Sei sulla pagina 1di 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:29.11.2017
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnaziala nr 1 Amzacea
CLASA: a IV-a
STUDENT: Iaia Elmaz
ARIA CURRICULARĂ :Om si societate
OBIECTUL: Geografie
UNITATEA DE INVĂŢARE: Elemente de geografie a României
SUBIECTUL: Relieful României-caracteristici generale si trepte de relief
TIPUL LECŢIEI: predare - învăţare
DURATA: 45min
SCOPUL:
Însuşirea cunoştinţelor despre relieful României ; dezvoltarea deprinderii de orientare
pe hartă.
COMPETENȚE SPECIFICE:
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice
4.2. Dobândirea interesului pentru înțelegerea rolului mediului înconjurător pentru viața și
activitatea societății
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să ofere informaţii corecte despre tipurile de hotare şi vecinii ţării noastre;
 Să identifice corect formele de relief ale României , studiind harta fizică, conform
culorilor convenţionale utilizate;
 Să descrie, prin enunţuri simple, fiecare formă de relief, precizându-i aspectul ;
 Să manifeste interes faţă de protejarea mediului înconjurător;
 Să-şi dezvolte sentimente de dragoste şi admiraţie faţă de frumuseţile şi bogăţiile
naturale ale ţării noastre
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode didactice: Conversația, explicația, cubul, jocul didactic, turul galeriei
 Mijloace de învățământ: scrisoare, ghicitoare, bețișoare, cub, fișe de lucru, creioane
colorate
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
BIBLIOGRAFIE
M.Penes, I.Şortan-Geografie –manual pentru clasa a IV-a, Ed.Ana, 2006
Curriculum Naţional-Programa scolară pentru clasa a IV-a, 2005
www.didactic.ro, www.edituraedu.ro
Nr. Momentele lectiei Continutul stiintific Strategii didactice Evaluare
crt. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de
didactice invatamant organizare
1 Moment Se creeaza climatul Se pregătesc de lectie
organizatoric
2 Captarea atentiei Se face printr-o ghicitoare: Incearcă sa gaseasca raspunsul la Conversatie Ghicitoare Frontal Apreciere
„Ba se urcă, ba coboară, ghicitoare verbala
Ba te duce-n nori de seară,
Ba sub marea cea amară.
Când e drept, când ascuțit,
Când e neted, când cioplit,
Iar pe hărț i e-îngălbenit,
Maroniu sau înverzit.”
Relieful
3 Anuntarea temei si Astăzi vom discuta despre relieful Conversatie Frontal
a obiectivelor României, despre caracteristici generale şi
trepte de relief, le vom identifica pe hartă
, vom vorbi câte puţin despre fiecare şi
apoi vom face câteva exerciţii.
4 Reactualizarea Acest moment se realizeaza cu ajutorul unui Participa la joc Joc didactic Scrisori Individual Observare
cunostintelor joc: un copil va juca rolul postasului care va Apreciere
imparti colegilor scrisori cu indicatii pentru verbala
recunoasterea unei unitati de relief. Elevul
care a ghicit numele unitatii de relief preia
rolul postasului.
5 Dirijarea invatarii Elevii vor fi impartiti in 6 grupe cu ajutorul Fiecare elev va trage cate un Cub Betisoare Pe grupe Observare
unor betisoare de culori diferite. Fiecare betisor. Elevii aleg un Explicatia Cub Apreciere
grup va alege un reprezentant care va reprezentant al grupului, care va Conversatia Coli verbala
arunca cu un cub. Reprezentantul va aduce aduce cerinta pe care o au de Creioane
grupului cerinta scrisa pe fata cubului. rezolvat.Rezolva cerinta colorate
-comparati următoarele forme de relief
câmpia si podisul
-asociati următoarele forme de
relief(Podisul Moldovei, Câmpia Română,
Muntii Occidentali, Delta Dunării) cu puncte
cardinale si intercardinale, corespunzătoare
pozitiei lor pe harta
-aplicati cunostintele geografice pe care le
aveti, pentru a explica ce inseamnă relief în
trepte
-argumentati de ce relieful variat este un
avantaj pentru tara noastra
-descrieti relieful tarii noastre
-analizati enuntul Romania este un spatiu
carpato-danubian
6 Asigurarea retentiei Reprezentantii fiecarei grupe vor prezenta Asculta, corecteaza sau Turul galeriei
si a progresului rezultatul cerintei primite. completeaza Explicatia
Conversatia
6 Feed-backul Se imnmaneaza elevilor anexa 1 Completeaza fisa Explicatia Fisa de lucru Individual Observare
7 Incheierea lectiei Se anunta tema pentru lectia urmatoare Noteaza tema in caiete Conversatia Aprecieri
verbale
ANEXA 1

RELIEFUL ROMANIEI

................................
.................................
..................................

MUNŢI DEALURI
.................................... ................................................. PODIŞURI CÂMPII
................................................. ................................................. .................................................
..................................... ................................................. ................................................. .................................................
..................................... ................................................. .................................................
.................................................
...................................... ................................................. ........................................... .................................
.................................................
...................................... ............

Potrebbero piacerti anche