Sei sulla pagina 1di 9

Sagapò

 
Sako

   
Ottavino      


              
Flauto     
   
       
 
Flauto dolce       
 
   


     
Timpani   
  
 

 

    
                 
Armonica


4       
Ott.    


     
    

Fl.

       
Rec.
     

         
Timp. 
     
         
Arm.  
7                                 
2

Ott.      
 
Fl.    

  

Rec.

  

 
 
Timp.

Arm.    

       
8      
Ott.    

 
Fl.    

      
Rec.  

    


Timp.

Arm.    

           
9       
Ott.    

 
Fl.       
 
Rec.    

  


Timp.

Arm.    

        
10           
3

Ott.    


Fl.    
   
 
Rec.    

    


   
Timp.

Arm.

      
11         
   
Ott.    


Fl.      

    
Rec.  

    


Timp.

Arm.        
      
       
Ott.    

12


 
Fl.    
 
  
Rec.    

    


Timp.

   
  

Arm.
              


4

13      
Ott.    

  
Fl.    

 
   

Rec.
 
     


Timp.

Arm.    
 
                
15     
Ott.     
   
     
Fl.    

  
 
  

Rec.

       


Timp.

Arm.    
 

            
   
17  
Ott.    

  
Fl.      
    
 
 
Rec.

  
    

Timp.

Arm.    

18          
5

Ott.        
 
   

      
 
Fl.

Rec.      
 
    


   
Timp.

Arm.

19   
Ott.    
                

  

    
Fl.

Rec.    

    


   
Timp.

Arm.

20  
Ott.    
  
 
            

   

 
Fl.

  
 

  
Rec.


 
Timp.

Arm.    
21         
6

Ott.                            

     
     
Fl.

   

 
Rec.

  
     
Timp. 

  
Arm.    

23              
Ott.         


  
  
Fl.


  
Rec.

    
Timp. 


Arm.    
    7
  
  
     
Ott.     

24


Fl.   
  
 
Rec.    

    
Timp. 

 
Arm.    

                

25   
Ott.    

    
Fl.  

     
Rec.  

      
Timp.  


Arm.    
 
   
8

26   
Ott.                              

  
Fl.    

   
Rec.

   
      
Timp.

 

Arm.     

28                      
Ott.         


    
Fl. 
 

   
Rec.

 
Timp. 

       

Arm.     
30   
9

Ott.       

   

        
 
Fl.

 

           
 
Rec. 
     

   
Timp. 

       

Arm.     

32      
Ott.    
   
 
          
Fl.    
     
      
   

Rec.

 
Timp. 

   
        
        
Arm.

Potrebbero piacerti anche