Sei sulla pagina 1di 39

CA, A 14l1' IC4LE SONZ06 0

==

"I.LANO

Ptfl;

ii Jl~l~IQia

dd· f11i1Juria1i

~~ r .Pp~~lI"1g~jOti,e !j", i)~~'~~.i' ~ ~1

,d~U'~p!l!:!7DJ

CAStl\ MUSICttLE
.

&ONZOGNO ~I!~

. Pr!lp~ie"til Ii!!.d IJ 1'[


"9,(fil t'I;.'Lml~1I. il;ljJrmlli

Tutti. i dh~[It di:. ~i7.i


P.-r~p;:"~

d i!!t!:r;~.un.t.; j',Ui?lP.II,I;Lon""li.
_'I'

~"nti j : iI-~a,;,

~'1

~~·e.~~~'I;Inei r6,'Pp.fMcnl,,;r;i~I~ ,. riPl"!,d:1ii


~ "

'I:tallg;au~ n.~; ec£•• _II!Hlli)

Qifd!¥iIU!..I..,

.~oJ'

"~Ua

~e;~

M~cq]1Ii!

tB',?fi2awna - 1Ii.ifilaiD~h

Cnpyiigbt '1'392~ b,., EdfJ.Mdo S~l"J·"l,ggnQ..

PERSO.N~GGr

~N HDU ~\ ( D~Ua

·~ommndtll. QIDllg~ ~ ~)- Rtr.:l'ir~~ 11

14) Ii rra,
. (n~a

Ill.ollie rH"!II
t!on~Ju",,"Ii h plgfliar: (
~. .
F. ~

.•

F.

Sbp'l·a,l.l'J

"io': c.al~o del ...


,., ~

J ZJL. (rruupagnia

T rlflTe
B.or.i I:(I'.DO

TON1(~_., 1u. seemo


i;un:tnJ _diard.e

neiH l

E;~fUll~
i r ~

~fiddeo)

( g~ll'h j
~~

. ft PE {n:&

"lDJ:Rtnli.ct

d:an t

.. ~

A r _e ·'Cki:n6~Gtjm~lJe;. ." . ~~ T t~nol'

..

--~
~i pa
SiR

.in Cal~hrht IJt'e}!sal l:IUD.hll'.!~~ II POfrEl'O I ~i el:L )Ie:&z,-\go3tU. f.a 1F1'~'oo P1~~~nf:,1_ fra n lQ.·~"5 e iJ 18.70!

a:cu~

8~Jlit

PRQLOGO

TON.IC}I]

i/n

(1q8l~}1AP.

r!~' 'l'~lldeo

Cl'r;r:;tu~

R;ellal' ;Gfnnn~aai:h'

fl~(j

l,taD'

,d

tr av e.l'~o (d tatolfre.
1

~t;U prt6? ",. (~oi' <:~nlolirlld(i) Si S·

'UtJ.7".p.!

8L!;flvrlJ ~ Sb;I'~.fJt~d ..

Pai~ke in
~fbtle

'-

jS:IfJ~O

··f,n~i.[J.,,:p;r;@nl;o,n ~
.

'

i<a~eluli

,If!) ~'~n '. tt f'r:.filo~~. an:t!Dr l~ a,.!f.t:i'i;~'e m.~~t~ t9te

t,~~-r{tqf'e~ lljj.~te ~i ill


N,,~tI",;&~

11i~1' ri;J1r~ttlere
fIU1tiVtJ

t~ p~ . "h,ii'

ea I~,diili

itfuianli~
~

l ,.. 'f! n « c,,~e ;f,liCU,c't."lmiS:Mm 1£0.8 f,(I~'i;t~1 uei.t:'"I.r .j"Of$~l1.·

M~ /lon .;pe.r tlri»Vi~a1'J~e 1)'1;;,u,::'«" Le lagrtnf ait

(lei Rf1J8I' i m.n:;r;ti.,

'n~11

AfZ~cI"'maJ;ifti i!

})

N··... L'~tl;p;to:tle Ilia, . _ ~~tD'~ 'l1'N:e .l}1.~n"r-T1J'i un~ "sq~ta:n5d tli 'Vila;" E,.,t lUI pe.r ';r,nalSsima, '. l c'ke II.~ 'T,tistn e un. uonl,e} e" eh_.e p.er' I,li u~[flii" Q
scri;v(~e -ei -det1,.f!,.
._

,Bi(

ai ~~l"$

~plr~~~i"
J.?'Gn·~l11"Ol
iL t gn- D~'mrtlr:m ..
'j ~

£1n.Ridn
ean,t€l!1 1J
l

di
e.

mfW1'~Ji,e in
fjiQ~
~

f o~l.do a
J

llUf,

·CI ei
'..'

,~(lIn' vette! . ~tme'

~'1~S&~

~.

1~1

"I

'gdJl!AZ~ let; tel~lJn tleart!lie

DI'loq1.te'r

etIre.te
U111;a:Jl"i;,

,lImar sf. ,ft~ntie s'~ au!aIH~

.gli lB,Sseri
i
tir i.stt

~r,li .fli Ta.'ibi~

IFI;;tli~D~l
.

tf~

. ~Wr iJi:-"'-s.p~mc~ u.~rm~ c rdA. ,;;;11); tefU;!l ~


,

ralU~

I.

tin" I. )~$lre .l)oou.e. g«i.QqJ!l.t! d"2Str;~b· k .hV~tm;ime


~'n ~. p~ft.pgt9
, J. .:t_

.M.~~r@"e;
IU.~
"j
i

.F:01<~J:~e' lUJt ,cst,"'J


.::1' Q.
.

lit .•.

'I!

'II>

IL

.;o_

~nC'

h .J~ - c"'*' o.t6Q1 e 'c~ ,'f!.)u~ .q,U"es,.,. 1',16'~' 0"

r. uo m~ Itt
~ ~

m'ando

aJ J~~ .il'" w'" ~pJrifl"m:Q- il'(tern!


1.1~

[1 C"9 ftcet(g

di'~i'ii.-. Or [G:Scolt~e
A rt'il~Dllu., ItJ.l1n'ni-n.m't{ti2! ,r~.r .-

QQnl''';e:~I~ j'- $ ,,1f,f), ',G;r!i~and.-0..V~.'~ ..i/iJ1 ,Q .,EI. 'ten~~

..

Li; t c~a l"aBl1t'_c;sen ta nn .hiwn di &tr.~dll in. c:a:m prt{tfi 8., all'en'tr-:ata di tm, v;i1hJ,ggio~, A ~DJaua U:fl~ ~tr3da ch~ '~i pe Q ", fr'a 1· qIDn te fa. lJlllullp uel cr-.:O.tl'Q .lena ~ee1tae CQIlLl'"qUB m' un.,dale: Cac.on81ltn da. u!herl eh~ va ~ets0 1n ·t1e!t~r4 in .PTQs;:petti"it~ ,~ In fottdo ,al1"dale-' 81 ic:ot'I~1" ,aun , ,@lL ,tiheTil'l i.u~ p t~~c_aae11e.. -=- Al puntD ,a<ve Ia stl'~d;q ~ gom:i'L~ !u1 "1erl"'efl.D s'Oo'sf!eli,O',t DU, ~ gI~6 ao ,al· be.ro;, di&trQ di ~SS' una ',:oFQidttJi~ s~nde~'B praticaLile wu ':t\tle faI ~ia10 'Y0I'SQ 'e Bianlb~ ,d611nqumte a sini.. 'atc>a - Q1nte:i ffinn,anzi all \tlLe'rn, BulLa -v:ia, .e .piianla~B 11n~,r'gzza peoYWn, 'in 1;ilD11 alb gu.al .ER!"erutBln lma. nUlldieJl4, 'eQlm~:i usa pilfr Is fei!r.' 'P,gpo1al~;,6 pin in gii4. in fond~ Al ~i,alJ! ai va "Q~O ana lofra ~ tH' ~amp:j.one,jni iti. ea:rt"a ~'Olo.rat.a ~Oip;e$ aluaveliO la via dn l:l11'nlhe; .0 all"pIt"Eb~ La ~p_=rtra, ,n~lle~tr0 quMi tnrta oceup','lta obl i.. t gUllDle'flt:e ,iI.a tID 't1f!B~ Or .di fion .. gj;!ario cal~toc.,,_ E au. 'W lIU10 dei l~ Lt ael]a prO's.p etti,,~~ e 8:1' piooiil=8t'0" un p 'n emcl],o BU] gnde ,_ ~lito r9P;a~enteL ImTtr'llnido,

n~a.

Q,~ItJ.-CJHi ,griln I"appre.sef lJiJZim~ Poi- 11 let.tgre ,cohitall! PlagliJJC' '"", lndj. ,dD' Hnen ·in,eggmili .. -11 sipni'} e rezzamcn"t2 a,tta<tH].qJQ alia ,alh'e.~"Che ~:itIe: ~ vann HiwPd8" i . ubU~cnte sul ila1VanU L'ingrCn!BD laX.le .s~el1e i, a,a] l~o a~ttf1' in :f~.cc· ~ .«110 gpeUoa:t:~ife~ na},a ,garMp:l:
.Bl!OS~g,

'.&
a

.u 1lPtl fi.ttw

eh~ ~i Yi danD

r1.e.attill :eiJ iniica

iH

;d,a -un}t r,o,aza te]!l~ I mUlr.'ertl':I"t. , BarfeD" die'tto al 'toatmol sf Iter d.e eli t:t;o, lilf plim,a qtuQl~
'a]

om ~

_~J)iCJ

'glia!!

.he 11 S'E~rie."[u ~ros,e ftlde' a-nOOF-a~ pBi.,; dl ,~epra di i!S~,~ le '~me a~~liillb·eTi ·

At~l~alzA,rp (leil" . e1a. ali S-~I1,tono Sc'qtliIli di troOlI:llia 8fJ ~ Rata «!h:;ernaniis"l eQ-,!] d~i cn}pi ru rr ,:a, eo msieme :rl, ate'tI-lp;ida ia.lJc,~['.e" fisebj di lD'OneDi e v<o~~acr: cl;u~ ~ta1Dl'o. a''P,re~~AtJldfi:.d\o _. A~i~.ati dal 6UDn0 e di:ll Ira!ttti,aIio 1 ~iIl• ~ a t ~ ... L~~; df UQllfanUlW -) a,iOl.r}O 1 seaSl.. tn a.mU~ 'a:,M~ Bt'.!Cftl"-p,gJl)01 a.. "f m:'n1'\B ,ttaJ YialG~ 111 1:1'h":;8 To;nio 10' ~en1.0 va :!nlaI"dalfG ~et'JH~) 'S11',da '..:' .iitriistll'a,~ -pat all.Dolafa dalla [gD it ehe "';t. d ItlItlza a 11· · '~ . .J ~"' n~a~It, sur ara ~?teatf'QI~ <u 6Jl, bte Dre ~l0 P 0 me:6:togio'ruo:,·a ~~1m a,i· S:,~D.sto.. !:5.l,'llend-e, nO:erulte,"
JO

ia

!o.

0;

~~

e-OR:O'PI

119MOO:. E fH£l:NJSE ,.;Rtt-ENndo pi1~o

11.

.p Otl01.

Son 'loaf
_' ItitOiTUWl 0..

P·u~Ii.anltio e ljt T.utti Jo, S;e.,gtIOll,O grandi e r3fjazzi .e OgD1.l.nQ ap p;1311 cle
". '11"1' .ai mn,,"tIt! lU .az;1.
1 •

i ..

'- Ed
6'

saluf.a e passa
torna a ba:tt.llt'Q

~Gu.s~cio

,ira atr,ida e sw,ili" tu t1i I mOlle!U


J

In a fi"a gi~tI~'~0 j l:Dr tilpelli~,

In

l~' g,t';RYfJ c~~s:a,"

,
,cANIO .l(.a'i a6cI1trO)~

lLeu'e:aI aiavrilo 't


PEP.I'lE .(IIi tleJJtt~); T,i~
(un

!iiri&ehhi~!
rcornmdD=-

~~p,po d!i

.mon

··~.neAlfa:'1

i..n ~-ce.llll iI·ilia. ~is:t:rtl)

'lJUTT1.

..

E~ya.! 41t.tiuc~~ . ,.., ,de: pa'p{ ai:•


'Ttl 1. ~,nB,j diBC:H eei UO ~I li~·to umn r,
r

EvViva!,

,_-10-

,C,ANro.

'Vorrei. ~ ~
eOlIO.

E 1Q pf~~tll~Qlo ?
CM'tO
Bar

,pict!liian,dn (ode ~ £n.131Unrn~ nle s-uUa.. eus~ ltt. VDCU.

p~f; JO'm;'-

Tllrfl
£ L"'IIf i rut(t.u&ndn 10: ~~mic.D)., .
_j_J-L

'~_f.OfJ s.i e ~ lan.do

ndo;ri

1.'1 OniiCC hie.).

Uh I lei ftlsiorda f. ~" fin~aiJ


e-Ol'Ie.d.~ "
,0o.,";!!i."Jn·::;;J,i:Jic"hi ~~~wijL,UrOULl.

l~gli'efida
.ttl.

gj,

11:rmlt

"

(;'0

d tin _g~'l Q;

lld'":"L-

-a: Jr.u..II~ H-L.!! , .In a'¥lD .... .

1:'

FJJLLA '16d,endQ).
d.tH~'

011! eon 1ai S1

ere,

tne6r~ ~e~a~~'dltJtr~

., CAl'$lQ..,

Un grundc sp,ettu-6Qlo
7'3 '1.1e:lrthre

ore

'l-'ep,ara,

i1 V1o's:J;r_ \luI ilfe


(riv£'r8<lmW'.

e- baun servirorc.

,1ed-rete-

Ie smamb

.fl~l bl"UYO P"gliwc~i.@.,; e eO}DB ri ~i \'1Q, 'iijl~41 e t~,d~, un 'h~] laecio ..

~n

!t'l to

. ];p om: e,

A vu-n titr:· Ort€'! A ~n ~tl1r~,. ur..n ~


LA FOL'LA,

,rm'emjfi~ ~. ~LL f'~"at.ei


j[l

tao buo·iJ. u~.Ol"~,"" A ,·tftBtirlr""··ore ! A V@.Dtiire-· ore !

(T.~nj:o ';:!'~' avanz3,·. pt'1." ~U!tiLp N. "'tlllJIJ) 0 ~i~.~ _tl;at cal·r~ttoci. ma .C:·tm·~j)J1 Ii~e. i;! giia ~6W:!JJ[[ ;"@LD sl~ d~ D!L tm:1lf·o.n~. :d ~'cJldQ' Q

I'·

~\NIC;).

.IrE DONNE '(ride1!18o 'R

~{H'Ifnt

Prlm"~' lpi
I

~.

0"

b~ ;a1anJje!

R1\lc~tzzi ~tie.ohiondo'l.
dfr
S:&&PP~llM!!
!3J

Con s.alt1-te t
(T on i III
rUO:B"tl"a

DJ;!f)ntolaonio

~ oo:ni-Or:p9t:1! ~tt. 5

pu gJl(f 1I.!i un) nelJi

]a R:.:nila

P.Ol sl aUQufAnn QIB~tril d~l lQrtlro}~

TbNI]~ (tl PQrt~l.

Lm Il~gh,

t8!',

L. ltri!anre ..

..
UN c(J..N~ADINll .,3
I)f'-. '01111Dt1i 'VUO'
.... '" sz .-

'

ui-O:t

"U1l

to li«vere llUQn :bicoliff't; suIln' C1"i2HJevia1

.PEnB, Ii QJ.:I:J.P:ll:n~;~:S91

in_ lU~nB diullJD!li aila ~~I;"nm,e, dl~ij):,

pI

Iltl8 11'O;
1

'iUa

I&'ula chi

ha,

i'IIl1~OltD

,f\sp-etlami .Aneh~jo ci i,t, f


t,

It I

(~fJi e.l'Itn

d8n~a1tro btu del Le~lr,~Pet qenjbiar co~fa"fJ'fe


I

T({n~H~ .. I(]wr::r 0)~ ('iii

10 "Iett,o fl. 5~marenW., Freoe.detemi


LTiJf

J3BNT_~fltNO

'~ijI~]iddJ,

Bada" p,~gJiacei~, ei ,&010 'vual restare pet £ax Ia Cial~B a N'god.a.. ,~o
'~g:J:u~JWtJ141'ot .ma cpn c~piij.1iti)*

Ell l .Eh~ vi p,are?


{lita

a.'

eele ~ 'rjro;tl!i~(l.

Un 1111
I

cliedet£Ul1i!!I·e-~imegli'b -n:nn &lc· carlo, T~ con ll1:e-~ nne'.! ~1'; 13 a l~ _ omoloi; e 1Ul pac.' a tU11li
~{U]O~
I

II'."

Ii

11 teatro e Ja vi ll1 '0 ftn ion la s't~"~!ila i :C'O'S1i, e se IAS~D E'.~Q ~rgre~il:e Ja i1:l8~ s,gO'6Jl
I

[D,r ~,ar ]0.

-l~-

Efl il puhl~lic8 13J.pplau L

(,'01 bel g.nlPt;I,~ in camru~·a,.'fa un iC;~O lerm~u:e, poi ai calma 0 dureude-si it} 'vqlpi d.i Ii~. r.gn~1.~ ~
I~

11a Eie JNad.~ Sn!·'sQI".i'O s 'rr •.teM l:lesst. r :J'J:'


I
I

rta~D;d·· an~p"nm~nt&1
i

~trtra.m.&Irte

litiirehln~ la gt.O'aa,"" ;e(un'~e'V~ ehe vi 'P'ar 10"" .llL I.~ I :gi'o '~. c:teLWtemi, e m-egli.o non 19tt.c.a ,19..
mD'UJ:..
?J.-

fJa 'hart \ ,c

Go"nf:rut" i01 son tn


ALcmn C0N=rAmNT. ;8~·r.i'Q

Su] lli ~li dunqua III n0.~u?


CiA1S1()
1.,1

""0:'~!Il ~ 'F' ',"]

lIDl

p~!il comm~ 'K Q1~


Ii

T J;l!l .__.~~

i.J1~:p.l:1ftll;.~dl']ilii'

Q - .. _.o'fn,T1('II

1\ fl.e.~.ir."{) I~ mia
l CiJ~Ju
YP

.sPOS8,

'f"

dn n"flu & Ei l~'

s,cnf lr'lf

3 blll:~a· iN 11Ila: 'i·n. rm·_nte. 11n IfU9ffQ _dj Gtn~fJrmnu~.a 'i fJ.l! all" i~'tlwno... tulti Eli t)re.e~.piLe3:n~, \T~("it{il la -sJ tJlis.~tt.1- '~I=rX'';'
'f{'OIfI~E).

Z1.·nlp"gn.,a r,t !... I 'zanlpnp'lll"l ..'~ ~ ...


... t

J M"ON,ELLI" C,gt-j.daflM.

G~I

'OH[N£
.• i

Ver

n!3

i6

1:J II!ID-Sa: V'aJ:Ul'

co-tilpa ri.
d,tt
lQifi'la:nl. }..

nl.p'gfU;~' _ P.>UJU ,tm'El1iIiIJ

II v 19;[:Q)I"O

I VECGHI.

E·~~d accnnrp,.ag-nano 14 C;Omiti¥1. C ~e 8: 'ClIlPie·:-al ves:R f1):'O . en v.a ,gi uli v a ~


~

r:w.:

ao Nt"!'!~" p •.1:,

QI ,app:~]l~ at Signo~e.

Andiam.~ -

La

·Q.a!lDp.ai1.a

-14'·CANIO,

~~ ~'" 1\1ff llRl.,•• _:nco-~ d,a1..'_Vl, ,A 'v~ntitr:e '~lrOt

COl~U~ 'GBN~ALE.,

_D, i:n,

no na ve 6pel"U, r lIlazze ~ ~ur zJ) D~ Q! o_oppi~ affrgl-iiamQci~


JS .~, l'
~~I!,

~a,on~

'"1iIq

unp ;'n
~~

_::l'!~..., U .!J""l' ~l,O~ UllJ~ -!-'

,.

-n 'Sui dig~ra i enlmiui,


r.lin., Hon,
,[<!,l\ mamme

mI 01 [b H~i-.Olr ~
-e

. 'CI· a,d QCOJl.:'"[~nHii :] . '"

altqnli C9mpm-'t

D,m, ~oni - Tntto ~!adia>si eli luue;; ilt,amor. .

·ili .ar,diti

'Ma. i 've~'bi

o.tvIrt.,gli:a n'

.'''1

am,ador

Dln.~dOll - .£nODBvespN01
"URgazze'f! ga'FZUllt

J;ll L6 rnpi n' '~ ,~in:~ dn.n!

Le ~qGill.c ,eI. '~Ipe:llan:o

.~D'D nllllt: iI cam, Ga:Dio C}lt:r:m cU~rll"'Or al le~til5:o, e' 'lVlU a "«rill' b~: s IUl, ~h]hii1 da. :Ri{fl.m~~l,Q.:pni dUH:"na e du,luj., I;t~;r f~lnO, iHliE'J'lll.@u.1(;].0; un ~e,o.n~ . J~'orldiQ .P 'r!;'ed.i:l.3.,. '(iII,~rte "UOJ:~ Eib~~ e ,Ilin'lll'" 9 lei !;.QQbriliaj 'P~ b stnin: a, - Nfl d dq rest.;o ~~)

_- l.~-

~E.l~DA. (pemil-e.ro~a)~

Qual 6,Q;DlmR &V'~a nel gua,I"do! Gil noehi Hhll'asEl3i p " te:rna eb ~~iIe,gyq' / j'l. mio. lJ,eflSHn" 'SftgrmDio, OIl! s~i mi,S'tJtBr.e;n"ue ~.c~,~~ brnLale'_'wa e{li i~iO~' 1\,ra h-dsti. orvia, 5,g~ qu.e 1i S6~ pH uresi e f ale,l

0 ehe :bel aDIe.


furta

U]

m@",Z" a~Qsto!;lo
~rt.a H~

i. rn pic na

di \tila~

net'

a~

I ~~

iUa~_di_ta EiD;, 11QlD sdi ell e hI'~~ 0 ! m


pa'ril~dG
in (tj~h~·.,

a"1~' 1_
gQ.~

eli ' ¢:hi:e:~lUb? (It}rVI-

l' He: " .• '_:.1 t 'R,n~VU,lO dt~ " a,u~g_,~~~' IgllUnte m".1n,~_~

yan'? n[;j.eiaa~.. L;a

·mtunJlta

_:mia.~c:hc'la Ijn~na-v " Jtnra~ annuactaea, ~n1pl"euduva il, Ior canto e a me bal'tlblua
lR11P,i~ti 3\'":01 eome ire l::j"e" -gl~ Q'g.~e-]., Pi, 1i;8,iblU 0-1e uu)U .- ell'] .601 CO:p.61d:e,. Vall110, c vannn per le- . im del ciel, LasRalJeIi vag:ar Pl~t: l':a.lmo'Sfer~ q1108ti ,~:ss ta1i d ~ ~Z;-1.1:n:.a e SIll' P.tCd (~r.~ B 11
~ OlTO

Hni! sctrid O'Jl 0. lai:Su~lilfter.~~

CUSI cRntava:

te

J..DDh "c,sai,

1111 It),gn~,

Dna. ellirn~ra.,

e lr,lU}nn e v,~in'o

iTa.le i'uibi d"'lr ..

IN.E11DA (hI' 8'&l,~~nneIillt' Sgj

00 Titlral"iatao} •

Ii? €re d ea Qhre te 'n,~ f.n~ mnda.'t',,~

E
],0'

Il

~b ltU :eav~ t' ~

mr.ta aJ~

TUMO tT;d~~eendenao
"LllO

~On

dpl,tm;za"

ean e. ~s'~in,ab~1

NEDDo .c .( rr;cilIErli,'IW,,ron ~h~JOt

.~It,! quanta! poCgj:ath .'


'TONla~

: cddaF ..
NE'UIJA.

Ya" 'Va
t

wf

{{S'I rn~·:'D:.

T,'ONJO~

;clio dm.I'~' ,~olmnto 110 .seh~:rno e :l"o~or ..

SIQ bl!n eIre ·d,j~DrD,1~, ctnltatto san .1);

~ 17-

E.ppnre ]1'al tt~mi~tr illn BpgnQ, -(1:-11 Jslo, Q 6 tm PWpilO II carl' AUor ene ,,6degnQsa mi 'passi da1cn«ntn, 21'gn, s:d fa rn', pia 'to wi splume-.il do}.ornl:. na - , Il!iL ~" l' v illLoam
c,

perche, n1i~ x:ruilltallo',~, Rttlli\ft h~ Pi:qoanto"


-

.-i:>:.t '1' uT.


II"

( appl'~s8and,m~i)

Oh [ I~$';'ia mi-'j Ia tio.i.ami er ,d:.iFt1~~


NED,D"

'lDterromv~a~lo' e heliJ1'I;n~:i;J.nd~l!1'.
nI
....

-h;

IA'Tl'l ,U~g~.

nTi"ll,lI

~r

,g

Bai tempn fl tidi:rm~lQ Kta_~p;a~ se il rh~,allli;. fa£~ndQ 1~ rpDDrfie cDlall sulla ~'OODl1h InlahUl r~~p:aT"nIiati per or a Ia 'ft,flDa.
-~ 1]1 ~

'" 1 'N n, e '1JU1~ t~~e

1 di I V'tig 1'111 :' , r:te· Q,

e tu m.'~eol:[erai: uho ,t~ ame 'e ti dC1S~,de.r02: - -hn. tn mia saral! T U1U 0 '", ,UJI

l']h II

II,

I ui :e, ma stro zr'~l-

If-'

....
a tira ttl

La a'clll~~niU :Q,ggi;vi I~J ude, o II oreeehi e 'neoo;sScaria .1 vo stt: I) ill"do\C~f

O~70~

Per 10 ,;['o,ce
Ra,Bal~Jaonra-l

'Ti hmflf? "cl~agu-ata 1 d1 D'i.Q~bad,a 'ffp-e p 11.0i

NEDDA<

,t,~[[O'~~~M!dD'

n,aa~!
011 t~to

..

l"'w"DA ~al, ret[Q~c,;enjl 0' 'VerBO il ri:latJriuo. ve de._, '!o fl:'~h1 ' ,nial,q, cia PCl1P'J F~II~8J: dil 1:![n f01v01 iu .lac:t1a itl, Toflmu cend,o ': ' -

ai·

] Bfjr

'W; ~~'." UJh il'1


,' li!!\fIi''I"' - I"

e'

"~.l'

'_

'~ONIO ·dl un O1'lh " ml;p-o'-ciIe~

Ahi P:et J a 'V~rgtn pj,a di mez~ ,a3Q~1to N,erdila" 10., gimo. me 1a pagheTsj f.
HI". HI

'A

.NEDD

~'imm Oihlle -

go 31."

'a;1fld~lD' a llgntantttB S\1'B16IQ


HI,

iJ~

·D TCUll0 1
's~ome]1

Asphle 1 '_R"

T S'l;-eUN1., -

l~- .. am:ntn oorpo tun ilifEnnna.'''ii hl~iao,!


£T' na]

1 's,ei i

rurmai

SlL "'VIOl (~_~e:.odQ


l'i~ttG~.

In moe La del 1l'!lI1!~ a'fJ;"tl:mJ_1ri.~andD;.-1 ~ ""l lnu dtiirk~~e dd!lmD a b~ai8J v'o~e):

.AlL bah.! ~a;R~~8 PttDO'n rimm,avo Ilblla:~, ~ C!lDi;~ e ,Pcpp~ da I tlR_ge a 1-, L\3;Vel:Wl
ho
,):(~r1 maC('_uil{)J ·8.
1._~

Sle~u·'[lo I~U.ug1i

"mini. '!',. II a llrni(ent~ -a. m nota. gUI ne venn1:~,


n

..

;!l''!I.ElU

~~D""" .~_.,

NED~
M~~mo
., ~·Hiii

''R'IIfil . ,.,;1 =- .... p ll l ~lh:p~fr"'i:ii!!tl\pi \.J"~ Bl1.II~, ll...t~'l:::~.' !LI d,fi!:]irio sno, baei chip.,ile:nrIQ~ a:rdi~Ul car.rer lin me'~ ~'"'
,~ I'll --'I'
I

~ Iii

Ap

ffilTI: ,~"~

m~Q

i da lfJnu~rn ..
_:;1I,i.

,m,

it ~

~j?,.

"-'.;~"_I~,-FU. ~ _

NEDDA.

Idel

oo1)D ~ -, ~l~Ull~

]a;

f.glft rc1dmat

M.a

Icun

Ia fl-;l1!it:a

NEDD ~\

(IUUU_ftI,Qss;!J.,

9'ILn~);.,

:Se
SB.:

e
I~

~ ..1',.:T . Nt1U}l,lJll,
ve
p

l"tsptlnuUDl~

.::J~"

vel: ,&He C,a,nio

oh.

il r..a;.wiJlg'I:J!'~ qu esta n otl,o


se 1'immelSo

Ii"e in

,nOll

SIIIP,paU ms:i-

;e

i1 meliti~,r :cbc In !:ai~

odi:o

,jla:to am

'nmo.l:' tuo fQ]a WlD

t..

fujgjgi

non me·.,

e.

,NEDD~

No:n mi

Nen ~lJn8ar rli me ~ tJ'e ~ldo f ,bi&rile 3iDor1,. 1\:T 1];1 . r,nn nn~ tentar "~' ·pal.,.~---- Ch'·'" '1· 10 e pJ'aor'ULl!ll .. rssa. m.eg
, III

'Vu,,,i '1u ~ per4,er la 'vilq 'nri,a? Tad 5i1rio nan Ipia~illJ~E jdelif'ClUl~e lolIta! ~" .. 10' :mi Donndg a, ·"t08 - em ill di n ~o"
l~ut.a t t
I ,
10

Si~a il

d,e'~

eentro

nui, --

:E T:8n1J'it ~()'trlJ dir;.

on pas:i:i,C)11I V i'\iJ:ro sol a~r smor ~ rl11"hai daat-a to ~l cor min ..


I

Epp1J;~e 'ds '1 mi~ ~tl~ _.


C:U·O .•..
ap~ari~1

lDlpp·a.r:ti

dhl. EO_fulp ,a, '8 ]dH1t'l~

~Ng, pih

'mVIO~

non m-;iWll.!
'TO.NIO"
(ll'{1l)Tgemt1qU
:8

pat'~)_

T'htl r;o..Jtfl~ ~gyatd:rin~'!


n ru:gg~ £l1~ '8~ti;@ro
I

'n:lh]il:c~~na I) l~

NEilD'1\...

sn; .'10. E purli. ,dqmf(Wn~?~~.


CaniomS8:m~Pte!:~It',oan an amm.ali;t.<t'lQ,,).

E aflor perwe di'-"


"¢ vuoi 'fa

III m' hai

treaato

QtlcI 1ba~io.,toe p~rru~: e I lrai d~a.M m :fI~3 "tiYltSWU 'ar~tt~ di ~T.Qhiu.A,? ~-t, tu SOl} r da eli l"Ql"~ til: ~.f[oJ 10 n on III 'P OliJi1ln, t 'V o;glio an 0;0, qnfi' SJ'a~'miKr(lentt, qne Iltddl .hac) ~he tanta fe_hlH~~e ~hm:nm.efsga in CQt [ m 'N'EDD:" ('Vin,'
I.

cml".mi

:e~Q

piet.a?

SmD!f:rltu].

m 'l..a. 'seonvolra e 'tu:rbata R:~ ~tOI amor ehe ne. ~l'!uJu·rln ti sfavilla. . ,~. -. . ~a l'l+W'" vog' u) a le afvluta~ wiascmata NUlla !!Qo:r'l1aiiii.

1i.J una -1.Lu •~umer

C'al

dQUCI; su m~ solo impe.r. E.(~W' Ii prendo e m~ahbandonC) iUn~1~:a"


tff

1 Po .Ir!.~
l

'"U' IT 3,n:qul ,', ...

m]

NEDD4-.

5t -

Baeiami f
SILVlO.

· Tt_1tlo scordla;mo~~<i
NEDfJ~

'Si.

tl

Wegli Q'c~hlgnardami! 'gU:a:rdo e. tti bltcj~.,~ e t".wmO.. f'amo f


n

BCENA. QUlRq'~
(~t~n1re
5n~ljil e Ir.f:~ 4a~ fr ~Q pal"'km aQ fttaB il IIDUri!It.io Q, a,r1 ']dY~!2G1 ~n.mn;tbla.JldQ ftrrll'lmn-en~6 do Uo 8G:OI':-Gi,g.to,iD,1J C.an Q

TonJo).,

TO::O:O

( itenfH,tl,1 0 Cnniot

,C:rnIl~lla adagiQ
. t:::.oip ,s·avanza

<t'

Ii );St?~'ren.ac;[_ai .
.Sl.

~l!and.v~,dere.

~nDIa.m.etllefii

'm'lIcieciuI11b) • a1 _

ilal PDnI~ d.Qv"

lB&mpl'e rite~lUtD ·(l;S1T.o..nlQ.

UO:_,. 5il~i:o. Id: . s·en"rru. tI Il

-no'n

po·..

~n.·\1'10 (illiifr ·Im. ~Ul m

ol..

~r;a del cotP.o dill"tSl]~O

All .ita ootte CanLO di68treurli

.ii
c,
dJJ~

tat'o. f'iteDi.aD.dusl

mi ritT'tWu i

mi teu.o.~

~PD~i. hi

;SiLVU;f

_I'it :s~omp:mso iti

50f'Q"

.. \. stanotte -- e pelS . (tll.J!1" _ tu,~ ~·arb' 1

23·-·
Iii
rfnM:l_.

cArm:a ~ilie
ulo)~ ,

d1l1 p Ilnto

OViR

de

qJI.eS!.l@I W-~]"3

!Ii 'un

Aht.,.,

. n"un :haho Canto


iinoll.hJ

al muto: Noikli gJi si pun egli II' ~il1~g~.da 'IlD ta,'nlo" 08'i'al~a a. JlJ1!UtI fl 5~am.IHtre. .~ Tit bia, ~e_still< ,m 5._~t1t'1l . tUl:r.cJaoip :N'e~oo rch-=~ enme mcalod..u:a ·prellSD U HLBl"O" cerna.· !~ntire S~ s~ 0 ~ rlJl'il'nre 'tLi wit II~ n:to:tnlo~.an.do-)'-: >
,ll.rl"iYJlI nnCb'efi~g

mm ,~ello~h~qvl OUa:

· _, S~rr.ntp:T "i.

~,a1D.n ..
F

rbNlo (d~do

dlfit,mCl1tei

A11L, .. ahtn
·LA. \r0CE D.I c.ANIO
'{1Ii

dRoll'n)~
t ~IUiD(Jndi

Vnel
~DDA,
01 .'ntinloj,
1"i8~

[
Ii':J~

aj TonW ii ft rolt~ta

die'fJecon

~a,pr~~Q,

Bravo!
TomD,

F.p queI cJte

P,O.~S_Df

NEDDA,.

E quella. ehs

Rf.n; saVO [

yono. MB
[Ii far tt~'Saimeglio
DO,c[t

dlipel"u ..

NEDDA ..

l:li. fai sdll£ct u rW rJ:!2;Z Or.

,'___, _, 24
'["ONIO,.

'" to JIe',;
~Clln10

Oh,
II . S~~ _',' .~ir'II
,a: ,

lidfo

inf1llnl'0
j,

s·("·l:t\!'i11t~.~ numrQ

'8~iug:aQ,do

il ~11Jh:t-,:~',Qn
'OOfl-

n 'mura

'On f3i<·. i)mUQ d.i ~~lgrjJ

~ 'tiLuffla]11

eil11t p.DI=

,m,ti€~ro.\1~

..

CA.W{O

~h

,:in, f:QfiCfmtmf"i) •

Fa 1.0
I

Nulla] El bCll 10
sl:eS'Bt); UlQD:~ NEDJlA
.a~t: •

De'risto,ne~ e schern A !
l!fln,o,SJe qlle:] '&~nt)t~ •

·poichi deJ drl1-dQ, il:nu~e


(v"h~~D~md turbiita'~

a-r m.i.
.1

Cbi?'
,cAmo (filr:e'nl:e).,

To, pel padr.' ctemo t ."~


(CUIv:u~dll

,tlaUa

eiub'l 10 Milt-no).

tp.ll~.s'ro, m'o~"~nl' qui c'a~u:a,t~ up'n t~o giu1,,gll e perc,1i~ pritt. di, }o,rd',;;n"la De) t~o 1:~tido ~raffgne".0 tiVeT;ogllata··

E Jse h_

eod~ta

lama in
r

va" it SUQ ,no,tne.. ~

Pacla,

NJI'.'DD' .
Va'1\},g

.ft .l"inJ!{ul[g. '.~IO

'm,nlo

11. 10;1;lu',0 mil;Jt


'Q'

'PfI!l,udQ'.

II Dom', Il.neme, nrJR ta.ra.at~

d.onna!

C~P~Ull {.!;m,tiln~.d~.i'IQ"'m['

rol PJl.~rmle :trIram:~ t

Rgr 1n m adon na L..


lll!1~pp~.J4le albaI:i;t.
(':Qrrre
a,

Ctlnllfl ·e Jli

s~~Z:r,~[j tr'nnj, tlalb,


,~,r;:~liJp,'~fL

I!!il:l.l$tm... '!lnlbr r~~);$;til. ill ~eddil 0 pPin,~t '£'bo "i;i'tlD ~ji1 b:~ n11j

P'E~P:g

P,ad..rQll ,! cl1..' tale:! ..__Rer l'El1t\rI~ di D1n .,.,.


La
~·B~utn. tf.~E.~

rr. ·]uesa

l ,

Iqni moo"Ve_,"u ;;JJldlam,Ct

IfJ sPB'lhuyolCl C·a.nio'? viu, c:almatl-v,i!


13

La..,'Scrami

C'Amo ~il!hJ:q~I1Q~j. Pepp~'~ II [,fAme U ntml~! ~ PEPP'E,.

vl~ni a tGtlerlo. AnffiattJ'll) :arn,va 11 .: mbJilieoi!


t 'l~ndO'"" f'l!nd~ C'Rnio per I. m:ano ]lj(li.mu·~: ·e[.lpa ~i v,1:gp. n Nr~dt1:l~i P P

T~lDio

Vi .S}ti-~gliPI.~te'~'ll E ,"'oi di Ii tiraten, an ita. I(}V j a lI~'es'ili\,~ lqrq] enlu m·(l· 'hUll
htJinge Np,diD

I'

llQltl~ CtIn [(1

B:O~ • Ilpn u{B~;Il~

·s&!l1o h~ 'tetIfJ'~ Ui :s>erim;pat

CkNtb
WO'NIO

~'shfiwgcnif fl.

anp~
fhfn 0
:!i

k-a Ie n~Dn:»:~

Infami<B f ~nfamj.a!
'pinn~ a en-uio 6pktp:
~
]

dtlvRnli

dau'a ~en[lt

iJ

-~lrritl~vi pea ilrOD CII,


gflnz:Qr 11l~[j~r~L ~

E me,;JlQ. 1iIL~rA:·
me

Dj'
Dit~

fidat

v~tr
~Ol gOWn'Or

(GaOt'-

prP-8~glH~; p inDo) ..

ltD" ~n ge,~~O't1i~»et'Q;tn
.B,

"'Tonio ~nmngCfJilDlo

lola

facclamo 18 1~6cita. . . --~8sa e~.e €;~ n0D veRla R r, Bp'euacela ~ ri tratli_sca, I 0 I" 'Via. - :QiS0_Sua flogetc ,egIio.
--= 01"21

.Aniia'tnn~ via ve'ltita,q padrane, w'(!-nu:e

E inh"tti, Ia
~Ml£ro

It}a~'S~~

Tuni~j~
1 : IimnUl]l,
..

'T'in:i~Jl,,~ l:;If d~ettg iiI

-€1iLoio' aetJamatil

ri.

P~pjJ~""'aJ1i"bIB$So. li"t(ll''ID~ a11~inu~.rITg


8!i!,~~rtD l(!,dtUJl1e])t~ 'V~0.

CA1~IO"

Jte,~i'I:~r nreutre t..


Dull So

Pl"l}SQ

fla) deUr.ui

p'iit quel cbfi!" dicQ e glf~l (he £:ancio! Epp 'nr ~~ e. ,~\l Il e, '."i '6£'orzu ti I ~ O Bah, m' tit for.ge un uom l T'D .S~ . flfllPinocjQ! La ~nrc P'~~ C ,~idQ~ ~glt> q-u,~ . ~ E '13,· :_Arle-nlu:n t~mv((la. Colo}Dlt1.D,i1 r~~i~J?a,gHlI,ccip","~ "t~Jl.unu 'fn~p lanruL2 ~ T.fanlU!ifi ia luzi 10 'spaS'mo eil iL 'pianto ,;,

Vusti la giUbha e 18 facciu u1f~I'~.,

In, una :SIDottUa.il :sintgbigu~;e""l d.olttt~n RuH Piag:Jia>Gei 0" 'siul tup." ,lJWO'f'.6_ inftan to ! Rldi 'del dTtO,l ' Ira t~'av'vckna il [lQ_rJ
, "eulfa co~])mUE5D

f6no ,10. ~.

'm;e~rf:r:o J~

liel~ ~d~ le~nl;~Dl~nra,

n l~~ ~ln 'T~' ! ... ,. " ~.~.Df'oreenJ:6 d iI' • ~a5$_lI e ,"~I. ~l l!~ZT1'!l ro-U.; H,]l'~d 0- '~~t~o del re1!l,u"'il1U~ ][['hUl&iit a (en'te 3:r:riv:a 'Illa.~rw Ie p.:~tll'li per Itr. 8pettacQlo cB~'Pfpc Vi:IlDI: .R m.e;Ue't-G .arei hn}1e:bj ve:I"
GUffl Jff~l;B ualll,~ltn}1 1ato tIel t~tlt-..g
~ , .w

l.'unrll

l~

ilOll_ ,19,·

n().N~h1" - O~[L'N.l.., ~ .. '·rV.MIn -

'NlIDDA... SlnV·lfJ. PEPPE.- ...

.C A:._r~uo

CanQ~'

.. ftJ~ N E (:±IJil" hra:n_-dtl) ]


tl
.l,..lL'B

sto 'r ' atrr I:u'uwm Dul


I'

~"

sltel:f CD,~

!abo ·10 ~P;(!~!~tCo] 0 ,~1 nomi.b L;iar~,~ ~

\CiliJ11Jl ,

arc

Gerchiam "di. Ill:ctt~rei lien suI ,dtt'Val1tt

T.O!U~, (~$£'cllja]1d
'yantir

f,I

);1] ~~EfS},~'"

91 da principio;
aV:lintj!,

'1fTj!b"

]'e lKt:ic:eantCiillel

·eQUlQ CDrI' lnQ

.A;ccQm,~ult11~\1 eemari helle;. o Di o, ehe '~orr tc .p!er. ,~j'D.:nler b)":ll!)!


( Sj 1vin
~:J lut

,EH'1P1VriI

n)ro~

~tt ii~1tJt

lru.rt .hi ~~ • e va

tI

pi lihr P o.~.. ' su] 1l::J;" 3 at .

~il'!Il's'n·.~

_, Bn;, P.'e~pc ainti e.t V" 'p.1:< _, 3J; '~IalltuI


(N aall
fi'n-

M.a.l:U;tR pigi"ate1ri, £a cal,do tautnl

(1~~, 01'iHn,hm'll lk'Jo]]l1EaJtto Pl?t 'ltff'a,~ i' i: . Sd.i _- '~~:p.'P':eei~rtca Ill] nleJtete a.. prQ9to I' don·~"le._ - TQRio:ri
~lmB 'Yon tiH'

fUl~

'~~

nel ~e,aLrb ora rtan no ~·ria ~,r-lln casli;tI,. IB"

~\

:0 .... ~

......
• I"!

eo.

.....I

i!
'Q;!
I

C,

"'C

'<
~

~ ~
,~

=
~i:I:t

!
I~_.ii

..

,S
e;o
:;...
~,

.~
i::

,1jI'J,

:~I

a
~

r-:iC'
~

r-c Ie)

.~

.= ~

_.~
.5"
~
e:.: IIiti

..

:.i.

o ~ o

u
~

c
~.

l''~

~ ~ ~

- 30GrOHl}" ..·-!E~"EHALE..

.uesra t.Dmln,e~dia nlnDmll1S1at·e~ Perebe tardate l'


'iL. ...... .-~
• II!

F,a

DuiClie. _J('~ ..

'i ~

nia;U.8l"1''' . '1 0

·d.lI'Itlh8tl·cpiLO~

fmt~m

rumo~·e~
1".1

y~nt[~e are su on arn ngl a~

Allo

spe.fiac.ol .
~ ... j[.... ~~. ,

'TIL1) ....... u _

•"'i'itFl'lI"_n-,.l" U

n;n

~I

q,

!Iii

ii!li

1~'6~

od: nna b.]n~UJ e CtIr Ie. Sf am·p-m Us ~ h

S'-alzu la le1a!

~U-'· enzan, j;J.

Ill]'"'a W.

(LUi do.tt~· ..QliIa parte ; r!-6(d.m ~gi 11Jl[il)~~hi;:ei1:u:ati . j~]Jqu,u~o:u'!:n~ 'voliQj;e'ndrJ In ·f!a·c£:jm . D'S Ii! qan,B ~.~l l'tt,[ltQ.1tg·, ".~Ia in 'p:iaii 'f D]!'!QU'b.,g. ~rnVDO ('-'0 ~i .. 'b:o~nd, 8111r,l a1:zo .Ii l.~$ o.w." II gr~o. nl~Bl"O. AIn'i lJomini in Plcai hl~g(J I~ 'p.rime 19;uJnl'lt:, B~n&tl"ll. Silv it. ~ inru\\nzi,j it:, '~lii • . .., ..

P. n'lll !I''Wit' 'El0DT ';I; ~\..1~n4'U..£J "..I.A..

NRDTtA

(ColOI,nbilUl) ~

PEJIP.E

!(Arl~,-u;:hino) .,
SIL.VIO"

GANl9 (pagli~~.~~'~), TONlfJ 'Tq.dd~rJ l. e


( .a _1a aId ~-~ina.
~llta, una
~~llR

tiQ'8.4iiA i~ tflinrhr. riI11a. diP,~Lf'Ridel- te1alrtrJb~p'asS~ggiD


,g l'te. os a], ~

~ ab, . - ll>a ~·.ellIL. OJ dt .dj;p~nm:-, DUp~ ~1i.. .lieu.a PQI'~e' la~~rg; ~i d 1lrnra- :6Inr:e~t~a -prnUP' r; YQ,lo Ili duo ~edle' rozz -. di pliigI:ht ~i:on
.Nr.c,ihto: in .stum~
,d'=l '~»I.01nbin

c,QL'O ..nmA:~ l

P-a,gliaeoio mio rnarito, a Iflarda iIone sol ritOI:u EtF,a.

_".J.'I ~'1"1

E
.fif.:eStj~
'fl.

(]1Id'&11a "BcimunitQ
f.hhMI:'lIi

ill TaT~de"·p~t,cihe all om nOll :C: 'P.8? 1


~S] " .re nn lJizziea£ ill ,o.1!!in[,crrto; 'Co!!(!fnntiua
impltricll.Z oJ.
C~Jir;4!

aUa

dl 80gni i"nmo.rosa

,TOCE TIl ARUECCHIN,O

(l1@1fp'e

'0

~oll},mhiln a,

iI 'teD ·r:u

fid, r Aileccbiit 'V

o~

t~ chianntndo,. 'sQspu:an.uo. - liSplfJ-tta il poverin'] La tna :£ac~,etla mestrami; ' "_ cli~·' '-"L ReIHl" 10 'VO .D . seny;'. tarlla-r
JL

e it te v:iQn !

~or

,,',..:;.....

a ro.:rm:el1mr'~ T '-' o19mhina. ~ehiU1dimi illin~'strin't ~,L .' ~e a 'te Y.l.c;m :Q6:r te: 'c:hiama~.d~ e 61 o.BJ?'~~rJiln,d,D :e, il ,p,Q1jeJ"Q blaiechlD 1. zm
"

la tua

h~UJCUIl~1~~
~

CTU6C1:8 - EU rSlJa: C ..
t

1iI1'

1......--..,

'CO"LO"MD,IN A

(rltDFIliIndllJ,

anslosa

Di lure Q. s;u ~Q ,eODVelf.llto a,rppre:Jl.ij.3 l'~S£;PUlc~ l\.rleriqhma· 'amB fa! eil


~Sn.a
']J~ll:hn:~. irdiJd,[O

·aul

IdD"Y,8tflr;i:),.

llPl"e e 'Tilltio enua


at

DnlSia.sa

olR~n,

J"", ~llc

JI]:are. N 'dda, eon

3l' iii. l!~ngGl'atRllleJ'[t."

mil ~gl~ w.ni';fiiro~ E~1i.ai. mr~e.ata


'tVa,gicn

~nl

,1.' ~l}gU '~'1

aUa IHlrt·

ii, tJe!it;r;a.
""0

Ta!l{teo~. o.n. U &


It,

a~a

~j

dll!e:nib):i

'c ont~ in-

E' ~],b:e ! tI'


(~Q', ,k\f{lad~·b~ ;
i

,n D e~;;eonr 8, lbe...a." (b 'Pnhl1lico


_

c~m.1'1'G al ,i~10 1 . I"mt":n1


'il

"6)1

ij~~nt~.

,ride~.,

;Se
j
<

'1' ~.-l~l .. aJU' £ l:IDU cne Mmni:n;. IV: ~UID.1 Stl'SSI .. ,


ell .. !I.

di.&vJ!la sa

"-3

la rUbella
iii.

ii'

Lung! 6 1Q ..08ftl ,

P·ereh:i nOD Gsa ,/ S.ffili. nai 8jaDlQ


;]It ."

6. fM!DZ

,a.lffllD

0~pe·

oBI

t Ox,sR. Fl"l}viamo ,~
." I

(il pu.1illlit..'O ri d'6;'~ COLtll\mINA

l vtJ)gondDM
I

..

S ei IU.,; btlS1ia?
T;.{. DEO (imwolillt ,.
,

nU1;Zll 10 .... '11"'i

SOn0,

~T SJJ. ~

rh \i"~

1r'O".• 'tiil'n:1' ~'A UD'I ,--.

~A']JlliE.O 'two.

'Dura')"

Egli pOliti!'
C~~MmIS~~ 'Cl1e La! cun imlj~,iat- '? n Hullo Itai ttl -~,Q O1p ra to ?

iiPm"'ec~lp'ilMfi'!}I'u~i J~ ~hl~_e~jn~
Ii

,C:o:lo1Il.b.m~ e.h'e n ·ftlJln·'·' ,~R'IlIL -....

D_lIr,ml..do.

)J~ due

IIMJ:ni

il

:3nje~

(Cr~l0I1'g'lbit1':81 'va, ~.. vm"",so, T'ad.i)J;6'ttt

na

fi1t~'Sum.. 1a !J~ifj1I1d·e,

E'

f~· un

Rg~l!I(I ~

p~,i

.;lO'i$

COhQ~I.ln!N!A hi [.r~p,P;] ffu€l~1i iJ p'a:ni~~ ,

~-'i

Q'[[a~l11 p

}1,:p.~1].d.41~l~i', ,,'

~i:fi'att'9.T~?
.~~~I!.

TAbUE"9~

Uno eoeiD_quUli,t&
C0Jl1MlllNA
'Atleti«l!dnui

D;a, ~l

dj ;1 rnt'tl

,':J"i''I':'l.,cn:..

'lr!iee~~ ,aU a taJ!{olQ].


~IT:a' ~~~~jglj.:l
M! :mtu:~
L •

N~D se:,~feap.llli ro£ft d ile:o :! ..


l\1=.~,~,g~ :.U~ lEi 'tiJn:i~~r'd~ fI~;'pl}m:e a
,

fiT. ~e:

!-;p!B

~-

1~

U'I:l.:i!i'O.[t'f:i!

.1JI

::i]

1G,

uJ1nlil" ,.rot,
., -

F.

prn

"fl,

'ij. e-r;su
~,

II'fr'I

'1..-.: ..&oaJ!~1' uo,


~l

m~J18i

J{ ,

'1, • que:~LJ

lirm

~E!'(1)et]!;~~,

T.ADn'EO

r,a e,ollnl~,i:.n1l ~f1'n ~'[lt~ I"'i~n~eY •

.Sp. 'r~h-·,8~i ]llU,R -e l~a:S1.~ ~a;r fI " ,n'eve!, E }j... -~ pll~ i!lUT,_3 al n
tI
mOfitm~ ad

l)ib.Uar~i .o:[rtL lies-co!


iR let\i:ursl).

Uo,· prnglm

_Nt11t"

A itL]lGfJ:BlD{O~ )"iorlt,cdtio dl.nHJOgJ~,]11 e~leto, 10. otdUiga


(il j;fu;]j<Lli~tIdd~). '

'Va

a,;

p ~liar ilCl1C.Q!~-~ t

TtUlDEQ ~tre'rr0e~ :c.'~,IJJJlI~o ~~(mi.c"~0'nt,,-, '~.s~ 1& poria ;:I" il~t.."r,t _T ~ - ~ r ~,~ ''': -d ,..,;] -."'~' ~ j:,'_ 'ilLrt}j ~ ~ a'mal] i "ill :aaen. Jl 1.1 ueh1: tD~),I,"

... L.. V-'".D all Jl

eel

.J1I~'

&V '1-'" ..~~~

hi III 1b"l'6ecmnQ).,
H. ,! ~

-.; ~ v~ I10: 'i$U V(J~, t

~'4 I,

rlad,d,~~ ~~f'.~ D ~iil!ihlj:G- - I'i~.e ~

appllin,ac-}.

.&HLBCCID;;t:Ita (.C,1a

IffEQrto< ~~gf}'F~)

CuiQmliina I Alfin rauend~,


,a" noatri IIrjeglri amer t
cOLO~mm .

Faeoiam 1l\t1reDlla ..
(C'g [o"n:*hi~IUl p;r~nde d,n! f.~:a:mtLo' du e. fJ O£D.le:· e d II~ ,;o,l'{~li A:tf(e.e'hi. ltD "II a. 'pre,a. rr:r. Ja b Q(i:igUR~ po [ .euum:nbi ~icdo.11o D t.a\i~o·li. lJH!oQ .lll rD.~eia 'HlFalLtl),)~I

COLOMDIl'fA.

Gn:ar.it,.
cene1ita,

,lilio
c'

ben~ eli'e ~Sp]ftll ina d repa:r,uir

A ar;E,CCH!N('l"

:w-v ~po

Gn1urda afnor Ini(}~c1J,~ nett re


iIJ

til uppo

rtaiJ

{il dB.eJ

..

.L"fJ,mor sma ·gli effiuvii.

ae v.m,:~

1a cucina!

)fia ~hiQrta C., lonibiutt !


~OLcJlm~A.

1'\ m.olJjle hetonl

AJIL"EDOm:NO

rfireflllttll~

trnl\imtJnUi}I~1J .' e Jia 'neDll rlln!i.eU')~


1

Prendi ~·e~\Q~ na1'CJl tic0'11' dall~,a ,P-aI.gll'~t:1o i1.Iia ~he $ ad' . D"o~1L e I10i faggiam in ~~m.
:PlT-!QMBL~,i\.

5-i, pO'rg~t
T~PlJ.E~ ,~al~Ulm,
'!;' ~ ....

~.~ [I.OrL3 . "deiT;t, d.lt teo -_ ~cr:ur'msnt ').

.~

traV6-aa

1.

c"en:D tli'emell-

AttenliJ .. "' ~ Pa gija c.nio e Ii t~l10 ~'ra.,"ql'l:o :&~ armi ...~ 'e~1L"~I Ei fIl tqfJ;QI~, . '0. eftn·,) 41 harricarmi. [
.!-(

. ]~:'a
, 'Ii

r
~(:m'NQ

~cn'aI.6and'f) 13 OOWb'n).

It;err;sa il'lilLrv

:c Ia

(f,JZ~a

. U,ll ..

(CnrniQ in c estmue. {!'m :P8'g1!iQ,cciD. c.ompw-e

. uUn Hf>da a

ae '~ .

IileL07AtmJN,A ,{aUal

fi~rGBtta') ..

.A sl
OlLNI0

IIOt~;~ (J1oda
I.

;=-

E I'm
ftl:JfiO .td

Sl!l1rjll'C
tllllUe,

fjj~.'fOton 1
dl;'ij:

M , a.,um e .~ D"~ , quJe·nilI&te~se-p:aro e:~~~.; .I.D ..~~~ .-

la

e m.~

pa.)::tG).

'{av~alnl&6i

per fib'

5m1 :11..

[eJ~

t.~ g;i 0. ;! ur-a

(foJ.lteJ

·On noma era


NWDA.

~~q

ti:~

Che fdle~

&:a:..~nD tfii~aucL 10),. B'n ace 1 at..,. ilp.~ ~ ~', Of', .~~

NEDDA,

I~

rj,~entletrdQ. 191

i!tlJ,nUil;e'dia);

'Tomasti, .

'pT'tHi'tO.

mANIa ,( mi~lu.Lc Dione l. ~


.. • :.-L

d,Q,Ic.C\
e

;;.RlII':'IoC';'linl[],
~~(_"';U~

~'

"I ~Ulrr€:l1~e
m

lf1a in tltw):ro) T aeCUl':i! I. Ah,r sole, ti ored'ea ~Q ~.ODlru~,ll"l'RJ _~


..;I'" ]
,II

(m:o'i'l:l'mitlo

10 ~~.oJ3J).

itt1@ 'p n.s1i sun lit,;


,N~V,D~

GUD. mt},~ 'rIca T;ardtle,o. tm,~,,a'Eli aInu, e pier panr?l.~ l

:J;OJUO Uli,' t1~ntr'0frnF1'£fldg

E nltblD,I,'e ibil tnentir


~ea ~t61a,.,'E~s:a e pura l....


quel fa bb

ai I:p,emar.e· QJfi con in[~uui:Q~e).

ra, pia!

(n pni}bl1~, tiiffi :torte).

flh\NIO (mbbiOJO

' .- p,mhb1iJlD'"

Plc,r In mlprt'e!
!:UM'f U [l~-,

tVllj a. Neddq ~.riJanu~Pte) .: J1W![tj'a'w.l ..


,

En

com e ~vGi . :a._~,~ nilf!io'm~ oeni ,'It........ ~"


U': 'Wil

['dtiltu anch~io
\I!!Io ~ em,ll,,,.

n-

-,

1iI'iIam

aANttl",

del tlrnrlb hlta mB a ~ui 'ti ,{J.e~1iin Id;raceiu


n

VQ' iJ n,Qlner delr,ammlt,e '\llo,

tu ---' ,fioDlla;! e

31",c

'L'T;ED:1l.t\ b,e:m,p,re l"«f}i t!9ndo "b camm,~flia,)",

Ptf,;lia,ccio 1 P'~1iao'Cio 'l


·cANIO.

la-v;a,r ronta, '~, aled ;ft~".",~ . m :No" P~glia,~cia uqn sqt1 :!,.~_ ~n~ yturl the: slJalido t1 ,~a:c'''4!ll~ie~D,r~WlcIla au la via 'in.
\'lIe,1
sangue,
R

PIIIli do i& ;1ii '~r~ogn~",e $DJama ,r1i vendelta:' _ L~uom fipren d'B i so ni ,d17itti e il ICO r ch'C .saI1g~.iDIl
BbD; Be i.l 11'10,~,. ~

N Q~. rag1i~l':,~LD 'nDD

Cfll.U~i mo1:!tii rIi fmne~ e un name offriati reil un aBIJ:JI"' 'ch',era, ·fel.Lr~'e 'iema !"!'~ .

P~DFPl

UI 'DONNE A, 'P.J\]lTE.

C(Jm,a~e, mi fa piang.-e1"o 1 Pal' V~la".qTI eelu.." -ena !


VN eRUPHO DI U01..1JNI.
.

2itte IHggiiL ,~ CIle dia:nline t

mVIQ

{.;t1

ahi:J~

y,g, mi r j tengOI a P1!(bla !


,C A:NIO
(r.:ipre,rlclenuus,] oed nn]nttLtDilQ~f :a
,'Q'CQ 'til

po,.~,~"

S:pcra'l,. tanto il [laU.rio a ~(;1C -"'110 rn ~mr611, s;e -l.~u i3m nr, pi, tfl ~~~ m,e-x c!

Ed

ogQj

,'a,(:'ritiz,}o

--

Ik!""" --

~-~

sl cor, Uleto" impolteva,


'Pin Qhe. in Dil} 1111s~o in t:e! Ma il 'Y(~lo nlhYerga S'ol DC ['.alma lu:anegl~u~: tu vl~~er;~. ne, hai. 8ul le~:e e ~l SeI!.io a te: ~~ .. Va, DOli me rti it] IDi~JJ.du _1, 0, meretti£ __ a:bbh; U a, VU' '1'1 10 sprez'zo ~i ' :$ bia.-;cia-rti e 0' tn i piiil
~,io u

e fidonlt: m;-td.oya,

nra;vo

t.~

L}\ FOLT.,i\

(en1.II'.ij(:l:Sl4lt

',I,"I.g,j__

~J1~'DD' (f~!r'eufJ:lI1. -, j,. ma. ~~' •


I
;0 •

• fle:rta

... I,

'f::'U .T: au It~ben se Dl1 gtnUJ,


'mJJl~8,
._.]:

l... _'·

ttl

1J11l &f):aCCUl

Ii

."

m qn~~sloIslalJ..J
!!-

e,

N'nn d_i rlkB .

_#1 ! a~\! di me&!i


YcsrFcr

c.~:Nl'-' ( ~'~ggitw J;ll ~H:ulo,.


Q

eh j, c~d ere
C:a.ro amante. . tn )"~81:Juai.
If~r2lDr:a-

t (],6 mal

S,e;i j'urhg! ~ No-cr Dio. e "'.nome del [UB ga DZO ro i diraL

~n:nA

'c~rill-arid(i dp(e.JIiI~rc-b. ~ommt;dfu

gOFl'h~eil'ld,~

m;en1~)~

SJ!1"VVi.~~coid ter jb.j 1e darv r nan ti C1'". tI o!

n m- n·UJ. ili ---'11'] ~I(

VCdB

,-,-

d'" t r a gl 1

'II

CO;o

.h~e~ ]80 o·

P91l'ta aIi

~jm~trn:)~

'Tieni a cm~Ii c T'a.rJdco ehe I'uem sWdutn OC dht::nz:i '2 me 1ricinQ era u·· PD[tfSO cd innouDo Ar]ccCchinQ!
(rl~a
,

LOS't-:o

l:e:pleS'!i!~ daU'.al1ill1d'inif; til i(;nniQ).

on TN
It lLThhO
NEDD. (J!lfJ1'(lI'Dl:upeufl'o t

'I

B2\ F(,}'LLA~
'"

'~ltl ,\\'."V',tj_J:O? cria. Ia. C0t3 8 e


'lila
In'0lJ

e'i:u1J:r a iu

S'GQ1tJ1 ~

I~&»~ ',il1:iIlI]
,l:~"

, o~.per min

])Uil;dre

I lndegfL"
S'lW

._ tttrri'8U8,.

~tre ,iBiUfI
Tonia

10

IV 0'1'11 1']

UlTallo ·eb,~ TolL-oi,

tn

,v.iL

IJ oss ~ ~ ia

trelilr).

p~rJjE_.
1;1' ,Gi.rJ?:~

[pc:: Diet t

ij(~--g.. - ~

EHso.gna

TPll i ~

D~ q'U;Jll1'DO e:d~gnttI~ l' aJIlore TIl 10 [pin fo. 'te~,. , !'lU11 ]y~ er ~ N0~.,., a. 'IlrO~ttl 40, ] ~
[ iii'~

If. . Ul.

1"1i!cl ·sqi.,g:cnG-~,
P-~Pl~1ff" TIb , a nra t.,

.lLU.D.'tl:!I;,'Uo •

- N1i,&.T

,u

snVlO t8

pW'LeJ~

011. lu. ,8tt'~'l cam1l'ferlia! 1 .D.on mSJ;~'o _piu i b


,j

CAm. OJ ·(utillit:ul-o dit ai p.igli.

II.

n D'omal

un ~l!IIlrel1t1 ,BU]

il!B"Q~I}).

Dlf).me!
,]ill D

A {fidautlolo)~

~nl'
SIL'V'lq ~~lltd:a~d~
i] ,pDSfiaf~)~

Sanlt~rt1:m"Volo
(Le d I} l!!iJu che
l,

~'.I'"

;1'11t'J:i'e

trt}Q1

oopedkqo'J:iHI'
II

Ned (fa in. !lHuuo 10 cj}Jl:J~~tl';, p~-r. W di~tr.o, meatrc- €:i,.d:l r:,(\t~ d,1 tran~er~ %~O ill pUbtiliecu.

{laHa rooll~:ra!l hn i11fe'ma HI

bll U.ar~ .p eil"

ll4]j

Iln;o:uru

'UI'l"i, lU'1l,

di iEl"v.~ale", cij) dJ:e_ Qhnl~ga ~L j.~ 3H;!lio 3'il:lfOO~ 1,0kI.n~o (;p-oio 81 p·e)'TI lE nt'll ~....
I

ItDO

&p Q,;~wtole~ ;rOiVQ:Qe.i'an

(I.

QfLll

fbi

I, ,.]

(:i

",-"1

N-

'jII'r'iJ

)~V'E

",4

l-"L ~ .•

r-,

I'
1l:'gQtLi:l:mnt~~,
n

.N1U1 A. (,~nd~~ 0 D d $Isv'

9 O'(!,CG rBD~ Si 1 ! vi
(1

~ e: ,I}. ~Hl~i, ,~h


1

arriv3l.Q

:nlla

3C:&.dklJ.

Ne;'(];c) 18; ,
~)..ll~tl ~" -~ ,~H ~tU,,,,ig'l, 'C'aI1i~ Bl>V Dl 'e 1~&.i:h!J 011iii lui e; hlJ un. D. ulmo 10 tc.ri. C~"1 diesn il6} :
balV:;;!f,

bttJl2ia 'p:reS~Q

AhJ'

• ~I

e, ,. i'·CI

_' , tutJ B-e.n ~hl fta,~ --, _


ca,~le ~om eo [uj ~;fll AtO).

C~"'UP'i

,e Silvio

'Ge:s.uJll]Jiaria ~
(~;.iuLl:f,e 'par,e-i-..tJlj :;J p:~e.nipilJWo \'Thrllo CaTIio' ReI' di51'l~marla e'f'f!Ji:'Ui!!l"ai'l~, ~1i hnm o.1iile ri3 [u'pldi:t'(I_.1j .Ill6:eia :cu.deiit ill" C'r01M~tl~
l

C'I!ndo:: .

(u-

.CANIO_

La' eommedia

llnila

r--~

Potrebbero piacerti anche