Sei sulla pagina 1di 34

TABEL OPNAME PEKERJAAN

DPT BONGKARAN NIKO


45
Kontraktor : Iyus
32.3
Lebar Penampang bawah Lebar Penampang Atas Tinggi Penampang Penampang Pondasi 1 Penampang Pondasi 2 Sepatu DPT 1 Sepatu DPT 2 Luas Penampang Panjang segmen Volume
No Keterangan
LB1 LB2 LA1 LA2 TA1 TA2 Lebar Dalam Lebar Dalam Lebar tinggi Lebar tinggi A1 A2 A Rata2 m m3 12/9/2016
I. PEKERJAAN GALIAN TANAH :
A. Galian Poer
STA 0+000 s/d STA 0+041.6 1.4 1.4 1.4 1.4 0.1 0.1 0.14 0.14 0.14 41.60 5.82
STA 0+003.90 s/d STA 0+006.00 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.25 0.00 0.13 3.00 0.38

TOTAL VOL. PEK. GALIAN TANAH (M3) 44.60 6.20


II. PEKERJAAN PASANGAN BATU : 17.5
A. SALURAN
1 STA 0+000 s/d STA 0+001.25 1.71 1.71 1.71 1.25 2.14 1.71
2 STA 0+001.25 s/d STA 0+003.16 1.49 1.49 1.49 1.50 2.23 2.00
3 STA 0+003.16 s/d STA 0+005.66 1.94 1.94 1.94 1.00 1.94 1.74
4 STA 0+005.66 s/d STA 0+008.16 1.22 1.22 1.22 1.00 1.22 1.09
5 STA 0+008.16 s/d STA 0+010.66 1.71 1.48 1.59 1.50 2.39 2.15
6 STA 0+010.66 s/d STA 0+013.16 0.99 1.48 1.23 0.50 0.62 0.56
7 STA 0+013.16 s/d STA 0+015.66 1.58 1.58 1.58 2.00 3.15 2.84
8 STA 0+015.66 s/d STA 0+018.16 0.95 0.95 0.95 0.60 0.57 0.51
9 STA 0+018.16 s/d STA 0+020.66 1.62 1.62 1.62 1.65 2.67 2.41
10 STA 0+020.66 s/d STA 0+023.16 0.90 0.90 0.90 0.90 0.81 0.73
11 STA 0+023.16 s/d STA 0+025.66 1.62 1.62 1.62 1.70 2.75 2.48
12 STA 0+025.66 s/d STA 0+028.16 0.90 0.90 0.90 1.10 0.99 0.89
13 STA 0+028.16 s/d STA 0+030.66 1.71 1.71 1.71 1.45 2.48 2.23
14 STA 0+030.66 s/d STA 0+033.16 0.99 0.99 0.99 1.05 1.04 0.94
15 STA 0+033.16 s/d STA 0+035.66 1.67 1.67 1.67 1.40 2.33
16 STA 0+035.66 s/d STA 0+038.16 0.95 0.95 0.95 1.10 1.04
17 STA 0+038.16 s/d STA 0+040.66 1.26 1.26 1.26 1.65 2.08
Bak Kontrol 0.90 0.90 0.90 0.75 0.68
Bak Kontrol 1.26 1.26 1.26 1.80 2.27
18 STA 0+043.26 s/d STA 0+045.76 0.90 0.90 0.90 0.70 0.63
19 STA 0+045.76 s/d STA 0+048.26 1.40 1.40 1.40 1.85 2.58
20 STA 0+048.26 s/d STA 0+050.76 1.04 1.04 1.04 0.65 0.67
21 STA 0+050.76 s/d STA 0+053.26 1.76 1.76 1.76 1.65 2.90
1.04 1.04 1.04 0.85 0.88
1.53 1.53 1.53 1.70 2.60
0.81 0.81 0.81 0.80 0.65
1.23 1.23 1.23 1.60 1.97
dinding trapan ke-1 0.99 0.99 0.99 2.50 2.48
0.99 0.99 0.99 0.76 0.75
0.72 0.72 0.72 0.60 0.43
1.40 1.40 1.40 1.90 2.65
1.04 1.04 1.04 0.60 0.62
1.67 1.67 1.67 1.90 3.16
1.67 1.67 1.67 2.50

TOTAL PANJANG PEK.PAS. BATU (M) 44.46 22.27


TOTAL VOL. PEKERJAAN PAS. BATU (M3) 56.35
III. PENGECORAN BETON
1 Sloof beton 20/30:
- STA 0+000 s/d STA 0+040.66 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0 0 0 0 0.06 0.06 0.06 44.46 2.67 0.83
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00
2 Sloof Balok Dinding Kanan 15/15:
-STA 0+000 s/d STA 0+003 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 44.46 1.00 0.39
-STA 0+003 s/d STA 0+009.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ring Balok 15x15:
- STA 0+000 s/d STA 0+006 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 44.46 1.00 0.39
- STA 0+006 s/d STA 0+009.1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00
TOTAL VOLUME PEMBETONAN BALOK (M3) 4.67 1.60
2 Kolom Beton :
- K-1 (STA 0+000.0) 0.075 0.075 0.075 0.0 0.00
- K-2 (STA 0+003.0) 0.075 0.075 0.075 2.15 0.16 0.06
- K-3 (STA 0+006.0) 0.075 0.075 0.075 2.25 0.17 0.07
-k-4 0.075 0.075 0.075 2.00 0.15 0.06
-k-5 0.075 0.075 0.075 1.85 0.14 0.06
-k6 0.075 0.075 0.075 0.95 0.07 0.03
-k-7 0.075 0.075 0.075 1.70 0.13 0.05
-k8 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07 0.03
-k9 0.075 0.075 0.075 1.70 0.13
-k10 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07
-k11 0.075 0.075 0.075 1.80 0.14
-k-12 0.075 0.075 0.075 1.00 0.08
-k13 0.075 0.075 0.075 1.75 0.13
-k-14 0.075 0.075 0.075 0.95 0.07
-k-15 0.075 0.075 0.075 1.30 0.10
-k16 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07
-k-17 0.075 0.075 0.075 1.30 0.10
- K-18 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07
0.075 0.075 0.075 1.45 0.11
0.075 0.075 0.075 1.05 0.08
0.075 0.075 0.075 1.85 0.14
0.075 0.075 0.075 1.05 0.08
0.075 0.075 0.075 1.60 0.12
0.075 0.075 0.075 0.80 0.06
0.075 0.075 0.075 1.27 0.10
0.075 0.075 0.075 1.00 0.08
0.075 0.075 0.075 1.00 0.08
0.075 0.075 0.075 0.70 0.05
0.075 0.075 0.075 1.45 0.11
0.075 0.075 0.075 1.05 0.08
0.075 0.075 0.075 1.75 0.13
TOTAL VOLUME PEMBETONAN KOLOM (M3) 40.3 3.02 0.35
5 Traus Pile :
- TP-1 (STA 0+000.7) 0.07 2.00 0.14
- TP-2 (STA 0+003.7) 0.07 2.00 0.14
- TP-3 (STA 0+006.7) 0.07 2.00 0.14
- TP-4 (STA 0+009.7) 0.07 2.00 0.14
TOTAL VOLUME PEMBETONAN TRAUSS PAL (M3) 8.00 0.57
6 Pile Cap :
- PC-1 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-2 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-3 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-4 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-5 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-6 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-7 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-8 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-9 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-10 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-11 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-12 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-13 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-14 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-15 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-16 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-17 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-18 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-19 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-20 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-21 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29

TOTAL VOLUME PEMBETONAN PILE CAP (M3) 5.29 2.06


7 Saluran Belakang DPT 26.5

Bandung, 26 Juli 2016


Mengetahui : Yang Membuat
Manajer Proyek

( Haryo Seno ) ( Haryo Seno )


12/9/2016 Panjang 12/16/2016 12/23/2016

3.822

Tot. Tinggi Tinggi Coran Tinggi Besi panjang Besi tekukan


batu kolom kolom poer
1.25 0.83 1.71 1.25 1.71 1.25 0.0 -0.6 4
2.75 0.71 2.00 2.75 2.00 2.75 2.75 #REF! #REF!
3.75 0.94 1.74 3.75 1.74 3.75 3.75 #REF! #REF!
4.75 0.58 1.09 4.75 1.09 4.75 5.77 #REF! #REF!
6.25 0.83 2.15 6.25 2.15 6.25 7.27 #REF! #REF!
6.75 0.47 0.56 6.75 0.56 6.75 4.34 2.17125 6.5 opname pekerjaan
8.75 s/d ini 2.84 8.75 2.84 8.75
9.35 3.74 0.51 9.35 0.51 9.35
11.00 2.41 11.00 2.41 11.00
11.90 0.73 11.90 0.73 11.90
13.60 2.48 13.60 2.48 13.60
14.70 0.89 14.70 0.89 14.70
16.15 2.23 16.15 2.23 16.15
17.20 0.94 17.20 0.94 17.20
18.60 2.10 18.60 2.10 18.60
19.70 0.94 19.70 0.94 19.70
21.35 1.87 21.35 1.87 21.35
22.10 0.61 22.10 0.61 22.10
1.81 23.90 1.81 23.90
0.50 24.60 0.50 24.60
2.06 26.45 2.06 26.45
0.54 27.10 0.54 27.10
2.32 28.75 2.32 28.75
0.70 29.60 0.70 29.60
2.08 31.30
0.52 32.10
1.58 33.70
1.98 36.20
0.60 36.96
0.35 37.56
2.12 39.46
0.50 40.06
2.53 41.96
44.46
44.46

0.00 35.73 23.3 11.98 12.8 1.9 49.98


61.99 #REF! #REF!
208.01

1.42

0.67

0.67

2.75

0.2x0.2 15x15 3.56


0.05 0.05 0.06 0.05 12.16
0.05 0.05 0.07 0.05 12.56
0.05 0.05 0.06 0.05
0.04 0.04 0.06 0.04
0.02 0.02 0.03 0.02
0.04 0.04 0.05 0.04
0.02 0.02 0.03 0.02
0.04 0.05 0.04
0.02 0.03 0.02
0.04 0.05 0.04
0.02 0.03 0.02
0.04
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02 7.16
0.03
0.02
0.04
0.02
0.04
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.04
0.91 0.27 0.52 0.39

0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29

3.82
TABEL OPNAME PEKERJAAN
DPT BONGKARAN NIKO
45
Kontraktor : Iyus
32.3
Lebar Penampang bawah Lebar Penampang Atas Tinggi Penampang Penampang Pondasi 1 Penampang Pondasi 2 Sepatu DPT 1 Sepatu DPT 2 Luas Penampang Panjang segmen Volume
No Keterangan
LB1 LB2 LA1 LA2 TA1 TA2 Lebar Dalam Lebar Dalam Lebar tinggi Lebar tinggi A1 A2 A Rata2 m m3 12/9/2016
I. PEKERJAAN GALIAN TANAH :
A. Galian Poer
STA 0+000 s/d STA 0+041.6 1.4 1.4 1.4 1.4 0.1 0.1 0.14 0.14 0.14 41.60 5.82
STA 0+003.90 s/d STA 0+006.00 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.25 0.00 0.13 3.00 0.38

TOTAL VOL. PEK. GALIAN TANAH (M3) 44.60 6.20


II. PEKERJAAN PASANGAN BATU : 17.5
A. SALURAN
1 STA 0+000 s/d STA 0+001.25 1.71 1.71 1.71 1.25 2.14 1.71
2 STA 0+001.25 s/d STA 0+003.16 1.49 1.49 1.49 1.50 2.23 2.00
3 STA 0+003.16 s/d STA 0+005.66 1.94 1.94 1.94 1.00 1.94 1.74
4 STA 0+005.66 s/d STA 0+008.16 1.22 1.22 1.22 1.00 1.22 1.09
5 STA 0+008.16 s/d STA 0+010.66 1.71 1.48 1.59 1.50 2.39 2.15
6 STA 0+010.66 s/d STA 0+013.16 0.99 1.48 1.23 0.50 0.62 0.56
7 STA 0+013.16 s/d STA 0+015.66 1.58 1.58 1.58 2.00 3.15 2.84
8 STA 0+015.66 s/d STA 0+018.16 0.95 0.95 0.95 0.60 0.57 0.51
9 STA 0+018.16 s/d STA 0+020.66 1.62 1.62 1.62 1.65 2.67 2.41
10 STA 0+020.66 s/d STA 0+023.16 0.90 0.90 0.90 0.90 0.81 0.73
11 STA 0+023.16 s/d STA 0+025.66 1.62 1.62 1.62 1.70 2.75 2.48
12 STA 0+025.66 s/d STA 0+028.16 0.90 0.90 0.90 1.10 0.99 0.89
13 STA 0+028.16 s/d STA 0+030.66 1.71 1.71 1.71 1.45 2.48 2.23
14 STA 0+030.66 s/d STA 0+033.16 0.99 0.99 0.99 1.05 1.04 0.94
15 STA 0+033.16 s/d STA 0+035.66 1.67 1.67 1.67 1.40 2.33
16 STA 0+035.66 s/d STA 0+038.16 0.95 0.95 0.95 1.10 1.04
17 STA 0+038.16 s/d STA 0+040.66 1.26 1.26 1.26 1.65 2.08
Bak Kontrol 0.90 0.90 0.90 0.75 0.68
Bak Kontrol 1.26 1.26 1.26 1.80 2.27
18 STA 0+043.26 s/d STA 0+045.76 0.90 0.90 0.90 0.70 0.63
19 STA 0+045.76 s/d STA 0+048.26 1.40 1.40 1.40 1.85 2.58
20 STA 0+048.26 s/d STA 0+050.76 1.04 1.04 1.04 0.65 0.67
21 STA 0+050.76 s/d STA 0+053.26 1.76 1.76 1.76 1.65 2.90
1.04 1.04 1.04 0.85 0.88
1.53 1.53 1.53 1.70 2.60
0.81 0.81 0.81 0.80 0.65
1.23 1.23 1.23 1.60 1.97
dinding trapan ke-1 0.99 0.99 0.99 2.50 2.48
0.99 0.99 0.99 0.76 0.75
0.72 0.72 0.72 0.60 0.43
0.68 1.22 0.95 1.90 1.80
0.86 0.81 0.83 0.60 0.50
0.45 1.08 0.77 1.90 1.45
0.72 0.90 0.81 2.50 2.03

TOTAL PANJANG PEK.PAS. BATU (M) 44.46 22.27


TOTAL VOL. PEKERJAAN PAS. BATU (M3) 53.67
III. PENGECORAN BETON
1 Sloof beton 20/30:
- STA 0+000 s/d STA 0+040.66 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0 0 0 0 0.06 0.06 0.06 44.46 2.67 0.83
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00
2 Sloof Balok Dinding Kanan 15/15:
-STA 0+000 s/d STA 0+003 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 44.46 1.00 0.39
-STA 0+003 s/d STA 0+009.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ring Balok 15x15:
- STA 0+000 s/d STA 0+006 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 44.46 1.00 0.39
- STA 0+006 s/d STA 0+009.1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00
TOTAL VOLUME PEMBETONAN BALOK (M3) 4.67 1.60
2 Kolom Beton :
- K-1 (STA 0+000.0) 0.075 0.075 0.075 0.0 0.00
- K-2 (STA 0+003.0) 0.075 0.075 0.075 2.15 0.16 0.06
- K-3 (STA 0+006.0) 0.075 0.075 0.075 2.25 0.17 0.07
-k-4 0.075 0.075 0.075 2.00 0.15 0.06
-k-5 0.075 0.075 0.075 1.85 0.14 0.06
-k6 0.075 0.075 0.075 0.95 0.07 0.03
-k-7 0.075 0.075 0.075 1.70 0.13 0.05
-k8 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07 0.03
-k9 0.075 0.075 0.075 1.70 0.13
-k10 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07
-k11 0.075 0.075 0.075 1.80 0.14
-k-12 0.075 0.075 0.075 1.00 0.08
-k13 0.075 0.075 0.075 1.75 0.13
-k-14 0.075 0.075 0.075 0.95 0.07
-k-15 0.075 0.075 0.075 1.30 0.10
-k16 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07
-k-17 0.075 0.075 0.075 1.30 0.10
- K-18 0.075 0.075 0.075 0.90 0.07
0.075 0.075 0.075 1.45 0.11
0.075 0.075 0.075 1.05 0.08
0.075 0.075 0.075 1.85 0.14
0.075 0.075 0.075 1.05 0.08
0.075 0.075 0.075 1.60 0.12
0.075 0.075 0.075 0.80 0.06
0.075 0.075 0.075 1.27 0.10
0.075 0.075 0.075 1.00 0.08
0.075 0.075 0.075 1.00 0.08
0.075 0.075 0.075 0.70 0.05
0.075 0.075 0.075 1.45 0.11
0.075 0.075 0.075 1.05 0.08
0.075 0.075 0.075 1.75 0.13
TOTAL VOLUME PEMBETONAN KOLOM (M3) 40.3 3.02 0.35
5 Traus Pile :
- TP-1 (STA 0+000.7) 0.07 2.00 0.14
- TP-2 (STA 0+003.7) 0.07 2.00 0.14
- TP-3 (STA 0+006.7) 0.07 2.00 0.14
- TP-4 (STA 0+009.7) 0.07 2.00 0.14
TOTAL VOLUME PEMBETONAN TRAUSS PAL (M3) 8.00 0.57
6 Pile Cap :
- PC-1 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-2 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-3 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-4 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-5 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-6 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-7 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29 0.29
- PC-8 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-9 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-10 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-11 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-12 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-13 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-14 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-15 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-16 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-17 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-18 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-19 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-20 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29
- PC-21 0.7 0.3 0.21 1.4 0.29

TOTAL VOLUME PEMBETONAN PILE CAP (M3) 5.29 2.06


7 Saluran Belakang DPT 26.5

Bandung, 26 Juli 2016


Mengetahui : Yang Membuat
Manajer Proyek

( Haryo Seno ) ( Haryo Seno )


12/9/2016 Panjang 12/16/2016 12/23/2016

3.822

Tot. Tinggi Tinggi Coran Tinggi Besi panjang Besi tekukan


batu kolom kolom poer
1.25 0.83 1.71 1.25 1.71 1.25 0.0 -0.6 4
2.75 0.71 2.00 2.75 2.00 2.75 2.75 #REF! #REF!
3.75 0.94 1.74 3.75 1.74 3.75 3.75 #REF! #REF!
4.75 0.58 1.09 4.75 1.09 4.75 5.77 #REF! #REF!
6.25 0.83 2.15 6.25 2.15 6.25 7.27 #REF! #REF!
6.75 0.47 0.56 6.75 0.56 6.75 4.34 2.17125 6.5 opname pekerjaan
8.75 s/d ini 2.84 8.75 2.84 8.75
9.35 3.74 0.51 9.35 0.51 9.35
11.00 2.41 11.00 2.41 11.00
11.90 0.73 11.90 0.73 11.90
13.60 2.48 13.60 2.48 13.60
14.70 0.89 14.70 0.89 14.70
16.15 2.23 16.15 2.23 16.15
17.20 0.94 17.20 0.94 17.20
18.60 2.10 18.60 2.10 18.60
19.70 0.94 19.70 0.94 19.70
21.35 1.87 21.35 1.87 21.35
22.10 0.61 22.10 0.61 22.10
1.81 23.90 1.81 23.90
0.50 24.60 0.50 24.60
2.06 26.45 2.06 26.45
0.54 27.10 0.54 27.10
2.32 28.75 2.32 28.75
0.70 29.60 0.70 29.60
2.08 31.30
0.52 32.10
1.58 33.70
1.98 36.20
0.60 36.96
0.35 37.56
1.44 39.46
0.40 40.06
1.16 41.96
1.62 44.46
44.46

0.00 35.73 47.45 23.3 11.98 12.8 1.9 49.98


59.03 #REF! #REF!
210.97

1.42 2.13

0.67 1.00

0.67 1.00

2.75 4.13

0.25x0.30 15x15 0.25x0.30 15x15 3.56


0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 12.16
0.05 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 12.56
0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05
0.04 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04
0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04
0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
0.04 0.05 0.04 0.05 0.04
0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
0.04 0.05 0.04 0.05 0.04
0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
0.04 0.05 0.04
0.02 0.03 0.02
0.03 0.04 0.03
0.02 0.03 0.02
0.03 0.04 0.03
0.02 0.03 0.02 7.16
0.03
0.02
0.04
0.02
0.04
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.04
0.91 0.27 0.52 0.39 0.73 0.55

0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29

3.82
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m

No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

I Pek. Tanah
1 m³ galian tanah & Cerucuk 6.20 m3
a Borongan Galian Tanah 6.20 m3 Rp 85,000.00 Rp 526,915.00
b Borongan Cerucuk & Timbris 55.24 m2 Rp 10,000.00 Rp 552,440.00 35 300000 8571.4286
Jumlah Rp 1,079,355.00
Dibulatkan Rp 1,079,350.00
2 m1 Pengukuran & pemasangan bouwplank 48.32 m'
a Kayu kaso 4/6 albasia 12.08 btng Rp 14,500.00 Rp 175,160.00
b Paku 5-10 cm 2.50 kg Rp 13,000.00 Rp 32,500.00
c Papan papan kayu terentang 2/20 lbr Rp 18,500.00 Rp -
d Borongan Bowplank 48.32 m Rp 7,500.00 Rp 362,400.00
Jumlah Rp 570,060.00
Dibulatkan Rp 570,060.00
II Pek. Pondasi & Pasangan batu
1 1 m³ aanstamping pasir 5.88 m3
a Batu belah m³ Rp 185,000.00 Rp -
b Pasir uruk 5.88 m³ Rp 175,000.00 Rp 1,029,000.00 12.25
c Pecah batu - m3 Rp 25,000.00 Rp -
d Borongan Aanstamping 5.88 m3 Rp 100,000.00 Rp 588,000.00
Jumlah Rp 1,617,000.00
Dibulatkan Rp 1,617,000.00
2 titik Membuat lubang bor tiang strauss dia 30 cm (@panjang 2 m) 18.00 titik 0.148660687
a Upah Kerja 36.00 m Rp 50,000 Rp 1,800,000 36.20 ulir trauspal
3 m3 Membuat tiang strauss dia 30 cm (panjang 2 m) 5.09 m3
a Besi beton dia 13 cm 145.20 kg Rp 6,900.00 Rp 1,001,880.00 145.20 1.00 145.20 KG
b Besi beton dia 8 cm 69.12 kg Rp 7,000.00 Rp 483,840.00 172.80 0.40 69.12 KG bh - kg
c Kawat beton 11.45 kg Rp 16,000.00 Rp 183,124.80 3 4.8 14.4
d Semen PC (abu-abu) 50 kg 32.86 sak Rp 64,000.00 Rp 2,103,086.59 3.333333333
e Pasir beton 2.65 m³ Rp 220,000.00 Rp 581,929.92
f Split (batu pecah) 3.97 m³ Rp 250,000.00 Rp 991,926.00
g Borongan Pembesian 214.32 kg Rp 3,000.00 Rp 642,960.00
h Borongan Pengecoran 5.09 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,271,700.00
Jumlah Rp 7,260,447.31
Dibulatkan Rp 7,260,400.00
4 m3 Pas. pondasi & tpt bt kali, 1 pc : 4 ps 58.05 m3
a Batu belah 63.86 m³ Rp 180,000.00 Rp 11,494,472.11
b Semen PC (abu-abu) 50 kg 189.25 sak Rp 64,000.00 Rp 12,112,154.85
c Pasir pasang Cimalaka 30.19 m³ Rp 200,000.00 Rp 6,037,500.50 200000
d Borongan Pasangan Batu 58.05 m3 Rp 150,000.00 Rp 8,707,933.41
e Borongan Pecah batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89
f Borongan Angkutan batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89
Jumlah Rp 39,513,118.66
Dibulatkan Rp 39,513,110.00 680,639.85
III Pekerjaan Pembetonan
1 m3 Membuat Poer Beton uk. 140x70x30 cm2 5.29 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 41.07 sak Rp 64,000.00 Rp 2,628,218.88 D13-20 4.1 4 btng arah x
b Pasir beton 3.44 m³ Rp 220,000.00 Rp 756,756.00 4.1 4 btng aray
c Split (batu pecah) 3.44 m³ Rp 250,000.00 Rp 859,950.00 D13-15 8 btng @1.84 m
d Besi 18D10-7.5 @3.15 m 629.71 kg Rp 6,900.00 Rp 4,345,000.38 56.70 m/poer-x 18 unit poer 1020.6 m 85.05 btng 7.404 kg/btng 629.7102 kg
e Besi 9 D10-7.5 @1.75 m 174.92 kg Rp 6,900.00 Rp 1,206,944.55 15.75 m/poer-y 18 unit poer 283.5 m 23.625 btng 7.404 kg/btng 174.9195 kg
f Papan Beksiting lbr Rp 18,500.00 Rp - 4.73 btng
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 3.1 4
h Paku 1.00 kg Rp 13,000.00 Rp 13,000.00 6.8 7
i Borongan Pengecoran 5.29 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,323,000.00
j Borongan Pembesian 804.63 kg Rp 3,000.00 Rp 2,413,889.10
l Borongan Bekisting - m2 Rp 40,000.00 Rp -
Jumlah Rp 13,546,758.91
Dibulatkan Rp 13,546,700.00
2 m3 Membuat Sloop beton uk. 20x30 cm2 2.67 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 20.70 sak Rp 64,000.00 Rp 1,324,836.86 2.1666666667
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A 1.73 m³ Rp 220,000.00 Rp 381,466.80
c Split (batu pecah) 1.73 m³ Rp 250,000.00 Rp 433,485.00
d Besi 4 D12 mm 188.11 kg Rp 6,900.00 Rp 1,297,986.05 53.0 m/sloop D13 211.8 m/sloop 0.888 188.11 kg
e Besi D8 mm - 17.5 cm @ 1.02 m 58.21 kg Rp 7,000.00 Rp 407,456.00 142.7 bh/D8-17.5 145.5 m-D8-17.5 cm 0.4 58.208 kg
f Papan Beksiting 37.05 lbr Rp 18,500.00 Rp 685,425.00
g Kaso 4/6 5.47 btng Rp 14,500.00 Rp 79,284.19
h Paku 3.00 kg Rp 13,000.00 Rp 39,000.00
i Borongan Pengecoran 2.67 m3 Rp 250,000.00 Rp 666,900.00
j Borongan Pembesian 246.32 kg Rp 3,000.00 Rp 738,965.76
k Borongan Bekisting 22.23 m2 Rp 40,000.00 Rp 889,200.00
Jumlah Rp 6,944,005.66
Dibulatkan Rp 6,944,000.00
3 m3 Membuat Kolom beton uk. 25x30 3.02 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 24.19 sak Rp 64,000.00 Rp 1,548,288.00
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A 1.66 m³ Rp 220,000.00 Rp 365,904.00
c Split (batu pecah) 2.12 m³ Rp 250,000.00 Rp 529,200.00
d Besi 4 D12 mm 181.58 kg Rp 6,900.00 Rp 1,252,889.86 51.12 m-D12 45.39456 kg/total 4 bh 181.5782 kg
e Besi D8 mm - 17.5 cm @ 1.03 m 95.34 kg Rp 7,000.00 Rp 667,357.60 238.342 bh-D8-15 95.3368 kg/total kg
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 m/total 0 kg
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00
h Paku 5.00 kg Rp 13,000.00 Rp 65,000.00
i Borongan Pengecoran 3.02 m3 Rp 250,000.00 Rp 756,000.00
j Borongan Pembesian 276.92 kg Rp 3,000.00 Rp 830,745.12
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 Rp 36.08
Jumlah Rp 7,624,728.58
Dibulatkan Rp 7,624,700.00 2,521,395.50
4 m3 Membuat Balok beton 2 bh x uk. 15x15 2.00 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 16.01 sak Rp 64,000.00 Rp 1,024,358.40
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A 1.10 m³ Rp 220,000.00 Rp 242,084.70
c Split (batu pecah) 1.40 m³ Rp 250,000.00 Rp 350,122.50
d Besi 4 D12 mm 315.84 kg Rp 6,900.00 Rp 2,179,322.50 44.5 m - D12 355.7 m/sloop 0.888 315.84 kg
e Besi D8 mm - 17.5 cm @ 0.45 m 91.82 kg Rp 7,000.00 Rp 642,744.00 255.1 bh D8-17.5 229.6 m-D8-17.5 cm 0.4 91.821 kg
f Papan Bekisting 43.00 lbr Rp 18,500.00 Rp 795,500.00
g Kaso 4/6 4.51 btng Rp 14,500.00 Rp 65,395.00
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00
i Borongan Pengecoran 2.00 m3 Rp 250,000.00 Rp 500,175.00
j Borongan Pembesian 407.66 kg Rp 3,000.00 Rp 1,222,993.23
k Borongan Bekisting 17.20 m2 Rp 45,000.00 Rp 774,000.00
Jumlah Rp 7,822,695.33
Dibulatkan Rp 7,822,600.00
5 m3 Membuat Kolom beton uk. 15x15 0.91 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 7.26 sak Rp 64,000.00 Rp 464,486.40
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A 0.50 m³ Rp 220,000.00 Rp 109,771.20
c Split (batu pecah) 0.64 m³ Rp 250,000.00 Rp 158,760.00
d Besi 4 D12 mm 152.81 kg Rp 6,900.00 Rp 1,054,368.58 43.0 m/D12 172.1 m/sloop 0.888 152.81 kg
e Besi D8 mm - 17.5 cm @ 0.45 m 41.65 kg Rp 7,000.00 Rp 291,564.00 231.4 bh/D8-17.5 104.1 m-D8-17.5 cm 0.4 41.652 kg
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00
i Borongan Pengecoran 0.91 m3 Rp 250,000.00 Rp 226,800.00
j Borongan Pembesian 194.46 kg Rp 3,000.00 Rp 583,377.12
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00
Jumlah Rp 4,524,471.30
Dibulatkan Rp 4,524,400.00
6 m Memasang Pipa Sulingan
a Pipa PVC 2 7.00 btng Rp 30,000.00 Rp 210,000.00
b Ijuk 5.00 kg Rp 25,000.00 Rp 125,000.00
c Kawat beton 1.00 kg Rp 16,000.00 Rp 16,000.00 0.01099
d Borongan Pasang Pipa Sulingan 42.00 m Rp 2,000.00 Rp 84,000.00
Jumlah Rp 435,000.00
Dibulatkan Rp 435,000.00
TOTAL Rp 92,737,320.00
Profit 10% Rp 9,273,732.00
Jumlah Rp 102,011,052.00
Dibulatkan Rp 102,011,000.00
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode :

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
I Pek. Tanah
1 m³ galian tanah & Cerucuk 6.20 m3
a Borongan Galian Tanah 6.20 m3 Rp 85,000.00 Rp 526,915.00 0.56 6.20 3.10 50.00 0.28
b Borongan Cerucuk & Timbris 55.24 m2 Rp 10,000.00 Rp 552,440.00 0.59 55.24 27.62 50.00 0.29 35 300000 8571.4286
Jumlah Rp 1,079,355.00
Dibulatkan Rp 1,079,350.00
2 m1 Pengukuran & pemasangan bouwplank 48.32 m'
a Kayu kaso 4/6 albasia 12.08 btng Rp 14,500.00 Rp 175,160.00 0.19 12.08 3.62 30.00 0.06
b Paku 5-10 cm 2.50 kg Rp 13,000.00 Rp 32,500.00 0.03 2.50 0.75 30.00 0.01
c Papan papan kayu terentang 2/20 lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Bowplank 48.32 m Rp 7,500.00 Rp 362,400.00 0.38 48.32 14.50 30.00 0.12
Jumlah Rp 570,060.00
Dibulatkan Rp 570,060.00
II Pek. Pondasi & Pasangan batu
1 1 m³ aanstamping pasir 5.88 m3
a Batu belah m³ Rp 185,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Pasir uruk 5.88 m³ Rp 175,000.00 Rp 1,029,000.00 1.09 5.88 0.88 15.00 0.16 12.25
c Pecah batu - m3 Rp 25,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Aanstamping 5.88 m3 Rp 100,000.00 Rp 588,000.00 0.62 5.88 0.88 15.00 0.09
Jumlah Rp 1,617,000.00
Dibulatkan Rp 1,617,000.00
2 titik Membuat lubang bor tiang strauss dia 30 cm (@panjang 2 m) 18.00 titik 0.148660687
a Upah Kerja 36.00 m Rp 50,000 Rp 1,800,000 1.91 36.00 36.00 100.00 1.91 36.20 ulir trauspal
3 m3 Membuat tiang strauss dia 30 cm (panjang 2 m) 5.09 m3
a Besi beton dia 13 cm 145.20 kg Rp 6,900.00 Rp 1,001,880.00 1.06 145.20 145.20 100.00 1.06 145.20 1.00 145.20 KG
b Besi beton dia 8 cm 69.12 kg Rp 7,000.00 Rp 483,840.00 0.51 69.12 69.12 100.00 0.51 172.80 0.40 69.12 KG
c Kawat beton 11.45 kg Rp 16,000.00 Rp 183,124.80 0.19 11.45 11.45 100.00 0.19 3 4.8 14.4
d Semen PC (abu-abu) 50 kg 32.86 sak Rp 64,000.00 Rp 2,103,086.59 2.23 32.86 32.86 100.00 2.23 3.333333333
e Pasir beton 2.65 m³ Rp 220,000.00 Rp 581,929.92 0.62 2.65 2.65 100.00 0.62
f Split (batu pecah) 3.97 m³ Rp 250,000.00 Rp 991,926.00 1.05 3.97 3.97 100.00 1.05
g Borongan Pembesian 214.32 kg Rp 3,000.00 Rp 642,960.00 0.68 214.32 214.32 100.00 0.68
h Borongan Pengecoran 5.09 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,271,700.00 1.35 5.09 5.09 100.00 1.35
Jumlah Rp 7,260,447.31
Dibulatkan Rp 7,260,400.00
4 m3 Pas. pondasi & tpt bt kali, 1 pc : 4 ps 56.35 m3
a Batu belah 61.99 m³ Rp 180,000.00 Rp 11,157,872.11 11.83 61.99 7.38 11.90 1.41
b Semen PC (abu-abu) 50 kg 183.71 sak Rp 64,000.00 Rp 11,757,466.85 12.46 183.71 21.87 11.90 1.48
c Pasir pasang Cimalaka 29.30 m³ Rp 200,000.00 Rp 5,860,700.50 6.21 29.30 3.49 11.90 0.74 200000
d Borongan Pasangan Batu 56.35 m3 Rp 150,000.00 Rp 8,452,933.41 8.96 56.35 6.71 11.90 1.07
e Borongan Pecah batu 22.54 m3 Rp 25,000.00 Rp 563,528.89 0.60 22.54 2.68 11.90 0.07
f Borongan Angkutan batu 22.54 m3 Rp 25,000.00 Rp 563,528.89 0.60 22.54 2.68 11.90 0.07
Jumlah Rp 38,356,030.66
Dibulatkan Rp 38,356,030.00 680,639.99
III Pekerjaan Pembetonan
1 m3 Membuat Poer Beton uk. 140x70x30 cm2 5.29 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 41.07 sak Rp 64,000.00 Rp 2,628,218.88 2.79 41.07 6.84 16.67 0.46 D13-20 4.1 4 btng arah x
b Pasir beton 3.44 m³ Rp 220,000.00 Rp 756,756.00 0.80 3.44 0.57 16.67 0.13 4.1 4 btng aray
c Split (batu pecah) 3.44 m³ Rp 250,000.00 Rp 859,950.00 0.91 3.44 0.57 16.67 0.15 D13-15 8 btng @1.84 m
d Besi 18D10-7.5 @3.15 m 1,020.60 kg Rp 6,900.00 Rp 7,042,140.00 7.47 1,020.60 170.10 16.67 1.24 56.70 m/poer-x 18 unit poer
e Besi 9 D10-7.5 @1.75 m 174.92 kg Rp 6,900.00 Rp 1,206,944.55 1.28 174.92 29.15 16.67 0.21 15.75 m/poer-y 18 unit poer
f Papan Beksiting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 btng
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 4
h Paku 1.00 kg Rp 13,000.00 Rp 13,000.00 0.01 1.00 0.17 16.67 0.00 6.8 7
i Borongan Pengecoran 5.29 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,323,000.00 1.40 5.29 0.88 16.67 0.23
j Borongan Pembesian 1,195.52 kg Rp 3,000.00 Rp 3,586,558.50 3.80 1,195.52 199.25 16.67 0.63
l Borongan Bekisting - m2 Rp 40,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Rp 17,416,567.93
Dibulatkan Rp 17,416,500.00
2 m3 Membuat Sloop beton uk. 20x30 cm2 2.67 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 20.70 sak Rp 64,000.00 Rp 1,324,836.86 1.40 20.70 0.00 0.00 2.1666666667
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A 1.73 m³ Rp 220,000.00 Rp 381,466.80 0.40 1.73 0.00 0.00
c Split (batu pecah) 1.73 m³ Rp 250,000.00 Rp 433,485.00 0.46 1.73 0.00 0.00
d Besi 4 D12 mm 188.11 kg Rp 6,900.00 Rp 1,297,986.05 1.38 188.11 11.20 5.95 0.08 53.0 m/sloop D13 211.8 m/sloop 0.888
e Besi D8 mm - 17.5 cm 58.21 kg Rp 7,000.00 Rp 407,456.00 0.43 58.21 3.46 5.95 0.03 142.7 bh/D8-17.5 145.5 m-D8-17.5 cm 0.4
f Papan Beksiting 37.05 lbr Rp 18,500.00 Rp 685,425.00 0.73 37.05 0.00 0.00
g Kaso 4/6 5.47 btng Rp 14,500.00 Rp 79,284.19 0.08 5.47 0.00 0.00
h Paku 3.00 kg Rp 13,000.00 Rp 39,000.00 0.04 3.00 0.00 0.00
i Borongan Pengecoran 2.67 m3 Rp 250,000.00 Rp 666,900.00 0.71 2.67 0.00 0.00
j Borongan Pembesian 246.32 kg Rp 3,000.00 Rp 738,965.76 0.78 246.32 0.00 0.00
k Borongan Bekisting 22.23 m2 Rp 40,000.00 Rp 889,200.00 0.94 22.23 0.00 0.00
Jumlah Rp 6,944,005.66
Dibulatkan Rp 6,944,000.00
3 m3 Membuat Kolom beton uk. 25x30 3.02 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 24.19 sak Rp 64,000.00 Rp 1,548,288.00 1.64 24.19 0.00 0.00
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A 1.66 m³ Rp 220,000.00 Rp 365,904.00 0.39 1.66 0.00 0.00
c Split (batu pecah) 2.12 m³ Rp 250,000.00 Rp 529,200.00 0.56 2.12 0.00 0.00
d Besi 4 D12 mm 143.22 kg Rp 6,900.00 Rp 988,194.82 1.05 143.22 15.91 11.11 0.12 40.32 m-D10 35.80416 kg/total 4
e Besi D8 mm - 17.5 cm 95.34 kg Rp 7,000.00 Rp 667,357.60 0.71 95.34 10.59 11.11 0.08 238.342 m-D8-15 95.3368 kg/total
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.19 60.48 0.00 0.00 m/total 0
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 0.00 0.00
h Paku 5.00 kg Rp 13,000.00 Rp 65,000.00 0.07 5.00 0.00 0.00
i Borongan Pengecoran 3.02 m3 Rp 250,000.00 Rp 756,000.00 0.80 3.02 0.00 0.00
j Borongan Pembesian 238.55 kg Rp 3,000.00 Rp 715,660.32 0.76 238.55 0.00 0.00
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 0.00 0.00
Jumlah Rp 7,244,948.74
Dibulatkan Rp 7,244,900.00 2,395,800.26
4 m3 Membuat Balok beton 2 bh x uk. 15x15 2.00 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 16.01 sak Rp 64,000.00 Rp 1,024,358.40 1.09 16.01 0.00 0.00
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A 1.10 m³ Rp 220,000.00 Rp 242,084.70 0.26 1.10 0.00 0.00
c Split (batu pecah) 1.40 m³ Rp 250,000.00 Rp 350,122.50 0.37 1.40 0.00 0.00
d Besi 4 D12 mm 315.84 kg Rp 6,900.00 Rp 2,179,322.50 2.31 315.84 0.00 0.00 44.5 m/rb D8 355.7 m/sloop 0.888
e Besi D8 mm - 17.5 cm 91.82 kg Rp 7,000.00 Rp 642,744.00 0.68 91.82 0.00 0.00 255.1 bh/D8-17.5 229.6 m-D8-17.5 cm 0.4
f Papan Bekisting 43.00 lbr Rp 18,500.00 Rp 795,500.00 0.84 43.00 0.00 0.00
g Kaso 4/6 4.51 btng Rp 14,500.00 Rp 65,395.00 0.07 4.51 0.00 0.00
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 0.00 0.00
i Borongan Pengecoran 2.00 m3 Rp 250,000.00 Rp 500,175.00 0.53 2.00 0.00 0.00
j Borongan Pembesian 407.66 kg Rp 3,000.00 Rp 1,222,993.23 1.30 407.66 0.00 0.00
k Borongan Bekisting 17.20 m2 Rp 45,000.00 Rp 774,000.00 0.82 17.20 0.00 0.00
Jumlah Rp 7,822,695.33
Dibulatkan Rp 7,822,600.00
5 m3 Membuat Kolom beton uk. 15x15 0.29 m3
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 2.35 sak Rp 64,000.00 Rp 150,528.00 0.16 2.35 0.00 0.00
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A 0.16 m³ Rp 220,000.00 Rp 35,574.00 0.04 0.16 0.00 0.00
c Split (batu pecah) 0.21 m³ Rp 250,000.00 Rp 51,450.00 0.05 0.21 0.00 0.00
d Besi 4 D12 mm 143.22 kg Rp 6,900.00 Rp 988,194.82 1.05 143.22 0.00 0.00 40.3 m/D12 161.3 m/sloop 0.888
e Besi D8 mm - 17.5 cm 41.65 kg Rp 7,000.00 Rp 291,564.00 0.31 41.65 0.00 0.00 231.4 bh/D8-17.5 104.1 m-D8-17.5 cm 0.4
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.19 60.48 0.00 0.00
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 0.00 0.00
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 0.00 0.00
i Borongan Pengecoran 0.29 m3 Rp 250,000.00 Rp 73,500.00 0.08 0.29 0.00 0.00
j Borongan Pembesian 184.87 kg Rp 3,000.00 Rp 554,605.92 0.59 184.87 0.00 0.00
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 0.00 0.00
Jumlah Rp 3,780,760.74
Dibulatkan Rp 3,780,700.00
6 m Memasang Pipa Sulingan
a Pipa PVC 2 7.00 btng Rp 30,000.00 Rp 210,000.00 0.22 7.00 0.00 0.00
b Ijuk 5.00 kg Rp 25,000.00 Rp 125,000.00 0.13 5.00 0.00 0.00
c Kawat beton 1.00 kg Rp 16,000.00 Rp 16,000.00 0.02 1.00 0.00 0.00 0.01099
d Borongan Pasang Pipa Sulingan 42.00 m Rp 2,000.00 Rp 84,000.00 0.09 42.00 0.00 0.00
Jumlah Rp 435,000.00
Dibulatkan Rp 435,000.00
TOTAL Rp 94,326,540.00 100.00 18.84
Profit 10% Rp 9,432,654.00
Jumlah Rp 103,759,194.00
Dibulatkan Rp 103,759,000.00 Rp 15,563,850.00
bh - kg

1020.6 m 85.05 btng 12 kg/btng 1020.6 kg


283.5 m 23.625 btng 7.404 kg/btng 174.9195 kg
188.11 kg
58.208 kg

bh 143.2166 kg
kg
kg

315.84 kg
91.821 kg

143.22 kg
41.652 kg
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 9 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
I Pek. Tanah
1 m³ galian tanah & Cerucuk 6.20 m3
a Borongan Galian Tanah 6.20 m3 Rp 85,000.00 Rp 526,915.00 0.56 6.20 3.10 50.00 0.28
b Borongan Cerucuk & Timbris 55.24 m2 Rp 10,000.00 Rp 552,440.00 0.59 55.24 27.62 50.00 0.29
Jumlah Rp 1,079,355.00
Dibulatkan Rp 1,079,350.00
2 m1 Pengukuran & pemasangan bouwplank 48.32 m'
a Kayu kaso 4/6 albasia 12.08 btng Rp 14,500.00 Rp 175,160.00 0.19 12.08 3.62 30.00 0.06
b Paku 5-10 cm 2.50 kg Rp 13,000.00 Rp 32,500.00 0.03 2.50 0.75 30.00 0.01
c Papan papan kayu terentang 2/20 lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Bowplank 48.32 m Rp 7,500.00 Rp 362,400.00 0.39 48.32 14.50 30.00 0.12
Jumlah Rp 570,060.00
Dibulatkan Rp 570,060.00
II Pek. Pondasi & Pasangan batu
1 1 m³ aanstamping pasir 5.88 m3
a Batu belah m³ Rp 185,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Pasir uruk 5.88 m³ Rp 175,000.00 Rp 1,029,000.00 1.10 5.88 0.88 15.00 0.16
c Pecah batu - m3 Rp 25,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Aanstamping 5.88 m3 Rp 100,000.00 Rp 588,000.00 0.63 5.88 0.88 15.00 0.09
Jumlah Rp 1,617,000.00
Dibulatkan Rp 1,617,000.00
2 titik Membuat lubang bor tiang strauss dia 30 cm (@panjang 2 m) 18.00 titik
a Upah Kerja 36.00 m Rp 50,000 Rp 1,800,000 1.92 36.00 36.00 100.00 1.92
3 m3 Membuat tiang strauss dia 30 cm (panjang 2 m) 5.09 m3
a Besi beton dia 13 cm 145.20 kg Rp 6,900.00 Rp 1,001,880.00 1.07 145.20 145.20 100.00 1.07
b Besi beton dia 8 cm 69.12 kg Rp 7,000.00 Rp 483,840.00 0.51 69.12 69.12 100.00 0.51
c Kawat beton 11.45 kg Rp 16,000.00 Rp 183,124.80 0.19 11.45 11.45 100.00 0.19
d Semen PC (abu-abu) 50 kg 32.86 sak Rp 64,000.00 Rp 2,103,086.59 2.24 32.86 32.86 100.00 2.24
e Pasir beton 2.65 m³ Rp 220,000.00 Rp 581,929.92 0.62 2.65 2.65 100.00 0.62
f Split (batu pecah) 3.97 m³ Rp 250,000.00 Rp 991,926.00 1.06 3.97 3.97 100.00 1.06
g Borongan Pembesian 214.32 kg Rp 3,000.00 Rp 642,960.00 0.68 214.32 214.32 100.00 0.68
h Borongan Pengecoran 5.09 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,271,700.00 1.35 5.09 5.09 100.00 1.35
Jumlah Rp 7,260,447.31
Dibulatkan Rp 7,260,400.00
4 m3 Pas. pondasi & tpt bt kali, 1 pc : 4 ps 58.05 m3 22.27
a Batu belah 23.86 m³ Rp 180,000.00 Rp 4,294,472.11 4.57 23.86 24.50 102.69 4.69

15
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 9 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Batu Belah Baru 40.00 m3 Rp 210,000.00 Rp 8,400,000.00
b Semen PC (abu-abu) 50 kg 189.25 sak Rp 64,000.00 Rp 12,112,154.85 12.89 189.25 72.61 38.37 4.95
c Pasir pasang 12.08 m³ Rp 200,000.00 Rp 2,415,000.20 2.57 12.08 11.58 95.92 2.47
Pasir Pasang Harga Baru 18.11 m3 Rp 210,000.00 Rp 3,803,625.32 4.05 18.11 12.74 70.34 2.85
d Borongan Pasangan Batu 58.05 m3 Rp 150,000.00 Rp 8,707,933.41 9.27 58.05 22.27 38.37 3.56
e Borongan Pecah batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89 0.62 23.22 8.91 38.37 0.24
f Borongan Angkutan batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89 0.62 23.22 8.91 38.37 0.24
Jumlah Rp 40,894,243.67
Dibulatkan Rp 40,894,240.00
III Pekerjaan Pembetonan
1 m3 Membuat Poer Beton uk. 140x70x30 cm2 5.29 m3 2.06
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 41.07 sak Rp 64,000.00 Rp 2,628,218.88 2.80 41.07 15.97 38.89 1.09
b Pasir beton/ Abu Batu 3.44 m³ Rp 200,000.00 Rp 687,960.00 0.73 3.44 1.34 38.89 0.28
c Split (batu pecah) 3.44 m³ Rp 250,000.00 Rp 859,950.00 0.92 3.44 1.34 38.89 0.36
d Besi 18D10-7.5 @3.15 m 629.71 kg Rp 6,900.00 Rp 4,345,000.38 4.62 629.71 244.89 38.89 1.80
e Besi 9 D10-7.5 @1.75 m 174.92 kg Rp 6,900.00 Rp 1,206,944.55 1.28 174.92 68.02 38.89 0.50
f Papan Beksiting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
h Paku 1.00 kg Rp 13,000.00 Rp 13,000.00 0.01 1.00 0.39 38.89 0.01
i Borongan Pengecoran 5.29 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,323,000.00 1.41 5.29 2.06 38.89 0.55
j Borongan Pembesian 804.63 kg Rp 3,000.00 Rp 2,413,889.10 2.57 804.63 312.91 38.89 1.00
l Borongan Bekisting - m2 Rp 40,000.00 Rp - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Jumlah Rp 13,477,962.91
Dibulatkan Rp 13,477,900.00
2 m3 Membuat Sloop beton uk. 20x30 cm2 2.67 m3 0.83
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 20.70 sak Rp 64,000.00 Rp 1,324,836.86 1.41 20.70 6.41 30.95 0.44
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/ Abu Batu 1.73 m³ Rp 200,000.00 Rp 346,788.00 0.37 1.73 0.54 30.95 0.11
c Split (batu pecah) 1.73 m³ Rp 250,000.00 Rp 433,485.00 0.46 1.73 0.54 30.95 0.14
d Besi 4 D12 mm 188.11 kg Rp 6,900.00 Rp 1,297,986.05 1.38 188.11 72.77 38.69 0.53
e Besi D8 mm - 17.5 cm 58.21 kg Rp 7,000.00 Rp 407,456.00 0.43 58.21 22.52 38.69 0.17
f Papan Beksiting 37.05 lbr Rp 18,500.00 Rp 685,425.00 0.73 37.05 14.33 38.69 0.28
g Kaso 4/6 5.47 btng Rp 14,500.00 Rp 79,284.19 0.08 5.47 2.12 38.69 0.03
h Paku 3.00 kg Rp 13,000.00 Rp 39,000.00 0.04 3.00 1.16 38.69 0.02
i Borongan Pengecoran 2.67 m3 Rp 250,000.00 Rp 666,900.00 0.71 2.67 0.83 30.95 0.22
j Borongan Pembesian 246.32 kg Rp 3,000.00 Rp 738,965.76 0.79 246.32 95.29 38.69 0.30
k Borongan Bekisting 22.23 m2 Rp 40,000.00 Rp 889,200.00 0.95 22.23 8.60 38.69 0.37

16
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 9 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Jumlah Rp 6,909,326.86
Dibulatkan Rp 6,909,300.00
3 m3 Membuat Kolom beton uk. 25x30 3.02 m3 0.35
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 24.19 sak Rp 64,000.00 Rp 1,548,288.00 1.65 24.19 0.00 0.00
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 1.66 m³ Rp 200,000.00 Rp 332,640.00 0.35 1.66 0.00 0.00
c Split (batu pecah) 2.12 m³ Rp 250,000.00 Rp 529,200.00 0.56 2.12 0.00 0.00
d Besi 4 D12 mm 181.58 kg Rp 6,900.00 Rp 1,252,889.86 1.33 181.58 21.26 11.71 0.16
e Besi D8 mm - 17.5 cm 95.34 kg Rp 7,000.00 Rp 667,357.60 0.71 95.34 11.16 11.71 0.08
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.19 60.48 0.00 0.00
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 0.00 0.00
h Paku 5.00 kg Rp 13,000.00 Rp 65,000.00 0.07 5.00 0.00 0.00
i Borongan Pengecoran 3.02 m3 Rp 250,000.00 Rp 756,000.00 0.80 3.02 0.00 0.00
j Borongan Pembesian 276.92 kg Rp 3,000.00 Rp 830,745.12 0.88 276.92 0.00 0.00
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 0.00 0.00
Jumlah Rp 7,591,464.58
Dibulatkan Rp 7,591,400.00
4 m3 Membuat Balok beton 2 bh x uk. 15x15 2.00 m3 0.77
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 16.01 sak Rp 64,000.00 Rp 1,024,358.40 1.09 16.01 6.19 38.69 0.42
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/Abu Batu 1.10 m³ Rp 200,000.00 Rp 220,077.00 0.23 1.10 0.43 38.69 0.09
c Split (batu pecah) 1.40 m³ Rp 250,000.00 Rp 350,122.50 0.37 1.40 0.54 38.69 0.14
d Besi 4 D12 mm 315.84 kg Rp 6,900.00 Rp 2,179,322.50 2.32 315.84 122.19 38.69 0.90
e Besi D8 mm - 17.5 cm 91.82 kg Rp 7,000.00 Rp 642,744.00 0.68 91.82 35.52 38.69 0.26
f Papan Bekisting 43.00 lbr Rp 18,500.00 Rp 795,500.00 0.85 43.00 16.64 38.69 0.33
g Kaso 4/6 4.51 btng Rp 14,500.00 Rp 65,395.00 0.07 4.51 1.74 38.69 0.03
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 0.77 38.69 0.01
i Borongan Pengecoran 2.00 m3 Rp 250,000.00 Rp 500,175.00 0.53 2.00 0.77 38.69 0.21
j Borongan Pembesian 407.66 kg Rp 3,000.00 Rp 1,222,993.23 1.30 407.66 157.71 38.69 0.50
k Borongan Bekisting 17.20 m2 Rp 45,000.00 Rp 774,000.00 0.82 17.20 6.65 38.69 0.32
Jumlah Rp 7,800,687.63
Dibulatkan Rp 7,800,600.00
5 m3 Membuat Kolom beton uk. 15x15 0.91 m3 0.27
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 7.26 sak Rp 64,000.00 Rp 464,486.40 0.49 7.26 2.12 29.27 0.14
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 0.50 m³ Rp 200,000.00 Rp 99,792.00 0.11 0.50 0.15 29.27 0.03
c Split (batu pecah) 0.64 m³ Rp 250,000.00 Rp 158,760.00 0.17 0.64 0.19 29.27 0.05
d Besi 4 D12 mm 152.81 kg Rp 6,900.00 Rp 1,054,368.58 1.12 152.81 44.72 29.27 0.33
e Besi D8 mm - 17.5 cm 41.65 kg Rp 7,000.00 Rp 291,564.00 0.31 41.65 12.19 29.27 0.09

17
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 9 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.19 60.48 17.70 29.27 0.35
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 1.18 29.27 0.02
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 0.59 29.27 0.01
i Borongan Pengecoran 0.91 m3 Rp 250,000.00 Rp 226,800.00 0.24 0.91 0.27 29.27 0.07
j Borongan Pembesian 194.46 kg Rp 3,000.00 Rp 583,377.12 0.62 194.46 56.91 29.27 0.18
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 9.60 100.00 0.46
Jumlah Rp 4,514,492.10
Dibulatkan Rp 4,514,400.00
6 m Memasang Pipa Sulingan
a Pipa PVC 2 7.00 btng Rp 30,000.00 Rp 210,000.00 0.22 7.00 2.00 28.57 0.06
b Ijuk 5.00 kg Rp 25,000.00 Rp 125,000.00 0.13 5.00 0.00 0.00
c Kawat beton 1.00 kg Rp 16,000.00 Rp 16,000.00 0.02 1.00 0.00 0.00
d Borongan Pasang Pipa Sulingan 42.00 m Rp 2,000.00 Rp 84,000.00 0.09 42.00 21.00 50.00 0.04
Jumlah Rp 435,000.00
Dibulatkan Rp 435,000.00
TOTAL Rp 93,949,650.00 91.06 43.13
Profit 10% Rp 9,394,965.00
Jumlah Rp 103,344,615.00
Dibulatkan Rp 103,344,000.00

18
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 16 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
I Pek. Tanah
1 m³ galian tanah & Cerucuk 6.20 m3
a Borongan Galian Tanah 6.20 m3 Rp 85,000.00 Rp 526,915.00 0.56 6.20 4.03 65.00 0.36
b Borongan Cerucuk & Timbris 55.24 m2 Rp 10,000.00 Rp 552,440.00 0.59 55.24 35.91 65.00 0.38
Jumlah Rp 1,079,355.00
Dibulatkan Rp 1,079,350.00
2 m1 Pengukuran & pemasangan bouwplank 48.32 m'
a Kayu kaso 4/6 albasia 12.08 btng Rp 14,500.00 Rp 175,160.00 0.19 12.08 6.04 50.00 0.09
b Paku 5-10 cm 2.50 kg Rp 13,000.00 Rp 32,500.00 0.03 2.50 1.25 50.00 0.02
c Papan papan kayu terentang 2/20 lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Bowplank 48.32 m Rp 7,500.00 Rp 362,400.00 0.39 48.32 24.16 50.00 0.19
Jumlah Rp 570,060.00
Dibulatkan Rp 570,060.00
II Pek. Pondasi & Pasangan batu
1 1 m³ aanstamping pasir 5.88 m3
a Batu belah m³ Rp 185,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Pasir uruk 5.88 m³ Rp 175,000.00 Rp 1,029,000.00 1.10 5.88 2.94 50.00 0.55
c Pecah batu - m3 Rp 25,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Aanstamping 5.88 m3 Rp 100,000.00 Rp 588,000.00 0.63 5.88 2.94 50.00 0.31
Jumlah Rp 1,617,000.00
Dibulatkan Rp 1,617,000.00
2 titik Membuat lubang bor tiang strauss dia 30 cm (@panjang 2 m) 18.00 titik
a Upah Kerja 36.00 m Rp 50,000 Rp 1,800,000 1.92 36.00 36.00 100.00 1.92
3 m3 Membuat tiang strauss dia 30 cm (panjang 2 m) 5.09 m3
a Besi beton dia 13 cm 145.20 kg Rp 6,900.00 Rp 1,001,880.00 1.07 145.20 145.20 100.00 1.07
b Besi beton dia 8 cm 69.12 kg Rp 7,000.00 Rp 483,840.00 0.51 69.12 69.12 100.00 0.51
c Kawat beton 11.45 kg Rp 16,000.00 Rp 183,124.80 0.19 11.45 11.45 100.00 0.19
d Semen PC (abu-abu) 50 kg 32.86 sak Rp 64,000.00 Rp 2,103,086.59 2.24 32.86 32.86 100.00 2.24
e Pasir beton 2.65 m³ Rp 220,000.00 Rp 581,929.92 0.62 2.65 2.65 100.00 0.62
f Split (batu pecah) 3.97 m³ Rp 250,000.00 Rp 991,926.00 1.06 3.97 3.97 100.00 1.06
g Borongan Pembesian 214.32 kg Rp 3,000.00 Rp 642,960.00 0.68 214.32 214.32 100.00 0.68
h Borongan Pengecoran 5.09 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,271,700.00 1.35 5.09 5.09 100.00 1.35
Jumlah Rp 7,260,447.31
Dibulatkan Rp 7,260,400.00
4 m3 Pas. pondasi & tpt bt kali, 1 pc : 4 ps 58.05 m3 35.73
a Batu belah 23.86 m³ Rp 180,000.00 Rp 4,294,472.11 4.57 23.86 39.30 164.72 7.53

19
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 16 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Batu Belah Baru 40.00 m3 Rp 210,000.00 Rp 8,400,000.00 8.94 40.00 43.23 108.07 9.66
b Semen PC (abu-abu) 50 kg 189.25 sak Rp 64,000.00 Rp 12,112,154.85 12.89 189.25 116.47 61.54 7.93
c Pasir pasang 12.08 m³ Rp 200,000.00 Rp 2,415,000.20 2.57 12.08 18.58 153.85 3.95
Pasir Pasang Harga Baru 18.11 m3 Rp 210,000.00 Rp 3,803,625.32 4.05 18.11 20.44 112.83 4.57
d Borongan Pasangan Batu 58.05 m3 Rp 150,000.00 Rp 8,707,933.41 9.27 58.05 35.73 61.54 5.70
e Borongan Pecah batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89 0.62 23.22 14.29 61.54 0.38
f Borongan Angkutan batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89 0.62 23.22 14.29 61.54 0.38
Jumlah Rp 40,894,243.67
Dibulatkan Rp 40,894,240.00
III Pekerjaan Pembetonan
1 m3 Membuat Poer Beton uk. 140x70x30 cm2 5.29 m3 3.82
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 41.07 sak Rp 64,000.00 Rp 2,628,218.88 2.80 41.07 29.66 72.22 2.02
b Pasir beton/ Abu Batu 3.44 m³ Rp 200,000.00 Rp 687,960.00 0.73 3.44 2.48 72.22 0.53
c Split (batu pecah) 3.44 m³ Rp 250,000.00 Rp 859,950.00 0.92 3.44 2.48 72.22 0.66
d Besi 18D10-7.5 @3.15 m 629.71 kg Rp 6,900.00 Rp 4,345,000.38 4.62 629.71 454.79 72.22 3.34
e Besi 9 D10-7.5 @1.75 m 174.92 kg Rp 6,900.00 Rp 1,206,944.55 1.28 174.92 126.33 72.22 0.93
f Papan Beksiting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
h Paku 1.00 kg Rp 13,000.00 Rp 13,000.00 0.01 1.00 0.72 72.22 0.01
i Borongan Pengecoran 5.29 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,323,000.00 1.41 5.29 3.82 72.22 1.02
j Borongan Pembesian 804.63 kg Rp 3,000.00 Rp 2,413,889.10 2.57 804.63 581.12 72.22 1.86
l Borongan Bekisting - m2 Rp 40,000.00 Rp - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Jumlah Rp 13,477,962.91
Dibulatkan Rp 13,477,900.00
2 m3 Membuat Sloop beton uk. 20x30 cm2 2.67 m3 0.67
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 20.70 sak Rp 64,000.00 Rp 1,324,836.86 1.41 20.70 5.17 24.97 0.35
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/ Abu Batu 1.73 m³ Rp 200,000.00 Rp 346,788.00 0.37 1.73 0.43 24.97 0.09
c Split (batu pecah) 1.73 m³ Rp 250,000.00 Rp 433,485.00 0.46 1.73 0.43 24.97 0.12
d Besi 4 D12 mm 188.11 kg Rp 6,900.00 Rp 1,297,986.05 1.38 188.11 72.77 38.69 0.53
e Besi D8 mm - 17.5 cm 58.21 kg Rp 7,000.00 Rp 407,456.00 0.43 58.21 22.52 38.69 0.17
f Papan Beksiting 37.05 lbr Rp 18,500.00 Rp 685,425.00 0.73 37.05 14.33 38.69 0.28
g Kaso 4/6 5.47 btng Rp 14,500.00 Rp 79,284.19 0.08 5.47 2.12 38.69 0.03
h Paku 3.00 kg Rp 13,000.00 Rp 39,000.00 0.04 3.00 1.16 38.69 0.02
i Borongan Pengecoran 2.67 m3 Rp 250,000.00 Rp 666,900.00 0.71 2.67 0.67 24.97 0.18
j Borongan Pembesian 246.32 kg Rp 3,000.00 Rp 738,965.76 0.79 246.32 95.29 38.69 0.30
k Borongan Bekisting 22.23 m2 Rp 40,000.00 Rp 889,200.00 0.95 22.23 8.60 38.69 0.37

20
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 16 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Jumlah Rp 6,909,326.86
Dibulatkan Rp 6,909,300.00
3 m3 Membuat Kolom beton uk. 25x30 3.02 m3 0.35
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 24.19 sak Rp 64,000.00 Rp 1,548,288.00 1.65 24.19 0.00 0.00
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 1.66 m³ Rp 200,000.00 Rp 332,640.00 0.35 1.66 0.00 0.00
c Split (batu pecah) 2.12 m³ Rp 250,000.00 Rp 529,200.00 0.56 2.12 0.00 0.00
d Besi 4 D12 mm 181.58 kg Rp 6,900.00 Rp 1,252,889.86 1.33 181.58 21.26 11.71 0.16
e Besi D8 mm - 17.5 cm 95.34 kg Rp 7,000.00 Rp 667,357.60 0.71 95.34 11.16 11.71 0.08
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.19 60.48 0.00 0.00
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 0.00 0.00
h Paku 5.00 kg Rp 13,000.00 Rp 65,000.00 0.07 5.00 0.00 0.00
i Borongan Pengecoran 3.02 m3 Rp 250,000.00 Rp 756,000.00 0.80 3.02 0.00 0.00
j Borongan Pembesian 276.92 kg Rp 3,000.00 Rp 830,745.12 0.88 276.92 0.00 0.00
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 0.00 0.00
Jumlah Rp 7,591,464.58
Dibulatkan Rp 7,591,400.00
4 m3 Membuat Balok beton 2 bh x uk. 15x15 2.00 m3 1.33
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 16.01 sak Rp 64,000.00 Rp 1,024,358.40 1.09 16.01 10.66 66.58 0.73
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/Abu Batu 1.10 m³ Rp 200,000.00 Rp 220,077.00 0.23 1.10 0.73 66.58 0.16
c Split (batu pecah) 1.40 m³ Rp 250,000.00 Rp 350,122.50 0.37 1.40 0.93 66.58 0.25
d Besi 4 D12 mm 315.84 kg Rp 6,900.00 Rp 2,179,322.50 2.32 315.84 210.28 66.58 1.54
e Besi D8 mm - 17.5 cm 91.82 kg Rp 7,000.00 Rp 642,744.00 0.68 91.82 61.13 66.58 0.46
f Papan Bekisting 43.00 lbr Rp 18,500.00 Rp 795,500.00 0.85 43.00 28.63 66.58 0.56
g Kaso 4/6 4.51 btng Rp 14,500.00 Rp 65,395.00 0.07 4.51 3.00 66.58 0.05
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 1.33 66.58 0.02
i Borongan Pengecoran 2.00 m3 Rp 250,000.00 Rp 500,175.00 0.53 2.00 1.33 66.58 0.35
j Borongan Pembesian 407.66 kg Rp 3,000.00 Rp 1,222,993.23 1.30 407.66 271.41 66.58 0.87
k Borongan Bekisting 17.20 m2 Rp 45,000.00 Rp 774,000.00 0.82 17.20 11.45 66.58 0.55
Jumlah Rp 7,800,687.63
Dibulatkan Rp 7,800,600.00
5 m3 Membuat Kolom beton uk. 15x15 0.91 m3 0.39
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 7.26 sak Rp 64,000.00 Rp 464,486.40 0.49 7.26 3.10 42.66 0.21
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 0.50 m³ Rp 200,000.00 Rp 99,792.00 0.11 0.50 0.21 42.66 0.05
c Split (batu pecah) 0.64 m³ Rp 250,000.00 Rp 158,760.00 0.17 0.64 0.27 42.66 0.07
d Besi 4 D12 mm 152.81 kg Rp 6,900.00 Rp 1,054,368.58 1.12 152.81 65.19 42.66 0.48
e Besi D8 mm - 17.5 cm 41.65 kg Rp 7,000.00 Rp 291,564.00 0.31 41.65 17.77 42.66 0.13

21
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 16 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.19 60.48 25.80 42.66 0.51
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 1.72 42.66 0.03
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 0.85 42.66 0.01
i Borongan Pengecoran 0.91 m3 Rp 250,000.00 Rp 226,800.00 0.24 0.91 0.39 42.66 0.10
j Borongan Pembesian 194.46 kg Rp 3,000.00 Rp 583,377.12 0.62 194.46 82.95 42.66 0.26
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 9.60 100.00 0.46
Jumlah Rp 4,514,492.10
Dibulatkan Rp 4,514,400.00
6 m Memasang Pipa Sulingan
a Pipa PVC 2 7.00 btng Rp 30,000.00 Rp 210,000.00 0.22 7.00 3.00 42.86 0.10
b Ijuk 5.00 kg Rp 25,000.00 Rp 125,000.00 0.13 5.00 0.00 0.00
c Kawat beton 1.00 kg Rp 16,000.00 Rp 16,000.00 0.02 1.00 0.00 0.00
d Borongan Pasang Pipa Sulingan 42.00 m Rp 2,000.00 Rp 84,000.00 0.09 42.00 21.00 50.00 0.04
Jumlah Rp 435,000.00
Dibulatkan Rp 435,000.00
TOTAL Rp 93,949,650.00 100.00 72.69
Profit 10% Rp 9,394,965.00
Jumlah Rp 103,344,615.00
Dibulatkan Rp 103,344,000.00

22
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 23 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
I Pek. Tanah
1 m³ galian tanah & Cerucuk
a Borongan Galian Tanah 18.02 m3 Rp 85,000.00 Rp 1,531,700.00 1.64 18.02 17.12 95.00 1.56
b Borongan Cerucuk & Timbris 55.24 m2 Rp 10,000.00 Rp 552,440.00 0.59 55.24 52.48 95.00 0.56
Jumlah Rp 2,084,140.00
Dibulatkan Rp 2,084,140.00
2 m1 Pengukuran & pemasangan bouwplank 48.32 m'
a Kayu kaso 4/6 albasia 12.08 btng Rp 14,500.00 Rp 175,160.00 0.19 12.08 10.27 85.00 0.16
b Paku 5-10 cm 2.50 kg Rp 13,000.00 Rp 32,500.00 0.03 2.50 2.13 85.00 0.03
c Papan papan kayu terentang 2/20 lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Bowplank 48.32 m Rp 7,500.00 Rp 362,400.00 0.39 48.32 41.07 85.00 0.33
Jumlah Rp 570,060.00
Dibulatkan Rp 570,060.00
II Pek. Pondasi & Pasangan batu
1 1 m³ aanstamping pasir 5.88 m3
a Batu belah m³ Rp 185,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Pasir uruk 5.88 m³ Rp 175,000.00 Rp 1,029,000.00 1.10 5.88 5.00 85.00 0.94
c Pecah batu - m3 Rp 25,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Aanstamping 5.88 m3 Rp 100,000.00 Rp 588,000.00 0.63 5.88 5.00 85.00 0.54
Jumlah Rp 1,617,000.00
Dibulatkan Rp 1,617,000.00
2 titik Membuat lubang bor tiang strauss dia 30 cm (@panjang 2 m) 18.00 titik
a Upah Kerja 36.00 m Rp 50,000 Rp 1,800,000 1.93 36.00 36.00 100.00 1.93
3 m3 Membuat tiang strauss dia 30 cm (panjang 2 m) 5.09 m3
a Besi beton dia 13 cm 145.20 kg Rp 6,900.00 Rp 1,001,880.00 1.07 145.20 145.20 100.00 1.07
b Besi beton dia 8 cm 69.12 kg Rp 7,000.00 Rp 483,840.00 0.52 69.12 69.12 100.00 0.52
c Kawat beton 11.45 kg Rp 16,000.00 Rp 183,124.80 0.20 11.45 11.45 100.00 0.20
d Semen PC (abu-abu) 50 kg 32.86 sak Rp 64,000.00 Rp 2,103,086.59 2.25 32.86 32.86 100.00 2.25
e Pasir beton 2.65 m³ Rp 220,000.00 Rp 581,929.92 0.62 2.65 2.65 100.00 0.62
f Split (batu pecah) 3.97 m³ Rp 250,000.00 Rp 991,926.00 1.06 3.97 3.97 100.00 1.06
g Borongan Pembesian 214.32 kg Rp 3,000.00 Rp 642,960.00 0.69 214.32 214.32 100.00 0.69
h Borongan Pengecoran 5.09 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,271,700.00 1.36 5.09 5.09 100.00 1.36
Jumlah Rp 7,260,447.31
Dibulatkan Rp 7,260,400.00
4 m3 Pas. pondasi & tpt bt kali, 1 pc : 4 ps 58.05 m3 49.45
a Batu belah 39.30 m³ Rp 180,000.00 Rp 7,074,000.00 7.58 39.30 39.30 100.00 7.58

23
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 23 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Batu Belah Baru 18.75 m3 Rp 210,000.00 Rp 3,938,106.78 4.22 18.75 8.15 43.46 1.84
b Semen PC (abu-abu) 50 kg 189.25 sak Rp 64,000.00 Rp 12,112,154.85 12.99 189.25 161.21 85.18 11.06
c Pasir pasang 12.08 m³ Rp 200,000.00 Rp 2,415,000.20 2.59 12.08 12.08 100.04 2.59
Pasir Pasang Harga Baru 18.11 m3 Rp 210,000.00 Rp 3,803,625.32 4.08 18.11 12.68 70.00 2.85
d Borongan Pasangan Batu 58.05 m3 Rp 150,000.00 Rp 8,707,933.41 9.34 58.05 49.45 85.18 7.95
e Borongan Pecah batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89 0.62 23.22 19.78 85.18 0.53
f Borongan Angkutan batu 23.22 m3 Rp 25,000.00 Rp 580,528.89 0.62 23.22 19.78 85.18 0.53
Jumlah Rp 39,211,878.35
Dibulatkan Rp 39,211,870.00
III Pekerjaan Pembetonan
1 m3 Membuat Poer Beton uk. 140x70x30 cm2 5.29 m3 5.22
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 41.07 sak Rp 64,000.00 Rp 2,628,218.88 2.82 41.07 40.51 98.64 2.78
b Pasir beton/ Abu Batu 3.44 m³ Rp 200,000.00 Rp 687,960.00 0.74 3.44 3.39 98.64 0.73
c Split (batu pecah) 3.44 m³ Rp 250,000.00 Rp 859,950.00 0.92 3.44 3.39 98.64 0.91
d Besi 18D10-7.5 @3.15 m 629.71 kg Rp 6,900.00 Rp 4,345,000.38 4.66 629.71 621.14 98.64 4.60
e Besi 9 D10-7.5 @1.75 m 174.92 kg Rp 6,900.00 Rp 1,206,944.55 1.29 174.92 172.54 98.64 1.28
f Papan Beksiting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
h Paku 1.00 kg Rp 13,000.00 Rp 13,000.00 0.01 1.00 0.99 98.64 0.01
i Borongan Pengecoran 5.29 m3 Rp 250,000.00 Rp 1,323,000.00 1.42 5.29 5.22 98.64 1.40
j Borongan Pembesian 804.63 kg Rp 3,000.00 Rp 2,413,889.10 2.59 804.63 793.68 98.64 2.55
l Borongan Bekisting - m2 Rp 40,000.00 Rp - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Jumlah Rp 13,477,962.91
Dibulatkan Rp 13,477,900.00
2 m3 Membuat Sloop beton uk. 20x30 cm2 2.67 m3 2.40
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 20.70 sak Rp 64,000.00 Rp 1,324,836.86 1.42 20.70 18.63 90.00 1.28
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/ Abu Batu 1.73 m³ Rp 200,000.00 Rp 346,788.00 0.37 1.73 1.56 90.00 0.33
c Split (batu pecah) 1.73 m³ Rp 250,000.00 Rp 433,485.00 0.46 1.73 1.56 90.00 0.42
d Besi 4 D12 mm 188.11 kg Rp 6,900.00 Rp 1,297,986.05 1.39 188.11 72.77 38.69 0.54
e Besi D8 mm - 17.5 cm 58.21 kg Rp 7,000.00 Rp 407,456.00 0.44 58.21 22.52 38.69 0.17
f Papan Beksiting 37.05 lbr Rp 18,500.00 Rp 685,425.00 0.73 37.05 14.33 38.69 0.28
g Kaso 4/6 5.47 btng Rp 14,500.00 Rp 79,284.19 0.09 5.47 2.12 38.69 0.03
h Paku 3.00 kg Rp 13,000.00 Rp 39,000.00 0.04 3.00 1.16 38.69 0.02
i Borongan Pengecoran 2.67 m3 Rp 250,000.00 Rp 666,900.00 0.72 2.67 2.40 90.00 0.64
j Borongan Pembesian 246.32 kg Rp 3,000.00 Rp 738,965.76 0.79 246.32 95.29 38.69 0.31
k Borongan Bekisting 22.23 m2 Rp 40,000.00 Rp 889,200.00 0.95 22.23 8.60 38.69 0.37

24
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 23 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Jumlah Rp 6,909,326.86
Dibulatkan Rp 6,909,300.00
3 m3 Membuat Kolom beton uk. 25x30 3.02 m3 2.72
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 24.19 sak Rp 64,000.00 Rp 1,548,288.00 1.66 24.19 4.84 20.00 0.33
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 1.66 m³ Rp 200,000.00 Rp 332,640.00 0.36 1.66 0.33 20.00 0.07
c Split (batu pecah) 2.12 m³ Rp 250,000.00 Rp 529,200.00 0.57 2.12 0.42 20.00 0.11
d Besi 4 D12 mm 181.58 kg Rp 6,900.00 Rp 1,252,889.86 1.34 181.58 172.50 95.00 1.28
e Besi D8 mm - 17.5 cm 95.34 kg Rp 7,000.00 Rp 667,357.60 0.72 95.34 90.57 95.00 0.68
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.20 60.48 57.46 95.00 1.14
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 3.83 95.00 0.06
h Paku 5.00 kg Rp 13,000.00 Rp 65,000.00 0.07 5.00 4.75 95.00 0.07
i Borongan Pengecoran 3.02 m3 Rp 250,000.00 Rp 756,000.00 0.81 3.02 0.60 20.00 0.16
j Borongan Pembesian 276.92 kg Rp 3,000.00 Rp 830,745.12 0.89 276.92 263.07 95.00 0.85
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 8.64 90.00 0.42
Jumlah Rp 7,591,464.58
Dibulatkan Rp 7,591,400.00
4 m3 Membuat Balok beton 2 bh x uk. 15x15 2.00 m3 2.00
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 16.01 sak Rp 64,000.00 Rp 1,024,358.40 1.10 16.01 16.01 100.00 1.10
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/Abu Batu 1.10 m³ Rp 200,000.00 Rp 220,077.00 0.24 1.10 1.10 100.00 0.24
c Split (batu pecah) 1.40 m³ Rp 250,000.00 Rp 350,122.50 0.38 1.40 1.40 100.00 0.38
d Besi 4 D12 mm 315.84 kg Rp 6,900.00 Rp 2,179,322.50 2.34 315.84 315.84 100.00 2.34
e Besi D8 mm - 17.5 cm 91.82 kg Rp 7,000.00 Rp 642,744.00 0.69 91.82 91.82 100.00 0.69
f Papan Bekisting 43.00 lbr Rp 18,500.00 Rp 795,500.00 0.85 43.00 43.00 100.00 0.85
g Kaso 4/6 4.51 btng Rp 14,500.00 Rp 65,395.00 0.07 4.51 4.51 100.00 0.07
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 2.00 100.00 0.03
i Borongan Pengecoran 2.00 m3 Rp 250,000.00 Rp 500,175.00 0.54 2.00 2.00 100.00 0.54
j Borongan Pembesian 407.66 kg Rp 3,000.00 Rp 1,222,993.23 1.31 407.66 407.66 100.00 1.31
k Borongan Bekisting 17.20 m2 Rp 45,000.00 Rp 774,000.00 0.83 17.20 17.20 100.00 0.83
Jumlah Rp 7,800,687.63
Dibulatkan Rp 7,800,600.00
5 m3 Membuat Kolom beton uk. 15x15 0.91 m3 0.82
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 7.26 sak Rp 64,000.00 Rp 464,486.40 0.50 7.26 6.53 90.00 0.45
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 0.50 m³ Rp 200,000.00 Rp 99,792.00 0.11 0.50 0.45 90.00 0.10
c Split (batu pecah) 0.64 m³ Rp 250,000.00 Rp 158,760.00 0.17 0.64 0.57 90.00 0.15
d Besi 4 D12 mm 152.81 kg Rp 6,900.00 Rp 1,054,368.58 1.13 152.81 145.17 95.00 1.07
e Besi D8 mm - 17.5 cm 41.65 kg Rp 7,000.00 Rp 291,564.00 0.31 41.65 39.57 95.00 0.30

25
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DARI DPT KAVLING F-3 S/D STA 0+041.96
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DSV
Panjang SALURAN = 41.96 m Periode : 23 Desember 2016

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
f Papan Bekisting 60.48 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,118,880.00 1.20 60.48 57.46 95.00 1.14
g Kaso 4/6 4.03 btng Rp 14,500.00 Rp 58,464.00 0.06 4.03 3.63 90.00 0.06
h Paku 2.00 kg Rp 13,000.00 Rp 26,000.00 0.03 2.00 1.80 90.00 0.03
i Borongan Pengecoran 0.91 m3 Rp 250,000.00 Rp 226,800.00 0.24 0.91 0.91 100.31 0.24
j Borongan Pembesian 194.46 kg Rp 3,000.00 Rp 583,377.12 0.63 194.46 184.74 95.00 0.59
k Borongan Bekisting 9.60 m2 Rp 45,000.00 Rp 432,000.00 0.46 9.60 8.64 90.00 0.42
Jumlah Rp 4,514,492.10
Dibulatkan Rp 4,514,400.00
6 m Memasang Pipa Sulingan
a Pipa PVC 2 7.00 btng Rp 30,000.00 Rp 210,000.00 0.23 7.00 6.00 85.71 0.19
b Ijuk 5.00 kg Rp 25,000.00 Rp 125,000.00 0.13 5.00 0.00 0.00
c Kawat beton 1.00 kg Rp 16,000.00 Rp 16,000.00 0.02 1.00 1.00 100.00 0.02
d Borongan Pasang Pipa Sulingan 42.00 m Rp 2,000.00 Rp 84,000.00 0.09 42.00 24.00 57.14 0.05
Jumlah Rp 435,000.00
Dibulatkan Rp 435,000.00
TOTAL Rp 93,272,070.00 100.00 85.75
Profit 10% Rp 9,327,207.00
Jumlah Rp 102,599,277.00
Dibulatkan Rp 102,599,000.00

26
RAB
PEKERJAAN PEMBANGUNAN BENTENG PEMBATAS LAHAN DABO
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DAGO RESORT


Panjang BENTENG = 420 m Periode :

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
I Pek. Tanah
1 m³ galian tanah & Cerucuk
a Borongan Galian Tanah 36.99 m3 Rp 85,000.00 Rp 3,144,150.00 1.86 36.99 36.99 100.00 1.86
b Borongan Cerucuk & Timbris 49.32 m2 Rp 10,000.00 Rp 493,200.00 0.29 49.32 49.32 100.00 0.29
Jumlah Rp 3,637,350.00
Dibulatkan Rp 3,637,350.00
2 m1 Pengukuran & pemasangan bouwplank 420.00 m'
a Kayu kaso 4/6 albasia 105.00 btng Rp 14,500.00 Rp 1,522,500.00 0.90 105.00 105.00 100.00 0.90
b Paku 5-10 cm 30.00 kg Rp 13,000.00 Rp 390,000.00 0.23 30.00 30.00 100.00 0.23
c Papan papan kayu terentang 2/20 lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Bowplank 420.00 m Rp 7,500.00 Rp 3,150,000.00 1.87 420.00 420.00 100.00 1.87
Jumlah Rp 5,062,500.00
Dibulatkan Rp 5,062,500.00
II Pek. Pondasi & Pasangan batu
1 1 m³ aanstamping pasir 4.93 m3
a Batu belah m³ Rp 185,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Pasir uruk 4.93 m³ Rp 175,000.00 Rp 863,100.00 0.51 4.93 4.93 100.00 0.51
c Pecah batu - m3 Rp 25,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Borongan Aanstamping 4.93 m3 Rp 100,000.00 Rp 493,200.00 0.29 4.93 4.93 100.00 0.29
Jumlah Rp 1,356,300.00
Dibulatkan Rp 1,356,300.00
2 titik Membuat lubang bor tiang strauss dia 30 cm (@panjang 2 m) titik
a Upah Kerja m Rp 50,000 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
3 m3 Membuat tiang strauss dia 30 cm (panjang 2 m) m3
a Besi beton dia 13 cm kg Rp 6,900.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
b Besi beton dia 8 cm kg Rp 7,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
c Kawat beton - kg Rp 16,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
d Semen PC (abu-abu) 50 kg - sak Rp 64,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
e Pasir beton - m³ Rp 220,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
f Split (batu pecah) - m³ Rp 250,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
g Borongan Pembesian - kg Rp 3,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
h Borongan Pengecoran - m3 Rp 250,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Rp -
Dibulatkan Rp -
4 m3 Pas. pondasi & tpt bt kali, 1 pc : 4 ps 12.84 m3 47.38
a Batu belah 14.13 m³ Rp 210,000.00 Rp 2,966,906.25 1.76 14.13 39.30 278.17 4.89

27
RAB
PEKERJAAN PEMBANGUNAN BENTENG PEMBATAS LAHAN DABO
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DAGO RESORT


Panjang BENTENG = 420 m Periode :

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
b Semen PC (abu-abu) 50 kg 41.87 sak Rp 64,000.00 Rp 2,679,720.00 1.59 41.87 154.46 368.89 5.86
c Pasir pasang 6.68 m³ Rp 210,000.00 Rp 1,402,537.50 0.83 6.68 12.08 180.80 1.50
d Borongan Pasangan Batu 12.84 m3 Rp 150,000.00 Rp 1,926,562.50 1.14 12.84 47.38 368.89 4.21
e Borongan Pecah batu 5.14 m3 Rp 25,000.00 Rp 128,437.50 0.08 5.14 18.95 368.89 0.28
f Borongan Angkutan batu 5.14 m3 Rp 25,000.00 Rp 128,437.50 0.08 5.14 18.95 368.89 0.28
Jumlah Rp 9,232,601.25
Dibulatkan Rp 9,232,600.00
III Pekerjaan Pembetonan
1 m3 Membuat Poer Beton uk. 70x70x30 cm2, 137 unit 20.14 m3 20.14
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 156.28 sak Rp 64,000.00 Rp 10,001,832.96 5.93 156.28 156.28 100.00 5.93
b Pasir beton/ Abu Batu 13.09 m³ Rp 200,000.00 Rp 2,618,070.00 1.55 13.09 13.09 100.00 1.55
c Split (batu pecah) 13.09 m³ Rp 250,000.00 Rp 3,272,587.50 1.94 13.09 13.09 100.00 1.94
d Besi 9D10-7.5 @1.75 m 1,329.66 kg Rp 6,900.00 Rp 9,174,650.51 5.44 1,329.66 1,329.66 100.00 5.44
e Besi 9 D10-7.5 @1.75 m 1,329.66 kg Rp 6,900.00 Rp 9,174,650.51 5.44 1,329.66 1,329.66 100.00 5.44
f Papan Beksiting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 0.00
h Kawat beton 30.00 kg Rp 18,000.00 Rp 540,000.00 0.32
i Paku 20.00 kg Rp 13,000.00 Rp 260,000.00 0.15 20.00 1.00 5.00 0.01
j Borongan Pengecoran 20.14 m3 Rp 250,000.00 Rp 5,034,750.00 2.98 20.14 20.14 100.00 2.98
k Borongan Pembesian 2,659.32 kg Rp 3,000.00 Rp 7,977,956.96 4.73 2,659.32 2,659.32 100.00 4.73
l Borongan Bekisting - m2 Rp 40,000.00 Rp - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Jumlah Rp 48,054,498.44
Dibulatkan Rp 48,054,400.00
2 m3 Membuat Sloop beton uk. 15x25 cm2, 136 buah 12.68 m3 12.05
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 98.43 sak Rp 64,000.00 Rp 6,299,568.00 3.73 98.43 93.51 95.00 3.55
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/ Abu Batu 8.24 m³ Rp 200,000.00 Rp 1,648,968.75 0.98 8.24 7.83 95.00 0.93
c Split (batu pecah) 8.24 m³ Rp 250,000.00 Rp 2,061,210.94 1.22 8.24 7.83 95.00 1.16
d Besi 4 D12 mm 1,206.82 kg Rp 7,300.00 Rp 8,809,749.79 5.22 1,206.82 1,206.82 100.00 5.22
e Besi D8 mm - 17.5 cm 662.57 kg Rp 7,300.00 Rp 4,836,725.38 2.87 662.57 662.57 100.00 2.87
f Papan Beksiting 39.38 lbr Rp 18,500.00 Rp 728,437.50 0.43 39.38 39.38 100.00 0.43
g Kaso 4/6 5.47 btng Rp 14,500.00 Rp 79,284.19 0.05 5.47 5.19 95.00 0.04
h Paku 3.00 kg Rp 13,000.00 Rp 39,000.00 0.02 3.00 2.85 95.00 0.02
i Borongan Pengecoran 12.68 m3 Rp 250,000.00 Rp 3,171,093.75 1.88 12.68 12.05 95.00 1.79
j Borongan Pembesian 1,869.38 kg Rp 3,000.00 Rp 5,608,140.48 3.32 1,869.38 1,869.38 100.00 3.32
k Borongan Bekisting 15.75 m2 Rp 40,000.00 Rp 630,000.00 0.37 15.75 23.63 150.00 0.56
Jumlah Rp 33,912,178.77

28
RAB
PEKERJAAN PEMBANGUNAN BENTENG PEMBATAS LAHAN DABO
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DAGO RESORT


Panjang BENTENG = 420 m Periode :

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
Dibulatkan Rp 33,912,100.00
3 m3 Membuat Kolom beton uk. 12x15, 136 unit 2.12 m3 1.91
a Semen PC (abu-abu) 50 kg 16.94 sak Rp 64,000.00 Rp 1,084,262.40 0.64 16.94 12.71 75.00 0.48
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu 1.16 m³ Rp 200,000.00 Rp 232,947.00 0.14 1.16 0.87 75.00 0.10
c Split (batu pecah) 1.48 m³ Rp 250,000.00 Rp 370,597.50 0.22 1.48 1.11 75.00 0.16
d Besi 4 D12 mm 780.88 kg Rp 7,300.00 Rp 5,700,426.34 3.38 780.88 780.88 100.00 3.38
e Besi D8 mm - 17.5 cm 197.92 kg Rp 7,300.00 Rp 1,444,831.87 0.86 197.92 197.92 100.00 0.86
f Papan Bekisting 79.65 lbr Rp 18,500.00 Rp 1,473,525.00 0.87 79.65 79.65 100.00 0.87
g Kaso 4/6 10.62 btng Rp 14,500.00 Rp 153,990.00 0.09 10.62 10.62 100.00 0.09
h Paku 20.00 kg Rp 13,000.00 Rp 260,000.00 0.15 20.00 20.00 100.00 0.15
i Borongan Pengecoran 2.12 m3 Rp 250,000.00 Rp 529,425.00 0.31 2.12 2.12 100.00 0.31
j Borongan Pembesian 978.80 kg Rp 3,000.00 Rp 2,936,407.48 1.74 978.80 978.80 100.00 1.74
k Borongan Bekisting 73.98 m2 Rp 45,000.00 Rp 3,329,100.00 1.97 73.98 70.28 95.00 1.87
Jumlah Rp 17,515,512.59
Dibulatkan Rp 17,515,500.00
4 m3 Membuat Balok beton 2 bh x uk. 15x15 m3 2.00
a Semen PC (abu-abu) 50 kg - sak Rp 64,000.00 Rp - 0.00 0.00 16.01 #DIV/0! #DIV/0!
b Pasir beton Cimalaka kwalitas A/Abu Batu - m³ Rp 200,000.00 Rp - 0.00 0.00 1.10 #DIV/0! #DIV/0!
c Split (batu pecah) - m³ Rp 250,000.00 Rp - 0.00 0.00 1.40 #DIV/0! #DIV/0!
d Besi 4 D12 mm kg Rp 7,300.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
e Besi D8 mm - 17.5 cm kg Rp 7,300.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
f Papan Bekisting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
h Paku kg Rp 13,000.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i Borongan Pengecoran m3 Rp 250,000.00 Rp - 0.00 0.00 2.00 #DIV/0! #DIV/0!
j Borongan Pembesian kg Rp 3,000.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
k Borongan Bekisting m2 Rp 45,000.00 Rp - 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Rp -
Dibulatkan Rp -
5 m3 Membuat Kolom beton uk. 15x15 m3 0.00
a Semen PC (abu-abu) 50 kg sak Rp 64,000.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
b Pasir beton Cimalaka Kwalitas A/Abu Batu m³ Rp 200,000.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
c Split (batu pecah) m³ Rp 250,000.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
d Besi 4 D12 mm kg Rp 7,300.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
e Besi D8 mm - 17.5 cm kg Rp 7,300.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
f Papan Bekisting lbr Rp 18,500.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!

29
RAB
PEKERJAAN PEMBANGUNAN BENTENG PEMBATAS LAHAN DABO
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DAGO RESORT


Panjang BENTENG = 420 m Periode :

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
g Kaso 4/6 btng Rp 14,500.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
h Paku kg Rp 13,000.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
i Borongan Pengecoran m3 Rp 250,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.91 #DIV/0! #DIV/0!
j Borongan Pembesian kg Rp 3,000.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
k Borongan Bekisting m2 Rp 45,000.00 Rp - 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Rp -
Dibulatkan Rp -
A-14 1 M2 Pagar BRC lengkap dengan tiang 420.0 M2
- BRC lengkap dengan tiang 182.28 Lbr 160,000.00 29,164,800.00
- Semen Portland 16.80 ZAK 60,000.00 1,008,000.00
- Pasir beton 2.10 M3 255,400.00 536,340.00
- Koral Beton 2/3 3.78 M3 211,100.00 797,958.00
- Pekerja 157.50 Oh 75,000.00 11,812,500.00
- Tukang Batu 52.50 Oh 90,000.00 4,725,000.00
- Kepala Tukang 5.04 Oh 100,000.00 504,000.00
- Mandor 7.98 Oh 125,000.00 997,500.00
Jumlah 49,546,098.00
Dibulatkan Rp 49,546,000.00
6 m Memasang Pipa Sulingan
a Pipa PVC 2 7.00 btng Rp 30,000.00 Rp 210,000.00 0.12 7.00 6.00 85.71 0.11
b Ijuk 5.00 kg Rp 25,000.00 Rp 125,000.00 0.07 5.00 0.00 0.00
c Kawat beton 1.00 kg Rp 16,000.00 Rp 16,000.00 0.01 1.00 1.00 100.00 0.01
d Borongan Pasang Pipa Sulingan 42.00 m Rp 2,000.00 Rp 84,000.00 0.05 42.00 36.00 85.71 0.04
Jumlah Rp 435,000.00
Dibulatkan Rp 435,000.00
1 m² plesteran list lantai saluran campuran 1 pc : 4 ps tebal 5 cm M2
a Semen PC (abu-abu) sak Rp 64,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
b Pasir pasang m³ Rp 175,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
c Borong Kerja m2 Rp 30,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Rp -
Dibulatkan Rp -
1 m² acian plesteran - m2
a Semen PC (abu-abu) - sak Rp 64,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
b Borong Kerja - m2 Rp 25,000.00 Rp - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Rp -
Dibulatkan Rp -

30
RAB
PEKERJAAN PEMBANGUNAN BENTENG PEMBATAS LAHAN DABO
PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA

Lokasi : DAGO RESORT


Panjang BENTENG = 420 m Periode :

Volume Progress (%)


No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Bobot (%)
Rencana Realisasi Realisasi Tertimbang
TOTAL Rp 168,751,750.00 70.64 #DIV/0!
Profit 10% Rp 16,875,175.00
Jumlah Rp 185,626,925.00
Dibulatkan Rp 185,626,000.00

31
K1 2.1 k80 1
k2 1.35 k81 1.5
k3 1.5 k82 1.5
k4 1.2 k83 1.5
k5 1.1 k84 1.5
k6 1.1 k85 1.5
k7 1.1 k86 1.5
k8 1.1 k87 1.5
k9 1.1 k88 1
k10 1.1 k89 1
k11 1.1 k90 1
k12 1.1 k91 1
k13 0.8 k92 1
k14 1 k93 1
k15 1 k94 1
k16 1 k95 1
k17 1 k96 1
k18 1 k97 1.3
k19 1 k98 1.3
k20 1 k99 1.3
k21 1 k100 1.3
k22 1 k101 1
k23 1 k102 1.3
k24 1 k103 1.3
k25 1 k104 1.3
k26 1 k105 1.8
k27 1 k106 1.5
k28 1 k107 1.5
k29 1 k108 1.5
k30 1 k109 1.5
k31 1.3 k110 1.5
k32 1.3
k33 1.3
k34 1.3
k35 1.3
k36 1.3
k37 1.3
k38 1.3
k39 1.3
k40 1.3
k41 1.3
k42 1.3
k43 1.3
k44 1.3
k45 1.3
k46 1.3
k47 1.3
k48 1.3
k49 1.3
k50 1.3
k51 2
k52 2
k53 2
k54 13
77.75 39.9 117.65

6 17
110

Potrebbero piacerti anche