Sei sulla pagina 1di 2

TRIUNGHIURI ASEMENEA

Exista figure geometrice care seamana, dar care prin suprapunere nu coincide (din cauza marimii lor diferite). Ex: doua cercuri; doua triunghiuri echilaterale; doua dreptunghiuri; doua patrate

Deci, doua figuri sunt asemenea daca au aceeasi forma darn u neaparat aceeasi marime. Doua figure congruente sunt asemenea, dar doua figure asemenea nu sunt neaparat congruente.

Oricare doua: segmente sunt asemenea


cercuri sunt asemenea patrate sunt asemenea triunghiuri echilaterale sunt asemenea.. Definitie: Doua triunghiuri sunt asemenea daca au laturile respective proportionale si unghiurile omoloage respective congruente, si vom scrie: ABC ~ MNP <A<M; <B<N; <C <P
AB = raport MN AB BC AC = = si MN NP MP

de asemanare (raportul lungimilor laturilor)

Perechile de unghiuri (A;M), (B;N),(C;P) si perechile de laturi ([AB];[MN]),([BC];[NP]),([AC];[MP]) se numesc corespondente sau omoloage. Daca triunghiurile sunt congruente, atunci raportul de asemanare este 1.

PROBLEME:
1. Fie ABC, AB=AC, m(<BAC)=360, <ABD,CBD, DAC.

Cercetati daca ABCD=BC2


2. Fie ABC, D mijlocul lui [BC], DPAB, DQAC, PAB, QAC. DP AC Demonstrati ca : DQ = AB

3. Fie ABC ~ DEF, AB=6cm, BC=8cm, AC=11cm, DE=4cm. Calculati EF si FD.


4. Daca ABC ~ MNP, AB=9dm, AC=5dm, BC=10dm,

MP=30dm; calculate MN si NP. 5. Fie ABC ~ DEF, AB=3cm, BC=5cm, AC=6cm, DE=33cm, calculate EF si DF.
6. Fie ABC ~ MNP si BC 1 = , iar perimetrul MNP=27cm, NP 3

calculati perimetrul MNP; daca aria MNP=27cm2, atunci aria ABC=cm2. 7. In ABC, D(AB), E(AC), DEBC. Completati tabelul:
AB a) b) c) d) 35/3 60 AD 8 15 3 DB AE 6 36 4 EC 12 AC 5 DE 10 9 39 5 BC 15 25/4

Potrebbero piacerti anche