de baloti IX-3 t 10.04 0.00 IV 45 0.000 0.0 0.00 0.00
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.71 39.0885 28.428 39.09
0.00
TOTAL GENERAL 8.0082 319.076 5.0 998.00 0 745.00 1.49 88.0913 87.8 2150.17

Potrebbero piacerti anche