Sei sulla pagina 1di 20

i\ I l

qJR.J;fff -,

. \/~') '''''. rc

/ .r."' .

lj sttass . =:

-

j t: ,/1' . j' ./'. '-

y, ., ".J ., .. ./ •• II' ', -" ~_'.

_,. ;.:-(1, f -""_',1117._ ~II/ .. ( .• /, ·.fl.U_,1I

l.._ ..--

. I

',.:r"

'7

a :bt

'J J

10

ibi

1

12 tt 11

"

2

2

]

16

fa

f9d211

•• ,

:JIj; :

.:--.i'n .•

IJ /I

/1 'I Ll- I

':,,;;' ~,..,.- -r.. "~-' '1.Il''-''-f.Hnl\l\-h:-."fI-.·-'I.I_-;/.l.I-,-1J~'1- 1.1-I___;V:....._jEtf'· J+{;VA~{7T'''- ,,~6. (--=-'-'I'f-!-'H"f--=- v..:j •. ~ Ilr~', /,',t.....}. v'6A/..!·7Tt/17'"r-~t-i:~tl-#- ,"t~ ~ .

<-:-',' ." ',' ';/1.. /I ~ dI II II l~J I v [I II

V

.

(Pm UJII ,,-',-"iL Jm..

~ _l-

f .. '11

'''' I· U II

.'1

.' I '1 /1·.(1.1.1" /I , /! JJ .A_ L"

1 .J.·A.I1." v j{.".., IV v

. " I I P .. _"'-~'" .Y v , v

.. - g~~nt.:ri;f£· ;~l' 'ilr~e Ifjri =f1te . :mj2/ .f,l!t..:~r. = Ie lhJi rUt/ du :rrJ . {'('rt, (h'inuifrl'T~[f£WI(l}~

1-',· .,' /1 _. . /!

11 .v. r, .• \(

v L1 .-- -..

-,

/!

'V

u

v

... ~:.-. v :

.·,iI. 11' '/1 111 . /t. ()'11 /I /I

'( .J." .v 1("" "! ~ t. v "I v r.

(

;; .,. ,

... ,.

t. " er- I. ,. , A I( I( ,

I .11' II I. • .,. 11 11

;'U V II II II

II n n··' n-l,;r c'

.: .. :' f '1·', .,1/. c:o .... •

"

"

o {1 I

.(.

. II.

... ...... • II'" r' V"·'. .. . U • III P'

/I. 1\ II

. A "! I'. 1L

/I r. /I f •

L "'1 '1

, ,

v r,

I. U

1

'1 "

stil: L· J (;.c c

r:.I

r.

'/I'W"II" ".'~'1I /I /1'1("1 v

"', .,~ AI r.: n.:»

""\ ..•• ~ .L II> A v

"';

'F

,I 'J' ",

/1 t, v v v

, I 'ii:lII.l:mr""'I~'[ '. ,ILIIl' I

. :.:' ~ v.'" c: ' ::'1.:11"1'" /I j I} . r

,

., ..... : .• :;......... " '.' f.

., I .. "

v /I I. v v

. "

(), •• f,
. A
. 1\ 1\ ~. V
, !,!IU'
O' I'" i:=>DI
l' ' 0
" a:111: mot. mt /1.,
.. ~. ,f,
,I( I H i'1
~ IIIB4 v '.;,.,.iI' r '1

:'11 .. 0.{' .. ,. I. ,.

II 1/

.. f.

1 J . .iL1(

.. 11" 1/'11 V

~ 1I11i,tl se nesl'at1JT. uPt lJnil11J1. mi It 0, Stn~s{ac"n uci

t __ ~ ; ~.. II l

1\ ft'. , .11 " . /!

'.11 .. "'- .1: I( 0.{

. .. J.... ., 'I'~ 'If;;'... ·~c':.:~:'_

• _,; . "'jjl . U. Iv, "

• ,f1 T • '11111·'

~,. . v If I':>r::l.~'

IIPI

'I 0 ' "Z' r , '(?\ fIl, - r

. .!ml'St~{OTCUfJ1 llm':1l14'1m {l,V'Sl nesa am

... , ., .. ~ ... , . 1'.

" ,11 "', ... _"r ais:':» .: _ft.'.

. ; . ··:.::f ·.::I~,,:"~J:{~ .·1... 1J~·. ~_I/; II ~ .. v.

t: II

,

.. ,_ '11

V'

, -

9.

!L

l~~.: AlV. ~

.11 z tnzma 1111 9\'" tI·

o

,~

. k . .I.' .1.

. - ~Io. '1II1U,

t, (J /1 III

. 1/

I "

. ~ .... ~ ,,~~~.

r- '."

I~,,'

J

.
2
~"
l/
I (Pm:alt
r =1' 1,,'1

V "~ •

• '/- I ,If ~'., " A

'.;ill "' ~"'. "

_.

-

" 'v

JkUiUO ;J ain JJf:on;:.fun t!t ciJrtJJ, eti/ ,JUd UiJ/td finN ,

lr'l'aII~r,t (o.si ,fljOlto J sole

dicea fU..rft fMok.

[1l4J'c~ ~! mon,Jo ui! fcjltb 2fnW , '/:'3(. ;fl'11jjhJ ,I I' '

flI! 111 tnll1_1finra,l flU non ("/!.'d au» J,

cbr si ,fmHtl main'.

". I .

. '.: :,.: ! •

- .. ~ ,

. __

1I II

,. I' .

''< '~I'I"·· I'

.17., I v ,.

.1'1 ...... A_ ,,_ .L"'"

'111' ". 'I 'I /l'. ·11.ll¥

.

t1 _~ _~_ /1

11 'Y"ltlill

I' , r.t I<'NA:.I" W 1I 1I 11

"", '

tc 11 I :: tJ4!!:iV,T.

~

..... N'I

i· U, .,.,. _L_"""

.' X I " ...

': ~. .> I-::OitT.:· 'j, ' _ ~

: I v ~, f.·'"f, I'

1'1 '1 II ~, " 1/1

'j II 11 ,

'I' '11"/1 11 .. v

,. ,

-" .r:

-~~~~--~--+-;'i1~t~~~"~7r£I'-'~L~-~~~----~~~~I'~,r+.~~;~~~;.t',~~~_1~~~I~r71'~.~~II~r'#1.n,~,r,,~r.!I~"~ /

~II II • ~11 i11R1 111\111[ " ld:: _Y_JLl1 1"1. Uj

_jI_ I It 'II l' V l' If I' I' II' V

• "1 ~_.

I J .

, ,

.• ben

.. '"

';'",- r.

II' 1 •. '1' I. .. 'I I. :Ai

":1:. ,. :~':Il' 'O',ii, 1"1, ,. ~f'" ".'".::

, . ''';~IL

"

tl "

Il_ I r

, .r T

III. ,

V if il i ~ ... ~

, I " ..... d (IN !'1V iar :

.

_j _i_~' ; J'. .. _.~: 'TI'. .L ~
~.;. v. il •. .':; ..
V - .f, . 'F!
.... ~
,
. , ...

• .
..
.
,- , ,

II ..

I,

1 I I I"" ..

. f '1 'i'" .l /I

Li IL fl. /.I 1'1 /' (J _'1 [

, v m. ~ ,., ,._. '.11' 1'''''''11 l"'l 11111

, ~. II. u·" 'N.' I ~ u

if!!.__~ _,.': __ ~_ rf.. _t:'.... ".. h" ~

: CO UrmL'ri /y. • '," •• ~, C te m.1 r,' ,

-,." ",..;

,

-----,,_._

J:,(!~i perwr:zf;e'

. come lar .r' auuinana 1

- cosi lett tlltifuin(f

fo ,,: (or.ona al aine 1

, al t,r/nl otuk i.ncatenlzno

- .

, h' t _L

t CJJt, C a mom menan» .

" -

"

.•.. _

'. '

Ii' ....... I
.. : ., '.
.' ,-
'.fl' /I. _I n I lit. ( L J
, '.'1 I· "It I'll t: .J' , /I l' II ",. V VA 11" I' , t, '" ..t1 III' f ,{ ".: //
-C'" . 11 , ..... , , l{ ]J" ·1'" I LIft 1 1'- v 1/
.-'1'1. "'li ~ V
, '" 'i·li::. .L "1 ." If ,Lt....t:J, A~T!. ~ ri'frHpi\ri a ~a IlJl1DrP.fll ~ 'rr/,ftff~Jr:'
'fj "~.f!i'/1o/1·WC.)I:U, r .:;/ r
:~i 1- -, ", ~ I L
',): '.J- . ." /1
17~ _j' I' til A '1' ,
, ,_
j. -,' .- /J , .'
" v .. u .... ... v
• ol- . 11 ~ II .,-'
I~ Ii. '1\ 111\ I ...... l
,. LII " 1&-,111 ". r: '" 1111 Ih' ." •• 11 ... (
j _,.._ J·.~i .. fJ' ~~, .t. 1'1' 'J. 'J! I ... , '11,r I'f"" I' Lf 'r- III .n I' IIW-.
'" •. -Ioil:.I)''' 11 V 1/ 1/ ., v v- •• III 'I 11 I;,. " 1.Ilt~
" . u: . u. ' . _f_}' v IA1I ..
. L .' __ , . . ~;: '.' .-- :c: .az: r '. :~~JIl~a1iwf!rm VroiL, Jo/a linamlio,.~ ~i~ v 'k
:';j 'f;:C,!;'l-"" . JIIIUJ<;., c. a: nrrtma nermu.
. , :A=ito. I . I
.. AI .1 ,
{ "L!'I' '.."1. fJ V, J'l t. 1,(' '( -v
F, " i I /:
.1_ "
. IJ,' .,. "" '/I, ~ ,
.. - ~. .' ..dI. I l": .L
,
""A M¥ ''1 '11 ., , ,., .1." rr- 'I I ". ,1.1 TfT.
~.- L kw. ir~ "." "r' . '. "
I,",bea :S~ IliJtimc ~~ rn:",I1,,;" ':1. ',/ ••• ;\_ ~ tiLlt~tr~tujr ~rr -
./1 '~I-' " J' , " l I ti- c;. " • .1
, "f I ,1
( • ~ •• -e 2:1'1";. /:1, 11 ./:1 , /:1 _"J 'I' II
,1. -u " V- II _.... J ,.
~"V "" J~ . "/I ,.
, .'"1 . ~ U' II V V V U
. . .'_ " ~ (
. ,. - ,........,
"l. -
'* " /I #.'1 t. '1nn'11
" .. , . .• "1. : . . ~ ,.~ I'" 'I I'. 11 III' .11 ~I f,.Io., Ulil
.. .
.' 1M.: II 'r-
lIll ,.
, . _"" ,'r- 5L·'t'~tdTl .tu IW .. I, .j~
.,. ,'-ro,.,-': ~;L 'JO:~ 'Jj zrte .plfO.
, , ,., oJ ,
..... 1"\ .• ·. '_c:', 'fin nil
.. . "~c '1 , LL [J'j
, . :.'!' ' , ,. 11'1
• .... lUI
. ,~ • ".' rn
~A~;'rtJ- .. .~ -
;".11. I /I , r~ J
:JLlh" q.,. _.
.. ' ~n:.r£J: I . : , '.' ," '" . : ~'.:~!I. .
.... :r fir· I'~ '. ", " ." '211Iti'I~1 '11' ,V' .t,
. Il,. .:; :,::: .. ~ .... ", t~>~ I';;' . :' ;,;,:L, ffiir;'n J.~~ ,7th.!..' J .,~~, { I· , "lL
(i;~ "I~,~' . _ 1/41 iJ/o J"Ub-ktiT
" :fo,.,:Wl{f~::'1.G~ ":'~;:': I~·""=_' :'''&1' . ~ C/. CJ r
r: .. ·1, "Ii ~ LI /I lJ
, :, ' I"':',,!,' v ,10{ I , I
If' _v ., /1 /I
'; " ... 17;, ":Y - ,v. 'H • v
'i, '. V -{}-' 1>1
l ,1\ ,.,r=' r:lJi:.. i..~ __ . ;;... /I'r- . ~-
.... .It ./I' '!1 ~. ~:' ::'t:!,'.:f',",' I',: .Ii . A , I 1,1;( 1/1 '.
~ '1 '~. ' . .' : ~" . ., ·Lf ,. _'L't , .. .r.' J "'-
..... ',,: .r.:·'.:'I· 1'1';;,;,,'11'."11: _j'"
.V v v V I~I 1,\11'111 111\1\1 1.11 U
~. "','CPn~ ~r , ".",Mr" me :t~r.st'.st1ld/dpl:(1r lamm ' , , ',e'ie/,,';n:.. , r 11'11/,] m'(Lf,j'"rnm';.._
~ T • K~ a'?Sam. _.~_~v., I - b_e rt itr mi; WItUIIJ ntT.
," ...
"" ,., I· I ... ',1 ,., , II
_...._ 'If. '.11
. I. I v /I.
r. '" /I I. v • v U. u
- v· o ~/.--&- ' .. "&
,," ".~, j '"~",'rlr. :'~ib £f-f}- . :tr. ~I. ~
;"'\
11111.111 ~ ,;f:i .. , ~ 1,"1-.'1 '.:1:1" r: .". I, I lIT, .,. ,t .1, I __ iii,'.'
'.lr_JI. . n .h I~ •
~ . l'f , ... , 'V'V v JI__ ./I' ~ MLflIl"'.1I1J 1/ lIP" ilL Ill,
1A1' ~' \ " IV, 'V' VI In' Y JI'II1.
;I'j .s. ·'~':1:""~-c.!f.' ':' ., ,!. 't -f!",/./J, . ,.~' AI ...• I.~·J ..... i!.. 'Jd J , .' ,
'?I'" 't (1, mm . .171&1 :: J'lil -'f. nvt z ia« UI film .
,{ ~ • ,_ .....
.r: . .......
.11 It • . 11 .
I' 11 ,'" . .11 '1 ";11:;",,.: I" L ,.v 'f I I "'-' ~1.
!".I!'.: v « '"", '" .1'1 r"1'h
IL _v _. ...!': 1/ lUlL
. .. , .. '. ~~ 'v ... V • -P-'
! , ..
~iit,. ~ -' , a - .
I .... .< ..

i~·:·:" . .:: ~ ~ ~~.

.. If

A. ' A -(J- 1'1 +~ A

v !1

A

V

-

/1

'Y _I'

I

v If

I" ~'l

, r

'"\

io, cl/'rm'itm ~~lfd/;'ltilZl1dt: II Fi =' .chttiirddl'pil11ltJ ei

./1 _II cZI' "... /1 I I

v· -~ .. ~. ,. '11 • -M' "',J -,,-v

V . If -![" T rrt fAl· , ,If _

dra UI

c;: I

. J II

1 I I ''-.1

.. I]

• 'If

;.

"

.A

• A"\.,'

::. /.

, , , (J .• , If' - . - If.'

J

: ....

.

flt-'i'

• l- I ,......

1JJrtte''rselue{Jolorosi d£~'-'J i' th:lo= ro : ··-i1ircrznti·, fl triSbJ.rwn,eltrirtc'

.' ..... AIJA' I I I A r I

i' ,., f.J. If I - ~ -., 1/' ,., /

, r,. 1I.:.1f A 7f --" .,.. r. A '"

, , 'l,',' r . 7.'1:: V -, jf V -v .... T V.

.. _ • iii ~ -I V -;" I

'I

~1I_ ••. I9Illu~O)\ • ::_ • • • I. t •• I. , -7,('1.- • 07 . ~ .

ti~/ar(U se (., 'J.Jt/1W= rll:~' . t llI1:t(J::.TfI::. t 1 110::. LlJrtJstd.CcPl • tz,(.,j /1'1 '" .slo!JtJm,tJtns~

, .,

- ......

.,
r :;;;=
T .~~. ",'A I,
',A - ... ..... "'_, (} /
-,v 'li/' ~ ---;;or -.;- A u
v -u
- . '
-.
,
,
'T,
-, •• lI! -1'1 • /I

" V.'·' -.11 • (j. A

v.

, ,

-~. ..

,

., -.'

-r ... · --.! p , ..

1Wrnl lJ mar Ik ~ ~'cbe, ftftS~oImfp fun::

If' -

.. , Ii ':,1- ::. ',' t -IL,' 1:-',.-·, , 1(, '"

J. ·It.

.e'

"

. .... ..

UII'-:Ir T

. ~ 's:"'" tk l~ F ~. J~ .'ft'

_.' ._ A:' n··· .... ·

1
'" 'n
,
--I, .. r. " ' .. I ~ I

,

, , " " .' .,,1/ =, 'I. . II 1\

, • If AI' ItIJI

.. , .1.

... A-

.. .,. .•. , ,." ,-It

II·jj !I iii ?11

I. If U If· '.

If' I

". I)

,S.WTttlt k flU r:de.~ Itz':· che,fl!'"

. . .' - I

l '

(I"

. • A
- v V I.
~ //1 11 -", A -, -~
-~¥JIl , .,~ V 17 -v -l} ~
" II

j'~. .. ., >". , .~.

~_~~Jr~-~II--~~·II~~II~~~II4-~~--~~+-+-+-~·~~~~~--~--~-----~-V~~--------~I

, I=l- • IJ. J .oJ· II II J u s • 1/ If "1' If

, ' ", II.' • , .. ,., . , r"l , , IT II Ir

, _II ;;,-, ._:. 'c. -', 7 -;;Oed r v II

. I oJ:;' ;~rPn.d."tlJ1ti S~ fi~M miti 5DSpi,; IIrln ~ 0!fsfJm,(, Ch}",'-h'If/'llTJfltrlfdt1 mi(};~. r:: frt Jilltr,J~4r

"4Wm.. . I I ~~

1'1. . (T

" .. ,

'1.:,. A

.. ...

I 16J' I "'1 , ~

I I. II I.

/I I,

.. 'I I ..

, '1 I I., ,

.. ..... "t. ·"-f. I fl

1=1 I' ,. IF 'I' --. .~ ... ·-······11 I , U U II ,., ~

i.

'.' -~i. .. F\~:.::;~ Ii o· ~ •. -/?I.

.. 'f. ~: .. . IKI"-_ll_LWH I/,!'?III

,

~I'" '1.10'

,

1:.0, ,

11.' lI·n .~.L

,,·.f I 1)_1I _l .I.

-,I'.

.A £.

"

II i ~

...II k 1(1'

_ ,_ I II II 1111 LIllI n

%tit ':ft;"tlrri~·.,«.

. .~ ... -"

"'1f

.. II .Iii ,11

., ( 'U l'

v

-" '

. '. "

(J

I

I.

1'1

.,

~.. I:.., '. 1'1...... ............. f"'\

, ·jJl\n 'I- ~'~h- hl-n ;,. ,., -, ,,·.f \ 1

f 1.'1'" II .. , .. II II II 'U III. , 1.'°. •.•• I ~ 1-' '·U, I ' .. 'I- " I 1 '/: J...l

V II I. " 'II r • .-'-If"TT _. 1111 ~, rl·r r. I1.A_

::1:. 1/ -J 1"1 I 11<.. -.~ YV -1IYl.· .\

fl,.~""""i"~111:~ ~lhllt 1,,)..:.... ' ~. or ....... 1fI1 .~\. _v

f ~.' '..J , •• 12'" ~/'''''~ -1" r~ ~ -:, :. .A I ~ ~

'/

, _r 1/ II It'l-' II 1111.

, 1/ II II • IIII'.U II

--.

'I'. 'I- • I.' , IT

11 II II I,

_f' • 1/ 'Ir

1'\
ro loA /I
. ~ -.
.. v V
: ,
, . -Z~ • IIl1f "1

II •. 11.1 .," ''''~ ,."," lil. I'! ""'" , ..
,.r .. , .,., I~ J,·V ." _,_ er J:1IA:
,,, N. "" ... . r , .. _lI!. IllY lIt
kfe·: ~ ~~~ ::~ 1,1\ ~ Jr.
. - . -
I
.~
'/4 11 ·11 _LI. _..., ,.,
v· V .. • 'uTI
.II IJo. [Ill
V rn
, . . F .' _ ~ '_,.'"1:. .tr»

1;:'1 ':0,

elf..I_I. .s. .'

.' . y

"

1 ..

''1"

Vnl,£l O~/ in ;;tio:nz, E! (Jl,in = JD =

3 fL ~rieue Jale11lJ '\ duraol serens , gni tf.'1esta

i!fo til

/

1

I.·

"

a nsa tlCCIUl o, a tn sarres 1
s ~ld, t!Ymore, utr'fi(!d il ramo
e,'.mtte,e '7' erno "" eltJl .. {i.sp:t1a
Jw:a /n eierna, ; djjni .roffglia. 0 1
I t-"·· ._Lt_ A' A IJ o , 0\' A If
_." /1, ..... ,." /1 ~ A' Of I I. '1 _d .a .zt,
.:..:1.'1 1.-1 ' 10{ I-f r. v '1 - /1 I .~ .!{ £ -'1.
_:::;, " I~ ." _l .. I /1 I, ~ If? '\I,
1;;1."'" . I 1 V " X I"! ' ...1
F1' fttll(tU!,;n: ~ , .. ~Il ik&iJ' 'I' 7!.
, -G- . rt' mill bella, {!u ciri, tk_atIDat . lJIIljhi:iJ:.imor
.. ' nO_-:I ~j t mi t. n
, •. I . /1 I .. I '. ... 0" =r .t
l!:1!.l"\; .r. '1 /1 .I' -"1 1 ;,.~'L I{ '1 /I ( {} /I J.
.L • ...!J.. /1' 10{ . J.L .t1 /1 ( .d., 1. ,. LIt I '/ 10{ ( . ~ ...L1.
~...i5. .. v 1I'; .. ~' v I ,v ., , I •. .. ~
A:-I . . .. I 1 ,AI
0 ~d:!1l 00; ri, O,,:r/ 1l1I'ttJelllz,fifrko ri,,::ut.Iln1Jt'.mil=!t o ~tJ;'z','de..tzdCc/;/ ugj/ ~'r rr'
1'1./1 /I' ,J G "1'1 /1 /J .A -
.a.s. /1 'f.'f ·/I.·~l, ~'1 ,., .- r. If '1 I, If' ,., LI....K. '..l.'L
. _L v '1 10{ "I -1 ~ , 'I '1 I. , ...f...1...L ..b.LlJiA
·JlI .L . ..J'I_IJI_l I . AI .i. ...... l' _l I •• ~
;;t . "'I,' 1.0' ..l. .JI:
Ft cato,~ mf1'gf.lfdjj..j/P/~ mill £.P,t :; to:sid .
In cblm ~fdt~~1JeJrJ ;p~. // mr(/{ulliPl ~1l1 :: siti//mitiJuu/
..l. II , i" A a '. . A I , . I c ,., J 1 V ,
l.1_" J. .1 I..'V 1 Of n I( .u ...LU_
_l • .l. 1 I. /ILl. I ., t. {. () , /1 .Ll .L .L1'.I' 1'1 oJ { I . , J..LlCl llL1
.aia vv IV ~ ~ I' I' ...L~ W
.... r , I .a. ....I."."_ - II. . .u IlII.
. . n £~p.(;fc~e ~impigl,,;ji!;oM.i! fltto,()!drJ Jlam/1/ ~/t.~ -to: sid s mii/ulli .!fIt to = _<it Ii mi~fuo/

. I ~~~~ ~i't#iso/~'rJ1/t tJn;ol 1.1L ~'a:mJ~rol £I,,;t'rCt1r~nt l

" t'~ m!fUdp /.ft4::i/PlIl'aJir" Ilg'm tmo belU I sana if trsoro:

. fara mai_ 1I!'u ,/c/JpetJ..sriri tralnr't/llto luiul if miocOfl',

dlill.it~l'en.rierolJe. mitll1tllrtirir ' et /n tillstatPlrutk amort,

Ju,iso amato I tUTl1l/uifar /Jet/to" '. "d"lt(. retl!./uoi pres" "/l'tenete .

\-~ ,

.....

. ~

'r II

r6

10 1="

." ,

"r"""'t" ~rl~m

r . ~ 1

....,. ,

,

i

.' r

ft ~ ! m! Sftlrill J[ nJ'= tr l I ",

..

1==:1

. "

~~.:.>I"""<. = r.

".:.,' :. ;.; .

1\

J..o.,J , '" ,

bz· ,

c 0 .:

;m

.

.

" ui. .."

V

II II

f. "..,,_,_,

I

; :.-1;. riitrut A:.u.;,

.' .'. ~ ,:",C:U-uu

{~,

/'1. _'111·

r .llL

'.L

C!.

U'

c

111\

1 I

-"

LWI\

~.,. .

,1'

v

v

,

..

....

••

1

OJ

II

ilLY

" I' /1

v

V"r IIo'Y" ,. V

.f~i~u'. "':' di: .r-r

,.

,I

/I. I'

, .

, I"

~ f. ,

1.

f

• 7

It umaur II :(om :

I 11

I v. I

, r: ~ ut!I'u,,,,uo

'z ,'~J v 17). .: .L'

f Jtt:perouto cope IY" IIU ucu' ."' ..

I

I I

A V.

,

,

f v

I

, . i

., r" ',J,J.L.J III IN ,

,

I'

, A

1'1 L1

. CI C. /. l' 11

manfl.(!1Z UIJC( atrmu anii'o..tu.. :

. .. T

.r v E>Pt irr ; man : tr. •.

I~

I.

II . ,. Oil

:V'

()

,

I;' ..

, r.~

,

,~ 'I '~r If ~ .... " ,r,{ me ra .~tC",,,,"ri ~~.11 ._ .~

-:;_ -I.

II', I' .I

..;. . ..Jt.

V!o,.jjpr!ifo tJ, rerar,rtuo !'l!I/:,?~'1f1r'- -'J~ d, ' 'J, ::/I~.!y it Aorj se' ~ rIz Iomo!s,urtd .Ji~rdt.ltnmfrtgdl~lI!':r1"IJ"n"p"

.

.]
"'- ,
All; J1
-~ +~ f HI,=,-,'_,"*""I'!+~ .I1.,jf--+---__"r-fl,-t-It--+-t~"IfiIiI .Y v

'tIIlL

/InAI'!

'v U ()

,'f..

,. +

" I

.. ~' '"

.' I . ,

I ~.

'V

I _l 11 _..t.d1

t:I ''1 _ tt r '1' ." •

HI' IF

. ,

! '

vtl~li "·Jol~e ~- .' ry ft,,,,,,I., At,
. - .;;,~ Ic~ s: =
" . .. .~ . ,
III ,;,;, . ,1:': '.'~ "
t , " M. ·F. I I <,
F " ..• r 1,/ ~~~---+~~~~~~~~~+-~~~~-+--~--~~,~.~r-+-_~~I~;n--~IL~,.~#+,~r---r~d~/

... -'"

.

~ ,

,

"'I 1 I • .1t., 13. Lit. Il!LL

I-W. nf. '

I :01._ _H1 ~ yo.

,ia uen turai!;/in ..I(fa;~ /JllI. iura 01 ~

/. II~", II'N ""1.1'1 1 1011',.'U1''

i'I [.1;1:111'1'

I '1' ."" ,.t1

_';...eJ

.. 1. ~ ~.d ..t

,.. .., r.11 '11 )11-1

U'- I" n 1/ I.r· I (,1'. 1.II..,n·.I.. I, , ...

• Ill' 1'1 r, >11'1'

.re I rJI I .... · II 11'"

I .. " II' IW. r, '..!

h

• I' r,

I

",

I

(.

v

IV

_I,

.t1.

.t1 V

1--..JIt-+--NI'fjIlt~l~l'llllill'l\1 N] .1111 V ,

• ~~ • I)! ~jd ;:JUl:b el?" 1if/'!.~ ~ refl=f im.= - ~~~L~r ,hI£! ~5i" ma-. I'

M I

I' ~I,d.· ,,,OC 1I"""v, 111 11

.t1. ~.

V:': I

r'

.. i1

..

.t1 v

v

,0· ._

..... ,