Sei sulla pagina 1di 19

II

D D -..
~p
III

~'J~~i
1

...

11;/.' iU(

Ii
II

~~

)t

..

~~

~'~~~'<>;~h , $.'!i_

~.

..:~:~~~-~~!~~ '" >.'i':~

_~'

c: ~'~{"'~:1~

"~'~~i.J'!''''''~''~''

',': 'f"

.<,:~t.. COR~8I?ANB'f;NiI:~'
-,':+.',4-:~;~'~';;'_

'.. . ' ~.~.i::.V~";': ',C ~:'''(~(e.:i~1'11~f ~tand'cird\,J~$'~


,~~,' ii~~ '!".;,: ,,'~'~': "!~... ":'.:~

I: ,. . ,~;.
<::-. "...:' ~..' ."

..

D""''''\''

.
. ~

.,

.~j):,,,:'
~.

0: ;Partile' '1...7, Sim~ol ,;..3*;~,,''~~':~~e~tiLJli\i~g~ologic~detali~t~~;' -,


,_ $'~-~1"'''''''' {~:' ..Ii 'w.' '" ""t .l-':t

.,#1};1:: ..' .. ;I,,~;I~r7j


l
~."
~

.,:,"
.-.

l:his.5t~~Qard ~ nOL~qui:y~l~t Wj~h;h'e "'nter~.~iqf1~ Standard


Part 1...7,' Graphicar:~rnbols~for use qn';;~~!J:1i1ed .'maps,
"'WJ:3[1S

ft
II

t
, --.",,,
'.c.
a
II

,"c.;,<*<~@}~~tq',

and geologiea;] cross-~ectidns..,.

,~~~$;

r
,..,""

"t~ ~'fesente Ji10rme ,est equivalente a la ~~rrTie ihternationaJe


.:,,,
..

..
.. fow"

;lS9.~710:1974.

cartes, les plans et fes coupes geologlques detailies '


~
.!.

Pa~ie' 1...7, SY!J?bole~ graph.iq~e~ ,ij utiliser sur les

I
IJ,

...

~rbESCRIPTORI
IJII' (I
.

TIT

GeO'I0Jii~~ geologie tehnic:~, geologie g~otehnic~", hap8, sectiune, , 'coloana, indice, culoare, smnn,eonverar.~i0nal. ~
" ..J. -,

ft
IjI

\
"

II I
;

(IRS), str. Jean Louis Calderon 1~, 70201, Bucure~ti 2, I,.i INsTITUTULROMAN DE STANDARDIZARE TP (401)2107401; (401)2113296, TF (401)2100833 .

r I
."

@ IRS

Reproducereasau utilizareaintegralasau par\ialaa prezentuluistandard in orice publica\ii~iprin orice pro~eu fotocopiere,microfilmare etc.) este interzisadaca nu exista acordulscris aIIRS.

(electronic,mecanic,

Editia 3

!II

PREAMBUL
Standardul reprezinta comasarea prin revizuire a STAS 3414-69 wGeologie tehnica i geotehnica. HArti,sectiuni i coloane. Indici, culori, semne conventionale" cu STAS 3948-69 wGeologie. HArti, sectiuni i coloane. Indici, culori, semne conven~onale". Prima edijie a standardelor a fost elaborata Tnanul1952 pentru STAS 3414 i respectiv Tn anul1953 pentru STAS 3948.

Standardul prevede indici de varsta, culori, semnele conventionale pentru rocile sedimentare, magmatice, metamorfice, elementele structurale, geomorfice, cat i modul de reprezentare a substantelor minerale utile, a zacamintelor, izvoare, apa~a de gaze, a lucrarilorde pros~uni, explorari i exploatari utilizateIs Tntocmirea hArtilor, ~unilor icoloanelorgeologice,geologice-tehniceigeotehnice cu grad mediu de detaliere. Prin revizuires-a indicat reprezentarea unitara a tuturor elementelor geologice de bazA utilizateatat la redactarea harti10r geologicecat ia celorgeologice-tehniceigeotehnice. Fata de edijiile revizuite standardul a fast completat cu: indicide varsta, indici ai timpului petrografic i semne conventionalereferitoare la lucrarilede prospectiuni,explorare iexploatare. Standardul roman contine prevederi din Standardullntema~onallSO 710/1...7, Tnsacuprinde mai multe semne conventionale pentru simbolizarea rocilorpe hArti, ~uni, coloane geologiceprecum i indiciprivindelementele lucrarilorde prospectare, explorare iexploatare.

-1 CUPRINS
deGeoQrlfle.1 GeolOgie CItId1IdeGloIaDle-Paleontologle

SR 3414

UNIV..ALI. OUZA.'Afil

Pag. Generalitati Indici de varsta

... .

... ...

. ... . .. . . . . . ... . .. . . .

3 ........................................... ............ Roci sedimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 10 Roci magmatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Roci metamorfice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Elemente structurale
Elemente geomorfologice Elemente de geologie economica Elemente utilizate la redactare Reprezentari

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

SR 3414

-2 LIT ATI

GENERA

1.1

Obiect ~i domeniu de aplicare

Prezentul standard stabile~te indicii, culorile ~i semnele conven1ionale necesare la intocmirea hartilor, sec1iunilor~i coloanelorgeologice, geologice-tehnicecu un grad mediude detaliere.

1.2

Indicatii generale

1.2.1 Tn cazul in care harta, sec1iunea sau coloana litologic& este detaliata cu un numar mare de forma1iuni ce nu pot fi diferen1iate suficient prin culorile, indicii sau semnele conven1ionale prevazute in prezentul standard, se admite introducerea ~i a altor elemente, cu obligativitatea de a figura intr-o legenda.
1.2.2 Cind se impune reprezentarea unei roci a carei suprafa1a este prea redusa pentru a putea fi transpusa la scara, se pot mari suprafe1ele de reprezentat, astfel incat la1imealor sa fie de cel pu1in 1 mm. 1.2.3 Gama culorilor folosite in prezentul standard se simbolizeaza prin cifre 1...24, conform tabelului 1.

Tabelul1 Oenumirea culorii Reprezentarea culorii

Simbolul culorii 1 2 3 4

Alb
Galben lamaie

Galben crom

Portocaliu
'---.--

Ro~u galbui

5 6 7 8

Ro~u Carmin

Violet ro~cat Violet albastrui

9 10 11 12
\

Albastru deschis

Albastru marin

Albastru de Prusia

Albastru indigo

13

-3-

SR 3414
Tabelul1 (continuare)

Denumirea culorii Verde albastrui

Reprezentarea culorii

Simbolul 14

culorii

Verde galbui Verde

15

16

Verde cenu~iu Ocru

17

18

Siena

19

Ro~u indian

20

Cafeniu ro~cat

21

Cafeniu galbui

22

Cenu~iu

23 24

Negru

in cazul aplicArii,pentru aceea!?iculoare, a unor gradatii de culoare: slab, mijlociu,tare, la simbolul culorii respectivese adaugA literacorespunzAtoare s, m sau t. Se pot face combinatii!?ide culorislabe cu culori mijlocii sau de culori mijlociicu culoritari (sm sau mt).

1.3 Referinte STAS 8016-84 HidrogeologieSemne!?iculoriconvention ale. 2 2.1 INDICI DE VARSTA Varstarocilorde oricefelse noteazA cu indici, conformtabelului2.
Tabelul2
Grupe !?isubdiviziunide varstA

Indicide varstA Nz

Grupe !?isubdiviziunide varstA Neogen

Ihdicide varstA N N2

t:Jeooic grI!
Q!Q.c1J..

a
qh qp

-Pliocen - - -Romanian -.-.-.-...Q.i'1_

ro dc

Eleistocen _

SA 3414

-4Tabelul 2 (continuare)

Grupe !?isubdiviziuni de varsta

Indici de varsta pv gt N1 P bf
pf od pn(mv) me sm

Grupe !?isubdiviziuni de varsta Maastrichtian . . . . .Cam'pain Santonian -.-.-.-.Coniacian -.-.-.-.Turonian


g1J()l!I..i.rL grtEcic :tr.onian Albian Apjin
?.!.frt:I.'!.

Indici de varsta ma cp sa co
tu cm K1 vr ab ap br

- Parscovian
- Getian _M!9.e!} Pontian .' .- Bosphorian

- Portaferian
- Odessian . .p..r:!2Qfan(Malvensian) Meotian Sarmatian -I.<ersonian
- Bessarabian

infeliQr.. _

,"'
)

,("'I'

'"

ks

bs vn ba ko Ig

Neocomian -.-.-.-.!=,t.iy!an

ne h v be J J3 th km ox J2 cl bt bj aa
J1

- Volhynian
deni.!! - Kossovian - Langhian Krp!!!!.
u.!:.!9.

Valang!nian Berriassian -'-'-'-'Jurasic Jurasic superior Tithonian -.-.-.-.Ki.meidian Oxfordian -.-.-.-

--.

kp Bd ot eb

0t.t!!ngin Eggenburgian . .=..-0- . .

89.Y!tn@I:L
Egerian Paleogen Oligocen Chattian -'-'-'Rplian gQ.c!l Priabonian -.-.-.-.Lutetian Ypresian Paleocen ---Thanetian Montian . . Danian _._._.Mezozoic -----Cretacic Cretacic superior

aq
eg Pg Pg3 ch rp Pg2 pr It y Pg1 ta mo d Mz
K K2

Jurasicmediu -------Callovian _._.- _.Bathonian . . . .Bajocian Aalenian -.-.-.Jurasic inferior --------Toarcian -.-.-..E1!gn.bc!lian

to pi do cx si ht T T3
a

- Domerian - Carixian Sinemurian -.-.-.-. !jettangian Triasic' Triasic superior Rhetian -.-.-.Norian Carnian -.-.-.-

rh
no cr

-5 -

SR 3414

Tabelul2 (eontinuare) Grupe i subdiviziuni de varst 1agi!!!a.!! Anisian IrJ.ai i!}fiQr... (Werfenian)
'EioQj

Indiei de varst Id an T1 (W) pz P z rt C st we na vi

Grupe i subdiviziuni de varst


I <?!:!r.l}?ia.!!

Indiei de varst tn D fa fr gi em ge S 0 Cb PC Pt A

Devonian Famenian Frasnian -.-.Givetian -.-.-.Emsian Gedinian _. . . Silurian Ordovician Cambrian Precambrian -------.p!:91.eLoolc_

Permian Zechstein -.-.-. -.Rotli.egendes Carbonifer Stephanian


Wes.tpha'.ian_

Namurian -.-.-.-.Visean

r.!:l<&c_

Semnele.conventionale utilizate pentru grupe ~i subdiviziuni de varst~ au urm~toarele semnificatii: -- era (grupa) sistem serie

-------

etaj f~r~ semn conventional-subetaj

2.2

Folosirea indicilor de varst~ este obligatorie ~i in cazul utiliz~rii altor notatii de varst~ (culori, ha~uri etc.).

2.3 fmp~rtirea subdiviziunilor stratigrafice in dou~ (inferior, superior) sau trei (inferior, mediu, superior) se noteaz~ ad~ugand la indiceIe de varst~ cifrele care implic~ pozitia in succesiunea normal:1stratigrafic~.

Exemple:
Turonian inferior = tU1 Turonian mediu = tU2 Turonian superior = tU3 Senonian inferior = sn1

Senonian superior = sn2

2.4 Formatiunile comprehensive corespunz~toare la dou~ sau mai multe subdiviziuni se reprezint~ prin indic, de varst~ combinati. legati prin semnul (+) cand dou~ subdiviziuni de varst~ sunt in succesiune nemijlocit~ ~i printro linie (-) cand formatiunile comprehensive acoper~ mai mult de dou~ subdiviziuni. Exemple: Tithonian-Neocomian = th + ne Turonian-Coniacian = tu + co Aptian-Cenomanian = ap - cm Permian-Jurasic = P - J

"

SR 3414

-6ROCI SEDIMENTARE

3 3.1 3.1.1

Varsta
Varsta rocilor sedimentare se reprezintA prin culori. conform tabelului 3.

Tabelul3 Grupa,sistemul
denumire Cuaternar Neogen Paleogen Cretacic Jurasic Triasic Permian Carbonifer Devonian Silurian Ordovician Cambrian Proterozoic Arhaic gri galben portocaliu verde albastru violet cafeniu - rocat cenuiu cafeniu gAlbui verde verde gri rou gAlbui carmin

Culorisi nuantede culori


simbol 23s 2i3 4 14.15.16.17 10, 11. 12, 13 8i9 21 23

22 17 cu 3 17 cu 4 23 cu 17 5 7

3.1.2 Pentru subdiviziunile sistemelor, se folosesc nuante ale culorilor de bazA, gradarea nuantelor fAcandu-se dupA varstA; nuante deschise pentru formatiuni tinere ~i nuante inchise pentru formatiuni vechi. 3.1.3
3.2 3.2.1
DacA nu existA 0 gamA suficientA de nuante pentru toate subdiviziunile care se separA, pot fi utilizate ha~uri suplimentare.

Natura litologica NaturalitologicA a formatiunilor sedimentare se reprezintA pe sectiuni~i coloaneprin semnecon-

ventionale conform tabelului 4.

CateQorii de roci Blocuri Tipuri de roci

Mecanice Pieirisuri

Caracteristici Angulare Semne elementare


Blocuri +c:J
."2 "0 III
C1I

I Rotunjite I AngulareIRotunjite I

Nisip

Argile. , Aleurit (siltit,

prof )

.....

J..J", ...... ........ ......

---IAr

c: o u C1I c:

Pietri~uri ~i fragmente grosiere Pietri~ri ~i fragmente fine Nisipuri


Aleurit

~
'U 0-0

cu

-0-

C1I +'N o a.

C1I C

Aleurit ( siltit)

nisI DOS
I

I~~

Argile
+c:J
"'C o III c: o u
C1I

~:.:::-.-=.::- =- I I -..-..::\ .,. ;";"",,cn ",raa lilli Ie' ~ caI ' - Ara"Ii I~
co 0 co o~ ia~~:i crosier

Brecii~i conglomerate grosiere Breciisi conglomerate medii' Brecii ~i conglomerate fine


Gresii

C1I +'N o a.

................ ,,,.. ' , "I Gresie

C1I C

Aleurolite ( silti te )

""",

; """" ~

J
.u..:::i~"

'''Q~~''

3: I Argilite .c u 0 0_

~ cu oron
~":O - -0(Q~S

~~
I~

m-~~ _
I

0:

'turi
I

argiloase

~~

QI

Calcar Creta

~ t:t:tEii~~
I

itii
- -

~==
~

Mamii

(ap~~~~r

~--a-~:Qsa si

Mnr

c: C1I

lomit I Roci silicioase


I

of 0 Df 101 1 01

g' c: c en L0
QI u 'e :i: u

Ddomit Drecios

.0. ..... IDDID~it orezcs

doiomllllU

Roci alitice

:is
CIJ

I Roci ferolitice

:E u
'u 0 0:

'e

I Roci manganoase I Roci fosforitice


I Roci saline Cartiuni

-7Mecanice Pietri$Uri JJlare I RotunJlte Chimice biochimice si or ana ene

I ..

Nisip

Aleurit (sil tit

ArgilQ

1\1 I

~o

--~..&..&.. -u.. I .::".:::..:0. : ;...:.. I I _ _

prof J)

Carbonati Silice De ozite feru 'moose a.xizi ~i. I Cuarj'. Hemafit Silicati hldrc,xlZI; Calc.it Dolomit Calcedome Siderit limcnit de fier si e m.angan aragonit
Opal

r [ I
eti

II

..

~alte "y

b.

Pirim~ialtel (hamos'it alJ~r~iu & &. IaMn .AI

I) ,,0 ~"o n

~ ~
"0 o
Iris

tIr
Ie lis

I~

Ar 'Q cu

0-0 -0-

.: :.' "':" f:i;'~'j:'l

NI

:-:.:.:~ :\.d .~
All!urit

~ ,. ..~c I
Oll'Url

NislD r.alcaros

':~::.~

.:.:..:.~..:..:.; N~~,i[L aroHas

1" 1.~'..:.: l .:'J :.-

..

'

.. ..
'

nisiDOS

I.t!~~ I

~
~ <> I 1 J I
':'~':':':'.:'~:... ''''''~ I''''~
.

. .., .... ,. ,.. . . .., Grl!sie


~I-"" I'~I I rnlricil.;~

~:(~

QIWcorKhCii

J'\r

:"_:l'~. ;:~ .. ..-..

'i~C _

AmBit
~

;)1...

'"""' aleuraTIffe

! ~ " , EW ~
e'" 10 0

~
_~Jj~~d
dolomitiro

1= [al~lutj -It
Sist SiCleritic

Arai i Diri os

~=A

l~At.1
Dolomlt

(ap::~~~~r

calcarDs

~~~IC ~t:i:Ifj
I!~

~s

IOmn'",it ~~e~~

~
...

..0'

Calcar dolomitic

r-lJDlOnIit-

D~.~~ ~I~Itr. IA AI
Rod chamositke

SR 3414 Tabelul 4

biochimicesi organogene Deoozite ferugmoase Oxizi i hidrc,xlzi Hemafit Silicati Siderit limcnit de fier si demngan' SI d
Piriffisi , altele (hamos'it alu mi:'liu 6

Fosfati de
calciu

Gips III
.

( riptogene DeDoilte saline Saniri Anhidrit Sare gemCi e potasi


I magnezlu

Mixte Mab!rial organic

&

IOIMn .. At

ISIIC

151I

121 Mg

I I'" 'd ::..::::.::.'.:'

:: ;:.P.

:.; ::':1

I 51

n/silXS

Njgn' ...... ... .-.< r:;.-::::: . .... ....

CUDl!rnJI

Aralia cu

3
100 DI lif'aru. rll sore
.(onQIanerate

s erOSlOel1T1i

II
l,rl'<;'"
f: :::-':':1 t::.A'.;::':'::;.

m,vt_

feruainoosa

............... gla,u:crihtd

';/If.":.::-; ..:

....tQ.111

Gresie (]ifPf"a

,.,...-........ :1'esieimaearnto Gresii mlxte

:.

IV '0'.1 ..... ...... V ......


4rI1IIIT m[r.mer

Aroilit
1,\\\\ \\\\\

Il.I.:- &/
Amilit niritos
ISl<;t Slderitic

1///1/ t!!!!.1

anhidritic

1lit

o salifer Q./
D

Iilit cusarwi ZI d
u $i mGQnnil

I
I,A=&.1 = A"'"
. I minas
I

1.0 A ".\ I.,;."

h
1J11181

5ist 01051 fer

Sistan 'dri .

U
\\\

Ie I . Ib:, I Sid' !:l1lifAr IIQ1USIU 11I11

Ic .

..

man"1.1If8"

I
Il 11 \;t rerJQincs
lLAAt!.J ad sideritice
I

I.. -I Batb.it
ItA IA AI
IIIQg jllIl R!lCimcooanou.se ppPp//PDPJ'1
CI (relionat 51rn1ifir

$i limonitlce A &1

,.

Rod cho.mosif.a

----

III

I!

SR3414

- 8-

3.2.2 Tipurile de roci, mineralele caracteristice formatiunilor sedimentare fii continutul paleontologic, neprevAzutein tabelul4, se reprezintAcu semne conventionale, conform tabelelor 5 fii 6. Tabelul5

Nr. crt.
Semn conventional

Roci Denumire Grauwache


0" " ... r!?::

Nr. crt.
Semn conventional

Roci Denumire
Tuf calcaros

10

[[0
Loess I I I

2
..........,...'\....

ArcozA ./..../.. ./.. Y" /:. '/"I./..

11

v-v-v-v-v-v v-v-vl-v-v-1
4

ArgiiA refractarA

12
I

Sol
A AAA
I

-[IT]
5
I I ; ; , I I , , I I , , I ,

---

ArgiiA varvatA

13

, ,'"\ \ I/I'//\l / \,..1-1


14
; I ;, ",

Feldspat

Calcar recital

MicA

I' I

, ''l

Ie

I CIC I r.
C

C C C IC
C

Calcar cochiliter

15 AA&

Glauconit

.. .. .. . . .0 .. ..
'0 .. .. .

Calcarpseudo-oolitic

16

PiritA

,.. ..
17

. .
,I

(;)1

Calcaroolitic

"
9

GII e 01 (!) 0

Ii> o II

(I]
P

Fosforit

Calcar nodulos

18

Caelinit

U,

-9-

SA 3414

Tabelul61 Nr. crt. Continut paleontologic Aparitii sporadice Zcmant fosilifer Denumire Nr. crt. Continut paleontologic Aparitii sporadice Zcmant fosilifer Denumire

Semn conventional 1
Fosile in general

Semn conventional

Nivelde cochilii

IG)G)G)J
2
Lumael

5J

Vertebrate

10

I
Nevertebrate

I>

&

I
I

&

.!>

11
1&fl1 (j>A (jI & I

Falune

marine

Nevertebrate salmastre

12

Statiune paleolitic

Nevertebrate

13

Concretiuni

de ap dulce

CD CTI

Flor

14

[3

Incrustatii

Spori-polen

15

microflor

c:J

Humus

Foraminifere

00

3.2.3. Natura litologic~ a formatiunilor sedimentare se reprezint~ numai pe h~rti1estratigrafice de detaliu, sau pe Mrti1e litologice, cu semnele conventionale conform tabelelor 4 ~i 5, in m~sura in care acestea pot fi adaptate unei reprezent~ri cartografice.

3.3

Tipuri genetice

3.3.1 Tipurile genetice ale rocilor sedimentare se reprezint~ numai pe Mrtile geologice cu formatiuni cuaternare, conform tabelului 7.

11

SR 3414

Tabelul 8 Felulrocilor ultrabazice Categoria Subdiviziuni de varst reprezentareaculorii bazice intermediare acide simbolul culorii
I 4
I

simreprezen- sim- reprezen- simreprezenbo- tareaculorii bo- tareaculorii bo- tareaculorii lul ful lul culoculoculorii rii rii

Magmatite
neogene '9i cuaternare II I Magmatite cretacic superior paleogene te

paleozoic superiormezozoice

iV1

Magmatite precambri-

ene i paleozoice

.. .. .. ..
I

.. ..

21
I I

4S'9i

..

5t
I I

I I Sm I I
[ ,

I I Ss

9t

I 9tm I r='l

19m I I

I I 9s

8t

18tm I I

I 17m I I

I I 7s

4.1.2

Gruparea in cele patru categorii corespunde provinciilor magmatice caracteristice teritoriului Romaniei.

4.2

Tipul petrografic

4.2.1 Tipul petrografic se reprezint~ pe Mrti, sectiuni '9i coloane prin indici, iar pe sectiuni '9icoloane '9i prin semne conventionale, conform tabelului 9.

SR 3414

- 12 Tabelul 9

Nr.crt. 1

Felul rocilor

Tipul petrografic Granit

Indice y

Semnconventional 1+

+1
-:-

2
3
4

Granitoid
Granit foarte acid
Granit alcalin

r
ya
yal

I -:1

Y '(

I I I

"

'"

I '(

','

5
6

Granodiorit
Tonalit

y6
1'0

1+ -tJ
-U

Granogabbro

yw

1+ +1
1* +1

8
9
10

Sienit
Sienit alcalin Sienit nefelinic a

1=;= =:=

I
I

-''-11oF.

11
12

Sienodiorit
Monzonit

...1

I.;. .;.1
6 6q w6

13

Plutonice

Diorit
Diorit cuartifer

</*4F.1

14
15 16 17 18 19 20 21 22 23"
24

Gabbrodiorit Gabbro Troctolit Norit Anortozit Peridotit Dunit Homblendit Piroxenit


. Serpentinit

w
l'

I -$- I / t +/ UU
-;f:-

UtJ

v Av
1t

I -=I=--tJ
IY
I

f
I
J

6u 1/
1tx

I
." ."

I I I )': U
IX xl --

1:

- 13 -

SA 3414

Tabelul9 (continuare)
Nr. crt. 25 Felul rocilor Tipul petrografic Microgranit Indice My Semn conventional

1+ + +

26 27 28 29 30 31 32 33 34
35

Microgranit alcalin Aplit Pegmatit Granodioritportir Tonalitaplitic Microsienit Filoniene Micromonzonit Microdiorit(diorit,portir)
Microdiorit cuar1ifer
Gabbrodiorit portir

Mya a E
yd.7l

IY

yy

Ix X x I
I)I(XXI

Lt-U
It-tJ
1*
=1=

roA
M
M

=tJ
Lt
1*
-+.

Mv
MVq
wd.7l

*I
I

I+'1:-

36

Microgabbro(Dolerit)
Lamprofir in general

Mw

1+ + I

37
38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 Vulcanice

A
A'

Lt

t-.J

Camptonit Monchiquit
Riolit Riolit alcalin Leucoriolit Riodacit Dacit Trahit Trahit alcalin Andezit (Portirit) Andezit cuar1ifer

L+ 4- I

A"
p
pa p1 pDa

IV vv VV

LttJ I

1'/,/'1

I '/"1'.1

I'9''9''9'I
/\:1 \:I V

ita
'f

I t'V' '" V I
I'"' '"' '"'

'fa

a
aq

'Ivvvi

/V'V' I

SR 3414

- 14 Tabelul9 (continuare)

Nr. crt. 49

Felul rocUor

Tipul petrografic Andezit bazaltoid


Bazalt (diabaz, melafir)

Indice

Semn conventional

ap

l-vvv I
Ivy v

50 51 52
53

p
.p
kex

Spilit Keratofir
Lav vacuolar

1''tt' 'I

Iw1
100 001

54
55 56 57

Perlit
Obsidian Ponce

IX r X I
IC) C) c) I
Il) ()

Piroclastit in general

10000001 I '6:, I" ,-&.'/'\7.\

58 59

Brecie piroclastic Microbrecie piroclastic

I,V,I....d I V/6'"V t{ ,11J

60
61

Aglomerat
Microaglomerat

11] '0::::1_....
....0 I:, I _ I

62

Cinerit (Tut)
Lav piroclastic Piroclastice *)

1+ + + +1

63
64

,;;M 'dI

Lahar

""", ,',q \'I "..""

65

Tufsudat
Formatiune vulcanogen-sedimentar
nediferentiat

,+, +, I 1.+'+'+
:-f :1

66

67
68

Piroclastite grosiere
Epiclastite

..... ..... ......-..,


---..-... "._..._0 --"'-'" ..._..._0 '-"'-'"
,#,(.'t/ \;\.'i,, ::8:-::..::.: ........ r.- - -a

69 7.0 71

Piroclastite breciforme Piroclastitefine

..- .- .

Piroclastite nediferentiate
Piroclastite ignimbritice
pe care il conJin.

72

."." .":....... rif";\ --.-. ----.. ..--t----:I

8,lndicii prin care se reprezinta rocile piroclastice corespund tipului petrografic

- 15 -

SA 3414

Semnele conventionale se pot folosi ~i la hArtilede detaliu. 4.2.2 Pentru reprezentari mai detaliate ale naturii petrografice, indicele tipului petrografic se completeaza cu indicele mineralelor caracteristice, conform tabelului 10.

Tabelul10 Denumirea mineralului Actinolit Adular Albit Almandin Amfibol Andaluzit Andezin Andradit Ankerit Anortit Antofilit Arsenopirita Azbest Augit Baritina Beril Biotit Blenda Caleit Caleopirita Canerinit Caolin Cassiterit Crinoclor Clorit Cloritoid Cordierit Corindon Cromit Cuart Cumingtonit Diallag. Diopsid Indice ac adl ab al am adz az ad ak an af -spy az au ba be bi bl ea cp eet en cs elr el ctd cd co cr q cm dl dp Denumirea mineralului Disten Dolomit Epidot Enstatit Feldspat Feldspatoizi Flogopit Fluorit Forsterit Galena Grafit Glaueofan Glaueonit Granat Grossular lIIit limenit Hematit Hipersten Hornblenda Labrador Laumontit Lawsonit Lepidolit Limonit Maghemit Magnetit Melinit Mica Mieroclin Monticellit Montmorillonit Mullit Indice di do ep en fds fd fg fl fo gn gf gl ge gr gs it ilm hm hy hb Ib la Iw Ie 1m mgh mt me mi mc mn mm ml Denumirea mineralului Muscovit Nefelin Oligoclaz Olivina Orthit Ortoclaz Paragonit Pennin Periclaz Perowachit Piemontit Pirita Piroclor Pirofilit Pirop Pirotina Piroxen Pistacit Plagioclaz Prehnit Rodocrozit Rodonit Rutil Sanidin Scapolit Serpentin Siderit Sillimanit Sodalit
Spinel

Indice mu ne og 01 ot or pa pn pz pw pm py pc pf pp po px ps pg ph ro rd ru sn sc se sd si so

sp sn su sr

Spessartin Spodumen Spurrit

SR 3414

-16-

Tabelul10 (continuare)

Denumirea mineralului
Staurolit
StiJpnomelan

Indice st sm tk ti tmt

Denumirea mineralului Tremolit Turmalina Uvarovit Vezuvian Wolastonit

Indice tr tu uv vz wo

Denumirea mineralului Zeolit Zinnwaldit Zircon Zoizit

Indice ze zw zr zo

Talc Trtanit Titanomagnetit

4.3

Tipul structural-morfologic
Tipul structural morfologic se reprezinta prin semne conventionale conform tabelului 11. Tabelul11

Nr.crt. 1

Denumirea tipuluistructural- morfologic Batolit

Semnconventional

1+ +1
2 Lacolit

., -, [{;J

Cupola,dom

4
5

Lopolit

L
Sill

Stalp,apofiza T T

Dyke, fiJon

1. 1. 8 Caldera

1r'J1
9 Crater

mJ
[]

10

Co vulcanic

11

Directia de curgerea lavei

[X]

Potrebbero piacerti anche