Sei sulla pagina 1di 2

Judeţul………………………………………….

Localitatea……………………………………...
Unitatea sanitară………………………………..
CNP
BULETIN DE ANALIZĂ A GAZELOR
ÎN SÂNGELE ARTERIAL Nr………

a a a a l l z z
Numele………………….Prenumele…………..
Sexul M/F………………Vârsta……………….
Domiciliul:judeţul…………..localitatea…….…….
Str……………………………………….Nr………
Trimis de : …………………………………………
Rezultate Valori
normale
Presiunea parţială
a O2 (PaO2) mmHg
Presiunea parţială
a CO2 (PaCO2) mmHg 38 ± 20
Saturaţia arterială
a O2 (SaO2) % 95 – 98
ph 7350-7420
Bicarbonat actual meg/l 21 – 25
C O2 total meg/l < 25
Exces baze meg/l ± 25
Baze tampon meg/l 44 - 48
Faţă 15.18 ; A6 ; t2
Concluzii : …………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Lucrat de : Semnătura şi parafa


(numele, prenumele) medicului,

…………………….. …………………….

Verso