Sei sulla pagina 1di 5

LISTA EXPERTILOR MEDICO-LEGALI

CE POT FI NOMINALIZATI DE ORGANELE


JUDICIARE LA SOLICITAREA PARTILOR
actualizata in data de 08.10.2018

Nume expert Nivel Doctorat Titlu didactic Grad Alte Mentiuni Sanctiuni
medico-legal expert profesiona- specializari
universitar
1.Centrul universitar medical Bucuresti
1.1. Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici” Bucuresti
Belis Vladimir I dr. prof.univ.consultant m.p.-m.l.
Stan Cristian I dr. prof.univ. m.p.-m.l.
Sîrbu Adrian I dr. lector univ. m.p.-m.l.
Sîrbu Georgeta I dr. m.p.-m.l.
Dana
Gorun Gabriel I dr. m.p.-m.l.
Stefan
Costescu Mihnea I dr. m.p.-m.l. Licentiat in
m.p. Farmacie
Farmacologie
clinica
Dumitriu Stefan II m.p.-m.l.
Dermengiu II m.p.-m.l.
Silvia
1.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Arges
1.3. Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov
Iordache Sorin II m.p.-m.l.
suspendare
23.11.2013
1.4. Serviciul Judetean de Medicina Legala Buzau
1.5. Serviciul Judetean de Medicina Legala Calarasi
Miron Alexandru II m.p.-m.l
Gheorghe

1.6. Serviciul Judetean de Medicina Legala Constanta


Onciu Mihai I dr. șef lucrări m.p.-m.l. Universitatea Ovidius
Catedra de Medicina
Legala
Gîsca Gabriela II m.p.-m.l.
Gheorghiu Dan II m.p.-m.l
1.7. Serviciul Judetean de Medicina Legala Dâmbovita
1.8. Serviciul Judetean de Medicina Legala Giurgiu
Iorga Ilmya II drd. m.p.-m.l.
Loretta m..s.- m.g.
Pinciu Dan II m.p.-m.l.
m.p. - a.p.
1.9. Serviciul Judetean de Medicina Legala Ilfov
Malinescu I dr. m.p.-m.l.
Bogdan
Stefanescu I dr. m.p.-m.l.
Corina
Ulea Razvan II m.p.-m.l.
1.10. Serviciul Judetean de Medicina Legala Ialomita
1.11. Serviciul Judetean de Medicina Legala Prahova
Draghici Vasile II m.p.-m.l.
Borza Nicolae II m.p.-m.l.
1.12. Serviciul Judetean de Medicina Legala Tulcea
Craciun Ionela III m.s. - m.l.
Daniela
1.13. Serviciul Judetean de Medicina Legala Vâlcea
Neamu Ioan I dr. m.p.-m.l.
Ghita Florian II m.p.-m.l.
m.s.-a.p.
Roncea Daniel II m.p.-m.l.
1.14. Serviciul Judetean de Medicina Legala Teleorman
Popescu I II m.p.-m.l.
Eugeniu
2.Centrul universitar medical Cluj Napoca
2.1. Institutul de Medicina Legala
Mucichescu Paul II m.p-m.l.
Dan
Muresan I dr m.p-m.l.
Romulus
Popovici Florin II m.p-m.l.
Pop Mugur II m.p-m.l.
2.1. Serviciul Judetean de Medicina Legala Alba
Vieru Floarea II m.p.-m.l.
Vieru Gheorghe II m.p.-m.l.
Marin
Dragota Daniel II m.p. – m.l.
2.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Bistrita Nasaud
Pintea Vasile II drd. m.p.-m.l.
Lucian
Veaceslav II m.p.-m.l.
Vasilita- Craciun
2.3. Serviciul Judetean de Medicina Legala Salaj
Oroian Liviu II m.p.-m.l.
Aurel
Beţianu Bogdan II m.p.-m.l.
2.4. Serviciul Judetean de Medicina Legala Satu Mare
2.5. Serviciul Judetean de Medicina Legala Sibiu
Olariu Nicolae II m.p.-m.l.
2.4. Serviciul Judetean de Medicina Legala Maramures
Baltarescu I dr. m.p.-m.l.
Marcela Aspazia
Caragata Ioan II m.p.-m.l.
m.s.-a.p.
Pintican Nicoleta II m.p.-m.l.
Simona
Capilnean Alin I dr m.p.-m.l. Master in
management sanitar
3.Centrul universitar medical Craiova
3.1.Institutul de Medicina Legala
3.1. Serviciul Judetean de Medicina Legala Gorj
3.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Mehedinti
Gheorghe Ovidiu II drd. m.p.-m.l.
Mircea
3.3. Serviciul Judetean de Medicina Legala Olt
Lesnic Sorin II drd m.p.-m.l.
Flaviu
4. Centrul universitar medical Iasi
4.1.Institutul de Medicina Legala
Astarastoaie I dr. prof.univ. m.p.-m.l.
Vasile m.p.- a.p.
Grigoriu Carmen I dr. conf.univ. m.p.-m.l.
Anda
Iov Tatiana I dr. m.p.-m.l.
Grigoras Ciprian III m.s.-m.l.
Florea Mihai I dr. m.p.-m.l.
Streba Irina I dr. m.p.-m.l.
Nastase Mihaela I dr. m.p.-m.l.
Damian Simona I dr. șef lucrări m.p.-m.l.
Irina
Ionescu Carmen II m.p.-m.l.
Simona
Pandele Demetra II m.p.-m.l.
Cintya
Teodorescu II m.p.-m.l.
Leonard
Manoilescu Irina III asist.univ. m.s.-m.l.
Smaranda
4.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Bacau
Weisselberg II m.p.-m.l.
Nory
Preda George II m.p.-m.l.
Dinu
4.3. Serviciul Judetean de Medicina Legala Botosani
Marcu Carmen I dr. m.p.-m.l.
Bucsa Alexandru III m.s.-m.l.
Isaila Vasile II m.p.-m.l.
4.4. Serviciul Judetean de Medicina Legala Braila
Savu Aurelian II m.p.-m.l.
Ilie Gina II m.p.-m.l.
4.5. Serviciul Judetean de Medicina Legala Galati
Moraru Sorin I dr. m.p.-m.l.
Iuliu Fulga I dr. conf.univ. m.p.-m.l.
Panaite Mihaela II m.p.-m.l.
Eridenta
4.6. Serviciul Judetean de Medicina Legala Neamt
Ciuchilan Elena II m.p.-m.l.
Temes Maria II m.p.-m.l.
Ciuchilan II m.p.-m.l.
Serghei
4.7. Serviciul Judetean de Medicina Legala Suceava
Balan I dr. lector univ. m.p.-m.l. Licentiata în drept
Lacramioara Master criminalistica
Truscan Radu- I dr. m.p.-m.l. Licentiat în drept
Ioan
Coroama Ada- I dr. m.p.-m.l. Master criminalistica
Mihaela
Cacina Marian II m.p.-m.l.
Iftime
4.8. Serviciul Judetean de Medicina Legala Vaslui
Savinescu Sergiu II m.p.-m.l.
Daniel
4.9. Serviciul Judetean de Medicina Legala Vrancea
Lucasievici II m.p.-m.l. Licentiat în drept
Silviu-Alexandru
Bezverhnii Igor II m.p.-m.l. Master criminalistica
5. Centrul universitar medical Tg Mures
5.1. Institutul de Medicina Legala
5.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Covasna
Barbu Carmen II drd m.p.-m.l. Contract de muncă suspendat
5.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Harghita
6. Centrul universitar medical Timisoara
6.1. Institutul de Medicina Legala Timisoara
Cioban Viorel I dr - m.p.- m.l.
Petru
Ciobanu Mircea II drd - m.p.- m.l.
Ciocani Maria I dr m.p. - m.l.
Gavrilita Mircea II drd - m.p. - m.l. Licentiat stiinte
juridice
Pasare George II drd - m.p.- m.l. Licentiat stiinte
juridice
Tabacel Mircea II m.p.- m.l.
6.2. Serviciul Judetean de Medicina Legala Arad
Crisan Stelian I dr. șef lucrări U.M.F. m.p.- m.l.
Vasile Goldis m.s.- a.p.
Crisan Corina I dr. m.p.- m.l. Licentiat stiinte
Anka juridice
Lucaciu Catalina III drd - m.s.- m.l.
Alexandra
6.3. Serviciul Judetean de Medicina Legala Bihor
Mihalache I dr. conf.univ. m.p.-m.l.
Gabriel
Constantin
Buhas Camelia I dr. conf. univ. m.p.-m.l. Licentiat stiinte
Liana juridice

Rosu Bogdan I dr. m.p.-m.l.


Vasile
Vîlceanu Narcis I dr șef de lucrări m.p.-m.l.
Alexandru
Pusta Claudia I dr. asist.univ m.p.-m.l. Licenţiat ştiinţe
Teodora conomice
Rusu Alexandru II m.p.-m.l.
Ioan
Volsitz Paul II drd m.p.-m.l.
Oros Razvan I dr șef lucrări m.p.-m.l.
6.4. Serviciul Judetean de Medicina Legala Caras Severin
Platica Sergiu II m.p. - m.l.
Toc Marius I dr. m.p. - m.l.
6.5. Serviciul Judetean de Medicina Legala Hunedoara
Marculescu Dan I dr. m.p.-m.l.
Octavian m.s.- a.p.
Folea Răzvan II m.p.-m.l.
Tozlovanu Dorel II m.p.-m.l.
Oiegar Claudiu II m.p.-m.l.
Vasile