Sei sulla pagina 1di 6

Giuseppe Antonio Brescianello

Partita No. XVI


18 Piecen frs Gallichone

Solo Guitar

Preben Mller No. 10

Partita No. XVI


Entre
Giuseppe Antonio Brescianello (c1690 1758)

V 42 #

0 4 0 1

#
4 0

.
J
2


#
#

p
i

# . # # 0 1 2

V .

2
1
#

13

~
~
4
4
4
17
# 0 0
V
1 2
1 2
21

2010 by Preben Mller

..

# 3 0 # 2 4
1
#
1
p .......

# # 3
1
1

m
j
3 4 2 j 1

0


#
#

p ......

3
2 #
1

2
1 4 # 0

# 4

Legato

#
1 n

f p ...... ~ ~
0

Legato

#

1
p .....

3
2 #
1

..

Menuett

# 3
4#
V 4

1

~ ~
~
j 4
5
4

# .
# 0 3#
V
2
.

~
~
j 3
1
9
# . 1 .
V .
.
~
~
2
j
13
# 1 . 1
V .
17

j
0

~
j
# 3 .

~
21
3
#

V
1#

~
>
ten.

0 #

ten.
u

~ ~ ~
2

-~
~

~
j
2 .

0 2 1

# .

j
2

3 1

~
3 3

~
>
ten.

.
~

j
# 3

1
~>
ten.

~
4

2010 by Preben Mller

# ..
1

1
~ ~
~
~
~
j
# # .
2

# .

~
4#

..

.

~
P

j3

j
4

.
-

0 2 1

..
.

~

..

Siciliana

# 6 .
V 8 ..
.

j
3 j 4 j
j # 3. 4 .
# #
2 4
..
3

.
#

.
.
1
1 .
.
4

#
j
V . ..

J
J
V

# . .
. # .
.
CIII

jU
4
j
3
31
.

J 2
J
p

CV

CII

Legato

,
. .
. .

n4 0 4 .
#
.
V n .
3 .
3

# # 3. 4 3 . 3
V
1 .
.
4

17

21

j
3 j
4 # .
2
1#
1
J .
2

V . # .
1

J
J

CV

b4 3
2 # . .

3
.
J
P
Legato

4 3

. 2.
.

j
n

..

j
j
4
j

J
.

jj 2
2 n . 1 3
.
1 #
1n
J
4
2

CII
j2 j

4
#
2 n .

# . . ,
1 .
.

.
.

jU j

2
#


1#
.
J
J
p

CII

3
3
j
0
4n .. j . 2 n .
.

1 3

.
.
J
J

3
4

,
. .
. .

. j .
1 3 .
2
J

j
0
1

CI

3 1

13

CIV

2010 by Preben Mller

. . #
J .

..
.
.
.

..

Gigue

# 6
V 8
5

4 3 1

~
j .

# .

CII

3 1

# 3


1 0

.
2 .

1
# 3

.. ..
.
.
V

.
.

.
.
~ ~
2 1
,
j4
20
3 1
.
# # j .
.

V
.
.
.
.
15

25

30

#
#

.
2

2 2 1

.
# .

# #

..
.

. 4 # .
2 .
. 1 .

~
~
1j j

J ~ J
f
2


1
.
2 .

.
.

4 1

# 2 0 2

~
1 2 0
n 2
n # j
#
V

.
.
~ J~
ten.
f

35

2010 by Preben Mller

4 1

4 3
2
1 1
4 1

.
2

2
.
.
3 .

10

~
.

.
.

# # 1
.
.

j
j
j #
..

#
J J .
.

Editorial Notes
Source
Schsische Landesbibliothek, Dredsen
18 Piecen frs Gallichone; Mus. 2364/V/2
(Colascione Tuning: D G c f a d1)

Revision's Remarks
Following corrections and changes had been made

Master Sheet

Revision

# 2
V 4
V

Entre

# 2
4

Ms.

#
V 68

Rev.

Ms.

# 6
V 8

Rev.

# 6
V 8

Siciliana

# 6
8

Gigue

14

.
.

j


J
j


J

jU
j

# n
.

J

J
jU
j

.

J

J
j

2010 by Preben Mller

j .
.
J
j .

J