Sei sulla pagina 1di 2

Judeţul ………………………….

Localitatea……………………..
Unitatea sanitară………………..

BULETIN DE ANLIZE MEDICALE


Nr…….
RADIOLOGIE

CNP
Numele…………………………Prenumele………………………
Sexul M/ F ; vârsta…….…Domiciliul…………...…………….
…………………………………………….……………………….
Secţia……………………….…………………F.O. nr……………
Medicul care trimite……………………………………………….
Aparatura utilizată………………………………………………...
Regiunea de examinat……………………………………………..

EXAMENE RADIOLOGICE EFECTUATE

Denumirea Cod nr.


1 …………………………………………
2 …………………………………………
3 …………………………………………
4 …………………………………………
5 …………………………………………
Pregătirea pacientului pentru examenul radiologic ……………….
Toleranţa la substanţa de contrast ………………………………...
Doza de iradiere iniţializată (cGy) ………………………………..
Radioprotecţia pacientului- măsuri suplimentare …………………
……………………………………………………………………..
Faţă 15.8; A5; t2
REZULTATE ……………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Concluzii şi recomandări…………………………………………..
……………………………………………………………………..
Filme utilizate (mărimea şi numărul) ……………………….…….
……………………………………………………………………..
Substanţe de contrast utilizate …………………………………….
……………………………………………………………………..
Alte medicamente …………………………………………………
……………………………………………………………………..
Materiale utilizate …………………………………………………
……………………………………………………………………..

Data zi luna anul ora: .…….….


Semnătura şi parafa medicului,
………………………………………………………….

verso