Sei sulla pagina 1di 3

STAGIU CLINIC

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “FUNDENI”


MODULUL: MEDICINĂ INTERNĂ SI NURSING SPECIFIC I

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI...............................................................................


ANUL II – AMG - ............

FIŞĂ DE LUCRU

PROCESUL DE ÎNGRIJIRE

PREZENTAREA GENERALĂ A PACIENTULUI


Numele şi prenumele (iniţialele):........................................................................................
Vârsta:.............................Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul:............................................................................................................................
Situaţia familială: ................................................................................................................
Alergii cunoscute: ...............................................................................................................
Motivele internării:.............................................................................................................
...............................................................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
...............................................................................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
...............................................................................................................................................
Diagnosticul medical............................................................................................................
................................................................................................................................................
Investigații:
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..

Tratament .
……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..

CULEGEREA DE DATE
MANIFESTĂRI DE DEPENDENȚĂ
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......

SURSE DE DIFICULTATE
STAGIU CLINIC

.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......

PROBLEME DE DEPENDENȚĂ
.……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………….....

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

NEVOI PRIORITAR NESATISFACUTE


1.……………………………………………………………………………………………..
2..…………………………………………………………………………………………….
3..…………………………………………………………………………………………….
4.……………………………………………………………………………………………..
5..…………………………………………………………………………………………….

DIAGNOSTIC DE ÎNGRIJIRE ( P.E.S)


1.……………………………………………………………………………………………..
....…………………………………………………………………………………………….
2..…………………………………………………………………………………………….
...……………………………………………………………………………………………..
3..…………………………………………………………………………………………….
....………………………………………………………………………………………….....
4.……………………………………………………………………………………………..
....…………………………………………………………………………………………….
5..…………………………………………………………………………………………….
...……………………………………………………………………………………………..

PLAN DE ÎNGRIJIRE

OBIECTIVE:
1.……………………………………………………………………………………………..
2..…………………………………………………………………………………………….
3..…………………………………………………………………………………………….
4.……………………………………………………………………………………………..
5..…………………………………………………………………………………………….
INTERVENȚII AUTONOME ȘI DELEGATE
STAGIU CLINIC

.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNGRIJIRILOR APLICATE


.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………......

Potrebbero piacerti anche