Sei sulla pagina 1di 2

Profesor: Catona Maria Nume..............................................

Şcoala Gimnazială Acâş Data:

TEST DE EVALUARE
FRACŢII ORDINARE
Clasa a V-a
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.
SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele (30 puncte)

120
5p 1. Simplificând fracţia obţinem fracţia ireductibilă…………….……………………….………
150
x3
5p 2. Dacă fracţia este echiunitară, atunci x este egală cu……….………………………….…..
9
4
5p 3. Inversul fracţiei este fracţia………………………………….………………………………
3
2 5
5p 4. Cel mai mic numitor comun al fracţiilor şi este …..………………………………………..
5 7
5
5p 5. Introducând întregii în fractie, 6 devine……………………………………………………....
7
28
5p 6. Scoţând întregii din fracţia obţinem......…………………………………………………
5

SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de test scrieţi litera corespunzătoare rezultatului corect (15 puncte)

x4 5
5p 1. Dacă = , atunci x este:
12 4

A. 7 B.0 C.15 D.11

2 7 1  7 1
5p 2. Rezultatul calculului     :  este:
 3 4 12  3 2

1 4
A. 1 B. C. D. 0
2 12

6 1
5p 3. Câtul dintre suma şi diferenţa fracţiilor şi este:
15 5
9 3 5
A. B. 3 C. D.
15 15 10

SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (45 puncte)

15p 1. Calculaţi:
5
 5   5    5 
4 2 12 0
2 7 2
      :       :
 7   7    7  7  11  3
4
15p 2. Tomas doreşte sa citească o carte de 36 de pagini în trei zile. În prima zi citeşte din
9
1
numărul paginilor iar a doua zi din numărul paginilor. Câte pagini trebuie să citească Tomas a treia zi
4
pentru a termina de citit cartea?

15p 3. În trei lăzi sunt 160 bucăţi de mere. În prima ladă sunt 30% din totalul de mere, în a doua ladă
sunt 45% din totalul de mere, iar restul merelor sunt în a treia ladă.
Aflaţi:
a) Ce procent de mere se găseşte în a treia ladă ?
b) Câte bucăţi de mere conţine fiecare ladă în parte?

Potrebbero piacerti anche