Sei sulla pagina 1di 2

Simulare 21 octombrie 2022

Clasa a VIII-a A Nr. 1


Subiectul I: Încercuiți varianta corespunzătoare răspunsului corect (30 puncte)
−3
1
5p. 1) Rezultatul calculului 8  2 + 75 : 3 −   este egal cu:
2
a) −1 b) 1 c) 17 d) −17
a 10 a + 10b
5p. 2) Știind că are loc proporția = , atunci valoarea raportului este egală cu:
b 13 5b − 6a
a) 48 b) 38 c) 28 d) 18

5p. 3) Mulțimea A =  x  2 x − 4  6 scrisă sub formă de interval este:


a) ( 5; +  ) b) ( −; − 5) c) ( −; − 5 d) 5; +  )

( )
2
5p. 4) Dezvoltarea expresiei 2 x − 3 este egală cu:

a) 4 x 2 + 3 b) 2 x 2 − 4 x 3 + 3 c) 4 x 2 − 4 3x + 3 d) 4 x 2 + 4 3x + 3

5p. 5) Patru elevi, Alin, Mihai, Victor și Micea, calculează media geometrică a numerelor a = 3 + 2 3 și
b = 2 3 − 3 . Rezultatele obținute sunt trecute în tabelul de mai jos:
Alin Mihai Victor Mircea
3+ 2 3 3− 2 3 3 2 3
Elevul care a obținut răspunsul corect este:
a) Alin b) Mihai c) Victor d) Mircea

5p. 6) Efectuând calculele Aurel afirmă: „Rezultatul calculului ( a − b ) − ( a + b ) este un număr par!”.
2 2

Afirmația făcută este:


a) adevărată c) falsă

Subiectul II: Încercuiți varianta corespunzătoare răspunsului corect (30 puncte)


5p. 1) Fie punctele coliniare A, B, C , D în această ordine astfel încât punctul C
este simetricul punctului A față de punctul B, iar punctul D este simetricul
punctului A față de punctul C. Dacă AB = 4cm, atunci lungimea segmentului AD este
egală cu:
a) 16cm b) 8cm c) 4cm d) 2cm
5p. 2) Fie patru unghiuri în jurul unui punct, ca în figura alăturată. Unghiul cu măsura
cea mai mare dintre unghiuri este:
a) BAC b) CAD c) DAE d) BAE

5p. 3) Fie triunghiul echilateral ABC a cărui arie este egală cu 4 3cm2 . Perimetrul
triunghiului AMB, unde M este mijlocul AC este egal cu:
a) 12cm (
b) 2 3 + 3 cm ) (
c) 2 2 + 3cm ) d) 8 3cm

5p. 4) Se consideră hexagonul regulat ABCDEF înscris într-un cercul în care este
înscris și pătratul MNPQ. Știind că perimetrul hexagonului este egal cu 36cm, atunci
aria pătratului este egală cu:

a) 36cm 2 b) 36 2cm2 c) 36 3cm2 d) 72cm 2


5p. 5) În tetraedrul regulat ABCD se consideră punctele M și N mijloacele muchiilor AB,
respectiv AC. Măsura unghiului dintre dreptele MN și BD este egală cu:

a) 0 b) 60 c) 90 d) 180

5p. 6) În prisma patrulateră regulată dreaptă ABCDABCD se consideră punctele M


și N mijloacele muchiilor AA respectiv AB . Dacă O = AC  BD atunci planul
( MNO) este paralel cu:

a) ( ABC ) b) ( AAD ) c) ( AAC ) d) ( ADC )

Subiectul II: Scrieți rezolvările complete


(30 puncte)
1. Într-un bloc sunt 26 de apartamente cu 2, respectiv 3 camere, în total 66 de camere.
2p a) În acest bloc pot fi 10 apartamente cu 2 camere? Justificați răspunsul dat!
3p b) Determinați numărul de apartamente cu 3 camere din bloc.

 2 3 
( ) ( ) ( )
2 2
2. Se consideră numere reale a =  +   24 − 3 − 2  24 și b = 2 + 3 − 3−2 .
 2 3
2p a) Arătați că a = 8 3 .
3p b) Calculați media geometrică a numerelor a și b.

3. Fie expresia E ( x ) = ( 2 x + 4 ) + ( 3x − 1) − 2 ( x − 1)( x + 1) .


2 2

2p a) Arătați că 2 ( x −1)( x + 1) = 2 x2 − 2 .
3p b) Aduceți expresia la forma cea mai simplă.
4. În figura alăturată triunghiul ABC este dreptunghic în A, punctele D și E sunt
mijloacele segmentelor BC, respectiv CD. Se știe că AD = AC = 4cm.
2p a) Determinați măsura unghiului EAD.
3p b) Arătați că perimetrul triunghiului ABC este mai mic decât 19cm.

5. Fie trapezul isoscel ABCD ( AB DC ) cu AB = 2DC = 12cm , iar AC este


bisectoarea unghiului DAB .
2p a) Demonstrați că ADCM este romb, unde M este mijlocul
segmentului AB.
3p b) Determinați lungimea segmentului DO, unde O = AC  BD.

6. Fie piramida patrulateră regulată dreaptă VABCD cu VA = 6cm și


AB = 6 2cm . Punctele M și N sunt mijloacele muchiilor VA, respectiv AB.
2p a) Determinați măsura unghiului dintre dreptele MN și BC.
3p b) Demonstrați că planele ( MON ) și (VBC ) sunt paralele.

Potrebbero piacerti anche