Sei sulla pagina 1di 2

Anexa nr.

1
CNP
Nume………………………………..……….….………..Prenume……………………………………..…………..
Nr. foii de observaţie…………….……..Nr. pat………………….

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ OBSTETRICĂ

ANTECEDENTE OBSTETRICALE : întreruperi de sarcină……………..…din care incomplete……………..


Data SARCINA NAŞTEREA LĂUZIA COPILUL
anul normală-patologică spontană-interv. fiziolog.-patolog. greutate-evoluţie

EVOLUŢIA TRAVALIULUI ÎN SALA DE NAŞTERI


Data intrării în sală…………………………………….………..Ruperea membranelor……………………..………….
(data, ora…………………………………)
Contracţii

Examinator
Durere,
Aspectul
Data, ora Col: dilataţie, Frecvenţă comportare,
lichidului
T.V.-T.R. membrane B.C.F. Durata interv. Tonus medicaţie
amniotic
analgezic

Faţă 23.3 ; A4 ; t2
Expulzia fătului şi felul ei……………………………………..
Data, ora Asistă,
Greutatea şi scorul Apgar…………………….……………….
Expulzia placentei şi felul ei………………….……………….
Data, ora Supraveghează,
Greutatea şi particularităţi…………………….……………….
REZULTAT ŞI CONCLUZII ASUPRA NAŞTERII…………………………………………………………………….

Durata dilataţiei……………………………a expulziei…………………………….a exp.placentei……….……………

Caracteristica travaliului (normal-dirijat)…………………………………………………………………………………

Naşterea (spontană – cu intervenţie)……………………………………………………………………………………...

Expulzia placentei (spontană – naturală – artificială)…………………………………………………………………….

Membranele…………..……..…………..Cordon………………………………Sângerare……………….……………..

Starea părţilor moi (perineu – vagin – col – uter)……………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Starea generală postpartum……………………….………puls…………………….…….T.A……………….…………

Infecţie intraamniotică: Probabilă………………………..….………………Sigură…………….……..……………….

FĂTUL: Sex………..…………….…….Greutate………………..Stare………………………………….……………..

Metode de reanimare……………………………………………………………………………………………………...

INTERVENŢIA Nr………….……………….Data şi ora………………………………………..……………………...

Operatori…………………………………………………………………………………………………………………..

Diagnostic preoperator – indicaţii………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Felul anesteziei………………………………………………..Anestezist………………...……………………………..

Denumirea intervenţiei……………………………………………………………………………………………………

DIAGNOSTIC POSTOPERATOR – CONCLUZII……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Verso