Sei sulla pagina 1di 3

Elev:________________________

Clasa: _____________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a IX- a (3ore)
An şcolar 2014- 2015

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.

PARTEA I Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 puncte)


5p 1 1
1. Rezultatul calculului 1  2  3 :     este:
2 4
1
A. -8 B. 8 C. D. 16
5p 4
2. Pătratul numărului a  12 10 : 2  3 este :
A. 100 B. 16 C. 4 D. 10
5p x3
3. Soluţia ecuaţiei  2 x  6 este:
2
A. -5 B. 3 C. -3 D. -15
5p 4. Suma numerelor: a   5  1 , b   1 şi c  3 este:
2 2 2

A. 18 B. 24 C. 34 D. 26

5p 5. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x 2  16 este:

A. S=-2, -8} B. S=-8, 8} C. S=4} D. S=-4, 4}


5p
6. Aflaţi preţul unui costum după o scumpire cu 10%, dacă preţul iniţial a fost de 430 lei.
A. 400 lei B. 387 lei C. 473 lei D. 470 lei

5p 7. Aria unui teren de formă dreptunghiulară cu lungimea de 20 m şi cu lăţimea de 9 m este:


A. 180 m2 B. 58 m2 C. 90 m2 D. 70 m2

5p 8. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este:


A. 16 cm2 B. 4 3 cm2 C. 8 cm2 D. 16 3 cm2

PARTEA a II-a Pentru următoarele probleme scrieţi rezolvarea completă pe foaie. (50 puncte)
x  2 2x  3 5  3
9. Se consideră expresia E ( x)    , pentru x  R  1,  .
x 1 x 1 2x  3  2
a) Calculaţi valoarea expresiei pentru x = 0.
10p
b) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă
10p
10. Se consideră funcţia f : RR, f(x) = x + 2.
a) Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele de
10p
coordonate.
10p
b) Reprezentaţi grafic funcţia f ;
10p
c) Determinaţi aria triunghiului format de graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
Elev:________________________
Clasa: _____________

Matricea de specificaţii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare iniţială pentru clasa a IX-
a (3 ore) este următoarea:

MATRICEA DE SPECIFICAŢII - TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a IX-a
Competenţe
de evaluat C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
Conţinuturi
Mulţimea numerelor 29 p
reale: 1. (3p) 6. (3p) 1. (1p) 1. (1p)
ordinea efectuării 2. (3p) 9.a. (5p) 2. (1p) 9.a. (5p)
operaţiilor; procente 4. (3p) 4. (2p)
6. (2p)
Rezolvarea ecuatiilor 3. (2p) 3. (2p) 3. (1p) 10 p
de gradul I sau II 5. (4p) 5. (1p)
Calcul cu numere 2. (1p) 9.b. (5p) 9.b. 16 p
reprezentate 10.a. 10.a. (5p)
prin litere (3p) (2p)
Reprezentarea grafica 10.a. 10.b. 10.b. 15 p
a functiilor (5p) (5p) (5p)

Geometria 8. (3p) 15 p
triunghiului 8. (2p) 10.c. 10.c.
(5p) (5p)
Patrulatere 7. (2p) 7. (3p) 5p

Total 17 p 21 p 14 p 11 p 10 p 17 p 90 p

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INŢIALĂ


PENTRU CLASA a IX-a (3 ore)

C1. Identificarea si aplicarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor
calcule.
C2. Aplicarea unor algoritmi/reguli de calcul cu numere reale pentru rezolvarea unor ecuaţii sau
inecuaţii.
C3. Reprezentarea adecvată a numerelor, mulţimilor şi a figurilor plane în scopul identificării si
valorificarii proprietăţilor acestora
C4. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi sau patrulater convex pentru determinarea unor elemente
ale acestuia.
C5. Reprezentarea geometrică a graficului unei funcţii prin puncte şi aproximarea acestuia printr-o curbă
continuă
C6. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme sau situaţii-problemă.
Elev:________________________
Clasa: _____________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a IX- a (3ore)
An şcolar 2014- 2015
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
Se acordă 1 punct din oficiu.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
B A C D D C A D

1  2  3 : 
1 1 1
   2 :  24  8 5p
1. 2 4 4
2. a 2  12  10 : 2  3  12  5  3  100 5p
2 2

x  3 2/ 5p
3.  2 x  2/ 6  x  3  4 x  12  3x  12  3  3x  9  x  3
2
a   5  1  42  16, b   1  1 şi c  32  9  a  b  c  16  1  9  26. 5p
2 2

4.
5. x2  16  x2  16  0   x  4  x  4   0  x  4 5p
6. 10 5p
430   430  430  43  473
100
7. A  L  l  20  9  180 m2 5p
l 2 3 82 3 5p
8. A    16 3 cm2
4 4
0  2 20 3 5 5 10p
a) E (0)     2   3   2  5  3
0 1 0 1 2  0  3 3
9.
x  2 2x  3 5 x2 5 x25 x3 10p
b) E ( x)       
x 1 x 1 2x  3 x 1 x 1 x 1 x 1
10. a) G f  Oy   A  A  0, f  0   10p
f  0   0  2  2  G f  Oy   A  0, 2 
G f  Ox  B  B  x,0
f  x   0  x  2  0  x  2  G f  Ox  B  2,0 
b) Reprezentarea corectă a graficului funcţiei f în sistemul de coordonate xOy 10p
c c 22 10p
c) A AOB  1 2  2 
2 2

Potrebbero piacerti anche